Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Riigikontrolli ülesanded on järgmised: · riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevuse kontroll; · riigi vara kasutamist ja säilimine; · kohalike omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamine ja käsutamine; · nende ettevõtete majandustegevuse kontroll, kus riigil on üle poole osakutest või aktsiatest jne. Riigikontrolöril on oma ametkonna juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhina.
Riigikontroll – majanduskontrolli teostav organ • Kontrollib riigi asutuste ja ettevõtete majandustehingute otstarbekust ja õiguspärasust • Juhib riigikontrolör o valitakse 5-ks aastaks, võib osaleda valitsuse istungitel, on puutumatus • Ei kontrolli KOV-d, kuna sellel on oma vara (v.a. juhul kui KOV kasutab riigi vara)
Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Rahvusvahelises suhtluses tähistatakse Riigikontrolli tüüpi riigiorganeid ja -asutusi terminiga „kõrgeim kontrolliasutus” (supreme audit institution). Selliste asutuste pädevuse ulatus ja tööpõhimõtted on riigiti mõnevõrra erinevad.
Riigikontroll hinnangul on arengukava sisu olulisel määral vastuolus selle põhieesmärkidega, kuna raiemahtude suurendamine, raiet lubavate tingimuste lõdvendamine ja raievanuste alandamine ei paranda ühelgi viisil metsade jätkusuutlikku majandamist, keskkonda ja selle kaitsmist ega kindlusta metsasektorile pikaajalist tulu.
Riigikontroll on riigi audiitor, kes vaatab, kas avaliku sektori raha on kasutatud tulemuslikult – säästlikult, mõjusalt – ning õiguspäraselt, kas valitsuse tegevus on piisav, et tagada raha sihipärane ja otstarbekas kasutamine, kas aruanded annavad kulutamisest ja tulemuslikkusest adekvaatse pildi.
Riigikontrolli aruandes on välja toodud, et kuigi riigi strateegiliseks eesmärgiks on olnud pakkuda lastele võimalikult perelähedast hoolekannet, mis on üldiselt lapsesõbralikum ja tagab eluks parema ettevalmistuse, siis tegelikkuses on kasuperede osakaal laste asendushoolduses hoopis vähenenud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Riigikontrolli põhiülesanne on majanduskontroll (audit). Auditi käigus võib Riigikontroll hinnata kontrollitavate: 1. Sisekontrolli, finantsjuhtimist 2. Majandustegevuste õiguspärasust 3. Juhtimise, organisatsiooni ja tegevuse tulemuslikkust 31. Eesti panga põhiülesanded 1. Euroopa Ühenduse rahapoliitika kujundamisele kaasaaitamine 2. Ametlike välisvaluutareservide hoidmine ja juhtimine 3. Eesti maksebilansi koostamine 4. Ülesannete täitmiseks vajaliku statistika kogumine
Riigikontroll – Eestis tähistab see konkreetset riigi institutsiooni, mille peamine funktsioon on majanduskontrolli kaudu anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori ressursse kasutatakse seaduslikult ja tulemuslikult.
Riigikontrolli sõltumatus on kaitstud põhiseaduse ja riigikontrolli seadusega Riigikontroll on riigi audiitor, kes vaatab, kas avaliku sektori raha on kasutatud tulemuslikult – säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt – ning õiguspäraselt.
Riigikontrollil on õigus teha Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja ministrile, samuti kohaliku omavalitsuse organile ettepanekuid seaduste, määruste ning muude õigusaktide väljatöötamiseks, muutmiseks ja täiendamiseks.
Riigikontrolli sõltumatus on kaitstud põhiseaduse ja riigikontrolli seadusega. Keegi ei saa anda Riigikontrollile täitmiseks kohustuslikke auditeerimisülesan-deid. Riigikontroll otsustab ise, mida, millal ja kuidas auditeerida.
Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.
Riigikontroll on parlamentaarse riigi majanduskontrolli organ, kes annab Riigikogule tagasisidet riikliku majandustegevuse kohta, seda nii õiguspärasuse kui ka tulemuslikkuse aspektist lähtuvalt.
Riigikontroll on maksumaksja huvides ja palgal tegutsev audiitor, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest talle pakkunud.
Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan, mille tegevuse eesmärk on kaasa aidata riigivara säilimisele ja heaperemeheliku kasutamise tagamisele.
Riigikontroll – kontrollib riigi majandus tegevust ja riigivara kasutamist • Kaitsepolitsei (KAPO) – kontrollib riigi julgeolekut ja põhiseadus korrast kinnipidamist.
Riigikontroll on põhiseaduslik institutsioon – tema olemasolu ja põhiolemus on sätestatud Eesti põhiseaduses, mis võeti vastu rahvahääletusel 1992. aasta suvel.
Riigikontrollile on täiendavalt põhiseaduses loetletule pandud seadusandlikult ka kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete, vara ja majandustegevuse kontrolli kohustus ja
Riigikontroll – teostab järelvalvet riigi ja omavalitsuste tegevuse, eriti maksutulu kasutamise üle. Selleks on paljudes asutustes sisekontroll; juht Mihkel Oviir
Riigikontrollil on ka õigus teha valitsusele, ministritele ja kohalikele omavalitsustele ettepanekuid töötada välja õigusakte või neid muuta ja täiendada.
Riigikontroll – ülesandeks on jälgida majandust (riigivara) 3. kaitsepolitsei (KAPO) ül. on riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra täitmise kontroll.
Riigikontrolli aruandes on kirjas, et sotsiaalhoolekande seadusega on kehtestatud asenduskodude perevanema süsteemi jaoks tingimused ja nõuded alates 2007. aastast.
Riigikontroll on seega riigi audiitor, kes kontrollib avaliku sektori tulemuslikku, säästlikku, tõhusat , mõjusat ja õigusepärast rahakasutust.
Riigikontrollis on kolm põhitegevusega tegelevat osakonda: finantsauditi osakond, tulemusauditi osakond ja kohaliku omavalitsuse auditi osakond.
Riigikontroll on sõltumatu, valitsuse, riigikogu ja presidendi võrdväärne partner, üks seitsmest põhiseaduslikust institutsioonist.
Riigikontrolli põhiväärtused on objektiivsus ja sõltumatus, kompetentsus ja hoolikus, koostöö ja avatus, ausus ja väärikus 3. Riigikontrolli roll
Vote UP
-1
Vote DOWN
Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu riigi majanduskontrolli asutus. Õiguskantsler e. ombudsman on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Õigust mõistab ainult kohus.
Riigikontroll - tegemist on avaliku sektori kontrollimehhanismiga, mis on majanduslikult sõltumatu kontrolli teostav riigorgan.
Riigikontroll – ühe riigiasutuse kontroll teise üle; ombudsman võtab kodanikelt vastu süüdistusi ametiiskute vastu.
Riigikontroll on heitnud keskkonnaministeeriumile ette, et turvast kaevandatakse tunduvalt rohkem kui seda juurde kasvab.
Riigikontroll - kontrollib, kuidas ametiasutused kulutab maksumaksja raha, ühesõnaga teostab varalist järelvalvet.
Riigikontrolli põhiväärtused on objektiivsus ja sõltumatus, kompetentsus ja hoolikus, koostöö ja avatus, ausus ja väärikus.
Riigikontroll – teostab majanduskontrolli riigi vara kasutamise üle. Riigikontrolli juhib riigikontrolör.
Riigikontrollil on õigus kontrollida Kaitseliidu majandustegevust Riigikontrolli seaduses sätestatud korras.
Riigikontroll – riigiasutuste ja –organisatsioonide majandustegevust kontrolliv organ Eestis
Riigikontroll –  riigiasutuste ja organisatsioonide majandustegevust kontrolliv organ 
Riigikontrolli audit - 26.06.2009.[www.riigikontroll.ee]. 25.11.2009. 5. Lastehoid Eesti peredes.
Riigikontroll –  kontrollib riigi majandustegevust ja riigivaraga ümberkäimist.
Riigikontrolli palgal on hindajad kes koostavad põhjalikke auditeid erinevaist valdkondadest.
Riigikontroll - kontrollib riigi majandustegevust ja riigivaraga ümberkäimist.
Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan.
Riigikontroll on riigi audiitor auditeerides avaliku sektori raha kasutamist.
Riigikontroll – on oma tegevuses sõltumatu riigi majanduskontrolli asutus.
Riigikontrolli töötulemused on eelkõige suunatud Riigikogule, valitsusele ja avalikkusele.
Riigikontroll on sõltumatu, aruandekohuslane on ta ainult Riigikogu ees.
Riigikontrolli roll – tõene pilt , tähelepanu, info, tasakaalustamine.
Riigikontrolli sõltumatus on kaitstud põhiseaduse ja riigikontrolli seadusega.
Riigikontroll - kontrollib majandust,riigivaraga ümberkäimist.
Riigikontroll - sõltumatu, majanduskontrolli teostav ametkond.
Riigikontroll – Mihkel Oviir o Kohalik omavalitsus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun