Sõnu seletav sõnaraamat

Soolaravi 2 - 11 a lapsele (11 a k.a.) 55 EEK Soolaravi kuni 2 a lapsele (täiskasvanul täishind) tasuta Soolaravi 4 + 1 korda 380 EEK Soolaravi 4 + 1 korda (lapsele) 220 EEK Arsti konsultatsioon 250 EEK Valveõe konsultatsioon 100 EEK Laserravi 150 EEK Kõrvaloputus 180 EEK Tervistav päev ravidega (1 päev, 2-3 protseduuri) 220 EEK Tervistav päev ravidega lapsele (1 päev, 2-3 protseduuri) 132 EEK Personaalse võimlemisprogrammi koostamine 300 EEK
Soovi korral on külaliste käsutuses CD, DVD- ja VCR-mängija, digikaamera, dokumendikaamera, telefoni- ning videokonverentsiseadmed, sünkroontõlketehnika ja paljud muud tänapäevased esitlusvahendid ja tehnilised lahendused • Kõigi tehniliselt nõudlikumate ürituste puhul kasutame Eesti parimaid professionaale firmadest Art Konverentsitehnika (helitehnilised lahendused, sh sünkroontõlge ja lindistamine) ja Avision (visuaalsed lahendused)
Suhtekorraldus on juhtimisfunktsioon, mis määratleb, loob ja säilitab kasulikke suhteid organisatsiooni ja erinevate sihtgruppide vahel, kellest sõltub organisatsiooni edu või ebaedu. Laiemas mõttes suhtekorraldus – kunst ja sotsiaalteadus, mille eesmärgiks on analüüsida trende, ennustada nende tähtsust ja tähendust, konsulteerida organisatsiooni liidreid ja viia täide tegevusprogramme, mis kajastaksid organisatsiooni avalikkuse huve.

Sisereisid on 2011 aasta esimese ja teise kvartali jooksul ületanud märgatavalt varasemate aastate arvu.Eestlaste seas on kõige populaarsem reisida puhkuse eesmärgil, mille osakaal on 2/3. Eelistatakse külastada rannaäärseid paiku, looduskauneid piirkondi ning teisi teada-tuntuid kohti.Väliturist,kes reisib 82% ulatuses puhkusele, loodab aga leida midagi ekstreemsemat ja uudset, kuid huvitub ka kohalikust pärandist.
Struktuuriorganisatsiooni põhinõue - struktuuri vastavus ettevõtte eesmärkidele & arengusuundadele, kusjuures põhikriteeriumid oleksid järgmised: a) Struktuuri paindlikkus – väliskeskkonna ohtude vältimiseks & võimaluste ärakasutamiseks; b) Organisatsiooni ärifunktsioonide kvalitatiivne täitmine minimaalse töömahukusega; c) Personali töömotivatsiooni suurendamine & töörahulolu kindlustamine, mille
Scheini järgi on iga ettevõtte 2 põhimõttelist probleemide valdkonda: 2. Kuidas püsida, kohaneda ja kasvada oma keskkonnas? 3. Millised sisemise integratsiooni mehhanismid tagavad igapäevase toimimise ja kohanemise? Nende küsimuste vastuseid ühendab Schein’i käsitluses mõiste organisatsioonikultuuri dimensioonid. Keskkonnas aitab hakkama saada mitmeastmeline järjestikuste tegevuste

Sprinter grease on kasutusvalmis universaalpuhastus-vahend kõigi köögivaldkonnas esinevate mustuseliikide kiireks ja kergeks eemaldamiseks. Vahendis Sprinter GREASE kasutatud ja ennast paljude aastate jooksul õigustanud naturaalne sooda toimib mustust ja rasva lahustavalt ja garanteerib ka tõrksate koorikute puhul optimaalse puhastustulemuse puhastatud pindade läike täieliku säilimisega.
Sillamäe - värskete meretuulte linn Linna tunnuslauses kajastub: -linna asukoht – mere ääres; -kliima iseärasus – peamiselt tuuline ilm; -seoses sadama ehitusega on Sillamäest suletud linna asemel saanud merelinn, maailmale avatud ja valmis koostööks; -sõna “värske” – antonüüm sõnadele seisev, umbne, aegunud – tähendab valmisolekut muutusteks ja uuendusteks.
Suuremad jõed on Desna, Dnepr, Dnestr, Donets, Prut, Prõpjats, Rossi, Samara, Seimi, Sireti, Soš, Sudost ja Tisza. Ukrainas on üle 3000 järve ning üle 22 000 tiigi ja veehoidla.

Siseturism - (domestic tourism), riigi residentide reisimine oma riigi territooriumil Sissetulev turism - (incoming, inbound tourism), väliskülastajate reisimine vaadeldava riigi terrotooriumil ja seal peatumine Sisemaine turism - (internal tourism), hõlmab sise- ja sissetulevat turismi Taylor made ehk ad hoc reisipakett – rätsepatööna valminud reisipakett
Seadusandlik võim on piirkondlikke valitsuste ja Verhovna Rada käes. Verhovna Rada ehk Ülemraada on ühekojaline parlament, mis koosneb 450st neljast aastaks valitavast liikmest: Ülemraada algatab seadusi, ratifitseerib lepinguid, kiidab heaks riigieelarve, kuulutab sõda, tagandab umbhääletusega peaministrit ja valitsuskabinetti.
Stipendiumi saajal on arenenud distsipliinitunne: ta ei hiline ega puudu põhjuseta ning teeb oma tööd õigeaegselt ära. • Stipendiumi saajal on arenenud omaalgatus, ta osaleb ürituste organiseerimisel, tunneb süvendatud huvi eriala vastu, loeb erialast kirjandust, käib messidel, kutsevõistlustel ja presentatsioonidel.

Soojad toonid on vaid all pool toodud piltidel, mis jätab koduleheküljest külma ja mitte nii atraktiivse mulje.
Skipper – külastaja on lahkunud hotellist arve osas korraldusi jätmata Due-out – väljaregistreerimise ajaks vabanev tuba ( kui ei ole kokku lepitud teisiti ) Check in sisseregistreerimine 14.00-18.00 Late check-in 18.00-07.00 Early check-in 7.00-14.00 ( hinnale liitub 50 % day rate ( dayly rate ))
Statistika andmetel on Harjumaa majutuse osakaal Eestis 3%. Teenuste pakkumise poolelt on Harjumaa osakaal Eestis konverentsipindade osas 10%, aktiivse puhkuse osas 9%, maaturismi liikmete osas 9%, majutuse ja vaatamisväärsuste osas 7% ning toitlustuse osas 2%. Seevastu Tallinnas on need numbrid kõik suuremad.

Spaa - või tervisekeskuses või ekstreemsetes tingimustes matkates, mitte niisama lõdvestudes. See trend annab soodsa tõuke füüsilist treeningprogrammi pakkuvate spaade ja laagrite edenemisele, mis võivad asuda ka muidu mitteatraktiivsetes ( näiteks karmi kliimaga ) sihtkohtades.
Säästev turism tähendab kogu turismimajanduse kohandamist vastavalt säästva arengu nõuetele. Ökoturism on säästva turismi üks osa. Ökoturismiks nimetatakse reisikorraldust, mis püüab parandada looduse ja kultuurimälestiste seisundit ning ühtlasi toetada kohalikku elanikkonda.
Säästev turism tähendab kõigi ressursside majandamist sellisel moel, mis võimaldab rahuldada majanduslikke, sotsiaalseid ja esteetilisi vajadusi, säilitades samas kultuurilise terviklikkuse, olulised ökoloogilised protsessid, elustiku mitmekesisuse ja elu alal hoidvad süsteemid.

Sissetulekute kasvule on Eesti elanikud hakanud rohkem reisima ja seda nii välismaal kui Eesti-siseselt. Põhiosa väliskülastajatest moodustavad soomlased, aasta-aastalt on sõltuvus Soome turust siiski vähenenud ning huvi Eesti vastu on suurenenud ka kaugemate piirkondade elanike seas.
Sihtkohad on religiooniti erinevad: kristlaste palverännakud viivad Jeruusalemma, Rooma, Lourdesi Prantsusmaal ja Santiago de Compostelasse Hispaanias, moslemite rännakute olulisemaks sihtkohaks on Meka – igale islamiusulisele on see teekond vähemalt korra elus soovitatav.
Sanktsioneeritud tava – ajalooliselt valmiv a) Riik on muutnud tava/normi kohustuslikuks 2) Õigusteadus 3) Kohtu- ja halduspretsedent 4) Leping 5) Normatiivakt e. õigust loov akt 6) Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid 7) Euroopa Liidu õigusaktid

Suhtlusrollid – esindaja, eestvedaja, sidepidaja Informatsiooniga seotud rollid – info vastuvõtja, infojagaja ja kõneleja Otsustamisega seotud rollid – uuendaja, arusaamatuste lahendaja, ressursside planeerija, LÄBIRÄÄKIJA 6) Nimeta juhile vajalikke oskusi.
South - Estonia DMC OÜ pakub konverentside eel- ja järeltuure, klassikalisi ekskursioone, omamoodi ekskursioone Tartus, päevaseid väljasõite Lõuna-Eestisse, õhtuseid põnevaid ajaviitevõimalusi, FAM-reise Lõuna- Eestisse, konverentside korraldamist.
Sisustusest on   säilinud  praegu   Harju­Risti   kirikus  paiknev   14.   sajandi  kirikukell (Eesti vanim) ning  sama   sajandi   haruldane  Kolgata grupp (praegu Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Niguliste kirikus). (Praust 2010) 

Sinilipp – Sisu: Sinilipp on Rahvusvahelise Keskkonnakoolituse Fondi FEE poolt koordineeritav rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand või väikesadam on keskkonnasõbralikult majandatud ning ümbrus on puhas ja turvaline.
Sissetulev turism - turismi liik, mis hõlmab riigi mitteresidentide(välisriigikodanikud) reisimist selle riigi territooriumil. Väljaminev turism- turismi liik, mis hõlmab riigi residentide(kodanike) reisimist väljapoole oma elukohariigi territooriumi.
Suved on pikad ja kuumad, sademeid aastas maha 500-750 mm. Kuna Lõuna-Euroopa piirkond on soojem kui seda on Lääne- Euroopa, siis on kindlasti soe kliima just see, mis neid veidi eristab ja inimesi rohkem Lõuna- Euroopa regiooni meelitab.

Saabumiseelne - kui kiiresti saab klient infot, kui hästi saab ta ettevõttega ühendust, kliendi ootused temaga käitumisel, kui lihtne on jõuda füüsiliselt ettevõttesse, broneerimine, majutusettevõtte peab kõik broneeringud kinnitama.
Siseklient on organisatsiooni töötaja.
Sisseregistreerimine on kell 14.00- 18.00 Hiline sisseregistreerimine kestab teoreetiliselt järgmise hommiku kella 7.00-ni. Kuupäeva vahetatakse hotelli arvutiprogrammis öösel, kuskil kell 5 -6 hommikul, kui kõik eeldatatvad tulijad on tulnud.

Sol - och badresor samt weekendresor till storstäder betraktas som huvudkonkurrenter till SkiStar, men även andra branscher konkurrerar om människors disponibla inkomster, såsom sällanköpsvaror och investeringar i hemmet.
Suuremad saared on Mahé (155 km²), Praslin (38,8 km²), Silhouette (20,7 km²), La Digue (10 km²). Graniidisaared on väga vanad ning asuvad suhteliselt lähestikku Pinnas on neil viljakam ja elustik liigirohkem kui Korallisaartel.
Säästev areng on niisugune areng , mis rahuldab praegused vajadused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajaduste rahuldamiseks. Säästev areng katab kolme suurt valdkonda: sotsiaalsfäär, majandus ja keskkond.

Sekundaarandmed – andmed, mis on varem kogutud nii ettevõtte sees (klientide tagasiside) kui väljaspool (riiklik statistika) Primaarandmed – andmed, mille kogumiseks peab tegema spetsiaalseid uuringuid, küsitlusi, vaatlusi.
Saabumiseelne - külastaja teeb valiku, otsust mõjutavad: eelnev enda või kellegi teise kogemus, reklaam, pakkumine, tuntus,hinnaklass,asukoht, broneeringu lihtsus, teenused Broneeringuregistri loomine, administraatori poolt.
Sissetulev turism - riiki tulnud külastajate reisimine riigi territooriumil asuvatesse paikadesse 3. Siseturism- elanike reisimine territooriumil asuvatesse, kuid väljapoole nende igapäevast elukeskkonda jäävatesse piiridesse.

Suurimatest kagu - Poola linnadest nagu Krakow, Katowice, Warsaw, Gliwice, Przemysl, Krosno ja Mielec on otsene bussiühendus Bieszczady’sse. Raudteeühendus jõuab kõige lähemale Zagorzisse, 6 kilomeetri kaugusele Sanokist.
Siseteenindus on seotud uue paradigmaga turunduses ja teeninduses, milleks on suhete turundus. Kasulikum on omada vähemalt 20% püsikliente, kes toovad 80% kasumit, mis on tulusam kui pidevalt võita juurde uusi kliente.
Soomaa kanuumatka - ja Saunakeskus ehk Ritsu talu on Soomaa RP lääne poolsel piiril asuv perefirma. Navesti jõe kaldal Soomaa rabade ja jõgede lähedal saab talupere pakkuda kogu seda ilu ja vaikust ka oma külalistele.

Suureks puuduseks on tegevusvähesus lastele. Mänguväljakuid on loodud palju, kuid puudu jääb omapärastest lastele suunatud turismikohtadest. Samuti on märkimisväärseks saanud teede ning viitade seisukord ja puudus.
Suuremat saia - ja leivatootjat - OÜ Saare Leib ja OÜ Karja Pagariäri . Paljud saarlased peavad selleks õigeks Saaremaa leivaks Borodino-nimelist vormileiba,mis kannab ka Tunnustatud Eesti Maitse kvaliteedimärki.
Stockholm skavsta – Riia 1525 – 1745 1425 – 1545 1520 – 1740 1425 – 1645 <---- <---- <---- Stockholm Skavsta'sse saabuvad lennud Malta x x x x Alicante x 1200 – 1610 x 1155 – 1605 Malaga x 0630 – 1105 x x

Supelsaksad - TELEFONIVESTLUS Telefoninumbri saime Supelsaksad koduleheküljelt, mis asub veebiaadressil http://www.supelsaksad.ee/ . Kõne võeti vastu üllatavalt kiiresti, telefon pidi kutsuma kõigest 2 korda.
Situatsioonist tingituna on läbirääkimistel kindlasti üks pool “võitja” ja teine “kaotaja” – s.t. et mida rohkem üks osapool võidab, seda rohkem teine kaotab – keskendutakse lõplike tulemuste jaotamisele.
Saavutada hariduse - ja huvihariduse kvaliteedi tõus; • olla konkurentsivõimeline Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringute taotlemisel; • säilitada puhas ja kvaliteetne loodus-ning elukeskkond.

Suundumusena on tekkinud majutuskohad, mis tegelevad keskkonda säästva majandamisega (prügi sorteerimise, vee ja elektri kokkuhoiuga jne) ning tutvustavad ja propageerivad säästlikku elustiili.
Säästev turism – ökoturism – jätkusuutlik turism on turism, mille arendamisel arvestatakse piirkonna kultuuripärandi säilimise, looduskeskonna kandevõime ja sotsiaalse keskkonna taluvusega.
Sihtkohad on Varssavi, Krakow, Wroclawi, Poznan, Lublin ja Torun, lisaks neile ka ajalooline ala Auschwitzi koonduslaagri lähedal asuv Oswiecim, mis on märkimisväärne koht palverännakuks.

Säärased reisid on tunduvalt kallimad tavareisidest, nii nagu igasuguse ökoloogiliselt puhas toodang on kallim kui tavatoodang. Kõrgema hinna sisuks on maksed turistide külastuste käigus kulunud
Sügiseti on selleks värskelt pressitud õunamahl, talvel omaaia piparmündilehtedest valmistatud tee, kevadel lilledest tehtud pärg ning suvel värsked marjad majutusettevõtte peenralt.
Surve veevarudele on põhjustanud paljudel aladel joogiveepuuduse ning süveneb jäätmeprobleem. Paljudes tähtsates turismikeskuses on tavaliseks muutunud elektri vaegpinge ja voolukatkestused.

Sõites audru - Tõstamaa suunas, jõuate Pootsi külla, sealt pöörate vasakule (teeviit „Munalaiu sadam 3,5 km”). Sadamas ootab teid kas korraline liinilaev Mann või tellitud paat.
Skipper - külastaja on lahkunud hotellist arve osas korraldusi jätmata • Vacant and ready- tuba on koristatud, kontrollitud ning valmis külastaja vastuvõtuks ja majutamiseks.
Sademerohkeimad kuud on september ja oktoober, ning -vaeseimad jaanuar ja veebruar. Kambodža külastamiseks on parimad kuud novembrist jaanuarini, kui õhuniiskus ja temperatuur on madalamad.

Stayover - tõenäoliselt jääb veel üheks ööks: ei ole välja registreerinud, asjad on toas aga ei ole sellest majutusettevõttele teatanud • On change (C) Koristmisel tuba.
Suurimateks vaatamisväärsusteks on Kuningate Org ja kuninganna Hatšepsuti surnutempel. Araabia keeles tähendab Luxor otseses tõlkes 'paleede linn', mis viitab linnas asuvatele mitmetele templitele.
Seiklusturism - maaturismi vorm, mille sisuks on füüsiliselt aktiivse, sportliku iseloomuga harrastuse, teatud riski ja looduskeskkonna koosmõjul saavutatud positiivsed elamused.

Singapore – Marina Bay Sands Hotel Avati 2010 aastal, hotellil on 146 meetrine bassein, SkyPark, 55 korrust, milles on 2,561 ruumi ja mis teeb selle Aasia suurimaks hotelliks.
Sissetulev turism – teise riigi kodanik tuleb Eestisse ning seda vaadatakse riigi vaatenurgast (nt kui eestlane läheb Venemaale – Venemaa poolt vaadatuna on see sissetulev turism).
South - Estonia DMC's töötab kolmeliikmeline meeskond – Aule Solo (juhatuse liige), Triinu Akkermann (sihtkoha spetsialist) ja Liis Pärtelpoeg (sihtkoha spetsialist).

Socket - pistikupesa • Switch- lüliti • Plug-lüliti • Extension (cord)-pikendusjuhe • Event-üritus • Extra fee-lisatasu 3. Hotel Booking form- Broneeringuleht
Siid on üldiselt vastuvõtlik veele ja tugevale pesule, seetõttu soovitame pesta siidist tooteid käsitsi ja kasutada selleks õrna pesu jaoks mõeldud pesuvahendeid.
Soome pealinn on Helsingi, kus elab 591 892 inimest (31. juuli 2011). Teised suured linnad on Espoo (250 511), Tampere (213 645), Vantaa (202 037), Turu (177 279) ja Oulu (142

Seminaritöös on selgitada, kui tähtis on teenindada hästi ja korrektselt nii siseklienti kui ka välisklienti ning tuua välja näiteks võimalusi kuidas seda hästi teha.
Seekord on tegemist naerukursuse ehk naerujoogaga, mille käigus saavad kõik end tunda juskui lapsena- tuleb lihtsalt naerda, erineva hääle ning näoilmetega.
Sillamäe - üks Kirde-Eesti kaasaegseid linnu - paikneb Ida - Viru maakonnas, Sõtke jõe suudmes, Soome lahe kaldal, Tallinnast 180 km ja Narvast 25 km kaugusel.

Spordisaal on huvilistele avatud : esmaspäeviti 17.00 – 19.00 valla kodanikud teisipäeviti 17.00 – 19.00 valla- ja allasutuste töötajad Kasutatud kirjandus
Säilitada ida - Eestile tüüpilist raba, soosaarte haruldast floorat, kaitsta omapärast maastikku, arenevaid älveid ning unikaalseid Nohipalu Must- ja Valgjärve.
Sõrve poolsaar - Saaremaast edelasse ulatuv poolsaar, mille pikkus on 32 km ja suurim laius 10 km. Seal asub Sääre Rüütlimõis, mis on Sõrve vanemaid mõisasid.

Selgitatakse turu - uuringute, klientide vajaduste ja ootuste analüüsimisega, ankeetküsitlused, intervjuud, kliendiandmebaasid, ning nõudluse prognoosimise abil.
Sotsiaalsed normid on üldise iseloomuga käitumisreeglid, millega mõjutatakse inimeste tahtelist käitumist soovitud tulemuse saavutamiseks kogu ühiskonna huvides.
Supelsaksad - ESIMENE KÜLASTUS Esimeseks külastuskorraks valisime Supelsaksad, mis on küllaltki uus kohvik Pärnu linnas ning kus me veel ei olnud käinud.

Segistid on kroomitud ja neid tohib puhastada nõrgalt leeliselise või neutraalse puhastusainega ning hiljem tuleb puhastatud pind kindlasti kuivatada.
Seiklusturism on viimaste aastate jooksul tugevasti kasvanud (15% aastas) ning väga paljude spetsialiseerunud reisikorraldajate jaoks on see nende nišiks.
Sisuks on maksed turistide külastuste käigus kulunud ressursi - looduse, kultuuriväärtuste, kohaliku rahva heaolu säilitamiseks ja taastamiseks.

Suur taevaskoda on Ahja jõe ürgoru kõige suurem Devoni liivakivipaljand, mille kõrgus on 24 m ja pikkus 150 m. Oruperve suurim kõrgus ulatub 38 meetrini.
Samal päeval on treeningutesse suhteliselt raske registreeruda, sest paljud treeningud on juba täis broneeritud ja lisaks veel mitu inimest järjekorras.
Situatiivsed ehk olukorra teooriad väidavad, et eestvedamise edukus sõltub olukorrast. Olenevalt situatsioonist tuleb kasutada erinevaid juhtimisstiile.

Sealsed teenindajad on ühte lugu tigedate nägudega ja tekitab kliendile tunde, et kuningas ei ole mitte klient vaid hoopis teenuse pakkuja või kauba müüja.
Soome pindala on 338 430,53 km2 (303 892,46 km2 maad, 34 538,07 km2 siseveekogusid[1]). Soome pindala kasvab umbes 7 km2 aastas maapinna kerkimise tõttu.
Sõna lähis - Ida on tulnud saksakeelsest sõnast Naher Osten (Lähis-Ida). Selline termin on veel kasutuses vene, poola, horvaatia ja bulgaaria keeles.

Soome tv - st oli näidatud mingit saadet ja et hiljem hakkasid Soome turistid küsima selle tagumise käigu kohta, et kas see tunnel viib Piritale.
Sotsiaalturismiga on tegemist, kui on täidetud kolm tingimust: Elutingimustest tulenevalt on täielikult või osaliselt võimatu kasutada õigust turismile.
Suhtlusoskus on elu tähtsamaid oskusi – sama tähtis kui need, mida inimestel läheb vaja näiteks kooli lõpetamiseks või siis elatise teenimiseks.

Seal 1954 - 1970. Neile järgnesid prantslased, kes alustasid väljakaevamisi 1978. aastal ning Bahreini enda inimesed alustasid töid 1987. aastal.
Siinai mägi – 2286 m kõrgust Siinai mäge peetakse piibli Hoorebi mäeks, mille tipus veetis Mooses 40 päeva ja ööd ning sai Jumalalt 10 käsku.
Suursild - Linnusest ja seda ümbritsevast asulast Kihelkonna poole pääsemiseks tuli ületada Põduste jõgi, milleks algul kasutati koolmekohta.

Soovitav on täita ametiasutuste poolt kehtestatud riigisiseseid reisipiiranguid ning arvestada kiirete võimalkike muutustega riigi turvalisuses.
Siseturism on riigi residentide reisimine riigi territooriumil asuvatesse, kuid väljapoole nende igapäevast elukeskkonda jäävatesse paikadesse.
Stayover - tõenäoliselt jääb veel üheks ööks: ei ole välja registreerinud, asjad on toas aga ei ole sellest majutusettevõttele teatanud

Sellele vaatamata on koosolekumajandus sellest ajast saati edasi arenenud ning muutunud üha tugevamaks ja vastupidavamaks eesolevate katsumuste suhtes.
Sisustusmaterjalidena on kasutatud mitmeid Eestile omaseid looduslikke materjale: vastuvõtu põrand on Saaremaa dolomiidist, hotelli puupõrand tammepuust.
Spordiüritused – Tartu Maraton, Tartu Rattamaraton, Tartu Jooksumaraton toovad aastas ligi 16 000 osalejat lisaks nende toetajad ja pealtvaatajad.

Säästuhotell - (budget hotel)-liigse luksuslikkuseta ühe-kahe tärni tasemega hotell,mille hinnaklass jääb teistest samaväärsetest allapoole.
Saabumisel vahu - vein ja magus üllatu Sportlik tegevus Hommikumantlid ja sussid Lääne-Viru majutusettevõtted 2012 Tasuta parkimine VIHULA MÕIS
Sihtgrupid - äriinimesed, juhukliendid, välismaa/sise turistid, karavanigrupid Osutatavad teenused- majutus, toitlustus, seminarid/koosolekud

Seotud luu - ja lihaskonna vaevusi on kumulatiivsed ning tulenevad pika aja jooksul korduvast suure või väikese intensiivsusega koormusest.
Singirullid küüslaugu - juustutäidisega 15.-EEK Lõhe ja lõhemarja suupisted 27.-EEK Lavaširullid suitsukalaga 20.-EEK Suupisteribad pestoga 25.-EEK
Standardklassi hotell on 2 tärni hotell, millele on kehtestatud 53 miinimumnõuet ning tärnide saamiseks on vaja saada kokku minimaalselt 170 punkti.

Saatmine e - postiga PDF kujul • Arvete laekumiste jälgimine • Teenuse nimetuse muutmine arvel, kusjuures statistika jääb reaalseks.
Siseturism - turismi liik, mis hõlmab riigi kodanike reisimist oma riigi territooriumil, kuid väljaspool nende igapäevast elukeskkonda.
Samu värvikoode on soovitav kasutada ka teiste töövahendite eristamiseks 10. Koristuskärud, toateenija töökast ja nende komplekteerimine

Small talk e. viisakusvestlus – näide Soome-Eesti. Soomlased ja eestlased on erinevad. Eestlased ei oska tühjast-tähjast rääkida.
Siinseks vaatamisvaarsuseks on Devoni paekivist Vastseliina linnus, mis on teadaolevalt esimene koht Eestis, kus märgati valge toonekure pesitsemist.
Sihtrühmal on   omad   vajadused   ning   soovid,   mida   reisikorraldaja   peab   reisi  planeerides   silmas   pidama.

Sultan on keelustanud nägude katmise ülikoolides. Pühadel kannavad naised traditsioonilisi riideid, mis on tihti värvilised.
Süvendi eelis on ka see, et siis ei pea väljapoole avaneva ukse kõrgus trepimademest olema suur, sest rest on trepimademe tasapinnas.
Sellisel viisil on aga kulu kogunenud paksu kihina, mis ei lase kõigil taimedel uueneda ning stepp kaotab oma kirevuse ja liigirikkuse.

Singi - melonirullid 21.-EEK Hõrgud kurgisuupisted 20.-EEK Sushi läänemere mood 54.-EEK Tex-mex täidisega munarull 45.-EEK
Sügisene pärnu on armas paik lõõgastumiseks, kas mõnes spaas või väljasõiduna rahulikku miljööd pakkuvasse õdusasse villasse.
Sillamäel on 4 üldhariduslikku kooli, kutsekool, erakõrgkoolid - Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut ja akadeemia Nord.

Sisemaal on nii võimsaid jõgesid, põuaseid lavamaid kui ka laiu tasandikke Almerias ja Fuerteventura saarel koguni kõrbeid.
Sõbralikemaid ehk võõrustajaid, need on inimesed kes pakuvad inimestele rõõmu ja püüavad luua sõbraliku ja mõnusa õhkkonna.
Saarlane on läbi aegade olnud kange õllepruulija ja -pruukija. Koduõlle tegemise komme pole Saaremaalt veel sugugi kadunud.

Swot - ANALÜÜS....................................................................................................... 7
Situatiivsed ehk olukorra teooriad (1960-ndad aastad), 4. Postmodernistlikud eestvedamise teooriad (alates 1980-ndad/1990-ndad).
Sagekoha - ja rõhumuutusningebaregulaarnetööaegnõuavadheadfüüsilist ettevalmistust, kohanemisvõimetja vastupidavust.

Shinto on jaapani rahvuslik religioon, mis kujutab endast segu looduse, esivanemate, kangelaste ja keisri kummardamisest.
Sillamäele on rajatud üks parimaid spordikomplekse Ida – Virumaal, mille spordihoones on kaks saali ja kergejõustikuhall.
Sharm el - Sheikh – Populaarne kuurort Sharm el-Sheikh võtab enda alla 20 km rannariba ning on kuulus sukeldumiskeskus.

Sviithotell - kiiremini kasvav sektor, salong+kööginišš+saun+mullivann, vähe avalikke ruume, iluteenused kokkuleppel vms
Sõsta - ja õunaveinidel kulub kaks aastat, kõige rutem valmib aga jõhvikavein, talle piisab ühest laagerdusaastast.
Söögid on hinnas. Samas on ka neid just, kes lähevad puhkama selle eesmärgiga, et saaks nautida kõike kõige paremat.

Sularahas – Eestis sularahas ainult Eesti kroonides, välja arvatud majutusasutused, kellel on taotletud valuutavahetus.
Sviit – lai voodi ja vajadusel lisaks lahtikäiv diivan, WC ja dusš toas, akendest kaunis merevaade – 79 €/öö
Säärased reisid on tunduvalt kallimad tavareisidest, nii nagu igasugune ökoloogiliselt puhas toodang on kallim kui tavatoodang.

Sissetulev turism - turismi liik, mis hõlmab riigi mitteresidentide (välisriigikodanikud) reisimist selle riigi territooriumil.
Silikoonpintsel – Silikoonist harjased võimaldavad lihale praeleent või glasuuri pintseldada ka kuumas ahjus või grillil.
Slopestyle - Competitors perform tricks while descending a course, moving around, over, across, or down terrain features.

Sellekohane info on toas infokaustas, kapis või riiulil hinnakiri saatelehega ja pesukott, millega pesu pesumajja saadetakse.
Saare floora on mitmekülgne, seal elab erilisi sisalikuliike, mis on ainukesed alles jäänud mandrielanikud minevikust.
Simmanisara on avar kahekorruseline hoone suuremate sündmuste, juubelite, koolituste või firmapäevade korraldamiseks.

Söödi linnu - ja metsloomaliha, puuvilju, rosinaid, pähkleid, kooke, joodi erinevaid sorte õlut ja maitsestatud veine.
Seminarid – enne kui see teostatakse, tuleb teha pikk ja korralik eeltöö kliendiga, kes soovib seda teenust osta.
Siinsed põllud on kõik haritud (tänu Kagu- Eesti suhteliselt viljakatele muldadele), ei kohta sööti jäetud põldusid.

Sobib klaas - , peegel- ning siledatele pindadele( aknad, aknaraamid, valamud, vannid). Jätab pinnad särav puhtaks.
Spa hotell on meeldiv võimalus ennast argipäeva rutiinist välja kiskida ja lubada mõni luksuslik hetk iseendale.
Suletud küsimused on need küsimused, millele saab vastata Jah või Ei. Ka käskiv kõneviis ei ole hea suhtlemise aluseks.

Supelsaksad - TEINE KÜLASTUS Kolmanda külastuse eesmärgiks oli einestada kohvikus pärast kooli kella 17-ne paiku.
Soomele iseloomulikud on karjalanpiirakka (riisi- või kartulipirukas) ja kalakukko (lehttaignas küpsetatud kala ja seapekk).
Sünagoog on ainus juudi tempel, mis säilis sõja käigus ja esimene koht, mis anti tagasi juutidele peale sõda.

Sarnasusi on turismiga rekreatsiooni viimasel vormil reisimine kodust kaugemale ja pikemaks ajaks kui 24 tundi.
Spaa - hotell & veekeskuse Tervise Paradiis Ettevõtte missioon on suunata inimesi väärtustama tervist.
Spiraalsed bakterid e. spirillid, keeritsbakterid e. spiroheedid, punguvad ja jätketega bakterid ning niitjad bakterid.

Saaliteeninduses on   selleks  teenindusstandardid, millest määratakse detailselt klienditeeninduse tase. 
Siinjuures on kasusaajaks enamasti kinnistu omanik/arendaja. Samas ei pruugi arendustegevus alati ära tasuda.
Saare elanikud on portugallased, Saare keskus on Funchal; Pindala:828 ruutkilomeetrit, 245 800 elanikku (2006.a.)

Stress – kui kohtame võõrast kultuuri, tekib pinge ja stress sest seal on meie jaoks palju võõrast.
Selgitatud on ka miinuskohad (Wearing 2009: 183) ehk mille arvelt oleks võimalik saada juurde uusi kliente.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Suhtlemistakistused – nt keelebarjäär (paluda rääkida aeglasemalt telefonis, silmast silma rääkimine); kesskkond (taustahelid, teised in-d). 46. Mida peab teenindaja tegema ja silmas pidama et suhtlusprotsess hästi õnnestuks? Arvestama suhtluspartneri isiksusega + teab suhtlusahela koostisosi ja etappe.

Saabumisetapp - registreerimine, majutamine, algab äriline suhe ettevõttega läbi vastuvõtutöötajate.
Sihtturg on seiklust armastavad inimesed, siis tuleks mõelda seiklusturismi arendamisele sihtkohas.
Stipendiumi saajal on olnud hea õppeedukus (neljad-viied nii eriala kui üldainetes) kogu õppeaasta vältel.

Staatiline ehk püsiv. Staatiline on tootekirjeldus, sihtkoha info, hinnad, kaardid, lahtioleku ajad.
Sagedane on ka saksa, prantsuse ja rootsi keele oskus, vähem osatakse eesti, vene ja norra keelt.
Sellekohase e - kirja koos avaldusega ning ettevõtte keskkonnapoliitika, -eesmärgid ning tegevuskava.

Suved on tavaliselt soojad, keskmine temperatuur on vahemikus +17 kuni +20 kraadi Celsiusel.
Sealne majutus tähendab tavaliselt oma tuba ning söögi ja joogi võimalust terve päeva vältel.
Sillamäed on kirjalikult esimest korda nimetatud 1502. a., mil selles paigas oli kõrtsikoht.

Sularahaarveldused - on maksmisviisid, mida sooritatakse kohapeal ning nende tehingute jääk on null.
Spatt - külastajad, kes väärivad erihoolitsust, puudega, vanur, laps, haigusega vms..
Suureks atraktsiooniks on matkamine ja safari sõitmine läbi kauni looduse nii mägedes kui ka alamikel.

Saarlaste lemmikleib on Terviseleib, üks Karja Pagariäris küpsetatavast kümnekonnast leivasordist.
Spa - klassis on 138 tuba, sealhulgas nii ühe- kui ka kahetoalised mugavad peretoad.
Suletud küsimused on kasulikud siis, kui soovite täpsustada fakte, saada mõnele asjale kinnitust.

Säästev turism tähendab kogu turismimajanduse kohandamist vastavalt säästva arengu nõuetele.
Saanud äri - ja tehnikateabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.
Sissetulev turism on riigi mitteresidentide reisimine riigi territooriumil asuvatesse paikadesse.

Suitsujuust on lisatud kohupiima, võid, vorstikujuline, valmis juust kergelt suitsutatakse
Supelsaksad - KOLMAS KÜLASTUS Supelsaksa neljandaks külastuskorraks valisime reede õhtu.
Skandinaavias on täiesti tavaline, et nädalalõppudel korraldatakse ühiseid väljasõite.

Suurepärane võimalus on Pacta CLIP/DTMF Dekoodri abil salvestada programmi ka kõik telefonikõned.
Salvrätte on valgeid, värvilisi, mustrilisi, piltide, logode või tekstiga salvrätte.
Sokrates on öelnud: “Vein puhatab ja kergendab meelt ning hällitab kurbuse rahule.

Siseturism on riigi residentide reisimine oma riigi territooriumil. (Mõisted ....2013)
Sobib metall - , betoon-, kahhel-, ja kunstmaterjalides pindade desinfitseerivaks pesuks.
Samuti toor - ja sulatatud juustu; kodujuustu ja kohupiima pole vist tarvis mainidagi.

Seadusandlus – muudatused seadustes esitavad parendamisele üha kõrgemaid nõudmisi.
Sealne kliima on mõjutatud külmast frondist, mis on pärit Skandinaaviast ja Siberist.
Sercial – kuiv, • Verdelho - poolkuiv • Bual - poolmagus • Malmsey - magus

Siseturistile on sarnaselt välisturistile oluline Estraveli tuntus ja usaldusväärsus.
Sõude - ergomeetrite saali ja kergejõustikuhalli jooksmiseks, soojenduseks või
Sotsiaalturismi mõiste on tulnud riigi toetusena nõrgematele inimestele jagatavatest reisidest.

Saarestiku pindala on 7994 km². Saarestikku kuulub 13 suuremat saart, lisaks 6 väiksemat.
Sealsed männimetsad on suure tootlikkusega ja on sageli killustunud väiksemateks tukkadeks.
Silmside tähendab tavaliselt suurenenud usaldust ja suhtlemisvabadust kliendiga.

Suurimad linnad on lisaks pealinnale Llodz, Krakow, Poznan, Wroclaw, Gdansk ja Katowice.
Suurimateks riskideks on hea oskustööjõu puudus ning tarbijate teadmatus antud toote kohta.
Sotsiaalturism on eriti hästi arenenud Belgias, Prantsusmaal ja Ida-Euroopa riikides.

Spordituristid on kirglikud, suured kulutajad, ning nad naudivad kokkupuudet spordiga.
Suur magamisruum on mõeldud hädaolukordadeks nt suured pulmad, kus on palju külalisi.
Saabumisekuupäev - võetakse tellimusest Lahkumisekuupäev-tellimuse regristris olemas.

Samast ajajärgust on teada ka mitmeid asulaid, neist vanim Pulli asula Pärnu lähistel.
Sviit on nime saanud hotellis viibinud kuulsa sportlase Sergei Bubka järgi.
Seob õli - ja rasvajäägid ning ei lase neil ka loputusvees välja sadestuda.

Supelsaksad - KIRJALIK SUHTLUS Kohvikult saime vastuse juba 2. novembri hommikul.
Süsteemi toimimiseks on vaja et hotellid pakuksid täpset ja regulaarselt uuendatud infot.
Sihtkoht on koht kuhu oma reisi ajal jõudma peab, võib olla lõpppeatuseks

Spa - klassi tubade rõdult avaneb vaade vaiksele rohelisele tänavale.
Stipendiumi saaja on kogu õppeprogrammist vähemalt ühe aasta oma erialal õppinud.
Säästev turism - on eesmärgiks kõigile turismiliikidele ja turismipiirkondadele.

Sealsed elutingimused on kõrged. Valitsus kannab hoolt eriti just laste ja noorte eest.
Sellisele käitumisele on õigustusi? Mitteteeniduslik käitumine – sõltuvusse asetav.
Suurt potentsiaali – head teenindust suudetakse aeg-ajalt pakkuda peaaegu kõikjal.

Spa - klassi peretoas on rõdu vaatega vaiksele rohelisele tänavale.
Support center - majutusettevõtte tugikeskused Kohad kus rahadega ei arveldata.
Suurematel üritustel on tööjõudu 3-4 inimest, kes teenindavad kliente, pluss kokad.

Stereotüübid – üldistused ja veendumused, mida me rakendame teiste suhtes.
Sellistel juhtudel on hotellil suhteliselt raske seda raha kliendilt kätte saada.
Sihtkohtadel on oht turistide soovidele vastu tulles ühenäoliseks muutuda.

Sõiduteed on küll kitsad ja käänulised, aga hästi ehitatud ja korras.
Siseturism - tutvumine kodumaaga ja välisriigi turistid reisivad sisse.
Subjektiivne õigus – objektiivse õiguse alusel subjekti õigus teha tegusid

Säästuhotell - 1, 2* hotell, hinnaklass madal ja kättesaadavas asukohas
Saket on erineva kvaliteediga ning üheks paremaks on daiginzju.
Süsivesikud on vähe, kuna laktoos jääb vadakusse mitte juustumassi.

Saabumine narita - Helsingi AY 074/JL 5071 /11:00-15:20, kestus 10h 20min
Sarnasused 4 - ja 5 tärni hotellil Erinevused 4-ja 5 tärni hotellil
Suurendab hotelli - , restorani- ja toitlustussektori töötajate stressi.

Swiss advantage - tuba Swiss Executive King-tuba Ühe magamistoaga sviit
Sajandilõppu nimetatakse Inglismaal just lukshotellide kuldajastuks.
Sellised valgendajad on toksilised ning ette nähtud vaid valge pesu tarvis.

Sergei bubka on kuuekordne maailmameister (1983-1997) teivashüppes.
Sobimatud on suured ja tugevalt lõhnavad lilled ja lilleseaded.
Soovisime sidruni - hapukoore torti ning teada ka selle tordi kilohinda.

Sajandil veel on sellist stiili raekojal ning pühavaimu kirikutel.
Selajuures on üles haritud iga juurdepääsetav ruutsentimeeter
Siseturism – riigikodaniku reisimine oma riigi territooriumil.

Sihtväärtused – nõuavad oma senise parima toimivuse parendamist
Sisekliendid on just need, kes oskavad oma ettevõtet reklaamida.
Sodi korjamiseks on sobiv kasutada poopika varrega harja ja kühvlit.

Spa - klassi tubades on arvestatud allergikute vajadusi.
Sviithotell - kõige kiiremini kasvav sektor hotellimajanduses.
Sillamäel on suvitanud paljud vene haritlased ja loovisikud.

Sellejärel on keskpunktis tegevused, mis toimuvad sihtkohas.
Spetsiaalsed toad on allergikutele ja liikumispuudega külalistele.
Süsteeme on hakatud kasutama ka Eesti turismiettevõtetes.

Sademeterikkaim paik on Sognefjordi põhjaosa – üle 5000mm aastas.
Siid on väga nahasõbralik ja nahal meeldivalt jahe.
Sohar on kodulinnaks legendaarsele meremehele Sinbad.

South - Estonia DMC OÜ kontor asub Tartu kesklinnas.
Spordihoone saalis on lubatud ainult heleda tallaga sisejalanõud.
Sellel teemal on kirjutatud ka Juhan Smuuli "Järvesuupoiste

Sinine rada on mõeldud lastele ja asub meetri kõrgusel.
Suur probleem on ka majutuskohtade täitvus talveperioodil.
Seikluspark on avatud septembrist maini ettetellimisel.

Sotsiaalsed oskused - isiklikud omadused, meeskonnatöö oskus.
Seksiturism on üks sensatsioonilisemaid turismiliike.

Saadetakse e - mailina, faksiga, või ka helistatakse.

Seni kuni on nõudlust leidub ka teenuse pakkujaid.

Sprindidistantsidele on tal ka 3 olümpiakulda kaugushüppest.
Seiklus on üsna selgelt seotud ka avastamisega.

Suureneb kesk - ja Ida- Euroopa tähtsus turismiturul.
Sündinud ida - Virumaal. Õppejõud Pärnu Kolledzis.
Saabumine helsingi - Tallinn 20:10-20:40, kestus 30 minuti

Seoses ilmastikutingimuste - või transpordigraafiku muutumistega.
Suurendada firma on tuntud täispuitmööbli valmistaja.

Suvitus kohtadeks on kindlasti Peipsi äärne ja Kauksi.

Setted on kadunud, lihtsalt loputage veega.

Saavutatud puhtuseaste on puhtuseastme mõõtmise tulemus.
Siid – luksuslikeim ja kalleim kangas.

Suhtekorraldusbürooks on Estravelil Hamburg ja Partnerid.
Sest muidu on nad nö.''külmad'' materjalid.
Spetsialiseerumine on tähtsamaks muutnud nišiturud.

Superior - Kaheinimesetuba, Double võiTwin
Svalbard – labor Põhja-Jäämere ääres

Spain - grancanaria.com/uk/tourism.html
Sport - tourism.com/ENpages/indexEN.htm

Saale on võimalik kasutada ka eraldi.
Sealhulgas tuuletallaja – keda saab näha ainult seal.

Soolveejuustud - käärimine toimub soolvees:
Säästev turism – vastutustundlik reisimine.
Seasonal rate - hooaja hind, vahelduv hind.

South - estonia.com/blog/inimesed/)
Siid – proteiini sisaldav kiud.
Seenepüree – Грибная икра

Saarte elustik on ainulaadne ja rikkalik.

Skandinaavia – iseseisvalt kasvanud.

South - estonia.com/firmast/)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sfinks – Sfinks, vanim teadaolev monumentaalskulptuur, mis arvatakse pärinevat 25. sajandist eKr, valvab Giza püramiide ning nende kõrval seisvaid kuningannade püramiide, templeid ja hauakambreid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sööbinud mustus - võib reageerida pinnakattematerjaliga, veesätted, lubi, rooste, katlakivi, vaha, muud erineva koostisega plekid.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Siseklienditeenindus on (Siseinfo 2011): • kolleegide kohtlemine nii, justkui nad oleksid firma kliendid - samasuguse viisakuse ja austusega; • mõistmine, mida kolleegid sinult ootavad ja nendepoolne sinu vajaduste tunnustamine; • koos kolleegidega firma ja firma klientide huvide kõrgemale seadmine enda osakonna huvidest.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto