Sõnu seletav sõnaraamat

Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja keelatud on ületada registrimassi 3,5t ja vedada haagist ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta! Haagise vedamisel ilma nõusolekuta on õigus nõuda leppetrahvi kuni 150eur (ilma nõutava juhtimisõiguseta 250€) 5. Rentnik on kohustatud hoolitsema rendisõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu). Rentnik on kohustatud tagastama puhta sõiduki.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). Põllumajandusliku rendilepingu esemeks võib olla peamiselt põllumajanduslikuks tootmiseks määratud ettevõte, sealhulgas põllumajandusliku tootmisega seotud mittepõllumajanduslik ettevõte, põllumajanduslik kinnisasi või selle osa. Põllumajandusliku kinnisasja rentimisel eeldatakse, et rendileping hõlmab ka päraldisi ja kinnisasjaga seotud
Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki komplektsena lepingus märgitud ajal ja kohas, kõigi selle osadega, mis talle rendiperioodi alguses üle anti. Tagastamisega viivitamisel rakendatakse leppetrahvi iga viivitatud 30min 10eur. Rentnik on vasttutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

Rentnik on kohustatud sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. 12. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). Liisingulepinguga kohustub liisinguandja omandama liisinguvõtja poolt määratud müüjalt teatud eseme (liisinguese) ja andma selle liisinguvõtja kasutusse, liisinguvõtja kohustub aga maksma liisingueseme kasutamise eest tasu.
Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes ja täitma kõiki liikluseeskirju, rikkumisel leppetrahv 25€. 7. RENDIAUTOS EI SUITSETATA!!! (SUITSETAMINE AUTOS=KEEMILINE PESU al. 100 eur). Olen läbi lugenud rendilepingu ja aktsepteerin seda.

Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). 119. Mille poolest rendileping erineb üürilepingust? Rendilepingus peab rendileandja võimaldama korrapärase majandamise käigus vilja, üürileandja peab aind tagama asja hoidmise selles seisundis lepingu kehtivuse ajal.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). Üüri- ja rendilepingu eristamise kriteeriumiks on asjaolu, kas asja kasutajal tekib õigus selle viljadele või mitte, rendilepingu puhul on peamine eesmärk vilja saamine, üürilepingu puhul aga kasutamine.
Rentnikul on õigus saada endale sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili). 2. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit, kui ta on vähemalt 21 aastat vana, omab antud vastava gategooria juhiluba ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt kaks aastat.

Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti) rendileandjale kogu rendiperioodi eest. Sõiduki või muu renditud eseme, mis on märgitud käesolevas lepingus rendiesemeks, ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata.
Rentniku raamatupidamiskanded on järgmised. Renditud masina kapitaliseerimine ja kohustise perioodiseerimine 01. 01. 2005. a.: D: renditud masin (soetusmaksumuses) 100 000 K: lühiajaline rendikohustis 30 211 K: pikaajaline rendikohustis 69 789
Rentniku raamatupidamiskanded on järgmised. Renditud kompuutri kapitaliseerimine ja esimese rendimakse tasumine 01. 01. 2005. a.: D: renditud kompuuter (soetusmaksumuses) 100 000 K: pikaajaline rendikohustis 63 444 K: pangakonto 36 556

Rentnikul on keelatud renditud ruume koormata kolmandate isikute kasuks, anda allrendile, tasuta kasutamiseks, või kasutamiseks seltsingulepingu järgi või muudel alustel ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti) (VÕS § 399). 40.Lepingud teenuste osutamiseks Sellesse lepingute gruppi kuuluvad lepingud, mille eesmärgiks on mingi teenuse osutamine teisele isikule.
Rentnikul on õigus nõuda rendisumma suuruse vähendamist juhul, kui renditud ruumide kasutamise tingimused või ruumide seisund halvenesid oluliselt asjaolude tõttu, mille eest rentnik ei vastuta.

Rentnikul on täiendavalt hariliku teede, radade, kraavide, tammide, katuste, tarade, veejuhtmete ja muude eseme kasutamiseks ja teenendamiseks vajalike seadmete korrashoiu kohustus.
Rentnikul on õigus kasutada hoones, kus ruumid asuvad, üldkasutatavaid ruume, kusjuures nende kasutamise eest eraldi renditasu ei maksta.
Rentniku raamatupidamiskanded on kõigil tehingukuupäevadel analoogsed otsese kapitaliseeritud rentimise korral tehtavate kannetega.

Rentnikud – madalal positsioonil. ORJAD – ei olnud väga palju, kasutati teenijatene kodustes majapidamistes.
Rentnik on kohustatud tegema kõik, et rendileandjale, ega kolmandatele isikutele vältida kahju tekkimist.
Rentnikke on palju ning enamus rendist makstakse natuuras, mille mõisnik müüb edasi linnarahvale toiduks.

Rentnik on ettevõttega ruumi(de) rendilepingu sõlminud organisatsioon Osapool Lepingut sõlmiv subjekt.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). Oma iseloomult on sarnane üürilepingule.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). 17. Laenu- ja krediidilepingud.

Rentnikul on   õigus   tutvuda   kõrvalkulusid   tõendavate  dokumentidega.
Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). (www.riigiteataja.ee VÕS)
Rentnik – Ei tohtinud anda ihunuhtlust taluperemeestele.

Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Rentniku raamatupidamiskanded on järgmised. Renditud tõstuki kapitaliseerimine ja esimese rendimakse tasumine 01. 01. 2005. a.: D: renditud tõstuk (soetusmaksumuses) 100 000 K: pikaajaline rendikohustis 66 191 K: pangakonto 33 809

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto