Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria 12. klassi ühiskond - 32 õppematerjali

Ühiskond >> 12. klassi ühiskond
thumbnail
rtf

Uuring Gerotehnoloogia kasutamise kohta

2013 aasta uuring Uuriti vanema ealiste oskusi kasutada gerotehnoloogiat, kasutamine ja mittekasutamine. Tehti neli rühma aruteluks ja individuaalsed vestlused, 26. Tulemused analüüsiti NVivo tarkvara kasutades. Tulemus näitas, et Hongkongis suhtuvad vanemad inimesed tehnoloogia kasutusse üldiselt positiivselt, eelkõige mugavus. Negatiivne oli seotud tervist kahjustavate ohtudega ja sotsiaalsete probleemidega, sotsiaalne isolatsioon ja sõltuvus...

12. klassi ühiskond
1 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Erinevate arengutasemega riigid

Erineva arengutasemega riigid globaliseeruvas maailmas Kokkuvõte Maailma riike võib pingeritta seada ja rühmadeks jaotada väga mitmel moel. Parema ülevaate saamiseks on kasutusele võetud mitmed indeksid, mis annavad mitmekülgsema ülevaate arengutaseme eri aspektidest. Riikide arengutaset võib hinnata mitmel moel. Kõige sagedamini tehakse seda kitsalt majanduslikust aspektist lähtudes, kasutades sisemajanduse kogutoodangu näitajat. Mitmekülgsem ja sotsiaalmajanduslikke näitajaid arvestav on inimarengu indeks. Riikide omavaheliseks võrdlemiseks tuleb SKT arvutada riigi elaniku kohta ja teisendada summa ühtsesse valuutasse. Samuti tuleb SKT arvutamisel arvestada kaupade ja teenuste hindade erinevust. Kui SKT on riigi territooriumikeskne, siis rahvatulu on elukohakeskne mõõdik. Kui SKT on riigi territooriumikeskne, siis rahvatulu on elukohakeskne mõõdik. OECD püüab heaolu mõõta materiaalsete, e...

12. klassi ühiskond
7 allalaadimist
thumbnail
11
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ

ÜHISKONNAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ KORDAMINE Sotsioloogia- teadus, mis uurib sotsiaalsed protsesse, võõraviha levik, enesetappude arv Ühiskond on inimgrupp, kelle vastastikused suhted on organiseeritud ja struktureeritud kultuuri poolt ja kultuur on see, mida inimene teeb ja millel pole bioloogilist ega geneetilist alust. Ühiskonna struktuur avatud ühiskonnas = kodanikuühiskond + avalik sektor + ärisektor 1. Avalik sektor e. esimene sektor tegutseb avalikes huvides, realiseerub poliitikute ja ametnike töö kaudu. 2. Erasektor e. teine sektor tegutseb erahuvides ja on kasumile orienteeritud. 3. Kodanikuühiskond e. kolmas sektor lähtub nii avalikust kui omahuvist ja realiseerub enamasti kodanikualgatusena valdkondades, kus on puudujäägid avaliku sektori tegevuses või kus puudub erasektori huvi. 1) ..AVALIK SEKTOR. (riiklik sektor, mis hõlmab riigi- ja omavalitsusasutusi koos töötajaskonnaga, samuti riigi kasutusse laekuvad maksu-, tulu- ja r...

12. klassi ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tabel-Eesti SKP näitajad

aastal 2018. aasta andmed (% muutus võrreldes 2017. aastaga) SKP suurenes 3.9%, 26 miljardit Olulisemad 1. ehitus valdkonnad 2. töötlev tööstus 3. kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Lisandväärtuse 1. kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 13,6 kasv 2. ehitus 18,6 (valdkond + kasv %) 3. info ja side 10,6 4. veondus 9,2 5. mäetööstus 8,7 Kaupade ja suurenes 6,1 protsenti teenuste import Edukaimad 1. mujal klassifitseerimata masinate ja seadmete sissevedu valdkonnad 2. põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide sissevedu 3. Reisi- ja transporditeenuste impordi Netoeksport 904 miljonit eurot, mis on 3,5 protsenti SKP-st (2018) Eratarbimine...

12. klassi ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Kärgpere

Kui on palju inimesi, kes üksteisega hästi läbi saavad, elaksid kõik nagu hästi suures perekonnas. Samas on kärgpere minu meelest ka veidi kurb. Mõnele võib see küll olla okei, et näiteks isa elab oma uue naisega perest lahus, kuid siiski on algne perekond lõhutud, eriti, kui peres on lapsed. Minu meelest ongi vanemate lahkuminek just lastele kõige hullem. Nende perekond on lõhutud, neil pole enam igapäevaselt kõrval oma päris ema või isa. Eriti siis, kui ema ja isa mõlemad endale uue kaaslase leiavad ning neil omakorda uued lapsed sünnivad. Lastele võib see segadust, hirmu, viha vms tekitada, sest nad ei tea enam, kuhu nad päriselt kuuluvad ning kas nad olid pere lõhkumises süüdi. Lapsed oleks nagu üksinda jäetud, kui mitte füüsiliselt, siis vaimselt küll. Nende vanematel on nüüd uued lapsed, kelle eest hoolitseda ning nemad justkui oleksid ühenduslüli k...

12. klassi ühiskond
0 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Ühiskonnaõpetus II. Kontrolltöö nr 3

Kontrolltöö nr 3 1) Mida tähendab kollektiivse julgeoleku põhimõte? Miks see on vajalik? Too näiteid. Riigi esmane ülesanne on säilitada iseseisvus ja territoorium ning tõrjuda ohud. Oluliseim tänapäeval on rahvusvaheline julgeolek. Riik lepib kollektiivselt kokku , et käsitletakse julgeolekut ühtemoodi. Vajalik, et üheskoos kaitsta teineteist. NATO teeb seda hetkel ja pakub riikidele tuge. 2) Too näiteid, kuidas tänapäeval sekkutakse teise riigi siseasjadesse mittesõjaliste vahenditega. Poliitilisel ja tootmise teel 3) Millal ja miks asutati ÜRO? Selgita tema töökorraldust, sh otsustamisprotsessi. Asutati 1945, eesmärgiga ühendada riike ja vältida ohtusid, soodustada koostööd ja kaitsta demokraatiat. 4) Selgita Euroopa Liidu asutamise ja tegutsemise eesmärke. Eesmärk oli luua Liit, mille...

12. klassi ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ühiskonnaõpetus II. Kontrolltöö nr 2

Kontrolltöö nr 2 1) Nimeta turumajanduse nõrgad küljed, mille korrigeerimiseks peab riik majandusellu sekkuma. Milliste vahenditega saab riik piirata majandustegevuse negatiivseid ja toetada positiivseid kõrvalmõjusid? Kui turg ei toimi, raisatakse ressursse ja konkurents ei ole piisavalt tugev siis on riigil põhjust vahele sekkuda ja majandust ise reguleerida läbi seadusandluse ning hüvede ümber jagamisega. Riik saab negatiivseid kõrvalmõjusid piirama hakata kõrgemate maksudega. Positiivsete kõrvalmõjude tegevusi saab aga toetada maksueranditega. 2) Mis eesmärkidel on kehtestatud maksud? Selgita neid. * Majanduslikul eesmärgil-maksude kogumisel saab riik raha ülesannete täitmiseks *sotsiaalsel eesmärgil- õigluse suurendamise eesmärgil jagatakse tulud 3) Selgita Eestis kehtivat maksustamise põhimõtet. Astmeline tulumaks- mida suurem tulu, seda rohkem makse Regressiivne tulumaks- m...

12. klassi ühiskond
10 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Väljakutsed Eesti ühiskonna jätkusuutlikkusele-Ülesanne

Väljakutsed Eesti riigi ja ühiskonna jätkusuutlikkusele 1) väljakutse: Hariduse kättesaadavus, motivatsioon õppimiseks probleemi olemus: Haridus ei ole kättesaadav kõigile võrdsete võimalustena, õpetajad rahulolematud. lahendus: Õpetajad ei ole piisavalt motiveeritud, palk ei ole piisav ja töökoormus on suur. Õpetajad on väga oluline osa meie hariduses, nemad peavad olema motiveeritud, et see läbi neil oleks ka motivatsiooni õpilasi rohkem toetada ja suunata. Meie riigis ei ole lihtne edasi õppima minna, kui ei ole väga terav pliiats, ei tee töid maksimum punktidele, kui pole ka rahaliselt toetavat perekonda siis on väga raske ülikooli üldse saada. Tahe õppida tuleb enda seest aga kui puuduvad hoolivad õpetajad, oled vaesest perest, siis kahjuks see teekond katkeb. Selleks, et seda ei juhtuks, oleks vaja kõigile luua võrdne süsteem, pluss õpetajate toetus koolist on väga oluline. Ma tahan ka astuda ühte kindlasse kooli, kahjuks...

12. klassi ühiskond
0 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Okupatsiooni muuseum- "Mida huvitavat sain teada Eesti ajaloost Okupatsioonide muuseumi külastades?"

"Mida huvitavat sain teada Eesti ajaloost Okupatsioonide muuseumi külastades?" Külastades Okupatsiooni muuseumi olin natukene pettunud, meie ajaloos on palju rohkem, kui seal välja oli toodud, ootasin palju rohkem. Käisin seal lastega, seega minu kuulamisest ei tulnud suurt midagi välja. Arvan, et lähen sinna veel tagasi kui saan keskenduda rohkem. Mida ma siis teada sain? Hetkel oli Vabamus väga huvitav näitus „Vabadusel ei ole piire“. Näituse sisu oli okupatsioonist, vastupanust, taastamisest ja vabadusest, mis koosnes viiest osast: „Ebainimilikus“, „Eksiilis“, „Nõukogude Eesti“; „Taastamine“, ja „Vabadus“. Näituse osa „Ebainimlikus“, räägib näituse kõige tumedama ajajärguga meie ajaloost. Ajajärguga, kui inimlikust nappis suures osas Euroopas. Teine maailmasõda tõi Eestile kaasa iseseisvuse kaotamise ning okupatsioonid – sõja algul ja lõpus Nõukogude Liidu, sõja keskel Natsi – Saksamaa võimu. Kummagi totalitaarse riigi otsatut kur...

12. klassi ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Millised on Sinu meelest üleilmastumise ehk globaliseerumise kolm positiivseimat külge

Globaliseerumine aitab edendada majandust, näiteks kiirenenud inimeste ja kaupade liikumine, tänapäeva oskustöölised saavad omandatud oskuse parimaks rakenduseks lihtsamini minna soodsamasse paika, kas siis mõnda teise riiki või maakonda, kus on just teatud valdkond arenenud. Kaubavahetus on lihtsam ning kiirem. Tooted on väga erinevad ning nende jaoks on ka tarbijaid. Pole probleemi, et mingit teatud toodet kuskil riigis ei müüda. Globaliseerumine on loonud võimaluse ettevõtetel oma tootmist laiendada üle kogu maailma, näiteks McDonalds ja Sony. Ning kui riik on majanduslikult tugev, ei sunni see inimesi oma kodumaalt lahkuma, nad tahavad jääda oma sünnimaale ja oma kultuuri edasi kanda. Ma arvan, et need on tegelikult väga positiivsed küljed, selle pärast, et hea on vastu võtta teiste kul...

12. klassi ühiskond
10 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Küsimustik erakonna kohta, EKRE

Küsimustik Eesti erakonna kohta 1) Erakonna nimi: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2) Erakonna esimees: Martin Helme 3) Liikmete arv: 8945 4) Moodustamise aasta: Asutati 29.09.1994 Tallinnas 5) Erakonna tegevuse põhieesmärgid (maailmavaade): Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eesmärk on kindlustada Eesti iseseisvus ja sõltumatus ning lähtuda Eesti rahva ja riigi huvidest. Erakonna poliitiliseks baasiks on demokraatial ja võimude lahususel rajanev õigusriik 6) Erakonna majanduspoliitilised põhiseisukohad: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond eelseisvateks Riigikogu valimisteks kokku majandusplaani, mille eesmärk on tõsta Eesti inimeste jõukust lähiriikidest kiiremas tempos. Riigikogu EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul pakub erakond peenhäälestuse asemel Eesti majandusele välja julge kasvuplaani, mis tagab inimeste sissetulekute ja ostujõu suurenemise ning...

12. klassi ühiskond
3 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Ühiskonnaõpetuse I kursuse kontrolltöö nr 2

Ühiskonnaõpetuse I kursuse kontrolltöö nr 2 1) Nimeta erakondade rolle demokraatlikus ühiskonnas:  Valijate esindamine, valitsemine  Inimeste kaasamine poliitikasse  Avalike eesmärkide sõnastamine 2) Millised on erakondade riigipoolse rahastamise a) positiivsed, b) negatiivsed küljed. a) Tavakodanikule soodsam, korruptsiooni vähendamine, erakonna süsteemide stabiilsus uute tulijate tõrjumisel b) Kulutatakse riigi eelarvest maksumaksja raha,on vähem vastuvõtlikud kriitiga ning ootuste osas 3) Iseloomusta Eestis kehtivat erakonnasüsteemi. Mis on Sinu hinnangul selle süsteemi a) positiivsed, b) negatiivsed küljed? Mõõdukas mitmeparteisüsteem A) Tundub olevat mõistlikum süsteem, sest seal on piisavalt hääli, et jõuda konsensusele ja on ka eriarvamusi B) Erakonnasüsteem kindlustatus pole väga suur. 4) Nimeta demokraatlike valimiste peamised põh...

12. klassi ühiskond
1 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun