Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Reformatsioon - usupuhastusliikumine, sai alguse 16.sajandil. Tulemusena eraldusid katoliiklusest protestantlikud harud (luterlus, kalvinism, anglikaani kirik). Reformatsiooni võimalikud põhjused ja eeldused- riikide valitsejad soovisid vabaneda paavsti võimu alt, vaimulike privilegeeritud seisund tekitas rahulolematust, katoliku kiriku allakäik, paavstide huvi muutus üha ilmalikumaks, indulgentside (patukustutuskirjad) müümine, vaimulikud ja humanistid katoliku kiriku vastu.
Reformatsioon 1517 - 1555  (“reformatio” lad.k. “uuendama)  Ühiskondlik liikumine katoliku kiriku reformimiseks  1517 – teesid vallandasid reformatiivse liikumise  1520. aastaks oli konflikt muutunud ületamatuks nii katoliiklastele kui luterlastele  Reformatsiooni edasiviimise võimalused: - Loengud Wittenbergi ülikoolis - Lutheri võimalus pidada Wittenbergi linnakoguduse vaimulikuna usupuhastusele üleskutsuvaid teenistusi - Isiklikud kontaktid ja trükised
Reformatsioon – hariduse tähtsuse suurenemine  Euroopa viljaait – Ida-Euroopast imporditi vilja mujale Euroopasse  Vakuraamat - feodaalmõisa talude ja nende koormiste nimistu  Vastne Testament – uus testament (Andreas ja Adrian Virginius)  Academia Gustaviana – Tartu Ülikool  Manufaktuur - käsitööettevõte
Reformatsioon - pol ajaloo seisukohalt 16. saj üleüldse reformatsioon ei olnud ühekordne akt - vb kaudselt midagi sinna poole juhtus Preisimaal, aga enamasti toimus üleminek vanast kirikust uude kirikusse samm-sammult. Ja kui Liivimaal juba kogu Saksamaa ajaloo kontekstis kehtestati väga varakult reformatsioonikord linnades, reformatsiooni läbi viimine linnas tähendas seda, et linna kontrollis linna raad, piiskopilt võeti ära ta võim ja sissetulek - ka maj küsimus.
Reformatsioon ehk usupuhastusliikumine sai alguse 16.sajandil ja algatajaks oli Martin Luther, kelle eesmärgiks oli reformida kristliku usu sisulisi kõrvalekaldeid katoliku kirikus . Reformatsiooni põhjusteks olid 1) vastuolud usutõdedes 2) katoliku kirikule omane tagasihoidlikkus puudus ja see tekitas pahameelt 3) vaimulike eelistatud seisus tekitas pahameelt 4) Lutherile ei meeldinud indulgentside müük
Reformatsiooni eelkäijaks on ketserlus - olemasoleva feodaalkorra ja katoliku kiriku vastased rahvaliikumised - naasmine algkristluse juurde, olid paavstivõimu vastu > vajadus katoliku kiriku reformimiseks Ehkki kiriku sees tekkis arvukalt protestiliikumisi, mis taotles tõsist vaimulikku süvenemist, jäi nende mõju lokaalseks.
Reformatsioon ehk usupuhastus osutus mõjukate ja suurejooneliste muutuste ajaks kogu Euroopas. Tervel Euroopal on nüüd olemas kaks korraliku usutunnistust, kuna protestantism on mõjutanud positiivselt ka katolitsismi ja on oma vastuseisuga päästnud selle täielikust korrumpeerumisest ja lagunemisest.
Reformatsioon - Ronsard-elegatne iroonia, „Raevunud Orlando“– Rosencrantz- Hamleti R usupuhastus, mis sai carpe diem motiiv, mänglevus, Ariasto eepiline luule, endine alguse Lutheri meeleline armastus sonetid: komöödia, üle 200 ülikoolikaaslane, ideedest „Armastus Marie` vastu“ ja tegelase.
Reformatsioon - 16. sajandi algul Lääne-Euroopas tekkinud vastuseis paavsti poolt juhitud katoliku kirikule. Sai alguse 31. oktoobril 1517.Reformatsiooni ehk usupuhastuse algatas Martin Luther . 1523 jõuab reformatsioon Eestisse ning usujutlustajad leidsid linnadest väga kiiresti poolehoidjaid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Reformatsioon – Usupuhastus Johannes IV Kievel - Saare-L22ne piiskop, kes korraldas oma valdustes ulatuslikke visitatsioone, mis t6id esile kiriku korratuse, pyhameeste ahnuse jpm. Johannes Blankelfeld – Riia peapiiskop (varem Tartu ja Tallinna), taitles katoliku usuelu korrastamist Martin Luther – Usupuhastaja algataja, 95 teesi Melchior Hoffmann – Saksamaalt p2rit jutlustaja ja kasuksepp, kelle juhtimisel l2ksid inimesed Toomem2ge kaitsva piiskopi valvemeeskonna vastu lahingusse.
Reformatsioon – Roomast sõltumatute kirikute teke; “inimlikud” põhjused (Henry VIII). Martin Luther 1483-1546 – ülikooli ajal rõõmus poiss, pikselöögist tõuge; vastu vanemate tahtmist teoloogia suund, piibliteaduste professor. Kloostris: põhiküsimuseks: Jumala leidmine.
Reformatsioon - reformatsiooni ehk usupuhastuse algatas Martin Luther 1517.aastal Wittenbergis. Liivimaale jõudsid jutlustajad juba 1523.aastal ja leidsid väga kiiresti poolehoidjaid. Pildirüüste-vallandus 1524. aastal ordumeistri ja piiskoppide vaenuliku suhtumise tõttu.
Reformatsioon – katoliku usu puhastus (sai alguse 1517. a Saksamaal)
Reformatsioon - Reformatsioon (protestantlik reformatsioon) oli 16. sajandil sündinudkatoliku kiriku vastane usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised olid luterlus, kalvinism ning anglikaani kirik.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Reformatsioon - kiriku ja ühiskonna muutumine laiemalt Usupuhastuse eeldused ja põhjused(õ.lk. 224) • Ilmaliku ja vaimuliku võimu vaheline konkurents • Katoliku kiriku moraalne allakäik • Indulgentside müük, millega rahastati kiriku ettevõtmisi • Humanismiideede levik • Renessanss, teadmiste areng • Rahvusriikide kujunemine • Kirik peab olema lihtne, odav, emakeelne • Kirikukogudus ei pea alluma Rooma paavstile Usupuhastus Saksamaal
Reformatsiooni tulemused ehk tagajärjed: 1) Ristiusu lõhenemine 2) Euroopa usuline lõhenemine 3) 1555 – Augsburgi usurahu, millega luteri usk tunnistati katoliku usu kõrval teiseks riigireligiooniks. Pärast seda oli Saksamaa veelgi lõhestatum kui kunagi varem.
Reformatsioon - AJ usupuhastus , protestantlik reformatsioon) oli 16. sajandil sündinud usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised olid luterlus, kalvinism ning anglikaani kirik.
Reformatsiooniga võrreldes on siin oluline erinevus, reformatsioon pöördus minevikku, sest üritati pöörduda tagasi puhta usu lätete juurde, prantsuse revolutsioon nägi aga ennast just tulevikku suunatuna, eesmärgiks oli inimeste õnnelikuks tegemine.
Reformatsioon inglismaal - Reformatsioon (protestantlik reformatsioon) oli 16. sajandil sündinud usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised olid luterlus, kalvinism ning anglikaani kirik.
Reformatsioon – Reformatsioon ehk usupuhastus oli murranguline usuliikumine Lääne- ja Põhja-Euroopas, mis sai alguse 1517. aastal Saksamaal(Martin Luther). Ladinakeelne jumalateenistus asendati emakeelsega, meil niisiis eestikeelsega.
Reformatsioon – usupuhastusliikumine XVI sajandil renessanss – antiikkultuuri väärtustav humanistlik elukäsitus riigipäev – valitseva seisuse otsustusorgan teoloog – usuteadlane teotöö – talupoja töökohustus mõisa heaks
Reformatsioon e. Usuvahetus 16. sajandi esimese poole olulisemateks märksõnadeks Liivimaa ajaloos on kirikuelus reformatsioon, välispoliitikas suhted venelastega ning sisepoliitikas ordumeister Wolter von Plettenbergi tegevus.
Reformatsioon ehk usupuhastus  Dominiiklasest Johann Tetzel asus indulgentse müüma - kuulutas: „kui raha kirstus kõliseb, hing puhastustulest pääseb“  Tezeli saatjaks oli Rooma Katoliku kiriku paavst, kes tahtis
Reformatsioon tähendab usupuhastusliikumist (katoliku kiriku vastane). Lutheri suurim teene on Piibli tõlkimine saksa keelde, mis pani aluse ühtsele saksa kirjakeelele ja soodustas rahva haridustaseme üldist tõusu.
Reformatsioon - 16sajandil toimunud usupuhastusliikumine, mille tagajärjel kujunesid katoliiklusest eraldunud protestantlikud kirikud (luterlus, kalvinism, anglikaani kirik) Protestantlikud usuvoolud e protestantism-
Reformatsioon ehk usupuhatusliikumine Reformatsioon on 16. sajandil Euroopas levinud usupuhastusliikumine katoliku kiriku ja paavstluse vastu, mis sai alguse 1517. aastal Saksamaal, mille algatas Martin Luther.
Reformatsioon ehk usupuhastus. Sel ajal elanud suurmeistrid ühendasid hilisgootika pärandiga Madalmaade ja mõnikord ka itaalia kunsti saavutused. Kunstinikud kujutasid rohkem inimeste omapära ja tundeelu.
Reformatsioon – kaotati indulgentside müümine, jumalateenistused muutusid emakeelseteks, Piibel tõlgiti rahvuskeeltesse. Reformeeritud kirik oli lihtne, inimene hakkas jumalasõna ise mõistma.
Reformatsioon - kiriku ja ühiskonna muutumine laiemalt(valitsemise, poliitilise ning ka majandusliku võimu alal) Saksa reformatsiooni tähtsamaks juhtijaks ja kiriku rajajaks sai Martin Luther.
Reformatsioonid on mõttetud ning vaid hävitavad suursugust Nõukogude Liitu. Venemaal tõusis juhistaatusesse Boriss Jeltsin, kes jätkas vapralt turumajanduslikke ja demokraatlikke reforme.
Reformatsioon - algatas martin luther 1517,1523 oli suur poolehoid, 1524 a ründasid ordumeistrid ja piiskopid linna kirikuid purustades kõik nii ka tartus viljandis narvas ja uus pärnus.
Reformatsioon ehk usupuhastus sai alguse 1517. aastal Wittenbergis, mille algataja oli Martin Luther. Martin Luther arvas, et õndsaks saab ainult usu kaudu ja põhitõdesid saab piibilst.
Reformatsioon - oli 16. sajandil sündinud usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised luterlus, kalvinism ning anglikaani
Vote UP
-1
Vote DOWN
Reformatsioon - usupuhastus Tõi kaasa : 16 sajandil tekkis vastuseis paavsti keskvalitsusele See oli 1) poliitline vastuseis: aadelikud ja rikkad linnlased ihkasid endale kirirku vara ja maid 2) vaimne vastuseis: sooviti kuluurialaseid ja usulisi muutusi, väideti, et Piibel on ristiusu ainus tõeline alus reformatsioon loob eelduse hariduse arenguks- igaüks pidi ise Piiblit lugema
Reformatsioon - Martin Luther - 1517 Saksamaal (katoliku kirik ja tema paneb aluse protonstatismile)Tema uus kirikureform kannab nime "Luteri kirik" - Eestis umbes 1545.a.
Reformatsioon - Martin Lutheri poolt algatatud ja Saksamaal alguse saanud kirikureform ja usupuhastusliikumine, eesmärgistatuna ristiusu algete juurde tagasipöördumaks.
Reformatsioon ehk usupuhastus algas 16. saj. 1. poolel Saksamaal seoes Marthin Lutheri tegevusega. Lutheri alustatut jätkasid Shveitsis Huldrich Zwingli ja Jean Calvin.
Reformatsioon – 14. sajandil toimunud usupuhastusliikumine, mille tagajärjel kujunesid katoliiklusest eraldunud protestantlikud kirikud (luterlus, anlikaani kirik)
Reformatsioon e. usupuhastus – ristiusu õpetuse puhastamine täiendustest ja tõlgitsustest ning tagasipöördumine kristlike põhimõtete range jälgimise juurde.
Reformatsioon - XVI saj.toimunud usupuhastusliikumine,mille tagajärjel kujunesid katolooklusest eraldunud protestantlikud kirikud(nt luterlus,kalvinism,anglikaani
Reformatsioon – Kitsamas tähenduses 16. sajandil toimunud usuline liikumine, mille tagajärjel tekkisid luterlik kirik, kalvinistlik kirik ja anglikaani kirik.
Reformatsioon ehk usupuhastus. 16. sajandi alguseks oli Rooma katoliiklik kirik jõudnud sisemisse kriisi ja paljud vaimulikud leidsid, et kirikut tuleks muuta.
Reformatsioon – Usupuhastus liikumine Läbiviija – Martin Luther (1483-1546) Aeg – 31. oktoobril 1517. aastal esitas ta oma seisukohad 95 teesina.
Reformatsioon ehk usupuhastus. Sel ajal elanud suurmeistrid ühendasid hilisgootika pärandiga Madalmaade ja mõnikord ka itaalia kunsti saavutused.
Reformatsioon – paavsti rolli võttis üle kohalik valitseja, kirku varade sekulariseerimine ehk varade ilmalike valitsuste alla võtmine.
Reformatsioon - 16.saj sündinud usuline liikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid : luterlus,- kalvinism,- anglikaani kirik
Reformatsioon on usupuhastus. Usupuhastus on ristiusu õpetuse puhastamine sajandite jooksul ladestunud täiendustest ja tõlgendustest.
Reformatsioon - XVI sajandil toimunud usupuhastusliikumine, mille tagajärjel kujunesid katoliiklusest eraldunud protestantlikud kirikud
Reformatsioon - oli 16sajandil sündinud usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldasid nn reformeeritud harud.
Reformatsioon e. usupuhastus algas 1517. aastal Saksamaal, mille ajendiks oli Martin Lutheri ülesastumine Wittenbergis oma 95 teesiga.
Reformatsioon inglismaal - Reformatsiooni algul ei pooldanud Inglismaa toonane kuningas Henry VIII(valitses 1509- 1547) Lutheri õpetust.
Reformatsioon – usupuhastus, katoliku kiriku vastu (paavst). Algas 1517 Saksamaalt (Martin Luther). 1525 jõudis Eestisse.
Reformatsioon – katoliiklust tahetakse lutherlusega asendada. Madalmaad saavutavad tugeva laevastiku tõttu iseseisvuse.
Reformatsioon – usuvahetusliikumin, katoliku usu reformimine, erinevate usulahkude teke. Eelkõige Euroopa mastaabis.
Reformatsioon - usumuudatus Millest sai tõuke seltskonnamuusika areng- nooditrükitehnika leiutamine 15-16.saj andis
Reformatsioon on kiriku ja ühiskonna muutmist laiemalt, nii valitsemise, poliitilise ja majandusliku võimu alal.
Reformatsioon - katoliku kiriku ja katoliikluse puhastus- ja uuendusliikumine, mis sai alguse 16. saj I veerandil
Reformatsioon – kiriku ja ühiskonna muutmine laiemalt, ka valitsemise, poliitilise ja majandusliku võimu
Reformatsioon - usupuhastusliikumine. Martin Lutheri algatatud katoliku kiriku vastane usu-uuendusliikumine.
Reformatsioon ehk usupuhastus. 16. sajandi alguseks oli Rooma katoliku kirik jõudnud sisemisse kriisi.
Reformatsioon ehk usupuhastus: Luther leidis, et usulise tõe ainsaks allikaks saab olla vaid Piibel.
Reformatsioon - kiriku ja ühiskonna muutmine valitsemine, poliitilise ja majandusliku võimu alal
Reformatsioon - usupuhastus on ristiusu õpetuse puhastamine täendustest ja tõlgendustest.
Reformatsioon - usupuhastusliikumine katoliku kiriku vastu ja algatatud Martin Lutheri poolt
Reformatsioon norras - Norras juhtis reformatsiooni Olav Engelbrektsson, keda toetas ka rahvas.
Reformatsioon – usupuhastus, see oli vastuseis paavstijuhitus keskvalitsuse vastu.
Reformatsioon polnudki ehk nii suurejooneline ega kiire, kuid see sütitas ja levitas ideid.
Reformatsioon – usupuhastus, ühiskonna ja kiriku ümberkorraldus (Martin Luther
Reformatsioon – põhjused, eeldused – Saksamaal, Sveitsis, Inglismaal, Rootsis
Reformatsioon - ehk usupuhastuse algatas Martin Luther 1517. aastal Wittenbergis.
Reformatsioon – reformatsioon e. usupuhastusliikumine sai alguse 16. sajandil.
Reformatsioon on usu liikumine, jumalani võib jõuda ainult pühakirja kaudu.
Reformatsioon – usupuhastus ja ühiskonna ja kiriku ümberkorraldamine 1517
Reformatsiooni põhjus - tagasipöördumine kristlike põhimõtete range järgimise
Reformatsioon - pol oli tähtsaim ülemvõimu käsitlev supermaatiaakt.
Reformatsioon – Kiriku ja Ühiskonna muutumine ristiusu puhastamisega
Reformatsioon – ühiskondlik liikumine katoliku kiriku reformimiseks.
Reformatsioon – ehk usupuhastusliikumine, mis sai alguse 16.sajandil
Reformatsiooni käik – sai alguse Saksamaal, sealt levis üle kogu maailma.
Reformatsioon – kõigepealt luteri poole siis kalvinismi suunas.
Reformatsioon - 16. sajandil sündinud usuline uuendusliikumine.
Reformatsioon ehk usupuhastusliikumine, mis algas 16. sajandil.
Reformatsioon - See oli 16.sajandil usuline uuendusliikumine.
Reformatsioon - usupuhastus liikumine, M. Lutheri algatusel.
Reformatsioon - Usupuhastusliikumine 16. sajandi Euroopas.
Reformatsioon - Luterlust levitas Rootsis Olaus Petri.
Reformatsioon - kriis tolleagse inimese maailmapildis.
Reformatsioon - usupuhastus, kirik korraldati ümber.
Reformatsioon – ümberkorraldused katoliku kirikus.
Reformatsioon ehk usupuhastusliikumine mingi erand.
Reformatsioon - KATOLIKU KIRIKU VASTANE LIIKUMINE.
Reformatsioon on nii kiriku kui ka ühiskonna
Reformatsioon – usuline puhastusliikumine.
Reformatsioon - usupuhastusliikumine.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun