Facebook Like
Add link

"rdf" - 30 õppematerjali

6
doc

I tund sissejuhatus arvutiõpetuses 2010a

AUT09 Ülesanded 1. Salvestage see fail ühe lahendaja dokumentide kausta. 1. Alustuseks lugege läbi see tekst http://math.ut.ee/%7Enata_t/ao/Ehitus.htm (kopeerige see link netti) ja vastake küsimustele. 1. Otsusta, kas järgmine väide on õige või vale. Kirju...

Arvutiõpetus - Kutsekool
30 allalaadimist
120
doc

Lühendite seletus

CRD Cardfile (file name extension) + Chord (music file name extension) CREN Computer Research Education Network + Corporation for Research and Education Networking CRF Cable Retransmission Facility + Cross Reference File CRI Color Reproduction Indices CRISM Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars CRISP C Reduced Instruction Set Processor [AT&T Bell Labs] CRL Certificate Revocation List CRLF Carriage ReturnLine Feed...

Informaatika - Kutsekool
95 allalaadimist
33
doc

Konspekt 2 vaheeksami küsimused ja vastused

Olulisemad õhu saasteained ning nende omadused (SO2) ­happevihmu, tekib kütteõli, kivisöe ja põlevkivi põletamisel soojuselektrijaamades, tselluloositehastes ja keemia- ja metallitööstuses. (NOx) - allikaks on fossiilsete kütuste põletamine küttekolletes. NH3-eraldub põllumajandusest ja keemiatööstusettevõtetest (CO2) üks tähtsamaid kasvuhoonegaase, peamiseks allikaks on energeetikatööstus, mis kas...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
293 allalaadimist
67
pdf

Konspekt

@ c: x-J [L^p",) trr I ( ^ )o* - r?+ - rdf-c " t u- tt-p dtu'fl- uf -c r- * -h r=c, = I +twg+c- '; = Pu'P i { ^ g b' = C K; t(- C , t ^ : -' - a-n dv ' - l...

Dif.võrrandid - Tallinna Tehnikaülikool
228 allalaadimist
21
docx

Teise maailmasõja lahingud

Nõo Reaalgümnaasium Teise maailmasõja tähtsamad lahingud Referaat Koostaja: Rauno Martin Juhendaja: Ege Lepa Nõo 2010 Sisukord 1. Sissejuhatus...........................................................................3 2. Talvesõda...

Ajalugu - Keskkool
76 allalaadimist
14
docx

Keskkonnakaitse, looduskaitse

Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse ­ looduse ja inimese lähiümbruse kaitse ning hoolitsus inimese eest, lisaks organismide ja koosluste kaitse nende enda väärtuse pärast. *Keskkonnakaitse kitsamas mõttes ­ looduse kaitse kahjustuste eest. *Keskkonnakaitse ­tegutsemisviisid, millega hoidutakse keskkonda kahjustamast. *Looduskaitse ­ tegevus, mille eesmärk on teatud keskkonnaseisundi säilitamine või saavutamine...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist
24
pdf

Biokütuste kasutamise potentsiaal Eestis

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus ja maaehitusinstituut Liis Punt Loodusvarade majandamise ökonoomika Biokütuste kasutamise potentsiaal Eestis Referaat Juhendaja: Risto Sirgmets Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Loodusvarade kasutamise... - Eesti Maaülikool
58 allalaadimist
34
doc

Jäätmemajandus- ja käitlus

Jäätmemajandus- ja Käitlus Mis on jäätmed? Jäätmed on inimtegevuse käigus moodustunud oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud esemed, ained või nende jäägid. Nad on mistahes vallasasjad, mille nende valdaja on ära visanud või kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema Prügi on kastuskõlbmatute ainete, esemete või materjalide segu, mis kogutakse veetakse prügilasse. Praht on see, mis o...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
134 allalaadimist
5
docx

Sissejuhatus infotehnoloogiasse eksami sooritamiseks

Turingi masin 1937 Universaalne masin suudab arvutada/järeldada kõike Turingi tees: kõike mida saab üldse mingi masinaga järeldada/arvutada, saab ka Turingi masinaga arvutada Parmenides (5 saj. e.m.a) kasutas pikki loogilisi põhjendusi. Zenon Elast (5 saj e.ma) paradoksid Sofistid-Sokrates (470-399 e.m.a), Platon (428/427 - 348/347e.m.a) Aristoteles: väidete struktuur kui iseseisev uurimisobjekt Süllogi...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
310 allalaadimist
64
pdf

Jäätmemajanduse loengumaterjalid

04.023 Jäätmemajandus ja jäätmekäitlus (3 EAP) Ajakava, teemad ja õpieesmärgid Aeg (esialgne!) Teema 1.sept Sissejuhatus. Jäätmete liigid, koostis ja käitlemise põhimõtted...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
19
docx

Bioenergia võimalused Eestis

Ehitustootluse instituut REFERAAT BIOENERGIA VÕIMALUSED EESTIS Üliõpilane: Lyana Peedo Juhendaja: Prof. Enn Loigu Tallinn, 2012.a. Sissejuhatus Bioenergia on osa taastuvenergiast, mis omakorda on osa koguenergiast. Bioenergia all mõistetakse biomassist toodetud energiat ehk soojust, elektrit ja biokütuseid. (1...

Eesti hüdrometeoroloogilised... - Tallinna Ülikool
27 allalaadimist
555
doc

Programmeerimiskeel

The „intelligent agents. people have touted for ages will finally materialize. ITK 2007, Kalev Pihl Sissejuhatus informaatikasse 29 http:upload.wikimedia.orgwikipediacommonscc5W3c_semantic_web_stack.jpg Semantilise veebi kihid •Ülevalt alla: .Tõestuste keel .Täisloogika .Ontoloogiad .Ontoloogiakeel (Owl ja temaalamhulgad) .Asjade kirjelduskeel (RDF ja RDFS) .Nimede unikaliseerimine (XML namespaces) .Süntaks (XML) .Transport (http, https, SOAP, tcpip ...) ITK 2007, Kalev Pihl Sissejuhatus informaatikasse 30 Nimede unikaliseerimine: XML namespaces •Iga tagi ette saab kirjutada, mis keeles ta on<keel:tag> •keelte nimedeks kasutatakse URI-sid (URL-e) •Näide: <?xml version="1.0"?> <rdf:RDF xmlns:rdf="http:www.w3.org19990222-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http:purl.orgdcelements1.1" xmlns:ex="http:www.example.orgterms"> <rdf:Description rdf:about="http:www.example.orgindex.html"> <ex:creation-date>Aug...

Infotehnoloogia -
74 allalaadimist
20
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2. kontrolltöö

Olulisemad õhu saasteained ning nende omadused SO2 NOx PM10 Pb benseen CO PAH x Cd x As x Ni x Hg x 2. Õhu puhastamine aerosoolidest Heterogeensete gaasisegude lahutamine on keemilises tehnoloogias üks levinumaid põhiprotsesse. Eristatakse järgmisi tolmu ja piiskade eraldamise põhimeetodeid: sadestamine raskusjõu mõjul (gravitatsi...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
17
odt

IT EKSAM

Aritmeetiline masin- 1640, ainult liitis ja lahutas, Kristlik filosoof Blaise Pascal Leibnizi arvuti ­ 1671, Saksa filosoof Leibniz, arvuti: liitis, lahutas, korrutas, jagas Elektritelegraaf - Morse 1837 Loogika (lausearvutuse) alused 1847-1854 Perfolint - Wheatstone 1857 Frege loob kaasaegse predikaatarvutuse - 1879 Herman Hollerith perfokaartidega masin USA rahvaloenduse andmete töötlemiseks ­ 1...

Algoritmid ja andmestruktuurid - Tartu Ülikool
44 allalaadimist
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

2 ­ kavand Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Toimetanud MINERVA 5. töörühm. 6. november 2003 MINERVA 5. töörühm Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Tegevuse eestvedaja Henry Ingberg (Prant...

Kultuurilugu - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
8
docx

Jäätmed

Tuua välja, millised on erinevad jäätmete liigid ning põhilised jäätmekäitlustoimingud. Anda ülevaade Eestis jäätmetega seonduvad õiguslikest alusetest. Tänapäevast maailma on raske ettekujutada ilma prügita. See on vältimatu osa meie keskkonnast, kus me elame. Kõik meid ümbritsevad asjad muutuvad ühel hetkel kasutuks ja neist saavad jäätmed. Esm...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

1 1. TEHNOÖKOLOOGIA KUI TEADUSALA MÕISTE TÄHENDUS 2. MIS ON SADAMA EESKIRI? 3. JÄÄTMEKÄITLUSE ARENGUD 1) Tehnoökoloogia on teadusala, mis uurib ja kavandab meetodeid ja meetmeid inimese elukeskkonna kaitseks ja parendamiseks ning inimühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tehnoökoloogia on õppeaine, mis tutvustab meetodeid ja meetmeid, mis on vajalikud inimese elukeskkonna k...

Tehnoökoloogia -
41 allalaadimist
20
docx

KUNDA TSEMENDITEHAS

Põlevkivi tuuakse tehasesse autodega või vagunitega ja koks (süsi) laevaga Kunda sadama kaudu. Lisaks põhikütusele kasutatakse vedelaid (vanaõli, fuussid, kuubijääk) alternatiivkütuseid. Tahketest alternatiivkütustest on kasutusel olmeprügist toodetud RDF-kütus. Põletatud põlevkivi jääk ehk tuhk kasutatakse ära Portland-põlevkivitsemendi valmistamisel. Seda saadakse Narva elektrijaamadest ja tuuakse Kunda tehasesse raudteetsisternidega. Tsemendi tardumisaja reguleerimiseks lisatakse jahvatamisel kipsi, mis tuuakse laevaga Hispaaniast. Lobri valmistamine Vagunitega tehasesse toodud lubjakivi peenendatakse esmalt lõugpurustiga ja seejärel haamerpurustiga ning veetakse siis linttransportöör...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
5 allalaadimist
9
docx

Intelligentsed süsteemid

Mis on intelligentne süsteem? Kas ilu on vaataja silmades, samuti ka intelligentsus, ongi õige? Intelligentsel süsteemil on omadusi, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega ­ näiteks, arutlemine ja õppimine. Intelligentset süsteemi võib defineerida ka kui süsteemi, mis põhineb tehisintellekti teoorial ja tehnikatel, sealhulgas reeglipõhistel, õppivatel, arenevatel ja iseorganiseeruv...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
6
doc

Avalikud suhted (spikker) suhtekorraldus , avalikud suhted , public relations , avalikkus , PR , meediamonitooring ,

Netvibes, Pageflakes) võimaldavad tellida ja kombineerida tegevusest teada anda.• Meedia ei ole mingil juhul kuulekas kanal kellegi sõnumi edastamiseks, vaid pigem erinevaid infovooge vastavalt infotarbija vajadustele.töötavad teatud infovahetusstandardite: RSS ehk Realy kommu eraldiseisev sihtgrupp, kellel tulenevalt erilisest positsioonist ühiskonnas on suurem mõju muude Simple Syndication (xml, rss, rdf), Atomfeed – Atom Syndication Format (atom) alusel, tõmmates kasutajani sihtgruppide arvamuste kujunemisel. elemente - artiklite pealkirju ja artikli algusest pärinevat tekstilõike, pilte ning linke artiklite tõelise asukohani, Ms võib jagada proaktiivseteks ja reaktiiveteks. Proaktiivsete meediasuhte puhul on tegemist sõnumi edastaja terviktekste. Sell...

Avalikud suhted -
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun