Sõnu seletav sõnaraamat

Rahvamajandus - mingi riigi või administratiivselt iseseisva territooriumi majandus.
Rahvamajandus on kõigi ettevõtete tegevuse tulemus.
Rahvamajandus on riigi sisene majandus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahvamajanduse arvepidamine - on reeglite ja definitsioonide kogum, mida kasutatakse kogu majanduse valmistatud toodanug ja tulu mõõtmiseks 18. Rahvamajanduse koguprodukt – Mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud hüviste turuväärtust, millele lisandub välismaal teenitud netotulu kodumaiste tootmistegurite kasutamisest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahvamajanduse arvepidamine - on reeglite ja definitsioonide kogum, mida kasutatakse kogu majanduses valmistatud toodangu ja saadud tulu mõõtmiseks.
Rahvamajanduse arvepidamises on see iseärasus, et kodumajand reeglina ei investeeri.
Rahvamajanduse koguprodukt - (RKP) (inglise keeles Gross National Product - GNP) on antud riigi tootmistegurite poolt teatud perioodi (tavaliselt aasta) jooksul loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses.
Rahvamajanduse koguprodukt – RKP mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud lõpphüviste turuväärtust, millele lisandub välismaal teenitud netotulu kodumaiste tootmistegurite kasutamiseks.

Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi residentide poolt riigi majandusterritooriumil ja ka väljaspool seda valmistatud lõpptoodete ja -teenuste väärtus turuhindades.
Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi tootmistegurite poolt riigis ja ka väljaspool seda valmistatud lõpptoodete ja -teenuste väärtus turuhindades.
Rahvamajanduse koguprodukt on riigi majandusterritooriumil ja väljaspool seda residentide toodetud kaupade ja teenuste lisandväärtus turuhindades.
Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi residentide poolt riigis valmistatud lõpptoodete ja -teenuste väärtus turuhindades - Vale
Rahvamajanduse mudelis on kogukulutused: *isikliku tarbimise kulutused(eratarbimiskulutused) C *koguinvesteerimiskulutused I *valitsuse (avaliku sektori) kulutused G *netoeksport (puhasväljavedu) X – M
Rahvamajanduse puhastulu - e. rahvatulu on ühiskonna majandussubjektide poolt teenitud kogutulu. Rahvatulu = SKP – D – kaudsed maksud
Rahvamajanduse puhastulu – NNI – riigi residentide ja ettevõtete poolt teenitud tulu.
Rahvamajanduse ringkäik on makroökonoomika teooria üks baaskontseptsioone, mis kirjeldab majandussektorite vaheliste kauba- ja rahavoogude liikumist.
Rahvamajanduse seisukohast on mõistlikum mõjutada ressursse, mitte aga hinnakujunemist.
Rahvamajanduse tasandil on koguprodukt ettevõtete poolt loodud lisandväärtuste summa.
Rahvamajanduse tasemel on riigi peamine ülesanne tagada stabiilne makromajanduskeskkond ning aidata kaasa investorite usalduse taastamisele.
Rahvamajanduses on kasutusel kaks peamist üldistavat näitajat: 1. rahvamajanduse kogutoodang /RKT/ 2. sisemajanduse kogutoodang/SKT/ Eristamine on põhjustatud riigipiiridest väljunud ja rahvusvaheliseks väärtuseks muutunud kapitali tõttu.
Rahvamajanduses on kaks põhiideed: 1) nappus 2) tsirkulatsioon.
Rahvamajandusnõukogu – vähendada üleriigiliste keskministeeriumide võimu ning võimaldada kohalikele suuremat autonoomiat Balti apell – kiri ÜRO’le, avaldada MRP aegne lisaprotokoll
Rahvamajandusõpetus – käsitletakse rahvamajandust tervikuna a) mikroökonoomika- kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust . maksimeerivaid majandussubjekte b)makroökonoomika- kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtted, valitsus, . välissektor) vahelisi seoseid.
Rahvamajandusõpetuseks on üldlevinud. Ettevõttemajandusõpetuse uurimisobjektiks on kogu ettevõtetes toimuv majandustegevus (mikrotasand); rahvamajanduseõpetus aga tegeleb omavahelistes suhetes olevate majandusüksuste kompleksiga ehk kogumajandusega.
Rahvamajandusõpetust omakorda nimetatakse ka majandusteooriaks, mida saab jagada mikroökonoomikaks ja makroökonoomikaks.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?


Pole kasutajat? Tee tasuta konto