Sõnu seletav sõnaraamat

Süntaks - seosed sõnade vahel ja lausete ehitus =MORFOSÜNTAKS Morfeemiaanalüüs- morfoloogiline segmentimine: Ma e-lan veel koleda-ma-s paneel+maja-s kui eelmise-l aasta-l. Morfoloogiline info lisamine-töönimetus glossimine: -1SG –KOMP-ELAT-ELAT- ADE-ADE Sõnajärg Sõnajärg on väga oluline tähendust kandev vahend (eriti analüütilistes keeltes) Nt. Ing.k Mary killed John / john killed Mary Sünteetilised keeled +/- muutevormid, nt. Jahimehe0 tappis karu.
Süntaks on sõnade liitmine suuremateks üksusteks ( osalaused, lihtlaused, liitlaused). Morfosüntaks - 40. Lause, fraas, moodustaja, fraasi määratlemise viisid Lause – grammatika ehk keele struktuurilise organiseerituse suurim üksus.
Süntaks – tänapäeva eesti keele süntaksist tegi põhjalikuma uurimuse Lehte Rannut kaitstes 1961 kandidaadiväitekirja „Ajamäärus eesti keeles“. 1950 loodi süntaksirühm, mis pidi koostama eesti keele teadusliku süntaksi.

Süntaksi põhiüksused - Lause ja Fraas 1. Lause Kirjakeeles lause= üksus mis algab suure tähega ja lõpeb punktiga Suulises kõnes: süntaktiliselt ja tähenduslikult terviklik üksus, mida osutab mh intonatsioon -lause lõpus toon langeb.
Süntaks - keelemärkide kasutamise reeglid, so märkide suhe märkidega 3. semantika - keelemärkide tähenduste süsteem, so märgi suhe objektiga 4. pragmaatika - keelemärkide seos inimtegevusega
Süntaks - lauseõpetus on keeleteaduse osa, mis uurib lausete struktuuri ning püüab formuleerida reegleid, mille aluselsõnad moodustavad fraase ning fraasid omakorda lauseid.

Süntaks on selles mõttes uurimisobjektidena lithamad, et neid uurides tuleb käsitleda konkreetseid elemente, millel on nähtav või kuuldav väljendus.
Süntaksi üksused - > laused, fraasid ja sõnad (peasõnad koos laienditega). Vormilised allsüsteemid – fonoloogia, morfoloogia, leksikon ja süntaks.
Süntaks on sõnade organiseerimise viis, millega antakse edasi tähendusi ja seoseid sõnade vahel lause sees ja mõnikord ka lausete vahel.

Süntaks on siis järgmine: ROW_NUMBER() OVER (partitsioon) st OVER märksõna järgi sulgudes tuleb öelda, mis moodi on read nummerdatud.
C
Süntaksanalüüs on keele transleerimisprotsessi esimene osa Tr: L1  L2 Edasi tuleb töömahukas sünteesi osa – semantiline analüüs.
Süntaks on järgmine: [domain] [ttl] [class] HINFO hardware software Riistvaraväli iseloomustab seadmeid, mida host kasutab.

Süntaks - lauseõpetus sõnastik ‹-tiku, -tikku 30› s. korrastatud sõnavarakogu, sealhulgas (hrl. väiksem) sõnaraamat.
Süntaks – süstemaatiline ja põhjalik; etümoloogiline sõnaloend – soome-eesti ühine sõnavara;
Süntaks - määrab ära selle, millised elemendid ja missuguses jrk peavad elemendid lauses esinema.

Süntaks on see süst mille abil oleme võimelised tajuma grammatilist struktuuri, olenemata keelest.
Süntaks – grammatilised reeglid, mille alusel kombineeritakse sõnadest lauseid ja väljendeid.
Süntaks on reeglite kogu, mille alusel moodustatakse keeles tähenduslikke frase ja lauseid.

Süntaksi - Seejärel nühiks (Sille)... hoolega mustaks küsimustele vastamine saanud koera.
Süntaks on produktiivsem kui morfoloogia, mis on omakorda produktiivsem fonoloogiast.
Süntaksi põhiüksuse on lause e üksus, mis algab suure tähega ja lõpeb punktiga ja fraas.

Süntaks - lauseehituse uurimine; sõnade liitmine suuremateks üksusteks.
Süntaks – grammatilised reeglid lausete ja väljendite moodustamiseks
Süntaks on sama, mis tavalisel päringul, va. puudub ORDER BY klausel.

Süntaksi - ja semantikareeglite kogum arvutile programmi kirjutamiseks.
Süntaksi struktuuridel on sageli semantilisi eriülesandeid. Korrgieeritud hierarhia:
Süntaksi on nihestatud ning tegelased võtavad üle üksteise rolle.

Süntaks – Kooligrammatikad Lauri Kettuneni süsteemi põhjal.
Süntaks on sama mudeli edasiarendamine ja ülekandmine lausele.
Süntaks – see on ülim võrreldes fonoloogia ja semantikaga.

Süntaks - The syntax rules of XML are very simple and logical.
Süntaks – teadus, mis uurib sõnadest lausete moodustamist
Süntaks – kuidas antud keeles programmi kirjutada tuleb.

Süntaks on alati keeletoimetajatele probleeme valmistanud.
Süntaksi vahendid on sõnade järjekord ja loogiline rõhk.
Süntaks – kuidas sõnadest moodustada lauseid.

Süntaksi struktuuridel on sageli semantilisi eriülesandeid.
Süntakson – koosluste klassifikatsiooni ükus

Süntaks – lauseehituse allsüsteem
Süntaks - lausete moodustamine.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto