Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ökoloogilise püramiidi reegel" - 79 õppematerjali

25
doc

Kordamisküsimused keskkonnaökonoomika 2014 2015

(3) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgrootu loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise korral on 320 eurot isendi kohta. 11. Looduse mitteutilitaarsed väärtused (loendada ja iseloomustada). Üldökoloogiline väärtus – loodusliku keskkonna tähtsus territooriumi ökoloogilise tasakaalu tagamisel kasvab koos selle utilitaarsele kasutusele võetud osa suurenemisega. Väljundid: vee ja õhu ringluse tagamine, vee ja õhu puhastamine, pinnase erosiooni vältimine, puhta vee varude säilitamine,veerežiimi reguleerimine, eluks vajalike tingimuste tagamine (globaalne eluhoid). Bioloogilise regulatsiooni väärtus – bioloogilise mitmekesisuse säilitamise all mõistetakse kõikide liikide, liigisisese geneetilise vari...

Keskkonna ökonoomika - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
24
docx

Ökoloogia eksami küsimused ja vastused

See võimaldab ka fütoplanktoni populatsioonidel jälle kasvama hakata ning selle tagajärjel fütoplanktoni populatsioonide arvukus taastub. Kui populatsioonide arvukus püsib pikemat aega stabiilsena, siis nimetatakse sellist ökosüsteemi seisundit ökoloogiliseks tasakaaluks. Ökoloogiline tasakaal on ökosüsteemis toimuva iseregulatsiooni tagajärg. Millised tagajärjed on ökoloogilise tasakaalu muutumisel? Kui ökoloogiline iseregulatsioon lakkab ökosüsteemi reguleerimast, muutub ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide arv ja arvukus. Selle tulemusel võib üks kooslus asenduda teisega. Näiteks kuusiku maha raiumisega hakkab raiesmikul kasvama esmalt hall lepp, arukask, jt. Need puud kasvavad...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
21 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

Ökoloogilise teguri intensiivsuse taset, mille alanedes organismi areng seiskub, nimetatakse alumiseks taluvusläveks. Enamik taimede kasv pidurdub juba 4kraadi juures. Ökoloogilise teguri intensiivsuse taset, mille tõustes organismi areng peatub, nimetatakse ülemiseks taluvusläveks. Ökoloogilise teguri intensiivsusvahemikku, milles organism saab areneda, nimetatakse ökoloogiliseks amplituudiks. Ökoloogiline amplituud jääb ülemise ja alumise taluvusläve vahele. Teguri mõju kogu amplituudi vahemikus pole organismile sama- teguri intensiivsust, mille toime on organismi arengule kõige soodsam nimetatakse ökoloogilise teguri optimumiks. Sellest jääb mõlemale poole teguri soodsa ehk optimaalse toime vahemik. Optimum on liigispetsiifiline....

Bioloogia - Keskkool
79 allalaadimist
16
docx

Ökosüsteem ja seda iseloomustavad näitajad

Ülejäänud osa kasutatakse ära organismi elutegevus või hajub see soojusena Igal tasemel on vähem isendeid kui eelmisel. Kõige vähem on tipptarbijaid. Ökoloogilised globaalsed keskkonnaprobleemid Ökoloogiline keskkonnakriis Inimkonna ja looduse konflikt, kus ressursse raisates ja keskkonda reostates on inimkond jõudnud olukorda, mis ei võimalda meil normaalselt eksisteerida. Põhjused:  Tootmis...

Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist
42
docx

Nimetu

ülemjooks, keskjooks, alamjooks. Tolerantsikõvera parameetrid on loendatud A-s. 8. Kas niširuumi dimensioonideks (telgedeks) on: A. isendid? B. populatsiooniparameetrid? C. demograafilised parameetrid? D. ökol. tingimused ja ressursid? E. liigid? F. kooslused? G. ökosüsteemid? Definitsiooni kohaselt on dimensioonideks niši puhul ökoloogilised faktorid e. tingimused ja ressursid. 9. Milline neist on fotosünteesi võrrand? A. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O; B. 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2; C. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O; D. CO2 + 2H2O → CH4 + 2O2. Fotosüntees on suhkrute süntees süsihappegaasist ja veest, B on õige. 10. Milline väide on õige? A. Ökoloogiline nišš on keskkonna omadus; B. Ökoloogiline nišš on liigi omadus; C...

-
16 allalaadimist
24
docx

Bakterid ja viirused ning nende jagunemine

33. Mis on toiduahel? Näide. Toiduahel näitab, kes keda sööb.Toiduahela esimeseks lüliks on alati taimed, sest taimed on võimelised lihtsatest ainetest toitaineid tootma. Järgmistes lülides on juba sellised organismid, kes kasutavad taimede valmistatud toitaineid. Taimedest toituvad taimtoidulised loomad, nendest omakorda aga loomtoidulised loomad. 34. Ökoloogilise püramiidi reegel . Iga järgneva troofilise taseme biomass on ligikaudu 10% eelneva taseme biomassist. 35. Biosfääri mõiste ja ulatus. Biosfäär ehk elukond on Maad ümbritsev elusloodust sisaldav kiht. Biosfäär hõlmab litosfääri, pedosfääri, atmosfääri ja hüdrosfääri. 36. Nimeta viis globaalprobleemi. Globaalprobleem on ülemaailmne oht inimkonnale.  Rahvastiku kasv  Kliima muutus  Õhusaaste...

Bioloogia - Kutsekool
9 allalaadimist
20
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitsetehnoloogia 1. KT

Abiootilised faktorid on ökoloogilised tegurid, mis tulenevad organisme ümbritsevast anorgaanilisest maailmast (eluta loodusest). Tähtsamad abiootilised tegurid on valgus, temperatuur, niiskus, tuul, pH, raskmetalliühendid, radioaktiivne kiirgus jt. 2. Adaptatsioon – organismide kohandumine elukeskkonnaga elusas looduses 3. Aeroobne hingamine – hingamine keskkonnas, kus on hapnikku 4. Akuutne toksilisus – äge mürgistus, kus tegu suurte doosidega, põhjustavad l...

Ökoloogia ja... - Keskkool
12 allalaadimist
17
odt

Produktsiooniökoloogia KK ja vastused 2015

Loeng 1. Millena levib kiirgus? Levib lainetena (elekter, magnet) ja osakestena (footon, kvant) 2. Kui keha temperatuur tõuseb 3 korda, palju suureneb tema poole emiteeritav kiirgus? 34=81 3. Kui footoni energia väheneb 15%, kuidas muutub tema lainepikkus? Lainepikkus pikeneb 4. Mis on kiirguse spektraaljaotus? Graafik, millel on erineva lainepikkuse/sagedusega...

Produktsiooniökoloogia -
11 allalaadimist
26
docx

Produktsiooniökoloogia kordamine

Too näiteid. FS kudede osakaal väheneb taime vananedes. Väga suuri kulusid tehakse transpordikudedesse ja varude säilitamisse.Lühiaegseid ebasobivaid tingimusi taluvad hästi. Pikaajalistesse ebasobivatesse tingimustesse ei sobi nt :tamm 27. Mis on Lindemanni ökoloogiline püramiid?10% energiast kandub edasi 28. Milliseid suurusi võib paigutada ökoloogilise püramiidi x- teljele. Biomassi energia 29. Mis on energia ülekande seaduspärasused 2. ja 3. püramiidi taseme vahel. Karnivooridele kandub alla 10% herbivooridelt 30. Milline on põllumajandusloomade toidu kasutuse energeetiline efektiivusus, kelle on see kõige suurem? Miks? Kõige suurem broileritel, sest kulutused elutegevuseks on väikesed ja seega effektiivsus suur 31. Nimeta vähemalt kolm faktorit, kuhu kulub energia üle...

Produktsiooniökoloogia -
8 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Taimed, mis toodavad ise pestitsiide, toovad põldudele ja toidu sisse veelgi rohkem toksiine. Muundamisel on võimalik tekitada omadusi, mis loovad ökoloogilise eelise ja muundatud organism võib hakata looduses edukalt levima, tõrjudes välja kohalikke liike ning muutes koosluse liikidevahelisi suhteid.  Suureneb umbrohumürgi kasutamine mürgikindlate kultuuride puhul. Taimemürkide suhtes tundetute kultuuride laiaulatuslik kasutamine suurendab selle konkreetse taimemürgi osakaalu looduses. Võivad tekkida ka mürgile allumatud umbrohud- Suurene...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
78 allalaadimist
40
docx

Produktsiooniökoloogia kõikide kordamisküsimuste osad

Too näiteid FS kudede osakaal väheneb taime vananedes. Väga suuri kulusid tehakse transpordikudedesse ja varude säilitamisse.Lühiaegseid ebasobivaid tingimusi taluvad hästi. Pikaajalistesse ebasobivatesse tingimustesse ei sobi (nt tamm) 24 Mis on Lindemanni ökoloogiline püramiid? Iga ökoloogilise püramiidi aste kujutab üht troofilist taset – alt üles vastavalt tootjaid, herbivoore, karnivoore, lagundajaid Milliseid suurusi võib paigutada ökoloogilise püramiidi x-teljele. Energia, arvukus, biomass 25 Mis on energia ülekande seaduspärasused 2. ja 3. püramiidi taseme vahel Karnivoorid saavad herbivooridelt alla 10%. 26 Milline on põllumajandusloomade toidu kasutuse energeetiline efektiivus...

Produktsiooniökoloogia -
10 allalaadimist
30
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksam

Biogeograafia keskne haru on arealoogia e. Aeraalide uurimine Integratsioon- Liitumine Süsteem- seoses olevate objektide terviklik kogum. Biootiline- ökosüsteemis esinevad mõjurid (tegurid), mis johtuvad organismide kooseksisteerimisest.Biootilised tegurid saavad organismi elutegevust soodustada või pidurdada Abiootiline- ökoloogilised tegurid, mis tulenevad organisme ümbritsevast anorgaanilisest maailmast (eluta loodusest). Tähtsamad abiootilised tegurid on valgus, temperatuur, niiskus, tuul, pH, raskmetalliühendid, radioaktiivne kiirgus. Produtsent- rohelised taimed, mis fotosünteesi käigus toodavad anorgaanilisest süsinikdioksiidist ja veest päikeseenergia kaasabil orgaanilist ainet – suhkruid. Autotroof- organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanil...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
20 allalaadimist
22
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng eksami kordamisküsimused

ökonišš: liigi v populatsiooni püsimiseks vajalike keskkonnategurite kogum taluvusala: toimeväli, mille piires liigi isendid taluvad muutusi ökoamplituud: mingi ökoloogilise teguri (keskkonnaparameetri) intensiivsuse vahemik, milles vaadeldava liigi isendid saavad elada, kasvada ja paljuneda suktsessioon: ehk kooslusejärgnevus on koosluste vahetumine ja teisenemine ökosüsteemi arengus kliimaks: ehk lõppkooslus on ökoloogias ökosüsteemi(de) koosluste arengurea enam- vähem püsiv lõppjärk, kus koosluste vahetumist (suktsessiooni) ei pruugi enam toimuda. Samas on koosluste fluktuatsioonid iseloomulikud ka kl...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
53 allalaadimist
22
pdf

EVOLUTSIOON - Bioloogia kontroltööks kordamine

Millised on inimese evolutsiooni peamised suunad (mis on muutunud evolutsiooni käigus võrreldes primaatidega)? Erinevus loomariigist​: Püstine kõnnak, abstraktne mõtlemine, kõne, sotsiaalne ühtekuuluvus, tööjaotus, kultuur. 22. Millised on abiootilised ja biootilised tegurid, mis erinevaid organisme mõjutavad? Abiootilised tegurid​ on ​ökoloogilised tegurid​, mis tulenevad ​organisme​ ümbritsevast ​eluta loodusest​. Nt: valgus, temperatuur, niiskus, tuul, pH jms. Biootilised tegurid ​on ​ökosüsteemis​ esinevad mõjurid, mis lähtuvad ​organismide kooseksisteerimisest.Nt: konkurents, toit, inimmõju, vastassugupool 23. Mis on ökoloogilne amplituud ja mis on ökoloogiline optimum? Ökoloogiline amplituud​ on mingi ​ökoloogilise teguri​ intensiivsuste vahemik,...

Arengubioloogia - Keskkool
17 allalaadimist
10
docx

Bioloogia - Ökoloogia

Isend – Populatsioon – Kooslus (Ühes elupaigas elavate organismide kogum) – Ökosüsteem. (Kooslus + eluta loodus) – Biosfäär Kooslus – Ökosüsteemi biootiline osa, mille moodustavad eri tüüpi organismide populatsioonid (elus osa) Ökotoop – Ökosüsteemi elukeskkond, mille moodustavad ökosüsteemi territoorium ja seal valitsevad abiootilised (eluta) ökoloogilised tegurid Ökosüsteem – Isereguleeriv tervik, milles kooslus ja ökotoop on omavahel seotud energiavoo, toitumisahelate, aineringete ja produktsiooniprotsesside kaudu Biosfäär – Maad ümbritsev elusloodust sisaldav kiht, biosfäär hõlmab litosfääri, pedosfääri, atmosfääri ja hüdrosfääri Ökonišš – Liigi või populatsiooni püsimiseks vajalike keskkonnatingimuste kogum: liigi nõudmised keskkonnatingimuste osas Ök...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
35
docx

Kordamisküsimused keskkonna ja säästva arengu ökonoomikast 2018

Keskkonnaökonoomika definitsioon ja valdkond Keskkonnaökonoomika ­ ökonoomika, mis tegeleb looduskapitaliga. Majandusteaduse haru, mis käsitleb looduskeskkonna kaitse ja loodusressursside (nii taastuvate kui taastumatute) kasutamisega seotud majandusküsimusi. On allikaks keskkonnapoliitilistele ideedele ja vahendiks vastavate ideede...

Keskkonnaökonoomika -
48 allalaadimist
4
docx

ÖKOLOOGIA KONTROLLTÖÖ

Mõisted Ökoloogia – teadus organismide vahelistest suhetest ning organismide seostest eluta keskkonnaga Ökoloogiline tegur – kõik eluta ja eluslooduse tegurid Abiootiline tegur – organisme ümbritsevad ja mõjutavad eluta looduse tegurid Biootiline tegur – organismi mõjutavad liigikaaslased ja teiste liikide esindajad Antropogeenne tegur – inimese mõju elusale loodusele Populatsioon – rühm ü...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
78
pdf

Ökoloogia kursuse konspekt.

Kohanemine on ontoloogiline adaptsioon, ilma geneetilise muutuseta. Inimesel pole kohastumust hairünnaku puhul, kuid intuitiivselt teame, kuidas käituda nt karurünnaku puhul. Tolerantsikõver – näitab, kuidas on organismi heaolu seotud ökoloogilise faktoriga. Tolerantsikõver = gaussi kõver. Faktor – Olulise ökoloogilise faktori tase (mulla niiskus, pH, jne) Optimum – optimaalne faktori tase, mis vastab organismi kohastumisele....

Keskkonnaökoloogia -
8 allalaadimist
3
pdf

Ökoloogia

Ökoloogia Organismide suhete uurimine Ökoloogilised tegurid Kõik keskkonnategurid, mis avaldavad mõju organismidele Päritolu järgi jagunevad rühmadesse: 1. Abioootilised​ ​tegurid​ (eluta looduse tingimustes) - Temperatuur, valgus, vesi, niiskus, õhk, pinnasest tulenevad omadused - muld jne...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun