Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Resonants - nähtus, kus võnkeamplituud pikkus erinevates süsteemides: CV  R C P  R Süsteemi koguenergia on jääv suurus 2 2 Matemaatiline pendel saavutab max teatud sagedusel ja see on ka Adiabaatiline protsess Süsteem, mis koosneb kaalutust ja venimatust 2 Adiabaatiline protsess- ei toimu l  l0 1  niidist, mille otsas ripub ainepunkt(pikk peenike  res   02  2  2 c2 soojusvahetust ümbritseva keskkonnaga.
Resonants – keha võnkeamplituudi järsk kasv oma võnkesageduse kokkulangemiselvälise võnkumise dagedusega nt sõdurid sillal marssimas samas taktis nagu silla osakesed ja sild võib puruneda Lainete liigid 1.pikilaine – laine, mid liigub keskonna punktidega samas suubńas 2.ristlaine – laine mille võnkumise siht on keskkonnapunktide võnkumise sihiga risti 3.keralaine – laine mis levib kõigis ruumi suunades võrdselt.
Resonantsinähtus elektriahelates – Pingeresonants- mahtuvtakistus ja induktiivtakistus on võrdsed (xL=xC) siis ka UL=UC mis tähendab, et pingekolmnurk on taandunud sirglõiguks.

Resonants on keha võnke amplituudi järsk suurenemine, kui välise jõu mõjumise sagedus saab = keha oma võnkesagedusega Laineteks nimetatakse võnkumiste edasikandumist keskkonnas Lainete tekkimise 2 põhjust: kui 1 osake panna võnkuma siis see tõmbab kaasa ka naaber osakesi ,sest osakeste vahel mõjuvad tõmbejõud.
Resonants - amplituud kasvab järsult, kui sundiva jõu sagedus läheneb süsteemi omavõnkesagedusele/ nähtus, kus võnkeamplituud teatud sagedusel maksimaalse väärtuse saavutab 21. Tasalaine(võrrand). Tasalaine korral toimuvad võnkumised ühes ja samas faasis tasapinnal, st lainepind on tasapind.
Resonants - sundvõnkumiste amplituudi sõltuvus sundiva jõu sagedusest tingib olukorra, kus sageduse teatud väärtuse juures antud süs. võnkeamplituud saavutab maksimumi. Võnkuv süs. osutub niisuguse sagedusega jõu suhtes eriti vastuvõtlikuks.

Resonants – kui sundiva jõu sagedus ühtib süsteemi oma võnkesagedusega on tegemist resonantsiga. (laps kiigel) Matemaatiline pendel – venimatu ja kaaluta niidi otsa on riputatud ainepunkti nim mat.pen. kasut maavarade otsimisel, reaalselt pole!
Resonantsefekt - CH3 aktiveerib orto, para nõrk +I puudub (nõrk +R) -OH, -NH2 aktiveerib orto, para nõrk -I tugev +R -Cl, -Br, -F, -I desaktiveerib orto, para tugev -I nõrk +R -NO2, -CN, -CHO, desaktiveerib meta tugev -I tugev -R -COOR, -SO3H
Resonants – Võnkumise amplituud kasvab järsult • Tekib, kui sagedus saab võrdseks võnkeringi omavõnkesagedusega • Leiab laialdast kasutamist omavõnkesagedusel 3. Elektromagnetväli – Elektri- ja magnetnähtuste üldine alge.

Resonantsiks nimetatakse sundvõnkumiste amplituudi järsku suurenemist, kui süsteemile mõjuva välise perioodilise jõu sagedus saab võrdseks süsteemi niisuguse omavõnkesagedusega, mis tal oleks dissipatiivsete jõudude puudumisel.
Resonants on kahe perioodilise jõu võnkumine sama sagedusega ja sa- mas faasis, mistõttu kas amplituudid summeeruvad või tühistavad teine- teist (võrdsete suuruste korral). 70. Kujutage alljärgnev võnkumine vektordiagrammina.
Resonantsiks nimetatakse nähtust, kus välise mõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise sagedusega suureneb võnkeamplituud märgatavalt (Keegi lükkab kiike õige sagedusega ja kiige amplituud suureneb).

Resonants on võnkeamplituudi järsk kasv, mille põhjustajaks on vabavõnkumise sageduse kokkulangemine välismõju sagedusega ehk siis lihtsamalt öeldes sageduste kokkulangemist nimetataksegi resonantsiks.
Resonants - võnkeamplituudi järsk kasvamine perioodilise välisjõu sageduse kokkulangemisel süstemi vabavõnkumise sagedusega harmooniline võnkumine-võnkumine mis toimub sin või cos funkts.
Resonants –  sundvõnkumiste amplituudi järsk kasv omavõnkesageduste lähedases piirkonnas ja  seda sagedust nim resonants sageduseks, mis on madalam, kui omavõnkesagedus

Resonants - võnkumise amplituudi tohutu kasv juhul, kui välise energiaallika sagedus ühtib võnkuva süsteemi oma sagedusega nt sõdurite marss sillal, kiigele hoo andmine.
Resonants – Resonants on võnkesüsteemis esinev nähtus, mis seisneb amplituudi olulises suurenemises juhul kui sundvõnkesagedus saab võrdseks omasagedusega.
Resonants – võnkeapmlituudi oluline suurenemine, välise mõju muutumise sageduse lähenemisel ja kokku langemisel selle võnkesüsteemi oma võnkesagedusega.

Resonants – võnkeamplituudi järsku kasvamist perioodilise välismõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise sagedusega nimetatakse resonantsiks.
Resonantsiks nimetatakse sundvõnkumise amplituudi järsku suurenemist võnkesüsteemile mõjuva sundiva jõu sageduse kokkusattumisel süsteemi omasagedusega.
Resonants – nähtus, kus välise mõju sagedus langeb kokku süsteemi omavõnkesagedusega ning selle tulemusega võnkeamplituud suureneb märgatavalt.

Resonants - nimetatakse sundvõnkumiste amplituudi järsku suurenemist süsteemile mõjuva välisjõu sageduse ühtimisel süsteemi oma võnkesagedusega
Resonants – sundvõnkumise amplituudi järsku suurenemine võnkesüsteemile mõjuva välisjõu sageduse ühtimisel süsteemi omavõnkesagedusega.
Resonants vastuvõtjas - Raadiotehnikas võimaldab resonants signaalide selektiivset vastuvõttu – häälestada vastuvõtja raadio- või TV-saatja sagedusele.

Resonants – sundvõnkumise amplituudi järsk suurenemine välise mõjutuse sageduse lähenedes mingile võnkesüsteemi omavõnkumise sagedusele.
Resonants on sundvõnkumise võnkemaplituudi järsk suurenemine välise (sundiva) mõjutuse sageduse lähenedes võnkuva süsteemi omasagedusele.
Resonants - nähtus, kus amplituud kasvab järsult, kui sundiva jõu sagedus läheneb süsteemi omavõnkesagedusele (võnkeamplituud saavutab max

Resonants füüsikas on nähtus kus võnkeamplituud kasvab järsult perioodilise välismõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumisega sagedusega.
Resonants - on nähtus,mille ühendamisel vooluallikaga tekib mähises elektrivool ja selle ümber korral võnkumise amplituud kasvab järsult.
Resonants – süsteemi kaasavõnkumine, kui helisagedus ühtib resoneeriva süsteemi omavõnkesagedusega – võnkeamplituud on siis suurim.

Resonants – nähtus, kus keha võnkeamplituud järsku suureneb, kui välise jõu mõjumise sagedus saab võrdseks keha omavõnkesagedusega.
Resonants on nähtus, mille puhul võnke ampiltuud järsult kasvab, kui keha oma võnkesagedus saab võrdseks sundiva jõu võnkesagedusega.
Resonants - nähtus, kus välise mõju sagedus kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise sagedusega suureneb võnkeamplituud märgatavalt.

Resonants tähendab keha võnkeamplituudi suurenemist, mis tekib välismõju muutumissageduse kokku langemisel keha oma võnkesagedusega.
Resonants - võnkumisamplituudi järsku kasvamist perioodilise välismõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise sagedusega.
Resonants – Resonants on võnkeamplituudi järsk kasv perioodilise välismõju sageduse kokkulangemisel süsteemi omavõnkesagedusega.

Resonantsiks nimetatakse võnkeamplituudi järsku kasvamist perioodilise välismõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise.
Resonants – nähtus mille puhul sundvõnkumise korral teatud sageduse juures antud süsteemi võnkeamplituud saavutab maksimumi.
Resonants – võnke amplituudi järsk kasvamine välisjõu tõttu kuni sageduse kokkulangemiseni süsteemi oma võnkesagedusega.

Resonants nähtus - kus välise mõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise sagedusega suureneb võnkeamplituud märgatavalt.
Resonants – nähtus, mille korral sundvõnkesagedus on võrdne omavõnkesagedusega (võnkeamplituud kasvab järsult).
Resonantsiks nimetatakse sundvõnkumise amplituudi suurenemist sundiva jõu sageduse ja omavõnkesageduse ühtelangemisel.

Resonantsi tõttu on nukleofiilsus väiksem (kaksikside on ruumis rohkem laiali määritud). 21. Areenide keemilised omadused.
Resonantsiteooria on keemia mittevalentssidemeid sisaldavate orgaaniliste ühendite elektronstruktuuri kirjeldamise meetod.
Resonantsvõimendid on levinud näiteks raadiosaatjates, seal töötavad nad suurte signaalide režiimis.

Resonants – kriitiline pöörlemissagedus, mis võib viia sõlme või detaili purunemiseni.
Resonants – ühelgi elemendil ei saa olla rohkem elektrone kui mahub tema valentskihile.
Resonants on nähtus, mille korral sagedus saab võrdseks võnkeringi omavõnkesagedusega.

Resonants – võnkeamplituudi kasv, kui välisnurga sagedus ühtib oma võnke sagedusega.
Resonants - on nähtus,mille vahelduvvoolu ja pinge muutmiseks konstantsel sagedusel.
Resonants vastuvotjas – Raadiotehnikas voimaldab resonants signaalide selektiivset vastuvottu e

Resonants – mingi teise keha kaasavõnkumine heliallikaga võrdsel võnkesagedusel
Resonants on sageli ohtlik, võivad puruneda masina osad, ehituse konstruktsioonid.
Resonantssagedusi nimetatakse formantideks. Kõne on määratud allika resonantsomadustega.

Resonants – synchronism – olukord, kus laeva- ja laineperioodid on võrdsed.
Resonants - nähtus, mille korral võnkumise ampiltuud kasvab järsult
Resonants – ühe ja sama aine konjugatsioon pii elektronsüsteemis.

Resonants – sagedus saab võrdseks võnkeringi omavõnkesagedusega.
Resonantsi korral on võnkuvale süsteemile kanduv võimsus suurim.
Resonants - ehk kõlapuit - muusikainstrumentide jaoks;

Resonants on om tugevdada heli ilma seda muutmata.
Resonants - võnkeamplituudi järsune kasvamine
Resonantsvõimendi amplituud - sageduskarakteristiku mõõtmine.

Resonants – elektronide ümberpaigutumine.
Resonants – elektronide delokalisatsioon.
Resonants - on nähtus,mille magnetväli.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Resonants elektriahelas on ära kasutatud näiteks raadios ja teleris erinevate sagedustega lainete vastuvôtmiseks.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Resonantsinähtus – nähtus, kus välise mõju sageduse kokkulangemisel süsteemi vabavõnkumise sagedusega suureneb võnkeamplituud märgatavalt.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun