Sõnu seletav sõnaraamat

Simulator tgs - 4100 ja TGS -4100 Tutor tuledele topitul või –tulesid, pardatulesid ja tulega (flashing light), kasutades morse jõuavad oma statsionaarsele kohale, keeratakse Emergency Portable Radios Jotron, Mcmurdo, ahtrituld; LK 189 tähestikku; ekstsentrikrattad 180 kraadi ja luugid laskuvad Sailor). 4) Töö külmutuslaevadel, c) helisign tihedalt luugikrae peale ja sulgevad luugiava Transase kodulehelt leiate simulaatoritest iseärasused aali abil, kasutades morse tähestikku; veekindlalt.
Seisuvahi ajal on vahimehaanik kohustatud pöörama erilist tähelepanu järgmistele asjaoludele: 1) kõigi korralduste ja eeskirjade täitmisele laevas, mis puudutavad laeva, tehniliste seadmete ja inimeste ohutust; 2) kõigi töötavate seadmete ja sõlmede kontrollsüsteemidele ning energiavarustuse mõõteriistadele; 3) kohalike võimude poolt kehtestatud keskkonnareostuse vältimise eeskirjadele, mis puudutavad tehniliste seadmete kasutamist ja kütuseoperatsioone; 4) veetasemele pilssides.
Soojusvahetid on väga töökindlad tänu torude kinnitamisele ühe torulaua külge, mis võimaldab torudel vabalt paisuda ilma soojuspaisumisest tekkivate pingeteta (mis on iseloomulik sirgete torudega 2 torulauaga soojusvahetitele). Põhitagavaratankidest pumbatakse kütus läbi ventiilikarbi kütuse ümberpumpamis-pumbaga kulupaaki. Pihustipump võtab kütust kulupaagist läbi filtri ja suunab läbi eelsoojendi ning filtri katlapihustisse.

Suremus on vee kvaliteedi langemise tõttu kasvanud • Vee kvaliteeti võib parandada filtreerides sissetulevat vett läbi liiva-kruusa filtrite • Hapnikupuudust saab ära hoida õhustamise ja vee korduvkasutuse abil • Happelist vett saab neutraliseerida lubjaga • Jäätumist ja kuivamist võib ära hoida, suurendades läbivoolu • Mudastumist saab ära hoida juhtides sissevooluvee läbi settekaevu.
Sinetus - ja pehastusseened kasvatavad seeneniidistiku puidu sees, hallitusseened kasvavad vaid saetud puidu pinnal. Sinetus ja hallitus kutsuvad esile üksnes puidu värvimuutuse, vähendamata tema mehaanilist tugevust. Seente levimiseks on sobivaim puidu niiskus üle 20 % ja temperatuur +25 °C. Sellised tingimused valitsevad meie kliimas hiliskevadel ja suvel.
Sirghambad – neid on lihtne valmistada, töötab väikestel kiirustel (hammasvõõ joonkiirus < 2...3m/sek) 2. kaldhambumine – kasutatakse suurtel kiirustel, kaldhambumine tagab vaikse ja sujuvama töö. 3. noolhambed – kasutatakse vägasuurte koormuste ülekannete puhul Sisehammasratas ülekandeid valmistatakse kas sirg – kaldhammas ülekannetena.

Suruõhuga käivitamisel on kaks käivitusviisi tänapäeval: •Käivitusklappide automaatsed ehk otse avamisega - käivitusõhk läheb õhujagajast käivitusklappideni, mille toimel klapp avaneb ja läheb silindrisse kui klolb on teel AS-i poole töökati faasis. See sobib väiksematele laevadele, sest õhu maht mis paneb kolvi liikuma ei ole kuigi suur.
Suruõhusüsteem on ettenähtud suruõhu tootmiseks ja hoidmiseks, suruõhk on vajalik pea- ja abimasinatekäivitamiseks, difooni töölerakendamiseks ja vähesemal määral muudeks laevatöödeks(pneumaatilisd tööriistad) ja värvimiseks. Suruõhku toodetakse kompressoriga, mis pannakse tööle otse peamasina väntvõllilt või el.mootori pealt.
Sellisteks kohtadeks on näiteks skäärid Põhjamaades (iga aasta sõidab mõni laev sisenemisel või väljumisel Stockholmi sadamasse karile), Prantsusmaa rannik Belgia piirini (õnnetus Amoco-Cadiziga). Sellised õnnetused põhjustavad mitte ainult materiaalset kahju, vaid sageli on hukkunud inimesed ja tehakse suurt kahju keskkonnale.

Söötmi - 45-50 tk, 40-46 tk., sega 350-400 g 1200g, kokku 48-55 kg 148 Tiikide tühjendamine ja kalade väljapüük võtab aega, sest kala peab ise koos veega kogunema väljavoolu juurde – tiigi kiirel tühjendamisel võib kala jääda tiigi keskele mudasse, sest kalad püüavad tiigi tühjendamisel ujuda vastuvoolu.
Segatüüpi katlad on varustatud koldega ja on ühendatavad peamasinate väljalaske-gaaside süsteemiga. Need katlad töötavad seisu ajal tavaliste abikateldena vedelkütusel, sõidu ajal utilisatsioonikateldena. Ehkki aurusüsteem on nende katelde puhul oluliselt lihtsam, kasutatakse seda katlatüüpi suhteliselt harva.
Seliseid balloone nimetatakse pudelballoonideks. Balloonid valmistatakse paksuseinalistest tõmmatud torudest harva ka keevitatud 1.täiteventiil, 2. manomeetri ventiil, 3. kaitseklapp, 4. manomeeter, 5. peaventiil, 6. balloonipea, 7. läbipuheventiil, 8. ballooni kaelavõru, 9. läbipuhetoru, 10.suruõhuballooni kere.

Suur narmaskala ehk suur vetikkala(Phyllopteryx eques). (http://farm1.static.flickr.com/53/154089029_95c5d92e89.jpg)
Sõukruvi samm on muutuv nii raadiuse kui ka telje suunas ja seetõttu passis antud suurus [P] on keskmine samm.
Selektiivsus on püünise omadus vältida teatud liigi, suuruse ja/või vanuserühma kalade sattumist püünisesse, st püünise omadus tabada just meile sobiva liigi ja sobiva suuruse ehk küpsusastmega kalu. Püügi selektiivsust mõjutab suuresti püügi läbiviimise aeg (öö/päev, aastaaeg) ja koht.

Surveääriku pingutamiseks on pingutustikkpoldid, mis ääriku kiiremaks lahtivõtmiseks võivad olla ka liigendpoldid.
Servomootori silinder on toru 4 kaudu ühendatud impulssklapiga 5. Impulssklapp on väike, täpselt reguleeritava vedruga kaitseklapp, millele mõjub auru surve katlas 6. Surve tõusmisel ettenähtud avanemisrõhuni avaneb impulssklapp, ühendades toru 4 kaudu servomootori silindri katlasurvel auruga.
Sigma - PoolaHolland; Ameron-USA Elektrokeemiline korrosioonitõrje: levinum on pinna kaitsmine aktiivsest anood-metallist kaitsekehaga (protektoriga) Aktiivseks metalliks on tavaliselt tsingi ja alumiiniumi sulam Välise alalisvooluallikaga elektrokeemiline kaitse e. katoodkaitse

Suured laevad on ka merel tormi käes palju stabiilsemad kui väikesed laevad.
Suuruseks on eritakistus (või erijuhtivus). Ühtlase ristlõikega juhi korral on takistus võrdeline juhi pikkusega (seda suurem, mida pikem on juht) ning pöördvõrdeline ristlõikepindalaga (seda väiksem, mida jämedam on juht); võrdeteguriks ongi siis eritakistus :
Segmendi keha on valmistatud terasest või pronksist, tööpinnad on kaetud babiit83 ga. Tööpinna serv kaabitsetakse kaldu, et kergendada õlikiilu tekkimist tugiketta ja segmendi vahele tugiketta pöörlemise ajal ja õlikiil on ülevalt paksem, ning väiksem allpool.

Settimine - raskusjõu mõjul langevad hõljuvad osakesed teatud kiirusega voolusängi põhja suunas,resuspensioon - voolusängi põhjas olevad osakesed tõmmatakse hõljuvasse olekusse, kui põhja lähedal on vee liikumise kiirus kriitilisest väärtusest suurem.
Siinjuures on oluline rõhutada, et VTS-süsteemil on ainult “kõrvaltvaatleja” roll, st. kui VTS-süsteemi poolt jälgitavas alas toimub laeva(de)ga mingi õnnetus, siis lasub kogu vastutus nende laeva(de) kaptenitel, mitte VTS-töötajal või lootsi(de)l.
Silindrites edasi - tagasi , imedes ja surudes pumbatavat õli. Pumba jõudluse saab arvutada valemiga d 2 n Q zD tan v 4 60 d- kolvi läbimõõt, z- kolbide arv, n - pöörlemissagedus , D- kolbide telgede vahelise ringjoone diameeter, α -kaldketta nurk.

Soovitav on kasutada heakskiidetud hoiatussüsteemi, mis osutaks otseselt püstuvuse kaotusele kütusekulu, ülemääraste tekilastide (vesi,kala või jää) tagajärjel või mõnel muul põhjusel, kuid siiski mitte ainult sellele süsteemile tugineda.
Sütel edasi - tagasi veeretatava kanuu välispind hakkab kuumuses kuivama ja kokku tõmbuma, kuna kanuu sees olev soe vesi paistutab kanuu sisepinda. Kanuul on oma kuju tõttu iseenesestki soodumus laiemaks painduda, sellele on kerge kätega kaasa aidata.
Spinning on kalapüügiriist, mis koosneb rõngastega ridvast, rullist, õngenöörist ja landist (Vt. joonis 3). Lant on puust, kummist, metallist või muust materjalist valmistatud ning kuni kolme kuni kolmeharulise konksuga varustatud peibutis.

Suruõhuga käivitamine - Et käivitada mootor, tuleb meil enne teha tööd, et värske õhulaeng komprimeerida kütuse süttimis temperatuurini, kui see on tehtud siis annamel äbi pihusti kütust mis süttib ja paneb gaaside surve toimel väntvõllipöörlema.
Süstla täpsusskaala on 0.01 ml. Vaata tulemust originaaljuhendi tabelist ning arvuta vastavalt järgnevale valemile: ppm Ca = punkt 6. tulemus x 500 1 ml vee kasutamisel korruta tulemus veel omakorda 2ga. Loodusliku merevee kaltsiumisisaldus on 400-425 ppm.
Sa1 - vana värv, mis on hästi pinna küljes kinni, jäetakse alles; SA2-kõik värv võetakse metallini maha jne). Olenevalt kasutusalast ja värvi omadustest määratakse pinna puhtuse kvaliteet etaloonide abil või karedusmõõtja abil.

Seadmel on kahepoolne skaala “Rool paremale” ja “Rool vasakule”, mille jaotused on kraadides, kaks osutit (käsklusosuti ja täiendosuti) ning rooliratas, mille abil antakse käsklusi ja käivituspedaal signaalahela sisselülitamiseks.
Sbt - süsteem vähendab lastitankide pesemise vajadust ja õliseguste vete tekkimist. Eraldatud ballastitankideks loetakse tanke, mis on täiesti eraldatud lasti- ja kütusetankide süsteemist ning mida kasutatakse vaid ballasti jaoks.
Siinjuures on paslik tuua paar näidet: a. Maailma suurimat sadamat, Rotterdami, mis asub u. 30 km Reini jõe suudmes külastab iga aasta üle 30000 merelaeva ja üle 133000 jõelaeva ( või -pargase ) aastas. See teeb u. 445 laeva päevas.

Silindril on   individuaalne elektrooniline lubrikaator servomootoriga, mis vastavalt koormusele lülitab sisse plunžerpumba. Õli vajalik hulk ja silindrisse pritsimise õige moment on määratud vastava   programmiga.
Sektsioonkateldes on kollektoreid ühendavad torukimbud paigaldatud horisontaaltasapinna suhtes 15-22º alla ja seetõttu nimetatakse neid ka horisontaalveetorukateldeks. Veetorukatlaid on mitme pöördgaasikäiguga või ühe gaasikäiguga.
Sikuti on kalapüügiriist, mis koosneb lühikesest ridvast, rullist, õngenöörist ja tirgust või kirptirgust (vt. joonis 5). Kirptirk on üheharuline konks, mille varrele on kinnitatud raskus või tehismaterjalist peibutis.

Sarnaste asulakohast on leitud ka saarepuust ja vahtrast valmistatud aere, kahe paadi jäänused (paadid mahutasid tõenäoliselt 1-2 inimest) ning võrguosasid, sealhulgas rohkesti männikoorest ja kasetohust võrguujukeid ning võrgukive.
Silmtäpismari – marjaterad, mis on piisavalt suured, et on näha mustad silmatäpid  Kuivviljastamine – ainult mari ja niisk  Aretuskeskused nagu AquaGen paljundavad kalu kalakasvatajate jaoks ja tegelevad aretustegevusega.
Seisevvõrgupüügi tööd on järgmised: -püügipiirkonna ettevalmistus -võrkude ettevalmistus -võrkude püügile asetamine -kala välja võtmine võrgust -võrkude väljavõtmine , nende puhastamine ning ettevalmistus uueks sisselaskmiseks.

Süttimine on küllalt sagedane, on utilisatsioonikatlad alati varustatud auru-, CO2 – või keemiliste tulekustutus-süsteemidega, milliste valmisolekut tuleb alati kontrollida ja osata seda vajadusel viivitamatult rakendada.
Slightly canted - directly below second and fourth frames positioned 1' from the bottom and 2' 2" from the top. • 14.09.07 lõpp 11.3. Seisevnoodad e. kastmõrrad Peamine erinevus on, et need on pealt lahtise kastiga – kerega.
Segasüsteem - olulised tähtsad seadmed nagu(raadioseade, navigatsiooniseade, ankrupeli, tuletõrje pumbatoide, laeva prožektor, paadiseade,avariitoitekilp jne. Saavad toidet fildrite kaudu vähemolulised magistraalikaudu.

Süstla täpsusskaala on 0,01 ml. Vaata tulemust originaaljuhenditabelist või arvuta vastavalt valemile: ppm Mg=1- punkt 6. tulemus x 1500 Loodusliku merevee loomulik magneesiumitase on 1300-1500 mg/l, see oleneb soolsusest.
Silmtäpp - mari on võrreldes varasemate staadiumidega välismõjudele vähem tundlik, sellist marja on võimalik loendada, surnud terade eemaldamiseks läbi sorteerimisautomaadi lasta ja müügiks transportida.
Suured 2 – taktilised mootorid siin kasutatakse alusraame, mis on valmistatud paksudest teraslehtedest välja lõigatud detailide kokku keevitamise teel, ning sisse võib olla keevitatud veel tugevndus ribid.

Suuremad seinnoodad on ülemise selise pikkusega 1000 – 3000 m ja seina kõrguseks võib olla 300 – 400 m. Tihti valmistatakse seinnoodad sektsioonidena (mida on suhteliselt kerge ühendada ja ka lahtiühendada.
Seisata mootor – juhtkang viia asendisse START 2. viia revers kang edasi (tagasi) asendist – tagasi (edasi) asendisse 3. käivitada mootor, selleks käivituskang asendisse START ja sealt asendisse TÖÖ
Shinkai 6500 on võimeline sukelduma maksimaalsele - 6500 m - sügavusele. Lisaks sellele on laeval erinevad omadused, et uurida süvamere pinnakihti, murrangute topograafiat ja geoloogilist struktuuri.

Süsiniku allikas on CO2 Vesiniku allikaks on NADPH2 Energia allikaks on vaja 18 ATP molekuli Ensüümide kaasabil tekivad sahharoos, tärklis, aminohapped jt. org ühendid. CO2 lagundatakse NADPH2 kaasabil.
Selliseks on näiteks Stockholmi ümbruse liikluse korraldamine. Seal on jälgitav veeala jaotatud tsoonideks ning seal liikuv laev peab koordineerijaid teavitama iga järgmisse tsooni jõudmisest.
Soovitav on kalad uinutada, kasutades anesteetikume, näiteks MS222, kontsentratsioonis 100 mg/l. MARJA LÜPSMINE Marja lüpsmiseks hoitakse kala poolpüstiasendis kaenlas või külgasendis laual.

Seestpoolt raiudes on punnide asukoht üsna täpselt oletatav, aga ikkagi tuleb olla väga ettevaatlik ja raiuda õhukeste laastudena, et mitte puutuda punni ega teha kanuu seina sellelt kohalt õhemaks.
Sisehülsid ehk staatorhülsid võidakse valmistada pronksist, malmist või terasest.Mittereverseeritavad pumbad on varustatud ülelaskeklappidega . Laagritena kasutatakse tavaliselt liuglaagreid.
Selsüün on asünkroonmasin, millel on ühefaasiline ergutusmähis ja kolmefaasiline tähtühenduses sünkroonimismähis, kusjuures ei ole oluline, kumb neist asetseb staatoril, kumb rootoril.

Seni kuni on vähegi lootust inimese leidmiseks meeles pidada, et koefitsientide alusel tehtud kohustatud andma ülalnimetatud signaale, kuid toidunõude kilde ja teisi analoogilisi jäätmeid.
Star - il on kaks peaankrut, mille ühe ankru mass on 5850 kg. Laevas pole varuankruid ja hoovuseankruid. Ketti läbimõõt on 58 mm, ühe ankruketti pikkus on 11 seeklit ehk 275 meetrit.
Spetsiaalsetel ro – Ro laevadel on üldjuhul ramp ainult ahtris, kuid võivad olla ka küljele avanevad (mõningad autoveo laevad). Nendele laevadele laaditakse kõiki kaupu, mis liigub ratastel.

Sinivetikad – algelise ehitusega üherakulised ja koloniaalsed vetikad, mida iseloomustab rakutuuma puudumine, on levinud peamiselt magevees, riimvees ja taluvad soolsust kuni 8 promilli.
Skeemil on näha langetorudega ekraanküttepinna taga olev toruderida, mis kiirgussoojust ei saa ja konvektiivküttepinna tagumiste ridade torud, kus gaaside temperatuur on madalam.
Soojusbilanss on võrdsus, mille ühel pool võrdusmärki on termodünaamilisse süsteemi antav soojus, teisel pool võrdusmärki süsteemis ärakasutatava soojuse ja soojuskadude summa.

Sattumisel on väike. Reeglina kutsub allaneelamine esile südamepöörituse ja ebameeldiva tunde. Et enamik naftasaadustest on ka tugeva lõhnaga, on nende allaneelamise oht väike.
Suured 2 – taktiliste mootorite tugipukid valmistatakse üksikutest ∏ (A) taladest, mis on omavahel kokku keevitatud ja kinnitatakse poltidega põiki vaheseinte kohtades.
Süstemaatilised suurjaotused on väga ebavõrdse esindatusega, mõnes väga eripärases h. harus (seetõttu suurüksuses) on säilinud vaid üks või paar liiki, teistes esineb sadu liike.

Suitsetamine kois on keelatud. 7.4.3.Mujal tohib laevapere liige suitsetada ainult suitsetamiseks ettenähtud, kohandatud ja märgistatud kohtades, mis asub 10ndal välistekil.
Sildumis - ja haalamisseade on mehhanismide , üksikdetailide ja vahendite kogum, mille eesmärgiks on võimaldada laeva sildumist (kinnitumist) kaldarajatiste (kaid,
Seinnoodapüügil on väga tähtis arvata ära püütava kalaparve käitumine: kas ta püüab liikuda horisontaalselt (eemalduda lähenevast seinnoodaseinast) või sukeldub.

Seisevnoodad ehk kastmõrrad...............................................................................................11 2.Lõkspüünistega püügi iseärasused.
Sellele kalale on antud irooniline nimetus- „mere kaltsukaupmees”. • Niisugune kehakuju muudab kala vetikate vahel nähamatuks ja päästab teda arvukate vaenlaste
Soovitav on kasutada kaasaegset täpsusriista, mis annaks küllaldaselt silutud näidu ja võimaldaks ka väljatrükki või perioodilist graafilist üleskirjutust.

Sulavkaitsmed on elektriseadmed, mille sular avariirežiimi tekkimisel põleb läbi ja katksetab vooluahela. Sulavkaitsmed koosnevad sularist, kontaktidest ja korpuest.
Sööt on väga kontsentreeritud, tema veesisaldus on umbes 8%. Põhja-Euroopas, sh Eestis, nõuavad tarbijad, et suurte lõhelaste liha peab olema erepunane.
Silmumõrra valmistamiseks on aegade jooksul kasutatus kuusekoort, männipuust lõhestatud peerge, mis kinnitati kasetohuga, samuti värnitsaga immutatud papiribasid ja muud.

Strateegilisel tasemel on välja töötatud erinevaid kaitsestrateegiaid, loodud erinevad julgeolekupoliitika aluseid ja pikema ajakavaga sõjalisi ja poliitilisi suundi.
Sama tähtis on see, et ei ole piiratud registrist registrisse ülekandmine omaniku soovil; 3. Tulumaksu laevade pealt kohati ei võeta või need on madalad.
Sojalist - joudu-mis-suudaks-venemaale-vastu-astuda.d?id=58202708 (10.02.2013) võib tuua fakti, et see moodustab ühe kolmandiku Eesti riigi eelarvest.

Sünteetilistel trossidel on rida eeliseid võrreldes naturaalsetega: tugevus, paenduvus, elastsus, niiskuskindlus, ei mädane, taluvad hästi dünaamilist koormust.
Sasseks on vanimaid inglise kanatõuge, aretatud braama, kotšini, dorkingi ja inglise vana võitluskana baasil, lihtharjaga, valgete jalgadega.
Suurematal laevadel on ka pardatõstukit. Tuleb kanda kaitseriietust ja prille, siseruumides ka hingamisteede kaitsmeid, et värviaur ei tekitaks traumasid.

Seisev muhvipool on varustatud ühe märkkriipsuga ja pööratav muhv on varustatud 5+5 märkkriipsuga ja kriipsude vahelise nurga saame mootoripassist.
Supernatant - see on vedelik ,mis on eraldatud tahkete ainete pealt , samuti on see vedelik  mis hulbib tihedama vedeliku peal. 
Sagedusplaane on 2: Kuidas kutsuda: peab olema tõstetud adressaadi rühunäidud on korras, avatakse ka teiste AB jne rahvusvaheline ja USA plaan.

Sildumis - ja haalamisseadme eesmargiks on võimaldada laeva sildumist (kinnitumist) kaldarajatiste ja teiste laevade või haalpoide külge.
Söödaväärindus – kui palju kulub sööta 1 kg massiiibe kohta (3-3,5 kg) 3. Varavalmivus – sigade vanus, millal siga saavutab 100 kg kehamassi
Süviseks on 8,5m..Laev liigub kiirusel 22 sõlme ehk 41 km/h. Liigutavad kõike seda suurt laeva 4 sõukruvi võimsusega 75104 hobujõudu.

Söömiskäigu laius on 3...4 m. Söömiskäiku tuleb puhastada vähemalt üks kord päevas, lamamisalalt veetakse sõnnik välja 1...2 korda aastas.
Süttimistemperatuur - põlevaine sütib vaid siis, kui ta on kuumutatud teatava temperatuurini, mida nimetatakse selle aine süttimistemperatuuriks.
Sellised süsteemid on sageli vastu nende liikmed Euroopa Ühenduse ja Vahemere piirkonna seaboards kus sotsiaalsed eesmärgid kipuvad domineerima.

Standardkontroll - lüps - kontroll-lüps tehakse karjas üks kord igal kontrollperioodil kõigil 24 tunni jooksul toimuvatel lüpsikordadel.
Sisaltoss - valmistatakse agaavi Lehtedest tulest üht valget ringtuld peavad olema trossid (28 mm), mis kinnitatud saadavast kiust.
Soome majandusele on tähtis hoida lahti kaubateed ja säilitada meresõiduohutus kuna nagu teada, siis suurim kaubavahetus toimub meritsi.

Sünkroongeneraator on vahelduvvoolumasin, mille magnetväli ja selle pöörlev osa (induktor) pöörlevad sünkroonselt (on ühed ja samad).
Sikuti valikul on oluline arvestada, et päiksepaistelisel päeval ei ole hea kasutada väga helkivaid sikuteid, vaid valida tumedamad.
Südamik on pöörisvoolude tõttu tekkivate kadude vähendamiseks kokku pandud õhukestest, oksiidikihiga kaetud teraslehtedest.

Süvis – draught (draft) T – laeva kiilupõhja vertikaalkaugus veepinnast; mõõdetakse vööris, ahtris, vahel ka miidlil.
Sekundaarproduktsioon – selleks võib lugeda organismides moodustuvat orgaanilise aine koguhulka, mis kulub juurdekasvus ja ainevahetuseks.
Saarde kihelkonnast on pärit huvitav uskumus puu metsast väljaveo kohta: "et haabja kandevõime saaks suur, pidi veohobune olema mära".

Saepuidu põhiühikuks on paketid. Nende sisu kohta antakse ostjale täpsed andmed nii, et ostjal on võimalus korraldada kauba edasimüüki.
Soodustavaks teguriks on soodsate tunnuste vaheline samasuunaline seos või soovitava ja ebasoovitava tunnuse vaheline vastassuunaline seos.
Suhteline kasv – väljendab teatud ajaperioodi absoluutse massi-iibe suhet perioodi alguse või alg- ja lõppkehamassi keskmisesse.

Sõukruvi labasid on võimalik pöörata ja sellega suurendame või vähendame paisatava vee hulka ja sellega muudame mootori koormust.
Solas – International Convention for the Sagety of Life at Sea – Rahvusvaheline konvensioon inimelude ohutusest merel.
Suurusest – suuremal kalal on harilikult rohkem marjateri. mõjutab iga kala viljakust ka marjaterade suurus ja kala vanus.

Sattumise vältimiseks on välja töötatud eriline meetod, mille rakendamise tulemusena pesuvees sisalduv nafta jääb laeva tankidesse.
Sekundaarne viljakus on primaarsest viljakusest madalam, sest osa munarakke jääb seemendamise ajal viljastamata ja osa looteid hukub.
Suurimat 5 - teljelist CNC freespinki suuremõõtmeliste mudelite valmistamiseks kogu Skandinaavia ja Baltimaade regioonis.

Sektsioonid on koksitäidisega filtrid, millised on pealt kaetud saepuru, tekstiilist või poroloonist filtreeriva kihiga.
Stabilitron on pooljuhtdiood, mille tunnusjoonel on vooluteljega peaaegu paraleelne lõik, kus pinge sõltub voolust vähe
Stoovimisteguri ühikuks on m3/t või kuupjalg/tonn. Stoovimistegurit kasutatakse praktikas laeva 1 lastitava kaubakoguse arvutamiseks.

Süsivesikute seede on kaheosaline: 1) ekstratsellulaarne – polüsahhariidide lõhustumine monosahhariidideks mikrobiensüümide
Sama ülesannet on võimalik lahendada tabelite abil, mis annavad tiheduse parandid ∆ρ temperatuuri muutumisel 1° võrra.
Soomuseid on erinevat tüüpi .Haidel on plakoidsoomused (nahahambad).Primitiivsetel kaladel ganoid ja kosmoidsoomused.

Section - is. Dokumentide erinevaid liike on ääretult palju, allpool on toodud põhilised neist koos kirjeldusega.
Sulge avad – lase vette triivankur – eemaldu laevast 3. eemaldu laevast – lase vette triivankur – sulge avad
Suruõhu balloonid on reeglina varustatud metallist tahvliga, mille peale on märgitud konkreetse balloonipassi andmed nagu:

Soovitav on kasutada informatsioonilisi tabeleid hoiatamaks tööde läbiviimisest vastava aparatuuri läheduses.
Soovitav on kontrollida ligikaudselt määratud läbipainet täiendava süvisenäitude võtmisega miidliskaalalt.
Setteneelajad – neelavad valikuta veekogude põhjasetteid, ei tee vahet seeduvate ja mitteseeduvate osakeste vahel.

Sobivamad on seisva või aeglase vooluga, suvel hästi läbisoojenevad, taimestikurikkad ja mudase põhjaga alad.
Sisebasseinides on vee kõrgus 20-30 cm, säilitamistihedus 200-400 tk/m2. Basseine võib paigutada mitmele korrusele.
Sulestik on sellel teisendil seljal ja külgedel ¨okolaadpruun. Hiina hanele on iseloomulik pruun jutt kaelal.

Suremus on suurim tavaliselt koorumise ajal, aga ka esimese koorikuvahetuse ajal võib esineda suurt suremust.
Surveseisundi parameetrid on lõikejõudude ja paindemomentide kõverad või nende numbrilised väärtused valikulistel kaartel.
Segmenditsenter on nihutatud pöörlemissuunas ja tänu sellele on pealejooksva poolepealt õlikile paksus suurem.

Sigimise iseärasuseks on koelmualade paiknemine süvikute servadel põhilised koelmualad on Bornholmi ja Gdanski süvik.
Seinnoodapüügi eelisteks on suur manööverdamisvõimalus ja operatiivsus püügil, mis tihti tagavad väga suured saagid.
Solas - konventsiooni nõuetele vastavust tõendavad laevale väljastatavad tunnistused (sertifikaadid)

Seedetrakt – neel, lõpuspiid, söögitoru, magu, lukutiripikud, sool (peensool ja jämesool), c. pärak.
Seismine on raske  jalad muutuvad valulikuks ja tursuvad  veenilaiendid ja seljavaevused suurenevad
Shutterspot ehk võttekoht See täiesti uus, vaid mõni kuu tagasi väljamõeldud mäng on äraarvamismäng.
GPS

Segavõrk on võrk, kus osa tarviteid toidetakse magistraalvõrgu, osa aga radiaalvõrgu skeemi kohaselt.
Seleen – selle puudumisel tekib maksakudede ja lihaste kärbumine ning noorloomadel valgelihastõbi.
Ses suhtes on pooljuhid metallidest erinevad, sest metallide eritakistus suureneb temperatuuri tõusmisel.

Soovitame ph - taset, mille väärtuseks on 8,0 – 8,5 Täpsema teabe saamiseks uurige erialast kirjandust.
Sammus on kuni 3% lüli diameetrist, laiusest kuni 5% diameetrist, on laevades väga harva kasutusel.
Sadamas seistes on kella pideva helistamisega võimalik lähemal seisvatele laevadele tulekahjust teada anda.

Sarvedeta e. nudisid veiseid on kergem hooldata ning neid saab pidada laudas või karjamaal tihedamini.
Surveaste - silindri töömaht(jagatud)põlemiskambrimahuga. Diiselmootoritel 12-16, ottomootoritel 6-8
Sõiduk on võimeline läbi viima keerukaid uuringuid ja vaatlusi süvameres ja kaevikute piirkonnas.

Sagedasimaks põhjuseiks on veekokku jõudvad taimetoitained ehk biogeenid, eeskätt lämmastiku- ja fosforiühendid.
Statsionaarrullid on kas vasaku käe kerimisega või parema käe kerimisega. / Kalastaja Käsiraamat, lk 63/
Söödakoefitsent – kui palju sööta kulub kala tootmiseks  Bioloogiline ja mehhaaniline filtreerimine

Silindrile on keritud mõni keerd pehmet terastrossi, mis suunavate torude kaudu läheb rumpliruumi.
Sumbad on võrkseintega, ujuvad kalakasvatusrajatised, mis paigaldatakse ankurdatult veekogusse.
Sisemine tihe ehk keeriskiht. Rebu paikneb keeriste abil munavalge sees enam- vähem püsivas asendis.

Söödik - ÄNN – pesitseb ainult skäärides, pesa paljal kaljul kajakate koloonia läheduses.
Sar – Global Search and Resque System – loodi 1979, tegeleb päästmise ja otsingutega
Swl - 5 tonni 15.12.2005 – ohutu tõstevõime 5 kes taotleb meretöölepingu sõlmimist.

Sissehingatavatel aurudel on narkootiline toime, mille tunnusteks on peavalu, peapööritus, silmade ärritus.
Soovitav on jõusööda päevaratsioon anda kahel korral, pool hommikul ja teine pool õhtul.
Sellise kaugusega on tagatud orbiitide stabiilsus, täpsus ja täpsustus – ei sega maa atmosfäär.

Saepuiduks nimetatakse toodet, mis on vähemalt kahelt poolt pikuti saetud ja hööveldatud.
Seede - , hingamis- ja vereingeorganid on keskmiselt arenenud ning ainevahetus aeglane.
Sarnaselt mõrdadele on kurnpüüniste ehitamisel oluliseks teguriks kasutatud noodalina silmasuurus.

Save as – salvestame pealehel uue reisi nt. STO-MAR-TAL ja muudame ka lähtesadama nt.
Suur laev on võimeline teostama vaatlusuuringuid suurtel aladel rasketes ilmastikuoludes.
Sadama põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele.

Silindrikaaned - Moodustavad ülemise poole silindrist ja ühtlasi sulgeb silindriploki pealt.
Surumine on pumba tootllikkus ühtlasem , kuid kolvi surnud seisudes on tootlikkus null.
Suur sigivus – munakanalt võib saada aastas 200 järglast, lihakanalt 80...150 järglast.

Sajandite vältel on viimistlenud ja täiendanud vastavalt muutunud tingimustele ja vajadustele.
Suurtel laevade on ekstsentrikrataste asemel luugikraesse monteeritud hüdraulilised silndrid.
Spoorid on väga kerged ja levivad seetõttu ka väga väikese tuule kiiruse juures.

Suureks ohuks on reovete ja põllumajanduses liigselt kasutatud väetiste valgumine merre.
Swl – 60T 19.11.2009). Kraanasi on mitmesuguste konstruktiivsete lahendustega.
Sõltumatu ergutusega - ergutusmähistesse juhitakse alalisvool kõrvaliselt alalisvoolu allikalt.

Servad on töödeldud teravaks, et mõla saaks vette suruda peaaegu hääletult.
Silmasuuruse reguleerimisega on võimalik püüda kala valikuliselt nii liigiti, kui ka liigisiseselt.
Suitsetamine on keelatud tankeri tekil ja kohtades, kuhu võivad koguneda naftagaasid.

Sööt on ka väga ohtlik, kuna sead on riknenud sööda suhtes väga tundlikud.
Sellistel laevadel on pearõhk majutusel, toitlustamisel, luksuslikkusel ja meelelahutusel.
Senc – System ENC – which is optimised for chart image creating routines.

Skimmeri ehk valgukoorija skeem („ Akvaariumi kalade pidamine” R. Dutta , lk
Separaatori sees on nagu plekk taldrikud, milles on augud ja kütus tulebsellest läbi.
Sugupooliti on sulestiku erinev värvus selgelt väljenduv alates 3. elunädalast.

Süvist on õige GHS tabeli õigelt realt loetud teoreetilised andmed tõesed.
Sobiva ph - taseme säilitamine on kõikide veeorganismidele eluliselt tähtis.
Stress - mõjutab teatud(jätaks ära) hormoone, nõrgestab immuunsüsteemi.

Sulguri spindlile on monteeritud servomootori kolb 2 ja klapi tagastusvedru 3 tugiseib.
Soojusvahetus on võimalik ainult soojuskandja kokkupuutumise teelküttepindadega.
Sadamaala on Rotterdami ajaloolisest südamest pidevalt mere poole arenenud.

Suitsetamine on merel tankeritel lubatud ainult vastavalt varustatud ruumides.
Suur osakaal on siin transpordil ja laondusel, seal hulgas Rotterdami sadamal.
Soovitav on desinfitseerida inventar ja sööt näiteks külmutamise abil

Sulestik on tal tume, aga nii peal kui külgedel leidub ka valgeid laike.
Seisevvõrgupüük on üks peamisi püügiviise siseveekogudes ja ka rannikumeres.
Sõiduauto – 1,5 t / 5 meetrit Pakett, minitreiler – 2,0t / 7 meetrit

Sõlmpunkt on elektriahela punkt, milles on ühendatud 3 või enam juhet.
Seedetüüpi loomadel on vähem mahukad seedeelundid kui hingamistüüpi loomadel.
Saföki tõug on suuruselt ligilähedane šairi tõule, jalad on peened.

Sertifikaat on arendatud välja riikliku sertifitseerimisorgani poolt.
Signaalid on kindalks määratud Rahvusvaheliste Signaalide koodiga.
Small shovel - collapsable if possible Ice picks-could be a lifesaver!

Stoovimistegur on 1,6 m/t. Kartongi veetakse nagu tselluloosigi pallides.
Seose abil on võimalik arvutada keskmine vee viibeaeg maailmameres.
Signaalvähil on täheldatud märgatavaid erinevusi eri tõugude vahel.

Suureks plussiks on külmhoone olemasolu, mis pakub järgnevaid teenuseid:
Seisevvees on kasutusel nooljama, vooluvees ümarama kehaga ujukid.
Sajandi keskel on lahutamatult seotud Isambard Kingdom Bruneli nimega.

Siseneda manluukide e. pääsuluukide kaudu, mis on hermeetiliselt suletud.
Saadud kõveraid nimetatakse pumba karakteristikuteks (tunnusjoonteks).
Segmenti on otsusega määratud täiendav vaba püügivõimsus.

Selliseid piime nimetatakse poolpiimideks. 23. Vaheseinad ja pillerid.
Soolsus – 1000 grammis merevees lahustunud soolade üldhulk.
Stand - alone computer equipment interfaced to ship systems.

Selgetel suveöödel on udu näha eriti madalamates ja niisketes kohtades.
Species tight on the bottom, such as angler, flatfish and Nephrops.
Staatori uuretes on pöördmagnetvälja tekitav kolmefaasiline mähis.

Selliste luugikatetega on füüsiliselt raske ja aeganõudev käsitsitöö.
Soovitav on isaskalu süstida 20-24 tundi enne niisavõtmist.
Selektiivrest - rest aitab valida kala vastavalt nende suurusele.

Sissepääs - entrance Suudnuma- bound to Tõus ja mõõn- tide
Sugukala mass on tugevas positiivses korrelatsioonis viljakusega.
Sedasorti lainetus on iseäranis ohtlik, eriti väikestele laevadele.

Sulestik on tumehall. Igat halli sulge palistab valge serv.
Sulestiku põhivärvus on tuhmjas oonükspruun, tumepruunide vöötidega.
Swl – Safe Working Load- ohutu tõstevõime, laeval.

Saare paadi - ja laevaehitustraditsioonid on sajandeid vanad.
Sisaltoss - valmistatakse agaavi Lehtedest saadavast kiust.
Samblikud on kaitse alla võetud sest neid teatakse vähe.

Sellele vaatamata on need lülitatud paljude maade seadusandlusse.
Sellisteks värvaineteks on karotinoidid – ksantofüllid ja karotiinid.
Südame löögisagedus on püstiasendis ca 10% kõrgem kui isteasendis.

Suudnuma - bound to Tõstma- to heave up Sügavus- depth
Skäär – (Rootsi keeles “takistus”), kaljulaid.
Sõuvõlli ots on ahtris sõukruvi kinnitamiseks kiilsoonega.

Sügiskuduräime seas on eristunud suure- ja väiksesilmalisi vorme.
Süttivad akulaadimis - ja õlirõhutuli ja käivitub audiosignaal.
Soomuslest – keha on korrapäraste soomustega kaetud.

Suurendada süvist – see parandab laeva käiku ja juhitavust.
Suurusest - see peaks olema vähemalt sõrgade pikkus.
Söödalava vahel on piirded, mis üheskoos moodustavad latri.

Soovitav on veel ujuvaid esemeid parda töökoormus.
Sealsed uuringud on peamiselt militaarsed ja salastatud.

Sisemine ring – orienteeritud magneetilise põhja
Soringuteks on soovitatav kastutada terastrosse.

Suurtes kateldes on tavaliselt mitu (2…6) põletit,
Seotus merega on erinevatel linnuliikidel erinev.
Seedetüüp – aeglase ainevahetusega tüüp.

Signaalvähi kasv on enamasti kiirem kui jõevähil.
Süvis on laeva osa, mis jääb vee alla.

Signalisatsiooni - ja blokeerimissead-mete tööd.
Sellisel separaatoril on trummli põhi 2 – 3 kordne.

Sokolova 1935 - 1949 : Neeva lahe zooplankton.
Sõltuva puhul on iga alumine tiik Kalakasvatus

Sissetuleku aeg on 13.00 väljumisega 16.00.
Säinas – saak paarkümmend tonni.

Skeemil on näha laeva käigutuled.

Sihtliikideks on kilu, räim ja tursk.

Suur kilu - ja räimepopulatsioon.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto