Facebook Like
Add link

"regressiivsed" - 17 õppematerjali

87
doc

Filosoofia materjale

Mis on filosoofia? Analüütilise ja kontinentaalse mõttetraditsiooni erinevused. Filosoofia ja kultuur. 2. Mis on esteetika? Esteetikateooriate liigid. Esteetiliste otsuste komplitseeritus. 3. Danto nägemus kunstiajaloost. Kunsti lõpp. 4. Esteetika ja interdistsiplinaarsus. Kunsti ja kunstimaitse suhted nende piiridest väljapoole jäävaga. 5. Antiikfil...

Filosoofia - Tartu Ülikool
390 allalaadimist
14
docx

Keskkonnapoliitika konspekt

Keskkonnapoliitika EKSAMIKS Keskkonnapoliitika kujunemine, seosed teiste poliitikatega, poliitikaprotsess ja vahendid. Poliitika ­ traditsiooniline poliitika. Halduspoliitika - ühe või mitme osapoole poolt ette võetud sihipäraste tegevuste kogum, mis on suunatud tõstatatud probleemi lahendamisele. Keskkond ­ organismi mõjutavate a-biootiliste ja biootiliste tegurite kogum. A-biootilised tegu...

Keskkonnapoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
145 allalaadimist
28
pdf

Seminar 11 - Fiskaal- ja monetaarpoliitika

Seminar 11 Fiskaal- ja monetaarpoliitika Fiskaal Lembit Viilup Ph. D IT Kolledz 1.Miks on struktuurne defitsiit fiskaalpoliitika parem näitaja kui tegelik defitsiit? Iseloomustab eelarve defitsiiti täieliku tööhõive korral. Struktuurse defitsiidi põhjuste hulgast on kõrvaldatud automaatsete stabilisaatorite toime ning saab hinnata, ata, kas...

Ühiskond -
219 allalaadimist
3
doc

Mitteverbaalne ja verbaalne suhtlemine

MITTEVERBAALNE SUHTLEMINE Mitteverbaalne suhtluskomponent võimaldab: · ilmestada ja täpsustada kõnet · kannab mitteteadvustatud infot · kergendab rääkija/kuulaja tegevust Mitteverbaalne suhtlemine sisaldab: 1. Miimika. 2. Kehaasendid. 3. Zestid. 4. Inimese seisundi autonoomsed signaalid. 5. Prokseemika. Miimika · P. E...

Psühholoogia -
37 allalaadimist
44
odt

Psühhopatoloogia kordamisküsimused

Kordamisküsimused eksamiks (2013) Psüühikahäirete tekkepõhjused Psühhiaatria on arstiteaduse eriala, mis käsitleb psüühikahäirete levikut, etiopatogeneesi, kliinilisi avaldumisvorme, diagnostikat, ravi/rehabilitatsiooni ja ennetamist. Kliiniline psühholoogia on rakenduspsühholoogia valdkondi, mis käsitleb tervise, haiguse, ravi ja raviprotsessis osalejatega seotud psühholoogilisi probleeme. Tekkepõhjuse...

Psühholoogia -
131 allalaadimist
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

3. Kinnipeetav maks – maksud, kus maksu kinnipidaja peab teise isiku tulust kinni tulumaksu ja tasub eelarvesse. Eeesmärgi alusel liigitamine. Maksud võivad olla üldise eesmärgiga ehk on kõikidele maksudele omane ehk piskaalneeesmärk, täidavad koormamisül või erieesmärgiga ehk kujundamisfunktsioon( ei pruugi kõikidel maksudel olla). Maksumäära alusel liigitamine. Progresseeruvad, propotsionaalsed ja regressiivsed maksud. Majanduslikusisu järgi jaotamine: 1. Tulumaksud – millega maksustatakse vara tekkimist, tulu või varasuurenemist. 2. Omandimaksud – on seotud varaomamise, haldamise, valdamise või muutaolisega (maamaks, raskeveokimaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks). 3. Tarbimismaksudehulka – maksustatakse tarbimist, kulutamist, võõrandamist ja muid taolist. (käibemaks, aktsiis, hasartmängu...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
32
docx

Majanduse väited

- Õige Range rahapoliitika rakendamise tagajärjeks on muuhulgas ettevõtete investeeringute vähenemine. - Õige Ekspansiivse rahapoliitika vahendite hulka kuulub muuhulgas valitsuse võlakirjade ost keskpanga poolt. - Õige Kaudseteks maksudeks loetakse niisuguseid rahalisi kohustusi, mille puhul maksu maksja ja maksukohustuse kandja on erinevad. - Õige Kaudsed maksud on oma olemuselt regressiivsed , kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetulekust suhteliselt väiksema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetulekuga inimestega. – Vale Ühiskonna poolt saadud kogukasulikkus võrdub ühiskondliku kasulikkuse ja erakasulikkuste summaga. - Õige Mida madalam on ühiskonnas tööhõive määr, seda suurem on seal valitsev tööpuudus. - Õige Mida suurem on konkurents, seda efektiivsemalt kasutatakse toot...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
476 allalaadimist
20
pdf

Valitsussektori tulud ja kulud

Küsimus 10 Kaudsed maksud on oma olemuselt: Valmis Hinne 1,0  1,0 Vali üks või enam: regressiivsed , kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetulekust suhteliselt väiksema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetulekuga inimestega proportsionaalsed, kuna hoolimata sissetulekutest maksavad kõik inimesed oma sissetulekutest täpselt ühesuguse osa kaudseteks maksudeks...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
528 allalaadimist
66
pdf

Avaliku sektori ökonoomika

183. Kes saab lühiajaliselt ja pikaajaliselt kasu perede eluasemetoetustest? Lühiajalised – elamispinna pakkujad Pikaajaliselt – elamispinna pakkujad ja elamispinna saajad 184. Milles seisneb progressiivse ja regressiivse ümberjaotamise olemus? Progressiivsed ümberjaotused on need, kus vaesem elanikkond võidab rohkem kui rikkam. Regressiivsed ümberjaotused on need, kus rikkam elanikkond võidab rohkem kui vaesem. 185. Milles seisneb põlvkondadevahelise ümberjaotamise olemus? Põlvkondadevahelise ümberjaotamise olemus seisneb selles, et täna tehakse näiteks pikajaalisi investeeringuid laenude arvelt, mille tasub tagasi tulevane põlvkond. Teisalt jälle tuleb ka täna arvestada sellega, et elanikkond vananeb ning pensionisüsteemi tuleb sellest tul...

Avaliku sektori ökonoomika -
46 allalaadimist
8
docx

Avaliku sektori ökonoomika

• Ametnik suurendaks ebaefektiivsust tasemeni, kus hind (kulud kaetakse). • Raske on kindlaks teha, kas ametnik on ebaefektiivne või mitte. • Ametniku üheks suuremaks mureks on, et ei tuleks ilmsiks, et ta saab oma tööd väiksemate kuludega teha (nn. Aastalõpu “ärakulutamise probleem” jne.). 17. Alkoholiaktsiis, kütuseaktsiis – proportsionaalne, progressiivne või regressiivne? Regressiivsed , sest väiksema sissetulekuga isik kulutab alkoholi ja tubaka peale suurema osa oma sissetulekust kui suure sissetulekuga isik. 18. Üksikisiku tulumaks on progressiivne või.. ? Eesti üksikisiku tulumaks on proportsionaalne, kuid tulumaksu miinimumi rakendamisega on tal progresseeruvad tunnused. 19. Majanduslik efektiivsus? Majanduslikult efektiivseim maks? Majanduslikult efektiivne maks – selle tõstmisel on heaol...

Avaliku sektori ökonoomika -
17 allalaadimist
80
docx

Rahanduse konspekt

Käibemaks on regressiivne sissetulekute suhtes, kuid neutraalne tarbimiskulude suhtes. Kõige regressiivsem on ravimitelt ja meditsiinikaupadelt tasutud käibemaks. Progressiivsemad: käibemaks raamatutelt, teatrikülastustelt, majutusteenustelt. Alkoholiaktsiis ja tubakatoodete aktsiis on regressiivsed, keskkonnamaksud on regressiivsed sissetulekute suhtes, kuid progressiivsed tarbimiskulude suhtes. Tulumaksumäära langetamisest ja maksuvaba tulu tõstmisest on enam saanud kasu kõrgemasse detsiili kuuluvad inimesed. Kui suhteliselt on võitnud kõige rohkem keskmised detsiilid, siis absoluutselt enim on võitnud kõrgem detsiil. Seega tulumaksumäära langetamise ja maksuvaba tulu tõusu koondmõju on olnud netotulude ebavõrdsust suurendav. Käibemaksu...

Riigirahandus -
42 allalaadimist
3
docx

Mikromajanduse KT2

Kaudsed maksud om oma olemuselt regressiivsed , kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetukekust suhteliselt suurema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetulekuga inimestega. T 2. Kaudsed maksud on oma olemuselt regressiivsed, kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetulekust suhteliselt väiksema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetu...

Mikromajandus -
35 allalaadimist
6
doc

Valitsus ja riigieelarve

Avaliku sektori kulutusi kontrollitakse Eestis A. raha juurde trükkimisega; B. Eesti Pangalt saadavale laenule toetudes; C. riigieelarve kaudu; D. kaupade hindade tõstmise abil. B 16. Eestis ei ole kehtestatud A. üksikisiku tulumaksu; B. pärandusmaksu; C. maamaksu; D. sotsiaalmaksu. B 17. Millised järgnevatest maksudest on sissetulekute suhtes regressiivsed ? A. Juriidilise isiku tulumaks, sotsiaalmaks, tollimaks B. Maamaks, juriidilise isiku tulumaks, raskeveokimaks C. Pakendiaktsiis, käibemaks, füüsilise isiku tulumaks D. Elektriaktsiis, käibemaks, tubakaaktsiis. C 18. Milline oli taasiseseisvunud Eesti majanduse suhteliselt kiire arengu üks põhjusi ? a. Suurte välislaenude võtmine ja nende efektiivne kasutamine b. Suur...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
60
docx

Mikro- ja makroökonoomika kontrolltöö nr 2

Küsimus 43 Õige Hindepunkte 1.01.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Eesti 2015. aasta riigieelarve maht on ligikaudu 8,5 miljardit eurot. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Tõene“. Küsimus 44 Õige Hindepunkte 1.01.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Kaudsed maksud on oma olemuselt regressiivsed , kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetulekust suhteliselt väiksema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetulekuga inimestega. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 45 Õige Hindepunkte 1.01.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Eesti riigieelarve tuludest umbes 14 moodustavad maksutulud. Valige üks: Tõene Väär Tag...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
318 allalaadimist
32
pdf

Majandusteaduse alused

Kui makse kogutakse selleks, et saavutada suuremat võrdsust, siis peaksid rikkamaid inimesi maksustama kõrgema maksumääraga. Ümberjaotamise määr sõltub maksumäära „progressiivsusest”. Sellest lähtuvalt liigitatakse maksud: • Progressiivsed maksud – sissetuleku suurenedes maksuprotsent tõuseb ja keskmine maksumäär (makstud maksud sissetulek) suureneb. • Regressiivsed maksud - Sissetuleku suurenedes langeb maksuprotsent ja keskmine maksumäär alaneb. • Proportsionaalsed maksud - sissetuleku suurenedes jääb maksuprotsent samaks. 7. Rahvamajanduse arvepidamine Rahvamajanduse arvepidamise süsteem on rahvusvaheliselt ühilduv arvepidamise raamistik, mille abil kirjeldatakse süstemaatiliselt ja detailselt kogumajandust, tema komponente ja seoseid teiste kogu...

Majandusteaduse alused - Akadeemia Nord
11 allalaadimist
10
pdf

Valitsussektori tulud

detsember 2015, 17:20 Olek Valmis Lõpetatud laupäev, 5. detsember 2015, 20:22 Aega kulus 3 tundi 2 minutit Hinne 19,5, maksimaalne: 20,0 (98%) Küsimus 1 Avalikul sektoril on neli põhilist rolli: Valmis tagada sissetulekute õiglane jaotus,...

Majandus - Keskkool
8 allalaadimist
30
docx

Majanduse loengud 9-17

2 LOENG 10 ­ SISEMAJANDUSLIK KOGUTOODANG.....................................................4 LOENG 11 ­ MAKROMAJANDUSLIKUD MUDELID......................................................6 LOENG 12 ­ INVESTEERINGUD.............................................................................. 11 LOENG 13...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
13 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun