Sõnu seletav sõnaraamat

Rakumembraan on seega poolläbilaskev struktuur – võrdlemisi hõlpsasti läbitav veele (lahustile), kuid läbimatu suurtele valgumolekulidele ning paljudele muudele vees lahustunud ainetele. Kui niisugune membraan eraldab erineva kontsentratsiooniga lahuseid, ilmneb lahusti liikumine läbi membraani madalama kontsentratsiooniga alast kõrgema kontsentratsiooniga piirkonda. Seda nähtust nimetatakse osmoosiks.
Rakumembraan on puhkeolekus el laetud, st et tema välispind on sisepinna suhtes positiivselt laetud. Seda rakumemb sise- ja välispinna vahelist potentsiaalide diferentsi nim puhke e. rahupotentsiaaliks(RP). K+ Na+ Cl- Konsentratsioon raku sees 155 mmol/l 12 mmol/l 4 mmol/l Konsentratsioon rakuväl aines 4 mmol/l 145 mmol/l 120 mmol/l
Rakumembraan on poolläbilaskev (läbitav põhiliselt vee molekulidele, mitte rakumahlas lahustunud ainetele). Vakuoolis lahustunud ained (sahhariidid, orgaanilised happed, ioonid), samuti ainevahetuse vaheproduktid tsütoplasmas osalevad osmootse potentsiaali () genereerimises ja madaldavad sel teel raku veepotentsiaali.

Rakumembraan – katab ja kaitseb rakku; selle kaudu toimub aine- ja energija- vahetus; raku ümber; kuju andev; loomsel ja taimsel rakul Golgi kompleks – sorteeritakse rakus sünteesitud rakud; koosneb lamedatest kotikestest ja väikestest põieksetest, neid ühendavad kanalid, mis on tsütoplasmaga omakorda ühenduses
Rakumembraan on poolläbilaskev (läbitav põhiliselt vee molekulidele, mitte rakumahlas lahustunud ainetele). Vakuoolis lahustunud ained (sahhariidid, orgaanilised happed, ioonid), samuti ainevahetuse vaheproduktid tsütoplasmas madaldavad raku veepotentsiaali.
Rakumembraani voltaaž - sõltuvate Na+ kanalite omadusi.

Rakumembraan - koos põhiliselt fosfolipiididest(2kihti) ja valkudest(hajusalt peal w vahel). Erald raku sisekesk väliskesk, kaitseb kahjulike mõjude eest ja ühend rakke omavah, toimub aine, energia ja info vahetusraku ja väliskesk vahel.
Rakumembraani hüper - või hüpopolarisatsioon? Kas postsünaptilise rakumembraani polarisatsioon suureneb või väheneb? Vali üks: a. Hüperpolarisatsioon, polarisatsioon suureneb ÕIGE b. Hüporpolarisatsioon, polarisatsioon väheneb.
Rakumembraan - 70mV, kloroplastil -30mV, . Mitokondril -180 mV, 24.Defineerige aktiivne ja passiivne transport elektrokeemilise potentsiaali vahendusel ja nimetage passiivset ja aktiivset transporti teostavad valgud.

Rakumembraan on õhuke fosfatiididest ja glükolipiididest moodustunud lipiidide kaksikkiht, mis eraldab rakkuteda ümbritsevast keskkonnast ning reguleerib molekulide voolu rakust välja ja raku sisse.
Rakumembraan - eraldab raku sisemuse väliskeskkonnast, kontrollib ainete transporti rakku ja välja, toimuvad keemilised raktsioonid, kaitseb välismõjude eest, info liikumine raku ja väliskeskkonna
Rakumembraani sise - ja väliskülje vahel on elektriline potentsiaalierinevus u 60–90 mV . See tekib ioonide erinevast jaotumisest, kusjuures enamik positiivseid ioone liigub rakuseina välisküljele.

Rakumembraan on imeõhuke, on ta väga tugev ja paraneb purunemise korral ise. Eraldab rakku teda ümbritsevast keskkonnast ning reguleerib molekulide voolu rakust välja ja raku sisse.
Rakumembraani peal on retseptor, mille suhtes hormoon tundlik on. Selle kaudu reguleeritakse tavaliselt endokriinse raku aktviisust nt. Pidurdav võim tavaliselt kui endale tagasi toimib.
Rakumembraan on väga tugev ja kui saab viga, siis ta paraneb ise. Rakumembraan ei ole ainult raku kaitseks, vaid ta ka teostab ainete liikumist rakus, ning suhtleb teiste

Rakumembraanil on kaks funktsiooni: 1. Eraldada raku sisekeskkond väliskeskkonnast; 2. Võimaldada ainete liikumist raku sisekeskkonnast väliskeskkonda ja vastupidi.
Rakumembraan – ainevahetus, kaitseb rakku, infovahetus (retseptorvalkude kaudu) Rakukest – katab taimerakku lisaks rakumembraamile, annab rakule kindla kuju.
Rakumembraan on imeõhuke, on ta väga tugev ja paraneb purunemise korral ise. • Rakutuum sisaldab pärilikku informatsiooni ning ta juhib raku elutegevust.

Rakumembraan - fosfolipiidide kaksikkiht, sisaldab täiendavaid valke (sukeldatud, transmembraansed). Mükoplasmadel on rakumembraan väliseks piirdeks.
Rakumembraan on õhuke membraan, mis eraldab raku sisekeskkonda väliskeskkonnast, kaitseb seda kahjulike mõjutuste eest ning ühendab rakke omavahel.
Rakumembraanid on ehitatud lipiididest, sealjuures peamiselt fosfolipiididest, valkudest ja süsivesikutest. Kõigil neil molekulidel on omad ülesanded.

Rakumembraan - ümbritseb rakku, annab kuju, ühendab rake kudedeks, kaitseb 8. Osmoos- lahusti molekulide liikumine läbi membraani Mad. Konst.
Rakumembraanis on ligikaudu 300 erinevat valku; lisaks on graam-negatiivsete bakterite periplasmas veel 100 ja välismembraanis 50 erinevat valku.
Rakumembraan - transport -info retseptor – eraldab raku sisekeskonda väliskeskkonnast / ühendab rakke omavahel Koostis: (lk 57 JOONIS)

Rakumembraan – eraldab raku sisekeskkonda väliskeskkonnast, kaitseb seda kahjulike mõjutuste eest ja ühendab rakke omavahel.
Rakumembraan on puhkeolekus elektriliselt polariseeritud, s.t. tema välispind on sisepinna suhtes positiivselt laetud.
Rakumembraani koostises on esinevad trantsportvalgud, mis juhivad kindlat tüüpi molekule nii raku sisse kui ka sealt välja.

Rakumembraan on imeõhuke ning eraldab tsütoplasmat nii teistest rakkudest kui ka ümbritsevast keskkonnast.
Rakumembraan ehk tsütoplasma membraan - rakku ümbritsev membraan, mis eraldab rakku väliskeskkonnast.
Rakumembraan on vajalik raku hingamiseks, energia tootmiseks ning sisekeskkonna stabiilsuse tagamiseks.

Rakumembraan – ainete valikuline liikumine rakku,rakust välja+ ainete hulga reguleer,kaitseb rakku.
Rakumembraan - ümbritseb taimerakku ja sarnaneb imeõhukese kilega - on kõikidel organismi rakkudel
Rakumembraanide na - kanalitega, takistades nende inaktiveerumist ning jättes rakud erutusseisundisse.

Rakumembraan - lk 56. Ülesanded: seob raku tervikuks, viia läbi ainevahtust väliskeskkonnaga.
Rakumembraan – kahekihiline (fosfolipiidid – valgumolekud, oligosahhariidid, kolesterool.
Rakumembraan - ümbritseb rakku andes rakule kuju, ühendab rakke kudedeks ja kaitseb rakke.

Rakumembraan - koosneb valkudest, fosfolipiididest, oligosahhariididest ning kolesteroolist.
Rakumembraan on rakukesta all. Koos rakukestaga reguleerib ainete liikumist rakku ja rakust
Rakumembraani sise - ja välispinna vahelist potentsiaalide diferentsi nim. puhkepotensiaaliks.

Rakumembraan on vedel moodustis, mis iseenesest raku vormi säilitamisele kaasa ei aita.
Rakumembraan - koosneb fosfolipiididest, valkudest, kolesteroolist, oligosahhariididest.
Rakumembraan – ümbritsev rakku, annab rakule kuju, kaitsed ja ühendab rakke kudedeks

Rakumembraani glc - 6-P mitte) ja edasi sünteesitakse Glc-6-P –st varupolüsahhariid
Rakumembraan - katab ja kaitseb rakku , selle kaudu toimub aine-ja energiavahetus
Rakumembraan – eraldab rakku teistest rakkudest ja ümbritsevast keskkonnast.

Rakumembraan - Rakukesta all, reguleerib ainete liikumist raku sisse ja välja
Rakumembraan - koosneb fosfolipiidide kaksikkihist, kuhu on sukeldatud valgud.
Rakumembraan – kõik rakud on ümbritsetud membraaniga, mis on kahekihiline

Rakumembraan – eraldab rakku nii teistest kui ka ümbritsevast keskkonnast.
Rakumembraan on imeõhuke, selle pooride kaudu on rakud omavahel ühenduses.
Rakumembraan – kõigil rakkudel esinev monomeerideks on ribonukleotiidid.

Rakumembraanis on trantsportvalgud, mis viivad molekule raku siise ja välja.
Rakumembraan - a) kontrollib ainevahetust raku ja väliskeskkonna vahel.
Rakumembraan – koosneb valkudest, lipiidiest, kuid puudub kolesterool

Rakumembraan - fenoolid, kvaternaarsed ammoniumühendid, kloorheksidiin
Rakumembraan - katab rakku, läbi selle toimub aine- ja energiavahetus.
Rakumembraanis on poorid, mille abil on rakk teiste rakkudega ühenduses.

Rakumembraanis on poorid, mille kaudu naaberrakud on omavahel ühenduses.
Rakumembraan – oligosahhariidid, fosfolipiidid, valgud, kolesterool.
Rakumembraan on taas polariseeritud ja valmis uusi AP genereerima.

Rakumembraan – Laseb läbi vajalikke aineid ja ümbritseb rakku
Rakumembraan - kaitseb raku sisu ja võimaldab ainete liikumist.
Rakumembraan – Ümbritseb kõiki rakke ja annab rakule kuju.

Rakumembraan – kaitseb rakku ja seob rakud omavahel koeks.
Rakumembraan - ainete liikumine ja vahetus • Paljunemine
Rakumembraani depolarisatsioon – membraani puhkepotentsiaali vähenemine.

Rakumembraan – kõik rakud on ümbritsetud membraanga.
Rakumembraanil on omadus aineid läbi lasta valikuliselt.

Rakumembraan - kõigil rakkudel esinev rakuümbris.
Rakumembraan - annab rakule kuju, kaitseb rakke.

Rakumembraan - ainete liikumine sisse ja välja
Rakumembraan – koostis, ehitus, ülesanne.
Rakumembraan on tavaliselt üsna õhukesed.

Rakumembraan – kaitseb ja katab rakku .

Rakumembraan - toitainete edasikandmine.
Rakumembraani põhikoostisosad on fosfolipiidid ja valgud.
Rakumembraan on kahe (mitme?) kihiline.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto