Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil; reklaami avalikustaja – füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus (edaspidi isik), kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või
Reklaam on igasugune makstud, mitteisiklik ideede, toodete või teenuste esitlus, mida tehakse Eesmärgiks - brändi tuntuse suurendamine, esmaostjate arvu suurendamine ( %), kordusostjate arvu suurendamine (%), kordusostjateks viimine esmaostjatest (%), brändi või ettevõtte maine parandamine, uue hinna, ostukoha või lisahüvede tutvustamine, muud eesmärgid.
Reklaam on sõnum. Tema eripära seisneb selles, et sõnum: - koostatakse spetsialisti või reklaamiagentuuri töötaja poolt; - edastatakse reklaamikanali ja –vahendi kaudu; - makstakse tellija poolt kinni; - lähetatakse paljudele inimestele; - on mõeldud sihtturu informeerimiseks ja mõjutamiseks; - sisaldab teavet firma ja selle toodete kohta.

Reklaam on turunduses kasutatav kommunikatsioonivõte toodetele vahendatud tähelepanu pööramise kaudu tarbijate manipuleerimiseks. Strateegiad: 1.Mõistusele suunatud-peenike tekst,tark nägu,info andmine,usaldusväärsus,tõestatud. 2.Tunnetele suunatud-saab lõbutseda,populaarsus,puhtus,maitsemeelte,lõhnade jne aistingu
Reklaam on üks nn “konsumerismi” toitja (Komsumerism – eneseväljenduslik, sümbolilise väärtusega kaupade-teenuste tarbimine. Kalmus 2005) Kumb on tähtsam- Kas see, mis mul on või see, kes ma olen? ● Ma näitan, kes ma olen läbi selle, mis mul on. Reklaami rollid st mida reklaam mõjutab?
Reklaam on tugeva kriitika alla võetud, kuna manipuleeritakse ostjatega. Selle käsitluse vastand on “suveräänse tarbija kontseptsioon”, mis väidab, et tarbija on võimeline andma hinnangut mõjutamisstrateegiale ja tegema ratsionaalseid otsuseid. Suveräänne tarbija ei vaja kaitset.

Reklaam on minu jaoks oluline, sest eelkõige just selle kaudu saan teada uutest toodetest. Loomulikult ei saa uskuda reklaami nö pimesi, sest iga kaupmees kiidab oma toodet ja siinkohal peaks tarbija enne toote/teenuse ostmist põhjalikumalt ostetavaga tutvuma ja võimalusel ka proovima.
Reklaam on identifitseeritud tellija kinni makstud mitteisiklik kommunikatsioon massimeedia kaudu, et veenda või mõjutada mingit auditooriumi REKLAAM kujutab endast müüjapoolset (ühesuunalist) info edastamise liiki, mis on tellitud ja finantseeritud kindlal eesmärgil.
Reklaam on üks turunduse tähtsamaid instrumente, mille eesmärgiks on teavitada läbi erinevate meediate tarbijat toodetest, rakendusdest, ideedest ja selle läbi muuta reklaami sihtgrupi suhtumist, teadlikkust ja/või tarbimisharjumusi soovitud suunas.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Reklaam – andmete levitamine kellegi või millegi kohta populaarsuse saavutamise eesmärgil, reklaami eesmärgiks on meid millestki teavitada, aga teavitamise põhjuseid võib olla väga palju. Kõik reklaamid on suunatud mingile kindlale sihtgrupile (näiteks vanainimestele, kes kasutavad proteese, reklaamitakse blend-a-dent’i jne). Reklaam kujundab miljonite inimeste hoiakuid ja eelistusi palju rohkemates elusfäärides kui üksnes kaubandus.
Reklaam on kuulutused, plakatid, raadio, televisioon ja interneti teel teatamised jm vahendid, mille eesmärgiks on midagi laiemalt tuttavaks teha, tarbijaid meelitada või informatsiooni levitamine mingi toote, kauba, brändi populaarsuse eesmärgil.
Reklaam on vastuolus reklaamiseadusega. Kõlvatu on reklaamiseaduse järgi reklaam, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega või mis kutsub üles käituma seadusevastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme või mis sisaldab sellist tegevust.

Reklaam – olemus, eesmärgid, sõnumi ja kanali valik Reklaam on mitteisiklik massiteabelevi kanalite kaudu edastatav sisendava iseloomuga teave, mille eesmark on propageerida teatud tooteid, teenuseid, organisatsioone või ideid.
Reklaam on peibutis toomaks tarbijat kauplusesse, kuid lõpliku valiku teeb ta üldjuhul konsulteerides müüjaga näiteks ka selliste teemade osas, mida reklaamis üldse polnud mainitud-garantii, järelhooldus, remont jne.
Reklaam - kõrged 30.00% 8 2.4 Sooduspakkumi Kasutada finantskulud, vähene se taotlemine rohkem reklaamitihedus kuulutusstendide reklaami(odava m) Turundus ja 60.00% 5 3 Reklaam Leida uusi turge Konkurendid (kliendigrupp)

Reklaam on üksnes otsepakkumisega tegeleva televisiooniorganisatsiooni programmis lubatud käesoleva seaduse § 17 1. lõikes toodud mahtude ulatuses ning selle suhtes ei kohaldata sama paragrahvi 2. lõikes sätestatut.
Reklaam on spetsiifiline massikommunikatsiooni liik kasutades kanaleid, millede auditooriumid ulatuvad tuhendeteni, sadade tuhandeteni, miljoniteni .... Ja mille eesmärgiks on kokku viia müüja ja ostja, ostja ja kaup.
Reklaam - Suurus A4, 4 lk Pakkumised Reklaamvoldikud voldikute saksa keeles - kõikusid 11 600 tehakse toodete tiražeerimine 400 tk kroonist 12 625 tutvustamiseks teenusepakettide itaalia keeles - kroonini.

Reklaam - mitteisiklik massiteabelevi kanalite kaudu edastatav (tavaliselt tasuline) sisendava iseloomuga teave, mille eesmärk on propageerida teatud tooteid, teenuseid, organisatsioone või ideid.
Reklaam on suunatud eelkõige neile, ehkki tarbijaskonda võib leiduda peaaegust et igast vanusegrupist. Mõistetavalt on Saku Õlletehas hakkama saanud sobimatu tootereklaamiga.
Reklaam on suunatud autohuvilistele ja nendele, kes kavatsevad lähitulevikus endale auto soetada. Reklaami sihtgrupp on selgelt välja toodud sellega, et pildil on auto.

Reklaam on mõjuvõimas suhtlemise jõud ja tähtis turundusmeetod, mille abil müüakse tooteid, teenuseid, ideid ning pilte läbi teabekanalite ning veenmisoskuste.
Reklaam on tihtipeale loodud mõjuma inimemotsioonidele, et kujundada inimeses ihaldust teenuste vastu, ilma milleta ta varem on suurepäraselt hakkama saanud.
Reklaam – firmade organisatsiooide ja üksikisikute tellitud tasuline mitteisiklik kommunikatsioon massimeedia kaudu, et veenda või mõjutada auditooriumi.

Reklaam on jõulu ajast, mis algab sellega, et väike tüdruk jookseb ema juurde ja nad näevad, kuidas isa ja poeg toovad kuuse tuppa, sest käes on jõulud.
Reklaam on alati ja kõikjal saadaval Probleemid: reklaamibännerite silmapaistvuse, keerukuse, andmete Globaalne auditorium edastamise tehingute sooritamise
Reklaam - Reklaami teeme ajalehes ning ka veidi hiljem valmival kodulehel, kust saab erinevat informatsiooni olemasolevate teenuste ja ka ettevõtte kohta.

Reklaam – info toote , teenuse või ürituse kohta , eesmärk on meelitada inimesi just seda toodet ostma , teenust kasutama ja üritusest osa võtma .
Reklaam on esialgu salongi uksel ning välisukse ülemises ääres, samuti on esimestele nädalatel reklaami näha kohalikus ajakirjanduses ning raadios.
Reklaam on eestikeelsed, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvides 13, 15 ja 18 sätestatud juhtudel ning rahvusvaheliste ürituste korraldamisel.

Reklaam on minu arvates mõeldud eelkõige lastele, kes sellist armsat draakonit nähes neid komme kindlasti tahavd, suures plaanis on reklaam kõigile.
Reklaam – Reklaam on kindla isiku või organisatsiooni tellitud tasuline toodete, teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine.
Reklaam on kallis. Reklaami maksumuse määravad mitmesugused tegurid: 1) turu suurus 2) turu paiknemine tarbijate suhtes 3) reklaamitava toote liik

Reklaam on asi mille ohvriks langetakse kergesti, kuid kui hakkata mõtlema ja analüüsima selle sisu siis ei pruugi sealt midagi tarka leida.
Reklaam on planeeritud flaierid, puhveti ees kolmnurk reklaam, sotsiaalvõrgustikus ja Pärnu raadios, mis mängib suvel rannas muusikat.
Reklaam on lihtsalt propaganda kommertsvorm. Propaganda ei taha mitte ainult keskkonda sisse imbuda, vaid ise selleks keskkonnaks saada.

Reklaam on üks kultuuri väljundeid,kuulub ühiskonna juurde, väljendab seda, kuidas ühiskond end üles ehitab ja end kommunikeerib.
Reklaam on kõikjal. Varsti tullakse majaseintelt ja prügikastidelt tualettpaberile ,toidunõudele või kasvõi hügieenisidemetele.
Reklaam on kindla isiku või firma poolt tellitud tasuline toodete, teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine.

Reklaam on turunduses kasutatav kommunikatsioonivõte toodetele vahendatud tähelepanu pööramise kaudu tarbijate manipuleerimiseks.
Reklaam on internetis alati ja kõikjal kättesaadav ja seda on võimalik muuta väikeste kuludega ja nii sageli kui vaja.
Reklaam on kõige tuntum, kõige nähtavam ja tavaliselt ka kõige sagedamini kasutatav turunduskommunikatsiooni vahend.

Reklaam on toodete, ideede, teenuste, sündmuste, ürituste jm mitteisiklik tasuline tutvustamine ja propageerimine.
Reklaam on samuti oluline iga endast lugupidava ettevõtte jaoks, sest aitab tuua kliendid toote ja/või teenuseni.
Reklaam - positiivne kaup). Kooli oludes on palju võimalusi õppimiseks klassikalise tingituse vahendusel(naeratav

Reklaam – igasugune makstud, mitteisiklik ideede, toodete või teenuste esitlus, kus tellija on identifitseeritav
Reklaam – toote/teenuse tutvustamine ja propageerimine, toote/teenuse kohta sõnumi edastamine (promotion).
Reklaam on kõikjal. Varsti tullakse majaseintelt ja bussipaviljonidelt toidunõudele või töövahenditele.

Reklaam - on orienteeritud objektide eelistamisele ja ihaldusväärseks tegemisele, sihiks toodete müük.
Reklaam - see on ideede, kaupade või teenuste mitteisiklik tutvustamine ja propaganda tellija ülesandel.
Reklaam on kunsti kõrgeim vorm, aga teiselt poolt on see õudseim nähtus üldse” Pe ter Lamborn Wibon

Reklaam on marketingi ning promotsioonitegevuse üks osa, on kommunikatsioon nõudja ning pakkuja vahel.
Reklaam on ilmselt üks tõhusamaid viise noorte teadlikkuse tõstmiseks rasedusvastastest vahenditest.
Reklaam on internetis üks vägagi suure tähtsusega asi, mida võib leida pea igalt veebilehelt.

Reklaam on keskendunud välistele auditooriumitele, peamiselt teenuste ja toodete tarbijatele.
Reklaam - Sihipärane informatsioon, mis teeb toote vajalikuks ja suurendab sellega nõudlust.
Reklaam - selle loovad kauba tootjad või müüjad, et meelitada ostma just nende toodangut

Reklaam – teavitab inimest, mõjutab inimest valima, kujundab inimeses uusi hoiakuid.
Reklaam on alati ja kõikjal saadaval Probleemid reklaambrännerite silmapaistvusega
Reklaam on olnud pikka aega turunduskommunikatsiooni üks olulisemaid koostisosi.

Reklaam - toote müügikohtadesse viimine - toote müümine - raha kättesaamine.
Reklaam on loodud selleks, et suurendada Swedbanki noortekaardi kasutajate hulka.

Reklaam – peab looma usalduse ja äratama huvi, lühike, loetleda tingimused.
Reklaam on jällegi efektiivsem sel juhul, kui on kehtestatud madal hind.
Reklaam on üldiselt positiivne või negatiivne, selle määrab meedia.

Reklaam – eesmärk on kutsuda inimesi ostma või teenuseid kasutama.
Reklaam on tänapäeva ühiskonna jaoks väga tavaline osa meie elus.
Reklaam on eeskätt protsess, mis peaks kujundama toote populaarsust.

Reklaam on kavas teha kohalikes ajalehtedes, ajakirjades, raadios.
Reklaam – tasuline firma toodete ja teenuste tutvustamine.
Reklaam on minu arust kõigile pitsa armastajatele mõeldud.

Reklaam on midagi, milleta ei saa telerit vaadates hakkama.
Reklaam on läbi saanud ja ta pead keerab, et emmet näha.
Reklaam on ka erinevate suhtlusvormide kasutamise tulemus.

Reklaam on keelerüvetamine. Reklaam kütab üles labaseid
Reklaam – kas kunst või infoedastus? Raske vahet teha.
Reklaam on sõnum, kuid iga teade ei ole reklaamiteade.

Reklaam on turunduses kasutatav kommunikatsioonivõte.
Reklaam on tähtis nii ettevõttele kui ühiskonnale.

Reklaam on kuluks igale firmale ja kogu ühiskonnale.
Reklaam – kodulehekülg, ajalehed, reklaamplakatid.
Reklaam – ei liikumist ega häält ei saa lisada.

Reklaam on üks turunduse tähtsaimaid vahendeid.
Reklaam - igasugune makstud, mitteisiklik ideede.
Reklaam – kujundada välja tarbija eelistusi.

Reklaam on olnud olemas juba pea 6000 aastat.
Reklaam on mõtete ja ideede turunduskanal.
Reklaam – tasustud, kontrollitud sõnum.

Reklaam - ja kleebismaterjalide soodus.
Reklaam on üks nn konsumerismi toitja.
Reklaam on üks turunduse tähtsaimaid

Reklaam on sõnum tootjalt tarbijale.
Reklaam on pika peiteajaga suhtlus.
Reklaam on selleks üks võimalus.

Reklaam on väga kulukas artikkel.
Reklaam on suunatud erakliendile.

Reklaam on väga informatiivne.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun