Sõnu seletav sõnaraamat

Siugtorus on vedel külmutusagens, mis voolab liiniressiivrist reguleerventiili (drosselventiili). Vedelagens siugtorus jahtub üle ning aurus tist väljuv aur kuumeneb üle Soolvesi pumbatakse sisse surve all läbi kaane külge keevitatud alumise toruotsaku ja aurustist välja ülemise otsaku kaudu. Aurustikaaned on vaheseintega, mis jagab soolvee voolu torudes mitmeks käiguks Aurusti on varustatud ammoniaaginivoo näituriga, kait seklapiga õhu ja soolvee väljalaskekraanidega soojus kandja poolelt.
Seadme ressurss on suur • Trükkimiseks ei vajata spetsiaalset ruumi • RISOGRAAFIA TOOTLIKUS • Risograaf ei vaja soojendamisaega • Esimene tõmmis saadakse peale originaali kopeerlauale panemist 18 sek. jooksul • Seadme trükikiirus on kuni 130 tõmmist minutis • Risograafi on võimalik ühendada arvutiga ja trükkida arvutis kujundatud materjale • Risograafil töötamine ei nõua erikoolitust
Soovitav on humalaid lisada keevale virdele mitmes jaos: • keetmise algul (~1/4) - suurem osa selles olevatest kibeainetest sadeneb välja koos valgu sademega, • 30 min. peale keetmise algust (~1/2) - selles olevatest kibeainetest isomeriseerub kõige suurem osa, • 20 - 40 min. enne keetmise lõppu (~1/4) - selles osas olevad kibeained annavad õllele meeldiva kibeduse ja vajaliku aroomi.

Signaali edendaja on infrapunast valgusedioodi, mis omandab, oma modulatsiooni sagedust. Sageduse alatest 30 kuni 50 kHz tavaliselt kasutatakse infrapuna dioodi millel on olemas pikka laine sügnaalid 950nM, aga 455 kHz sagedus kasutab pikka laine infrapunast dioodi 870 nM-ga (nende pikkad lained ja suured sagedused on suunatud spetsialiseeritud saajale TSOP5700 ja TSOP7000).
Situatsioonides on tunduvalt lihtsam korraldada nt. tarkvara paigaldamist (seda on vaja teha ainult serveris, mitte kõigis tööjaamades), kuid mil- enamasti antud fäielik kontroll, ja see tähendab, et konfidentsiaalsete andmete tööjaamas hoidmise korral saab neile ligi ka antud tööjaama taga töötav isik, kelle volituste hulka see alati kuuluda ei pruugi.
Stiihilised ohud on ka kasutajast sõltumatud võr- gukatkestused, mis tänapäeva andmesidest sõltuvas maailmas üha häirivamaks saavad ja mõnel juhul ka reaalset kahju põhjustavad - võime seista küsimuse ees, kust peaks alustama? Kas ehk osta võimas tulemüür, et end Internetist tulevate rünnete eest kaitsta, või hoopis uuem server koos korraliku

Sõnumi allikas - >saatja(allikast info)->edastussüsteem->vastuvõtja->sihtjaam [üheks näiteks võiks olla: Arvuti->modem->ÜKTV->modem->arvuti] sisendinfoAllikas(sisendandmed g(t))->edastaja e. transmitter(edasi saadetud signaal s(t))->edastussüsteem(saadud signaal r(t))->vastuvõtja(väljund andmed g'(t))- >lõppunkti saaväljund informatsioon m'
Soovitav on nt. Kartulimaitseaine, Lisa 1: pitsamaitseaine jmt. (Koostises võiks olla: pune, sibul, küüslauk, pipar, (Piparmünt, Paprika) vms.) Kaste: Lisa 2: • Vaja läheb: u 100 ml hapukoort ja 50 ml muru- või karulauku, ning soola (u. Pool tl.). • Valmistamine: Aseta koostisained ühte anumasse, ning sega ühtlaseks.
Standardiks nimetatakse konsensuse alusel koostatud ja tunnustatud asutuse poolt vastuvõetud normdokumenti, milles tuuakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ja mis on suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele antud kontekstis.

Siaalsusgruppidesse - osa andmetest peab jääma varjatuks, kuid teiste puhul, vastupidi, on oluline, et neid saaks nt. veebi kaudu kasutada kogu maailm või asutuse töötajatest laiem kasutajaskond. Samuti võib juhul, kui andmete puhul on oluline nende terviklus või kättesaadavus, kasutada vastavat jaotust.
Suurt jõudu on vaja materjali venitamiseks 1 m võrra, ühikuks N/m, suur rebimistugevus on polüetüleenil (80 kN/m), väike tsellofaanil ja PEt-l (14 kN/M) • Venivus – näitab, kui palju materjal venib enne katkemist, % algpikkuse kohta, venivus 150% tähendab, et materjal venis poole pikemaks enne
Surutrükk - Vormitud kujutis On paberi või kartongi pinda surutud trükikujutis , mis pressitakse tootele ja selleks ei kasutata värve, See on lihtsalt efekti lisamiseks aga alati tuleks arvestada et surutrükis kandub ka teisele poole ,niiet lehe teine pool jääb siis välja või sissevormituks.

Soojus - ja veevahetus väliskeskkonnaga põhjustab külmunud vee pideva aurumise toote pinnalt (jää sublimatsioon). Külmunud tootes on peaaegu kogu vesi kristalses olekus, mistõttu jää sublimeerumisel tekib toote pinnal käsnjas kiht, mis liigub pidevalt sügavamale tootesse.
Saatja on seade, mis kodeerib allika poolt genereeritud signaali. Edastaja on meedia, mis võimaldab signaali transporti ühest punktist teise. Vastuvõtja on seade, mis dekodeerib saadud signaali sihtpunkti jaoks arusaadavaks. Sihtpunkt on olem, mis lõplikult kasutab infot.
Sundparalleelsus on mitme samaaegse andmevoo töötlus ja interaktsioon, kus esinevad vahele segamised. Ühe töö katkestamine ja hiljem lõpetamine (Andmevood tükeldatakse kiiremaks töötluseks). See on paralleelsus, mis on peale sunnitud ümbritseva keskkonna poolt.

Seadme pmm - 5.0 tehnilised andmed [5, lk. 77] Näitaja Andmed Kandevõime, kg 1750 Veokasti maht, m3 5,0 Jõudlus väljalaadimisel, kg/s 0,8…10,5 Liikumiskiirus töötamisel, m/s 0,2…0,8 Liikumiskiirus transpordil, m/s 1,7…4,5 Pikkus, mm 5260 Laius, mm 1870
Soojusvahetusele on iseloomu lik küllastustemperatuuriga auru eraldumine, kusjuures see vastab keeva agensi rõhule. Jahutatava keskkonna järgi jagunevad aurustid: vedela soojuskandja jahutami sega ja õhu jahutamisega (loomuliku õhuringluse korral aurustiks
Siingi on arengu vältel toimunud muutused: uudiste ja vestlussaadete kõrval on koha leidnud haridussaated, dokumentalistika, muusika jne. Film sai televisiooni näol endale uue kanali. Isegi näidendeid kohandatakse televisiooni tarbeks.

Süsteemiadministraatori puhul - siin ei teeks seerida nende ostu-, garantii- ja hooldelepin- gute tingimused ning komponentide seerianumbrid, lisaks isik, kes vastutab arvuti korrektse toimimise eest ja turvaülema nimi, kui selline ametikoht on asutuses loodud.
Soojustuse paigaldamisel on soovitav paneelide ühenduskohad lisaks aurutökkekilele katta ka ca 20 cm laiuste bituumenrullmatermaterjalist ribadega, et vältida vuukidest tõusva niiskuse kogunemist hüdroisolatsioonikihi alla ja aurukottide teket.
Selective - Repeat (SR) protokolli puhul saadetakse erinevalt GBN-st vaid need paketid, mille kohaletoimetamine ei õnnestunud (sliding window süsteem on muidu sama). ACK saadetakse vastu kõikidele korralikult saabunud pakettidele.

Suurest c - sisaldusest tulenevalt on austeniidi kõvadus ferriidi kõvadusest suurem – nii näiteks C-sisaldusele 1,5% vastab kõvadus 150 HB. Austeniit on sitke ja hästi deformeeritav nii kuumalt kui ka külmalt.
Süsteemis fe - Si-C toimuvad järgnevad muutused (teatud temperatuurivahemikus): - peritektmuutus (L+F→ A), - eutektmuutus (L→A+G), - eutektoidmuutus (A→F+G) Mida rohkem on Si, seda laiem on eutektmuutuse vahemik.
Sublayer depends on the physical medium of the link; in particularly, the sublayer is specified differently for different physical media (fiber, copper, etc.). It is also responsible for generating and delineating bits.

Sertifitseerimis - ning inspekteerimisasutuste ja EMAS ning KHG tõendajate vastavuse hindamine ja tõendamine asjakohaste laborite/asutuste kompetentsuskriteeriumeid kehtestavate rahvusvaheliste standardite nõuetele.
Siledus - väiksem voolutakistus,kergem puhastatvus Piisav tugevus ja elastsus-talub siserõhku 1,6MPa,ringsurve 10kn/m2.Tänu elastsusele deformeerub koormuse või to mõjul suurtes piirides pragunematta.
Semaforid – Semaphores, ka mutex (ainult protsess ise saab vabastada) Levinuim meetod kriitiliste piirkondade kaitsmiseks on semafor – mälupiirkond, mis toimib kriitiliste ressursside kaitse lukuna.

Sõidurajad on varustatud magnetanduritega ja juhtideta autod sõidavad sellisel automaatrajal ühtses kolonnis kiirusega 130 km/h. Juhita auto katsetused toimuvad ja peagi liiguvad sellised autod teedel.
Saatja on seade, mis kodeerib allika poolt igalt individuaalselt lõppkasutajalt ning genereerib igaühe olekut säilitav protokoll, kasutajainfo ja aktiivse kataloogi info genereeritud signaali.
Saadav liha on tumeda värvusega, tiheda ja kuiva konsistentsiga (DFD-liha). Et liha pH jääb kõrgeks (6,8-7,0), siis on selles sooduskeskkond mikroorganismide kasvuks ning liha rikneb kiiresti.

Saaremaa liha - ja Piimatööstus, mis kanti äriregistrisse 1996.aastal. 1994.a. tehti täiendavaid investeeringuid seadmete uuendamiseks ja uue tapamaja rajamiseks ning restruktureeriti tootmine.
Slaididel nimetatakse seda associationit “Service Agreement”. Ühendus on ühesuunaline relationship kahe osapoole vahel, kui on vaja kahesuunalist liiklust, siis tuleb luua kaks ühendust.
Snmp - Simple Network Management Protocol - seob endas hulga protokolle keerukate võrkude halduseks. SNMP töötab, saates sõnumeid (protocol data unit - PDU) erinevatele võrguosadele.

Soojusallikaks on hoones pelletikatel Fuzzy Logic 2, Kostrzewa, 15 kW mille võimsus vahemik on 5 – 15 KW ning veemahuti maht 65 L. Selline katel on valitud kuna antud katel suudab kütta ära
Sisendustardlahus - lahustuva komponendi aatomid paigutuvad eelkõige lahustujakomponendi kristallivõre suurematesse tühikutesse ehk pooridesse. Näiteks kristallivõre K12 korral kuubi keskele.
Sisepõlemiskolbmootorile on iseloomulik, et kütuse põlemisel soojus vabaneb ja muundub tööks otse mootori silindris, millega välditakse eraldi soojusvahetuspinda ning saadakse kompaktne jõumasin.

Sbs - tüüpi bituumenrullmaterjale võib paigaldada ka kuuma bituumeniga, nõutav bituumeni paigaldustemperatuur 220 C, kulunorm 1-1,5 kg bituumenit / m2. 6. KATUSE HOOLDUS
Seansikiht - loob, säilitab ja lõpetab seansi ning tagab Internetiühing (ISOC - Internet Society) ning 1993.a. avati järjekorras, nihutatakse akent edasi ja kviteeritakse need.
Sissepuhke õhk on projekteeritud elutuppa ning kõigisse magamistubadesse. Väljatõmmme on projekteeritud kööki, tehnikaruumi, sauna, WC, WC- duširuum, majapidamisruum ja esikusse.

Ssl on transpordikihi turvaprotokoll, saab kasutada ka teiste, st. mitte-web rakenduste jaoks, näiteks IMAP. Klienti on võimalik autentida, kasutades kliendi sertifikaati.
Siini otsad on termineeritud (ühendatud kaabli lainetakistusega võrdse takistiga maanduse külge). Kui kaabel kasvõi ühest kohast puruneb, lööb see rivist välja kogu võrgu.
Soojusvoog – soojushulk soojusvahetuspinna ühiku kohta (q, W/m2). q = Q/A Temp.väljaks nim. temperatturi väärtusi kõigis vaadeldava keha või süsteemi punktides.

Silindri töömahuks nimetatakse selle ruumi mahtu, mille kolb vabastab liikumisel ÜSS-st ASS-i. Kõigi silindrite töömahud moodustavad kokku mootori töömahu ehk litraaži.
Suhtlemistõkked ehk takistused, mis võivad osaliselt või täielikult blokeerida info liikumise, filtreerida infost välja mingi osa või anda sellele ebaõige tähenduse.
Suurem hulk on lagedal ja põldude lähedal ning vähem metsa vahel ja õhemate kihtidega teedel. Soolamist saab vältida hea kvaliteediga mineraalmaterjali lisamisega.

Slt kvaliteedilabor on riiklikult akrediteeritud trihhinelloosi määramiseks vajalike analüüside läbiviimiseks vajalike seadmete ja töötajate kvalifikatsiooni ulatuses
Seade kty - 10 sobib oma tööpõhimõtte poolest kõige paremini projekteeritavasse veiselauta, sest juurvilja on teiste seadmetega keerulisem ette anda.
Snmp - ga on “kaasa pandud” ASN.1 nimeline keel andmete ja andmetüüpide defineerimiseks. Vajadusel võib luua veel uusi ja teistsuguseid keeli.

Suurimaks turvaveaks on kindlasti see, et süsteemi koodis on SSL ehk turvasoklite kiht kaitsmata. Turvaviga annab kurikaelale võimaluse seadmele ligipääsu saada.
Snmp - ga ühilduvad seadmed, nn. agendid, salvestavad infot enda kohta MIB-des ja saadavad infot välja SNMP päringute peale teistele seadmetelt.
Seoses uurimusega on mul teile palve: kas teil või mõnel teie ettevõtte töötajal on võimalik palun vastata kirjas viidatud lingil asuvale küsimustikule.

Ssl sessioon - Lehitseja genereerib sümmeetrilise sessiooni võtme, krüpteerib selles serveri avaliku võtmega ja saadab krüpteeritud võtme serverile.
Saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse paranemine, kaubanduslike tõkete vältimine ja ka tehnilese koostöö hõlbustamine.
Suletud seadmes on kaks soojusvahetit, soojust protsessi suunav ja sealt eemaldav, mis märgatavalt suurendab gaasiturbiinseadme keerukust ja mõõtmeid.

Servhüdrauliline tõmbekatse - masin, löökpendel, erinevatest materjalidest katsekehad (teras C20, komposiit II, komposiit X, polüestervaik, ABS, PMMA), arvuti.
Single end - to-end connection, so too must PPP be able to multiplex different network layer protocols over a single point-to-point connection.
Seisukohast on kõige tähtsam liha happesus (pH). Sõltuvalt happesuse muutuse kiirusest ja ulatusest eristatakse normaalset, PSE- ja DFD-liha

Soojusüle - kanne on väga komplitseeritud, mida mõjutavad vooluse iseloom, kiirus, seadme geomeetriline iseloom ja füüsikalised omadused.
Sertifitseerimine on vajalik riskide vahendamiseks kahe teineteist mitteusaldava osapoole vahelises suhtluses. Sisuliselt notarid digitaalsel kujul.
Standardid on dokumenteeritud kokkulepped, mis sisaldavad endas tehnilisi spetsifikatsioone või ka teisi selgestimõistetavaid kriteeriume.

Ssl - Secure Sockets Layer - protocol designed to provide data encryption and authentication between a Web client and a Web server.
Snmp on kergelt starditav, paigaldatakse ja nime all; ap2.0: Lisaks kasutajanimele saadetakse ka IP aadress ühildatakse kiiresti.
Scheduling - plaanur/planeerimine - määrab, milline tegum täidetakse järgmisena ja millal (järjekord, aeg) (eirinevad protokollid)

Snmp juures on 4 põhiosa:1)MIB kinnitusena; ap3.0: Kasutaja tutvustab ennast, st. saadab hajutatud infohulk võrgu haldamise andmetega.
Seljalihased – saagimine sirgjooneline • Ralimine – eesmärgiks on eraldada selja pikim lihas koos seda katva sidekoelise kelmega.
Segmendi piires on võimalik kõikidel kõiki pakette lugeda, marsruutimisvärskenduse sõnumite liikluse vähenemine ja kanalit jagavad.

Suffolki tõug - isastõuna kasutusel silmapaistvate lihavormidega oxford down- annab pikemaid lihakehasid, tailiha hulga suurenemine.
Stabilisaatorid e450 - E452, suhkur, glükoos, antioksüdant E300, vürtsid, lõhna- ja maitseained, toiduvärv E120, säilitusaine E250.
Sbs - bituumenist ülespöörded on soovitav ankurdada tsingitud rullmaterjalinaeltega, et vältida nende allavajumist.

Sellel tasemel on määratletud tarkvaraprojekti juhtimise poliitikad ja nende poliitikate elluviimise protseduurid määratletud.
Satelliit – kuni 50 Mbps kanal või mitu väikema kiirusega kanalit, 250 millisekundiline hilinemine suure vahemaa tõttu.
Soojusjuhtivuseks nim. nähtust, mille juures soojuse levik kehades toimub keha väikeste osakeste omavahelise vahetu kontakti teel.

Seatakse ip - aadressile vastavusse seadme MAC-aadress. ARP nagu TCP samuti ei nõua ta kviitungeid, lihtsalt saadab pakette.
Sõiduki seisu - ja sõidumüra ning diiselmootori heitgaasi suitsususe piirnormid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega.
Sealiha toiteväärtust on võimalik parandada läbi õige söötmisstrateegia ilma et mõjutataks lipiidide oksüdatsiooni ebasoodsalt.

Segamääre – taimsetest ja loomsetest rasvadest kokku segatud rasvad, kus rasvasisaldusest võib piimarasv mood 10 - 80%.
Sub - tasks: 1. Determine the VCI (virtual channel identifier) for the VC that leads to the ATM destination address.
Sea süda on suhteliselt nõrk tema lihasmassi kohta, sea temperatuuriregulatsioon on halb kehal oleva pekikihi tõttu.

Soojusjõuseadmetes on termodünaamiliseks kehaks aine, mis vahendab neis sisalduva või ülekantava energia muundamist tööks.
Sulametalli valamiseks on vormi asetatud püstkanal, kust valatakse sulametall sisse, ning kust metall liigub edasi toitekanalisse.
Sellised variandid on soovitatavad, kui teil uute osade jaoks raha kulutada pole ja soovite ehitada endale odavamat arvutit.

Siseelundid – rinna-, kõhu- ja vaagnaõõne organid, samuti hingetoru ja söögitoru ning lindude puhul lihasmagu.
Stereolitograafia - kasutab printimise toormaterjalina vedelat polümeeri, mis tahkub teatud lainepikkusega valguse käes.
Sünkroon - ja asünkroonedastus Sünkroonedastus tähendab seda, et keegi küsib andmeid ja siis ootab vastust.

Soomus kaablid on teraslindiga või traadist soomusega Sidekaablid jagunevad-telefoni,telegraaf,telemehaanikakaablid
Suur eelis on selles, et andmeturbe tagamiseks pole vaja teha mingeid muudatusi individuaalkasutajate arvutites.
Süsinikusisaldusega sulameid nimetatakse malmideks. Praktikas kasutatakse teraseid kuni 1,4% ja malme kuni 4,5%C sisalduse piires.

Smi - andmete defineerimise keel - eesmärk on määratleda süntaks ja semantika haldusinfo kogumiseks.
Soovitav on kasutada mütsi all juuksevõrku. Tootmisruumides ei tohi juukseid kammida ja peakatet kohendada.
Standardeid on vaja ülemistele kihtidele ostatavate teenuste tarvis(alumiselt kihilt tuleb ülemisele teenus).

Soojatrass - kaugküttesüsteemides kuuma vee või auru transportimiseks elumajja,tööstusettevõttesse jne
Suhkru rafineerimine – suhkrupeet rafineeritakse tootmisprotsessi käigus, roosuhkrut aga eraldi teises tehases.
Söödajaoti on haakes liikuv seade KTY – 10 [3, lk 217]. KTY-10 tehnilised andmed on antud tabelis 5.1.

Sisaldama e - äri üldisi strateegiaid, mis määravad ära organisatsiooni tulevikusuunad ja edasised
Soojustransformaatorites on termodünaamiliseks kehaks aine, mille kaudu soojus siirdub jahedamalt kehalt kuumemale.
Soojusvahetiks nim. seadet, mis on ehitatud soojuse ülekandmiseks ühelt keskkonnalt või kehalt teisele.

Soovitav on kasutada nailonharjastega harju, sest nende puhastamine ja desinfitseerimine on lihtsam.
Sinna jõudmiseks on vaja osata edukalt ühendada eri distsipliine, kultuure, mõtteviise või muud sellist.
Sellel tasemel on kehtestatud ja dokumenteeritud organisatsiooni standardprotsess tarkvara arendamiseks.

Skeemil 1 on klapi tööpind klapi töödeldud serval õige laiusega ja klapp pesas õiges aendis.
Soomlastel on omayleisradio 1923. aastast. Samal aastal tuli käibele ka eesti sõna ringhääling.
Soovitusprogrammidega on haarataud väike osa töötajatest, sest selle puhul kasutatakse iseseisvat algatust.

Suhtarv on oluline, sest näitab veebilehe turunduslikku efektiivsust toodete müügi aspektist.
Suhtarv on oluline, sest näitab ettevõtte kodulehekülje atraktiivsust ning kasutamislihtsust.
Sünkroonedastus on kiirem, sest ei kulu aega start-stop bittide jaoks ja ei esine peatusi baitide vahel.

Sporaadilised – kriitiline viga, kriitilise ressursi katkestus, kriitiline oleku muutus keskkonnas.
System building - the process of compiling and linking software components into an executable system.
Sertifikaadid on toote tõestusdokumendid mille standartitele vastab toote omadus või päritolu.

Sõnumi rikkumatus – mõlemad pooled tahavad teha kindlaks, et sõnumit ei ole vahepeal muutetud.
Seadmete kogumaksumus on arvutatud, liites erinevate seadmete bilansilised maksumused omavahel kokku.
Süsiniktööriistaterased – suure kõvadusega (57-65 HRC) ning süsinikusisaldusega 0,64-1,35% terased.

Seadistamine on väga kasutajasõbralik ja igaüks õpib töötamise selgeks mõne hetkega.
Sertifitseerimine on vajalik riskide vähendamiseks kahe kui kasutatakse sünkroonset ühendust.
Sulamispunkt on väga väike, muudab see alumiiniumi töötlemise ja keevitamise raskeks.

Sisselase - kolb liigub ülemisest surnud seisust alumisse, sisselaskeklapp on lahti.
Sotsiaalsus - tung olla seotud teiste inimestega, sooviga osaleda tõhusas töögrupis.

Süsinikkonstruktriooniterased – C-sisaldus 0,17-0,65%, sitkemad ja plastsemad kui tööriistaterased.
Skeemid on kujutiste paigutused plaadile vastavalt järeltöötluse vajadustele.
RIP
Skeerni puuduseks on varem paigaldatud paani kasutamine, mis kitsendab liiklusolusid teeI.

Soovitav on tekst anda enne väljasaatmist läbilugemiseks erinevatele isikutele.
Sõukruvi on tiivik, mis tekitab vees laeva liikumistakistust ületava tõukejõu.
Skeemide konfiguratsioonis on võimalik seadistada lehekülgede arvu, paigutust ja orientatsiooni.
RIP

Switch on võimeline mitut ühendust korraga, mis suurendab läbilaskevõimet.
Set - Turvaline elektrooniline ülekanne (Secure electronic transactions)

Seljaosa – keskmise kuni puuduliku paksusega, ristluutükk sirge profiiliga
Seljaosa – väga lai ja väga paks kuni abaosani, ristluutükk väga kumer
Saab mig - MAG keevitusprotsessiga keevitada väga suures paksusvahemikus.

Soovitav on kasutada registreerivaid mehaanilisi või automaatmõõtureid.
Soovitusprogrammid – töötajatel palutakse teha ettepanekuid töö parandamiseks.
Suurepärane kuumus - ja ilmastikukindlus, töötemperatuur -200...260 °C, ei põle.

Sõnumikokkuvõttega - kui tulemused samad, siis on saatjaks Alice, mitte keegi teine.
Stress on pingelise elu poolt tekitatud organismi üldine pingeseisund.
Sajandeid on inimesed teadnud, et vee aurustumisega kaasneb jahutusefekt.

Saaja aadress - 6 baidine MAC aadress Saatja aadress - 6 baidine MAC aadress
Sellisteks trükisteks on õppematerjalid, spetsifikatsioonid, tehnilised juhendid.
Simo - Ove matrikli number) Sülla 134806 Õppekava nimi KAOB51

Stress on kasulik siis, kui ta annab inimesele jõudu ja julgust.
Serveri puhul on selliste vahejuhtumile tõenäosus tunduvalt väiksem.
Strateegia parendamiseks on vajalik tegevusi jälgida ning nende edukust mõõta.

Südametegevus seiskub - --- aju verevarustus muutub ebakiisavaks ---- ajusurm.
Separeerimine on rasva eemaldamine piimast tsentrifugaaljõu mõjul.
Sooritada - alates failide kopeerimisest kuni taaskäivituseni.

Snmp protokoll - andmevahetuse juht, objektide info haldus, käsud.
Stress on ebasoovitav ka loomakaitse seisukohalt vaadatuna.
Sõnumi kommutatsioon – saadetakse edasi kõik õhe leheküljed proxyst.

Standarddiafragmade korral on kuluteguri arvutamise valemid antud standardiga.
Siseenergia on süsteemi osakeste kõigi energialiikide summa.
Suuremad jäätised on mõttekam kalestada kambris, väiksed tunnelis.

Seljaosa – lai ja paks kuni abaosani, ristluutükk kumer
Sõnumite saatmiseks on SMTP ja lugemiseks POP3. SMTP e ajal muutunud.
Sillad on iseõppivad seadmed, neid ei pea reguleerima.

Steriil – kuumtöötlemiseks (80 oC) ettenähtud liha
Segul on suurem tihedus, suurem kineetiline energia.
Strateegiline planeerimine on organisatsiooni tulevikuplaanide formaalne

Saatja – edastaja – vastuvõtja – sihtpunkt.
Selective - repeat Vigaste pakettide korrastamisviis.
Sõnumile on lisatud ka multimoodilisteks fiibriteks.

Sisaldus heitgaasis on normitud keskkonnaministri määrusega.
Soojusvool – soojusvahetus ajaühikus (Q, W=J/s).
Suuline intervjuu - sobib väikese hulga töötajate puhul

Sama lugu on ka ühiselt kasutatavate failidega.

Sihtpunkt on olem, mis lõplikult kasutab infot.

Skatooli - ja androstenoonisisaldusest lihas.
Staatilised – võimalikud teed muutuvad harva.

Söödajaotiga on vaja läbida kaks söödakäiku.
Sisaldab siht - , rakenduse- ja pääsuaadressi.
Sisemisi silinder - , koonus-, tasa- ja kõverpindu.

Saatja – teisendab andmed keerutatud.

Sisepõlemis - ja elektrimootor koostöös.
Saatmine on ainult üleliigne ajakulu.
Sulab 28 – 40 oC Hangub 15 – 25 oC

Select nupp on tehtud kinnitamise jaoks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sõõrikujuline tervisemärk - ülaosas maakond, keskel tapamaja tunnusnumber, alaosas suurte tähtedega VETKONTROLL (30 mm). Tempel igal rümbatükil.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Saadud materjal on hea rasvakindlusega, kasutatakse või, margariini jt. rasvaste toodete pakkimisel otse kontaktis toiduainega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Siledus - seest sile muidu tekib hõõrdetakistus,rõhukadu mõjutab pumpasid ja ekspluatatsiooni

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsiaalne toetus on samuti alluvate poolt vajatav tagasiside.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto