Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule " maksja" leiti 137 faili

maksja – valitakse firmade teatmikust.
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud, ühekordne või periood...

Maksud - Tallinna Majanduskool
32 allalaadimist
32
pdf

Nõudmine ja pakkumine

NÕUDMINE JA PAKKUMINE Erinevad võimalused turu toimimiseks RESSURSSE PAIGUTAB Konkureeriv turg Nähtamatu käsi (hind on madalaim ja kogus suurim võimalik) Tavaline monopol...

Majandus -
14 allalaadimist
46
doc

Ehitusfirma käibevara. Käibevara katteallikad.

Eesti riik ja kohalikud omavalitsused saavad valdava enamuse oma tuludest maksudena. Maksude arvelt toimub kulutuste tegemine kogu ühiskonna huvides - haridussüsteemi, pensionisüsteemi, kiirabi ja politsei ülalpidamine, teede- ja kultuuriobjektide ehitus jne. Maksusüsteem on püütud üles ehitada selliselt, et see oleks enam-vähem õiglane kõigi isikute suhtes ning tagaks ühtlasi maksude laekumise kõigilt maksumaksjatelt. Alljärgnev ülevaade annab ettevõtjale lühikese ülevaate sellest, kuidas näeb välja Eesti maksusüsteem, millised on tema toimimise põhimõtted ning millised maksud meil kehtivad. Maksud jaotuvad riiklikeks maksudeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud laekuvad riigieelarvesse, kohalikud maksude laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse. Lisaks antakse otse kohalikele omavalitsustele osa riiklikest maksudest (nt maamaks täi...

Ettevõtlus -
16 allalaadimist
8
doc

Ehitusfirmade ja – ettevõtjate tegevuse maksustamine.

Eesti riik ja kohalikud omavalitsused saavad valdava enamuse oma tuludest maksudena. Maksude arvelt toimub kulutuste tegemine kogu ühiskonna huvides - haridussüsteemi, pensionisüsteemi, kiirabi ja politsei ülalpidamine, teede- ja kultuuriobjektide ehitus jne. Maksusüsteem on püütud üles ehitada selliselt, et see oleks enam-vähem õiglane kõigi isikute suhtes ning tagaks ühtlasi maksude laekumise kõigilt maksumaksjatelt. Alljärgnev ülevaade annab ettevõtjale lühikese ülevaate sellest, kuidas näeb välja Eesti maksusüsteem, millised on tema toimimise põhimõtted ning millised maksud meil kehtivad. Maksud jaotuvad riiklikeks maksudeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud laekuvad riigieelarvesse, kohalikud maksude laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse. Lisaks antakse otse kohalikele omavalitsustele osa riiklikest maksudest (nt maamaks täi...

Ettevõtlus -
4 allalaadimist
48
docx

Avalik juhtimine kokkuvõte

Mis on avalik haldus, avalik juhtimine ja avalik valitsemine? Võrrelge kontseptsioone omavahel. Tooge näide, mis võrdlust iseloomustab.  Avalik haldus (public administration)- riigi igapäeva toimingud. Avaliku sektori töötajad ja nende toimingud. o Eristub erasektorist o Avaliku sektori koostöögrupp, mis hõlmab kõi...

Riik ja valitsemine - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

IV maksubaas – tubliduse prinsiip, mis on seotud riskijulguse, tubliduse, majandusliku aktiivsuse, edukuse jne. Nt: mida rohkem tööd teed seda rohkem maksu maksad, kaudselt käibemaks, sotsiaalmaks. Ühetoaolisuse printaiip ehk maksu ühetaolisus Maksud peaksid toimima samades tingimustes olevate maksumaksjate suhtes võimalikult ühetaoliselt. Kedagi soositakse või koheldakse maksuseaduse seisukohalt. Sotsiaalmaks. Ekspordi käibemaksumäär 0%. Km 40. Siseturule läheb 200. Siseturust edasi 400 ja km on 80. Siseturult edasi välisturule km 40 ja 200 raha. Välisturult edasi 400 raha ja km 0. 40-80=-40 km raha võlgu riigile. 40-0=+40 raha. Km 40 Km 40 200 raha 200 raha ST 40-...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
7
docx

Faktooring, akreditiiv ja inkassos erinevates pankades

SEB FAKTOORING Faktooring võimaldab Teil pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegu parandades sealjuures Teie likviidsust. Faktooringut kasutades loovutate ostjatele esitatud müügiarved SEB-le ja saate vastu tervikliku teenuse - arvete rahastamise, arvete haldamise ja ostjate makseriski maandamise krediidikindlustusega. Faktooring sobib Teie ette...

Pangandus - Kutsekool
2 allalaadimist
176
pdf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

Piirivägedele lisaks loodi reservvägi, mida sai vajadusel ükskõik kuhu suunata. Suurendati ratsaväe osatähtsust. Sõjaväe barbariseerumine – meestepuudusel värvati sõdureid piiritaguste rahvaste hulgast (germaanlased). Ühiskond muutus rangemalt seisuslikuks. AUVÄÄRSED MADALAD Senaatoriseisus vabastati maksudest ja Kõik madalad olid maksumaksjad. kohustustest. Maksude paremaks kogumiseks piirati Allpool seisvad auväärsed pidid makse liikumisvabadust (sunnismaisus). koguma ja rahastama ehitus-töid. Riigi lõplik langus Impeeriumi jagunemine: Keiser Constantinus Suur (306-337) muutis pealinnaks Konstantinoopoli, mis oli lähemal rikastele ja kriisist vähem haaratud idaaladele. Kujunes tava, et võim jagati 2 keisri vahel – üks valitses ida-...

Ajalugu -
12 allalaadimist
18
docx

Avaliku Sektori Ökonoomika Konspekt I osa

Avalikud kaubad: konkurentsitud kaubad ja ühe isiku tarbimine ei välista teise tarbimist. Täiendav tarbija ei too kaasa lisakulu. (Nt riigikaiste, puhas õhk). Erinevused: Erakaupade nõudlus kujuneb turul tarbijate individuaalsete nõudluste summana. Hinna määrab turunõudlus ehk ostusoovide summa ja turu pakkumine: turukauba tarbija maksab kauba eest otsesed kulud. Avaliku kauba tarbija jagab maksukulusid teiste maksumaksjatega Erakaupade optimaalne pakkumine: Individuaalsete nõudluskõverate liitmisega soob ühiskonna kogunõudluskõvera. Kogunõudluskõvera ja pakkumiskõvera lõikepunkt määrab hinna. Paindlike turuhindade puhul tarbib iga isik sama hinnataseme korral erineva koguse kaupu ja teenuseid Avalike kaupade optimaalne pakkumine: Kõik isikud tarbivad ühte ja sama kogust avalikku kaupa, kuid maksavad selle eest erinevat hinda. 3. Loeng Turutõrked Maja...

Avaliku sektori ökonoomika -
108 allalaadimist
8
doc

Majandus: mikro- ja makroökonoomika

Mikro- ja makroökonoomika mõisted ning koht majandusteaduses. Hüviste ja turu mõiste. Nõudlus, pakkumine ja selle muutused. Turutasakaalu kujunemine. Elastsus ja selle mõju turu tasakaalule. Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist turgudel (näiteks tööjõuturg ja kaubaturg). Mikroökonoomikas lähtutakse üksikust majandussubjektist. See teeb ee...

Majandusteooria alused -
7 allalaadimist
24
docx

Mittekehtivad kohalikud maksud

postimees.ee) 4 3. Mootorsõidukimaks 3.1. Üldiseloomustus Mootorsõidukimaksu maksavad liiklusregistris registreeritud mootorsõidukeid omavad või neid mootorsõidukeid kasutavad maksu kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil elavad füüsilised ja asuvad juriidilised isikud. Sõiduki kasutaja on mootorsõidukimaksu maksja , kui ta kasutab mootorsõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse. Maksumäära kehtestab volikogu diferentseerituna sõiduki registrimassi, lubatud teljekoormuse või mootori võimsuse järgi.(...) Mootorsõidukimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Jooksval kalendriaastal pär...

Maksundus - Keskkool
10 allalaadimist
78
doc

Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused

(2) Maakler vastutab tema poolt vahendatud või osutatud lepingupoole kohustuste täitmise eest, kelle nime ta ei avaldanud. Arvelduslepingud Makseteenuse leping on leping, millega seaduse kohaselt makseteenuse pakkumise õigust omav käsundisaaja (edaspidi makseteenuse pakkuja) kohustub tegema käsundiandja (edaspidi maksja ) korraldusel makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses nimetatud maksetehinguid, makseteenuse pakkuja klient aga maksma selle eest tasu. Makseteenuse lepingu võib sõlmida ka ühekordse maksejuhise täitmiseks (edaspidi ühekordne makseteenuse leping). Makseteenuse leping võib sisaldada ka maksekonto avamise kohustust ja konto pidamise tingimusi. Eelnimetatud tunnustele vastavat makseteenuse lepingut nimetatakse ka arvelduslepinguks. Akreditiiviar...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
24
docx

Maksunduse eksam

Rahandussuhetel on: • Jaotusfunktsioon • Kontrollifunktsioon • Stabiilse arengu tagamise funktsioon 7. Maksu mõiste Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks. • Maks on (riigi) võimu poolt (riigi) enda kasuks kehtestatud kohustuslik, makse, mis maksu maksjale otsest kasu ei anna. • Maks – kohustuslik ja vastuteeneta. • Lõiv – tasu konkreetse teenuse eest. • T...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
2
odt

Hagi näidis

mail 2010 sõlmitud notariaalse korteri müügilepingu ja pandilepingu punkt 2.1. kohaselt soetasid hageja ******* 13 ja kostja ******* 13 mõttelise osa. Ülejäänud osa oli kingitusena tehtud nii hageja kui ka kostja vanemate poolt. Eramaja pindala on 125 m² ning hind 258 000 €, millest hageja tasus 86 000 € , kostja tasus 86 000 € ning vanemad tasusid 86 000 € oma kontolt müüja kontole selgitusega – eramaja aadress, maksja nimi ning summa. Kostja ning hageja vanemad ei ole esitanud taotlust eramaja osa saamisest. Korteri Kastani 173a ostmiseks võttis hageja ****** Swedpangast 15.mail 2010 a sihtotstarbelist laenu 75 000 € , kusjuures pank kandis nimetatud summa otse korteri müüja arvelduskontole. Kostja **** on võtnud samal otstarbel laenu 60 000 € AS Sampo Pangast ning summa oli ülekantud müüja arvelduskontole. Eelnimetatud eramaja ostu-müügileping s...

Kohtumenetlus - Keskkool
34 allalaadimist
26
ppt

Arveldused

 Pangasisene makse: • Maksjal ja makse saajal on konto Krediidipangas • Makse teostab samal arvelduspäeval ühe tunni jooksul  Riigisisene makse: • Võimalik teha kontoris või internetipangas • Maksete edastamisel kasutatakse Eesti Panga poolt hallatavaid arveldussüsteeme • Süsteem kiire ja mugav • Makse jõuab teise panka raha saaja kontole 30-90 minuti jooksul  Välismakse: • Tavaline makse • Kii...

Majandus - Keskkool
1 allalaadimist
32
docx

Majanduse väited

- Tõene Avalikul sektori põhilised rollid on: koostada riigieelarvet, ehitada teid, maksta sotsiaaltoetusi ning taastada kinnisvaraarendus. – Vale Kaudsete maksudega maksustatakse tarbimist ehk kulutamist. - Tõsi Kaudsete maksude suurendamine pigem vähendab kogunõudlust. - Tõsi Kaudseteks maksudeks loetakse niisuguseid rahalisi kohustusi, mille puhul maksu maksja ja maksukohustuse kandja on erinevad. – Tõsi Kuznets’i hüpoteesi kohaselt võib ebavõrdsuse liigne süvenemine hakata pärssima majanduse arengut. - Tõene Proportsionaalse maksusüsteemi korral maksavad väiksema sissetulekuga isikud proportsionaalselt vähem kui suure sissetulekuga isikud, progressiivse maksusüsteemi puhul on vaatamata sissetulekute erinevusele maksumäär kõigile ühesugune. - Vale Raha pakkumine suureneb, kui k...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
399 allalaadimist
18
docx

Üksikud obligatsioonid-obligatsiooniõiguse eriosa

Sellised obligatsioonis on:  Negotiorum gestio-volituseta võõraste asjade ajamine.Peremees peab tagama kulud, mis talle kasu tõid.Kui peremees kiidab tegevuse heaks,siis see heakskiit loetakse võrdseks käsundlepingugaviimasest tulenevate järeldustega.  Aluseta rikastumine.-aluseta võõra vara saamine. Eksikombel maksjal on õigus tagasi nõuda aluset amakse. Eeldusel et nii maksja kui saaja tegutsesid ekslikult. Kui maksja teadis, et makse saajal puudus õigus selle saamiseks on tegu kinkimisega. Aluseta rikastunu peab kõik saadu tagasi andma. Alusetu vara tagasinõudmiseks on eri nim hagid-condictiones. Aluseta rikastumise liigid:  Condictio indeciti-juba tasutud võla teistkordne maksmine või olematu ,ekslikult ar...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
6
pdf

Maksuõigus

 lubama ametnikul takistamatult läbi viia menetlustoiminguid. Küsimused : 1. Seevastu maksuõigus reguleerib avaliku võimu suhteid füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Kuigi Eesti põhiseaduses on riigieelarvet ja maksustamist puudutavad sätted paigutatud ühte peatükki, tuleb riigieelarve ja maksustamise küsimusi vaadelda teineteisest lahus. 2. Materiaalõiguse alla kuulub maksukohustuse sisu: maksumaksja, maksu objekt, maksumäär, maksuvabastused. Formaalne ehk menetlusõigus sisaldab: maksu deklareerimine, tasumise kord, maksukohustuslase kontrollimine, maksu määramine, sisenõudmise kord, vaidluste lahendamine. 3.Riiklikud maksud : tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, raskeveokimaks, käibemaks, tollimaks, hasaartimängumaks, aktsiisis 4.Kohalikud maksud : Müügimaks, reklaamimaks,teede ja tänavate sulgemise maks,mootorsõidukitemaks,loomapidamisemaks,lõbustusmaks,parkim...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
44 allalaadimist
20
pdf

Valitsussektori tulud ja kulud

Vali üks: Tõene Väär Väite esimest poolt (põhilisteks maksuliikideks on maksud sissetulekult, maksud käibelt ja maksud omandilt) võib lugeda õigeks, kuid väite teine pool on vale ­ sissetulekule kehtestatavad maksud on just otsesed maksud (maksukohustuse kandja ja maksu maksja  on samad) ning käibele ja hindadele kehtestatavad maksud on kaudsed (maksukohustuse kandja ning reaalne maksu maksja on erinevad ­ näiteks käibemaksu puhul maksukohustuslane on ettevõte, kuid kinni maksavad selle maksu tegelikult lõpptarbijad). Küsimus 4 Proportsionaalse maksusüsteemi korral maksavad väiksema sissetulekuga Valmis...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
456 allalaadimist
122
docx

Rooma eraõigus

Sellised obligatsioonis on:  Negotiorum gestio-volituseta võõraste asjade ajamine.Peremees peab tagama kulud, mis talle kasu tõid.Kui peremees kiidab tegevuse heaks,siis see heakskiit loetakse võrdseks käsundlepingugaviimasest tulenevate järeldustega.  Aluseta rikastumine.-aluseta võõra vara saamine. Eksikombel maksjal on õigus tagasi nõuda aluset amakse. Eeldusel et nii maksja kui saaja tegutsesid ekslikult. Kui maksja teadis, et makse saajal puudus õigus selle saamiseks on tegu kinkimisega. Aluseta rikastunu peab kõik saadu tagasi andma. Alusetu vara tagasinõudmiseks on eri nim hagid-condictiones. Aluseta rikastumise liigid:  Condictio indeciti-juba tasutud võla teistkordne maksmine või olematu ,ekslikult ar...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun