Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"õhuruumile" - 37 õppematerjali

18
docx

ÕIGUSE ALUSED kontrolltöö küsimused

ÕIGUSE ALUSED Kordamisküsimused 1. Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi tekkimine on tunnistus sellest, et ühiskonnaliikmete vahel on tekkinud lahendamatud vastuolud. Et riigis elava rahva huve kaitsta ja reguleerida inimeste vahelisi suhteid oli vaja seadusi. Seadused koostati nende poolt, kes valitsesid rahvast ja nad olid ka...

Õigus alused -
55 allalaadimist
14
docx

Kinnisvara rahanduse kordamisküsimused kontrolltööks

Kontrolltöö kordamisküsimusi Mis on ehitamine? Ehitamine on: 1) ehitise püstitamine; 2) ehitise laiendamine; 3) ehitise rekonstrueerimine; 4) ehitise tehnosüsteemide muutmine; 5) ehitise lammutamine. Kuidas toimub kaasomandi valdamine ja kasutamine? Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Kaasomanikud valdavad ja...

Majandus -
62 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

Tehniline mehaanika ja ehitusstaatika (ei ole veel üle kontrollitud) 1.1. Koonduva tasapinnalise jõusüsteemi tasakaalutingimused. Sõrestiku varraste sisejõudude määramine sõlmede eraldamise meetodiga. Nullvarras. Tasakaalutingimused: graafiline ­ jõuhulknurk on kinnine vektortingimus ­ jõudude vektorsumma on 0 analüütiline ­ RX=0 RY=0 => X = 0...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
179 allalaadimist
90
docx

Kinnisvara haldamise vastused.

Kinnisvara haldamise vastused...........................................................................................1 2.Kinnisvara strateegilise haldamise sisu...........................................................................5 3.Kinnisvara operatiiv-tehnilise haldamise sisu...................................................................6 4.Asja omamis...

Ehitus -
48 allalaadimist
44
doc

Kinnisvara haldamine eksamiküsimused vastused

maa väärtust saab, kolmemõõtmelisus- maapõu, õhuruum.Kindlasti mõjutavad veel ka pinnasetüüp, kandevõime, niiskusetase, kuju, suurus, infrastruktuuride olemasolu jne. 7. Maaomandi kolmemõõtmelisus ja sellest tulenevad põhilised kohustused omanikule. Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu. Omanik ei tohi kuitagi reostada ega segada tegevust mis toimub maaomandi kohal või selle all. 8. Maaomandi kolmemõõtmelisus ja selle arvestamise vaja...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
24
odt

Õiguse alused

Riigi ja õiguse tekkimine. Riik tekkis vajadusest ühel territooriumil asuvaid elanikke juhtida. Tekkis ühiskonnast kõrgem kiht ­ avalik võim. Õigusemõistmine käis rahva üle, mitte sugukondade üle. Riigi tekkega tõusis ka käitumisnormide kehtestamise vajadus. Riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid ja hakkas looma...

Õigus alused -
9 allalaadimist
52
docx

Kinnisvara haldamise eksamivastused 2015

Isikul, kes võõrast asja vallates on teinud asjale toreduslikke kulutusi, ei ole õigust nõuda nende hüvitamist. Tal on õigus enda lisatud mugavus- ja meeldivusesemed ning ilustused asja rikkumata ära võtta. 10. Maaomandi kolmemõõtmelisuse olemus ja sellest tulenevad kohustused omanikule Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. Kinnisomand ei ulatu maavaradele, mille loetelu sätestatakse seaduses. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu. Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist
20
docx

Agraarmajandus

Kinnisasi – Maapinna piiritletud osa - maatükk koos selle oluliste osadega, mis on kinnisasjaga püsivalt ühendatud nagu näiteks, ehitised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili, samuti kinnisasjaga seotud asjaõigused. Kinnisomad ulatub maapinnale ja õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel, näiteks liiv, kruus, turvas samuti riigivesi, mis on riigi oma. Maale kui kinnisvarale on iseloomulikud samad omadused, kui maale kui tootmisvahendile. Väärtuseks võib pidada asukohta. Erineva otstarbega maakohal on ka erinev väärtus. Põllumajandusliku poole pealt : • maaomandi kompaktsust, •...

Agraarpoliitika - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
6
docx

Asjaõigus

Lisaks abieluvara, pärimine, avaliku võimu tegevus. Kinnisomandi üleandmisel, koormamisel, kinnisasjaõiguse sisu muutmisel ja kinnisasja koormava piiratud asjaõiguse üleandmisel ja koormamisel on nõutav asjaõigusleping ja kanne kinnistusraamatus. Kinnisasja ulatus: kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. Ulatus horisontaalsuunas – piir naabritega. Kinnisomandi kitsendused – seaduse, tehingu või kohtuotsuse alusel tekkinud, piiravad kas omandi kasutust või käsutust, seonduvad maapinna, õhuruumi või maapõuega. Eraõiguslikud kitsendused – piiravad omandiõigust teise eraõigusliku isiku huvides(naabr...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
12 allalaadimist
40
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Tänapäeval peetakse rahvusvahelise õiguse subjektideks ka rahvusvahelisi organisatsioone ning piiratud määral füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Riigid suveräänsed ­ teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. Rahvusvaheline õigus- riikidevaheline õigus; teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitu...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
180
docx

ASJAÕIGUSE konspekt

Ta ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada (AÕS § 128 lg 2) võib naaberkinnisasja omanikult igal ajal nõuda kinnisasjade piirile piirimärkide paigaldamist. Sellega seonduvad kulutusedkannavad naaberkinnisasjade omanikud võrdsetes osades. (AÕS § 128 lg 3)  Lisaks veel maakatastri seadus! AÕS § 127 Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu. § 129. Piiri kindlakstegemine (1) Kinnisasja omanik peab naabri põhjendatud nõudmisel aitama piiri kindlaks teha. (2) Kui piiri ei saa kindlak...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
20 allalaadimist
9
docx

Õiguse alused KT 2

Eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik. Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Eraõigusliku juriidilise isiku (loodud erahuvides) õigusvõime tekib seaduses ettenähtud registrisse kandmisest. Avalik-õigusliku juriidilise isiku (loodud avaliku huvides) õigusvõime tekib seaduses sätestatud ajast. Avalik- õiguslik juriidiline isik võib omada ainult selliseid tsiviilõiguslikke...

Õigus alused -
5 allalaadimist
18
doc

Kinnisvaraturundus kordamisküsimused

Missugusest allikast saab infot omandiõiguse kohta? ­ 2. Millisest allikast saab infot ehituslubade kohta? Riiklikust ehitisregistrist, mida haldab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Register on avalik ja seda peetakse ühetasandilise elektroonilise andmebaasina. Riikliku ehitisregistri (edaspidi ehitisregister) põhiülesandeks on arvestuse pid...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
24
docx

KINNISOMAND

Ta ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada (AÕS § 128 lg 2) võib naaberkinnisasja omanikult igal ajal nõuda kinnisasjade piirile piirimärkide paigaldamist. Sellega seonduvad kulutusedkannavad naaberkinnisasjade omanikud võrdsetes osades. (AÕS § 128 lg 3)  Lisaks veel maakatastri seadus! AÕS § 127 Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu. § 129. Piiri kindlakstegemine (1) Kinnisasja omanik peab naabri põhjendatud nõudmisel aitama piiri kindlaks teha. (2) Kui piiri ei saa kindlak...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
0 allalaadimist
4
docx

Kaasaegne merealade ja merepõhja jaotus

Välislaevad võivad sisemerre siseneda ja seal petuda ainult kaldariigi loal (va hädaoht, torm ja kaupu tuues ja viies).  TERRITORIAALMERI – lähtejoonest mee poole avatud veeala. Seda eraldab siseveekoguest lähtejoon.  Konventsioonis on, et selle laiuseks on max 12 meremiili.  Kuulub rannikuriigi territooriumi koosseisu ja allub tema suveräänsusele  Suverräänsus laieneb ka õhuruumile territoriaalmere kohal ja merepõhjale ja selle all asuvale maapõuele  Riigil on seal kalastamise ainuõgus  Riik peab garanteerima teiste riikide kauba- ja sõjalaevadele rahumeelse läbsõidu ehk ei tohi tega negatiivseid toiminguid (spioneerimine, kalapüük, salakaubavedu, jõu kasutamine jne).  Laevasõidu vabadust seal ei tohi piirata va kui laev on külastanud sisevett või seisab territori...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
4 allalaadimist
34
docx

Õiguse aluste kontrolltöö kordamine

Kinnisomandi tekkimine. Kinnisasja omandamise tehingu vorm Kinnisomand tekib kinnistusraamatusse kandmisega. Kinnistusraamat on riiklik register, mida peetakse kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste kohta. Kinnisasja omandamise tehing on selline, mis peab olema notariaalselt tõestatud. 77. Kinnisomandi ulatus ja kitsendused Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool, sügavuseni ja kõrguseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. Kinnisasja piir külgnevate maatükkidega määratakse plaanide ja piirmärkidega seaduses sätestatud korras. Kinnisomand ei ulatu maavaradele, mille loetelu sätestatakse seaduses, ega põhjaveele. Ühe kinnisasja piires olev veekogu kuulub omanikule, mitme kinnisasja piires olev veekogu kuulub igale kalda omanikule. Kinniso...

Õigus alused -
6 allalaadimist
34
doc

Kinnisvaraturunduse kordamisküsimused - õiguse osa

Mis on kinnisomand? o …on täielik võim kinnisasja üle, milleks on maapinna piiritletud osa ehk maatükk. o Kinnisomandi tekkimist ja lõppemist kinnistab kinnistusraamatu kanne. o Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. o Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu 21. Mis on kasutusvaldus? Kasutusvaldus (isiklik servituut) koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks. kasutusvaldus...

Kinnisvara hindamine - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun