Sõnu seletav sõnaraamat

Rannajoon on tugevasti liigestunud; Rootsis ja Soomes (kristalsete kivimite alal) on ülekaalus skaarrand, Saksamaal, Poolas, Leedus ja Lätis liivarand, Eestis, Gotlandil ja Ölandil (karbonaatsete kivimite ja moreeni alal) murrutusrand.
Rehu - ,JAHU,-LOOMASÖÖDAKALA……………………………......…….............. ……………6 NÕUDED KALALEVADELE JA HÜGIEENINÕUDED...............................................................7-8 NÕUDED LOSSIMISE AJAL JA JÄREL...........................................................................................8 KOKKUVÕTE........................................................................................................... ..........................9 Sissejuhatus
Registrimaal on väike mõjuvõim rahvuslike nõuete kaudu registreeritud laevastiku suhtes mõnedel ettenähtavatel asjaoludel (kuigi väga väikeste maksude saamine suure tonnaaži pealt võib põhjustada olulist mõju rahvuslikule tulule ja maksebilansile); Laevade mehitamine mittekodanikega on vabalt lubatud; ja 6. Registrimaal ei ole võimu ega haldusaparaati rakendada efektiivselt mingeid riiklike või rahvusvahelisi regulatsioone; ei ole ka riigil soovi või võimu kompaniisid kontrollida".

Rootoreid ehk kruve võib olla 1....5. Kruvipumpade kasutusalad : Kruvipumpasid valmistatakse väga erineva tootlikkusega vahemikus 0,5 - 1200 m³/h., rõhuga 3,0 - 250 bar. Pöörete arvuga 480 - 1300 p/ min. Kruvipumpade imemisrõhk on vahemikus 0,05 - 0,065 Mpa. Laevadel kasutatakse põhiliselt kütuse ümberpumpamiseks , sisepõlemismootorite juures õlipumpadena ja ballastpumpadena.
Retsirkulatsioonisüsteem on keerukas tehnoloogiline rajatis, kaladega osa võtab enda alla sellest väikese osa. Kalade kehaosade saagis kala töötlemisel ja seda mõjutavad tegurid Forelli:lihasaagis suur(fileesaagis 65%) Karpkala:lihasaagis64,5%,puhta lihaaagis 59% Suguküpsuse mõju forelli kvaliteedile ja selle reguleerimine – all-female, triploidid Sugulineküpsemine aeglustab kala kasvu.
Radiaalkolbpump on reguleeritava tootlikkusega pump: Mida suurem on eksentrilisus seda suurem on kolvikäik ja seda suurem pumba tootlikkus Liigutades juhtrõngast paremale ,horisontaaaljoonest allpool olevad kolvid liiguvad sissepoole ja suruvad vedeliku survetorusse, horisontaaljoonest ülevalpool olevad kolvid liiguvad väljapoole ja imevad vedelikku imitorust silindrisse.

Roro laevadel on palju tekke ja vahetekke samuti reisilaeval Välisplaadistuse paksus valitakse lähtudes tugevusnõuetest (üldtugevus, sõit jääs) Plaadid ühendatakse omavahel keevitamise teel ja need moodustavad nn. Kahekordse põhja kate moodustab põhjadevahelise ruumi (double bottom space, tank top), milles asetsevad tankid kütuse , joogivee ja ballasti jaoks.
Reovesi - tualeti, pissuaari, või WC äravooluava kaudu ära juhitud vedelik või muud jäätmed või meditsiiniruumis (haiglasektsioon) asuva pesuvanni,pesutorustiku või äravooluava kaudu ära juhitud vedelik või elusloomi sisaldavast ruumist ära juhitud vedelik või eespool loetletud ära juhitud vedelike või jäätmetega segunenud muu reovesi.
Referaadi sisuks on tutvustada erinevaid protseduure ja seadusi Eesti Vabariigis, mis on seotud kutselisekalapüügiga. Samuti on ära toodud püügiobjektid Läänemeres, nende liigitus ja levik- milleks on suurem osas räim, kilu ja tursk, Läänemere iseloomustus ja selle tähtsus kalapüügil- sisaldab lühikirjeldust läänemerest ja tähtsust püügil.

Ranna 40 - 7,93815, Kuressaare,Saaremaa • Telefon:+372 52 53937 • E-mail: info@kasse.ee OÜ VÄTTA PUIT • Suure-Rootsi küla Pihtla vald, Saare maakond 94129 Estonia • Tel: +372 4521 100, +372 4521 101 • Faks: +372 4521 103 • E-Mail: info@vattapuit.ee • Vättal on valmistatud on nii paarimeetrisi jolle kui 12-meetrisi kakuame.
Rv 1050 – 3 Mark: FRYDENBÖ steering gear Rooliballeri diameeter: 455 mm ° Maksimaalne roolinurk: 2 x 46, 5 Arvutuslik rõhk: 100 bar Kaitseklapi avanemise rõhk: 100 bar Töörõhk: 80 bar Arvutuslik moment: 1269 kNm ° Pööramise aeg 1 pumbaga (35–0–30) : max. 28 sek. ° Pööramise aeg 2 pumbaga (35–0–30) : max. 14 sek.
Rotterdami vts - süsteem katab lisaks sadamale kogu oma basseinidega (u. 35 km Reini jõe suudmes) veel 38 meremiili merele (Hook of Hollandi põhjamuulist alates) ja 2 meremiili mööda Reini jõge (alates Van Brienenoord sillast) ja 4 meremiili itta mööda Oude Maasi jõge (Spijkenisse sillast). Kogu see ala on kaetud 31 radariga.

Rootorisse on lõigatud pilud , milledesse mahuvad liikuvad plaadid (siibrid). Siibreid on 2 -12 . Siibrid saavad om piludes vabalt edasi- tagasi liikuda Kahelabalistel pumpadel vedeliku pumpamise ebaühtlus on väga suur. Mitmelabaline pump annab rahuldava pumpamise ebaühtluse.
Rullumisteljest kaugel – laeva rullumistegur on suurem kui samasuguse tühja topeltpõhjaga laeva oma. 5. Kuigi laeva ettevalmistus on töökäigulise kreenikatse ettevalmistusega sarnane, peab arvesse võtma rullumistesti väiksemat tundlikkust segavate momentide suhtes.
Rooliseade on mehhanimside kogum laeva pööramiseks manööverdamisel ja laeva kursil hoidmiseks liikumisel. Rooliajamid peavad olema eriti töökindlad ning varustatud reservjuhtimise võimalustega avariide puhul.

Roomajad on kaitse alla võetud, sest nende arvukus on vähenenud tänu inimtegevusele. Roomajaid ohustavad loodusmaastike vähenemine, tahtlik tapmine, soode kuivendamine, kulupõlengud ja liiklusõnnetused.
Retsirkulatsioonisüsteemis on tavaliselt vajalik sooja vee desinfitseerimine ultraviolettvalgusega. Soojavaheti abil saab taaskasutada üht osa ringlusest väljuva vee soojusest, millega soojendamiskulutusi saab vähendada.
Raamile on kinnitatud tugipostid ,milledel paiknevad kolbpumba ajam (elektrimootor, reduktor , ülekanne väntvõllile , ülekandekate jne.), pumba korpus ( silinder ,väntmehanism , ristpea ,klapikarp).

Reisilaevadel on kõrgendatud nõuded püstuvuse, uppumatuse, tugevuse, navigatsiooniseadmete, päästevahendite ja tuleohutuse osas, SOLAS (Safety of Life at Sea) ja rida klassifikatsiooniühingute eeskirju.
Ratastel lastid - rasked lastid (vedurid, transformaatorid) - teraslehed rullides - rasked metallkonstruktsioonid - ankruketid - vanametall puistlastina - pehmed vahekonteinerid - halud -paketeeritud lastid.
Rolls - Royce KaMeWa CPP.......................................................................................................49 Rolls-Royce KaMeWa muudetava sammuga sõukruvi karakteristikud.

Reostus on juba laialt levinud,poomid tõmmatakse U-kujuliselt kahe laeva poolt ümber reostuskoha. Eemaletõukamist kasutatakse ujuhul, kui õnnetuskohal on keeruline reostust kokku korjata.
Reservjuhtimissüsteem on elektriliselt eraldatud peajuhtimissüsteemist, omades selleks ka eraldi toite automaatlülitit , tagamaks sammu muutmise (laeva juhitavuse) peasüsteemi rikke korral.
Raketikompleksid rbs - 15Mk3, mille tööraadius on 250 km ja on võimelised hävitama maa- ja veesihtmärke. Valmis tehti ainult üks laev kuna projekti katkestas uus laevaklass- Hamina.

Rannapüügil on eriti paljude liikide püük, mingi liiigi kaitsmine toob kaasa, et ei saa ka teisi kalalliike püüda, kaluritel pole mida püüda, sotsiaalne probleem seega.
Referaadis on käsitletud kalade kehaga seotud teemasid: kalade pulmarüü, kuidas kalu eristada, kääbused ja hiiglased kalade seas nind ka ohtlikest kaladest tuleb juttu.
Ristandjärglastel on tähendatud suuremat varieeruvust, kuid peamine on, et neil on tugevam tervis, suurem vastupanuvõime haigustele, eluvõime ja kasvukiirus ning parem sigivus.

Rannajoonele on iseloomulikud arvukad ja tihedad saarestikud, mis on põhjuseks, et kasutusel on suhteliselt väikesed, aga kiired raketipaadid ja väikesed maabumisalused.
Rooliajamil on 2 iseloomulikku töörežiimi: laeva liikumisel ja manööverdamisel rooliseadmete elektriajamid töötavad kas kestevrežiimil või vaheajalisel režiimil.
Reverseerimis - , automaatika-, kaugjuhtimis-, kaitse- ja signalisatsioonisüsteemid vedellastilaevadel moodustavad pumbad ja torustik peamise lastimis-lossimis-seadme

Roolima - to steer for Sihil hoidma- to keep in line Tekimadrus- deck-hand Sihil hoidma- to keep in line Sissepääs- entrance Tõusu-mõõnahoovus- tidal stream
Räim on teistest atlandi heeringatest väiksem, enamasti alla 20 cm pikk, kuid suguküpseks saab varem, 13-14 cm pikkuselt ja 2-3 aasta vanuselt.
Reovesi - Filtrite puhastamise meetod, löga mis eemaldatakse ja hoiustatakse.  Biomarker­struktuursed või ensüümilised proteiinid

Rotterdami sadam on eelkõige transiitsadam, mis võtab vastu ja töötleb suurtes kogustes erinevaid kaupu, mis laevatatakse edasi teistesse sadamatesse.
Raamtalastiku t - profiilid valmistatakse vahetult tehases laevakere koostamisel, keevitades õhema püstriba külge ribaterasest paksemad ääreplaadid
Rataspump on staatiliserõhu pump ja seetõttu tuleb süsteemis kasutada redukts -iooni ja ülelaskeklappi, et regulleerida õlisurvet süsteemis.

Reeglipäraselt on tunnuse päritavus tihedas seoses korduvusega ja muutlikkusega, kusjuures korduvusega samasuunaline ja muutuvusega vastasssunaline.
Riimvetes on suutelised elama need organismid, kes seda suurenenud energiajuurdevoolu kasutavad osmoregulatoorsete seadeldiste käivitamiseks.
Regulaatorid - Mootorid on mõeldud mehaanilise töö tegemiseks aga alati esinebmingisuguseid koormusi, mis muudavad mootori tööparameetreid.

Reisilaevadel on kajutites evakuatsioonitee skeem ja päästevahendi nr, kuhu peab minema, kui antakse korraldus laevalt lahkuda häireolukorras.
Ränivetikad – ehk diatomeed on üherakulised või koloniaalsed vetikad, mille kahest poolmest koosnev koda sisaldab rikkalikult räni.
Relee on selline juhtimisahela element, mis rakendub tööle siis, kui juhtsuurus (voolupinge) saavutab mingi kindla väärtuse.

Rohevetikad – üherakulised või koloniaalsed mageveelise levikuga vetikad, on Läänemere planktonis esindatud väheste liikidega.
Rootsi vähikasvatus on keskendunud peamiselt signaalvähi kasvatamisele toiduvähiks, aga ka jõevähki kasvatatakse paljudes kasvandustes.
Raiuda on ohutum, kui vabastada terastrossi b. alla 20 m purjelaeval võivad eelmises Ameerika, Jaapan, Korea ja Filipiinid.

Riigi tasandil on täidetud põhimõtteliselt kõik eeldused, et vajadusel saaks liitumine toimuda kiiresti ja ilma probleemideta.
Ristpeamootoritel on tugipuki sisse monteeritud nn. paralleelid mille vahel liigub kolvivart ja kepsu ülemist otsa ühendav ristpea.
Rmk - l on Põlula kalakasvatuskeskus, mis kasvatab erinevaid kalaliike populatsioonide taastamiseks meres ja jõgedes.

Rullumistesti tulemuseks on metatsentriline kõrgus GMc, mis sisaldab tankides hoitavate hariliku viskoossusega vedelike vabapindade mõju.
Ristpeaga mootorites on tehtudsilindrisse lubrikaator õlitus, mille jaoks on tehtud ka väiksed sooned, etõli ilusti laiali valguks.
Rootor on kahest ferromagnetilisest osast silinder, kusjuures need osad on eraldatud mitteferromagnetilise materjaliga.

Rehu on loomasööda liik mille tarbeks kala purustatakse pastaks ja külmetatakse kahekümnekilosteks brikettideks.
Ringid - makrofauna liikide arv Kandilisedbruudud- jääkatte kestus päevades Jooned- pinnavetes esinevad isohaliinid
Rulliga värvimisel on värvi kulu suurem ja värvi pind ei tule sile, kuid töö edeneb kiiresti ja rullile saab panna pika varre.

Rooli juhtimine on hüdrauliline ja täiendava avariijuhtimissüsteemiga. Elektriline starterisüsteem kahe sõltumatu akuga.
Reisija 1998 - a-loodetakse üle 5 miljoni reisija). Sellise koguse teenindamine eeldab küllaltki tihedat laevaliiklust.
Reisijateteenistuse juhiks on intendant. 2.2.6.3.2. Reisijateteenistus jaguneb osakondadeks, mille juhid alluvad vahetult intendandile.

Rehu - , jahu- ja loomasöödakalale esitatavad nõuded ei ole nii kõrged nagu inimtoiduks mineval kalal.
Räim ehk läänemere heeringas (Clupea harengus membras) on atlandi heeringa Läänemeres elav alamliik.
Randlad – sellistes randades ei toimu uldjuhul tanapaeval enam lainete tegevusest pohjustatud muutuseid.

Roodailendi kanad on lihtharjaga, punaste kõrvalappide, kollaste jalgade ja tume- kuni pruunikaspunase sulestikuga.
Rasvad on kaladele põhiline energiaallikas ja vajalikud talvitumiseks tarviliku energiavaru kogumiseks.
Rippenurk – angle of loll – kreeninurk, mille juures negatiivse algpüstuvusega laev muutub püstuvaks.

Ramsari lepe – kaitse ohustatud märgaladele, eriline tähelepanu oli aga veelindude elupaikade kaitsmisel.
Rooliseade on seadmete kompleks, mis tagab laeva liikumise antud kursil ja vajadusel liikumissuuna muutuse.
Rasvkude on vähe, seedeaparaat keskmise mahuga ning hingamis- ja vereingeorganid rahuldavalt arenenud.

Reegel 21 – Mõisted ja nõuded topitule, pardatulede, ahtritule, puksiirtulede, ringtule ja plinktule
Ratsa - rakkehobuste alla kuuluvad budjonnõi tõug, tori hobune, ka hannover(kirjeldatud eespool).
Raamlaagrite ülesendeks on toestada väntvõlli Raamlaagreid nimetatakse ka kandelaagriteks ehk radiaallaagriteks.

Raamvõrgud on spetsiaalse ehitusega üheseinalised võrgud, millistel on sisse põimitud nöörist
Rümbasaagis on 60%. Tõu eripära on kaksiklihas, mis areneb vasikatel juba mõne nädala vanuselt.
Rakis on käesoleva määruse tähenduses abivahend surnud kala söödana kasutamiseks.

Rahulikult 2 - 3 kraadi vasakule või paremale, kui keerad rohkem, siis laev läheb kreeni.
Registreerimine on lihtne. Laeva saab tavaliselt registreerida konsulaadis väljaspool riiki.
Rootorid on tavalisel 2 kuni 3 labaga ja nad liiguvad üksteise suhtes sünkroonselt.

Reguleerimisega on võimalik püüda kala valikuliselt nii liigiti, kui ka liigisiseselt.
Rakendamisel on võimalik anda kalapüünisele soovitud kuju ja võrgusilmade avatus.
Rotterdamil on ka parimad võimalused aina mahutavuse rekordeid löövatele suurtele

Randalhüljes – (Phoca vitulina) 1,6 -1,8 m pikkune ja võrdlemisi jässaka kehaga.
Reegel 23 – Käigus olevate jõuajamiga laevade tuled iga laeva tüübi kohta.
Resonants – synchronism – olukord, kus laeva- ja laineperioodid on võrdsed.

Rimudena on kasutusel lauad, prussid, liistud, aga ka present, paber, kotiriie.
Ränivetikad on riimvees esindatud suurema arvu liikidega kui meres või magevees.
Rahvusvaheline koostöö on sõjaline ja poliitiline kuid arendatakse ka ühiseid projekte.

Randtiir – must tagi, mantel helehall, karmiinpunane nokk, jalad punased.
Rolls - Royce KAMEWA muudetava sammuga sõukruvi (edaspidi CPP – ingl.
Röövkaladel on lühikes sool, magu on suhteliselt suur, et mahutada saakkala.

Reegel 20 – Reeglid, mis kehtivad tulede ja päevamärkide kasutamisest.
Räim – on heeringa kääbustunud alaliik, kes esineb Läänemeres.
Reisi alguses on lastiruumide temperatuur madalam välisõhu kastepunktist.

Riskifaktori hindamine on raske kuigi seda tuleks tasuvusarvutustes arvesse võtta.
Ridva paine on õige, kui ritv paindub algul ainult pitsiotsa ligidalt.
Reegel 25 – Käigus olevate purjelaevade ja sõudepaatide tuled.

Ristpart – (Tadorna tadorna) valge-musta-punase-rohelise kirju.
Rasvarikas kalaliha on heeringalistel, lõhelastel, angerjal jt. liikidel.
Reid - road/roadstead Roolima- to steer for Sügavus- depth

Reegel 32 – Mõisted vile, lühikese heli ja pika heli kohta.
Reegel 24 – Puksiirlaeva tuled pukseerimisel ja tõukamisel.
Rohukoskel – u. varese suurune, kaheharuline suletutt kuklas.

Rasked lastid - mille stoovitegur on suurem laeva erimahutuvusest
Reegel 26 – Kalalaevade tuled iga kalalaeva tüübi kohta.
Reeperid on tasemevaatluspostide kõrguste kontrollimiseks.

Reeglite järgi on sellise koguse nafta merre pumpamine lubamatu.
Reegel 30 – Ankrus või madalikul olevate laevade tuled.
Reisijateteenistuse osakonnad on hotell, restoran, kauplus - ladu ja köök.

Remont - Suvine 300-500 kalad pidamine tk/ha tiikides
Reegel 35 – Helisignaalid piiratud nähtavuse korral.
Reegel 37 – Hädasignaalid, kui laev asub merehädas.

Raskuse ülesanne on hoida söödakala tarvilikul sügavusel.
Rebu on arenevale lootele toitainete tagavaraks.
Riikoja 1925 - 1931: Eesti rannikumere planktonitabelid.

Rasvade hüdrolüüs - on taimedes ja loomorganismis sarnane.
Rakett - eskadroni toetab miinisõja eskadron.

Rannikualad - meresid ja lahti ääristav vöönd.
Rind on sügav ja lai. Kõrgus on umbes 150
Reegel 28 – Süviselt piiratud laevade tuled.

Rolls - Royce CPP keskjuhtimispult sillas.
Rullide teljed on paralleelsed laeva pikitasandiga.
Rind on ümar, jalad keskmise pikkusega.

Ravunviljely – menetelmät ja kannattavuus.

Rehu - , jahu- ja loomasöödakala

Rasvasisaldus on palju muutlikum näitaja.

Ropsa karpkala - tuli Eestisse Venemaalt.
Reegel 36 – Tähelepanusignaalid.
Reegel 29 – Lootsilaevade tuled.

Reegel 31 – Vesilennukite tuled.
Reegel 27 – NUC või RAM tuled.
Reegel 33 – Helisignaalseadmed.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Raudkiisk – erineb ogalikust sihvakama keha poolest.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Reegel 34 – Manööverdus ja hoiatussignaalid.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto