Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Religioon - tavad muudavad suhtumist pereplaneerimisse,uskliku peredes sünnib rohkem 5.Pereplaneerimisvõimaluste olemasolu ja kasutamine-vähendab sündimust 6.Traditsioonid ühiskonnas-arenenud riikides kulutatakse haridusele palju raha,seega vanematel pole palju lapsi.Arengumaades aga peetakse lapsi pere toetajaks,haridusele kulutatakse vähem.
Religioon on ühiskondlik nähtus, mis annab inimese elule mõtte, pakub motiive tegutsemseks, on vastavusest iniese positsiooniga ühiskonnas (erinevatel inimestel on erinev religioon, mis sõltub nende tegevusalast – käsitööliste, talupoegade jpt kristlus on erinev). Moodne lääne ühiskond on ülereguleeritud – raudpuuri metafoor.
Religioon - *mitmed uudsed jooned *vanad jumalad jäid alles, kuid hakati austama ka mitmeid idamaiseid jumalaid(kõige armastatumaks jumaluseks tõusis Egiptuse Isis) *õpiti lähemalt tundma ka Mesopotaamia astroloogiat *taevakehade järgi ennustamine muutus populaarseks *kujundati välja sodiaagi 12 tähtkujule vastavat detailset

Religioon on mingile kultuurile, etnosele või sotsiaalsele rühmitusele omane tõekspidamiste, ettekujutuste, müütide ja riituste kompleks, mille siduvaks elemendiks on usk teatud üleloomulikesse olenditesse, kellest tuntakse end sõltuvat ja keda tuleb religioosselt austada, kummardada ja teenida.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Religioon - roomlased olid tugevalt mõjutatud kreeka kultuurist,rooma kirjandus sai alguse kreeka teoste mugandatusd tõlgetest,kirjanduse kuldaeg algas keiser augustuse ajal .jupiter-zeus;mars-ares;juno-hera;neptunus-poseidon;pluto- hades;apollo-apollon;minerva-athena;venus-aphrodite, riik ja religioon olid roomalaste silmis lahutamatud. Jumalte austamine üks olulisem riigi ülesanne,ka preesitrid olid riigiamtenikud,nad valiti terveks eluks,augustuse ajal hakati keisrit jumalana austama.
Religioon on maailma ajaloo jooksul olnud meie,inimeste,üks peamistest mõjutajatest.Selle abil on leitud uusi maailmu,õpitud tundma vanu ja tänapäevani on püsinud mitmed usundid,mis kujundasid elu juba neil inimestel,kes ei teadnud veel midagi Maa tegelikust kujust või inimkeha osadest.

Religioon - vanad jumalad jäid püsima, kuid nende kõrvale tulid ka paljud ida jumalad, jumalate samastamine, Isis oli Vahemere kõige populaarsem jumalus, Isise pühamud rajati Kreekasse, It-sse, religioon oli seega Kreeka ja Idamaade sulam.
Religioon – Jumala hukkamõist, mitte inimeste hukkamõist -> JUMAL Moraal ja seadus erinevad kahes punktis: 1. seadus on välja töötatud ja vastu võetud riigivõimuorgani poolt ning sõnastatud ja kirja pandud võimalikult täpselt.
Religioon – uskumused ja käitumisviis, mille abil inimesed püüavad lahendada tähtsaid probleeme, mida ei saa lahendada tuntud tehnoloogiate või organisatsiooniliste tehnikate abil; usk üleloomulikesse olenditesse ja jõududesse

Religioon – polüteism; 3 tähtsamat jumalat:  Tormijumal (taevajumal, Hattuša jumal)  Päikesejumalanna (Arinna)  Nende poeg (Sharruma) Kasutasid religioossetel asjaajamistel hati keelt (hattidel kiri puudus).
Religioon on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on jumalikeks, pühadeks ja/või üleloomulikeks peetavad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused.
Religioon on kultuuri osa mis taasühendab inimese suurema tervikuga, absoluudi ehk Jumalaga. Kui inimene loodab millelegi väljapool omaenese võimaluste piire, on see märk religioossest mõtlemisest.

Religioon on ühiskonna jaoks ühendav. Ühiskond on ühtne, kui tema liikmed omandavad teatud ühised väärtused ja eesmärgid. Integratsioon võimaldab ühiskonnal toimida süsteemina.
Religioon on väga tihedalt seotud sotsiaalse ja materiaalse reaalsusega ja seda on võimalik mõista ainult läbi sotsiaalse analüüsi, sidudes religiooni kui fenomeni sotsiaalse struktuuriga.
Religioon on Indias olnud vähemuse usk, mis on tugevnenud Lääne uurijate toel, kes on püüdnud seda näha kui polüteistlikku monismi, milles paljude jumalate varjus peitub ühtne alge.

Religioon – eitas religiooni, ise oli veendunud ateist; samas on täheldatav, et sisuliselt lõi ise uue jumala, nimelt esines tema kirjutistes salapärane tegelane – Suur Olevus.
Religioon on oopium rahvale ( Karl Marx 1844) • Inimesste ülemate, usutavasti looduse ja inimelu kulgu suunavate ja =eligioon==te vägede lepitamine ja enda poole võitmine.
Religioon on silmaga nähtav ja käega katsutav, sellepärast on ka kõik kohad nii kodus kui tänavatel täis kleebitud madonnade, paavstide ning kohalike pühakute pilte.

Religioon - religiooninormid kehtivad ühe religioosse grupi piires, religiooninorme põhjendatakse viitga jumalikule autoriteedile või ilmutusele, kirjasõnale.
Religioon on kadunud. Teisalt kultuuril on roll täita jumalikku korda vms. Ta kultuurimudel on tüüpiline elitaarne mudel – kultuuriga saab masse valitseda.
Religioon - inimesed, kes mõistavad, millisesse klassi nad kuuluvad Inimelu saab jagada kaheks sfääriks: Igapäevane, ja millised on nende klassihuvid.

Religioon on Weberi lähenemise kohaselt otseselt seotud inimeste ja sotsiaalsete gruppide igapäevaste eesmärkide ja majandusliku toimetulekuga.
Religioon on tinglik mõiste väga suurele arvule nähtustele, mis võivad ajas ja ruumis paikneda väga lahus ja olla seotud vaid mõtteliselt.
Religioon on asi, mis ühendab inimesi, iga inimene leiab religioonist enda jaoks midagi, mis muudab meid terviklikumaks ning täiuslikumaks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Religioon - roomlased olid tugevalt mõjutatud kreeka kultuurist,rooma kirjandus sai alguse kreeka teoste mugandatusd tõlgetest,kirjanduse kuldaeg algas keiser augustuse ajal .jupiter-zeus;mars-ares;juno-hera;neptunus-poseidon;pluto-hades;apollo- apollon;minerva-athena;venus-aphrodite, riik ja religioon olid roomalaste silmis lahutamatud.
Religioon - Peaks olema ühine riigireligioon, mille vähesed positiivsed dogmad sisaldaksid ühiskondliku lepingu ja seaduste pühaduse.
Religioon on väga oluline Indias, Indoneesias, paljudes Aafrika ja Lähis-Ida maades (islamimaades) ning mitmetes katoliiklikes maades.

Religioon – premodernsuse erivorm,Ilmalikkus Neospiritualism – toimub samastub eelnevatega, võimeline individuaalne müüdiloome.
Religioon on Hobbesi arvates vaid hirm nähtamatu ja arusaamatu ees (6 ptk), hiljem ütleb ta, et ainult need kellel puudub arukus ja
Religioon on sotsiaalse kontrolli vahend - alamad klassid peavad leppima oma olukorraga, sest muidu ähvardab neid igavene hukatus.

Religioon on mõtestatud teatud uskumuste kogumine erilised tegevused, rituaalid sisalduvad ettekujutused õigest, pühast elust
Religioon on kodeeritud sümbolite vorm, rituaalid on sümbolite vorm, kõigel on sümboolne tähendus. Religioon kui protsess.
Religioon on pannud inimesed uskuma, et taevas on nähtamatu mees, kes jälgib kõike, mida sa teed igal minutil, igal päeval.

Religioon on kultuuriline teadmus üleloomulikust, mida inimesed kasutavad ini- meksistentsi põhiprobleemidega toimetulekuks.
Religioon on uskumuste süsteem, mis põhineb arusaamisel, et jumalik jõud juhib saatust ja suunab inimest ebamaise suunas.
Religioon on ühiskonna esetunnetus  Jumala-religioon asendub inimese-religiooniga Emile Durkheim (1897) „Suitsiid“

Religioon on üks inimkultuuri universaalseid elemente. Religiooni üks tähtsamaid funktsioone on anda inimelule mõte.
Religioon on peamine vahend, mis aitab inimhingel areneda ja mille abil see areng väljendub suhetes teiste inimestega.
Religioon on eetika alus • Jumal kui maailma looja ja valitseja on ühtlasi kohtunik ja moraaliseaduse eest seisja.

Religioon on müütide ja riituste kompleks, mida seob usk üleloomulikku väesse, millest tuntakse end sõltuvat.
Religioon on pühadele nähtustele suunatud uskumuste ja käitumiste kogum Religioon on ühiskonna enesepeegeldus.
Religioon on oluline mõistuse ja moraali seisukohalt. Radikaalsed grupid – õige kristlane sureb märtrisurma.

Religioon on tänapäeval tihti subkultuur, aga Islamis keskne, religioonid tekitavad tänapäeval kokkupõrkeid.
Religioon on jumalik poliitika, mis sisaldab ettekirjutusi nendele, kes on end allutanud jumalariigi alamateks.
Religioon on väga oluline Indias, Indoneesias, paljudes Aafrika maades ning mitmetes katoliiklikes maades.

Religioon on esinenud inimühiskonnas juba tuhandeid aastaid, kuid seevastu teadus ainult mõned sajandid.
Religioon on saatnud inimest aegade algusest saadik, oletatakse, et religioon on sama vana kui inimkond.
Religioon on tõekspidamine, mille hulka kuuluvad ka teatud käitumisnormide ja tavade täitmine.

Religioon on selliste liikumiste väljendunud protestina rõhumise ja tegeliku viletsuse vastu.
Religioon on olnud inimelu osaks nii kaugest ajast alates, kui selle kohta andmeid leida võib.
Religioon on olnud, on ja jääb, seda ei saa keegi ära võtta, aga seda saab juurde anda.

Religioon on süsteem. Müüdid, riitused, dogmad on religiooni osad, millest süsteem
Religioon – kollektiivne looming, sündis sotsiaalse grupisolidaarsuse kogemusest.
Religioon on selle loo üks tähtsaid osasid mida Indrek lahendama ja kogema hakkab.

Religioon on vahend, millega domineerv klass manipuleerib ja rõhub alamat klassi.
Religioon on olnud inimese elu üheks peamiseks kujundajaks juba aastatuhandeid.
Religioon on tekkinud soovist kontrollida tavaviisidel kontrollimatuid olukordi.

Religioon – usk üleloomulikkuse jõududesse, millest tuntakse end sõltuvat.
Religioon on lühidalt öeldes üks mahukam peatükk inimliku egoismi ajaloos.
Religioon on lahutamatult seotud majandusega, kuid ainult ühesuunaseliselt.

Religioon on kahtlemata oluliselt mõjutanud majandussüsteemide arengut.
Religioon on eetika alus: Kanti tees: Jumala idee viib eetika idee lõpule.
Religioon on uskumuste ja usukommete kogum, mida mingi inimeste hulk jagab.

Religioon on mingisugusel kujul olemas olnud alates inimsoo tekkimisest.
Religioon on sellises olukorras rõhutud inimese ohe, südametu maailma
Religioon on määratletud täpsemalt, selle sisu tuleb paremini esile.

Religioon on jumala hukkamõist, moraal on teiste inimeste hukkamõist.
Religioon on moraaliõpetus, mis on mõistuspäraselt hea ja mis halb.
Religioon – üle vanimaid lähtubpaljuski tunnustab 2000 aasta vana.

Religioon on üks peamisi sotsiaalse solidaarsuse tagamise vahendeid.
Religioon – seotus Jumalaga koos kultusega, maailma tunnetamisviis.
Religioon on mõeldud mitte ainult rõhututele, vaid ka rõhujatele.

Religioon on inimkonna universaalne ja sealjuures normaalne fenomen.
Religioon – Tulnukad usuvad Universaalsesse Kosmilisse Jumalasse.
Religioon on alamale klassile tröösti ja lohutuse saamise viis.

Religioon on neurootiline reaktsioon, püüe probleemidega toime
Religioon on ajaloos tekkinud ja kultuuriga seotud nähtus.
Religioon on kõige tugevam kõlbeliste normide kujundaja.

Religioon on kõnekam, kui ta on sarnane inimeste eluga.
Religioon - usklikes perekondades on laste arv suurem.
Religioon on lahutamatult seotud kultuuri ja ajalooga.

Religioon on võimas sotsiaalse kapitali allikas.
Religioon – enne abiellumist on tabu lapsi saada
Religioon – suhtetasandi „asi“, vahendaja.

Religioon on välja arenenud just mütoloogiast.
Religioon on üldtuntud mõiste terves maailmas.
Religioon on seega vajalik ühiskonna säilimise

Religioon on intellektuaalse mõtlemise tulemus.
Religioon on ebapraktiline ja irratsionaalne.
Religioon – sakraalne ja profaanne sfäär.

Religioon on märkide ja sümbolite süsteem.
Religioon on pigem distsipliini pikendus.

Religioon on tegelikult keelatud Hiina

Religioon on nagu ühiskonna kultus.
Religioon on sama vana kui inimkond.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun