Sõnu seletav sõnaraamat

Ruumiprogrammis on ära toodud hoone ruumid korruste kaupa ning nende väike lühitutvustus, mis antud ruumi puhul teha tuleks ja millega arvestama peaks.
Räige on klaasjas, läikiv või rasvane • Kõvadus- määratakse mohsi skaala järgi • Lõhenemispinf Kivimite liigitus: • Geoloogilise päritoluga • Mineraalloogilise päritoluga • Füüsikalise-mehhaaniliseomadustega • Kasutamisala järgi • Dekoratiivsuse järgi 1)tardkivimid (graniit, basalt, pimss) 2)settekivimid(looduslikud kivimid, killusitkud, kruusad , kriit, kips, lubjakivi jne) 3)Moondekivimid( kvarts, marmor, Maakoores enim esinevad mineraalid on Kvarts, ränidioksiidid.
Rist - Kaitseaparaadi nimirakendusvool In (amprites) olenevalt lõige juhtide paigaldusviisist ja koormatud soonte arvust mm2 A1 ja A2 B1 B2 C E 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1,5 16 10/1 16 16 16 10/1 20 16 20 16 2,5 20 3 16 25 20 20 3 20 25 25 25 25 4 25 25 25/32 25 25 25 32/3 32/3 32/3 32/35 6 32/3 25/3 35/40 32/3 32/3 35/4 5 35/4 535/4 5 50 35/40 10 5 35/4 235/4 50 5 50 5 50 0 50 0 63 0 63 63 63 16 0 63 0 50 30 63 63 63 80 80 80 80 25 63 30 80 100 100 35 80 100 100 125 125 50 125 160 70 125 160

Ravnoprochnostnoy - zameny/. [Kasutatud 19. oktoober, 2014]. 9. Jaak Valgur, „Raudbetoonkonstruktsioonide arvutustabelid,“ [Võrgumaterjal]. Avaiable: http://www.valgur.ee/loengud/Rbt-I/RBT-ArvutusTabelid.pdf. [Kasutatud 19. oktoober, 2014]. 10. Rolson, „Armatuurtoodete müük,“[Võrgumaterjal]. Avaiable: http://rbb.ee/armatuurtoodete-muuk/. [Kasutatud 19. oktoober, 2014]. 11. Schöck, „Schöck ComBAR®,“ [Võrgumaterjal]. Avaiable: http://www.schoeck- combar.
Ruumide kütte - ja ventilatsiooniõhu (kõik välisseinad on puitseinad) energiatõhususarv ja selle soojendamise energia erikasutuse protsentuaalne vähenemine ja selle protsentuaalne vähenemine võrreldes algolukorraga võrreldes algolukorraga (kaugküte) kWh/(m2·a) % kWh/(m2·a) %  Algolukord (kaugküte) 295 262  Ventilatsiooni süsteem 265 10 225 14 (soojustagastus 80 %)  Välisseinte lisasoojustamine (+20 mm) infiltratsioon - 285 4 250 4
Rh2o - 0,05÷0,2 0.178 0.175 0.171 17 Kolmeaatomiliste gaaside osamaht rRO2 - 0,05÷0,2 0.082 0.081 0.079 18 Küttepinna soojusvastuvõtt gaasidelt Q,g kJ/kg 50÷10000 5978.61 4202.92 998.11 19 Küttepinna soojusvastuvõtt kiirgusega Qk kJ/kg 0÷1000 194.8 0 0 20 Auru (vee) kulu küttepinnas D kg/s 0÷500 55.5 53.83 53.83 21 Keskmine rõhk küttepinnale p MPa 0,1÷25 15.6 15.8 16.5 22 Lendtuha kontsentratsioon µ g/m3 0÷200 0

Ribipaneelid on paneelid mida kasutatakse tööstus- ja laohoonete Siseuksed võivad olla lävepakuga või ilma 1:9. Valtsi korgus 2,4 cm ja tahvli laius 54,5cm ehitamisel. Välisuksed peavad olema soojad ja niiskuskindlad ning elamutele TT-paneelid- peamiselt suuresildeliste tööstus- ja laohoonete vahe- tehakse need tavaliselt kas mantel-tahvelustena või paksema Classicprofiil -kasutamiseks katustel kaldega 1:7 ja katuselagedeks.
Ristlõikeklassil on see varda ristlõikepindala, 4. klassis tuleb eraldi määrata efektiivne ristlõikepindala. 2. nõtketegur  sõtltub tingsaledusest λ - kus tuleb arvestada ristlõikeklassist tulenevat ristlõikepindala - ja hälbetegurist (leitakse tabelist vastavalt nõtkekõverale). Varda saleduse puhul oluliseimaks väärtuseks osutub varda nõtkepikkus, mis sõltub varda otste kinnitusest (vt. Allolev joonis)!
Ruumide kütte - ja energiatõhususarv ja selle ventilatsiooniõhu soojendamise protsentuaalne vähenemine energia erikasutuse ja selle võrreldes algolukorraga protsentuaalne vähenemine (kaugküte) võrreldes algolukorraga kWh/(m2·a) % kWh/(m2·a) %  Ahiküttelt elekterküttele 425 -4 242  Ahiküttelt gaasiküttele 330 20 269  Kaugküttelt gaasiküttele 330 -19  Ahiküttelt õhk-vesi soojuspump 252 39 128

Ruumide kütte - ja (tulemüür välisseinaks) energiatõhususarv ja selle ventilatsiooniõhu soojendamise protsentuaalne vähenemine energia erikasutuse ja selle võrreldes algolukorraga protsentuaalne vähenemine (kaugküte) võrreldes algolukorraga kWh/(m2·a) % kWh/(m2·a) %  Ventilatsiooni süsteem 277 10 238 13 (soojustagastus 80 %)  Välisseinte lisasoojustamine (+20 mm) infiltratsioon 298 3 265 3
Reguleerib majandus - ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008. a. määrus nr. 107. Energiamärgise vorm ja väljastamise kord Sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete kohaselt - Energiatõhususe miinimumnõuded Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a. määrusega nr. 258.
Ristvineeri kase - ja / või okaspuuspoonist, millel lehtede paksus on 1,4, 2,2 või 2,8 mm. Kasevineeris (All Birch või Throughout Birch) kasutatakse ainult 1,4 mm paksuseid spoonilehti. Segavineeris kasutatakse lisaks kasespoonile ka okaspuuspooni, peaasjalikult kuuske. Combi-segavineeris aga on 2 pindmist kihti kasespoonist ning seesmistes kihtides vahelduvad okaspuuspooni- ning kasespooni kihid.

Regionaalne eripära – tööjõu väljaõppega, kogemustega, oskustega seonduvad aspektid tööjõurakendamise eeskirjad , reeglid mis on piirkonnas kehtestatud 2)looduskeskkonna mõju – ilmastik, reljeef, tehiskeskonnamõju 3) õppivuskõver – osavus ja tootlikus kasvavad, kui kogemus on suurem Kui selline korduvus saab katkestatud, siis tootlikkus langeb uuesti – mitteõppimiskõver.
Rops - tüüpi kabiinid ja varjed on varustatud tugevate elementidega, mis kaitsevad masinisti masina võimalikul ümberminekut 2. BFOPS- omavad tagakülje külge kinnitatud tugeva metallvõre, mis kaitsev masinisti tagasuunas kabiini peale lendavate esemete eest 3. FOPS- on varustatud tugevdatud katusega, mis kaitsevad masinisti võimalike masinale pealekukkuvate esemete eest.
Reatellis on õõneteta. Tema mõõtmed on 250 x 120 x 65 mm või 250 x 120 x 88 mm. Reatellise margid on 100, 125, 150, 200 ja 250 ( mark näitab survetugevust kg/cm²). Külmakindlus 15-25 tsüklit ( sõltuvalt margist). Ühe tellise mass on 3,8 või 5,2 kg. Tellise veeimavus peab olema vähemalt 10 %. Reatelliseid kasutatakse krohvitavate seinte ja sammaste ladumiseks.

Renoveerimisel on sisekliima klass II). Üksikute renoveerimismeetmete mõju energiatõhususarvule ja soojusenergia erikasutusele vt. Tabel 11.17. Tabel 11.17. Kahekorruselise keldriga ühe trepikojaga „Lenderi maja“ tüüpi paekivist tulemüüriga välisseinaga elamu üksikute renoveerimismeetmete mõju energiatõhususarvule ja soojusenergia erikasutusele.
Rakendusüksus - Vabariigi Valitsuse määratud riigiasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kelle ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas toetuse taotluste menetlemine, toetuse rahuldamise otsuse alusel toetuse väljamaksmise jaoks vajalike dokumentide vormistamine ja makseasutusele edastamine ning projektidele eraldatud toetuse seire teostamine.
Rangiperimeetrite vahe - kaugus ei tohiks olla suurem kui 0,75d. Rangivarraste samm piki perimeetrit ei tohiks seespool esimest kontrollperimeetrit (2d kaugu- sel koormatud alast) ületada 1,5d ja väljaspool esimest kontrollperimeetrit 2d. Joonise 7.11 b) kohaselt paiknevate ülespöörete korral võib lugeda piisavaks ühte põikarma- tuuri perimeetrit.

Referaadis on toodud 2013 aasta neli suurimat ja edukamat ettevõttet mis tegelevad teede projekteerimisega. Lisaks sellele toon iga eduka ettevõtte kohta ära teatud punktid nagu:2013 käive, suurimad tööd, ettevõtte omanik, palju on töötajaid ja millistes riikides nad tegelevad ja millega nad lisaks teede projekteerimisele tegelevad.
Ruberoidis ehk tõrvapapis, bituumeniga immutatud papp põrandakatteks, peal korgipuru ja niisketes kohtades keraamiliste plaatide all. PLASTMASSID 1. Millised polümeersed ained kuuluvad A, B, C, D klassi ja kuidas on nad seotud? 2. Kuidas jagatakse polümeerid sõltuvalt temperatuuri mõjust vaigule? TERMOPLASTSETEKS JA TERMOAKTIIVSETEKS.
Restlaed on sisekujundajale suurepärane võimalus peita lae alla jäävaid torusid, juhtmeid, lae konarusi. Sprinklerid, suitsudetektorid ja avariivalgustus toimivad kõik ka restlae taha peidetuna. Restlagi on väga dekoratiivne ning on suurepäraseks investeeringuks, millel on terve rida eeliseid teiste laetüüpidega võrreldes.

Rulaparkide ehitusfirmad on isegi arvestanud, et osa nende sissetulekust moodustavad nende endi ehitatud parkide suuremahulised parandus-ja hooldustööd, kui garantii enam ei kehti(tavaliselt 3e aasta möödudes). Järgnevalt toomegi ära puitparkide tüüpilisemad probleemid ning, mis parkidega võib juhtuda, kui neid korraliselt ei hooldata.
Ruutmeetrile on antud indeksina ja seda meetodit eelistavad riigiametid maksumusplaanimise algetappidel.  Ühikmaksumuse meetod on tänapäeval kasutusel siiski peaaegu eranditeta, sobides rohkem kokku ka traditsioonilise eelarvestamisega ja enamik maksumusplaanijaid tunnevad keerukate arvutuste puhul, et teevad siin vähem vigu.
Reaktsioon on järgmine: K2SiO3 + CO2 --> n* SiO2. Kuivamisel tekkiv SiO2 ei kahjustu happevihmade käes (ei lagune SO2 toimel). Nii silikaatvärvide kui ka lubivärvide toonide saamiseks kasutatakse algupäraseid pigmente, milleks on oksiidid ja looduslikud mullad, väljaarvatud valge ja koobaltsinine, mida looduses ei leidu.

Raudbetoontarind ehk raudbetoonkonstruktsioon on raudbetoonist valmistatud ehituskontruktsioon. Raudbetoonkonstruktsioone kasutakse laialdaselt ehituses, eelkõige tööstusehituses (postid, sõrestikud, paneelid, raamid, suured mahutid, gradiirid, kõrged korstnad). Raudbetoonist valatakse hoonete ja seadmete vundamente, samuti
Räbutsement - saadakse portlandtsemendiklinkri jahvatamisel koos kõrgahjuräbuga. Portlandräbutsement on korrosiooni suhtes püsivam, tihedam, väiksema soojuseraldusega ja väiksema mahumuutusega kui portlandtsement. Veevajadus sama või natuke suurem kui vastav portlandtsement. Sobib massiivsete rajatiste püstitamisel.
Riigitegelased - golovinid, golitsõnid jt. Alates 1808. a oli Sangaste Kesk- Euroopast Eestisse saanbunud Bergide valduses.

Raudbetoonsillus on tavaline jaotuselementi (toetuspatja). raudbetoontala, üldjuhul Talade (silluste) toetamine 25. Hoonete konstruktiivsed lihttala. Arvutuslikult ei ole seinale: Talade ja silluste elemendid ja sõlmed: vahet raudbetoonsilluse ja toetamine seinale toimub deformatsioonivuugid armeeritud kivisilluse vahel.
Rekonstrueerimis - ja renoveerimistööde puhul ka: - olemasolevate hoonete invetariseerimisjoonised, - olemasolevate hoonete geodeetilise mõõdistamise andmed, sh. vajumisvaatluste andmed, olemasolevate hoonete tehnilise ekspertiisi andmed, olemasolevate hoonete ehitusprojekt ja varasemate ümberehituste tööjoonised.
R l - 1 pqL' puist€tih**i$l' - uiuu rihedusl4l' l.-=1''- e-, 1., - - 'kus liiva u'-\ p .)" **. c' naiu tn) Tul€mus saadakse ProtseDlldes' ^" .,t isehrlemused toodud on punktis5'3' iiit" iuiti"tfila*" koostisemaaramine 4.4Terastikulise avadega 2'0: I 0l 0'5: ning sdeldatsesdeltel proovmassig 20Og 4'0:

Roheline raamat – ehitustöövõtulepingu lühiformaat rahaliselt väiksematele ja tehniliselt lihtsatele objektidele. Leping võib olla üles ehitatud nii kogusumma baasil, ühikhinna baasil või kombineerituna, kus osade tööde kohta on olemas põhiprojekt ja ülejäänud tööde kohta vaid eelprojekt.
Ruumide kütte - ja energiatõhususarv ja selle ventilatsiooniõhu soojendamise protsentuaalne vähenemine energia erikasutuse ja selle võrreldes algolukorraga protsentuaalne vähenemine (kaugküte) võrreldes algolukorraga kWh/(m2·a) % kWh/(m2·a) %  Ventilatsiooni süsteem 246 12 197 18
Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade, arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustab arvestab majandusliku sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskoskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Rõdu – hoone gabariidist väljaulatuv ja kaitsepiirdega ümbritsetud platvorm − Ärkel - hoone gabariidist väljaulatuv ja seintega ümbritsetud ruumi osa, katusest eenduv aken − Lodža – on põhigabariidi sisse jääv, kuid välispiiretest väljaspool olev avatud platvorm
Ruktsioone 30 - ndatel aastatel, näiteks Kadrioru staadioni tribüün (ins. Komendant), Pärnu ran- nahoone (ins. T. Randvee), arvukad raudbetoonsillad jne. Raudbetoonkonstruktsioonide areng pärastsõjaaegses Eestis on lahutamatult seotud inseneri, teadlase ja pedagoogi H. Laulu nime-
Ripp – ehk keeltellinguid kasutatakse karkasshoonete seinte täitmisel tellismüüritisega. Igasuguse konstruktsiooniga töölavad ja tellingud paigaldatakse nii, et laudise ja seina vahele jääks 50 mm laiune vahe, mis võimaldab kontrollida laotava müüritise kvaliteeti.

Rk vahel – mõlemal juhul võib kasutada plastset vastupanumomenti Wpl. Erinevused tekivad staatikaga määramatute konstruktsioonide puhul (näiteks jätkuvtalad). RK 3 puhul kasutatakse elastset vastupanumomenti Wel, RK 4 puhul – efektiivristlõike vastupanumomenti Weff.
Rajamis - kui ka hoolduskulud, energiaallika kättesaadavus, igapäevase aja- ja tööjõukulu, keskkonnamõju jne. Püsiva kasutuse korral tagab enamikul juhtudel hoone vajaliku soojusvarustuse korralik ahi, mis piisava massiivsuse korral hoiab ruumitemperatuuri ühtlasena.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Raudbetoon – või teraskonstruktsioonide katoodkaitse 34. Kuidas remontida korrodeerunud raudbetooni sarrust ja taastada selle pudenevat kaitsekihti? 35. Milleks on vajalik raudbetoonelementides sarruse kaitsekiht? 36. Millised on betooni ja kivimaterjalide soolkahjustusi võite nimetada ja iseloomustada? 37. Mis on etringiit? 38. Millised võiksid olla betooni ja raudbetooni püsivuse suurendamise abinõud? 39. Kirjeldage raudbetooni terassarruse korrosiooni protsessi.

Ristlõige on ülearmeeritud, kui x > xc = cd 1 . Ülearmeeritud ristlõikel tõmbearmatuuri pinge s1 = s "s < fyd . Ristlõike deformatsiooniepüüri sarnastest kolmnurkadest (joonis 3.1) saame s1 cu , millest d1 x x cu ( d 1 x) s1 Es . x Arvestades, et s1 s1 E s saame
Renoveerimisel on esmatähtis hoone ohutuse (kandevõime, tule-, kasutus-, keskkonnaohutus jne.) ja tervisliku sisekliima (piisav õhuvahetus, niiskuskahjustuste vältimine, sobiv temperatuur ja niiskus jne.) tagamine ehk esimesed neli ja osaliselt ka viies oluline nõue.
Ristlõike paindekandevõime on küllaldane. Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 45

Rh2o - B1.2, tab. 1 0,05÷0,2 0.186 16 Kolmeaatomiliste gaaside osamaht rRO2 - B1.2, tab. 1 0,05÷0,2 0.086 17 Soojuse säilivustegur ϕ - B3.1 0,95÷1,0 0.992 18 Koldest lahkuvate gaaside entalpia h kJ/kg B1.2, tab. 2 (2÷30)⋅103 sõltuvalt temperatuurist
Remontimine – parandamine või korda seadmine See liigitub: - Hooldusremont – perioodilise hooldustöö ehitise normaalne toimimise tagamiseks ning kasutusea pikendamiseks - Kapitaalremont – hoone kulunud ja lagunenud tarindite taastamine või arendamine
Real - estate developers in the US. However, the rapid adoption of virtual design and construction tools in the United States has necessitated the creation of additional guidelines and legal frameworks to accommodate the use of Building Information

Reo - ja heitveesüsteemid Kogutakse kogumistankidesse (150 ltr päevas inimese kohta) ja antakse ära kaldal (tehniliselt lihtne, tagab keskkonnanõuete täitmise) Tankid (roostevabast) terasest, õhutustorud viiakse korstnasse, mastidesse.
Rehielamuna on uuringus käsitletud elamut, kus ühe katuse all on rehetuba, sellest ühele poole jääb rehealune ja teisele poole jäävad eluruumid (Joonis 1.2 vasakul). Pooltel rehielamutel oli rehetuba ümber ehitatud köögiks ja/või toaks.
Restaureerimine on tööde kompleks, mis tagab mälestise autentse ajaloolis-arhitektuurse seisundi fikseerimise väärtusetute ja ilmet rikkuvate lisandite (kihistuste) eemaldamisega ning puuduvate osade taastamisega teaduslikult põhjendatud kujul.

Raudbetooni puudusteks on tema suur kaal ja suhteline haprus (puidu ja metalliga võrreldes). 35) 30. Raudbetoondetailide põhitüübid- vundamendiplokid, seinaplokid, talad, vahelaepaneelid, seinapaneelid 36) 1. VUNDAMENDIPLOKID - Tehakse raskebetoonist.
Rhs - i kohaldamisalast on aga väljas hankelepingud, mis on seotud riigisaladusega või salastatud välisteabega riigisaladuse ja salastatud välisteabe tähenduses või Eesti Panga turvalisuse või avaldamisele mittekuuluva teabega.
R28 – eeldatav betooni survetugevus 28 päeva vanuselt Rt – tsemendi tugevusklass T/V - vesitsement teguri pöördväärtus A - tegur, mis võtab arvesse betooni koostismaterjalide kvaliteeti Betooni koostise määramise meetodid

Riigihange on riigi, linna või valla eelarvest, 4)töömahukus (inimpäeva või masinvahetust), riiklikest fondidest või riigi garanteeritud laenudest 5)tööliste arv (vahel ka lüli koosseis), 6)vahetuste finantseeritavad ehitused.

Remonttööd on vastavalt hoonete iseloomule olnud erinevad, 38% korterite puhul on paigaldatud kas osaliselt või täielikult sisemist soojustust, mida telliselamutes uuritud korteritest oli osaliselt tehtud vaid alla 10 % korterites.
Restlagi on täiesti niiskuskindel, korrosioonikindel, tolmuvaba ning kuulub kõrgemasse tulepüsivusklassi. Restid moodustavad ühtlase ja avatava laepinna, kus riputussüsteem ülejäänud konstruktsioonist visuaalselt ei eristu.
Respect – to make every effort to understand others, accept responsibility and build mutual trust (introvert and extrovert). 5. Teamwork – to share opportunities for development and maximize team and individual performance.

Rep - võimsus: Pumpamissurve viimiseks kuni 80 bar’i. „Duomatik“: Kahe erineva materjali segamiseks ühe töökäigu jooksul Pahtlipumbad: PRITS ATG (AIR TEXTURE GUN) Lihtne seade pinna dekoratiivseks viimistluseks.
Rooniiduk - madala süvis, sõuderatas. MEHHAANILINE JUHTIMS Kangmeh juhitakse masinate sidureid ja pidureid, masinisti lihasejõud kantakse hoobade ja tõmmitsate vahendusel otseselt täiturmehhanismide vahetuks lülitamiseks.
Remont - ning tehnohooldustööd sarnanevad omavahel sellepoolest, et mõlemite tööde eesmärgiks on füüsiliselt säilitada ehitisi (hooneid/rajatisi) ning (vajadusel) taastada või parandada nende rajatiste seisukord.

Ristlejaahter – kaasaegsetel kiirekäigulistel reisi- ja veolaevadel ELLIPTILINE AHTER – aeglasekäigulistel laevadel PEEGELAHTER – uuematel laevadel, kujutab endast „lõigatud“ ristlejaahtrit • Masinaruumi paiknemine
Riskiks on ka projekti ebapiisav läbitöötamine töövõtja poolt, enne siduva hinnapakkumise teostamist tellijale, mille põhjal hiljem leping sõlmitakse. Samuti on ebaselged ehituse jooksul ilmnevad loodustingimused.
Rendilepingu puhul on rentnikul seevastu lisaks õigusele renditavat eset kasutada ka õigus saada rendiesemest selle korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja (VÕS N 339). Vili võib olla õigusvili või loodusvili.

Rootapeet - Bambus- ehk rootapeedid kujutavad endast seinakattematerjale, kus värvitud paberist aluspaanile on kleebitud erinavaid looduslikke materjale nagu bambuse-, sisali- ja džuudikiude ning muid kõrrelisi.
Renoveerimisel on esmatähtis hoone ohutuse (kandevõime, tule-, kasutus-, keskkonnaohutus jne) ja tervisliku sisekliima (piisav õhuvahetus, niiskuskahjustuste vältimine, sobiv temperatuur ja niiskus jne) tagamine.
Raudbetoonist sandwich - välisseinapaneelid on kolmekihiline suurelement, mis koosneb raudbetoonist sise- ja väliskoorest ning nende vahel paiknevast soojustuskihist (mineraalvill, vahtplast). Erinevad kihid liidetakse

Rooliülekanne on mehhanism, mis kannab roolimasinalt roolile üle viimase pööramiseks vajaliku jõu. Roolimasin peab suutma pöörata täiskäigul sõitva laeva roolilehe ühest pardast teise 28 sek jooksul.
Rammipukid on varustatud tõsteseadmetega vaiade etteantud asendisse tõstmiseks ja juhtseadmetega vaia liikumise suunamiseks rammimise käigus, aga ka rammimisvasara liikumise juhtimiseks tööprotsessis.
Restlaed on sisekujundajale suurepärane võimalus peita lae taha jäävaid torusid, juhtmeid, lae konarusi jms. Sprinklerid, suitsudetektorid ja avariivalgustus toimivad kõik ka restlae taha peidetuna.

Raamatupidamiskohustuslane – Eesti vabariigis registreeritud juriidiline isik ning ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, välja arvatud Eesti Pank, kes on kohustatud korraldama raamatupidamist ja finantsaruandlust.
Ristlõikes m – moment y – tekkivast hõõrdejõust – normaaljõud ristlõikes M punkti kaugus keskjoonest I põhjustatud tõmbejõud talas – moment y – punkti kaugus – ristlõike inertsimoment.
Rangid – tuleb arvestada rangide tõmbetugevusega nõrgestatud ristlõike järgi ja toeribi paindetugevust. Puruneda võivad rangide osad või võivad puidus esineda liialt suured muljumisjõud.

Raudbetoon – või teraskonstruktsioonide katoodkaitse Korrosiooni produktide maht on oluliselt suurem algainest, sisesurvest tekivad praod, hapnik vesi ja süsihappegaas pääsevad pragudest sisse.
Rähk – ülekaalus on ümardunud osad, siis kruus, milles vähemalt pooled terad on jämedamad kui 2 mm a) kristalseist kivimeist (maakivist) 0,5 Mpa b) settekivimeist (lubjakivist) 0,3 Mpa
Raudbetoonist on võimalik valmistada järgmiseid tooteid: – avade ja süvistega paneele – vahtpolüstüreeniga altsoojustatud paneele – suurendatud tulekindlusega paneele – konsoolpaneele.

Räbustaja on mingi mineraalaine (lubjakivi, dolomiit jne), mis tekitab räbu ja seob endaga maagis ja koksis olevad mineraalained. Kõrgahi on šahtikujuline ehitis, mida täidetakse ülalt.
Reaalses maailmas on investeeringud ajast sõltuv protsess, mida mõjutavad veel tulevikuootused, otsustaja isiklikud omaduse jne. Investeeringuid loetakse kõige ebastabiilsemaks kulutuste osaks.
Rööbasteta horisontaal - transpordi masinad, pidevtranspordi vahendid) b) meretransport- c) õhutransportvahendid 2. Autode kasutuala, põhielemendid, jaotus kere tüübi ning läbimisomaduste alusel.

Raamkonstruktsioonid on suutelised vastu võtma horisontaalseid koormusi, tagades seejuures hoone põikjäikuse ilma postide ühendussõlmede jäigastamiseta või jäikade põikseinte rajamiseta.
Refereeritav terviklikkus – kui info erinevates tabelites on omavahel ära seotud, peab olema tagatud et põhilised andmed jääksid korrektselt seotuks, et oleks tagatud refereeritav terviklikkus.
Raskelt põlevad - süttivad raskesti ja hõõguvad ning söestuvad ainult tulekolde juuresolekul (õlg- ja roogmatt, mis on saviga segatud tihedus 900 kg/m3) või immutatud antipüreeniga.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Raudbetoon on komposiitmaterjal, kus koos töötavad kaks väga erinevate omadustega materjali: teras ja betoon. Betoon on suhteliselt odav kohalik materjal, mis töötab hästi survel, kuid üsna halvasti tõmbel (betooni tõmbetugevus on 10-15 korda väiksem survetugevusest). Teras seevastu töötab ühteviisi hästi nii survel kui ka tõmbel, kuid tema hind on küllalt kõrge.
Ristlõike mõõtmed on piisavad et survepingete mõjul ei tekiks kohalikku stabiilsuskadu, võib lubada paindel plastse liigendi tekkimist - plastne liigend võimaldab ristlõikel pöörduda.
Ruumilisteks ehk sarruskarkassideks. Sarrusevardad on otsast teravad ning see võib kujutada ohtu nii ehitustöölistele kui teistele inimestele, kes sarruse lähedalt mööduvad.

Reegli puhul on see, et iga järgneva korruse või korruste puhul kõrghoones paraneb lifti või muude kallite sisevõrkude kasutamine, vähendades nende maksumust korruse kohta.
Referaadi teemaks on bituumen materjalide olemus, liigitus ja kasutamine ehituses. Referaadi räägime mis on bituumen materjal, kuidas seda liigitatakse ja kus kasutatakse ehituses.
Rillen – tüüpi (R) krohvid – need on uurdelise pinnastruktuuriga krohvid (rahvakeeles „kooreürask“, „ussi-muster“). Valikus on 1,5-3 mm täitefraktsiooniga

Rlkvr – 72 praktiline kasutamine, planšetitöö Üks peamisi ja tähtsamaid osi Vahiohvitseri kohustuses on järgida rahvusvahelisi kokkupõrgete vältimise reegleid.
Rullmaterjalist - katusepindade katmiseks kui uute ehitamiseks mistahes kõvale ja tasasele aluspinnale. Sileplekist katus- oovitav kalle vähemalt 10˚, parem oleks suurem kalle.
Raudtee - ehitusmasinad, tunnelehituse masinad, magsitraaltorujuhtmete masinad, kanaliehitusmasinad, rekonstruktsioonitööde masinad, teedeehitusmasinad, need jagunevad

Raudbetoonist on võimalik valmistada väga erineva kuju ja mõõtmetega konstruktsioone - Raudkonstruktsioonid on tugevad, ületades puit- ja kivikonstruktsioonide tugevust.
Registreering mtr - is – registreeringute olemasolu tuleks kontrollida just väiksemate ehitus ettevõtete puhul, ka lepingus võiks märkida, et registreeringud on vajalikud.
Rookureid - kogureid, kuid nende ekspluatatsiooniline tootlikkus on 1,5…2 korda väiksem kui rehadel (joonis 3). Kokkuriisutud risu tõstetakse vaalust veokile vastava

Ripplagede kinnituskonstruktsioon on metallist ning peab võimaldama ventilatsioonitorustike, juhtmete, püstikute paigutuse ripplae vahelisse alasse ja tagama hooldeks vajaliku juurdepääsu.
Rõhtpalksein on võrreldes sõrestikseinaga kapitaalsem ja vastupidavam, suurema soojasalvestusvõimega (massiivsem), kuid vähem soojapidav ja palju töömahukam ehitada.
Reoveepuhastus – reoainete kõrvaldamine reoveest (mehaaniliste, bioloogiliste, füüsikalis- keemiliste võtetega). Meetodid: tehnilised, tavapärased, looduslähedased.

Rooma - aegse villa ehitamiseks kasutatud ehitustehnoloogiliste võtete kirjeldusi ja konstruktisoonilahendusi. Horvaatias asuvate tolleaegsete villade näidetel.
Rooplaadid on sobilikud kasutamiseks krohvi alusmaterjalina nii siseruumis (seinad, laed), kui ka väljas (seinad), omades väga head soojus-ja heliisoleerimisvõimet.
Raudbetoon on suhteliselt uus materjal, kuid on kujunenud juba üheks tähtsaimaks ehitusmaterjaliks. See tingitud tervest reast raudbetooni väga headest omadustest.

Ringlev ehk tsirkuleeriv (tagasitoitega) keevkiht Tsirkuleeriva keevkihi puhul on resti läbiva õhu kiirus kaks ja enam korda suurem kui mullilise keevkihi puhul.
Renoveerimise puhul on oluline teada, kas plaanitavad ümberehitused ja muudatused on aktsepteeritatavad näiteks muinsus- või arhitektuuriväärtuste kaitse seisukohast.
Ruberoidkatused - ÜHE- JA KAHEKIHILISED SBS-KATTED......................................... 109 66. KATUSLAE KONSTRUKTIIVSED SÕLMED: RÄÄSTA JA PARAPETI LAHENDUSED.

Ränipuit – puiduehituse paikne muutumine okaspuuliikide tüve- ja okaspuidu aastarõngaste sügisosa järsu paksenemise ja nende küvaduse suurenemise tõttu.
Rammipukk – rammimisvasarad võivad olla paigaldatud kas vahetult ekskavaatori noole või kopavarre külge või kasutatakse nende töö juhtimiseks seadmeid.
Reovee äravooluks on olemasolev kanalisatsioon Kakumäe teel krundile 1 ja planeeritav trass krundile 2 Nigli tänaval, mis on ühenduses linna üldkanalisatsiooniga.

Ruumilahenduse puhul on kohtbetoon paneelidega võitlusvõimeline, sest vajab üldiselt vähem nii terast kui ka betooni ja ei vaja kraanat ega ruumi paneeliveoki jaoks.
Raudbetooni puudusteks on tema suur kaal ja suhteline haprus (puidu ja metalliga võrreldes). Valmistamise viisi järgi jaguneb raudbetoon monoliitseks ja monteeritavaks.
Registermahutavus ehk registertonnaaž (Registred tonnage) määratakse Laevade mõõtmise rahvusvahelise konventsiooni (1969) ette nähtud mõõdu- reeglite järgi.

Roogplaate on Eestis kasutatud peamiselt seinte isoleerimiseks (ka vanade hoonete lisasoojustuseks). Roogplaadile nakkub krohv ka ilma krohvimatte kasutamata.
Rammimise käigus on pidevalt vaja kontrollida vaia suuna õigsust ja vaia pinnasesse vajumise sujuvust, selleks, et õigeaegselt määrata vaia vastet ehk tõrget.
Ruumide õhuvahetuse ehk ventilatsiooni abil tuuakse ruumidesse puhas õhk ja eemaldatakse saastunud õhk. Ventilatsioon on väga oluline ruumi õhu puhtuse tagamisel.

Räästal on lumetõkked, seega peab tihelaudis ulatuma tõkete ja katusekatte ühenduskoha alla. Enne katusekatte paigaldamist tuleb alus puhtaks pühkida.
R p – paindetugevus [N/mm2] l – distants tugede vahel [mm] a – proovikeha laius [mm] H – proovikeha kõrgus [mm] F p – purustav jõud [kN]
Ränikarbiidkattega lihvpaber on kõige kõvem abrasiivmaterjal – peaaegu sama kõva kui teemant ning seda võib kasutada näiteks klaasi, lakkide ja värvide lihvimiseks.

Reljeefklaasid –  saadaksa valtsimise käigus. Armeeritud klaas, 2 klaasilehte poolsulasolekus surutakse kokku, keskele jäetakse armeeritud 
Rulapark on rekreatsioonilise spordi jaoks ehitatud ala, kus saab ohutus keskkonnas harrastada rula, rullsuiskude, tõuke-või trikirattaga sõitmist.
Rõht - tasandil on sadullaager ja raam omavahel ühendatud kahe pöördesilindriga 2. Rulli ühe täispöörde ajal teeb iga raskus kaks lööki.

Rakendusasutus - Prioriteedi või meetme rakendamiseks Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeerium, mis vastutab nende eesmärkide saavutamise eest.
Ratsionaalne veokaugus on kuni 500 m ning liikurmasinail kuni 5…8 km Eestis on kasutatud põlevkivikaevandustes, hüdrotehniliste ehituste (veehoidlad) juures.
Remonditööd on mingisuguste vigade parandamine või lihtsalt uuendamine/värskendamine. Remondi töödel tuleb hinnata hoone või rajatise seisukorda.

Raudbetoon on liitmaterjal (komposiit-materjal), mis koosneb betoonist ja terasest. Betoon võtab vastu peamiselt survejõude ja teras tõmbejõude.
Rooma teed – nende ehitamine, rahastamine, konstruktiivsed lahendused, organisatsioon, reisimine, pikkus ja ulatus, kaardistamine, mõõdistamine.
Raskelt sulav on näiteks pottsepa savidest tooted (keraamilised plaadid, kanalisatsiooni torud). Materjalide põlevust iseloomustatakse süttivusega.

Reidilaevad – laevad, mille ehituslik tugevus ja vastavad dokumendid lubavad neil tegutseda sadamates ja sadamate reididel kuni 20 miili sadamast.
Rõhtpalkhoones on alumise palgi vahetust lihtsam teha, kuna sein moodustab suure tala ehk terviku, mida saab tungrauaga tõsta ka vähestest kohtadest.
Rekunstrueerimine – Hoone põhjalik ümberehitamine uute kaasaegsemate põhimõtete ja normide järgi, kusjuures tehakse juurde,-peale ja allaehitusi.

Ribiplaatristlõikega elementideks on eraldiseisvad T- või I-ristlõikega talad, talad monoliitse- tes raudbetoonvahelagedes, ribi- ja õõnespaneelid (joonis 3.5).
Ringid on tavaliselt jaotatud sektoriteks, et sinna kanda numbrilised andmed, noolte pikkustel pole aga tähtsust diagrammi kujundamisel.
Renoveerimisel on energiatõhususe tagamisel piiratud võimalused: harva on võimalik muuta näiteks hoone kompaktsust või avatäidete suurust.

Roomik - tugirull, vedav tähtratas, kanderullik,juhtratas, roomikvanker,roomikkett. Levinud masinatel, mis liiguvad teedeta maastikul.
Referaadis on välja toodud erinevad looduslikud krohvid nagu savi, lubi, savikrohv, marmor-lubikrohv, lubipahtel ja marmor-kaseiinkrohv.
Ristlõikes on neli sümmeetriliselt paiknevat poldiauku ∅ 22 mm. Varras on valmistatud terasest S235 (fy = 235 N/mm2 ja fu = 360 N/mm2).

Ruumiõhus on palju erinevaid orgaanilisi ühendeid, mis on pärit ehitus- ja viimistlusmaterjalidest, värvidest, liimidest ja lakkidest.
Roolideks – pöördetelg läbib roolilehe esiserva, balansseerituteks – pöördetelg paikneb esiservast teatud kaugusel ahtri poole.
Ränimuld ehk ränidioksiid SiO2, mis on peamine mineraalne koostisosa mullas, kivides ja enamikus ümbritsevas mineraalses keskkonnas.

Riskide haldamine – tähendab abinõusid, millega mõjutatakse võimalikke kahjulikke sündmusi ja neutraliseeritakse kahjulikke tagajärgi.
Riskide uurimisel on selgunud, et riski vähendamise majanduslik maksumus kasvab lõpmatult suureks, kui üritada riski nulliks viia- Maksumus
Rõht - palkhoonetes on vundamendi vajumi mõju seina kandevõimele väiksem, kuna seintel on suhteliselt suur jäikus ja tugevus.

Rajamiseks – need ei ole maatüki olulised osad • hoonestusõiguse seadja (kinnisaja omanik) muutub seadmisega kaudseks valdajaks,
Roni - (joon 3.5). 123-Kuidas liigitatakse tornkraanad noole liikuvuselt? a) tõstetava noolega b) konsoolnoolega c) liigendatud
Regulaarsena on kjundatud ka tagaväljak, mis laskub kolme muldterrassina Emajõe kalda poole. Terrasidele oli rajatud barokne ehisaed.

Räsitud järsak on tekkinud kuna lainetused on tormiajal suured ning kuna lainetel pole kaldal suuri takistusi nagu näiteks suured kivid.
Rangide samm on fikseeritud. • Krohvikest; tehakse analoogiliselt raudbetoonkestaga, kuib betooni asemel kasutatakse tsementmörti.
Riigihange on riigi, linna või valla eelarvest, riiklikest fondidest või riigi garanteeritud laenudest finantseeritavad ehitused.

Räbustaja on mingi mineraalaine (lubjakivi, dolomiit jne), mis tekitab räbu ja seob endaga maagis ja koksis olevat mineraalainet.
Raudbetoondetailide põhitüübid - vundamendiplokid, seinaplokid, talad, sambad, vahelaepaneelid, seinapaneelid Vundamendiplokid tehakse raskebetoonist.
Raudbetoonsärk on üldiselt efektiivsem kui metallsärk kuna betooni valamine ümber konstruktsiooni kindlustab tema tiheda liibumise.

Riigihangete registris on kajastatud kõik Eesti Vabariigis avaliku sektori poolt korraldatavad hanked, mis ületavad ettenähtud piirmäära.
Rookatus on samaaegselt nii katusekattematerjal kui ka isolatsioonimaterjal, talvel on selle all soe, suvel aga meeldivalt jahe.
Raudbetoon on liitmaterjal (komposiitmaterjal), kus koos töötavad kaks väga erinevate oma- dustega materjali: teras ja betoon.

Rt 41 – 1933 art. 332. Projektide koostamise määrus 2.5.1933. RT 43 – 1937, art. 386. Nõmme linna ehitussundmäärus.
Renoveerimata elamutes on tehtud vaid hädapäraseid remonttöid või pole renoveerimisega jõutud kaugemale kui pool planeeritud töödest.
Rasked paber - ja reljeeftapeedid, aga ka vinüül-, siid- ja tekstiiltapeedid nõuavad tugevamat liimi kui kerged pabertapeedid.

Rookatus on üks esimesi katusekattematerjale, mille inimesed kasutusele vőtsid. Katuse eluiga on katsetatud juba sajandeid.
Rooplaat e. roliit: Pillirooplaat on soojust ja heli isoleeriv jäik ehitusplaat, mida valmistatakse naturaalsest pilliroost.
Ruumideks jaotamisel on kasutusel nn nõrga lüli printsiio s.t ruumide jaotus peab olema selline , et ujuvus kaoks varek kui püstuvus.

Rõhk 2 - 3 bar HEMO A22-2S on lihtsa ehitusega, galvaniseeritud terasest korpusega ja klaasfiiberplastist kotitühjendiga.
Raekoda on üldjoontes säilinud om algse ilme nii visandas 1780- a- linna ehitusmeister, rostockist päris J.H.B. Walter.
Räniorgaaniliste ühenditega – väheneb veeimavus ja suureneb külmakindlus). Temperatuurimuutustest tingitud kahjustuste vältimiseks kasut.

Rõhtpalkhoonetel on selleks esimene palgirida, püstpalk ja sõrestikhoonetel nimetatakse seda müüripuuks või alumiseks vööks.
Riskide juhtimine on tegevuste kogum, mida tehakse toimingute /protsesside ohutuse saavutamiseks, säilitamiseks ja parandamiseks.
Rookuri raam on liikuvalt ühendatud traktori haakeseadisega ning tema tõstmine ja langetamine toimub kahe hüdrosilindriga.

Raketisi on igasuguseid: postitaldmiku raketis, postiraketis, laeraketis, seinaraketis, taldmiku raketis ja talaraketis.
Raudbetoonplaat on altpoolt soojustatud 200mm vahtpolüstüroolplaatidega, selle all on tihendatud killustik ja täitematerjal.
Renoveerimislahenduste joonistel on lahendused esitatud ühe tarindiosa kohta, et tuua selgemini välja konkreetse tarindi renoveerimislahendus.

Roog - ja laastkatused on Eestis ja mujal Läänemeremaadel sajandite vältel olnud kõige tavalisemad katusekatted.
Roomamine on nähtus, kus materjali deformatsioonid suurenevad aja jooksul ilma koormust suurendamata konstruktsioonile.
Rõdu on hoone põhigabariidist väljaulatuv kaitsepiirdega ümbritsetud platvorm, ärkel aga seintega ümbritsetud.

Rikkalikult fassaadid on dekoratiivsed, tugevasti eenduvate ja taganevate liigendatud, mis loob võimalused valguse-varju mänguks.
Räbubetoon - ja looduskiviplokkidest, suurplokkidest aga ka sängpinnaga looduskividest – konstruktsioonide ladumisel.
R28 - eeldatav mördi tugevusklass, Rt - kasutatava tsemendi tugevusklass, T/V - tsemendi ja vee kaaluline suhe.

Raputus - laual standardne tüvikoonus (koonus tihendatakse ka hes kihis, kumbki 10 sorkimisega standardse vardaga).
Rühmade siseselt on klassid jaotatud kuivadest oludest veega küllastunud oludeni. Nt XC2-märg harva kuiv, isel vundamente.
Rumpel on rooliülekande osa, kang, mis oma pidemega kinnitatakse balleri ülemise otsa külge splintühendusega.

Referaadis on samuti välja toodud mõned tähelepanekud, mida teha selleks, et saavutada katuse maksimaalne eluiga.
Renoveerimisprojekti juures on otstarbekas läbi analüüsida rohkem variante ja valida elamu renoveerimiseks otstarbekas strateegia.
Riiuli - ja lauaklaaside puhul) või fasettlihvimise (kasutatakse näiteks peeglite ja kapiklaaside puhul) teel.

Rauamaakide liigid on magnetiit; hematiit;limoniit jne.Maakide rauasisaldus võib olla kuni 75%. Kõrgahju kütuseks kasut.
Ristlejaahter - kaasaegsetel kiirekäigulistel reisi- ja veolaevadel elliptiline ahter - aeglasekäigulistel laevadel,
Rookatus on väga hea heliisolatsioonimaterjal. Roog on kohalik ja taastuv materjal, igal aastal kasvab uus taim.

Rt 33 - 10386 viimistluskrohvi valmistamiseks kasutatava liiva soovitusliku terastikulise koostise piirid 120
Ruumide planeering on vabam, kuid sõltub talade asetusest. Välisseinad võtavad vastu koormusi katuselt ja vahelagedelt.
Rootor on koost võllile kinnitatud kolmnurksetest vasarahoidikutest, mis on paarikaupa 600 võrra nihutatud.

Ruumide planeerimine on selle skeemi puhul võrdlemisi vaba, kuid avade suurus on piiratud, eriti kõrgemate hoonete puhul.
Regionaalsed lepped on sõlmitud ka mujal maailmas: Kagu Aasias, Vahemere piirkonnas, Kariibi mere piirkonnas ja mujalgi.
Riiklik eksami - ja Kvalifikatsioonikeskus Jüri Orlov AS Merko Ehitus Enn Tammaru ICOPAL Katto OY, TKT Enn Siim EMV

Rooplaat on mahupüsiv, kui kasutatakse normaalsetes tingimustes nn. “hingava” seinakonstruktsiooni osana.
Rektifikatsioon e. õgvendus Plaadi kalibreerimine (mõõtu ajamine) kas lõikamise, käiamise või freesimise teel.
Raketis on igasugune ajutine ehitis, mida kasutatakse uue või rekonstrueeritava püsiehitise toestamiseks.

Ribid valmis - tatakse nurk- või T-taladest. Ribide otsi teki, parraste ja põhja juures tugevdatakse kniidega.
Ristlõikeklass on määratakse ainult surutud või painutatud elementidele - täpsemalt surutud ristlõikeosadele!
Rabenemine on kivimite ja nende koostemineraalide mehaaniline peenenemine ilma, et keemiline koostis muutuks.

Ristprofiilid tee - elementide mõõtmetega ja katte materjaliga (asfalt, betoon- või loodusliku (graniit-) kiviga.
Riskide fikseerimine - määratletakse riskid Riskide hindamine- hinnatakse eelmisel etapil fikseeritud riski suurust.
Raskebtooni mahumass on 2000...2500 kg/m3, poorus 3...15%, veeimavus 2...8%. Õhus kivistumisel betoon pisut kahaneb.

Raudbetoon - ja tellisseinad, samuti mittepudeneva tsementkrohviga või lubi-tsementkrohviga kaetud pinnad.
Referaadis on kokkuvõtlik ülevaade silikaattoodete ajaloost, tegemisviisist ning valik erinevaid tooteid.
Registreerimine päeva - ja pearaamatus) - Informatsiooni ülesanne sise- ja välistarbijatele (bilanss, kasumiaruanne)

Rooplaat on eriti sobilik alusmaterjal savi- ja lubikrohvile nii renoveerimistöödel kui ka uusehitusel.
Regeneratiivse ehk Junkers tüüpi ülekuumendi täidis on metall või keraamiline, seal toimub pöörlemine.
Radoon – lõhnatu, värvitu inertne gaas, mis tekib looduslikult uraani radioaktiivsel lagunemisel

Renoveerimistoetuste on praegu suhteliselt väikesed ega suuda seatavaid piiranguid alati piisavalt kompenseerida.
Reaalne kasutamisvajadus on sageli ainult 2-5 nädalat aastas, siis sellise suure investeeringu tegemine on küsitav.
Rooplaat on olnud ehituses kasutusel juba sajandeid ja on materjalina tervise- ja keskkonnasõbralik.

Ressurssid mõista on suur ja lai ning jaotub rohketeks alaliikideks, mida üritakski nüüd lahti mõtestada.
Rsn – normaliseeritud survetugevus [N/mm2] RS – survetugevus [N/mm2] k – kujutegur [0,91]
Ruumide õhuvahetus on tagatud akna kaudu tuulutuse, köögis paikneva tuulutusava ja piirete õhulekete kaudu.

Rikkamate ioon - adsorptsiooni Savi, märkimisväärne osa maailm terbium Pakkumise pärineb bastnäsite.
Rõhtpalksein on võrreldes sõrestikseinaga kapitaalsem ja vastupidavam, suurema soojasalvestusvõimega
Radiaatoripintsel - ümber nurga värvimiseks, vars (üldjuhul pikk) on kõver Rootsipunase värvi pintsel.

Rihtlatt - seinte õigsuse kontrollimiseks Pärast tööriistade kasutamist tuleks need puhastada.
Restid on reguleeritavad ja väikese müratasemega, mis on ventilatsioonisüsteemi jaoks sobiv.
Ristlejaahter - kaasaegsetel kiirekäigulistel reisi- ja veolaevadel (Joon. 3.6. ja Joon. 3.6a.) Joon.

Rkuiv - kuiva materjali survetugevus [ N/mm2] Rimm - immutatud materjali survetugevus [ N/mm2]
Rool on voolujooneline seest õõnes sektsioon, millel on kindlate vahedega roolihinge aasad.
Rajatis - on maapinnaga püsivalt ühendatud, inimtööga valminud ehitis, mis pole aga hoone.

Reakivid – täiendavat viimistlust vajavate sise- ja välisseinte ning müüride ladumiseks.
Runnerisse on viidud võimas tali ja runneri mõlemad otsad lähevad eraldi vintside trumlitele.
Raskebetooni soojaerijuhtivus on 1,4...1,8 W/mºC. Raskebetooni kasutatakse kõige rohkem kandekonstruktsioonides.

Reovesi – olmes või tootmises rikutud vesi, mida peab enne suublasse juhtimist puhastama.
Rakendusgeodeesia – käsitleb ehitiste rajamisel rakendatavaid mõõtmisvahendeid ja mõõteriistu.
Rasked ilmaolud - lumesadu üle 10 cm 24 t jooksul, tuisk kestusega üle 6 tunni, jäite tekkimine.

Referaadis on välja toodud võtted mida peab arvestama ja kuidas käituda välistingimustes.
Raudbetoon on 100 aasta vältel olnud üheks põhilisemaks ehituskonstruktsiooni materjaliks.
Raudtee - ehitusmasinaid: raudtee- ehitusel on kasutusel analoogsed masinad tavaehitusega.

Raskelt põlevad - süttivad raskesti ja hõõguvad ning sõestuvad ainult tulekolde juuresolekul.
Ripprenniga lahendus on peamiselt kasutatud eterniitkatustel, kivikatustel ja profiilplekist katustel.
Raketised ehk vormid, paigaldatakse terasvõrgud armeerimiseks ja valatakse betooni täis.

Raske materjal on tunduvalt helikindlam kui nii mõnigi mahult suur, kuid kaalult kergem toode.
Rekonstrueerimiseks on vajalik korralikku ja kõigi vajalike kooskõlastustega projekti, oluline on
Rauhputz on difuusne, vett-tõkestav mineraalne viimistluskrohv sise- ja välistööks.

Remondi - ja rekonstrueerimise mahuarvutus Klassifikaator sama, mis uusehitiste puhul.
Reovee suunamiseks on korralikud puhastusseadmed, veevarustust tagavad puurkaevud ja veetorustik.
Roome on betooni omadus järeldeformeeruda kestva koormuse toimel pikema aja kestel.

Rootor - kolb-, rootor-plaat- ja palju teisi pumpi, millel kõigil on oma kasutusala.
Rxn - .o- otUp;a l'4t*LAr^a.Ui p6,i-: a!.a.-@l".0a.fur^&ue-Vo, I ^rtr"*^LAaL6;!/L"
Rõdu - hoone välispinnast väljaulatuv tarandatud (konsoolne) kandekonstruktsioon.

Ristlõike pindala on 80x93 cm = 0,75 m2 ja ümbermõõt 3,46 m. Ahi kütab 30-35 m2 suuruse toa
Radiaalplunser - või –kolbmootorid d) aksiaalkolbmootorid 10. Hüdrosilindrite liigitus.
Results – When a leader gets to celebrate a win, he or she will soon want another.

Rool on kinnitatud roolipoltide ja rooliaasadega või siis ühe läbiva võlliga.
Rulaparke on võimalik ehitada betoonist, puidust/vineerist, terasest või plastikust.
Rõdu - on hoone gabariidist väljaulatuv ja kaitsepiirdega ümbritsetud platvorm.

Raudbetoonist on võimalik valmistada väga erineva kuju ja mõõtmetega konstruktsioone.
Raudtee ehitusel on materjali veoks kallutavad kastid, mille rahvakeelne nimetus on dumpkar.
Referaadi teemaks on majavamm selle tekkimine, levimine jne. Materjal on otsitud internetist.

Roomiklaadurid on ettenähtud peamiselt puistematerjalide laadimiseks transportvahendeile.
Rootor - ja turbiinmootoreid kasutatakse peamiselt pöörleva liikumise saamiseks.
Ruumide planeering on piiratud) Selliseid elemente toodetakse põhiliselt eramute ehitamiseks.

Ruumipiimid on pardast pardani ulatuvad talad, mis otstega toetuvad pardastringeritele.
Raami varrastel on survejõu ja Euleri elastse kriitilise jõu suhe ( N N cr ) ühesugune.
Raudadeks on rangid (3). Pikivarradaid (4) kasutatakse põikvarrast fikseerimiseks.

Reliin on tavaliselt kahekihiline, alumine kiht võib sisaldada kummijäätmeid.
Raskelt põlevad – süttivad raskesti, hõõguvad ja söestuvad tulekolde juuresolekul.
Raudbetoon on liitmaterjal (komposiit-materjal), mis koosneb betoonist ja terasest.

Regulaarpargi perioodist on pärit peahoonest lõunasse jäävas pargiosas pärnaalle fragmendid.
Rookatus on üks esimesi katusekattematerjale, mille inimesed kasutusele võtsid.
Rtk on kindlasti tänapäeva maamõõdutöödes enim kasutust leidev meetod.

Rullil on keevisraam 2 kahest karbikujulisest pikitalast ja kahest põiktorust.
Raudbetoondetailide põhitüübid - vundamendiplokid, seinaplokid, seinapaneelid, vahelaepaneelid, talad-
Rõmelisus - väokeste süvendite esinemine spooni pinnal piki kiude 8 Puidukaitse

Raudbetooni puudusteks on tema suur kaal ja suhteline haprus (puidu ja metalliga võrreldes).
Renoveerimise puhul on hea tava, et kasutatakse sama materjali, mida on kasutatud algselt.
Reverseerimis - , automaatika-, kaugjuhtimis-, kaitse- ja signalisatsioonisüsteemid

Riigihange on riigi, linna või valla eelarvest, riiklikest sobima laiale turule.
Ristlõikepindala - A1=5,07*0,51=2,5857m2 A2=15,5*0,51=7,905m2 A=2,5857*2+7,905=13,076m2
Rootsi värv - koosneb veest, pigmendist, rukki- või nisujahust ja rauavitriolist.

Rõdu - ja köögiuksena kasutada kahekordsete pakettklaasidega lükanduksi.
Raskeim materjalinäidis – katsekeha A kasutatakse peamiselt lamekatuste konstruktsioonides.
Rooliseade ülesandeks on tagada laevale juhitavus, mida peame esmavajalikuks mereomaduseks.

Räbutsement – mis saadakse portland tsemendi krinkli jahvatamisel koos räbuga.
R28 - soovitud mördi tugevusklass, Rt -kasutatava tsemendi tugevusklass
Raudbetoon - praktiliselt igavene, tulekindel, tehnoloogiliselt lihtne ja odav.

Reeglis on see, et rakendat. brutopinda st. Mitte ainult, seda hoonet isel.
Restaureerimis - ja konserveerimistöödes kasutatakse mesilasvaha kaitsesegudes.
Ristlõikepindala - A1=2,28*0,51=1,1628m2 A2=15,5*0,51=7,905m2 A=1,1628+7,905=9,07m2

Rahustuskaev – vooluhüppe uputamiseks vesiehitise jalamile rajatud süvend.
Reguleerimis - ja mõõteseadmetel, kuumaveeboilerid, gaasipliidid - 10 aastat
Ribipaneelid on paneelid, mida kautatakse tööstus- ja laohoonete ehitamisel.

Roomik - maapinnani, Lk 24 teine pool tornkraanadel rööpa peale) vahe.
Rõdu – hoone välispinna väljaulatuv taandatud kandekonstruktsioon.
Ristlõiked on analoogsed mehaaniliste liidetega talade korral vaadeldutega.

Räbuvill on tervisele ohtlikum ehitusmaterjal, kui tänapäevased villad.
Reguleeritav labidas on töövahend, mille abil kantakse materjali nt betoonpinnale.
Riigihanke puhul on ehituspakkumise kord sätestatud spetsiaalsete eeskirjadega.

Ripplagesid on kolme erinevat tüüpi:kinnised-, moodul- ja metallripplaed.
Raudbetoonkonstruktsioonid on tugevad, ületades puit- ja kivikonstruktsioonide tugevust.

Rekonstrueeritavatel objektidel on sageli mitmeid lisapiiranguid, mis takistavad ehitustööde
Rooplaati on eriti lihtne paigaladada puitpinnale: palgile ja laudisele.

Raskebetooniks nimetatakse betooni, mille mahumass on 1800-2500 kg/m3 kohta.
Rullide hooldamine on tähtis töö nii kvaliteedi kui ka kulutuste seisukohalt.
Referaadi teemaks on mullbetoon. Oma referaadi tegemisel kasutasin internetti.

Rekonstrueerimine – a) ehitise, ka ansambli või asumi ümberehitamine selle
Roog on kohalik ja taastuv materjal, igal aastal kasvab uus taim.
Rooniidukid - madala süvisega pontoonidel ja liiguvad sõuderatta abil.

Rootsi värvid on odavad ja keskkonnasõbralikud hästi katvad mattvärvid.
Raskebetooni liike on erisuguseid. Erinevatel liikidel on ka erinevad nõuded.
Registermahutavus ehk registertonnaaž (Registred tonnage) (Tahvlid 3.VIII ja

Renoveerimisena on käsitletud viimase 10 aasta jooksul tehtud ehitustöid.
Rostvärk on padi või tala, mis seob vaiapead ühtseks vundamendiks.
Ruumide loetelu on toodud välja järgmises Tabel 2. Ruumide eksplikatsioon

Reovesi – BHT, Heljuvaine e hõljum, üldfosfor, üldlämmastik.
Rike – süsteemi kõrvalekandumine määratud töörežiimis.
Roclite on Eesti kapitalil põhinev poorbetoonist plokkide tootja.

Referaadi materjal on otsitud internetist. Referaadi pikkus on 7 lehekülge.
Reinforce - PERICad Trimble Structures ment List RealWorks v15 v3.1
Rotherm 2000 on elektriline pehmejootmisseade mis toimib ilma leegita.

Räästavesi - katuse räästalt vabalt langev saju- või sulamisvesi;
Rampide põhikuju on määratud valitud eritasandilise ristmiku tüübiga.
Raudbetoonkoorik - õhuke kõver plaat, äärtestpiiratud paksema ribiga.

Rem koolhaas - Hi-tech. Ekstreemsed tehnoloogiad ja kosntruktsioonid.
Ribide ristlõige on 4…5x10 cm ja nad asetatakse üksteisest umbes 1,0 m
Roosakna keskele on kell, millel on elektriliselt valgustatud numbrilaud.

Rauaühendid on nn. sulandajad, mis vähendavad sulamistemperatuuri.
Riisad – tõmmatud või fikseriv roll (mittearvutuslik side)
Rikkalik kogu on siiani hindamatuks teabeallikaks selle kunsti kohta.

Rookatused on eestlastele peavarju ja ulualust pakkunud sajandeid.
Ruumis 80 - 100C juures, kuivatis peab olema tõhus õhuvahetus.
Raudbetoon - ja betoondetailide ning konstruktsioonide tootmine.

Referaadi teemaks on hüdroisolatsioon ja plaatimine välistingimustes.
Riskid – ilmneb mahuarvutuse või hindamise ebatäpsusena.
Revers - jaotusmehhanism käitatakse jõuvõtu vahekastist.

Roome vähendamiseks on mõistlik vältida konstruktsiooni liiga varajast
Radiaalsuunas 2 - 6%; tangensiaal suunas 5-10%; telgsuunas 0,1-0,3%
Raudbetoon on liitmaterjal. See koosneb betoonist ja terasest.

Raudbetooni puhul on tugevduseks lisatud sarrused või armatuurvõrk.
Risttasapinnas – põiksuunaliste tugede vahekaugust; Teras 1 116
Raketised - 13 http://stroman.ee/category/tooted/tellingud /

Raske tapeet - kahekihilised, sissepressitud mustriga tapeedid.
Raskemehhanismide vibratsioon – Leica NA720 jätkab mõõtmist igas olukorras.
Raudbetoondetailide põhitüübid - vundamendiplokid, vahelaepaneelid, seinapaneelid

Restide on võimalik ka tellida erimõõdus silmaga reste.
Ristlõike deformatsiooni - ja pingeepüür täisnurkse pingejaotuse korral.
Rumpli ülesanne on roolimasinalt tulev jõud ballerile üle kanda.

Ruumide planeering on seotud eelkõige karkassi-elementide asukohaga.
Referaadi sisuks on kahe tootja Leica ja Trimble toodete võrdlus.

Referaadi teemaks on mullbetoonid. Materjal on otsitud internetist.
Ristlõike pinge - ja deformatsiooniepüür on antud joonisel 2.9.
Ruumide kõrgused on projekteeritud vastavalt kehtivaile normidele.

Raudbetoon on vahelae korral võib vahekaugus väiksem olla
Rebenemis - ja hõõrdumiskindel ning lihtsasti hooldatav.
Reostamine on väiksem. Põlemisõhk võetakse läbi resti.

Ripp - trossteed, pneumo- ja aerotranspordi vahendid.
Rmmxta - . [t ' JIlr,-.,i.. fu.',,uL;L *Aa^^;,(^. h,. l
Raudbetoon on suhteliselt aurutihe, tellis 4 korda vähem.

Raudbetoonsillus on tavaline raudbetoontala, üldjuhul lihttala.
Renoveerida kütte - ja ventilatsioonisüsteemid ja soojavarustus.
Riiklik järelvalve on avalikui võimu poolt teostatav järelvalve.

R i - j TÖÖ i – j OSALINE AJAVARU DEFINITSIOON
Rts – tsemendi aktiivsus (survetugevus), N/mm 2;
Ruumides sisetöödel - seinte, lagede, akende, uste jne silumiseks.

R i - j TÖÖ i - j TÄIELIK AJAVARU DEFINITSIOON
Resultandina – koondatud tuulejõuna või –momendina.

Rootsi värvid on paraku vähem vastupidavamad kui tumedad.
Raidseotis – töötab nihkele, enamasti ei kasutata.

Rimm - immutatud materjali survetugevus [ N/mm2]
Rootsi värv - turustatakse kuiva pulbrina ja vedelana.
Raskendatud või on tegemist keerulise konfiguratsiooniga.

Restaureerimine - Ennistama ehk taastama esialgsel kujul.
Ridakillustik – võib sisaldada kuni 10% pennosiseid.
Rihtlatt - kasutatakse sirgjoonelisuse kontrolliks

Rookur - kogur: tootlikus väiksem kui vrehadel.
Rihtlatt - seina tasandamiseks ja kontrollimiseks
Ruumide õhuvoolud on tubadest köögi, wc vannitoa suunas.

Remondi - ja hoolduskõlbulikkuse suurendamine;
Rkuiv - kuiva materjali survetugevus [ N/mm2]
Roog on looduslik materjal ja pőleb hästi.

Ruumide planeerimine on seotud karkassielementide asukohaga.
Resultant - tsentrifugaaljõud kergendab tööd.

Raudbetoon - , plastmass- ja komposiitlaevadeks.
Reostuskoormus - reovees sisalduvate reoainete hulk.

Riskiobjekt – objekt, mis sisaldab mingit ohtu.
Rostvärgi ülesanne on hoone koormuse kandmine vaiadele.

Ruberoidkatused - ühe- ja kahekihilised SBS-katted.
Rõhtpalkseinad – põhiliselt praktikas kasutatav.

Rooplaat on tõhus alternatiiv kipsplaadile.
Raskendatud on ka betooni kvaliteedi kontroll.
Räbuvill - Valmistatakse kõrgahju räbust.

R i - j = Tj - Ti - t i – j ( 5.3 )
Rookatus on traditsiooniline ja looduslik.

Ripplae ehituseks on mitmeid erinevaid võimalusi.
Ruumide laius on seotud põikseinte asukohaga.

Rööbaskraanadel on mitmemootoriline elektriajam.

Raskebetoon on kõige levinum betooni liik.
Raskebetuun on kõige levinum betooni liik.
Roomik - või pneumoratas masinatega.

Raidkrohvi koostis on sarnane terrasiitkrohvile.
Riskantne – ohtlik, hädaohuga seotud

Rudnev - Moskva ülikooli peahoone.
Rõhtpalksein on maamajade puhul tavaline.Rh2o - - 0,171 7 Gaaside temp.
Raamid on paigutatud ratastele.Raudbetoon on tulepüsiv materjal.
Ruumilised elemendid - Toad või mud ruumid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Rootorpurustid – töötavad enamasti killustikutsehhides kivimi jöme jäme- purustusel. Purustisse söödetud kivid paiskuvad vasara löögist vastu põrkeplaate ja ülemist purustusresti.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Ripplagi on vahelae külge kinnitatud ,põranda ja vahelae vahel olev paigaldatud vahelagi,mille eesmärgiks on kas varjata midagi vahelaes olevat,nagu näiteks torustikku ,kaableid,rikutud lage jne.raipplagesi on palju erinevaid tüüpe ja neid valmistatakse paljudest erinevatest materjalidest,see oleneb sellest kuhu ripplagi tuleb ja mis on selle eesmärgiks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Raudbetoonkarkasside ehitami - sel kasutatavad konsoolidega postide tüübid: a) tööstushoonete postitüüp b) avalike hoonete postitüüp c) fassaadielemente kandev post

Vote UP
-1
Vote DOWN
Riivtalad - kulgevad kas piki/põiki hoonet ja nende ülesandeks -tsiviil-tööstus-põllumajandushooned, olema küllalt soojapidavad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Radiaalsuunas 3 - 6% ja tangensiaalsuunas 6-10%. Puidu niiskusesisalduse suurenemisel 1% võrra puidu soojajuhtivus kasvab 1,2% võrra.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Raskete rattavalem on 1x3x3 ja 3x3x3, sellisel masinal on head veoomadused, läbivus ja manööverdusvõime.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Raba pind on kaetud turbasamblaga, mis toitub sademetevees leiduvatest toitainetest ja tolmust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ristseotis – erineb 3 plokkseotisest selle poolest, 8.Müüritise tugevus (selle survele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Rooli ülesanne on tagada laeva juhitavus.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Rootormootorid – tänu konstruktsiooni lihtsusele, heale töökindlusele, suhteliselt väikesele massile ja väikestele gabariitidele enamlevinud pneumootorid pöörleva liikumise saamiseks.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto