Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

" bakterid" - 2543 õppematerjali

bakterid on ainsad organsimid, mis suudvad lämmastkallikana kasutada õhulämmastiku 15. Kuidas mõjutavad patogeensed bakterid organismi? Enamik patogeenseid baktereid moodustub mürgiseid aineid ehk toksiine, mis kutsuvad esile koekahjustusi. 16. Nimeta üks bakteriaalne haigus? Kuidas see levib ja millised on haiguse sümptomid? Kuidas saab bakteriaalseid haigusi ravida? Tuberkoloos.Levib õhupiisknakkusena.
62
docx

Liisoja ja Mäe talu mullastik

Nii metsa-, rohumaa-, kui põllukaeve mullas tehti kindlaks keemine. Lähtekivim on kõigil sügavkaevetel vähe karbonaatne punakaspruun saviliiv- ja liivsavimoreen. Põllukaeve valdavad mullad olid saviliivad ja keskmised liivsavid, rohumaakaeve lõimisliku koostise moodustasid enamuses kerged liivsavid ning metsakaeve lõimis oli saviliiv ja raske liivsavi. Seega olid kõik vaadeldud mullad lõimiselt keskmise raskusega. [1][4][9] 18 Uuritud mullad on leetjas muld, erodeeritud rähkmuld ja rähkne gleimuld. Kõik uuritud mullad on sisaldavad optimaalselt CaCO3 sest nendel muldadel on ühine lähtekivim ja see soodustab mikroorganismide tegevust. Sarnasus on kahel esimesel – põllu- ja rohumaakaevel, sest mõlemad on bioloogiliselt aktiivsed, samas kui metsas on ülekaalus anaroobsed bakterid , sest tegemist on liigniiske pinnasega. Kui võrrelda põllu- ja rohumaakaevet metsakaevega, siis on liigniiskes metsas mineralisatsioon väiksem kui teistes kaevetes, ka lagundajate osatähtsus on väiksem. Happesuse poolest on uuritud mullad neutraalsed kuni leeliselised, mis tähendab, et bakteriaalne lagunemine ületab seenelise lagunemise. Mulla õhustatus on parem rohu- ja põllumaal, mistõttu laguneb seal ka orgaaniline aine paremini. Põllukaeve LI mulla veerežiim on parasniiske, kuid rohumaal on Ke muld põuakartlik ning metsamuld Gk on liigniiske. Maaharimine on nii põllu- kui ka rohumaakaeve piirkonnas veel mõned aastad tagasi olnud intensiivne, kuid erinevus on metsakaevel, sest need mullad on jäetud metsa alla. Muldade harimisel on mehaaniliselt hävinud mulla struktuur, eriti rohmaakaeve puhul, kus oli enne põld, sest seal on kuib muld. Samas ei ole teada, et nendel põldudel oleks mulla struktuuri säilitamisek...

Põllumajandus -
19 allalaadimist
26
pptx

Liha laagerdamine

e parem vahemik laagerdamiseks oleks 50 kuni 80 päeva 60 päeva MÄRGMEETOD  Tavaliselt laagerdatud vaakumkotis, et säilitada niiskus  Populaarne tootjate, jae –ja hulgimüüjate hulgas, võtab vähem aega  Ei teki niiskusekadu  Liha lõigatakse 36-48 tundi peale taptmist lahti ja pakendatakse vaakumkottidesse  Pakendatud liha laagerdub:  0-4 °C juures  2,5-3 nädalat SPETSIAALNE LAAGERDUSKOTT  laseb pakendist niiskust välja, kuid ei lase õhku pakendisse, pidurdades seega bakterite kasvu  Esmakordselt suletult on kott üsna õrn, paari päevaga moodustab sideme liha pinnal olevate niiskete valkudega  Laagerdatav liha:  Kaitstud saaste ja halbade maitsenüansside eest  Võimalik laagerdada ka tavakülmikus  Ei vaja nii kindlat niiskuskontrolli  anaeroobsed bakterid ei kasva TOORAINE NÕUDED  Liha peab olema värske ja pärinema tervetelt loomadelt  Liha pH ei tohi olla kõrgem kui 5,8 (vastasel juhul võib juhtuda mikrobioloogiline liha riknemine)  Soovitatavalt suuremad lihatükid või rümbaosad ilma verevalumiteta  Laagerdada ei tohi:  Stressis tapetud loomade liha  Ebakvaliteetselt veretustatud liha  Halvaks läinud liha  Suure mikrobioloogilise saastatusega liha  DFD liha  Verevalumitega liha TOORAINE PARAMEETRID  Selleks, et toota laagerdatud liha tuleb jälgida järgmiseid faktoreid: 1. Laagerdamise aeg optimaalne on 14-21 päeva, alla 7 päeva ei avalda laagerdamine mõju 2. Säilitamise temperatuur optimaalne temperatuur on 0-4°C, alla -2 on naturaalsete ensüümide aktiivsus madal, liiga kõrge temperatuur tekitab roiskumist 3. Õhu suhteline niiskus optimaalne on 80%, liiga kõrgega muutub liha kõlbmatuks, liiga madala...

Lihasaaduste tehnoloogia -
8 allalaadimist
20
doc

Mikrobioloogia üldkursuse eksamiküsimused

Mikrobioloogia aine ja ajalooline areng. Mikrobioloogia (micros — väike; bios — elu; logos — teadus) — teadus väga väikestest palja silmaga nähtamatutest organismidest, milliseid kutsutakse mikroorganismideks ehk mikroobideks. Jaguneb bakterioloogiaks – uurib baktereid, mükoloogiaks – pärm ja hallitusseened ,viroloogiaks – virused ja bakteriofaagid ja algoloogiaks – lihtsamad vetikad ja loomad. Robert Hooke (1635—1703) – tegi mikrsoskoobi, uuris seeni mikroskoobi all. Antony van Leeuwenhoeck (1632—1723) – avastas bakterid, vere ja spermarakud, ümarussid ja keraloomad, avaldas raamatu Looduse saladused. Louis Pasteur (1822—1895) – avastas aeroobsed ja anaeroobsed bakterid . R. Koch (1843—1910) tõi välja patogeensete (haigustpõhjustavate) organismide osa nakkushaiguste kujunemisel. M. W. Beijerinck (1851—1931) isoleeris ja avastas mügarbakterid. A. Fleming (1881—1955) – avastas penitsiliini. Friedrich Branell – avastas siberikatku tekitaja ja selle vahelise seose. Voldemar Gutman – Tartu Ülikooli professor, võttis kasutusele tuberkuliini. Valmistatud tuberkuloosi bakterite abil. 2. Mikroorganismide taksonoomia. Taksonoomia on teadus mikroobide klassifikatsioonist. Prokarüootide hulka kuuluvad bakterid ja sinivetikad. Eeltuumsed rakud, kus rakus olevad organismid ei ole eraldatud rakumembraaniga, vaid on vabad. DNA esineb tsütoplasmas vabalt. Eukarüoodid – algloomad, vetikad ( ka sini- rohevetikad ), mikrosk...

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
57 allalaadimist
30
doc

Lihasaaduste eksam

21. DFD liha ja selle tekkepõhjused ingl. dark – tume, firm – tihke, dry – kuiv. DFD liha tekib looma pikaajalisel stressil. DFD-liha on kõrge pH-ga, vesi on valkudega tugevasti seotud ning liha tundub seetõttu tume ega ole mahlane. Sellise liha veesidumisvõime on kõrge ning liha sobib keeduvorstide tootmiseks. 22. Liha subjektiivne ja objektiivne kvaliteet Subjektiivset kvaliteeti määravaks teguriks on tarbija eelistused, harjumus, ootused toote suhtes (toote suitsutusaste, soolasus jne). Objektiivne kvaliteet peab olema määratav ja mõõdetav. Näiteks on võimalik määrata füüsikalisi näitajaid: niiskusesisaldus, keedusoolasisaldus, nitritisisaldus. 23. Toidu saastumise viisid (3) BIOLOOGILINE * seened (hallitused, pärmseened) * bakterid Toksiinid on enamasti kuumakindlad ja toiduainete töötlemisel ei hävi. Enamus baktereid seevastu hävivad juba 72 C juures. * parasiidid – keeritsuss * toiduviirused KEEMILINE * lisatud lisaained * pesu- ja desoained * saasteained- antibiootikumid tooraines, taimekaitsevahendid FÜÜSIKALINE * ohtlikud võõrkehad (teravad metallesemed, klaasitükid, sõrmused, kõrvarõngad jne) * ebameeldivad ja lubamatud võõrkehad (juuksekarvad, putukad, pakkematerjal jne) 24. Liha kvaliteedinäitajad 1) sanitaar-hügieenilised näitajad; 2) füüsikalis-keemilised näitajad; 3) organoleptilised näitajad; 4) bakterioloogilised näitajad; 5) toote toiteväärtus; 6) müüdavuse kvaliteet; 7) organoleptiline (sensoorne) kvaliteet; 8) tehnoloogiline kvaliteet; 9) eetiline kvaliteet. 25. Bakterite arengut mõjutavad tegurid 1) Toitained Roisubakterid kasutavad toitaineks valke ja aminohappeid. Piimhappe...

Toiduainete loomne toore - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
10
doc

Piimakonservide kordamisküsimused, seminaride küsimused

a. 1. Milliseid piimatooteid nimetatakse piimakonservideks? Piimakonservid on sellised piimatooted, mille säilivusaeg on pikk, temperatuuril üle 0°C. Nende kiire riknemine ei toimu ka toatemperatuuril, kui säilitatakse toote pakendi hermeetilisust. 2. Nimeta vähemalt 4 piimakonservidele või nende tootmisele iseloomulikku tunnust?  Pikk säilivusaeg,  võimalus ära kasutada sekundaartoorainet,  suur energiamahukas,  palju eriliike ja kasutusvaldkondi. 3. Kuidas jaotatakse piimakonserve kasutusviisi / kasutusvaldkonna järgi? Tuua välja 4 valdkonda koos näidetega.  Lõpptootena inimtoiduks, otse tarbijale - kondenspiim suhkruga väikepakendis  Pooltootena toiduainetetööstuses/inimtoiduks- kondenspiima suhkruga kondiitritööstu...

Toiduainete loomne toore - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
84
docx

ELUSLOODUS

4 Eluslooduse tunnused:........................................................................................................................................4 RAKK....................................................................................................................................................................5 Loomarakk..........................................................................................................................................................5 Taimerakk..........................................................................................................................................................6 KOED...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
21
doc

Tööõiguse kontrolltöö 49 küsimust vastustega

Tööõiguse printsiibid 1.Õigus vabalt valida tegevusala ,elukutset ja töökohta. 2.Töötingimused on riigi kaitse all. 3.Riik reguleerib õiguslikult töösuhteid niivõrd ,kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö tagamiseks sotsiaalse partnerluse alusel ja töötajate kui majandulikult nõrgema poole huvide kaitseks 4. Töötajate ja tööandjate organiseerumisvabadus 5.Töösuhete stabiilsuse põhimõte. 6. Tööst mittetulenevate seadusevastaste eeliste ja piirangute kehtestamise lubamatus. 7. Õigustöötasule vastavalt töö tulemuslikkusele,lahtudes kokkulepitud palgatingimustest. 8 Õigus puhukusele. Igal töötajal on õigus puhkusele(töövabale ajale) 9.Töötaja suhtes soodsama sätte kohaldamise põhimõte. 2. Töölepingu mõiste ja sisu Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu...

Tööõigus -
41 allalaadimist
6
odt

Tsüstiit

Meestel esineb põiepõletikku harva ja on tavaliselt seotud mingi muu kuse-suguelundkonna haigusega (inimene.ee). 2. Etiopatogenees Tsüstiidi puhul tekivad põletikulised muutused kusepõie limaskestas sinna sattunud mikroobide elutegevuse tulemusena. Mikroobid satuvad põide enamasti kusiti kaudu, harvem vere või lümfi vahendusel. Soodustavateks faktoriteks on uriini äravooluhäired, kas kividest kuseteedes, põies, kuseteede väärarenditest või kasvajatest (eesnäärmes, kusepõies). Samuti organismi üldise vastupanuvõime langus mõne muu haiguse või külmetuse tõttu ning püsikateetri olemasolu. Ligi 80%-l juhtudel on põletikku tekitavaks bakteriks soolekepike, kuid võib esineda ka muid baktereid (Proteus, Klebsiella, stafülokokk, enterokokk). Kui loodetakse liigselt mähkme suurepärastele reklaamitud omadustele ja ei vahetata mähkmeid sageli, siis võivad väljaheitebakterid imekergelt sattuda kuseteedesse. Suurematel tüdrukutel võivad bakterid sattuda kuseteedesse valesti päraku pühkimise tõttu. 3.Sümptomid Põiepõletik annab end tunda kõigepealt sagedase kusepakitsusena, ilma et erituks suures koguses uriini (pollakisuuria ehk sagekusesus). Kui põletikulised on kusepõie limaskestad, tekib põletav valu või krambid, eriti pärast urineerimist (düsuuria). Uriin värvub sogaseks ja mõnikord esineb verine makrohematuuria). Peale selle võivad esineda valud alakõhus, kerge kusepidamatus ehk uriiniinkonsistentsus (naermisel, aevastamisel või köhimisel) ning naistel tupevoolus ehk valgevoolus. Palavikku, vappekülma ja iiveldust esineb harva. Krooniline põiepõletik on sageli asümptomaatiline. Kui esinevad palavik ning külje- ja seljavalud, siis võib olla tegemist ka neeruvaagnapõletikuga (püelonefriidiga). Vastsündinud- palavik või kehatemperatuuri alanemine, isutus, rinnapii...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
8
odt

Erimikrobioloogia

3) Nii stafülokokid kui ka streptokokid võivad põhjustada mädapõletikulisi infektsioone. 4) Streptokokid moodustavad ahelaid 5) Stafülokokkide enterotoksiinid on kuumutamisele vastupidavad. 6) Stafülokokid on väliskeskkonnas vastupidavad 7) S. aureus võib inimest koloniseerida haigust põhjustamata 8) Streptococcus pyogenes – sarlakid, Streptococcus mutans – hambakatt, Enterococcus faecalis – kuseteede infektsioonid, Staphylococcus aureus – odraiva, Neisseria gonorrhoeae – gonorröa, Neisseria meningitidis – meningiit 9) Listeria monocytogenes – meningiit, Mycobacterium leprae – pidalitõbi, Bacillus anthracis – siberi katk, Pseudomonas aeruginosa – haavainfektsioonid, Clostridium tetani – teetanus, Bacillus cereus – toidumürgistus 10) E. coli on sagedaseim uroinfektsioonide tekitaja. 11) Märgi bakterid , kes saavad aeroobselt kasvada: Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus. 12) Märgi gramnegatiivsed bakterid: Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp. 13) Märgi bakterid, kes moodustavad spoore ehk eoseid:Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. 14) Vali enterobakterid: Citrobacter sp, Klebsiella sp, Salmonella sp, Escherichia sp. Shigella sp 15) Märgi pulkbakterid:Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli. 16) Märgi rangelt anaeroobsed bakterid: Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. 17) Pseudomonas aeruginosa tekitab söötmel kasvades imalmagusat lõhna. 18) Enterobakterid põhjustavad põhiliselt sooleinfektsioone. 19) Klostriidid ei ole ranged aeroobid 20) Enterobakterite põhiliseks looduslikuks esinemiskohaks on inimeste ja loomade seedetrakt. 21) Shigella sp. looduslik el...

Bioloogia - Keskkool
29 allalaadimist
10
docx

Ökoloogia

Ökoloogia Ökosusteemide klassifikatsioon: Mikroökosüsteemid Mesoökosüsteemid Makroökosüsteemid ( bioomid) Globaalne ökosüsteem (biosfäär) BIOOM ­ samatüübiliste ökosüsteemide kogum ; ühe kliima- ja taimekattevööndi või mäestike kõrgusvööndi koosluste kogum Põhjused, mis tingivad erinevate ökosüsteemide arengut erinevates regioonides: Abiootilised faktorid -Kliima -Mullatüüp -Reljeef -Tuul Biootilised faktorid Füüsilised barjäärid A+B koos Laiuskraadide erinevus Energia ökosüsteemides Energia omadusi kirjeldavad seadused: Termodünaamiline I pritsiip ­ energia võib minna ühest vormist teise aga ta ei kao ja teda ei saa uuesti luua. Termodünaamiline II pritsiip ­ protsessid, mis on seotud energia muundumisega võivad iseseisvalt toimuda ainult sel tingimusel, kui energia läheb ko...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
4 allalaadimist
26
odt

Nahahaiguste õpimapp

Steffi Miitel Nahahaigused Õpimapp 2014-2015 Sügelised Sügelised ehk scabies on parasitaarne nahahaigus, mille põhjustajaks on sügelislest, kes on silmaga nähtav parasiit. Tekitajaks on silmaga vaevu nähtav (0,4 mm) sügelislest Sarcoptes scabiei. Haigus levib nahakontaktil. Nakatuda võib igas vanuses. Noored täiskasvanud nakatuvad kõige sagedamini seksuaalvahekorra ajal. Sügelised võidakse saada ühises voodis magades, tiheda perekondliku kontakti läbi, aga ka lestadega saastunud voodipesuga. Nakatumist soodustavad ja lesta tõmbavad ligi soe keskkond ja kehalõhnad Sügelised ei levi loomade kaudu. Lööve ilmneb tavaliselt sümmetriliste, väikeste, punaste ja sügelevate kühmukestena vistrike või putukahammustuste sarnased), tüüpiliselt randmete piirkonnas, sõrmede vahel, küünarnukkidel, mehe sugutil. Teised tavalised kohad on kaenla-alused, tuharad, kõht, reied, talla-alused, rindadealused voldid. Lööve võib levida ka mujale jäsemete...

Meditsiin -
36 allalaadimist
36
doc

Ökoloogaia lühikonspekt

suhteid Mõiste Liik 1 Liik 2 Neutralism 0 0 populatsioonid ei mõjuta üksteist, ei vaja üksteist Amensalism 0 - Üks liik surub teise maha, aga ise kasu ei saa, bakteritel Konkurents - - liigisisene ja liikidevaheline, vahetu või ressursi kaudu, üksteist ei vaja Parasitism + - Parasiitperemees suhe, peremees on parasiidile vajalik, parasiit peremehele mitte Kisklus (herbivoorlus) + - Üks saab kasu, teine kahju, ärasööjale on tema ohver vajalik Allelopaatia + - Keemilised mõjutused, mis ühele liigile on kasulikud ja teisele kahjulikud, taimedel Kommensalism + 0 Üks saab kasu, teisel on kasutu ja kahjutu, bakterid seedekulglas Protokooperatsioon + + mõlemale kasulik, aga mitte vajalik Mutualism + + mõlemale kasulik ja vajalik, mükoriisa, tolmeldamine, seedeelundite mikroobid • Dominant on mingis koosluse organismirühmas ülekaalus olev ja selle aineringes tähtsaim liik. – taimekoosluse dominandid leitakse katvuse või biomassi järgi, harilikult iga rinde jaoks eraldi – loomakoosluses leitakse dominandid enamasti loomarühmade (suuruse, süstemaatika või funktsionaalse) jaoks eraldi Ökoton – kahe järsult erineva maastikuosise või koosluse siirdevöönd, mis sisaldab mõlema elemente ja on seepärast keskkonnalt komplekssem või liigirikkam kui kumbki neist (servaefekt). Koosluste mitmekesisus: • Liigiline mitmekesisus • Struktuurne mitmekesisus – suurusel...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
18 allalaadimist
10
docx

Looduslikud puhastusvahendid

Looduslikud puhastusvahendid Puhastusvahendite letid on kauplustes pikad ja kirjud, sest oma vahend on igale pinnale – klaasipesuvahend, pliidipuhastusvahend, WC-poti puhastusvahend, põrandapesuvahend, kraanikausi ja vanni puhastusvahend, roostevabast terasest pindade puhastusvahend, nõudepesuvahend, vaibapuhastusvahend, mööblipuhastusvahend, nõudepesumasina tabletid ja pesuvahendid jne. Üks vedelik rõõmsavärvilisem kui teine. Üks vedelik või kreem uhkema lõhnaga kui teine – ookeanibriis, jõuline kevad, sidrun, mänd, lavendel... Iga puhastusvahend maksab 1-10 eurot ning kui see kõik kokku arvutada, saab üsna suure summa. Paljulubavate müügiargumentidega vahendite kõrval on aga üks, mis suudab asendada neid kõiki ja seda oluliselt odavamalt – see on sooda. Allpool loetletud kasutusvõimalustest näeb, et soodat võib kodu koristades kasutada peaaegu kõikjal. Sooda hävitab seeni ja baktereid, eemaldab rasva, plekid ja u...

Bioloogia - Põhikool
3 allalaadimist
18
odt

Tööruumi planeerimine

2. Vajadusel peavad seadmed olema käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks varustatud asjakohaste juhtseadistega. 3. Keemiliste lisandite kasutamisel seadmete ja mahutite korrosioonitõrjeks tuleb seda teha heade tavade kohaselt. Seadus: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 8522004,29. aprill 2004. Masina müra, vibratsiooni, kiirguse ja muude ohutegurite tase peab olema võimalikult madal ega tohi ületada piirnorme. Masinate pinnad ning tugikonstruktsioonid ei tohi sisaldada nurki või nišše, kuhu võivad koguneda orgaanilised osakesed, sh bakterid . Statsionaarsed masinad peavad olema paigutatud seinast vähemalt 500 mm (0,5 m) ning aluse ja põranda vahel peaks olema vahe vähemalt 250 mm (25 cm), et oleks võimalik seinu ja põrandaid vabalt pesta. Statsionaarsed masinad peavad olema kindlalt kinnitatud põranda külge, pitseeritud ja maandatud. Masinaid ja töövahendeid on soovitav paigutada ka liigutatavatele alustele, et mugandada puhastusprotseduure. Tuleb hoolitseda, et lõikurite ohtlikud osad oleksid varustatud kaitseseadistega. Mootorid tuleks katta vastavate kaitseplaatidega, kuna soojenevad mootorid on soodsaks pinnaseks tolmu ja putukate kogunemisel. Elektrijuhtmed ja kaablid peavad olema veekindlad ja vastavate fiksaatoritega kinnitatud põrandast kõrgemale seinte või laudade külge. Masinate ja töövahendite ohutusnõuete järgimisel on oluline töötajate eelnev ja regulaarne juhendamine, tootmisseadmete ja töökohtade kontroll. Tuleb jälgida, et töötajad kasutaksid...

Ehitusõigus - Kutsekool
11 allalaadimist
20
pptx

Optometristi töökeskkonna ohutegurid- optometrist, kui klienditeenindaja

Optometristi töökeskkonna ohutegurid- optometrist, kui klienditeenindaja Lota Aadla Tallinna Tervishoiu Kõrgkool OP1 Optometristi töö ülesanded  Prillide, kontaktläätsede jt optiliste abivahendite sobitamine, pisiremont.  Optikavahendite (kauba) vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine, arveldused  Kliendi nõustamine. Üldised ohutegurid  Füsioloogilised;  Füüsikalised;  Bioloogilised;  Keemilised;  Psühholoogilised; Füsioloogilised  Sundasendid;  Silmade ülekoormus;  Töö on vahelduva iseloomuga. Isteasend vaheldub püstasendis töötamise ja liikumisega tööruumi ja tööruumide piirkonnas. Füüsikalised  Valgustuse puudused;  õhutemperatuur;  Müra – inimeste sumin, arvutid, ventilatsioon; Bioloogilised  Klientidega kokkupuutel:  viirused;  bakterid ;  haigused;  Bioloogiliste ohutegurite puhul on põhilisemad ennetusmeetme...

Tööohutus ja töötervishoid -
14 allalaadimist
28
odp

Teepuuõli

Kus kasvab teepuu?  Melaleuca alternifolia ehk teepuu kasvab Austraalia subtroopilistel rannikualadel. See on madalakasvuline taim, mis kasvab harva kõrgemaks kui kuus meetrit. Teepuul on rohelised nõeljad lehed ja valkjad õied. Teepuuõli destilleeritakse taime lehtedest ja noortest võrsetest. Õli on värvitu või kahvatukollane ning terava, kamprit või eukalüpti meenutava aroomiga. Koostis: Monoterpeenid 35-70% (gammaterpineen 10-28%) ,fenoolsed alkoholid 25-40% (terpineen-4-ol 25- 40%), seskviterpeenid 8-20%, oksiidid 5-18% ( 1,8 tsineooli 1-14%). Sobivus teiste eeterlike õlidega:  Segunebhästi lavendli, salvei, rosmariini, männi, kananga, geraaniumi, majoraani, nelgi, muskaadi jm õlidega. Kasutamine:  Toimib aktiivselt kõigi kolme tüüpi haigustekitajate vastu: viirused, bakterid , seened. Teepuuõli on ka tugev immuunsüsteemi stimulant. Soodustab haavade paranemist, on põletiku- ja seentevastane, antiseptiline, desinfitseeriv, desodoreeriv. Teepuuõli kasutatakse järgmiste tervisehädade puhul: Vistrikud (paised), haavad, kriimustused, mädased haavandid, jalaseen, kerged põletused, tuulerõuged, külmavillid, kõõm, seennakkused (lubiraig, suuvalge), ohatised, putukate hammustused, lihasevalud, suuõõne hügieen, igememädanik, nahapõletikud, soolatüükad, hambavalu.  Inhalatsiooniks tilgutada mõned tilgad õli kuuma veega täidetud kruusi. Hea vahend tuulerõugete vesivillide määrimiseks (vajadusel õli lahjendada). Teepuuõli on eriti sobiv nahavigastuste (kriimustused, lõikehaavad), ummistunud nahapooride, vistrike ja muude nahavigastuste hooldamisel. Ehkki teepuuõli võib kasutada lah...

Kosmeetika - Kutsekool
5 allalaadimist
16
rtf

Puhastamine ja desinfitseerimine

Füüsiline puhastamine - käsitsi - mehhaaniliselt 2. Terminile puhastamine - keetmine 100'C juures vähemalt 5 min - kui on eelnenud põhjalik puhastus, siis 3 min 72'C või 1 min 82'C juures (nõudepesumasina loputusprogramm) 3. Keemiline puhastamine - puhastusainetega Puhastusmeetodi valiku määrab otstarbekus Bakteritsiidid- surmavad bakterid Detergendid (pesuained)- lahustavad rasva ja mustuse ning kergendavad desinfitseerimisvahendite tööd Desinfektsiooni ained- vähendavad mikroorganismid arvu ohutule tasemele, kuid ei hävita endospoore Steliliseerimine hävitab kõik elusad organismid. Puhastamine liigid on: * Kuivpuhastus * Märgpuhastus Põrandaid, tööpindu ja kraanikausse peab pesema ehk märgpuhastama sooja vee ja detergentidega, kuid pidev desinfitseerimine pole vajalik. Põhjalik puhastamine ja kuivatamine eemaldab pinnalt enamuse mikroobe ja peab alati eelnema desinfektsioonile. Mehhaanilisel puhastamisel on oluline aeg, temperatuur ja surve. Mehhaanilisel puhastamisel hävib 80% mikroobe, põhjalikul puhastamisel 90% ja desinfitseerimisel 99%. Puhastusaineid tuleb: hoida eraldi toiduainetest kasutada vastavalt juhendile hoida õigetes pakendis ning varustatud juhendiga hoida suletult hoida pimedas, jahedas, ventileeritavas ruumis Pu...

Toiduhügieen - Kutsekool
19 allalaadimist
8
docx

Sissejuhatus: rakud ja DNA, RNA

DNA on koondunud ühte raku piirkonda (nim nukleoidiks). Nt bakterid , arhebakterid. Eukarüootsed rakud on üldiselt 10 korda suuremad kui prokarüootsed rakud. Eukarüootsetes rakkudes esinevad organellid. Eukarüoodid on nt ainuraksed, taimed, seened, loomad. Raku ehituselemendid:  raku elu tugineb keemilistele reaktsioonidele  kõige rohkem on rakkudes vett (70-90%)  mitmesugused madalmolekulaarsed orgaanilised ühendid, anorgaanilised ioonid.  makromolekulid (valgud, polüsahhariidid, DNARNA) Raku üldprintsiibid:  kõik rakud säilitavad oma pärilikkuse informatsiooni DNA kujul lineaarse geneetilise koodina  kõik rakud taastoodavad pärilikkusainet (ja selles olevat informatsiooni) matriitssünteesi abil  kõik rakud transkribeerivad oma pärilikkuse informatsiooni RNA kaudu  kõik rakud transleerivad RNA valkudeks kasutades sama printsiipi  kõik rakud koosnevad sarnastest “ehitusblokkidest“ (nukleotiidid, amin...

Rakubioloogia - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
20
doc

Taimede kasvu ja arengu regulaatorid (hormoonid)

Tsütokiniinid esinevad mitte ainult vabal kujul vaid ka seotuna riboosi jäägiga või fosforiboosijäägiga. Looduslike tsütokiniinide koostises esineb adeniin, mille küljes on viiesüsinikuline isopreeni külgahel. Enamik taimede looduslikke tsütokiniine on väiksema aktiivsusega kui kinetiin. Sahhariididega ja aminohapetega seostumine vähendab aktiivsust. (glükoosi jääk on seotud külgahela –OH rühma või N9 külge, alaniin N9 külge). Seetõttu taimede töötlemisel kasutatakse sünteetilisi tsütokiniine (kinetiin, bensüülaminopuriin – BAP, difenüüluurea jt). tuntud on ~200 looduslikku ja sünteetilist tsütokiniinide toimega ühendit. Tsütokiniinid esinevad õistaimedes, sõnajalgtaimedes, sammaldes, vetikates, bakterites. Taimi nakatavad tsütokiniine produtseerivad bakterid põhjustavad taimedel näiteks „nõialuudade“(Corynebacterium fascians). Putukate poolt sekreteeritud tsütokiniinid tekitavad pahkasid. Peamiseks sünteesikohaks on juurte apikaalne meristeem, millest tsütokiniinid liiguvad pealmaaosadesse ksüleemivooluga. On andmeid, et tsütokiniinide süntees vähesel määral toimub ka võrsetes ja liikumine ka floeemivoolus. On leitud, et juurte poolt sünteesitud tsütokiniinide hulga mitmekordistumine ei mõjuta tsütokiniinide hulka pealmaaosades. Tsütokiniinid moodustuvad AMP-st ja isopentenüülpürofosfaadist (IPP) tsütokiniini süntaasi (ipt - isoprenüüli transferaas) toimel. Seega moodustuvad kõigepealt fosforiboosiga seotud tsütokiniinid ja vabad tsütokiniinid tekivad fosforhappe jäägi ja riboosi eemaldumisel vastavate ensüümide toimel. Tsütokiniinid lagunevad oksüdatiivselt tsütokiniini oksüdaasi toimel, mis eemaldab külgahela (aga mitte glükosüülunud külgahel...

taimefüsioloogia -
7 allalaadimist
6
docx

Bioloogia KT loomarakk

Rakuõpetuse kujundajad  Hans ja Zacharias Janssen – esimese liitmikroskoobi leiutajad; 1590.a  Robert Hook – valgusmikskooi leiutaja; 17. saj keskel  Anton van Leeuwnhoek – uuris ainaeid, avastassbakrid; 17. saj II pool  Karl Ernst von Baer – avastas imetaja munaraku, järeldas, et areng saab alguse sellest; 1826.a  Matthias Schleiden – uuris taimerakke, leidis, et kõik taimed on rakulise ehitusega; 1838.a  Theodur Schwann – uuris loomarakke, leidis, et kõik loomsed organismid on rakulise ehitusega; 1839.a  Rudolf Virchow – sõnastas rakutooria põhiteesi: iga uus rakk saab alguse üksnes olemasolevast rakust selle jagunemise teel; 1858.a 5. 6. Rakku jaotatakse 1) Rakutuuma ehituse alusel:  Eeltuumne – bakterid , viirused  Päristuumne – taime- ja loomarakud 2) Tuumade arvu järgi rakus:  Ühetuumne – epiteelkoe rakk  Hulktuumne - lihasrakk 3) Raku suuruse järgi:  Suured – munarakk  Väikesed – bakterid 4) Rakkude hulk organismis  Ainurakne – mikroobid, bakterid  Hulkrakne - taimed, loomad 7. Mikrotoom on vahend preparaatide valmistamiseks. See on vajalik, et saada võimalikult õhukesed lõigud. 8. Mikroskoobid 1) Liitmikroskoop – koosned torukesest, mille mõlemas otsas oli lääts 2) Valgusmikroskoop – uuritav oli nähtav tänu valgusele 3) Stereomikroskoop – kaks okulaaride ja objektiividega varustatud tuubust 4) Elektronmikroskoop – valguskiirt asendab elekronvoog 9. Kõige väiksem üherakuline organism on mükoplasma (bakter) Kõige suurem rakk on lindude munar...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun