Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Realism – kõige vanem pikalt domineerivaim ( enne 19.saj); osalejad on riigid ja riigid on kõige tähtsamad , inimene ei ole tähtis; riigid käituvad ratsionaalselt; riikide suhted on „null-summa mäng“; maailmas valitseb anarhia ja iga riik vastutab enda eest, riikidevaheline koostöö väike või olematu; sõda on normaalne; Eesmärk: sõjajõud, domineerimine, muu pole oluline.
Realism – 19.saj Realism on kunstistiil, mis tekkis Prantsusmaal pärast 1848. aasta revolutsiooni. Realism on kunstivool, mis taotleb ümbritseva, maalitava tõetruud ilustamata kujutamist. Realism hülgas romantismile omase kujutluslikkuse ja akadeemilise formalismi. Realism oli romantismi vastand.
Realism - kirjanduse ja kunstisuund, mis püüdleb reaalsuse võimalikult tõepärase kujutamise poole ning käistleb tegelikkust nii, nagu see näib tavalisele inimesele, väldib idealiseerimist, romantilisust, erakordsete inimeste ebatavaliste kirgede kujutamist

Realism – tõde teaduses on vastavuses teaduse väidete ( teooriate) ja tegelikkuse vahel, siis kirjeldaks teadus maailma, nii nagu ta on. 37. instrumentalism – teadusteooriates leiduvad objektid on funktsionaalsed, teadlaste mõttekonstruktsioonid.
Realism on lühidalt öeldes tegelikus, ta kirjeldab asju nii nagu nad tegelikult on.Realist väljendab oma teooriaid tuginedes juba realistlikult toimivatele teooriatele, nt Maxwelli võrrandid mis näitavad, et maailmas on elektri ja magnetväljad.
Realism on kunstistiil, mis tekkis Prantsusmaal pärast 1848. aasta revolutsiooni. Realsim on kunstivool ,mis taotleb ümbritseva, maalitava tõetruud ilustamata kujutamist. Seda viljeldi kogu Euroopas ja ka Venemaal 19. sajandi lõpuni.

Realism - laps üritab objekti edasi anda võimalikult tõetruult  autism - puudulik suhtlemine ja keelekasutus, fantaasiamängude puudumine, tihti andekad joonistajad, sest ei lihtsusta reaalsust sümboliteks  oskab loendada
Realism - Võeti kasutusele 1850. aastal (19.sajandi keskel). Olid erapooletud, püüdsid ühiskonda paremaks muuta, detailirikkus, kasutati rahvakeele väljendeid, tegelased olid lihtrahvast või keskklassist, sageli pahelised.
Realism - kui oletada, et tõde teaduses on vastavuses teaduse väidete ja tegelikkuse vahel, siis kirjeldaks teadus maailma, nii nagu see on. Vatsandlik seisukoht ütleb, et teadusteooriates leiduvad objektid on fiktsionaalsed.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Realism - (1830-70), Pr. (kindlapiiriline kirjandusvool)/V.Hugo “Jumalaema...”; Stendhal “Punane ja must”; Dickens, Balzac, Flaubert;/ kriitiline realism- kristieerib ühiskonda ja kihte, enda kogemused C.Dickens- Ing realismi esindaja, tõi realismi emotsionaalsust, puudus haridus, elus õpetusi saanud Cervanteselt ja Londoni aguliseltskonnast // “Oliver Twisti seiklused”, “David Copperfiled”, 13 romaani
Realism – =(lad k materiaalne) eesmärk kujutada kaasaegset elu ilustamata, kõikide halbade külgedega. Kaasajale lähenetakse ajalooliselt, välditakse väljamõeldisi, negatiivsete nähtuste kujutamine, üldistamine.
Realism – universaalid on reaalselt olemas, kas siis konkreetsetest asjadest eraldi (Platonist lähtuv arusaam) või neis asjades endis (Aristoteles). Seda seisukohta pooldasid Anselm Canterbury’st ja Thomas Aquinost.

Realism on tuntud kunstimeetodina antiikkirjanduses(realis - tõeline, esemeline, materiaalne) Tähendas vastasseisu eelkõige romantismile, ent peaaegu kogu saj. vältel põimusid mõlemad kirjandusnähtused.
Realism - suurriigid on olulised: sõjaväeline ja majanduslik võim, võimude tasakaal, võimu ülekandumine, hegemoonia. LIBERALISM- suuriigid on olulised: majanduslik võim, rahvastiku arv, pehme võim.
Realism teadusfilosoofias on seisukoht, mille kohaselt loodusteaduse ja teiste empiiriliste teaduste teoreetilised objektid või vähemalt osa neist on tõeliselt olemas ning teaduslikud teooriad on ligilähedaselt tõesed.

Realism – 1. metafüüsilise realismi järgi on reaalsus teadvusest sõltumatu (Võrdle: idealism) 2. mõisteterealismi järgi on mõisted reaalselt olemas( keskaegne realism ).( Võrdle : nominalism )
Realism – kirjandus- ja kunstimeetod, mis tekkis 1830. aastatel Prantsusmaal. Realism taotleb tegelikkuse tõepärast kujutamist, s.o ajajärgule, keskkonnale ja inimesele tüüpilise kujutamist.
Realism on äärmiselt elujõuline kirjandusvool - püüab elu kujutada võimalikult tõepäraselt. Realistlik romaan kujutab inimest ühiskonnas, sotsiaalsete probleemide keskel.

Realism – autori ja teksti vaheline piir – lähevad nt tegelase mõtetesse vm. Tähtis joon on see oma aja poliitiliste ja sotsiaalsete asjade tähtsustamine ja kujutamine.
Realism on kunstistiil, mis tekkis Prantsusmaal pärast 1848. aasta revolutsiooni. Realism on kunstivool, mis taotleb ümbritseva, maalitava tõetruud ilustamata kujutamist.
Realism - kui oletada, et tõde teaduses on vastavuses teaduse väidete ja tegelikkuse vahel, siis kirj teadus maailma, nii nagu see on. Probleem- teoreetilised entiteedid.

Realism on olnud juba antiikkirjanduses renessanssi ajastul (Boccacio, William Shakespeare), romantikute teostes (Victor Hugo) ja klassitsistlikus kirjanduses (Molière).
Realism on hilistekkeline, temas ilmnevad puhtrealistlike tunnusjoonte kõrval ka naturalismi mõjud. Nende kahe voolu vahel ei olegi alati selget vahet tehtud.
Realism – kunstimeetod, mille järgi kirjanduse ja kunsti ülesanne on kujutada elu tõepäraselt ning avada nähtuste olemus ja põhjuslikud seosed.

Realism kirjanduses tähendab nii reaalsusele lähedast kujutusviisi kui ka kirjandusvoolu, milles kirjanduse lähedus tõsielule seatakse omaette eesmärgiks.
Realism – universaalid on olemas reaalselt kas konkreetsetest asjadest eraldi - Platonist lähtuv arusaam või neis asjades endis - Aristoteles.
Realism on kirjandusvoog. Tekkis 1830.(-1870.)Prantsusmaal (ka Inglismaal ja Venemaal). Ning 19. Saj lõpp ja 20.saj algul levis mujal maailmas.

Realism - kujunes 1830. aastatel, mil kirjanikud võtsid sihiks loobuda väljamõeldistest ja kujutada oma kaasaegset ümbritsevat tegelikkust.
Realism – tegelikkus, püüab jäljendada midagi olulist või tüüpilist • Naturalism – jäljendab väga püüdlikult, aga valimatult.
Realism - kirjandus- ja kunstimeetod, mis taotles tegelikkuse tõepärast kujutamist, so. ajajärgule ja keskkonnale tüüpilise kujutamist.

Realism on kunstistiil, mis tekkis Prantsusmaal pärast 1848. aasta revolutsiooni ta huvitus kaasajast, lihtsatest inimestest ja argielust.
Realism – Sai alguse 1830ndatel,kuid juhtivaks vooluks sai alles 1870ndatel.Teoses kujutatakse tegelikku elu tõepäraselt ja ilustamata.
Realism on subtiilsete üleminekute ja vahetoonide kaudu seostatud lihtrahva põlvkondade pikkuste fantastiliste kujutluste ja legendidega.

Realism – kirjanduses taotleb tõepärast, objektiivset kujutamist, elunähtuste oluliste külgede ja põhjuslike seoste esiletoomist.
Realism on kunstimeetod, mille järgi kunsti ülesandeks on kujutada elu tõepäraselt, avada nähtuste olemus ja põhjuslikud seosed.
Realism - üldmõisted (universaalid) on reaalselt eksisteerivad, nad eelnevad üksiknähtustele (noomenitele). Ante rem- enne asju.

Realism - me võime nimetada midagi „tõeliseks” ainult siis, kui see vastab meist sõltumatule „objektiivsele” reaalsusele.
Realism tänapäeval – mõned riigid jätkuvalt kasutavad seda; RV suhete uurimises omaette grupeering; seletab osa maailmast, teist osa mitte.
Realism - 19.saj teine pool Pr. Barbizoonlased Venemaa peredviždnikud 19.saj toimub suur vastandumine Ühiskonnakriitiline realism

Realism - Prantsusmaa kunstnikud, 1830-ndatel loodusesse maalima läinud seltskond, sai koha järgi nimetuseks Barbizoni koolkond.
Realism on tuletatud ladina sõnast res = asi ning vastavast omadussõnast realis = esemeline, tõeliselt olemasolev, reaalne.
Realism - kesksed riigid, sõjaline võimekus on väga oluline, inimloomuses on saada võimu. Riigid käituvad ratsinaalselt.

Realism - kunstisuundumus, mis püüab elu kujutada tõepäraselt, käsitledes tõsiselt ja traagiliselt eeskätt argielu.
Realism - tegelik,esemeline kirjandus taotleb tegelikkuse tõepärast objektiivset kujutamist,elunähtuste esiletoomist.
Realism - mida õpetas keskaegne realism?- üldmõisted(universaaliad) on olulisemad ja reaalsemad kui üksikmõisted.

Realism on kirjanduse, kujutava kunsti ja teiste kunstiliikide vool, mis taotleb tegelikkuse tõepärast kujutamist.
Realism - ühiskonna varjukülgede avalikkuse ette toomine, sotsiaalsete olude kriitika  kriitiline realism.
Realism – universaalid on mõtetega ja individuaalsete objektidega seotud, kuid eksisteerivad neist eraldi.

Realism – kunstimeetod, mis püüdleb tõetruu kujutamise poole, ilma idealiseerimata ja steriliseerimata.
Realism - realism mingi valdkonna/objekti suhtes väidab, et see valdkond/objekt on vaimust sõltumatu.
Realism – seisukoht, et inimtunnetus annab võimalikult täpselt edasi temast sõltumatut reaalsust.

Realism - Prantsusmaa-looduslähedane,maalivad tõde,ümbritsevat elu.Pruunid,hallid kollakad toonid.
Realism - Kirjandus-ja kunstivool ,mis taotleb tegelikkuse objektiivset ehk tõepärast kujutamist.
Realism – lähedane impressionismile või realismile, kuid värvivalik on subjektiivsem ja vabam.

Realism - näitab asju nii nagu on, selle maali kohapealt võiks öelda, et näitab tavapäraseid
Realism kunstivallas on 19.sajandi esimesel poolel G. Courberti rajatud maalistiil, mis tekkis Prantsusmaal.
Realism – keskaegne filosoofiasuund, mille järgi asjad on tunnetajast sõltumatult olemas.

Realism - kunstivool, mis taotleb ümbritseva, maalitava tõetruud ilustamata kujutamist.
Realism on alati populaarne olnud eelkõige kõiksuguste konfliktid ning segaduste ajal.
Realism - kirjanikud loobusid väljamõeldistest ja asusid kujutama reaalset kaasaega.

Realism - kirjandus- ja kunstimeetod, mis taotles tegelikkuse tõepärast kujutamist.
Realism – reaalse jäljendamine kunstis, tavaliselt midagi olulist või tüüpilist
Realism – kirjandussuund, mis taotleb tegelikkuse võimalikult täpset kujutamist

Realism - reaalsed ainult ideed-universaalid, mis eksisteerivad Jumala mõistuses.
Realism – 1850/60 – realismi kui kunstivoolu kõrgaeg, 1870 kõrgaeg Venemaal.
Realism on kunstistiil, mis tekkis Prantsusmaal pärast 1848. aasta revolutsiooni.

Realism on romantismi täielik vastand ning hakkaski kujunema romantismi järel.
Realism – kirjandus- ja kunstimeetod, mis tekkis 1830. aastatel Prantsusmaal.
Realism – entiteetidel on olemas liigid ning inimene annab neile nimetused.

Realism on 19 sajandi teisel kolmandikul G. Courbet'i rajatud maalistiil.
Realism on kunstivool, mis maalib ümbritsevat tõetruult ja ilustamata.
Realism - tekkis 1830.a.prantsusmaal.järgneb ja vastandub romantismile.

Realism – me teame üsna palju endast ja meid ümbritsevast maailmast.
Realism on seisukohal, et sõda on maailmas täiesti normaalne nähtus.
Realism - *tänaval , tsivilisatsioon, linn , asula,tööstuspiirkond.

Realism on seisukohal, et rahvusvahelistes suhetes on toimijad riigid.
Realism on moodne kunst, mis arenes üha suurema abstraktsuse suunas.
Realism ehk konservatism Rahvusvahelist areeni nähakse anarhilisena.

Realism eestis - 1890-1905, naturalismi mõjud, venestamine, tugev tsensuur,
Realism on kunstivool, kus kujutatakse peamiselt loodust ja inimest.
Realism – üks levinumaid proosakirjanduse vormi Hiinas ka praegu.

Realism on fantastika kõrval teine lastekirjanduse kujutamismeetod
Realism on kunstiline liikumine, mis sai alguse 1980 Prantsusmaal.
Realism - maalitava tõetruu ilustamata ja moonutamata kujutamine.

Realism - 1.Kirjutatakse elust nii nagu see on,ilma ilustusteta.
Realism – kirjandusvool, mis taotleb elu tõetruud kujutamist.
Realism on vastukaaluks romantismile, kõige avatum, mahukam.

Realism on valdvalt proosas, aga leidub ka draamas ja luules.
Realism - Manet Anette Põldsalu, Brigitta Kannel, Siret Upan
Realism on 19 sajandi teisel kolmandikul rajatud maalistiil.

Realism – 19 saj kunstistiil, mis on vastand romantismile.
Realism - jõuame ikka sinna tagasi, kust me pärit oled.
Realism – Miks inimene pole õnnelik? 19.saj 2. pool

Realism - Vastukaaluks romantismile tekkinud suund.
Realism - iseloomustab jäljendlikkus ja tegelikkus
Realism - kujutas kõike tõetruult ja ilustamata.

Realism tähendab tõeliselt olemasolevat.
Realism - 19. sajandi keskpaik.
Realism - 19 sajandi 30 aastatel

Realism - Eesti rahvuslik kunstTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun