Otsingule " maavarad" leiti 811 faili

maavarad on seotud eelkõige läänepoolsete mäestikurajoonidega (vask, kuld, polümetallilised maagid, nafta). Apalatšide paleosoikum struktuurides leidub antratsiiti, naftat, maagaasi ja rauamaaki. Ülemjärve ääres asuvad USA rauamaagimaardlad.

Õppeained

Maavarad -
Jäävusseadused mehhaanikas
4
odt

Jäävusseadused mehhaanikas

Energia jäävuse seaduse järgi ei saa ükski masin teha rohkem tööd, kui see selleks kulutab. 8. Fossiilkütus ehk fossiilne kütus ehk fossiilse päritoluga orgaaniline kütteaine on energeetilisel otstarbel kasutatav maapõuest saadav orgaaniline aine. Ta on päritolult settekivim, millesse on ladestunud biosfääri aineringest väljunud süsinikuühendid. Fossiilkütused on põlevad maavarad , mis on tekkinud orgaaniliste jäänuste fossiliseerumisel.Peamised fossiilkütused on nafta, maagaas, kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi, turvas. 9. Auruturbiin on soojusjõumasin, mis muundab auru potentsiaalse energia kõigepealt kineetiliseks energiaks ja seejärel pöörleva rootori mehaaniliseks energiaks. Neljataktilise sisepõlemismootori tööpõhimõte seisneb kütuse põlemisel saadava energia muutmises meha...

Füüsika - Põhikool
4 allalaadimist
Suurbritannia maavarad-loodusressursid ja nende kasutamine
6
doc

Suurbritannia maavarad, loodusressursid ja nende kasutamine

Sealt võib leida kivisütt, rauamaaki, kivisoola, lubjakivi, kriiti, ränioksiidi, kipsi, kaoliini ehk hiina savi, hõbedat, kulda, pliid ning Cornwalli poolsaarelt on leitud tina. Ka on Suurbritannial ligipääs naftale ja maagaasile. Neid hangib riik Põhjamerest. Kivisüsi, mis oli kord Suurbritannia suurim kaevand...

Geograafia - Keskkool
1 allalaadimist
J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

Püsima jääb samas arusaam, et riigil on avalik-õigusliku isiku ülimuslik võim kogu oma territooriumi kui riigi omandi üle (dominium eminens). Samas on riigi territooriumi piires üksikud maatükid (kinnistusüksused) omakorda eraisikute eraomandis (dominium directum). Kuid riigil säilib tema võimu üldise ülimuslikkuse tõttu eravalduste maatükkidel teatud ülimuslikke eriõigusi: maapõu ning maavarad on riigi omand; riik võib oma territooriumil kehtestada maamaksu ning koormata kinnisasja; erakinnistu võib sundvõõrandada üldistes (avalikes) huvides või riigi erakorralisteks vajadusteks jne. Sellist käsitlust (doktriini) hakati määratlema kui territoriaalset ülimuslikkust (Gebietshoheit). 2.4. Doktriin territooriumist kui riigivõimu teostamise ruumist Dualistliku monarhia süsteemi kinnistumisega Euroopas osutus aga seegi...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
13 allalaadimist
Geograafia riigieksam 2006
32
doc

Geograafia riigieksam 2006

transport, side Peamine tootmisüksus Mõis, talu Ettevõte, tehas Uurimis- või teenindusüksus Töö iseloom Käsitsitöö Masinatöö Vaimne töö Kasutatavad ressursid Maa, mets, vesi Maavarad Informatsioon Hõive Valdav osa põllumajanduses Valdav osa tööstuses Valdav osa teeninduses Tegevuspiirkond Maakond, provints Riik, kolooniad Kogu maailm Osalemine Üksikud kaubad, eelisareng Osaleb Globaalne maailmamajandus maailmamajanduses heal põllumajanduslikul maal...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
Energeetika-Kaevandused ja kaevandustehnika eestis-Mehhatroonika
26
docx

Energeetika, Kaevandused ja kaevandustehnika eestis, Mehhatroonika

Kaevandamisviis - kaevandamistehnoloogiate kogum, mis hõlmab endas ka kaeveõõnte ja puistangute kujundamise infot Need jagatakse tulemuse põhjal nelja klassi: põlevad maavarad , looduslikud ehitusmaterjalid, maagid, keemiline toore ja muud. Ja kaevandamise järgi kolme: pealmaa- ehk avakaevandamine, allmaakaevandamine ja veealune ehk allveekaevandamine KAEVANDAMISPROTSESSSS 1. Teeme uuringuid siin vist on mingi maavara, keskkonnaekspertiis 2. Vaja muretseda kaevandamisluba, mis antakse vastavalt kohalikule elanikkonnale, maavara vajadusele ja rohkusele maapinnas jne. 3. Projekteerimine, võimalike keskkon...

Elektrijaamad -
2 allalaadimist
Montenegro
20
pptx

Montenegro

*Podgorica *Suuremad linnad *Rahvaarv Podgorica kesklinn. *Looduskaitsealad *Pinnamood *Maavarad Durmitori mäemassiiv ja Bobotov Kuk aerofotol. Montenegro lipp. Montenegro vapp. *Riigikord *Valuuta *Ajavöönd *Riigikeel Euro. SISEMAJANDUSE KOGUTOODANG *Skt *Skt elaniku kohta *Tuntud brändid Montenegro Airlines logo. Faktid Montenegrost. *Hümn *President *Peaminister *Eesti *Kotori laht President Filip V...

Geograafia - Põhikool
1 allalaadimist
VAHEMERE MAAD
26
pdf

VAHEMERE MAAD

*Rahaühik - Euro *Riigikord - Poolpresidentaalne vabariik *Pindala - 92 212 km² *SKT elaniku kohta - 22 900 USD *Vaatamisväärsused - Jerónimos Monastery,Belémi torn, Douro Kuulsad isikud: Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Amália Rodrigues, Carlos Paredes, Maria Elena Vieira da Silva, Júlio Pomar. Maavaradest on Portugalis mitmesugused metallid: kaevandatakse raua- ja vasemaaki, tsinki, tina ja volframit, väärismetallidest hõbedat ja kulda. Lisaks sellele on Portugalil ka suured uraanivarud. Vähesel määral kaevandatakse ka kivisütt. HISPAANIA *Pealinn - Madrid *Rahvaarv - 46 449 565 *Rahaühik - Euro *Riigikord - parlamentaarne monarhia *Pindala - 504 645 km² *SKT elaniku kohta - 30 315 USD Kuulsad isikud:Miguel de Cervantes...

Geograafia - Põhikool
1 allalaadimist
ITAALIA TUTVUSTUS
26
pptx

ITAALIA TUTVUSTUS

 Rohkem on metssigu, rebaseid, arvukalt väikekiskjaid, närilisi, roomajaid ja linde.  Sitsiilia saarel leidub mufloneid ja metskasse.  Itaalias asub 22 rahvusparki. Maavarad  Itaalia ei ole maavarade poolest kuigi rikas riik.  Magneesiumivarude poolest on Itaalia üks esiriike  Itaaliasleidub ka marmorit, kivisoola, naftat, maagaasi, kulda, elavhõbedat ja kipsi. SKT ja elatustase  SKT ühe elaniku kohta on 30 500$ (2010. aastal)  Elatustase Itaalias: Põhja-Itaalias elavatel inimestel on kõrge elatustase, Lõuna-Itaalia elatustase on Põhjast oluliselt madalam, linnad on v...

Geograafia - Põhikool
2 allalaadimist
Referaat Saksamaast
10
pdf

Referaat Saksamaast

Arvatakse, et jõe vee igat liitrit kasutatakse NELI korda. Rein on ka Euroopa siseveeteedest suurim, mida mööda veetakse naftat, rauamaaki ja vilja (ülesvoolu), aga ka sütt ja tööstuskaupu (allavoolu). Reini suudmes paikneb üks Euroopa suuremaid sadamaid, Hollandi linn Rotterdam. Suurimad järved on Bodeni järv (536 km²), Müritz (117 km²) ja Chiemsee (80 km²). Maavarad: Saksamaa on maavaradelt , eriti kütustelt, üsna rikkas. Saksamaa idaosas leidub pruunsütt, idaosas aga kivisütt, Põhjamerel pumbatakse gaasi ja naftat. Suurim kaevanduspiirkond on Ruhri bassein läänes. Kliima: Saksamaa on merelise ja mandrilise kliima üleminekuala. Kõige mõnusam aeg Saksamaal on juulis, kuna siis püsib temperatuur 16 kuni 20 °C piires. Saksamaa kliima on piirkonniti üsna sarnane. Alpides on üsna karmid talved ning...

Geograafia - Põhikool
1 allalaadimist
GIS kasutamine metsanduses või muude loodus- või maavarade haldamisel
20
docx

GIS kasutamine metsanduses või muude loodus- või maavarade haldamisel

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut GIS kasutamine metsanduses või muude loodus- ja maavarade haldamisel Referaat Koostaja: Ketlin Bergmann Juhendaja: Anne Kull Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus 3 1. GIS kasutamine metsanduses 4 1.1 Metsaressursi hindamine 4 1.2 Metsa majandamine 5 2. GIS kasutamine loodusvarade majandamisel...

Metsandus -
2 allalaadimist
Ühiskond II KURSUS
6
docx

Ühiskond II KURSUS

Majandusressursid e tootmistegurid ● Loodusressursid (sinna alla ei käi kivisüsi, just saying) Maa kui ressursiga seonduvat hinnatakse taastuvuse seisukohalt. Loodusvarad jaotatakse taastuvateks ja taastumatuteks loodusressurssideks. Taastuvaid loodusressursse saab korduvalt kasutada või nad taastuvad mingi aja jooksul. Näiteks mets, vesi, muld. Mittetaastuvad ressursid ei taastu. Näiteks maavarad . ● Inimressursid (e tööjõud) Töö kui ressursi hulka kuuluvad inimeste vaimsed ja füüsilised jõupingutused, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks. Tööjõu moodustavad kõik tööealised töötavad ja aktiivselt tööd otsivad inimesed. Tööealise elanikkonna hulka kuulub lisaks tööjõule ka mitteaktiivne rahvastik. ● Kapitaliressursid Kapitali kui ressursi hulka kuuluvad kõik varasemas tootmistegevuses loodud tootmisvahendid...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
Ühiskonnaõpetuse kontrolltöö vastused-MAJANDUS
6
docx

Ühiskonnaõpetuse kontrolltöö vastused: MAJANDUS

Millised on tootmistegurid ehk tootmisressursid? – Loodusressursid (maa, maavarad , mets, veevarud); inimressursid (tööjõud); kapitaliressursid (tööriistad, hooned, rahalised vahendid); ettevõtlikkus (oskus kolme esimest tegurit kasumlikult kombineerida); 2. Miks on majandustegevuses kasutatavad ressursid alati piiratud? – Ressursside piiratus on liikumapanevaks jõuks: et suurendada ühiskonnaliikmete heaolu, on vaja leida uusi, senisest efektiivsemaid võimalusi ressursside kasutamiseks. 3. Peamised majanduss...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed
34
pptx

Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed

sajandi alguses • Uusaegne koloniaalsüsteem tekkis majanduslikel, eeskätt kaubanduslikel kaalutlustel, et vedada emamaale toorainet ja hiljem muid kaupu, mis seal puudusid või olid raskesti kättesaadavad ( sool, vürtsid, toiduained, maavarad , tekstiil, luksusesemed). • Seepärast sai koloniaalsüsteem alguse just kaubandusettevõtete tegevusest (Hollandi, Inglise, Prantsuse Ida-India kompaniid) ning alles hiljem riigistati. • Lääne-Aafrika kolooniatest kujunesid orjade väljaveo keskused Ameerika kolooniatesse, mis lakkas alles viimaste iseseisvumise ja orjuse keelustamisega. • 20. sajandiks oli välja kujunenud kolm põhilist tüüpi kolooniaid, millest esim...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
Eesti väliskaubandus 1994 - 2006
10
docx

Eesti väliskaubandus 1994 - 2006

14,5% ekspordist moodustasid puit ja puutooted. Puidust ja puutoodetest suurima osa moodustasid palgid ja saematerjal ning neid eksporditi enamasti Rootsi, Soome ja Norrasse. Enim 2 imporditi jätkuvalt masinaid, mille osakaal impordist oli 27,0%. Tekstiilimaterjale- ja kaupu imporditi 7,8%, millest veerand võttis enda alla puuvill. Maavarad moodustasid koguimpordist 7,4%. Põhilised imporditavad maavarad olid kütused. (Väliskaubandus... 2017) Kuna Eesti väiksuse ja avatuse tõttu on eksport väga oluline, et majanduse pikaajaline edukus kindlustada, siis moodustas eksport ka sisemajanduse koguproduktist aastaks 2000 üle 95%. 2000. aasta põhieksport moodustas 57,9 miljardit krooni väliskaubanduse käibest. 2001. aastaks oli muutunud ka tähtsamate partnerriikide osatähtsus...

Kaubandus -
2 allalaadimist
Majandusgeograafia
7
docx

Majandusgeograafia

EESTI MAJANDUSGEOGRAAFIA Majandusgeograafia kujunemine Eestis: - Kodu-uurimuslikud traditsioonid Maakondade kogudused (Tartumaa, Saaremaa) - Edgar Kant ja tema pärand ,,Tartu linnasüda" ­ alus Eesti linnageograafiale Doktoritöö ,,Eesti rahvastik ja eluruum" E. Kant paguluses: Prof. Rootsis Teened TÜ ees Majandusgeograafia areng Eesti NSV-s - Eesti wabariig...

Majandusgeograafia ja... -
1 allalaadimist
Looduskatastroofid
20
odt

Looduskatastroofid

klass LOODUSKATASTROOFID Referaat Juhendaja: Helle Kiviselg Juuru 2016 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Käesolevas referaadis tuleb juttu viiest suurimast looduskatastroofist - maavärinad, vulkaanid, tsunamid, orkaanid ja üleujutused. Looduskatastroofid on toimunud juba aegade algusest peale. E...

Geograafia - Põhikool
1 allalaadimist
Antropotseen
1
docx

Antropotseen

Tahes tahtmata oleme keskkonna ja ökosüsteemi osa. Kõik maapeale tegevus ja tulemused sõltuvad meist endist. Kas inimene teab mis suund on kõige ning mida võiks oluliseks pidada? Palju on tänapäeval räägitud, et meid ümbritsev soodustab vähkasvajate teket. Millal oleksime pidanud inimkonnda arengu peatama? Alate...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
2 allalaadimist
Keskaja majandusajalugu
20
pdf

Keskaja majandusajalugu

Keskaja majandusajalugu Keskaeg oli agraarne ajastu: valdav osa inimesi oli seotud põllumajandusega ja said enda sissetuleku maaharimisest. Seetõttu olid ikaldused väga tõsisteks probleemideks. Varakeskajal oli põllumajanduses hõivatud ligi 100% inimestest, aga tihti tuli ette näljahädasid. Põllumajanduses toimus aga keskaja vältel suur areng ja produktiivsus tõusis. Põllumajandus See oli seotud uute tö...

Keskaeg - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
Maateaduste alused-kordamisküsimused
27
odt

Maateaduste alused (kordamisküsimused)

dets 2015 TÄHTAEG: 15.dets 2015 Üldosa 1.Geograafiliste teaduste süsteem, üldmaateaduse koht teadussüsteemis. Geograafiliste teaduste süsteem hõlmab endas järgnevaid eriteadusi: 1. maadeteadust (uurib riiki kui looduslik-sotsiaalset süsteemi) 2. geomorfoloogiat(uurib litosfääri ülemist osa: maa reljeefi, ehituse, mõõtmete, kuju, tekke ja arengu uurimine) 3. mullageograafiat (mul...

Maateadus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
Geograafia KT kordamisküsimused
3
doc

Geograafia KT kordamisküsimused

Ajastu Agraar-ajastu Industriaalajastu Infoajastu Peamised Põllumajandus Töötlev tööstus Teenindus, majandusharud Metsanud, Tekstiilitööstus, Info töötlemine, jahindus,kalanuds energeetika, edastamine, metallurgia, transport,side....

Geograafia - Keskkool
1 allalaadimist