Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Romantism on aidanud ette valmistada ka realismi arengut............................................................................................................................... 3 Romantism.........................................................................................................................4 Eduard Bornhöhe.
Romantism - Poliitiline olukord segane, kasvav linnastumine, viimane ühtne esteetiline ajastu ROMANTISMIS ESTEETIKA-rahvusliku enedeseteaduse tõus, üksikisik ja tema läbielamised, unistuste-ja fantaasiamaailma, müstika, kangelaslikkus, loodusihaldus, vastandus valgusajastule.
Romantism on *Sümfoonia *F.Schubert *Napoleon kuulutatakse euroopaliku kultuuri *Ooper *R.Wagner keisriks(1804). Romantism põhisuundumus 18. saj. *Soololaul *G.Verdi *Prantsusmaal hakkas lõpus ja 19. saj. esimesel *Muusikaline draama *H.Berlioz taas kehtima Gregoriuse poolel.

Romantism - 19 sajand I pool Sõna "romantism" päritolu viitab romantismi ühele tüüpilisele tunnusele - keskaja imetlusele. Võib öelda, et kui klassitsist kaldub olemasolevat maailma parimaks pidama, siis romantikule on see aeg ja koht, kus ta viibib, halvim võimalus.
Romantism on kunsti suund, mis tekkis Saksamaal, 18. sajandi lõpus vastukaaluks klassitsismile. Romantismi tunnused on: sisaldab müstikat, peategelane on erak, palju emotsioone, loodus aitab meeleolusid luua, (tavaliselt) traagiline lõpp, peategelase üleidealiseerimine.
Romantism on kunstisuund , mis valitses Euroopa kirnaduselu aastail 1820-1830 • Mineviku idealiseerimine(paremaks tegema), kaugenemine tegelikust • Ebatavalised tegelaskujud ja sündmuslik • Paljud romantilised teosed kajastavad kirgliku tulevikuühiskonna unistust

Romantism - Sai Euroopas valitsevaks kunstisuunaks 18. Sajandi lõpul, Eestisse jõudis see 19.sajandi keskel (rahvuslik ärkamisaeg). Romantikutele oli oluline inimese sisemaailm, tema tunded ja mõtted, mis vastanduvad tegelikkusele – argipäevale.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Romantism on tervikuna tundeline kultuur, seetõttu tõsteti kirjanduses esiplaanile ..................... Rõhutati inimese .......................................... ja .......................................... Põlati ......................................... ja vastandati sellele .......................................... (kes?) Romantilised kangelased olid märtrid, kes ohverdasid end ................................ nimel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Romantism - Romantism on kunsti (arhitektuur, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teater, kino) suund, sotsiaal-poliitiline ideoloogia ning stiiliperiood, mis tuli 1820.–1830. aastail klassitsismi asemele • mineviku idealiseerimine • võõrdumus tegelikkusest • individualism • ebatavalised tegelaskujud William Blake – inglise luuletaja, Aleksander Puškin – vene luuletaja Spliin - raskemeelsus, elutüdimus, tülpimus

Romantism – üksindust kogev inimene, omapäevane ellusuhtumine, tähtis üksikisik, imetleti keskaega, eksootiliste maadeimetlus, väljendab kahtlust/pettumust valgustajate ideaalides, tunded tähtsad, sai alguse Inglismaalt.
Romantism - pöörati pilk minevikku, püüe vabaduse poole, oluline oli jumalakunst, inimene oli eelkõige hingeline olend, peeti tähtsaks loodust, kesksed mõisted on armastus ja usk, eelistati luulet, proosat, ja romaane.
Romantism – olulised on tunded 19. saj keerkis esile natsionalism e rahvuslus Johan Gottfried Herder – rahvusluse 1 tuntumaid esindajaid Maj liberalism Adam Smith – 1776 uurimus rahvaste rikuse loomusest ja põhjustest

Romantism on kunsti (arhitektuur, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teater, kino) suund. Romantismi iseloomustab mineviku idealiseerimine, võõrdumus tegelikkusest, individualism, ebatavalised tegelaskujud ja sündmustik.
Romantism on kui reaktsioon valgustuslikule optimismile, mis andis lootust, et elu läheb paremaks. Kõik see utoopiline ja ilus, mida valgustusfilosoofid maalisid, pole tegelikult tõsi. Hakkas valitsema pettumus.
Romantism ehk romantiline Romantism on raskem märetleda , sest reeglite asemel rõhutasid kunstnitud oma isikupära tähtis oli kunstniku sisetunne Imetletakse keskaega Tekkis vastukaalus külmele klassitsismile.

Romantism - kunstisuund,mida iseloomustab vaba ja julge tunnete väljendamine,loobumine klassitsismile omastest vormipiirangutest ning ainese valimine ajaloost,legendidest,saagadest ja kirjandusteostest
Romantism on 18. sajandil tekkinud, sentimentaalsusele ja armastusele keskenduv kirjandusevool. Romantism vastandub täielikult klassitsismi mõistuspärasusele ning taotleb isiku- ja loomingivabadust.
Romantism on kunsti (arhitektuur, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teater, kino) suund, sotsiaal-poliitiline ideoloogia ning stiiliperiood, mis tuli 1820.–1830. aastail klassitsismi asemele.

Romantism – autor kui geenius 20. saj – lugeja rolli tähtustumine Arvestuse vestlusteemad 1. Võrdle O. Wilde’i ja A. Tšehhovi kirjanikuks kujunemise tingimusi ja eluväärtusi.
Romantism on kujutava kunsti suund, mis tekkis 19. sajandi algul ja kestis sama sajandi keskpaigani. Selle algmeid leidus juba 18. sajandi eelromantismis ja sentimentalismis.
Romantism on oma olemuselt ka komlitseeritud ja vastuoluline. ühelt poolt protesteeriti ühiskondlike pahede vastu, teiselt poolt püüti nende probleemide eest põhendeda .

Romantism on tunnetekultuse aeg, ilusate meloodiate ja põnevate maalide aeg. Romantismi mõjutustel tulid meeste moodi pikad kuued, naised hakkasid kandma laiu seelikuid.
Romantism on 19. sajandi kunstisuund, mis valitses nii kujutavas kunstis, kirjanduses kui ka muusikas. Tähtsaimaks tunnusteks on tunnete ja emotsioonide tähtsustamine.
Romantism – kirjandusvool, mis vastandus klassitsismi reeglitele ja rangele mõistuspärasusele. Taotles isiku- ja loominguvabadust, väärtustas rahvaluulet, loodust,

Romantism – 19.saj II veerand- . Romantismi iseloomustab mineviku idealiseerimine, võõrdumus tegelikkusest, individualism, ebatavalised tegelaskujud ja sündmustik.
Romantism - 19. saj Euroopas valitsenud kirjanduse, muusika ja maalikunsti suund Läbivad teemad: üksikisiku läbielamised, loodus, müstika, surm ja teispoolsus.
Romantism on laiem vaimuelu suund, mis kunstis hõlmas ligikaudu 19. sajandi teise veerandi. Romantism pole rangelt võttes enam kunstistiil, vaid kunstisuund.

Romantism on 19. sajandi kirjanudse ja muusika vool, mis tekkis seoses: RAHVUSRIIKIDE ja KULTUURI tekkega KODANLUSE sünniga SUUR PRANTSUSE REVULUTSIOON
Romantism - 18. saj lõpus ja 19. saj esimesel poolel Euroopas domineerinud kunstivool. Tekkis vastukaaluks eelnenud valgustusajastu ratsionalismile.
Romantism on väga vastuoluline nähtus, üheltpoolt võideldakse romantistlike ideede nimel, samas ollakse skeptiline, esile tõuseb tundlikkus.

Romantism on euroopaliku kultuuri põhisuundumus 18. saj. lõpus ja 19. saj. esimesel poolel. Sõna “romantism” on tulnud prantsuse keelest.
Romantism on kirjandusvool, milles autor väljendab oma loomingut pehmemal ja tundelisemal teel, lähtudes armastusest ja emotsionaalsusest.
Romantism - iseloomustab mineviku idealiseerimine, võõrandumus tegelikkusest, individualism, ebatavalised tegelaskujud ja sündmustikud.

Romantism - tegevuspaik looduses(lossid varemed) *kirjutatakse minevikust *erandlik,silmapaistev peategelane *palju seiklusi , tundeid.
Romantism on Euroopa kunsti,kirjanduse ja vaimuelu suund,mille alged olid 18.saj.Romantism vastandus klassitsismi mõistuspärasusele.
Romantism on 19 saj. Kunsti kirjanduse ja vaimuelu suund, mis vastandus 18 saj, valitsenud klassitsismi seadus ja mõistuspärasusele.

Romantism on kunsti suund, sotsiaal-poliitiline ideoloogia ning stiiliperiood, mis tuli 1820.-1830. aastail klassitsismi asemele.
Romantism on tunnetekultuse aeg. Oli võideldud vabaduse-võrdsuse-vendluse eest, inimene oli teadvustanud esimest korda oma
Romantism – kunsti, kirjanduse ja vaimuelu suund, mille algmeid leidub 18. sajandi sentimentalismis ja eelromantismis.

Romantism romants - kasutati rahvakeelsete tekstide eraldumist ladinak tekstidest, mille üheks väljendajaks oli Inglise park.
Romantism – iseloomustab vaba ja julge tunnete väljendamine, loobumine klassitsismile omastest vormipiirangutest.
Romantism on 19. sajandi kunstikirjanduse ja vaimuelu suund, mis vastandus 18. saj klassitsismi mõistuspärasusele.

Romantism - Tekkis 19.sajandi teisel aastakümnel, iseloomujooneks on sügav vastuolu ideaalide ja tekkelise vahel.
Romantism on tunnete kunst, millele olid iseloomulikud suured kontrastid, meeleolude ja karakterite erinevused.
Romantism muusikas on umbes 1820–1880 valitsenud suund, see oli romantismi ideoloogia ja stiili avaldumine muusikas.

Romantism on omapärane ellusuhtumine ja mõtteviis mis võib väljenduda erinevates stiilides ja vormides.
Romantism on tunnete kultuse ajastu, esikohal on inimese sisemaailm – unistused, igatsused ja kujutlused.
Romantism on 19. sajandi kunstisuund, mis valitses nii kujutavas kunstis, kirjandusees kui ka muusikas.

Romantism - Kirjandus- ja kunstivool, mis käsitles elu subjektiivselt ilusmana kui see tegelikult oli
Romantism on kunsti suund ning stiiliperiood, mis tuli 1820.–1830. aastail klassitsismi asemele.
Romantism - Mõtteviis, kus väärtustatakse üksiku kangelase tähtsust, vaprust, suuremeelsust.

Romantism – tõstis esile tunded, peamiselt keskenduti üksikute läbielamistele ja tunnetele.
Romantism on kunsti suund, mis tekkis Saksamaal, 18. sajandi lõpus vastukaaluks klassitsismile.
Romantism on koos valgustuse aspektidega esimene sammuke ühtsema kultuuripildi suunas Euroopas.

Romantism on 18. sajandil tekkinud, sentimentaalsusele ja armastusele keskenduv kirjandusevool.
Romantism – kirjandussuund, milles on rõhk tunnetel ja väärtustatakse üllaid tegusid.
Romantism ON VASTUREKTSIOON VALGUSTUSAJASTU FILOSOOFIALE, mis valitses 18. saj. lõpupoole

Romantism on kunsti (arhitektuur, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teater, kino) suund,
Romantism on kirjandusvool, mis levis Lääne-Euroopas 18. saj lõpus ja 19. saj alguses
Romantism on väga soodne hoiak, mis aitab kujuneda rahvus-romantilistel koolkondadel.

Romantism on loomingu meetod, mis näeb maailma sellisena nagu teda näha tahetakse.
Romantism – tundeid ja ideaale rõhutav REALISM – kirjandus- ja kunstivool, mis
Romantism - 19 saj 30/40ndad, lõi võimsalt läbi kirjanduses, muusikas, kunstis.

Romantism on klassitsimile sarnane, millele on harmoonilised ja meloodilised lood.
Romantism - 19. sajand oli mitmete Euroopa made rahvuslike koolkondade õitseaeg.
Romantism on reaktsioon klassitsistlikule kunstile ja valgustusfilosoofia vastu.

Romantism - Romantismi ajal sündis rahvateadus ja tekkisid väikesed riigid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Romantism on viimane terviklik ja ühtsete tunnustega stiiliperiood läänekultuuris. Romantismiline liikumine sai alguse Samsamaalt, suur hilisromantismilaine käis üle ka veel 20 saj. alguses Romantism on tunnetekunst, kõige tähtsam oli läbi kunsti väljendada tundeid.
Romantism on kunsti suund, sotsiaalpoliitika ideoloogia ning stiiliperiood.

Romantism on selline maailmatunnetus, mis tungib kõikidesse sfääridesse.
Romantism - ---EKSPRESSIONIS------UUSVIINI KOOLKOND------RAHVUSROMATILISED
Romantism – kreeka algupärandid P. B. Shelley Vabastatud Prometheus.

Romantism on 18.sajandil Saksamaal tekkinud kirjanduse suund ehk vool.
Romantism on põgenemine! …. KAUGETESSE, …. MINEVIKKU, keskaega.
Romantism 1801 - 1815 (Vassili Žukovski, Konstantin Batju1skov), periood

Romantism on kirjanduse vool, mis tekkis Saksamaal 18. sajandil.
Romantism – 1830-1840/50(kõrgkeskaeg), 19. saj II veerand.
Romantism on tundeline kirjdandusvool- Carmen kiindus tihti.

Romantism - kujunes 18. ja 19. sajandi vahetuse Saksamaal.
Romantism on aidanud ette valmistada ka realismi arengut.
Romantism on üllatavalt palju muutnud meid ümbritsevat.

Romantism - Euroopa kirjanduse, kunsti ja vaimuelu suund.
Romantism - 19saj subjektiivne kunstivool, vastukaaluks
Romantism on kunstivool, mis viitab keskaja imetlusele.

Romantism - peamiselt 19. sajandi I poole vaimu suund.
Romantism on tunnete kunst, millele olid omased suured
Romantism - tekkis18.saj lõpul -lõppes19.saj algus.

Romantism - üldhinnang, millised olid hooned, maalid
Romantism – kunsti, kirjanduse ja vaimuelu suund.
Romantism on mõjutatud rahvuslikest liikumistest.

Romantism on 18. sajandi kirjandusvool Euroopas.
Romantism – Tunded on tähtsamad kui mõistus.

Romantismi aega on eeskujudeks hellenistlikud autorid.
Romantism – Turner, Delacroix, Gericault

Romantism on tihedalt seotud valgustusega.
Romantism on   eelkõige   kunstisuund.

Romantism - 19. sajandi I pool.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun