Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Reaktsiooni järk – kontsentratsioonide astmenäitajate summa reaktsiooni kiiruse (massitoime seaduse) avaldises: I järku reaktsioonid: v = k⋅c; II järku reaktsioonid: v = k⋅c1⋅c2, v = k⋅c2; III järku reaktsioonid: v = k⋅c1⋅c2⋅c3, v = k⋅c12⋅c2, v = k⋅c13. Reaktsiooni järk ühe aine järgi – selle aine kontsentratsiooni astmenäitaja reaktsiooni kiiruse (massitoime seaduse) avaldises.
Reaktsioon on nii kiire, et atmosfääris ei leidu peaaegu kunagi märkimisväärsel hulgal HSO3. Teises võimalikus reaktsioonivariandis võib HSO3 reageerida hüdroksüülradikaaliga, mille tulemusel vabaneb veeaur ja SO3. "Omavahel põrkudes tilgakesed aja jooksul kasvavad ja lõpuks langevad maha . Asemele tekivad uued tilgakesed.
Reaktsioon on järgmine: K2SiO3 + CO2 --> n* SiO2. Kuivamisel tekkiv SiO2 ei kahjustu happevihmade käes (ei lagune SO2 toimel). Nii silikaatvärvide kui ka lubivärvide toonide saamiseks kasutatakse algupäraseid pigmente, milleks on oksiidid ja looduslikud mullad, väljaarvatud valge ja koobaltsinine, mida looduses ei leidu.

Reaktsioon on aeglane ja teine kiire -(k2>k1), siis võib segureaktori (PSR) -arvutamise kahe põhiülesande elusrakude kasutavad toiteaineid -kasvamiseks,uute saab juhtuda reageerivate osakeste kokkupõrke -ajal. integraalne -meetod silub katseandmeid, kuid olla raske saada piisavas -koguses saadust B. Kui aga erinevused.
Reaktsioon on kiirem 7.Kuidas mõjutab segamine reaktsiooni kiirust? kiireneb, kuna segamisel reageerivad ained kiiremini ja ühtlasemalt 8.Kuidas mõjutab temperatuuri tõstmine reaktsiooni kiirust? Miks? Kiireneb, kuna kõrgemal temperatuuril on osakeste energia suurem, nende liikumine kiirem ja kokkupõrked tugevamad.
Reaktsioon E. coli ensüüm Eukarüoodi ensüüm Ahela vahetus RecA Rad 51 2-ahelaline katkemine - Spo11 (meioos), nukleaas 1-ahelalise DNA teke RecBCD helikaas, nukleaas MRX valk Ahelavahetuskompleks RecBCDm RecFDR Rad 52, Rad 53 Ühenduste liikumine RuvAB - Ühenduste lahendamine RuvC Mus81

Reaktsioon - mudelist, teised aga ei pidanud biheivioristlikku ortodokssust esmatähtsaks ning on püüdnud integreerida nii biheiviorismi kui ka kognitiivse psühholoogia positiivseid momente. Tüüpiliseks näiteks viimati mainitule on A. Bandura neobi-heivioristlik õppimisteooria.
Reaktsiooni hetkkiirus – kiirus ajahetkel (). Mõõdetakse reaktsiooni toimumise kestel ja iseloomustab reaktsiooni tingimustes, mis vastavad sel hetkel reaktsioonisegus olevate ainete kontsentratsioonidele. Joonis 9.1 Lähteainete kontsentrratsiooni muuutumine reeaktsiooni vältel
Reaktsioon stressile on väga individuaalne ja oleneb isiksusetüübist (vt. ka joonis Z): - A-tüüpi käitumine: range nõudlikkus ja distsipliin enda suhtes; - B-tüüpi käitumine: endasse suhtumine salliv, kiitev ja lõbujanu õigustav (Infarkti esineb enam A-tüübil).

Reaktsioon on suure tähtsusega tööstuse jaoks, sest ta on vaheetapiks lämmastikhappe tootmisel ammoniaagist: // t°, Pt 4NH3 + 5O2 ------- 4NO + 6H2O Ammoniaaki kasutatakse lämmastikhappe, väetiste, plastmaside, lõhkeainete, puhastusvahendite tootmiseks.
Reaktsioon on pöörduv. III Isotsitraadi osküdatiivse dekarboksüülimise tulemusel sünteesitakse α-ketoglutaraat, eraldub CO 2 (väljub esimene C aatom) ja toodetakse NADH ensüümi isotsitraadi dehüdrogenaasi (tsitraaditsükli võtmeensüüm) vahendusel.
Reaktsioon on dünaamiliselt tasakaalus, kui tekkivate osoonimolekulide arv on sama suur kui lagunevate osoonimolekulide arv. Stratosfääri osoon erineb maapinnalähedasest osoonist, mis pärineb tööstus- ja liiklussaastest kombineerituna ilmastikuoludega.

Reaktsiooni c6h12o6 - > 2CH3CH2OH + 2CO2. Selle protsessiga saab toota kuni 25% etanooli (kaheldav, tavaliselt mitte üle 15-16%), kuna pärmiseened surevad kõrgemas kontsentratsioonis. Samuti on võimalik toota eteeni hüdratatsioonil: C2H4 + H2O -> CH3CH2OH. [2]
Reaktsioon on igaühel erinev ja see pole midagi ebatavalist niisuguses seisundis. Lasteaiaõpetajal oleks hea teada vanema reaktsioone ja tundeid, kuna samast perest võib ka mõni vanem laps lasteaias käia, kellega õpetaja puutub kokku igapäevaselt.
Reaktsioon - esmalt kasutatakse uuritava valgu vastaseid primaarseid antikehi, mis tunnevad valgu ära tema natiivses vormis ja seejärel fluorokroomiga konjugeeritud sekundaarseid antikehi, mis seonduvad primaarse antikeha konstantsete regioonidega.

Reaktsioon on väga eksotermiline ning temperatuur võib selle käigus tõusta isegi 3000 0C-ni. Alumiiniumoksiid on väga väga püsiv valge värvusega tahke aine. Veega ta ei reageeri ning on küllaltki vastupidav nii hapete , kui leeliste suhtes.
Reaktsioon on lõppenud ja nivood enam ei muutu, jälgin, et vee nivoo püsiks enam-vähem paigal. Liigutan bürette üles-alla nii, et vee nivood mõlemas büretis oleksid jällegi ühes tasapinnas ja loen samalt büretilt uue nivoo näidu.
Reaktsioon on õppenud ja nivood enam ei muutu, lasta eraldunud vesinikul 2...3 minutit jahtuda, jälgides, et vee nivoo püsiks enam-vähempaigal. Kui nivoo hakkab nähtavalt muutuma, pole seade hermeetiline ja katse tuleb uuesti sooritada.

Reaktsioon – kuidas treening meeldis? 2. õppimine – kui palju teadmisi ja oskusi treenitav omandas? 3. käitumine – kas käitumises on muutusi märgata? 4. tulemused – kas töö tulemused on pärast treeningut paremad kui enne?
Reaktsioon joodiga on pöörduv ja kõrgemal temperatuuril kompleks laguneb ning seetõttu kaos pärast lahuse kuumutamist sinine värvus (värvitu lahus). Jahutamisel kompleksid jällegi moodustuvad ja lahus omandab tumesinist värvi.
Reaktsiooni 550 - 600°C juures, jahutades seejärel kuni Katalüsaator Pt-Rh (5-10% Rh) väga tiheda sõela kujul põhjani ja toetub rõngale, mis tihendab kahe toru 400°C-ni, et ära hoida tagasipöörduvat reaktsiooni.

Reaktsioon veega – aldehüüdi ja ketooni teke etüüni ja propüüni näitel (saaduseks vastavalt etanaal (aldehüüd) ja propanoon ehk atsetoon (ketoon) Reageerimine hapnikuga e. põlemine (saaduseks CO 2 ja H2O)
Reaktsioon ehk vastus ärritusele antakse: • tingimatute ehk kaasasündinud refleksidena – info liigub ainult seljaaju vahendusel ja reaktsioon on tahtmatu ja automaatne • tingitud refleksid (õpitud)
Reaktsioon – tegutsemisvalmidus – emots väline avaldumine (miimika, zestid) – regulatsioon (tahtlik pidurdus, pikedamine) Põhiemotsioonid: õnnelikkus, üllatus, kurbus, hirm, viha, vastikus (x6)

Reaktsioon on pöörumatu. Nüüd on meil tekkinud ühest glükoosi molekulist 2 püruvaadi molekuli, mis aeroobsetes tingimustes oksüdeeritakse täielikult tsütraaditsüklis üle atsetüül-CoA.
Reaktsioon – Vastupanu ühiskondlikule arengule ehk tagurlus 9. Püha Liit – Vene keisri Aleksander I eestvedamisel loodud liit, millega liitusid kõik Euroopa riigid peale Inglismaa ja Türgi.
Reaktsiooni järk on siin määratletud kui eksponentide summa kiirusvõrrandi kontsentratsiooniliikmes. Üldjuhul võib kiirusvõrrand olla keerulisem algebraline avaldis murdarvuliste eksponentidega.

Reaktsioon on blokeeritud Konkureeriv inhibeerimine - etanooli ja etüleenglükooli koos esinedes eelistab keha etüleenglükooli, kui etanooli hulga suurenedes eelistab jälle etanooli.
Reaktsioon on pöörduv. VIII Toimub fosfaatgrupi ülekanne asendist 3 asendisse 2, mille tulemusel tekib 2-fosfoglütseraat ensüümi fosfoglütseraadi mutaas vahendusel.
Reaktsioon on sisuliselt pöördumatu ja vajab 1 molekuli ATP-d. II Glükoos-6-fosfaat isomeriseerub fruktoos-6-fosfaadiks ensüümi fosfoglükoosi isomeraasi vahendusel.

Reaktsiooni kiirus – lähtainete reageeriminise kiirus keemilises reaktsioonis, mida iseloom.ustatakse reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsiooni muutusega ajaühikus.
Reaktsioon – Neutraalne elektrolüüdi molekul laguneb iooniks: CuCl2=Cu2+ + Cl2-. Arvude kasutamine – Ca ja Mg sisaldusest leiame üldise ja mööduva kareduse.
Reaktsioon - Vastuaktsioonid riigis toimuvatele rahutustele,revolutsioonidele.Enamasti mõeldakse selle all mässude maha surumist ja normaalse olukorra taastamist.

Reaktsioon - seoste (S-R seoste) kujunemist loomade kohaneval käitumisel, sõnastas E.L. THORNDIKE rea õppimise seaduspärasusi, sh harjutamise ja efektiseaduse.
Reaktsioon on toimunud. Katseandmed: Tabel 1. Sahharoosilahus 2,4% Aeg reaktsiooni Jrk nr Kellaaeg algusest min Polamat näit α 1. 13.17 0 8,5 2. 13.18 1 8,3
Reaktsioon – vastupanu ühiskondlikule arengule ehk tagurlus Püha liit – ristiusupooldamine, mis tähendas endise seisusliku korra kaitsmist euroopas.

Reaktsioon - mudelist, kuid arvestavad ka mõtlemisprotsessidega, mis vormivad märguande ja reageeringu seost ning mõjutavad kujunenud seose rakendumist.
Reaktsioon on mitmeastmeline, kuid summaarse võrrandi järgi astub karbonüülse hapniku aato- mi asemele lämmastiku aatom koos oma asendusrühmaga.
Reaktsioon on lõppenud ja nivood enam ei muutu, lasta eraldunud vesinikul 2...3 minutit jahtuda, jälgides, et vee nivoo püsiks enamvähem paigal.

Reaktsiooni kaod on 5%? d) Mitu grammi kaaliumit tuleb võtta, et reageerimisel veega saada 10 grammi kaaliumhüdroksiidi? Reaktsiooni kaod on 12%
Reaktsiooni järk – kontsentratsioonide astmenäitajate summa reaktsiooni kiiruse (massitoime seaduse) avaldises --- järk pole suurem kui 3
Reaktsioon on pöörduv. VIII Toimub malaadi dehüdrogeenimine, mille tulemusel regeneeritakse oksaloatsetaat ning toodetakse NADH.

Reaktsioon on pöörduv. Mida see tähendab? Päripidine reaktsioon kulgeb ainult energia andmisel ehk on endotermiline reaktsioon.
Reaktsioon on pöörduv. X Fosfoenoolpüruvaadi energia arvel sünteesitakse püruvaadi kinaasi vahendusel ATP ja püruvaat.
Reaktsioon on plastiline siis, kui organism jääb stressi tagajärjel deformeerituks ja põeb või sureb kahjustuse tõttu.

Reaktsiooni järk on suurus, mis on arvuliselt võrdne kontsentratsioonide astmenäitajate summaga reaktsiooni kiiruse võrrandis.
Reaktsioon on pöörduv. See on ainus reakstioon tsitraaditsüklis, mille käigus sünteesitakse energiarikas fosfaatside.
Reaktsioon on komplitseeritud, kuna primaarsete amiinide kõrval võivad tekkida ka sekundaarsed ja tertsiaarsed amiinid.

Reaktsioon on toimunud, kui tuumad on teineteisele nii lähedale jõudnud, et nad oleksid tuumajõudude mõjupiirkonnas.
Reaktsioon on pöörduv. Oksaloatsetaat kondenseerub uue atsetüül-CoA molekuliga tsitraadiks ning algab uus tsükkel.
Reaktsioon – juhtida vastuolule tähelepanu ja jätta kõneleja otsustada, kas muuta oma väljendust või mitte.

Reaktsioon on aluseline (pH 7,6- 8,4) ; mineraalaineid on vees üsna palju, orgaanilisi aineid vähesel hulgal.
Reaktsioon on ebameeldiv, surmahirmu tekitav: pulss on kiire, vaevavad hingeldus ja õhupuudus, nägu punetab.
Reaktsioon vene - eesti segakeelt patravatele pahelistele poisikestele on ilmselt midagi muud kui mujal maailmas...

Reaktsioon kulg on vähem aktiivsem kui leelismetallidel, sest väliskihi elektronid on tugevamani tuumaga seotud.
Reaktsioon on pöörduv. IX 2-fosfoglütseraat dehüdrateerub enolaasi vahendusel fosfoenoolpüruvaadiks.
Reaktsiooni kestvus - lähteainete kulu ∆H = ∆H T + R 0 P dT 35. Millise -temperatuur on graafikul ligikaudu.

Reaktsioon on lõppenud ja nivood enam ei muutu, lastakse eraldunud vesinikul paar minutit jahtuda.
Reaktsioon on tihti neil, kes on seda oodanud või, kellel on majanduslik ja vaimne elu paigas.
Reaktsioon on mitmeastmeline ning lõplik värvus kujuneb üle punase ja sinise vaheühendi.

Reaktsioon on igaühel erinev ja see pole üldse midagi ebatavalist, niisuguses seisundis.
Reaktsioon – glükoos-6-P  fruktoos-6-P 3. reaktsioon – moodustub fruktoos-1,6-diP
Reaktsioon – vere aktiivne reaktsioon sõltub H ja OH ioonide kontsentratsioonist.

Reaktsioon on SN2 tüüpi ja tema selektiivsuse määravad ära steriilsed faktorid.
Reaktsioon on suunatud vastupidiselt suunale, milles side takistab keha liikumist.
Reaktsiooni kiirus - lähteainete reageerimise kiirus keemilises reaktsioonis, mida isel.

Reaktsiooni formeerimine - ebasoovitavale motiivile teadlikult valitud vastupidine tegevus.
Reaktsiooni kiirus – aeg, mille jooksul reaktsioon toimub, tähistatakse v tähega.
Reaktsioon on eksotermiline ning temperatuur tõuseb seega 1700°C juurde.

Reaktsiooni järk on suurus, mis on. arvuliselt võrdne kontsentratsioonide.
Reaktsiooni järk - on kontsentratsioonide astmete summa kiiruse võrrandis.
Reaktsioon on suunatud kokkupuutuvate pindade ühise normaali sihis.

Reaktsioon – vere pH; sõltub H ja OH-ioonide kontsentratsioonist.
Reaktsioon on ebatavaline, sest harilikult põlemisel kulub hapnik.
Reaktsioon - komponendid hetkel t1. Algnurkkiirus on π (1/s). 6

Reaktsioon – DHAP konverteeritakse glütseraldehüüd-3-P ks.
Reaktsioon – C6 (fruktoos) lõhustub kaheks C3-ühendiks.
Reaktsioon on lõppenud, kui juhtivus jääb konstantseks.

Reaktsioon on mitmeastmeline ja vajab kahte ATP molekuli.
Reaktsioon on suunatud organismi tervise säilitamisele.
Reaktsioon – võimendab skeletilihaste ja luude kasvu.

Reaktsiooni aktivatsioonienergia on katseliselt leitav Arrheniuse võrrandist.
Reaktsioon on endotermiline. 3. Täielik hüdrolüüs.
Reaktsioone tüliolukorrale on automaatsed, kuid mitte alati kasulikud.

Reaktsioon on tormiline kui baarium on peenestatud.
Reaktsioon – sellest piisab lapse mõjutamiseks.

Reaktsioon – vastupanu ühiskondlikule arengule
Reaktsioon on pöörduv ja mittereguleeritav.

Reaktsioon on protsess, kus tekib uus aine.

Reaktsioon on märksa vähem tähelepandav.
Reaktsiooni ea on suurem kui eksotermilise oma.
Reaktsioon – glükoosi fosforüülimine.

Reaktsioon on aktiivsem. Kõrvaklapid.
Reaktsioon on tugevalt eksergooniline.
Reaktsioon - inimolendi enda tegevus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun