Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

" igus" - 94 õppematerjali

thumbnail
9
docx

Ülesanne 4-Päringud mitmest tabelist

Loo tabel LAENUTUS järgmiste väljadega: Laenamise_id PK, Kuupaev (kuupäev), Lugeja_ID (täisarv) FK, Raamatu_ID (täisarv) FK, Tahtaeg (kuupäev), Tagastamine (kuupäev). Tabeli kirjelduses näita ära primaarvõti ja ka võõrvõtmed. mysql> CREATE TABLE LAENUTUS( -> Laenamise_id int unsigned not null auto_increment, -> Luupaev date not null, -> Lugeja_id mediumint(8) unsigned not null, -> Raamatu_id mediumint(8) unsigned not null, -> Tahtaeg date not null, -> Tagastamine date, -> PRIMARY KEY(Laenamise_id), -> FOREIGN KEY(Lugeja_id) REFERENCES LUGEJA (Lugeja_id), -> FOREIGN KEY(Raamatu_id) REFERENCES RAAMAT (Raamatu_id)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> DESCRIBE LUGEJA; +-----------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-----------+-----------------------+------+-----+---------+...

Andmebaasid
9 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Ülesanne 8-Alampäringud

Leia vanima raamatu väljaandmisaasta (väljasta aastaarv). mysql> SELECT MIN(aasta) AS 'vanima raamatu valjastamisaasta' FROM RAAMAT; +---------------------------------+ | vanima raamatu valjastamisaasta | +---------------------------------+ | 1920 | +---------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) 2. Leia vanima raamatu pealkiri, väljaandmise aasta ja autor. mysql> SELECT pealkiri, autor, aasta FROM RAAMAT WHERE aasta=(SELECT MIN(aasta) 'vanima raamatu valjastamisaasta' FROM RAAMAT); +---------------+---------------+-------+ | pealkiri | autor | aasta | +---------------+---------------+-------+ | Tde ja igus | A.H.Tammsaare | 1920 | +---------------+---------------+-------+ 1 row in set (0.00 sec) 3*. Leia kõige uuema raamatu väljaandmisaasta (väljasta aastaarv). mysql> SELECT MAX(aasta) AS 'koige uuema raamatu valjastamisaasta' FROM RAAMAT; +--------------...

Andmebaasid
4 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Ülesanne 6-Tabeli struktuuri muutmine-Erinevad päringud

Lisa tabelisse RAAMAT uus väli Tiraaz, mis on täisarvu tüüpi. mysql> ALTER TABLE RAAMAT ADD COLUMN Tiraaz mediumint(10); Query OK, 42 rows affected (0.00 sec) Records: 42 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> DESCRIBE RAAMAT; +------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+ | Raamatu_id | mediumint(8) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | | Pealkiri | varchar(100) | NO | | NULL | | | Autor | varchar(50) | YES | | NULL | | | Aasta | year(4) | YES | | NULL | | | Koht | varchar(30) | YES | | NULL | | | Lk_arv | smallint(6) | NO | | NULL | | | Keel |...

Andmebaasid
4 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

füüsika praktikum

04.2020 Õpperühm: Kaitstud: Töö nr: 10 TO: Töö eesmärk: Induktiivpoolist L, Töövahendid: Impulssgeneraator, indkutiivpool, kondensaatorist C ja aktiivtakistist R mahtuvus- ja takistussalv ning ostsillograaf koosnevas ahelas (võnkeringis) toimuvate võnkumiste sumbuvuse logaritmilise dekremendi määramine Skeem Töö teoreetilised alused Ainult võnkesüsteemi sisemiste jõudude mõjul toimuvaid võnkumisi nimetatakse vabadeks võnkumisteks. V aatleme võnkesüsteemi, milleks on ideaalne võnkering. See on suletud ahel kondensaatorist C ja induktiivpoolist L . Kui laadida kondensaator ja katkestada pärast seda ahela mõjustamine väljastpoolt, hakkavad võnkeringis toimuma vab...

Füüsika
7 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Hoonete 3D laserskaneerimise kordamisküsimused

What do the acronyms TLS, MTLS, ALS, LIDAR, LASER, TOF, PS refer to? TLS (TerrestriaTLS (Terrestrial Laser Scanning) - viitab otseselt maapealsele, peamiselt staatilisele, laserskaneerimisele. Kasutatakse ka nimisõnana. Mobiilne terrestriline laserskaneerimine (MTLS) Mobiilset ehk dünaamilist laserskaneerimist kasutatakse peamiselt sõiduki peal oleva seadme abil teede ja tänavate mõõdistamiseks. ALS - aerolaserskaneerimine (Airborne Laser Scanning) –viitab otseselt lennuki või helikopteri pealt laserskaneerimisele. LIDAR (LIght Detection and Ranging) – viitab kaugseire tehnoloogiale. Laialdaselt kasutatakse lennuki või helikopteri pealt skaneerimise kohta, kuigi nimetus ei ole viidatud laseri kasutamisele ega muule tehnoloogiale LASER - (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ek. valguse võimendumine stimuleeritud kiirguse kaudu) on seade, mis võimaldab kiirata kitsaid, koherentseid ja monokr...

Hoonete 3D laserskaneerimine
15 allalaadimist
thumbnail
87
pdf

TÖÖIGUSE SEMINARID

09.2020 TÖÖÕIGUS Seminari kava Tööõiguse olemus ja rakendusala. Küsimused, kaasused, ülesanded I teema. Töölepingu eristamine muudest teenuste osutamise lepingutest (2 tundi) Tööõiguse olemus 1. Milline on töölepingu kõige olulisem tunnus ja miks? Miks kaitseb tööõigus eelkõige töötajat ja mida see tähendab? ❏ Töölepingu olulisemaks tunnuseks on see, et tööd tehakse alluvussuhtes, mille olemus seisneb ühelt poolt juhtimises ning kontrollimises ja teiselt poolt juhtimisele alluvuses ning kohustusi/ülesandeid/juhiseid täitmises. ❏ Tööõigus kaitseb eelkõige töötajat, sest ta on nõrgemaks pooleks töösuhetes võrreldes tööandjaga,...

Tööõigus
31 allalaadimist
thumbnail
60
pdf

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA - SEMINARID, KAASUSED

1 Eraisik A kuulutab lehes, et müüb remonti vajava korteri Tallinnas Kalamajas. Kuulutusele vastavad ning korteriga käivad tutvumas B ja C. Kuna B pakub 5000 eurot kõrgemat hinda, otsustab A müüa korteri B-le. Nad sõlmivad kirjaliku kokkuleppe pealkirjaga „Korteri müügi leping”, mis sätestab muuhulgas A kohustuse kinnisasi müüa ja B kohustuse nimetatud kinnisasi osta kokkulepitud hinnaga ning poolte kavatsuse vormistada ost-müük notariaalselt. B asub koheselt tegema ettevalmistusi korteri remondiks: nädala jooksul tellib ta 1000 euro eest sisekujundusprojekti ja tasub selle eest osaliselt ettemaksu ning ostab 830 euro eest siseviimistlusmaterjale. Tal on kavas korteris kiiresti remont teha ning siis korter uuesti müüki panna. Nädala lõpuks on aga ka C jõudnud otsusele, et ta on nõus Kalamaja korteri eest pakkuma 7000 euro võrra kõrgemat hinda. Seetõttu teatab...

Võlaõiguse üldosa
62 allalaadimist
thumbnail
23
pdf

ÕIGUSKAITSEASUTUSTE SÜSTEEM - EKSAMIKS

Õiguskaitsesüsteemi funktsioonid ning funktsioneerimise ja organisatsiooni printsiibid Õiguskaitsesüsteemiks ​nimetatakse teatavat ühiskonnas eksisteerivat süsteemi, mis ​tagab õigusnormide järgimise​. See on vajalik selleks, et õigus saaks ühiskonnas täita oma regulatiivset funktsiooni. Sellesse süsteemi kuuluvad: kohtud, prokuratuur, advokatuur, notariaat, politsei, õiguskantsler, kohtuotsuste täitmise asutused (Eesti Vabariigis praegu Justiitsministeeriumi koosseisus olev täitevamet). Õiguskaitseasutused võivad peale õiguskaitse funktsiooni täita ​ka teisi funktsioone. Common law riikides täidavad kohtud ka ​õigustloovat funktsiooni​. Lähtutakse printsiibist, et eelnevad kohtuotsused on aluseks järgnevatele. Ameerika Ühendriikides on kohtute ülesandeks lisaks õiguslike vaidluste lahendamisele ka kehtivatest õigusnormidest lähtudes ​uute õigusnormide loomine​. Lisaks on kohtutel ​oluline osa kohtuasjade läbivaatamise korra kehtesta...

Õiguskaitseasutuste süsteem
6 allalaadimist
thumbnail
76
pdf

PEREKONNAÕIGUS - SEMINARID

vastu Tartu Ülikool Õigusteaduskond Tallinnas PEREKONNAÕIGUSE SEMINARIKAASUSED PÕ, Kevadsemester 2020 Tiina Mikk SEMINAR II Teemad: Esitamise aeg: ● Hooldusõiguse kuuluvus ● Hooldusõiguse teostamine ja muudatused 4.03.2020 Kell 16.00 ● Suhtlusõigus 3. Kaasus “Koolivalik” Heli ja Raju ei ole abielus. Neil on kuueaastane tütar Kaja. Kaja sünni registreerimisel esitas Heli lapse sünnitõendi ja Raju isaduse omaksvõtu avalduse ja Heli vastava nõusoleku. Vanemad ei avaldanud, et lapse hooldusõigus kuulub ainult ühele vanematest. Heli ja Ra...

Perekonna- ja pärimisõigus
29 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS - SEMINARID

Selleks, et oma võimu kindlustada, hakkab kindral peagi kasutama repressiivseid meetmeid eelmise režiimi pooldajate ja teiste tõenäoliselt ebalojaalsete isikute vastu. Paljud põgenevad Utoopiasse, kus organiseeruvad häälekaks opositsiooniks. Selle liikmed korraldavad Arkaadia diplomaatilise esinduse regulaarseid meeleavaldusi, mida Arkaadia peab solvavateks ja palub Utoopial ära keelata. Lisaks soovib Arkaadia, et Utoopia annaks välja mõjuka opositsiooni juhi Jane Doe, keda süüdistatakse riigireetmises. Utoopia ei ole nõus täitma kumbagi nõudmist. Lisaks on Arkaadiale pinnuks silmas Utoopia ajakirjanik Robert Jones, kes avaldab kohalikes ja rahvusvahelistes väljaannetes Arkaadiat kritiseerivaid kirjutisi. Jane Doe reisis Latoonia lippu kandva reisilaevaga Arkaadia naaberriiki Patagooniasse. John Smi...

Rahvusvaheline õigus
46 allalaadimist
thumbnail
30
docx

Majandussotsialoogia eksami materjal

-19.saj -> distsipliinide-vaheliste piiride hägusus 20. saj -> süvenev spetsialiseerumine 21. saj -> vajadus suurema integreerituse järele (interdistsiplinaarsus) ÜHISKOND - sotsiaalsete suhete ja interaktsioonide süsteem (struktuur), mis seob indiviide, kellele on omane ühine kultuur ja kes end selle ühiskonnaga samastavad (identiteet)  piirid ja territoorium  institutsioonid  reproduktsioon  poliitiline ja majanduslik organiseeritus  võimusuhted ja -hierarhiad SOTSIAALNE STRUKTUUR - sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja interaktsioon; võimaldab määratleda indiviidi/grupi positsiooni ja staatust sotsiaalses süsteemis (nt ühiskond, organisatsioon, perekond jm sotsiaalsed kooslused)...

Majandussotsioloogia
1 allalaadimist
thumbnail
1
docx

AUTORIÕIGUS

Mis on autoriõigus? V: Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist. 2. Kui kaua on autori looming autoriõigusega kaitstud?V: 70a. peale autori surma ja kui on kaks autorit siis teise autori surmani 3. Mis on piraatlus autoriõigusi silmas pidades?V: AUTORI ASJADE KASUTAMINE ILMA AUTORI NÕUSOLEKUTA 4. Mida tähendab plagieerimine?V: Millegi varastamine ja siis selle avalikustamine nt: laul 5. Millal tohib autoriõigusega teoseid ilma autori loata kasutada? Too vähemalt 2 näidet! nt: kui autorit ei huvita, AVALIKE TOESTE HULKA KUULUVAD KÕIK AUTORIÕIGUSTEGA KAITSMATA TEOSED, MIS ON SEE TÕTTU VABALT KASUTAVAD ILMA SUTORILT LUBA KÜSIMATA JA TASU MAKSMATA 2. Otsi internetist ja kirjuta selle ülesande vastuseks, mida nimetatakse autoriõiguse teema raames "avalikuks teoseks".V: AVALIKE TOESTE HULKA KUULUVAD KÕIK AUTORIÕ...

Arvutitund
0 allalaadimist
thumbnail
13
docx

"Õigus" teemalised Inglise keelsed õigusterminid

com/388172484/inka-test-flash-cards/? i=25w06u&x=1jqY&fbclid=IwAR1qQksMLyeDlPJwkOTW_Fq18r1xJUkZrlbt6nX49ZocC _ojSaZoykYBJXk Prosecutor, judge, sworn advocate, notary NOTARY JUDGE PROSECUTOR SWORN ADVOCATE/ ATTORNEY-AT- LAW WHAT DO THEY A notary public of the A judge presides over The prosecutor has Attorney at law or DO? common law is a a courtroom, hearing three main tasks: attorney-at-law, public...

Akadeemiline inglise keel
2 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

XI klassi töö – biomolekulid

Mille alusel eristatakse elus ja eluta loodust? Reasta eluslooduse organiseerituse tasemed. Elus ja eluta loodust eristatakse koostise (näiteks biomolekulid esinevad ainult elusorganismides) ning erinevate tunnuste alusel. Elusorganismidel on kindlad elu tunnused näiteks biomolekulide teke, aine- ja energiavahetus, paljunemine ja areng jne. Eluslooduse organiseerituse tasemed: Aatom - molekul - organell - rakk - kude - elund - elundkond - organism - liik - populatsioon - ökosüsteem - biosfäär 2. Milline element on orgaaniliste ühendite koostises tähtsaim? Orgaaniliste ühendite koostises on kõige olulisem element süsinik, sest orgaanilised ühendid on süsinikku sisaldavad ühendid. 3. Mis on süsivesikud ja mis on nende peamine roll eluslooduses? Süsivesikud on biomolekulid (orgaanilised ained), mis koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Süsive...

Kategoriseerimata
0 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun