UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"relatiivselt" - 26 õppematerjali

25
pdf

Immanuel Kant

1 IMMANUEL KANT (1724 - 1804) I. ELU, ISIKSUS, TEOSED Õhtumaine filosoofia saavutab I.Kanti teostes oma kõrg- ja pöördepunkti. Erakordne on seejuures, et kõik see sünnib ühe mehe mõttetöö tulemusena. Samal...

Filosoofia - Euroülikool
234 allalaadimist
33
odt

Peruu uudised

11.2008 21:49 Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA andis Peruule kohaliku vaenu lepitamiseks aega kuni esmaspäevani. Juhul kui olukord kohaliku jalgpalliliidu ja riigi valitsuse vahel ei leebu, ootab Peruud rahvusvahelisest jalgpallielust eemaldamine, vahendab sport.err.ee. «Peruu probleem on riigi valitsuse sekkumine kohaliku jalgpalliliidu te...

Geograafia - Keskkool
33 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
544 allalaadimist
4
doc

GDI mootorid

Green Engine Technology - Petrol Engines Põhimõtteliselt mootorid, mis töötavad lahja õhu ja kütte segu peal kutsutakse ingliskeeles ,,Leab Burn Englines" (Lahja põlemisega mootorid). Jaapani autotootjad, Toyota juhtides on sellise tehnoloogia suurimad edasimüüjad. Ilmselgelt, et mida lahjem küttesegu on seda säästlikum mootor on. Aga selleks on 2 põhjust miks tavalised bensiini mootor...

Auto õpetus - Kutsekool
110 allalaadimist
7
docx

Videokaart

Videokaart Referaat Uuemõisa 2008 Haapsalu Kutsehariduskeskus Elery Tiits Arvutiteenindus 2b Haapsalu Kutsehariduskeskus Elery Tiits Arvutiteenindus 2b Haapsalu Kutsehariduskeskus Elery Tiits...

Arvutiõpetus - Kutsekool
63 allalaadimist
17
docx

Nimetu

MAINORI KÕRGKOOL Disaini õppesuund Graafilise disaini eriala Enrico Järna METROOKAART KUI GRAAFILISE DISAINI ZANR Ainetöö Juhendaja: Tõnu Kaalep Tartu 2010 Metrookaart kui graafilise disaini zanr ...

Karjäärinõustamine - Põhikool
15 allalaadimist
3
doc

Fröbel referaat

See ideestik haarab ajastu vaateid inimese asendile looduses, vaateid inimese hingelisele ja vaimsele loomusele, inimese õlesandeile ühiskondlikus elus ja kasvatuse olulistele eesmärkidele. Fröbel on üks euroopalise kultuuriajastu tähtsamaid pedagoogika esindajaid. Lasteaia pedagoogikas on Fröbel leidnud algusest peale arusaam...

Haridus eesti kultuuris - Tallinna Ülikool
61 allalaadimist
4
doc

Kodutöö Keevitamine

Materjalitehnika instituut Metallide tehnoloogia õppetool Kodutöö Töö nimetus KEEVITAMINE Töö nr: Ees- ja perekonnanimi: Rühm: Üliõpilaskood: Juhendaja: Töö tehtud:...

Konstruktsiooni materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
252 allalaadimist
37
doc

NANOTEHNOLOOGILISED LEIUTISED PATENDIÕIGUSES: VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Taavi Käärid NANOTEHNOLOOGILISED LEIUTISED PATENDIÕIGUSES: VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED Uurimustöö Juhendaja: Aleksei Kelli Tallinn 2011...

Füüsika -
9 allalaadimist
10
doc

FRÖBELI PEDAGOOGIKA PÕHIMÕTTED JA NENDE MAAILMAVAATELISED EELDUSED

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolledz Alushariduse osakond AP2KÕ Anni Rikker FRÖBELI PEDAGOOGIKA PÕHIMÕTTED JA NENDE MAAILMAVAATELISED EELDUSED Referaat Juhendaja: MA M.Torm Rakvere 2013 SISUKORD SISSEJUHATUS LK 3 FRÖBELI PE...

Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
73 allalaadimist
8
docx

Filosoofia eksami kordamisküsimused

KORDAMISKÜSIMUSI 2012 sügissemester 1) Filosoofia määratlemise lähteid ja viise (loeng; Berlin; Danto, 33-87) Filosoofia kohta on erinevaid arvamusi nt: 1. kogu aega ja olemist haarav mõtiskelu, inimteadmiste templi nurgakivi. 2. Keelelisi arusaamatusi ära kasutav pseudoteadus Küsimused jagunevad: a) Empiirilised ­ vastused s...

Filosoofia - I Studium
29 allalaadimist
11
docx

Sissejuhatus keeletüpoloogiasse

Tüpoloogia ­ keelte või keeleelementide liigitamine lähtuvalt nende struktuurist. Eesmärk on leida keeltes esinevate nähtuste varieerumise piirid ­ ühel nähtusel on eri keeltes eri ilmnemisvormid. Tüpoloogias tegeletakse konkreetse nähtusega (nt isikukategooria maailmakeeltes). Põhiliselt kirjeldatakse üksiknähtusi. Tüpoloogia pole grammatikateooria, vaid on meetod, mistõttu võib ta olla teooria-n...

Eesti keel -
72 allalaadimist
21
doc

Mikroökonoomika eksamiks vajalik materjal

ALTERNATIIVKULUD alati olemas MÕÕTÜHIK (5 relva), arvestatakse alati ÜHE mõõtühiku kohta A B C D E F Punktis D kapitali alt.kulu (C-D) Kapital 300 290 250 190 110 0 Kapital +60 ühikut = -15 ühikut tarbekaupa Tarbekaup 0 55 75 90 100 105 1 ühik K= 15/6...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
485 allalaadimist
28
docx

ITT0030 Diskreetne matemaatika II - eksamikonspekt

Diskreetne matemaatika II Suulise eksami konspekt IABB 2011 [1]. Hulgad. Alam- ja ülemhulgad. Tehted hulkadega. [2]. Hulga võimsus. Kontiinumhüpotees. [3]. Järjendid. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. [4]. Binoomi valem. Pascali kolmnurk. [5]. Liitmis- ja korrutamisreegel kombinatoorikas. [6]. Kordusteg...

Diskreetne matemaatika II -
316 allalaadimist
6
pdf

Absoluutsest ja relatiivsest

Absoluutsest ja relatiivsest Keegi vaga mees õpetas meid kord laulma: ,,Nüüd olen mina põhja leidnud, mis minu ankru kinnitab" Neis sõnades on väljendatud õieti kogu inimelu mõte: inimene polegi muud teinud, kui otsinud põhja, kuhu kinnitada oma ankur -- hingeliselt ja vaimselt muidugi. Veel praegu peetakse suureks või suurimaks kultuurisammuks asjaolu, et inimene avastas oma kindlaks ankr...

Filosoofia -
3 allalaadimist
28
pdf

Kultuuriti võrdlev psühholoogia, konspekt

Kuidas keel võib mõjutada, mida inimesed mõtlevad – tegija tajumine (perception of agency). Kui tekst on vormistatud tegijakeskselt (agentive way), paistab tegija olevat rohkem vastutav. Ruumikirjeldused, ie kuidas objektid on ruumis jaotatud. Inglise keelt kõnelevad inimesed kirjeldavad objekte, kuidas viimased on paigutunud kirjeldaja suhtes, samas kui Austraalia aborigeenihõim Guugu Yimithirr kirjeldab asukohti mitte relatiivselt , vaid kardinaalselt st ilmakaari kasutades. - Katse hollandlaste ja aborigeenidega, kaks tuba – esimeses vaatasid pilte, teises olid vrld esimesega suunatud teise suunda ja pidid pildil nähtud objektid korrektselt reastama. Ilmneb, et tendents seostada suundi enda egotsentrilise asukohaga on võrdlemisi hiljutine nähtus, ning mis on levinud pigem industrialiseeritud klt’ides (nt ka šimpansid tajuvad asukohta vastavalt ka...

-
29 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Õiguslikult relevantsed kriteeriumid asja mõiste määratlemisel oleksid: 1) asi peab olema teatud vaimse kvaliteedi kandja; 2) asi peab olema relatiivselt konstantne; 3) asjal peab olema väärtus õiguslikus mõttes; 4) asja peab iseloomustama teatud kasulikkus ja see peab olema kasutatav; 5) asja peab olema võimalik mingil viisil muuta, purustada, rikkuda ja üle anda (see kriteerium pole teatud juhtudel siiski täiel määral obligatoorne). Asja puhul on olulised veel osa ja tervi...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
324 allalaadimist
12
docx

KEEVITAMINE

Keevitustingimused on paremad, ei vaja kalleid keevitusgaase vastupidiselt Gaaskeevitusele. Kvaliteet on stabiilne ning sobib hästi käsikaarkeevituseks. TIG tehnoloogia TIG tehnoloogias kasutatakse algse vooluna vahelduv voolu (AC), mille hiljem toiteallikas muudab nö. konstantseks vooluks. Olenemata keevituskäpa kaugusest või liikumisest jääb vool alati relatiivselt konstantseks , mitte nagu paljudel teistel keevitustehnoloogiatel. See annab TIG tehnoloogiale eelise keevise kvaliteedi suhtes. Kaarleek tekitatakse detaili ja volframelektroodi vahele. Polaarsus: päripolaarsus ja kasutatakse alalisvoolu. Materjal ja keevitatavus: Metallide keevitatavust hinnatakse praokindlusega. Külmpraod tekivad enamasti keevis- õmbluse kõrval põhimetallis kohe või 10…48 tunni jooksul pärast keevitamist. Külmpragu...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
28
docx

Digiloogika II konspekt

Millest see koosneb? Flashist (või EEPROMi) ja SRAM rakust. 28. Kuidas käib FPGA programmeerimine alates ideest, koodist kuni koodi tööle saamiseni FPGAl? 29. Millepärast on oluline hoida disain sünkroonne? Kiip saab töötada korrektselt etteantud kiirusega ehk olla sünkroonne kui ajastused jäävad teatud piiridesse ja viivitused on relatiivselt kontrollitavad kui et mitte täiesti kontrollitavad. 30. Mida teeb place? Jaotab funktsiooniplokkidele ülesanded laiali. 31. Mida teeb route? Esmalt optimiseerib ja vajadusel vähendab vajaminevate nn kaablite arvu. Leiab signaalidele kõige lühema tee. 32. Pane õigesse järjekorda: optimeerime netlisti; laeme FPGAsse; kompilleerime netlisti; place; route; simuleeritav tulemus; kirjutame koodi. Kirjutame koodi, kompileerime netlistis,...

Mikroprotsessortehnika - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

Kui sidevahendite kaasabil sõlmivad omavahel lepingu kaks tarbijat, siis VÕS-st tulenevad eriregulatsioonid kohaldamisele ei kuulu. VÕS § 62 tulenev põhimõte, mille kohaselt on VÕS § 52 - 62 sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe tühine. Antud normi kohaselt on sidevahendite kaasabil sõlmitud lepingute regulatsioon relatiivselt imperatiivne, mis tähendab, et seadusest ei tohi kõrvale kalduda ühe poole ehk tarbija kahjuks. Sidevahendi kasutamiseks loetakse iga viisi, mis võimaldab teineteisest eemalviibival tarbijal ja pakkujal korraldada läbirääkimisteks ja lepingu sõlmimiseks vajalikku teabevahetust, eelkõige telefoni, raadio, arvuti, faksi või televisiooni kasutamist, adresseerimata või adresseeritud trükise, sealhulgas kataloogi või tüüpkirja...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun