Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Rahvastik on jaotunud väga ebaühtlaselt Valdav osa inimesi elab suurlinnastutes Kõige hõredamini on asustatud Hokkaidō saar Jaapanlaste keskmine eluiga on 81,25 Kliima Kuus erinevat kliimatüüpi Valdavaks on parasvöötmeline kliima Sademeterohke maa Asub Vaiksel ookeanil sündivate troopiliste tormide – taifuunide – teel Viited URL=http://www.reisiguru.ee/riikID/67 , Jaapan URL=http://www.asianinfo.org/asianinfo/japan/geography.htm , Japan’s
Rahvastiku iibeks nimetatakse rahvaarvu muutumist sündide ja surmade ning rahvastikurände tagajärjel. Negatiivne iive tähendab, et rahvaarv väheneb (inimesi sureb ja rändab välja rohkem, kui sünnib ja rändab sisse). Positiivne iive tähendab, et rahvaarv suureneb (inimesi sünnib ja rändab sisse rohkem, kui sureb ja rändab välja).
Rahvastik on vananev (keskmine vanus 2008. aastal oli 37,7 aastat). Üle 65- aastaste osakaal on 14,4%. Alla 15-aastaste osakaal on 14,2%. Linnarahvastiku osakaal on 73% (2007). Sündimus on 10,4‰, suremus 15,2‰ (2006). Loomulik iive on -4,8‰. Naise kohta on 1,39 sündi. Keskmine eluiga on naistel 72,4 ja meestel 58,8 aastat.

Rahvastiku regiser – andmekogu, milles sisalduvad rahvastiku iga liikme ehk isiku olulisemad demograafilised andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, rahvus, kodakondsus jms) ja mille pidev tegelikkusega kooskõlas hoidmine eeldab nende andmete järjekindlat uuendamist ja vastava arvestussüsteemi (registriarvestus) toimimist.
Rahvastiku kasv – on võimalus, kuna suureneb nõudlus Rahvastiku vananemine - on oht, sest inimeste pensionile jäämine toideainete järele, siis tekivad laiemad võimalused survestab maksumaksjaid, suurendab riigi sotsiaalkulutusi, väheneb põllumajanduslike toodete ja muude toiduainete tööjõu kättesaadavust.
Rahvastiku kasv – ainuüksi eeldatav rahvastiku kasv võib järgneva poole sajandi jooksul otseselt mõjutada maailma majanduse arengut, kuna sellega on seotud kõik keskkonna- ja sotsiaalsed probleemid. Maakera rahvaarvu hinnatakse praegu 6,2 miljardile ning 2050. aastaks võib see ulatuda 7,9 kuni 10,9 miljardini.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahvastik on kasvanud kiiresti ja ka osatähtsus on suurenenud (ka demograafilise plahvatuse etapp). 3. Selgitab sündimuse ja suremuse erinevust arenenud ja arengumaades ning toob välja erinevuste peamised põhjused; Naiste seisund ühiskonnas - arenenud riikides on sündimus väiksem, sest suurem osa naisi õpib või töötab, pereloomisele mõeldakse hiljem ja perre soovitakse vähe lapsi. Arengumaades on suurem osa naisi kodused, nende rolliks ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist.
Rahvastik on vananev (keskmine vanus 37,1 aastat). Üle 65-aastaste osakaal on 14,4%. Alla 15-aastaste osakaal on 14,2%. Linnarahvastiku osakaal on 73% (2007). Sündimus on 10,4‰, suremus 15,2‰ (2006). Loomulik iive on -4,8‰. Naise kohta on 1,39 sündi.
Rahvastiku küsimused - u. 2000. a. sai täis 6 miljardit inimest - ÜRO ennustab rahvastiku kasvu 2150 a. 11 miljardini - Erinevatel hinnangutel mahub maakerale elama kuni 10 miljardit inimest - 1000 elaniku kohta sünnib keskmiselt 20 last aastas.

Rahvastiku kvaliteet – mõrvajuhtumid, haridustase, töövõime, kroonilised haigused jne. Ühiskonna jätkusuutliku arendamise põhimõtted: Majanduse ja keskkonna ühendamine: maj otsuste langetamisel tuleb arvestada nende mõju loodusele.
Rahvastik on vananev, kuna 15-64aastaseid on kõige rohkem 71,3%. Järgmiseks on 0-14 aastaseid mida on 15,7% ja kõige vanemad, mille osakaal on 13%. c) Aastaks 2030 on 0-14 aastaseid vähemuses kui seda on 2012. aastal.
Rahvastiku haridustase on väga suur,ligi 99%. Naaberriikidega võrreldes paikneb Rootsis üldse rohkem rahvast ja tihedamalt kui Soomes või Norras.Siiski ühiselt on rahvastik koondunud rannikuäärsetele aladele ja lõuna poole.

Rahvastik on demograafias inimeste kogum, kes elab maakeral (maakera rahvastik) või mingil kindlal territooriumil (nt mandri, riigi, piirkonna jne rahvastik). Tänu sündimusele toimub pidevalt rahvastiku taastumine.
Rahvastiku iive on küll negatiivne, aga see on tõenäoliselt sellest tingitud, et soovitakse enne laste saamist karjääri teha, et nautida oma pensionipõlve, ning et laps ei peaks mitte kunagi millestki puudust tundma.
Rahvastik - puudub nii sisse- kui väljaränne ning mille iive seetõttu positiivse tulemuse tõenäosus ei sõltu haigusest- ta annab ühesuguse standardviga seda nim 95% usaldusvahemikuks protsendile.

Rahvastiku juurdekasvu on andnud sisseränne- alates 1990. a-st on sisseränne ületanud väljarände. 2003 moodustasid sisserännanuist 69% Jugoslaavia järglasriikide kodanikud ja 14% tagasipöörduvad sloveenid.
Rahvastiku kasv – ainuüksi eeldatav rahvastiku kasv võib järgneva poole sajandi jooksul otseselt mõjutada maailma majanduse arengut, kuna sellega on seotud kõik keskkonna- ja sotsiaalsed probleemid.
Rahvastik — enamasti segaverd (58 %) ja indiaanlased (40%). Põllumajanduses töötavad 50 %, tööstuses 15 % , teenistuses 35%. SKP: 69 miljardi USD (elaniku kohta — 5,2 tuhat dollarit.

Rahvastiku koosseis on noorenev, mis soodustab ettevõtlust, seega ka meie tegevusala. Lisaks leiame, et praegusel ajal on Eesti majandus- ja poliitiline keskkond sobilik alustamaks uut ettevõtet.
Rahvastiku dünaamika – Enne liivisöda oli Eestis ~300 000 inimest, 1620. aastateks oli aga kahanenud poole vörra ~120 000 el. Pöhjuseks oli Liivi söda, poola-Rootsi jätkusöda, katk, nälg.
Rahvastiku rände ehk migratsiooni võib jagada välis-ja siserändeks, sõltuvalt sellest, kas liigutakse mandrilt mandrile, riigist riiki või vahetatakse elukohta oma kodumaa piirides.

Rahvastiku kasv on suurim globaalprobleem, sest ülerahvastumisest saavad alguse kõik teised probleemid (toidupuudus, saaste). Selleni on viinud arstiteaduse ning heaolu kasv.
Rahvastiku kasvamine - Põhjused: pere planeerimatus, just arengumaades; religioossed tõekspidamised; suur suremus paneb sünnitama; arengumaades on lapstööjõudu juurde vaja.
Rahvastik on koondunud keskosa tasandikule ja lõunapoolsele rannikualale; ainult üks rootslane seitsmest elab maal  Rootsi on 1995. aastast Euroopa Liidu liige.

Rahvastiku kvaliteet – inimeste tervislik seisund, haridustase, keskmine eluiga, hõivatus, sotsiaalhoolekandeasutustes olevate inimeste hulk; vägivaldsete surmade osakaal.
Rahvastiku kasv - Ainuüksi eeldatav rahvastiku kasv võib järgneva poole sajandi jooksul otseselt mõjutada maailma majanduse arengut, kuna sellega on seotud kõik
Rahvastiku iive – on rahvaarvu muutmine mis võib olla ka negatiivne ; eristatakse üld; loomulikku ja mehaanilist iivet ning absoluutselt ja suhtelist iivet .

Rahvastiku mõõtühikuks on promill. Promill on 1/1000, rahvastikumõõtühik, peegeldab sündide ja surmade arvu . Teine teadus mis eraldus oli statistika.
Rahvastiku kvantiteet - *vähenemine,*ülerahvastus,*migratsioon. rahvastiku kvaliteet- haridustase,tervis,kaasatus jne.Eestis suremus suurem kui sünd.
Rahvastiku paiknemine – iseloomustab inimeste paikumist maakeral Rahvastiku tihedus – näitab, kui palju inimesi elab keskmiselt ühel pinnaühikul

Rahvastik on vananemisjärgus, naised tahavad pigem teha karjääri kui traditsiooniliselt koduperenaine ja lastekasvataja olla.
Rahvastiku kvantiteet – vähenemine, ülerahvastus,migratsioon 2. Rahvastiku kvaliteet – haridustase, kaasatud ühiskonda,tervis jne.
Rahvastiku andmeid on erinevatel kodulehekülgedel ja sageli tulebki andmeid leida erinevatest allikatest, mida võibki kasutada.

Rahvastiku iive – rahvaarvu muutumine, mis võib olla ka negatiivne; eristatakse üld-, loomulikku ja mehaanilist iivet.
Rahvastiku 90 - 97% kirjaosakud 1958 naela/kuu Elatustase 10000 peeso/kuu Kristlased, moslemid, hindud, sikhistid.
Rahvastik — enamasti segaverd (58 %) ja indiaanlased (40%). Populatsioonidünaamika: 1,450000, 1 million.

Rahvastiku hõivatus - põllumajandus, tööstus, teenindus ( % ) põllumajandus: 2.9% tööstus: 21.1% teenindus: 76%
Rahvastiku iive – rahvaarvu suurenemine ja vähenemine sündide, surmade, sisse- ja väljarände tagajärjel.
Rahvastiku hõive ehk rakendatus Hõivatud ehk rakendatud inimesed moodustavad riigis või piirkonnas tööjõu.

Rahvastik - India on 1,1 miljardi inimesega rahvaarvult Hiina järel maailma riikidest teisel kohal.
Rahvastiku paiknemine - Enim inimesi elab soodsate loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondades.
Rahvastik –  moodustavad riigi territooriumil alaliselt või ajutuselt elavad inimesed.

Rahvastik on arenenum. 2030. aastaks on mehi vanuses 35-39 isegi rohkem kui naisi samas vanuses.
Rahvastik on koondunud nendesse piirkondadesse, kus on elatusallikaid rohkem ning ka töökohti.
Rahvastiku dünaamika on tsükliline, kusjuures omavahel seotud on rahvastiku dünaamika ja majanduse areng.

Rahvastiku arengus on Põhja riigid jõudnud kaasaegse rahvastiku tüübi etappi, Lõuna riigid mitte.
Rahvastik on vananemas ja tulevikus kardetakse, et juurdekasv võib hoopis seisma jääda.
Rahvastiku iive on nullilähedane. Suhteliselt suur on sisseränne, mis tõstab rahvastiku arvu.

Rahvastiku sookoostist ehk soojaotust kui tõenäoliselt esineb patsiendil uuritav haigus või seisund.
Rahvastik – mingil suuremal territoorimul alaliselt elavate inimeste kogum e elanikkond
Rahvastiku kasvuprotsent on 2%, tänu millele kahekordistub Nepaali rahvaarv umbes iga 30 aasta järel.

Rahvastik - e. elanikkond, kõik selle riigi territooriumil alaliselt elavad inimesed.
Rahvastik - m26487.html Taimestik:http://www.annaabi.ee/Brasiilia-referaat-m66923.html
Rahvastik on veel noor, sest 0-14 aastased moodustavad peaaegu 1/3 kohu rahvastikust.

Rahvastiku iive - rahvaarvu muutumine sündimuse/suremuse ja rahvastikurände tagajärjel.
Rahvastik on selles piirkonnas nüüdseks küll vähenenud, seda mägismaa tõttu.
Rahvastiku iive on 1,9. 2050 aastaks ennustatakse rahvaarvu 231 miljoni ringi jõudvat.

Rahvastiku iive - rahvaarvu muutused sündide ja surmade ning rahvarände tagajärjel.
Rahvastiku püramiids on suur osatähtsus lastel ja noortel ning vanurite number on olematu.
Rahvastik on majanduslikult kindlustatud ja suudavad lennupiletite eest maksta.

Rahvastiku iive – on rahvaarvu muutumine ,Iive saab olla positiivne , negatiivne ja
Rahvastik on moodustunud Euroopast (peamiselt Hispaaniast) sisserännanutest.
Rahvastik - teatud piirkonnas (nt riik, maakond, linn, vald) elavad inimesed.

Rahvastik - teatud territooriumil (linnas, riigis, saarel) elavad inimesed.
Rahvastik - itaallased(94%); sakslased(0,5%); prantslased(0,3%); muud(5,2%)
Rahvastik on teatud piirkonnas( nt. riik, linn, maakond ) elavad inimesed.

Rahvastik on laotunud üle maa väikestesse küladesse ja maakohtadesse.
Rahvastiku kasv on tõsine takistus näiteks vaeste näljahäda leevendamisel.
Rahvastik on vananev, sest noori, kes on peale kasvamas on väga palju.

Rahvastik on ju tööjõuallikas ja samas ka toodetavate kaupade ostja.
Rahvastiku kasv – Inimesi sünnib aina juurde, kuid varsti pole, kus elada.
Rahvastiku poliitika - riigi poolsed abinõud rahvaarvu muutuste reguleerimiseks.

Rahvastik on koondunud peamistele, soojema kliimaga tööstusaladele.
Rahvastik on Ühendatud Kuningriigis varasemast vähem mitmekesine.
Rahvastik on vananenud ning vanemate inimeste osatähtsus suureneb.

Rahvastik – jaguneb töötajateks, ettevõtjateks ja töötuteks.
Rahvastiku andmeid on kaardil võimalik kujutada erinevate leppemärkidega.
Rahvastik lääne - Euroopas. Seda elanikkonda oli tarvis ära toita.

Rahvastik on mitmekesine, elab mitmeid erinevadi rahvaid.
Rahvastiku hõivatus on samuti üks võimalus riikide võrdlemiseks.
Rahvastik on paratamatult seotud elatusvahenditega.

Rahvastiku kasv ehk industrialiseerimine  Linnastumine
Rahvastiku jätkusuutlikkus – juurdekasv, tervis, heaolu, haridus.
Rahvastiku iive - rahvaarvu kasvu iga-aastane muutumine

Rahvastik on vamamev, keskmine eluiga 78 aastat.
Rahvastik – mingil maa-alal elavad inimesed.

Rahvastik - on mingil maa-alal elavad inimesed
Rahvastik on maakeral jaotunud ebaühtlaselt.
Rahvastik - Juhtpositsioonil olid sakslased.

Rahvastik on jaotunud väga ebaühtlaselt.
Rahvastik on väga ebaühtlaselt jaotunud.

Rahvastik on traditsioonilises etapis.

Rahvastiku kasv on olnud üks madalamaidTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun