Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

" emotsionaalne kapital" - 113 õppematerjali

343
pdf

Maailmataju uusversioon

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2013 Leonardo da Vinci joonistus Esimese väljaande teine eelväljaanne. NB! Antud teose väljaandes ei ole avaldatud ajas rändamise tehnilist lahendust ega ka ülitsivilisatsiooniteoorias oleva elektromagnetlaineteooria edasiarendust. Kõik õigused kaitstud. Ühtki...

Teadus -
25 allalaadimist
11
doc

Kirjandus - Secunda

Secunda 1. Goethe (1749-1832) Goethe isa oli jurist, kohaniku keisri nõunik, järelikult oli ta majanduslikult kindlustatud perest. See võimaldas tal saada hea hariduse. Esmalt koduõpe, hiljem kooliharidus. 16-aastaselt läks Goethe Leipzigisse ülikooli. Ta asus õppima juurat. Ta oli l...

Kirjandus -
5 allalaadimist
7
docx

Majandussotsioloogia eksmiks kordamine

erimise aspektid: – tematiseerimine (theming), – tematiseerimine (theming), – hübriidne tarbimine (hybrid consumption), – hübriidne tarbimine (hybrid consumption), – emotsionaalne tööjõud (emotional labour), – emotsionaalne tööjõud (emotional labour), – kontrolljärelevalve (controlsurveillance). – kontrolljärelevalve (controlsurveillance). •McDonaldization- McDonaldiseerumine •McDonaldization- McDonaldiseerumine...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

Personalijuhtimine 2013 Konkurentsivõime eeldab innovatsiooni, ettevõtlikkust, kooperatsioonivõimet, paindlikkust, transparentsust. Võitlus turuosa eest muutub võitlusek...

Personalijuhtimine - Sisekaitseakadeemia
103 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel....

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
142 allalaadimist
36
docx

McQuail Massikommunikatsiooniteooria raamat

Massikommunikatsiooniteooria raamat .lk 8-21 Kultuuris on talletunud kujutlused, teadmised, väärtushinnangud, käitumismallid. Need .kogemused(juurdehangitavad) on kokkuvõtvalt informatsioon ja teave Informatsioon ­ seosed, mis ühendavad kõike uut, tundmatut senikogetu ja teadaolevaga ning mille alusel on inimesel võimalik ümbritsevas maailmas orienteeruda, toimuvaid sündmusi tõlgendada ning oma käitumi...

Massikommunikatsiooni ajalugu - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
10
doc

Kordamisküsimused - tsükliõpe

Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid. Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine; tervis on igapäevaelu ressurss võimaldamaks individuaalselt, sotsiaalselt ja majanduslikult täisväärtuslikku elu. Tervis on igapäevaeluks vajalik tingimus. Tervis on universaalne väärtus ja inimese põhiõigus. Tervis kui heaolu. Heaolu on näita...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
94
docx

Juhtimise alused - slaidid piltidega ja kahed eksamiküsimused

TASAND:Tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid • VALDKOND: finants, turundus, personal, haldus jne • Funktsioonidele kuluv aeg Juhtide rollid ja oskused • SUHTLUSROLLID: esindaja, eestvedaja, sidepidaja • INFO ROLLID: vastuvõtja, jagaja, kõneleja • OTSUSTUSROLLID: uuendaja, ressursside jagaja, läbirääkija • OSKUSED: tehnilised, suhtlusalased, kontseptuaalsed Mida nõutakse juhtidelt? Emotsionaalne intelligentsus • Eneseteadvus • Emotsioonide juhtimine • Enesemotivatsioon • Empaatia • Suhtekorraldus • Maksimaalne efektiivsus vajab vastastikkust sõltuvust. Selle valivad tõeliselt vabad Karismaatiline liider • Loob visiooni • Tekitab missioonitunde • Annab väärtused • Inspireerib • Julgustab • Intelligentne probleemidelahendaja • Isiklikult tähelepanelik Juhtimisteooriate areng 1 • 19...

Juhtimispsühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

Eduka juhi omadused : A. Intellektuaalsed omadused. *loogiline mõtlemine; *teooria tundmine (mõistete ja seoste tundmine); *teooriate diagnostiline kasutamine. B. Ettevõtlusalane kompetentsus. *orienteerumine kasulikkuses; *initsiatiiv. C. Sotsio-emotsionaalne kompetentsus. 55 *enesekontroll; *spontaansus; *õiglus, objektiivsus; *õige enesehindamine, oma võimaluste hindamine; *järjekindlus ja kohanemisvõime. D. Kompetentsus inimsuhetes. *enesekindlus(usk); *kaastöötajate arendamine; *mõjukus, *valmidus võimu rakendamiseks (kasutamiseks); *eneseväljendamisoskus (suuline kommunikatsioon); *positiivne orienteeri...

Majandusõpe -
147 allalaadimist
19
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

On leidnud kinnitust erinevate kultuuriuuringute kaudu. Et omadused tulevad kultuurist. Saadud keelelise uurimise baasil. Ocean- 1)ekstravertsus ja introvertsus (E). 2)Teine sotsisaalsuse faktor (A) inimene on sõbralik, heatahtlik, omakasupüüdmatu. Sümpaatne. Teisalt nende vastandid. 3)Meelekindlus ja teadlikkud (C-conscious). Kompetente, organiseeritud, kohusetundlik. 4) (N) Neurootilisus. Emotsionaalne stabiilsus. Kui kõrge, siis ärevil ja masendunud. 5)(O); avatus kogemustele. Uudishimu, kujutlusvõime, intellektuaalsus, jms. Uus ja väga popp teooria. On avastatud, et need 5 faktorit võivad vahel osutuda statistiliseks fenomeniks. Tulevad suurte gruppide korral välja. Aga nt üksikul inimesel ei pruugi need ilmneda. Küss- kuidas saaks seda kasutada valikute tegemisel. Teisalt nende väljaarvutamisel on arvestatud linea...

Psühholoogia - Keskkool
7 allalaadimist
48
docx

Avalik juhtimine kokkuvõte

KOVil puudub suutlikkus , kuid teenus vajalik 5.Milliseid teenuseid peaks üle andma kolmandale sektorile ja mis probleemid sellega võivad kaasneda? Tooge näiteid.  Kolmanda sektori eelised o Tegeleb erijuhtudega, sihtgruppidega o Võime keskenduda spetsiifilistele vajadustele o Paindlik o Emotsionaalne seotus o Huvitatuv teenuse sisulisest arendamisest,mitte kasumi maksimeerimisest o Efektiivsuse ja kvaliteedi tõus, innovaatilisus  Teenused o „Pehmed“, sotsiaalsed väärtused o Kollektiivsed teenused ja hüved  sotsiaalteenused- turva- ja hooldekodude ülalpidamine, vanurite hoolekanne, sotsiaalabi ja sotsiaalteenuste osutamine.  Nt. MTÜ Eakate Hooldekodu ...

Riik ja valitsemine - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

Tekkimise ja levimise põhjused 20. sajandi algaastail:  Saksamaal „käärid“ demokraatliku süsteemi ja rahva hoiakute vahel, mis tulenesid majanduslikest ja poliitilistest kriisidest  Versailles’i rahulepingu alandav toon  Oli tekkinud suur alamklass  Emotsionaalne ligitõmbavus  Puudusid demokraatlikud väärtused ja hoiakud Fašismi leidus kõikjal tollases Euroopas, va Tšehhoslovakkias. Fašism on küll 20. sajandi nähtus, kuid ideed põhinevad 19. sajandist, reaktsiooniks liberaalsetele ideedele. Uut tüüpi inimese loomine- oluline ühiskonna tervik ja indiviid kui selle osa. Nietzsche filosoofial väga suur mõju fašismi kujunemisele. Saksa rass on võrdeline Nietzsche üliin...

Politoloogia - Keskkool
23 allalaadimist
32
docx

Kordamisküsimused kursuse poliitika ja valitsemise alused eksamiks (sügis 2014)

Nõrkused - Aeglane, pika reageerimisajaga, jäik Kolmas sektor – tugevused: Tegeleb erijuhtumitega, kodanikuressursi mobiliseerimine, teiste sektorite täiendamine, aktiveerib passiivseid ressursse, Võime keskenduda väikestele rühmadele ja spetsiifilistele küsimustele, emotsionaalne seotus. Nõrkused – väike jätkusuutlikus, emotsionaalne hoiak. Erasektor – tugevused: võimaldab kiireid muutusi, läbumurded, uuendused, suurendab ainelist ressurssi, võime keskenduda kõige perspektiivsemale. Nõrkused: On väga riskantne, liiga instrumentaalne hoiak. 81. Tooge praktilisi näiteid, kus avaliku ja erasektori piiri on rakse tõmmata. - 82. Iseloomustage riigikesks...

Poliitika ja valitsemise... -
97 allalaadimist
8
doc

Kuritegevus Eesti Vabariigis 1918-1939

Kuritegevus Eesti Vabariigis 1918-1939 Loeng II 29.10.2013 Nullum crimen, nulla poena sine lege! - Ei ole kuritööd, ei ole karistust ilma seaduseta! Nemo est supra leges! - Mitte keegi ei ole seadusest kõrgem! Non rex est lex, sed lex est rex. - Mitte kuningas ei ole seadus, vaid seadus on kuningas. (Kel õigus, sel...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
2 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Jumala olemasolu teoreetiliselt tõestada on püüdnud ajaloos väga paljud kirikuisad ja filosoofid nagu näiteks Thomas Aquinost. Usk on ka religioossne tunne. Usklikud inimesed suhtuvad Jumalasse enamasti emotsionaalselt – see tähendab, et armastuse, hirmu, lootuse, süütunde ja kahetsusega. Selleks aga eeldab inimene seda, et Jumalal on olemas emotsioonid, tunded. Just emotsionaalne suhtumine Jumalaga loob inimesel erilise vaimse kogemuse. Selles nähtuvad inimese usklikud veendumused ja teod. Igal religioonil on olemas mingisugune oma pühakiri. Selline pühakiri koosneb pühadest tekstidest ja nendes avaldatakse vastava usundi ( ehk religiooni ) tõekspidamisi. Pühakiri on näiteks Piibel, Koraan, Talmud jne. Pühakirjades avaldatakse Jumala teod, uskumuse põhilisi veendumusi ja reegleid inimese religioosseks eluteg...

Üldpsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
91 allalaadimist
40
pdf

Euroopa poliitiline ajalugu 20.sajandil

o 19. saj. rahvuslus Lääne-Euroopas: - Napoleoni sõjad – saksa rahvusluse tõus läbi Saksa-Prantsuse vastandumise; - 1848.a. revolutsioonid, rahvuslus vahetab välja liberalismi keskklassi keskse ideoloogiana, esimest korda tõstavad Saksamaa kui ühtse poliitilise moodustise päevakorda. Idee saksakeelsest rahvuslusest. Mõnes mõttes ka alavääristada ka neid poliitilise suundi, mis Prantsusmaalt tulevad. Emotsionaalne külg, mis omandab moekultusliku olemuse. 19. sajandi keskel tundus liberalism vanamoelisena ja etnokeskne liberalism oli uudne. - samal ajal, 19. saj. keskpaigas, algabki rahvusluse ja vasakpoolsuse paralleelne levimine läbi samade kanalite. Mõlemal juhul radikaliseerimine. - 19.saj. lõpus muutub rahvuslus riiklikuks ideoloogiaks – natsionalismiks: Euroopa riikide riiklikud ideoloogiad tuginevad rahvuslusele; sotsioloogide ja demo...

Ajalugu -
47 allalaadimist
26
docx

Psühholoogia 11. klassi arvestuse materjal

Isiksuse mõiste. Isiksuse joonte teooriad. ,,Suur viisik". Isiksusepsühholoogia saab alguse 20. sajand, kui tekib huvi isiksuse vastu. I MS nõuab stressitaluvuse teste, uurisid isiksuse omadusi. Isiksus on kõnekeeles iseloom, tahtelised omadused. Psühholoogias aga see, mis on teistest erinev, ainulaadne või see, mis on püsiv ja muutumatu iseloomuomaduste kogum. Isiksusepsühholoogia põh...

Ülevaade psühholoogiast - Keskkool
2 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Tekkimise ja levimise põhjused. 20. sajandi algaastail:  Saksamaal „käärid“ demokraatliku süsteemi ja rahva hoiakute vahel, mis tulenesid majanduslikest ja poliitilistest kriisidest;  Versaille rahulepingu alandav toon;  Oli tekkinud suur alamklass;  Emotsionaalne ligitõmbavus;  Puudusid demokraatlikud väärtused ja hoiakud. Fašismi leidus kõikjal tollases Euroopas, va Tšehhoslovakkias. Fašism on küll 20. sajandi nähtus, kuid ideed põhinevad 19.sajandist, reaktsiooniks liberaalsetele ideedele. Uut tüüpi inimese loomine – oluline ühiskonna tervik ja indiviid kui selle osa. Nietzsche filosoofial väga suur mõju fašismi kujunemisele. Saksa rass on võrdeline Nietzsche üliin...

Politoloogia - Keskkool
15 allalaadimist
4
doc

Majandusõpetuse konspekt

KÕIKI ÕPPEMATERJALE VÕIB KASUTADA. 1. Selgita Abraham Maslov poolt väljatöötatud inimvajaduste hierarhilist struktuuri lihtsa näite abil. -Inimene vajab eluks esmalt vett, toitu, soojust, õhku jne. Mis on füsioloogilised ehk esmased vajadused. -Teisel kohal on turvalisuse vajadus. Inimene peab tundma end kaitstuna sotsiaalse kui füüislise vägivalla eest. Hirmu puudumine, ohutu ja rahuk elu, tulevik...

Majandus - Kutsekool
4 allalaadimist
42
docx

Majandussotsioloogia eksami kordamisküsimused

o Elustiili kujunemine: elustiil on käitumismustrite teadliku viljelemise ja kujundamise tulemus. 3) Milliseid nähtusi tarbimises on toonud kaasa globaliseerumine? o Tematiseerimine o Hübriidne tarbimine o Emotsionaalne tööjõud o Kontrolljärelevalve o Efektiivsus, Kalkuleeritavus, Ennustatavus, Kontroll 4) Sümboliline majandus: mõiste, milles avaldub? Globaalmajandus on ümberkujunemas materiaalsete asjade tootmisest „väärtuse“ toomisele; sageli kasutataksegi sellise muutuse kirjeldamiseks väljendit nagu sümboliline majandus. Sümboliline majandus: ta on linnaline ja rajaneb sümbolite tootmisele; sümbolid on baastoo...

Majandussotsioloogia -
28 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun