Sõnu seletav sõnaraamat

Ratsionalism – 18.saj II pool (valgustusajastus)  Eesmärk on rahva harimine ja valgustamine  Erinevalt pietistidest, kritiseerisid ühiskonna sotsiaalset korraldust (Baltikumis valitsevat pärisorjust)  Põltsamaa pastor August Wilhem Hupel (esimene eestikeelne ajaleht „Lühikke õppetus“
Ratsionalism – (teadmised peituvad vaid nendes konstruktsioonides mida õpilased ise loovad) 16. Millised on põhilised meetodid ja võtted õpitava väärtustamise suurendamiseks välise motiveerimise teel? Selle lähenemise voorused ja puudused? (13.1) Kui inimene tajub, et domineerib kontrolliv komponent, kaldub ta nägema omaenese käitumise põhjusi välistena.
Ratsionalism filosoofias on tunnetusteoreetiline suund, mille järgi tõsikindlate teadmiste allikas on mõistus ja loogiline mõtlemine, mitte kogemus ega meelte andmed. Tõe kriteeriumiks peab ratsionalism teadmiste selgust ja loogilist korrektsust. Empirism on mõttesuund, mis vastandub ratsionalismile, pidades teadmise aluseks kogemusi ja eitades kaasasündinud ideid.

Ratsionalism - intuitsionism meie valiku/otsuse alusel (detsisionism) või siis ütleb meie südametunnistus/intuitsioon objektivism – absolutism meile ette, milline tegu on õige 5 6 A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com © 2004 By Default! (intuitsionism). © 2004 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com
Ratsionalism – tunnetusteooria filosoofias, mis lähtus teadmise omandamisel mõistusest ja loogilisest mõtlemisest, seades loogilise korrektsuse ülemaks kogemusest ja meelte andmetest (pidas inimmeeli ekslikuteks). Kujunes välja uusajal (Descartes, Spinoza, Leibniz), ent sisuliselt lähtus antiikaja loogikast.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ratsionalism - filosoofia suund, mis hakkas levima valgustussajandil Johann Georg Eisen- Torma pastor, töötas välja mitmeid agraarprojekte, kavandas vabade saksa talupoegade koloniseerimist Baltikumi, propageeris talurahva hulgas puuviljakasvatust Georg Friedrich Parrot- 1802. a. avati Tartu Ülikool, tema auks on Tartus pühendatud Ingli sild, taasavatud ülikooli esimene rektor, Katariina 2 pojapoeg Anthon Thor Helle- Jüri kirikuõpetaja, kelle toimetatud tervikpiibel ilmus põhjaeesti kelle

Ratsionalism – Usuvool 18. sajandil Kasutatud Kirjandus http://www.hot.ee/etsiam/18kultuur.html http://www.annaabi.com/materjal-10118-vaimuelu-18-sajand-ja-19-sajandi-esimene-poo http://et.wikipedia.org/wiki/Ratsionalism http://www.miksike.ee/docs/lisakogud/karilatsi/kool_i5.htm Täname Kuulamast!
Ratsionalism - Kui pietistlik jutlus pani rahva nutma või naerma, siis ratsionalism õpetas kasulikke näpunäiteid või tegi inimene rikkamaks mõne praktilise elutarkuse poolest, kuna nad pidasid tähtsaks mõistust.
Ratsionalism - usuvool, mis levis pastorkonna seas, õpetlikud jutlused, kritiseerisid ühiskonna sotsiaalset korraldust, esmajoones valitsevat pärisorjust, tähtis rahva harimine, valgustamine

Ratsionalism –  18saj. Teisel poolel uus usuvool. Eesmärgiks sai rahva harimine ja valgustamine. Kritiseerisid  ühiskonna sotsiaalset korraldust, pärisorjust.
Ratsionalism - Sõnad tähendavad asja sisemist loomust/olemust – Essenita Empirism - Sõnad on tajude koopiad Pragmatism - Sõna tähendus on tegevusharjumuste komplekt.
Ratsionalism - teine märksõna, mis tähendas, et kõik siin maailmas sõltub terve mõistuse tahtest (ka usk ja moraal). Kõik, mis pole mõistuspärane, on ebaloomulik.

Ratsionalism - puhta mõistuse filosoofia – kui mõistus ütleb, et nii on, siis see ongi tõde, vastandub imperialismile, kus tunnetuse kaudu võimalik tõde leida.
Ratsionalism – tunnetamine mõistuse kaudu 6. Kes filosoofidest moodustavad ratsionalistide triaadi? René Descartes, Benedictus Spinoza ja Gottfried WilhelmLeibniz.
Ratsionalism on filosoofias tunnetusteoreetiline suund, mille järgi tõsikindlate teadmiste allikas on mõistus ja loogiline mõtlemine, mitte kogemus ega andmed.

Ratsionalism filosoofias on tunnetusteoreetiline suund, mille järgi tõsikindlate teadmiste allikas on mõistus ja loogiline mõtlemine, mitte kogemus ega meelte andmed.
Ratsionalism – eesmärgiks oli rahva harimine ja valgustamine, ka praktiliste teadmiste jagamine(nt uuendused põlluharimisel). Jutlused olid õpetlikud.
Ratsionalism - selle järgi peab ühiskonnas kõ ik olema loogiline ja mõistuspärane. Kui ei ole, siis tuleb see selliseks muuta, reformida.

Ratsionalism - Jutlused olid õpetlikud,nad kritiseerisid ühiskonna sotsiaalset korraldust,nende jutlused andsid kasulikke näpunäiteid.
Ratsionalism – suund, mille järgi tõsikindlate teadmiste allikas on mõistus ja loogiline mõtlemine, mitte kogemus ega meelte andmed.
Ratsionalism - mõistuslik, mõistuspärane, põhjendatud Heroline maastik - fantaasiamaastik, mille esiplaanil mõned inimfiguurid

Ratsionalism – teooria, mis rõhutab mõistuse või mõistelise tuletuse tähtsust võrreldes kogemuse ja meelelise tajuga.
Ratsionalism – kultuur, mis on selle eesmärk, mida ta meil aitab saavuatada? Sõltub sellest, mida org soovib saavutada.
Ratsionalism - tunnetusteoreetiline suund, mille järgi kõik tõelised teadmised pärinevad mõistuse enese omadustest

Ratsionalism – 19. sajandi algust võib pidada Valgustusliikumise ja saksa klassikalise idealismi ajastuks.
Ratsionalism –  kaasaegsele ühiskonnale omane käitumisviis: uudne tehnoloogia ja bürokraatia.
Ratsionalism – kaasaegsele ühiskonnale omane käitumisviis: uudne tehnoloogia ja bürokraatia.

Ratsionalism – teooria, mis väidab, et tõsiste teadmiste aluseks on inimmõistus ja loogika.
Ratsionalism – suund tunnetusteoorias, mis peab mõistust ainsaks tõese teadmise allikaks.
Ratsionalism - 18. Saj lõpuks jõudis baltikumi, saavutades valdava osa pastorkonna toetuse.

Ratsionalism - Usuvool, mille tõi kaasa valgustusideede levik XVIII sajandi teisel poolel.
Ratsionalism - selle järgi peab ühiskonnas kõ ik olema loogiline ja mõistuspärane.
Ratsionalism - 18.saj teisel poolel tõi valgustusideede levik kaasa uues usuvoolu.

Ratsionalism – levis pastorkonna hulgas, jutlused muutusid nüüd õpetlikuks.
Ratsionalism - suund tunnetusteoorias, mis peab uue teadmise allikaks mõistust.
Ratsionalism on viidanud, kui jutt on tõsikindla teadmise võimalikkusest.

Ratsionalism - Usuliikumine, mis taunis Baltikumis valitsevat pärisorjust.
Ratsionalismile - kõik peab olema mõistusepärane, kaasa arvatud ühiskond.
Ratsionalism — tunnetuse aluseks on MATEMAATIKA ja FORMAALNE LOOGIKA.

Ratsionalismist – “Kogu inimliku maailmatunnetuse aluseks on mõistus.
Ratsionalism - tähtis koht intuitsioonil ja sünnipärastel ideedel.
Ratsionalism - teadmiste omandamine mõistuse mitte kogemuste abil

Ratsionalism – pietistlik pastor vs. ratsionalistlik õpetaja.
Ratsionalism – Pärineb tegelikult juba Dionysose kultusest.
Ratsionalism - - seotud valgustusideede levikuga Euroopas.

Ratsionalism – pidas uute kogemuste allikaks mõistust.
Ratsionalism - teadmine pärienb mõistusest enesest.
Ratsionalism – Kõiges olemasolevas tuleb kahelda.

Ratsionalism – mõistuslikkust soosiv usuvool.
Ratsionalism - 18.saj. levinud uus usuvool.
Ratsionalism - mõistuspärane mõttevool.

Ratsionalism – mõistuse rõhutamine.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto