Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Religioon - tavad muudavad suhtumist pereplaneerimisse,uskliku peredes sünnib rohkem 5.Pereplaneerimisvõimaluste olemasolu ja kasutamine-vähendab sündimust 6.Traditsioonid ühiskonnas-arenenud riikides kulutatakse haridusele palju raha,seega vanematel pole palju lapsi.Arengumaades aga peetakse lapsi pere toetajaks,haridusele kulutatakse vähem.
Religioon - roomlased olid tugevalt mõjutatud kreeka kultuurist,rooma kirjandus sai alguse kreeka teoste mugandatusd tõlgetest,kirjanduse kuldaeg algas keiser augustuse ajal .jupiter-zeus;mars-ares;juno-hera;neptunus-poseidon;pluto-hades;apollo- apollon;minerva-athena;venus-aphrodite, riik ja religioon olid roomalaste silmis lahutamatud.
Religioon on mingile kultuurile, etnosele või sotsiaalsele rühmitusele omane tõekspidamiste, ettekujutuste, müütide ja riituste kompleks, mille siduvaks elemendiks on usk teatud üleloomulikesse olenditesse, kellest tuntakse end sõltuvat ja keda tuleb religioosselt austada, kummardada ja teenida.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Religioon - roomlased olid tugevalt mõjutatud kreeka kultuurist,rooma kirjandus sai alguse kreeka teoste mugandatusd tõlgetest,kirjanduse kuldaeg algas keiser augustuse ajal .jupiter-zeus;mars-ares;juno-hera;neptunus-poseidon;pluto- hades;apollo-apollon;minerva-athena;venus-aphrodite, riik ja religioon olid roomalaste silmis lahutamatud. Jumalte austamine üks olulisem riigi ülesanne,ka preesitrid olid riigiamtenikud,nad valiti terveks eluks,augustuse ajal hakati keisrit jumalana austama.
Religioon - inimene, kes ristiti, lahkus oma kodukogukonnast - see on olnud probleem Iirimaa kristianiseerimise ajaloos. Teisest küljest bütsantsi kontekst eeldas, et need, kes teenivad keisri ihuväes, peavad olema ristiusulised - väljapääsuks prima signatio - pole ei pagan ega kristlane.
Religioon ehk usund, rahvapäraselt usk, on inimese suhtumine temast absoluutselt üle olevasse ja tema olemist määravasse tegurisse, mida käsitletakse kas umbisikulise väena või kujutletakse isikustatud kujul Jumalana, kelle põhitunnused on pühadus ja kõikvõimsus.

Religioon on aga sama allika väitel uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on inimesest absoluutselt üle olevad ja tema olemist määravad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused, usund.
Religioon - vanad jumalad jäid püsima, kuid nende kõrvale tulid ka paljud ida jumalad, jumalate samastamine, Isis oli Vahemere kõige populaarsem jumalus, Isise pühamud rajati Kreekasse, It-sse, religioon oli seega Kreeka ja Idamaade sulam.
Religioon – uskumused ja käitumisviis, mille abil inimesed püüavad lahendada tähtsaid probleeme, mida ei saa lahendada tuntud tehnoloogiate või organisatsiooniliste tehnikate abil; usk üleloomulikesse olenditesse ja jõududesse

Religioon on Hobbesi arvates vaid hirm nähtamatu ja arusaamatu ees (6 ptk), hiljem ütleb ta, et ainult need kellel puudub arukus ja mõtlemisvõime, alluvad teadmatusele ja hakkavad elama mingite “ebausu” seaduste järgi.
Religioon on   kui   erinevad   keeled   teaduse   keelt   kasutatakse  peamiselt   ennustamiseks,kontrollimiseks,vaadeldud   nähtuste   vahel   seoste  tuvastamiseks,tehnoloogiliste   rakenduste   leidmiseks.
Religioon on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on jumalikeks, pühadeks ja/või üleloomulikeks peetavad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused.

Religioon on kultuuri osa mis taasühendab inimese suurema tervikuga, absoluudi ehk Jumalaga. Kui inimene loodab millelegi väljapool omaenese võimaluste piire, on see märk religioossest mõtlemisest.
Religioon – eitas religiooni, ise oli veendunud ateist; samas on täheldatav, et sisuliselt lõi ise uue jumala, nimelt esines tema kirjutistes salapärane tegelane – Suur Olevus.
Religioon on   paljude   meelest   kokkusobitamatud,   teineteist   välistavad  vastandid,   inimtunnetuse   kaks   äärmust,   millel   puudub   igasugune   ühisosa.

Religioon – uskumuste süsteem, mis põhineb arusaamisel, et jumalik jõud juhib saatust ja suunab inimest ebamaise suunas Avalik funktsioon – nt armulaud, vihmatants, nõiajaht.
Religioon on mõtestatud teatud uskumuste kogumine 4. Religioon tähendab eriliste tegevuste või rituaalide kogumit 5. Religioonis sisalduvad ettekujutused õigest, pühast elust
Religioon on oopium rahvale ( Karl Marx 1844) • Inimesste ülemate, usutavasti looduse ja inimelu kulgu suunavate ja =eligioon==te vägede lepitamine ja enda poole võitmine.

Religioon on silmaga nähtav ja käega katsutav, sellepärast on ka kõik kohad nii kodus kui tänavatel täis kleebitud madonnade, paavstide ning kohalike pühakute pilte.
Religioon - religiooninormid kehtivad ühe religioosse grupi piires, religiooninorme põhjendatakse viitga jumalikule autoriteedile või ilmutusele, kirjasõnale.
Religioon – e. usund on usk üleloomulikesse jõududesse , millest tuntakse end sõltuvat, ning sellest uskumusest väljakujunenud tõekspidamised ja kombed.

Religioon - inimesed, kes mõistavad, millisesse klassi nad kuuluvad Inimelu saab jagada kaheks sfääriks: Igapäevane, ja millised on nende klassihuvid.
Religioon on uskumuste ja rituaalide kogum, mis on seotud millegi pühakspidamisega. Religioonist ja rahvusest märgatavalt raskem on defineerida rassi.
Religioon - (Ladina keelest) eesti keeles usund, tuleb sõnast uskuma, usk. 2. Riitus – mõtestatud tegevus, mille käigus taaselustatakse müüdid.

Religioon – uskumuste süsteem mis põhineb arusaamisel et jumalik jõud juhib saatust ja suunab inimese ebamaise suunas Durkheim ja Weber usust
Religioon on tinglik mõiste väga suurele arvule nähtustele, mis võivad ajas ja ruumis paikneda väga lahus ja olla seotud vaid mõtteliselt.
Religioon on mõjutanud ka moraali nii, et kui algselt põhjendas üksikisiku isekust, siis religioon toob kõikvõimsa iseka olendi – Jumal.

Religioon - Peaks olema ühine riigireligioon, mille vähesed positiivsed dogmad sisaldaksid ühiskondliku lepingu ja seaduste pühaduse.
Religioon – Jumala hukkamõist, mitte inimeste hukkamõist -> JUMAL Tava võib olla õigusallikas, aga ta ei pruugi puutuda õigusesse.
Religioon on väga oluline Indias, Indoneesias, paljudes Aafrika ja Lähis-Ida maades (islamimaades) ning mitmetes katoliiklikes maades.

Religioon on mõtestatud teatud uskumuste kogumine erilised tegevused, rituaalid sisalduvad ettekujutused õigest, pühast elust
Religioon on pannud inimesed uskuma, et taevas on nähtamatu mees, kes jälgib kõike, mida sa teed igal minutil, igal päeval.
Religioon on ka tänapäeval väga tähtsal kohal, sest see on muutnud rahvusvahelisi suhteid ja väga paljude inimeste elusid.

Religioon on kodeeritud sümbolite vorm, rituaalid on sümbolite vorm, kõigel on sümboolne tähendus. Religioon kui protsess.
Religioon on uskumuste süsteem, mis põhineb arusaamisel, et jumalik jõud juhib saatust ja suunab inimest ebamaise suunas.
Religioon on üks inimkultuuri universaalseid elemente. Religiooni üks tähtsamaid funktsioone on anda inimelule mõte.

Religioon on peamine vahend, mis aitab inimhingel areneda ja mille abil see areng väljendub suhetes teiste inimestega.
Religioon on eetika alus • Jumal kui maailma looja ja valitseja on ühtlasi kohtunik ja moraaliseaduse eest seisja.
Religioon on pühadele nähtustele suunatud uskumuste ja käitumiste kogum Religioon on ühiskonna enesepeegeldus.

Religioon on müütide ja riituste kompleks, mida seob usk üleloomulikku väesse, millest tuntakse end sõltuvat.
Religioon on tänapäeval tihti subkultuur, aga Islamis keskne, religioonid tekitavad tänapäeval kokkupõrkeid.
Religioon on maailmavaate Kväljendus. On teatud maailmavaated, mida me oleme harjunud religioosseteks nimetama.

Religioon on jumalik poliitika, mis sisaldab ettekirjutusi nendele, kes on end allutanud jumalariigi alamateks.
Religioon - kuuluvust, sest religioon ühendab inimesi, ning teiste inimestega suhtlemine näitab kuuluvust.
Religioon on väga oluline Indias, Indoneesias, paljudes Aafrika maades ning mitmetes katoliiklikes maades.

Religioon on tsiviilühiskonna alus, riigikirik on ühiskonna alus, riik ja kirik peavad olema lahutamatud.
Religioon on esinenud inimühiskonnas juba tuhandeid aastaid, kuid seevastu teadus ainult mõned sajandid.
Religioon on alati olnud prestiizne valdkond, sõjaväelased on ka alati olnud priviligeeritud seisuses.

Religioon on saatnud inimest aegade algusest saadik, oletatakse, et religioon on sama vana kui inimkond.
Religioon on eetika alus Religioon täiendab eetikat: Jumal kui kohtunik ja moraaliseaduse eest seisja.
Religioon on tõekspidamine, mille hulka kuuluvad ka teatud käitumisnormide ja tavade täitmine.

Religioon on olnud inimelu osaks nii kaugest ajast alates, kui selle kohta andmeid leida võib.
Religioon – antropomorfsed jumalad, palju jumalaid, elasid olümpose mäel, zeus – teava-,
Religioon on üks tugevamaid võimalusi võimalusi valgustust levitada kogu rahva seas.

Religioon on selle loo üks tähtsaid osasid mida Indrek lahendama ja kogema hakkab.
Religioon - uskumuste ja rituaalide kogum, mis on seotud millegi pühakspidamisega.
Religioon – Vahemere -äärsetel aladel hakati kummardama ka Idamaade jumalaid.

Religioon on tekkinud soovist kontrollida tavaviisidel kontrollimatuid olukordi.
Religioon on olnud inimese elu üheks peamiseks kujundajaks juba aastatuhandeid.
Religioon – (Ladina keelest)eesti keeles usund, tuleb sõnast usk, uskuma.

Religioon on uskumuste ja usukommete kogum, mida mingi inimeste hulk jagab.
Religioon on eetika alus: Kanti tees: Jumala idee viib eetika idee lõpule.
Religioon - hakati ennustama taevakehade järgi, horoskoop, uued jumalad-

Religioon on inimkonna ajaloos alati aktuaalne ning väga tähtis olnud.
Religioon on mingisugusel kujul olemas olnud alates inimsoo tekkimisest.
Religioon on jumala hukkamõist, moraal on teiste inimeste hukkamõist.

Religioon – seotus Jumalaga koos kultusega, maailma tunnetamisviis.
Religioon on üks peamisi sotsiaalse solidaarsuse tagamise vahendeid.
Religioon on võime näha kogu kõiksust inimlikult tähendusrikkana.

Religioon on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem.
Religioon on inimkonna universaalne ja sealjuures normaalne fenomen.
Religioon – Tulnukad usuvad Universaalsesse Kosmilisse Jumalasse.

Religioon – tähtsamad jumalad, nende austamine, templite roll
Religioon – usklikes peredes sündimus suurem,pered suuremad.
Religioon on ta arvates ürgseim kõikidest sotsnähtustest.

Religioon on ajaloos tekkinud ja kultuuriga seotud nähtus.
Religioon – hakati austama ka palju Idamaiseid jumalaid.
Religioon on vaieldamatult väga tähtis käitumismall.

Religioon on üks inimkultuuri universaalseid elemente.
Religioon on lahutamatult seotud kultuuri ja ajalooga.
Religioon - usklikes perekondades on laste arv suurem.

Religioon – enne abiellumist on tabu lapsi saada
Religioon on ahne ja korrumpeerunud vaimulikkond.
Religioon on intellektuaalse mõtlemise tulemus.

Religioon on seega vajalik ühiskonna säilimise
Religioon on üldtuntud mõiste terves maailmas.
Religioon on välja arenenud just mütoloogiast.

Religioon – Rooma Katolik, kohalikud usundid
Religioon on praktiliselt kasulik eelarvamus.
Religioon on märkide ja sümbolite süsteem.

Religioon on sepitsetud ülemklasside poolt.

Religioon on ühiskonna enesetunnetus.
Religioon on seotud otseselt ajalooga.
Religioon on sama vana kui inimkond.

Religioon on nagu ühiskonna kultus.
Religioon on hetkeline leevendus.
Religioon - usk,vaim olenditesse.

Religioon – #Luterlus #ÕigeuskTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun