Otsingule "ringi pindala valem" leiti 312 faili

Ringi pindala ja ringi ümbermõõt-pii
1
docx

Ringi pindala ja ringi ümbermõõt, pii

Ringi pindala ja ringi ümbermõõt, pii Ringi pindala ja ümbermõõdu arvutamiseks tuleb esmalt kindlasti teada piid, mille ligikaudne väärtus on 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510... Pii kestab lõpmatuseni... Meil on vaja teada vaid arvu 3,14 ehk ligikaudset väärtust ja pii märki π Valem pii arvutamiseks on lihtne, tuleb võtta teda kui lõputute nurkadega hulknurka, valem on: ((tan(360n))*n)2, ehk sõnaliselt 360 korda nu...

Matemaatika - Põhikool
40 allalaadimist
Ringi valemid 6-klass
1
docx

Ringi valemid 6. klass

Ringjoone pikkus on tema diameetrist π (3,14) korda suurem. Ringjoone pikkuse arvutamise valemid : 1) Arvutame ringjoone pikkuse, kui tema diameeter d = 10 cm. Valem: C = πd. C ≈ π ∙ 10 ; C ≈ 31,4 cm 2) Arvutame ringjoone pikkuse, kui tema raadius r = 8 cm. Valem: C = 2πr. C ≈ 2 ∙ 3,14 ∙ 8; C ≈ 50,24 cm. Ring – Ring on rinjoonega piiratud tasandi osa koos seda piirava ringjoonega. Ringi pindala – Selleks, et arvutada ri...

Matemaatika -
2 allalaadimist
Pindala ja ruumala valemid
2
doc

Pindala ja ruumala valemid

Pindala Ümbermõõt on kujundit ümbritsevate külgede pikkuste summa. Ristküliku pindala on korrutis: alus korrutatud sellega ristuva kõrgusega. Kolmnurga pindala on pool sama aluse ja kõrgusega ristkülikust, sellepärast valemis on esitatud lisategur ½, seega ½ alus kord kõrgus. Ringi puhul tuleb kasutada konstaanti π, mis on π ≈ 3,14. Ristkülik Ümbermõõt: P = 2(a + b) Pindala: S = a⋅b Erijuhtum: Ruut Ümbermõõt: P = 4a Pindala: S = a2 Rööpkülik Ümbermõõt: P = 2(a + b) Pindala: Sa = a⋅ h Romb Ümbermõõt: P = 4a ef Pindala: S = 2 Trapets Ümbermõõt: P =a+b +c + d a +c Pindala: S= ⋅ ha 2 Kol...

Matemaatika - Põhikool
430 allalaadimist
Kujundid
1
doc

Kujundid

Definitsioon Joonis Ümbermõõt P Pindala S Kolmnurk Hulknurk,millel on P=a+b+c S=ah 3 nurka 2 Täisnurkne Kolmnurk, mille P=a+b+c S=ab kolmnurk üks nurk on 2 täisnurk Võrdhaarne Kolmnurk, mille...

Matemaatika - Põhikool
97 allalaadimist
Valemid
1
doc

Valemid

Kolmnurk: S = a x h : 2 (pindala = alus x kõrgus : 2) P=a+b+c Trapets: S = (a + b) : 2 x h (pindala = alus1; + alus2 : 2 x kõrgus) P=a+b+c+d Rööpkülik: S = a x h (pindala = alus x kõrgus) P = 2(a + b) Romb: S = a x h (pindala = alus x kõrgus) P = 2(a + b) Ring: C = 2πr ( ringi pikkus = 2 x 3,14 x raadius) S = πr² ( pindala = 3, 14 x raadius ruudus) Kera: S = 4 π r² V = 4 : 3 π r³ Silinder: Sp = π r² Sk = π rm St = 2Sp + Sk V = 13 π r²h Koonus: Sp = π r² Sk = π rm St = Sp + Sk V = 13 π r²h Kuup: S = 6 x a² V = a³ Risttahukas: S = 2(ab + ac + bc) V = abc Pythagorase teoreem: a² + b² = c² c=√c² (täisnurkses kolmnurgas hüpotenuusi (c) ruut võrdub kaatetite (a ja b) ruutude summaga.) Euklei...

Matemaatika - Põhikool
549 allalaadimist
11-klassi konspekt
5
doc

11. klassi konspekt

juhi võimet salvestada el.laenguid. S-plaadi pindala (m2), ε-keskk. Suht. Dielektriline läbitavus, ε0-8,85* , C=qU (F) Kondensaatori energia on võrdne plaatidevahelise el.välja energiaga Ohmi seadus: voolutugevus vooluringis on võrdeline pingega juhi otstel ja pöördvõrdeline juhi takistusega. I=qt (A) R=ρ ρ-eritakistus Jadaühenduse korral: Rööpühenduse korral: I= I1=I2=I3 I= I1=I2=I3 U= U1+U2+U3 U= U1=U2=U3 R= R1+R2+R3 El. Voolu töö A=U*I*t(J) pinge, voolutug,...

Füüsika - Keskkool
343 allalaadimist
Elekter
3
doc

Elekter

Voolu tekke tingimused 2. Valentselektronid jt 3. Alalisvool 4. Laengukandjate kontsentratsioon. Valem . Ühikud 5. Elektronide triiv 6. Takistus ja eritakistus. Ohmi seadus kogu vooluringi kohta. Valem. Ühikud. 7. Elektrimõõteriistad. 8. Juhtide jada-ja rööpühendus . Takistuse kohta valemid ja ühikud.Skeemid. 9. Takistuse temperatuuritegur. Valem. Ühikud 1. Voolu tekke tingimused:*Elektrivoolu, laetud osakeste suunatud liikumise, korral peavada olema täidetud kaks tingimust: Peab eksisteerima see, mis liigub; Peab esinema põhjus, mis tekitab liikumise*Elektrivoolu puhul on see, mis liigub, liikumisvõimeline laetu...

Füüsika - Keskkool
26 allalaadimist
Eritakistus 2-labor
5
docx

Eritakistus 2. labor

2.Töövahendid. Seade voltmeetri ja ampermeetriga takistustraadi materjali eritakistuse määramiseks,kruvik. 3.Töö teoreetilised alused. Pikkusega l ja ristloikepindalaga S homogeense traadi takistus: (1) kus r on traadi materjali eritakistus. Takistuse R määramiseks voib kasutada Ohmi seadust vooluringi osa kohta: (2) kus I on traati läbiva voolu tugevus ja U – pinge traadillõigul. Viimased määrame ampermeetri ja voltmeetri abil. Mootmiseks kasutame joonisel toodud lülitusskeemi. Joonisel toodud lülituse korral näitab ampermeeter traati ja voltmeetrit läbivate voolutugevuste summat:...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
114 allalaadimist
Mõisted-valemid ja joonised
9
doc

Mõisted, valemid ja joonised

EF = 2 Trapetsi pindala võrdub kesklõigu ja kõrguse korrutisega : S = k *h .Lõik EF on kesklõik. 32.Kolmnurga mediaan Kolmnurga mediaaniks nimetatakse kolmnurga tipust vastaskülje keskpunkti tõmmatud lõiku. Kolmnurga mediaanid lõikuvad kõik ühes punktis. 33.Kesknurk Kesknurgaks nimetatakse nurka, mille tipp asetseb ringi keskpunktis ja mille haarad lõikavad ringjoont. Kesknurka mõõdetakse kraadides. AOB on kesknurk 34.Ringjoone kaar Ringjoone kahe punkti vahele jäävat osa nimetatakse ringjoone kaareks. Kaart mõõdetakse kraadides. Kaks punkti jaotavad ringjoone kaheks kaareks. AB on kaar. 35.Ringjoone kõõl Ringjoone kõõluks nimetatakse lõiku, mis ühendab ringjoone kaht punkti. Kõige pikem kõõl on diameeter. 36.Ringi sektor Ringi se...

Matemaatika - Põhikool
568 allalaadimist
Geodeesia I mapp
12
doc

Geodeesia I mapp

21 Kinnise käigu niveleerimine Koostas Juri Belov Juhendas Tarmo Kall Tahhümeetriline mõõdistamine VD=HD*tanv v=90°-VA Vd=HD*cotVA Hi=Hjaam+VDi jaam PP-1 Sihtpunkti joone hor. hor. Ringi kõrguskasv( nr Projektsioon(HD) lugem m) punktialtituud(m) SM-7 0° 00' 00'' 1001 3,546 344° 06' 49'' -0,007 53,416 1002 3,101 340° 88' 45'' -0,006 53,417 1003 4,348 317° 37' 51'' -0,009 53,414 1004...

Geodeesia - Eesti Maaülikool
150 allalaadimist
Vooluring - füüsika
2
odt

Vooluring - füüsika

Tahkes aines) • Vabadele laengutele peab mõjuma kindla suunaline jõud. Selle saamiseks tekitatakse juhis elektriväli. 3.Mida nim. juhi takistuseks, takistuse tähis ja mõõtühik ? Takistus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi elektrilisi omadusi. Tähis on R ja mõõtühik Ω. 4.Ohmi seadus vooluringi osa kohta ( valem ja tähiste selgitused ka ) ? Voolutugevus juhis on võrdeline juhi otsttele rakendatud pingega ja pöördvõrdeline juhi takistusega. I- voolutugevus , U- pinge, R- takistus 5.Millest sõltub juhi takistus (valem ja tähiste selgitused ka) ? • Juhi takistus sõitub juhi materjalist ja juhtmest 1. Juhi pikkus 2. Juhi ristlõikepindala 3. Aineeritakistus • Juhi takistus sõltub k...

Füüsika - Keskkool
42 allalaadimist
Elekter
5
doc

Elekter

abiks.pri.ee ELEKTRIVOOL Elektrivooluks nim laetud osakeste korrapärast (suunatud) liikumist. Voolu suunaks loetakse positiivse laenguga osakeste liikmuise suunda. Voolu toimed: 1) elektrivoolu toimel juht soojeneb 2) elektrivool võib muuta juhi keemilist koostist 3)  elektrivool mõjutab jõuga teisi el...

Füüsika - Keskkool
126 allalaadimist
Elektrivälja ja aine vastastikmõju
4
doc

Elektrivälja ja aine vastastikmõju

Kordamisküsimused kontrolltööks „Elektrivälja ja aine vastastikmõju” 11 klass 1. Milles seisneb elektrivälja ja aine vastastikmõju? Aines kutsub elektriväli laetud osakeste ümberpaiknemise vastavalt nende laengule (positiivsed laengud elektrivälja s...

Füüsika - Keskkool
189 allalaadimist
Kordamisküsimused-Alalisvool
1
doc

Kordamisküsimused „Alalisvool”

• Ohmi seadus vooluahela osa (juhis kulgeva voolu) kohta. U I = GU = R Voolutugevus juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pingega. • Milleks on vaja vooluallikat? Too välja sarnasus kinnist vedelikuvoolu kontuuri ja suletud vooluahela vahel. Vooluallikas põhjustab vooluringis potentsiaalide vahet (pinget). Tänu potentsiaalide vahele hakkavad elektronid liikuma madalama potentsiaaliga juhtmeosa poole, kuid see ei ole voolusuund!!! (voolusuund- positiivsete laengute liikumissuuna järgi). Niisiis annab vooluallikas vooluringile potentsi tööd teha. Samamoodi tagab suletud vedelikuvoolu torus liikumise veepump, mis pumpab vett kõrgemale (tõstab vee potentsiaalset energiat) või...

Füüsika - Keskkool
163 allalaadimist
Induktsioon ja magnetvoog
1
doc

Induktsioon ja magnetvoog

Endainduksiooni nähtus esineb juhul, kui juhis induktsiooni emj põhjustav magnetvoo muutus on tingitud voolutugevuse muutmisest juhis endas. Ntx on eneseinduktsiooniga tegemist juhtmepooli korral, milles kulgeva voolu tugevust muudetakse. Pool hakkab toimima vooluallikana, mille elektromotoorjõudu nim. Eneseinduktsiooni elektromootorjõuks. Vooluringi sulgemisel on pooli kui vooluallika polaarsus vooluringi ühendatud patarei omale vastupidine. Vooluringi katkestamisel aga on pool ja patarei ühesuguse polaarsusega. 7. Kontuuri induktiivsusteguri (induktiivsuse) kui kontuuri eneseinduktsiooni seisukohalt iseloomustava suuruse määratlus (tuletamine elektromagnetilise induktsiooni seadusest), selle ühik SI-s voolutugevuse muutumise kiiruse kaudu (?) Eneseinduktsiooni suurust määrab võrde...

Füüsika - Keskkool
281 allalaadimist
Elektrostaatika-alalisvool ja elektromagnetism
11
doc

Elektrostaatika, alalisvool ja elektromagnetism

Kui liidetavate lainete intensiivsuste summa ei võrdu täpselt liitlaine summa intensiivsusega, siis tekib interferentsi nähtus. Koherentsed lained – lained, mille faasivahe ei muutu, ainult sellise valguse korral saab tekkida interferents. Interferentsi olemasolu sõltub ka seda registreerivast seadmest. Interferentsi korral jaotub valguse energia ruumis ringi . Interferents allub energia jäävuse seadusele. 2.2. Interferentsipildi arvutus  kd  I = 4 E 0 cos 2  2 x  2l  l Maksimumide vahe ∆x = λ d 2.3. Valguse polarisatsioon Loomulikus valguses on võnketasandid ruumis orient...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
543 allalaadimist
alalisvoolukonspekt
8
doc

alalisvoolukonspekt

Voolu tekkimiseks on vajalikud 2 tingimust: - potentsiaalide vahe allika ja -suletud vooluringi olemasolu R0 U R + E − Vooluallika emj. (E) on potentsiaalide vahe mis tekib energia muundamise käigus vooluallikas: - akudes, patareides - keemilise protsessi tulemusena - generaatorites - mehaanilise energia muundamisel elektrienergiaks - päikesepatareides - valgusenergia muundamisel el. energiaks...

Füüsika - Keskkool
317 allalaadimist
Füüsika riigieksami konspekt
18
doc

Füüsika riigieksami konspekt

R A I ⋅U ⋅ t Elektrivoolu võimsus N = = = I ⋅U . t t U Ohmi seadus vooluringi osa kohta I = ehk voolutugevus I vooluringi osas on võrdeline pingega R U selle osa otstel ja pöördvõrdeline selle osa takistusega R. Ka ülejäänud kaks kuju U = I ⋅ R ja U R= on õiged, kuid nende sõnastamisel tuleb olla ettevaatlik (juhi takistus ei sõltu…). I Aine eritakistus ρ on määratud selle aine struktuuriga ja näitab, kui suur on sellest...

Füüsika - Keskkool
1207 allalaadimist
Faraday-vool-
4
doc

Faraday, vool...

Lenzi reegel: Induktsioonivool on suunatud nii, et tema magnetväli takistab induktsioonivoolu esilekutsuva magnetvälja muutumist. εi=-ΔΦΔt Induktsiooni emj on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. Endainduktsioon.Induktiivsus. Endainduktsiooniks nim nähtust, kus muutuv mahnetväli indutseerib emj samas juhis, mida läbib välja tekitav vool. Vooluringi sulgemisel ei saavuta voolutugevus hetkeliselt oma maksimaalväärtust, sest magnetväli muutub juhtme ümber,(B- vektor kasvab nullist mingi väärtuseni) ja seepärast tekib juhtmes peale vooluallika tekitatud motoorjõu veel indutseeritud emj. See indutseeritud emj tekitab voolu, mis vooluringi sulgemisel on vastassuunaline vooluallikaga. Sel juhul endainduktsioon takistab voolutugevuse kasvu. Vooluringi katkestamisel võib katkesti kontakti...

Füüsika - Keskkool
73 allalaadimist
Pythagorase teoreem
1
rtf

Pythagorase teoreem

m.a. Sündis Samosel, suri Musese kloostris. Võttis kasutusele ruudu ja kuubi mõiste arvutamisel. Pythagorasel oli kool Krootonis, kus elati askeetlikult. Neil oli pmst oma usk. Koolis õpiti teadust, arstiteadust, kunsti ja muusikat. Õpitöö oli suuline ja kestis 5 aastat. Kõik oli salajane. Seal õppis ka tema naine. Tema teor...

Matemaatika - Põhikool
137 allalaadimist
T e a t a   v e a s t