Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria väljendusoskus - 39 õppematerjali

Kategooriata >> Väljendusoskus
thumbnail
7
docx

Mis takistab meid edukaks saamast? - retsensioon

Tallinna Tehnikaülikool Mis takistab meid edukaks saamast? Retsensioon Tallinn 2012 Sisukord: Eesmärk: Töö eesmärgiks on informeerida lugejat rutiinse palgatööga ja ettevõtlusega tegelevate inimeste erinevustest, rõhutada omaduste tähtsust, mis takistavad meil saada edukaks ning seletada lühidalt, mis on edukate inimeste saladus. Samuti suunata tähelepanu innovaatilisuse tähtsusele tänapäeva ühiskonnas. Põhisõnum: Käsitletakse tänapäeva haridussüsteemi põhiprobleemi ja innovaatilisuse tagaplaanile jäämise põhjuseid. Tutvustatakse lugejale, miks tekivad inimestel erinevad hirmud. Jõutakse järelduseni, miks mõned saavad edukaks ning teised mitte. Sissejuhatus: Paljud meist on kindlasti hommikul ärgates mõelnud: ,,Miks ma seda teen? Miks ma ennast piinan ning käitun nii, nagu kõik need teised kodanikud?". Sõites kooli või tööle tuleks tähele panna kõiki neid emotsioonituid nägusid bussijaamades oma t...

Väljendusoskus
28 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses

Mis on inimkommunikatsioon? Ühise arusaamise loomine inimeste vahel 2. Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? *füüsiline heaolu *enesemääratlus *tööalane kommunikatsioon 3. Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis? *esmamulje loomine 4. Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis? 5. Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid? *arusaamine *meelelahutus *arvamuse mõjutamine *paranenud suhted *tegevus 6. Millised sõnumid on verbaalsed? Sõnadega väljendatavad 7. Millised sõnumid on mitteverbaalsed? Muul viisil : zestid, kehaliigutused, näoilmed jms 8. Millised on erinevad inimkommunikatsiooni kanalid? 9. Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites? *füüsilised *psühholoogilised *füsioloogilised *semantilised 10. Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel? Kuulamine on tahtlik tegevus- tähelepanu, arusaamine, meeldejätmine 11. Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis? 12. Milline on aja...

Väljendusoskus
356 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kinnisvara hinnad – kas langus on käes?

Tallinna Tehnikaülikool Infotehnoloogia teaduskond Raadio ja sidetehnika instituut Telekommunikatsiooni õppetool Uurimustöö kava Üliõpilane: Rühm: Üliõpilaskood: Õppejõud: Rein Paluoja Tallinn 2007 Töö esialgne pealkiri: Kinnisvara hinnad ­ kas langus on käes? Sissejuhatus, eesmärk, problem ja põhisõnum: Töö eesmärgiks on uurida kinnisvarahindade muutumist viimastel aastatel. Ja jõuda järeldusele, kas hinnad hakkavad langema või jätkub ülikiire tõusu dendents. See problem intrigeeris mind, sets olen alati huvitatud kinnisvara ostu ja müügiga seonduvast ning hetkel olen ka ise seotud kinnisvara müügiga. Kommenteeritud sisukord: · Milline seis on valitsenud kinnisvaraturul viimased paar aastat? o Viimastel aastatel on kinnisvara turul...

Väljendusoskus
77 allalaadimist
thumbnail
3
doc

KAVA - Haridus - kohustus või võimalus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Automaatikainstituut Haridus ­ kohustus või võimalus? Kava Õppeaine: Väljendusoskus Õppejõud: dots. Rein Paluoja Tallinn 2011 Ideed: Haridus ise. Haridus kui kohustus ­ riigipoolne haridusnõue; vanemate sundimine; ühiskond kujundanud hariduse esmatähtsaks. Haridus kui võimalus ­ edu saavutamiseks; elus toimetulekuks; loob võimalusi, valikuvariante; annab võimaluse ühiskonnas kaasa rääkimiseks. Eesmärk: Tuua välja hariduse kui kohustuse ning hariduse kui võimaluse argumendid, seejärel otsustada kumb variant haridus oleks. Põhisõnum: Haridus on kohustusena sel ajal, kui ei mõisteta selle tähtsust. Tegelikult on aga hariduse ta...

Väljendusoskus
38 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kava essee jaoks - "Matemaatika - kellele ja milleks"

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Automaatikainstituut Andres Põder 093539IASB Matemaatika ­ kellele ja milleks? Kava aines ISS0110 Väljendusoskus Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent Tallinn 2009 Teema Matemaatika, selle tähtsus ja vajalikkus koolis, ülikoolis ja edaspidises elus. Õppimise tarvilikkus ja õppimisega seotud probleemid. Ideed Inimesed on erinevad. Mõne jaoks on matemaatika huvitav, mõne jaoks mitte. Matemaatikat läheb tarvis väga paljudel erialadel, alates ehitusest kuni kunstini (perspektiiv jne). Matemaatika on kõigi reaal- ja majandusteaduste baas. Matemaatika võib tunduda elukauge, kuid see leiab kindlasti rakendust ka praktilises elus. Matemaatika pole lihtne. Palju valemeid ja keerulisi seoseid. Koolis on paljudel õpilastel matemaatikaga probleeme. Kehv keskimine hinne. Matemaatika arendab loogilist mõtl...

Väljendusoskus
129 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Essee - "Mille poole püüdlevad tänapäeva noored"

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Automaatikainstituut Andres Põder 093539IASB Mille poole püüdlevad tänapäeva noored Essee aines ISS0110 Väljendusoskus Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent Tallinn 2009 Deklaratsioon Käesolevaga kinnitan, et esitatud töö ,,Mille poole püüdlevad tänapäeva noored" on minu isikliku töö tulemus. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. Kuupäev: 29.10.2009 Üliõpilane: Andres Põder (Allkiri) 2 Annotatsioon Töö eesmärk on välja tuua tänapäeva noorte püüdluste sihid ja neid analüüsida. Seisukohad: Noored püüdlevad rikkuse, kuulsuse, edukuse poole, seejuures on haridus väga tähti...

Väljendusoskus
205 allalaadimist
thumbnail
0
zip

Nanotehnoloogia ettekanne

Ettekanne nanotehnoloogia võimalustest ja ohtudest ühiskonnale. Powerpointi presentatsioon, slaidide tõmmised, referaat...

Väljendusoskus
29 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Sümboolika vene ikoonides

Tallinna Tehnikaülikool Infotehnoloogia Teaduskond Automaatikainstituut Maria Kohtla 103548IAPB Sümboolika vene ikoonides Essee Juhendaja: Rein Paluoja dots. Tallinn 2010 Esialgne pealkiri: Sümboolika vene ikoonides Töö eesmärk ja põhiidee: Töö eesmärgiks on välja selgitada mis on ikoon. Samuti pöörame suurt tähelepanu ikooni põhilisele küljele - sümboolikale ja üritame mõista selle tähtsust usklikele ning selgitada mida annab meile sümboolika teadmine. Vaatlust piirame vaid vene antiiksete ikoonidega. Sisukord: 1) Sissejuhatus 2) Mis on ikoon? 3) Sümboolika 3.1) Perspektiiv 3.2) Keha 3.3) Valgus ja värv ­ Värvide tähendus 3.4) Riided ja muud esemed 3.5) Sõna 3.6) Kompositsioon 4) Kokkuvõte Annotatsioon: Artikkel ,,Sümboolika vene ikoonides" sel...

Väljendusoskus
15 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ülerahvastumine

teaduskond Eesnimi Perenimi ÜLERAHVASTUMINE Kava Ülerahvastumine Eesmärgid : Oleks panna arenenud maade inimesi rohkem mõtlema teiste peale, kuna ülerahvastumine on kõigi inimeste probleem varem või hiljem. Põhisõnum : Erinevates maailmajagudes on iive erinevalt jaotatud, samuti haridustase ja üldine heaolu. Kahjuks pole need vastavuses sellega, mis võiks inimkonnale kahju asemel kasu tuua. Sissejuhatus: · Inimeste arv maailma on järjest kiiremini hakanud kasvama ja see toob kaasa paljusi probleeme. · See aasta täitus 7 miljardi inimese piir Maal. Kas Maa suudab aga ära toita ja elatada koguaeg kasvavat rahvaarvu ning kuidas see mõjutab Euroopat ja ka Eestit? Sündimuse erinevused:...

Väljendusoskus
18 allalaadimist
thumbnail
3
doc

“Hariduse andmine ei ole ämbri täitmine, see on tule süütamine” (W. B. Yeats)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Automaatikainstituut Kava teemal "Hariduse andmine ei ole ämbri täitmine, see on tule süütamine" (W. B. Yeats) Koostaja: Tallinn 2011 "Hariduse andmine ei ole ämbri täitmine, see on tule süütamine" (W. B. Yeats) Eesmärk: Selle essee eesmärk on arutleda hariduse eesmärkide ja kasutusel olevate hariduse andmise viiside üle ning panna inimesi mõtlema, et kuidas muuta tänapäevane haridussüsteem moodsamaks ja efektiivsemaks. Põhisõnum: Hariduse andmise eesmärk peaks olema inimeste talentide esiletoomine/stimuleerimine, mitte inimeste nö. "täitmine" teadmistega. Praegune süsteem ei soosi seda. 1. Sissejuhatus 1) Elame 21. sajandis ja ennast elatada on võimalik väga paljude erinevate tegevustega (rohkematega kui kunagi varem) 2) Haridussüsteem on ühiskonna arengust maha jäänud ja vajab kiiremas korras reformeerimist või lausa uu...

Väljendusoskus
5 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Väljendusoskuse KT 2012

Mis on inimkommunikatsioon? Ühise arusaamise loomine inimeste vahel 2. Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? *füüsiline heaolu *enesemääratlus *tööalane kommunikatsioon 3. Millised sõnumid on verbaalsed? Sõnadega väljendatavad 4. Millised sõnumid on mitteverbaalsed? Muul viisil : zestid, kehaliigutused, näoilmed jms 5. Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites? *füüsilised *psühholoogilised *füsioloogilised *semantilised 6. Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel? Kuulamine on tahtlik tegevus- tähelepanu, arusaamine, meeldejätmine. Kuulmine on aga see, et sa kuuled inimese juttu aga ei pane tähele. 7. Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis? Tagasiside on protsess, mille abil inimene võrdleb oma arvamusi ja tegevusi saadud sõnumiga (infoga) ning tagastab saatjale omapoolse arvamuse sõnumi kohta. Kiire, vahetu...

Väljendusoskus
68 allalaadimist
thumbnail
2
docx

INTERNETI POED – INIMESTE UUS VAIMUSTUS?

TALLINNA TEHNIKA ÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Arvutisüsteemid Peeter Sikk INTERNETI POED ­ INIMESTE UUS VAIMUSTUS? Kava Tallinn 2012 Eesmärk: Essee eesmärk on analüüsida, kas tänapäeval pidevalt laienev interneti kaubandus võib muuta tava kauplused mõtetuks ning uurida, kas see mõjutab ka inimese elu. Sisu: Interneti poodide pidev laienemine. Üha rohkem on võimalusi tellida koju igapäevaseid kaupu. Erinevad süsteemid, mis kaasavad neid kasutama. Neti poodide eelised ja puudused. Kommeteeritud kava Sissejuhatus 1. Interneti kaubandus pidevas arengus. 2. Süsteemid inimeste kaasahaaramiseks Sisu 1. Suurprojektid mis koguvad üha rohkem populaarsust....

Väljendusoskus
14 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Unetsüklid, unehalvatus ehk uneparalüüs

Unenäod moodustavad täiskasvanul tervel inimesel umbes 20% magatud ajast ning ta näeb neid umbes iga 40-60 minuti järel 4-5 korda öö jooksul. Mõned väidavad, et nad näevad unenägusid väga harva või üldse mitte. Põhjus on tavaliselt mäletamises - ühed mäletavad oma unenägusid hästi, teised halvemini. Unenäod on organismile vajalikud. Katsed on näidanud, et inimesed, kes unenägude ajal üles äratatakse, muutuvad ärrituvaks, nende keskendumisvõime langeb ning nad püüavad öiseid puudujääke korvata päevase unelemisega. Uni on hädavajalik, et taastada meie päeval kulutatud füüsilisi ja psüühilisi jõuvarusid. Unenägusid nimetatakse emotsioonide kuningriigiks, sest sel ajal toimub meie emotsionaalsete haavade, vapustuste ja üleelamiste terveksravimine. Unel on kaks põhifaasi: NREM (non rapid eye movement) ehk rahulik, aeglane, ilma silmaliigutusteta uni ja REM (rapid eye mov...

Väljendusoskus
34 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kava - Kodutus ja kodutud

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Automaatikainstituut Kristiine Kaasik 120719IAPB Kodutus ja kodutud Kava aines ISS0110 Väljendusoskus Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent Tallinn 2012 Kava koostamine Teema Kodutute mured ja probleemid Idee Terviseprobleemid, diskrimineerimine, külmumine - probleemid Sõjad, probleemid kodus, looduskatastroofid, alkoholism ja narkomaania, vanglast vabanemine ­ põhjused Annetamine, vabatahtlikud, info jagamine ­ aitamine Esialgne pealkiri Kodutus ja kodutud Eesmärk Eesmärk on inimesi teadvustada, kui palju on kodutuid, millised on nende probleemid, millised on põhjused, miks nad on kodututeks jäänud ning mida saaksid inimesed teha, et kodutuid oleks vähem. Sõnum Alati ei ole kodutud ise süüdi, et nad sellises olukorras on ja inimesed peavad olema tolerantsed ning aitama...

Väljendusoskus
23 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Noored ja edukus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Bruno Meder 120636IAPB Noored ja edukus Retsensioon Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent Tallinn 2012 Kirjatöö eesmärgid Essee eesmärgiks on rääkida aspektidest, mis võivad takistada või soodustada noorte arengut, hea hariduse omandamist ja elus läbi löömist. Kirjatöö põhisõnum Tänapäeva noored on laisad ja mugavad ning neil puudub motivatsioon enese harimiseks-täiendamiseks ja elus edasi jõudmiseks. Märkmed Selgituseks: · Rohelisega on toonitatud teemaarenduse olulisemad punktid, mida on ka kõrval kommenteeritud. · Poolikud või ebaselged laused, üleliigsed komad, stiili-, kirja- või trükivead on allatõmmatud. · Märgitud on ka sissejuhatus ja kokkuvõte Noored ja edukus...

Väljendusoskus
20 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele Kava Õppeaine: Väljendusoskus Õppejõud: dots. Rein Paluoja Üliõpilane: Bruno Meder Rühm: IAPB13 Üliõpilaskood: 120636IAPB Tallinn 2011 Ideed: Sotsiaalmeedia tarbimine pidevalt kasvab, kuid millist mõju avaldab see inimsuhetele? Teema: Vaatleme seoseid inimsuhte ja sotisaalmeeida vahel Eesmärk: Teha selgeks, kuidas mõjutab tänapäeval sotsiaalmeedia inimsuhteid. Põhisõnum: Sotsiaalmeedia on massipsühhoosivahend, mis avaldab inimestele suuremat mõju kui me arvata oskaks. Esialgne pealkiri: Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele. Kava: · Sissejuhatus 1. Sotsiaalmeedia 2. Positiivne mõju inimsuhet...

Väljendusoskus
29 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Pilvetehnoloogia

· Interneti vahendusel IT-põhiste teenuste pakkumine on toonud turule uued ärimudelid, mille eesmärk on jagada veebi kaudu ressurssi (tarkvara, riistvara või nende kombinatsioon). Sellist lahendust nimetatakse pilvetehnoloogiaks. Nimetus tuleb algselt telefonivõrke kirjeldavatelt skeemidelt, kus teenusepakkuja vastutusalasse jäävat võrgu osa oli tavaks kujutada pilvena (ka internetti kujutatakse võrguskeemidel sageli pilvena). Pilvetehnoloogia on juba hoogsalt levimas ja toob kohati kaasa küllalt järske muutusi ning võimalusi mitte ainult IT-ettevõtetele. · Kui kasutad tavakasutajana mingi teenusepakkuja (näiteks Google või Microsofti) veebile või Internetile baseeruvat veebipõhist rakendust (tarkvara), siis juba reaalselt kasutad ka pilvetehnoloogiat - oled...

Väljendusoskus
17 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Väljendusoskuse kava

Kõige rohkem kannatab selle all majandus ning tööjõu kvaliteet, mis omakorda toovad esile uusi probleeme. Teema arendus: · Inimeste lahkumise negatiivsed tagajärjed ­ Riigi seisukohalt: tekib tööjõu ja spetsialistide puudus, haritud ja kogemustega lahkub, Eestisse jääb vähe oma alale spetsialiseerunud inimesi , üha rohkem hakkab majandus alla käima, pole kedagi kes loob uusi firmasid ja töökohti. Paljud ei tule ka tagasi (näiteks leiavad elukaaslase, loovad pere, lapsed saavad seal hariduse, omandavad teise riigi keele). Inflatsioon · Noorte lahkumise põhjused ­ õppimise raskuse tõttu, tahetakse kohe tööle minna ja kuna eestis madalad palgad, siis minnakse välismaale. Kõrgharidusel hind kõrge (paljudes riikides on see tasuta), loodetakse välismaal paremat har...

Väljendusoskus
13 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Essee "Konfliktide mõju maailmas"

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND AUTOMAATIKAINSTITUUT Konfliktide mõju maailmas Essee Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent Tallinn 2012 Deklaratsioon Käesolevaga kinnitan, et esitatud töö .......................................................................................... on minu isikliku töö tulemus. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. Käesolevat tööd ei ole varem esitatud kusagil mujal. Kuupäev ...................................... Üliõpilane ........................................................................... Nimi Allkiri Annotatsioon Käesolevas essees...

Väljendusoskus
29 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun