Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria ühiskond - 91 õppematerjali

Ühiskond >> Ühiskond
thumbnail
8
doc

Inimene ja Ühiskond (Eksamiks kordamine)

I ÜHISKOND KUI INIMESTE OLEMASOLU VIIS Teemad · Ühiskonnaelu valdkonnad · Ühiskonna sotsiaalne struktuur · Varanduslik kihistumine · Inimeste huvide mitmekesisus ja selle avaldumisvormid · Normide osast ühiskonnasuhetes · Õigus- ja moraalinormid · Sotsiaalsed normid ja väärtused Mõisted · avalik sektor · erasektor ehk tulundussektor · kolmas sektor ehk mittetulundussektor · avalik elu (vs eraelu) · identiteet · integratsioon · rahvus · iive (negatiivne ja positiivne) · leibkond · hierarhia · stratifikatsioon ehk kihistumine · moraal ehk kõlblus · väärtused · õiglus · õigusakt · diskrimineerimine · huvigrupp · pluralism · tolerantsus · nulltolerants · konsensus · kompromiss 1 Valik eelnevate eksamite ülesandeid Ülesanne 1....

Ühiskond
21 allalaadimist
thumbnail
28
docx

Eesti riik ja ühiskond eksami konspekt

Institutsionalistlikult 2. Behaviouralistlikult 3. Pluralistlikult 4. Strukturalistlikult 5. Ratsionaalse valiku teooriaga Institutsionalism Antud skeemi kese võib olla eri paigus NB! Avalikkus=valijate kogum · Vaade kehtib Demokraatlikus ühiskonnas · Uurimisteooriad erinevad teineteisest sihtmärgi poolest ehk uuritavast. Institutsionalism uurib institutsioonide vahelist tasakaalu · Probleemid tasakaalu puudumisel: o Kas tegu on demokraatliku korraga? o Mida peavad institutsioonid dem. Tagamiseks tegema? o Kas demokraatiat on liiga palju?(Omane institutsionalismile) · Institutsionalism aitab analüüsida/seletada aeglasi muutusi. Eeldab pikaajalist uurimist. · Näide eestist ­ valitsuse rolli kasv parlamendi otsuste juures 20. A...

Ühiskond
79 allalaadimist
thumbnail
12
doc

ANTIPEDAGOOGIKA: KOOLIDETA ÜHISKOND

Tartu Ülikool ANTIPEDAGOOGIKA: KOOLIDETA ÜHISKOND Referaat Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus, töö eesmärk.................................................................................3 1. Kooliharidus ja selle vajalikkus.......................................................................4 2. Must kasvatus ­ kriitikanool kasvatusse.............................................................5 3. Antipedagoogika...

Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
20
pdf

Narkokuritegude kohtupraktika ja seadusloome analüüs

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Avaliku õiguse instituut Taavi Käärid NARKOKURITEGUDE KOHTULAHENDITE JA SEADUSLOOME ANALÜÜS Uurimustöö Juhendaja: Marianne Paimre Tallinn 2010 Sissejuhatus Narkootikumidega seotud süüteod on kehtivas karistusseadustikus XII peatükis, rahvatervisevastaste süütegude alla. Seadusandja on siinkohal väga oskuslikult ja ka põhjendatult liigitanud selle kui rahva, ja ka tegelikkuses ühiskonna, füüsilist kui ka mentaalset tervist kahjustava süüteona. Tegu on siis üldiselt inimese närvisüsteemi stimuleeriva ainega, mille tarvitamine mõjub uimastavalt ning lõppkokkuvõttes põhjustab sõltuvust, mis tihtipeale ilma vajaliku abi saamata lõppeb tarvitajale fataalselt ületoosiga. Samuti ulatuvad narkootilise...

Ühiskond
33 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Arutlus -10 põhjust miks ettevõtja läbi kukub?

Eesti Hotelli ja Turismi kõrgkool Hotelliteenindus 2 kursus Hanna-Maria Ulm Arutlus ,,10 põhjust miks ettevõtja läbi kukub" Juhendaja: Inna Põld Tallinn 2012 Iga algus on raske kuid kõik meist loodavad, et saavad edukalt oma firma rajada ning kõik läheb nii nagu peab. Tõsiasi on aga see, et esimese paari aastaga läheb igast 10-st alustavast firmast pankrotti vähemalt pooled. Miks see nii on? Esimeseks põhjuseks on see, et algajatel ettevõtjatel pole antud erialal piisavalt kogemusi ning samuti võib neil olla ka puudulik spetsialiseeritus, mis tähendab, et nad pole oma ala spetsialistid ning võivad olla asju puudulikult õppinud. See toob endaga kaasa aga teadmatuse ning kogenematuse, mis pole kindlasti eduka äriidee rajamise märksõnad. Teiseks ning ka üheks tähtsaimaks põhjuseks võib minu arvates pidada ka ressurside puudust ehk otse...

Ühiskond
21 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ebatavalised maailma traditsioonid

Traditio- lad k. edasiandmine, teade. Maailmas on palju erinevaid traditsioone. Igal rahvusel on nad omad, kuid mõned on juba unustatud, kuid teised kanduvad inimeste vahel.kui te satute teisse riiki huvitavate tavadega ning kui te tunnete neid , tähendab see seda , et te ausate nende ajaloo ja kultuuri. Aafrikast Masai hõimus inimesed tervitasid üksteist hüpetega, mida kõrgemale hüppati, seda rohkem näidati austust teise vastu. Samuti võivad ka sülitada üksteist. Uue Maailma Maori aborigeenid tervitamisel hõõrusid nina pidi. Ja siis lõhna järgi tundsin enda hõimu inimesi või võõraid. Lapimaal on sama traditsioon. Bulgaarias tervitatakse uut aastat suudlustega pimedas toas. Meessoost eskimod tervitavad üks teist lüües rusikaga pähe või selga. Sahara tuareegid võivad aga tervitada üle poole tunni, võtes juba 100 meetri kauguselt erinevaid naljakaid poose , hüppata,, joo...

Ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Porikaitse Süsteemid referaat

" referaat 2012 Porikaitsevaibad. On saadaval mitmeid porikaitsevaipu näiteks vip vaibad , nailonvaibad , moodulrestid , comfort kummimatid ja puuvillavaibad. Nägin pealmiselt kolme liiki porivaipu. Kõige effektiivsem neist on puuvillavaip , mis on ka kasutusel paljudes ettevõttetes Pärnus , eriti just talve perioodil. See peatab 90% väljast sissetoodavat mustust ja pori.Eluiga pikkeneb märgatavalt põrandatel tänu sellele. Puuvillavaip suudab imada vedelikke, mille kaal on kuni 5 kor...

Ühiskond
10 allalaadimist
thumbnail
5
doc

KULTUURIDEVAHELISE ÕPPIMISE VÕIMALUSED JA VÄLJAKUTSED

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Noorsootöötajate põhiteadmiste ja oskuste koolitusprogramm KULTUURIDEVAHELISE ÕPPIMISE VÕIMALUSED JA VÄLJAKUTSED Praktiline töö Juhendaja: H. Sildnik Tallinn 2010 Läbi aegade on eri kultuurid omavahel erinevatel põhjustel kokku puutunud. Rahvusvahelist koostööd on proovitud läbi erinevate organisatsioonide kuid ilmnes, et seda takistasid vääritimõistmised suhtlemises. Seepärast pandi 1960. aastatel alus uuele koolitussuunale, kultuuridevahelisele kommunikatsioonile, mille peamine eesmärk on õpetada eri kultuuridest pärit inimesed omavahel paremini läbi saama. Kultuuridevaheline õppimine ei ole väga laialt levinud mõiste. Peamiselt seostatakse seda tööga rahvusvahelistes noorteprogrammides ja ei osata sellele tähelepanu pöörata igapäevases kontekstis. I...

Ühiskond
16 allalaadimist
thumbnail
3
docx

MILLISED ERIALAD ON ENIM VÄÄRTUSTATUD

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Majandusarvestuse õppetool R12 Keit Kolga MILLISED ERIALAD ON ENIM VÄÄRTUSTATUD ESSEE Juhendaja: Anne Reinsoo Mõdriku 2012 Iga aasta, kui noored lõpetavad põhikooli või gümnaasiumi, seisavad nad raske valiku ees: ,,Mida edasi õppima minna ning kuhu?" Erialade valik on lai ning valikut teha on keeruline. Esile kerkib küsimus, kas jätkata õpinguid koos sõbraga või minna oma rada ning millistesse koolidesse üldse kanditeerida. Olen üsna kindel, et paljud noored valivad sama eriala sõber või selle, mis vanemad neile soovitanud on. Noored, kes ei taha aega raisata, lähevad pea...

Ühiskond
28 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eesti valitsemissüsteem

Plaanis on, et selle aasta keskpaigaks ehk umbes 1.juulist võiksid kohtupidamises riigilõivud märgatavalt alaneda (juhul kui parlament nii otsustab ja seadusandja sellises tempos mentleb). Eelnõuga soovitakse vähendada riigilõive eelkõige tsiviilkohtumenetluses, sest praegu kehtivad määrad on liiga kõrged ning takistavad isikute juurdepääsu õigusemõistmisele. Halduskohtumenetlusega seonduvate toimingute puhul toimub peamiselt lõivude ümardamine, sest seal kehtivad riigilõivu määrad on opitamaalsed ning ei piira kohtussepööramise õigust. Eelnõu koostajad ei ole riigilõivude muutmisel lähtunud põhimõttest, et kõiki kehtivaid lõivu määrasid tuleb vähendada teatud protsendi või kindla summa ulatuses, vaid igat riigilõivu...

Ühiskond
14 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Juhi ja alluva rollid ja ülesanded

Seetõttu oodatakse, et juht esindaks, mõjutaks inimesi, koguks ja jagaks vajalikku informatsiooni, otsustaks kriitilistes situatsioonides, jagaks vahendeid. Seega püstitavad peamised rolliootused juhile alluvad. Nad ootavad, et juht laseks neil tegutseda ja tagaks kindlustunde rasketes olukordades. Rollikujutlus peaks seonduma juhtimise ülesannetega. 1. Planeerimine. Juht peab oskama ette näha organisatsiooni tulevikku ja koostada tulevikuplaane. 2. Organiseerimine. Juht peab looma vastutuse ja tööjaotuse süsteemi, mis tagaks ülesande täitmise. 3. Mõjutamine. Juhi ülesandeks on alluvate juhtimine ja juhendamine. Selle ülesande täitmisel on olulised suhtlemisoskus, tasude ja karistuste kasutamine. 4. Kontrollimine. Kontrollimine ühendab tegevused, mille abil tagatakse planeeritud eesmärkide ja...

Ühiskond
24 allalaadimist
thumbnail
3
docx

ID-kaardi taotlemine

06.2012 KODAKONDSUS JA MIGRATSIOONIBÜROO TEENINDUSTES Teeninduses esitage IDkaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid. Teenindaja vormistab kohapeal taotlusankeedi (eelnevalt täita ei ole vaja). EESTI VABARIIGI VÄLISESINDUSES Välisesinduses esitage IDkaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid (taotlusankeet täidetuna). POSTI TEEL Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile: TAOTLUS Politsei ja Piirivalveamet Sõle 61a 10313 Tallinn NB! Posti teel saate IDkaarti ja passi koos taotleda, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat. Muul juhul tuleb IDkaardi ja passi koos taotlemiseks isiklikult teenindusse pöörduda. Taotlusankeedile lisatava...

Ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
28
pdf

Seminar 11 - Fiskaal- ja monetaarpoliitika

D IT Kolledz 1.Miks on struktuurne defitsiit fiskaalpoliitika parem näitaja kui tegelik defitsiit? Iseloomustab eelarve defitsiiti täieliku tööhõive korral. Struktuurse defitsiidi põhjuste hulgast on kõrvaldatud automaatsete stabilisaatorite toime ning saab hinnata, ata, kas as fiskaalpoliitika s aa po t a o on to toiminud ud majandusele aja duse e pos positiivselt t vse t võ või mitte. tte. 2. Selgitage, g g , miks p...

Ühiskond
229 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kellel on rohkem inimõiguseid?

Kuna maailm muutub üha enam interneti sõbralikumaks, meedia domineerib ja ajakirjadus manipuleerib, siis info levib see läbi kiiremini, kuid samuti on väga palju väärat informatsiooni, mida inimesed tõlgendavad iga üks isemoodi. Internet on koht, kus inimene saab avaldada oma arvamust läbi virtuaalse müüri, mis tähenab, et isikul on võimalus jääda anonüümseks ja kajastada täpselt seda mida pähe tuleb ja sageli tekivad ühiskonna ja inimeste vahel konfliktid. Ühiskond ei suuda tagada ja pakkuda kõigile ühiskonna gruppidele vajaminevat informatsiooni, kas siis läbi interneti, läbi meedia vahenduse või läbi ajakirjanduse, kuna ühiskond ei ole tasakaalus (arengumaad, arenenudmaad). Palju on vaesust, töötust, mis mõjutab inimese rolli ühiskonnas. Tänapäeva maailmas sõltub, aga väga paljustki internetist, meediast ja ajakirjandusest, kui informeeritud ja teadlik oled oma õigustest, kohustustest ja muutustest...

Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kas varanduslike erisuste alusel kujunenud nn. 2 Eestit võivad ohustada ühiskonna sidusust?

Minu meelest on eliidi üheks ülesandeks aga teiste, mahajäänud isikute abistamine. See ei pea olema otsene aitamine nagu näiteks annetuste tegemine. Abistamine peaks väljenduma eelkõige näiteks otsuste vastuvõtmises riigikogus või eri võimaluste väljapakkumises, et massi elu paremaks muuta. Sellest peab teavitama neid, kellel on võimu midagi muuta. Nagu juba ennem välja tuli, siis kaks teineteisest erinevat Eestit ohustavad ühiskonna omavahelist sidusust. Ühiskond aga ongi ju paljude rühmade kooselu viis. See kooselu saab toimida vaid siis kui neid gruppe valdab vastastikune usaldus ning tahe teist osapoolt, rühma, aidata. Selle puudumisel pooldub Eesti oma ühiskonnas aga veelgi ning võõrandub teisest osapoolest. Kui sellest edasi mõelda, võib kogu asi viia suure katastroofini, mis halvimal juhul võib välja kujuneda rahutusteks või riigi kahestumisel. Niisiis... elades Eesti Vabariigis ning kuuludes kõik ühte ja samasse ühiskonda,...

Ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
15
odt

EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2000 - 2010

Tartu Kutsehariduskeskus Ärindus- ja kaubanduse osakond Kaili Olgo ja Tiia Saarna EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2000 - 2010 Uurimustöö Juhendaja Külliki Vaske Tartu 2012 Tiia Saarna, Kaili Olgo AK - 11 Sisukord SISSEJUHATUS......................................................................................................3 1. EELARVE JA SELLE VAJADUS.......................................................................4 1. EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2000 ­ 2001.................5 2. EESTI VABARIIGI KULUD JA TULUD AASTATEL 2002 ­ 2003.................6 3. EESTI VABARIIGI KULUD JA TU...

Ühiskond
30 allalaadimist
thumbnail
38
ppt

Riik: üldkäsitlus, riigitüüpide areng

loeng Leif Kalev Põhimõisted Poliitiline süsteem = riigikord ennekõike institutsioonidest lähtudes Poliitiline reziim = poliitilised institutsioonid+poliitiline kultuur (valitsemisviis) Riik ~ poliitiline süsteem kui tervik, seos maa- alaga ja ajaloolise arenguga Poliitiline reziim Poliitiline reziim on suunatud riigis valitsevale õhustikule ning lähtub valitsevatest sisulistest eesmärkidest, huvidest ja tegutsemisviisidest. Eesti sõnaga võiks reziimi ligikaudselt nimetada võimutüübiks, poliitiliseks õhustikuks või valitsemisviisiks. Reziimi mõiste on protsessikeskne ja politoloogidel tugevalt kasutuses. Poliitiline süsteem Poliitilist süsteemi on kasutatud väga erinevates tähendustes. Kõige tavalisem on, et ühiskonda/riiki iseloomustatakse tervikuna avaliku võimu institutsioonidest lähtudes: missugused institu...

Ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Riigikontrolli roll ja pädevus Eesti Vabariigis

Anda ülevaade tema kujunemisest, tema tähtsusest, rollist, struktuurist, tööülesannetest ja pädevusest, samuti Riigikontrolöri ülesannetest. 1. Riigikontrolli kujunemine läbi aja Riigikontroll kutsuti ellu Ajutise Maanõukogu 27. detsembri 1918. a otsuse alusel. 6. jaanuaril 1919. a valis Maanõukogu vanematekogu riigikontrolöri. Kuu aega hiljem võeti vastu Eesti ajutine Riigikontrolli seadus. See kõik toimus enne Eesti esimese Põhiseaduse väljatöötamist ja kehtestamist. 1920. a Põhiseaduses nähti Riigikontrolli Riigikogu abistava organina. Riigikogu teostas riigi asutuste ja ettevõtete majandusliku tegevuse ja riigi eelarve täitmise kontrolli tema poolt ametisse seatud vastavate asutuste kaudu. Põhiseaduse tekstist Riigikontrolli nime toona ei leia. 1933. a Põhiseaduse muutmise seadusega ei muudetud riigikontrolli puudutavat sõnastust, ent Riigikogu...

Ühiskond
12 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ergutav tuleviku teemaline tekst

Kas olete kunangi mõelnud oma tulevikule, et mida ma nüüd peale hakkan? Kuhu ma suundun? Millised on mu eesmärgid? Mida ma elult soovin? Paar aastat tagasi needsamad küsimused vallutasid mu pea. Mõtlesin neile tihedamini, kui ilm muutus. Aga kui tihti mõtled sina neile samadele küsimustele? Või millal sa viimati mõtlesid neile? Millise emotsiooni need sinus esile kutsusid? Need jubedalt kõlavad küsimused hirmutavad alati, kui nendega silmitsi seista. Neid aga ei tasu karta. See kõik on tulevik. Sõna tulevik - see on midagi suurt ja põnevat ja uut, mida me elame läbi iga sekund. See möödub kiiremini, kui me arvata oskaksime. Seepärast ei tasu jääda käed rüpes vaatama, vaid tuleb hakata tegutsema. Isegi kui sa ei tea, mida edasi teha, siis tuleb olla avatud kõigele, mis sind ümbritseb. Ettevõtmised, sündmused, kuulutused, sinu huvid, miskit mis köidab su tähelepanu kas või natukenegi. Sa ei tea kunangi, kui suurt kasu...

Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Eesti

Referaat Üro ja Eesti Robert Rootsi LE10 2013 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on praeguseks 192 riiki ühendav ülemaailmne organisatsioon, mille laia tegevusvaldkonda kuuluvad nii rahu- ja julgeoleku-, arengu- kui ka inimõigusküsimused. ÜRO tegevuse alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, mil jõustus ÜRO põhikiri. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon asutati asendamaks Esimese maailmasõja järel loodud Rahvasteliitu . ÜRO on kompleksne rahvusvaheline organisatsioon. ÜRO-l on 6 põhiorganit: Peaassamblee, Julgeolekunõukogu, Majandus- ja Sotsiaalnõukogu, Hooldusnõukogu, Rahvusvaheline Kohus ja Sekretariaat. Neile lisanduvad eriagentuurid, fondid ja programmid (nn "ÜRO organisatsioonide perek...

Ühiskond
8 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun