Sõnu seletav sõnaraamat

Restitutsioon - Rootsi valitsusaja lõpul riigistatud mõisate tagasiandmine nende endistele omanikele, aadel sai ka tagasi varasemad õigused talupoegade üle.
Ruunikiri – viikingite kiri, mis lähtus lihtsustatud ladina keelest • ruunikivi -haua ja mälestuskivid peamiselt teede ääres, möödujatele lugemiseks • saaga – suuliselt edasiantud suulised jutustused ajaloosündmustest, kirja pandud 12-13 saj.
Reformatsioon ehk usupuhastusliikumine sai alguse 16.sajandil ja algatajaks oli Martin Luther, kelle eesmärgiks oli reformida kristliku usu sisulisi kõrvalekaldeid katoliku kirikus . Reformatsiooni põhjusteks olid 1) vastuolud usutõdedes 2) katoliku kirikule omane tagasihoidlikkus puudus ja see tekitas pahameelt 3) vaimulike eelistatud seisus tekitas pahameelt 4) Lutherile ei meeldinud indulgentside müük

Ruunitähestik – rohkem sirgjoonelised tähed kui tavaliselt – kas on olnud kunagi rohkem ruunikirjasid? ◦ 498 – ruunitähestik ◦ 499 – „kysmik“ (suudle mind)
Reduktsioon - Aadlile annetatud maade taasriigistamine, moisnikud jaid rentnikuteks, oma osa sissetulekutest riigile maksma Koormised seati vastavusse majanduslike voimalustega, vakuraamatusse 17 lopul austati Tartu lahedal seminar, kus opetajaks oli B.G Forselius Louna eestikeelne uus Testament1686
Reformatsioon - usupuhastus Tõi kaasa : 16 sajandil tekkis vastuseis paavsti keskvalitsusele See oli 1) poliitline vastuseis: aadelikud ja rikkad linnlased ihkasid endale kirirku vara ja maid 2) vaimne vastuseis: sooviti kuluurialaseid ja usulisi muutusi, väideti, et Piibel on ristiusu ainus tõeline alus reformatsioon loob eelduse hariduse arenguks- igaüks pidi ise Piiblit lugema

Raudne eesriie - oli Nõukogude Liidu poliitiline üritus kaitsta oma poliitilist mõjuala võõrmõjutuste eest mitmesuguste abinõudega, nagu piiride hermeetiline sulgemine, vaba teabevoolu takistamine, salapolitseiline kontroll, tsensuur jm. Piirata lääne mõju nendes maadest, st eraldedas nad muust maailmast.
Rahvuskoguga on liitunud osa aadlikke ja vaimulikke, nimetab see end ümber Asutavaks Koguks (koos 9. juuli 1789 – 30. september 1791). Asutava Kogu otsused: kaotatakse seisuslikud eesõigused (põhimõtteliselt kadus feodaalkord), võetakse vastu “Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon”, kaotatakse aadli seisus, provintside asemele uued haldusüksused departemangud (kokku riigis 83). 3. septembril 1791 võetakse vastu konstitutsioon, millega kehtestati Prantsusmaal konstitutsiooniline monarhia.
Rahl - Tamm, H.Ligi, E.Laasi, L.Õispuu), julgeolekuorganite tegevus (V.Ohmann, I.Jürjo), vastupanuliikumine (M.Laar, E.Laasi, V. Niitsoo), poliitilised olud (R.Ruutsoo, K. Tammistu, L.Raid), Nõukogude võimusüsteem (O. Kuuli, E. Tarvel), Eesti NSV majandus, Väliseestlus, muud teemad, Taasiseseisvus (1987-1991). Uurimise perspektiivid - praeguse seisuga üsna head, sest ka rahvusvahelises kontekstis pakub Baltikumi ajalugu aina enam huvi ja Eestis olevad ajalooallikad on kõik kättesaadavad.

Reigned 1272 - 1307 • Known as Edward Longshanks and the Hammer of the Scots • A strong king • Re-established royal authority over the nobles • Conquered Scotland and Wales • Remembered for his governmental reforms • The evolution of Parliament • Originally, parliament was any meeting of the king and his vassals to talk (parley), usually over taxes • Negotiating taxes with each town and shire was difficult • Called the Model Parliament in 1295 • Representatives from all three estates
Ristisõja ajendiks – (1189 – 1192) • kristlaste eesotsas - Saksa-Rooma keiser Friedrich I Barbarossa, Prantsuse kuningas Philippe II Auguste ja Inglise kuningas Richard I Lõvisüda • edu ei olnud • F uppus jõkke – tema väe võitlusvaim langes, P lahkus ühel hetkel Pühalt Maalt, kuna talle ei meeldinud Inglismaa kasvav mõju • R sai ühe rannariba ja kristlikele palveränduritele õiguse kolme aasta vältel Jeruusalemmas käia • süvenenud oli Bütsantsi ja ristisõdijate vaheline umbusk
Ratsionalism – 18.saj II pool (valgustusajastus)  Eesmärk on rahva harimine ja valgustamine  Erinevalt pietistidest, kritiseerisid ühiskonna sotsiaalset korraldust (Baltikumis valitsevat pärisorjust)  Põltsamaa pastor August Wilhem Hupel (esimene eestikeelne ajaleht „Lühikke õppetus“

Riik lähis - Idas, Ees-Aasias 75% Iraagi rahvastikust koosneb araablastest; teine suurem rahvus kurdid Enne Iisreali riigi rajamist suurem osa kaubandusest juudi kaupmeeste käes (koostöö moslemi kaupmeestega) Juute on Iraaki jäänud vähe, kuna enamik ära rännanud Enamus iraaklasi on moslemid Paljud maainimesed kolinud linna -> tekitanud töötust, raskusi sotsiaalhoolekandega (eriti 20-25 a meeste seas) Maal domineerivad araabia-islami väärtused Linnainimesed elavad nagu eurooplased
Ristisõjad ehk ristiretked olid sari sõjakäike 11.–13. sajandil, mis olid enamasti paavsti poolt sanktsioneeritud. Ristisõdade algne deklareeritud eesmärk oli Püha Maa vabastamine muslimitest, mida katoliku kirik soovis, kuid osa ristisõdu olid suunatud eurooplaste vastu, näiteks Neljas ristisõda rüüstas Konstantinoopolit, albilaste sõjad olid suunatud Lõuna- Prantsusmaa katarite vastu ja ristiretki võeti ette ka Läänemere ümbruse ristiusustamata rahvaste vastu.
Rantjee – ainuüksi laenuprotsentidest või väärtpaberituludest elatuv isik

Reformatsioon 1517 - 1555  (“reformatio” lad.k. “uuendama)  Ühiskondlik liikumine katoliku kiriku reformimiseks  1517 – teesid vallandasid reformatiivse liikumise  1520. aastaks oli konflikt muutunud ületamatuks nii katoliiklastele kui luterlastele  Reformatsiooni edasiviimise võimalused: - Loengud Wittenbergi ülikoolis - Lutheri võimalus pidada Wittenbergi linnakoguduse vaimulikuna usupuhastusele üleskutsuvaid teenistusi - Isiklikud kontaktid ja trükised
Reformid – väga edukas • Neegrid – linnadesse, valged – ääre- ehk aedlinnadesse • 1954. USA Ülemkohus – segregatsioon konstitutsioonivastane, elus aga vähe muutunud • Martin Luther King, seadused diskrimineerimise vähendamiseks • Paindlik reageerimine (flexible response) – lokaalsed sõjad ehk 5/2 sõjad (Indo-Hiinad Vietnami üle jõu käiv – loobub teist korda kandideerimast) • Robert Kennedy – tapeti • Demokraatlik partei kaotas valimised
Riikide sõttaastumine - 1. Austria-Ungari/Serbia 28.07.1914 * 2.Saksamaa/Venemaa - 01.08.1914* 3.Prantsusmaa - 03.08.1914* 4.Suurbrittannia/Belgia - 04.08.1914* 5. Montenegro 05.08.1914* 6. Türgi 02.11.1904* 7. Itaalia - 23.05.1915* 8. Bulgaaria 14.10.1915* 9.USA 1917 32. Tähtsamad lahingud • Marne'i lahing (5.–6. september 1914), kus Prantsuse ja Briti väed andsid J. Joffe juhtimisel löögi Saksa vägedele, nurjas Saksa sõjaplaani ning mõjutas oluliselt sõja edasist käiku.

Reformatsioon - pol ajaloo seisukohalt 16. saj üleüldse reformatsioon ei olnud ühekordne akt - vb kaudselt midagi sinna poole juhtus Preisimaal, aga enamasti toimus üleminek vanast kirikust uude kirikusse samm-sammult. Ja kui Liivimaal juba kogu Saksamaa ajaloo kontekstis kehtestati väga varakult reformatsioonikord linnades, reformatsiooni läbi viimine linnas tähendas seda, et linna kontrollis linna raad, piiskopilt võeti ära ta võim ja sissetulek - ka maj küsimus.
Rahalise annetuse E. ALMUSEGA; 4) PAAST TÄHENDAB KEELDU SÜÜA JA JUUA AASTA 9. KUUL, S.O RAMADAANIL PÄIKESETÕUSUST PÄIKESELOOJANGUNI (SÜÜAKSE ENNE KOITU JA PÄRAST LOOJANGUT). SELLEGA PÜÜTAKSE MITTE UNUSTADA PUUDUSTAKANNATAJAID; 5) PALVERÄNNAK MEKASSE ON MOSLEMI ELU KÕRGHETK, MIS PEAB TOIMUMA KUUAASTA VIIMASEL KUUL. PALVERÄNDURID KÄIVAD SEITSE KORDA ÜMBER KAABA, KÜLASTAVAD ARAFATI MÄGE, KUS PROHVET MUHAMED PIDAS OMA VIIMASE JUTLUSE, JA TEOSTAVAD MUID RITUAALE.
Renessanss – antiikkultuuri taassünd ● 476 – teadlased viisid Lääne-Roomast antiikteosed Ida-Roomasse ● 1453 – läksid uuesti Lääne-Roomasse ning võtsid palju kaasa ● humanism avaldub eelkõige kirjanduses, kunstis ja filosoofias ● astuti vastu asketismile – inimese loobumisele kõikidest maapealsetest rõõmudest ja naudingutest hauataguse õnduse nimel Medicid  tuntuim türannide perekond, kui vabariiklik valitsemisviis asendus monarhiaga.

Repressioonid - sunnitakse vaikima arvamusliidrid Solznitzen, Sahharov sunnitööd, sulgemine psühhiaatriakliinikusse; 1979 Balti apell-nõuti salaprotokolli tunnistamist ja välja toomist, kaasnenud probleemide lahendamist; • Majanduse allakäik - ekstensiivne areng, hüdroelektrijaamad/jõgede ümberpööramise plaanid, BAM loomine- raudtee läbi siberi, lõpuni ehitamata, keskkonna saastatus meeletu; Suurenes kaubapuudus e defitsiit; nomenklatuur elas hästi.
Reaganoomika – USA presidendi Ronald Reagani majanduskava, mis tähendas ettevõtluse riikliku reguleerimise vähendamist, ettevõtjatele kehtinud piirangute kaotamist, maksude alandamist jms, tänu millele väljus USA majanduskriisist ja läks kiirelt tõusuteed.
Ränd - kerjus- ja töötavad üliõpilased – privileegid: puudus sõjaväe kohustus, tollimaksu puudumine jne Skolastika: ülikooli teadused keskajal • ratsionaalne argumentatsioon • Toetumine autoriteetidele (1270 Aristotelese lubamine koolidesse) • Kujunes loogilise ülesehitusega teadustöö vorm – summa • Intellektuaalide kujunemine Roger Bacon – empiiriline teadus, mis põhines kogemustel alkeemik, keemik, füüsik Oxford (1214-1294)

Rahvaesinduse –  Riigiduuma valimised   algas erakondade moodustamine  Detsembris Moskvas ülestõus, lisaks  vastuhakud sõjaväes.   1906 aasta jooksul revolutsioon suruti  järk­järgult maha.  Pjotr Stolõpini reformid 1907­1911  Olulisim agraarreform –  eesmärk, et tekiksid  iseseisvad talud.   Külakogukond lammutati,  talupoeg sai õiguse  sellest välja astuda ja  maa eraomandiks  kinnistada.
Reparatsioon - sõja võitnund riigile tekitatud kahju täielik hüvitamine kaotatud riigi poolt Totalitarism -tugevasti tsentraliseeritud, autokraatsel või diktaatorlikul võimul põhinev valitsemisvorm või poliitiline rezhiim Varsailles’ rahu -rahu, mis lõpetas I maaimasõja Patsifism -maailmavaade, mis mõistab hukka sõjad Kullastandard -riigil ei tohi olla rohkem raha , kui neil on kulda Komitern -rahvusvahelise kommunistliku liikumise keskne organ.
Riidetükist –  üleviskest. Särk oli lõua alt kinnitatud paelte, pööra või hoburaudsõlega.  Nööpe keskaja talurahvas ei kasutanud. Särk ja kuub olid pikad, ulatudes põlvini või  isegi allapoole. Jalamähised mässiti pükste sääreosa peale. Jalas olid nii meestel ku naistel veisenahast tehtud pehmed pastlad, mille pikad  paelad seoti ümber säärte. Suvel kanti niinest põimitud viiske. 

Raharent – koormis, mis tuli tasuda rahas Vallakogukond – talurahva kui seisuse kogukond Magasivili – magasiaidas olev vili, talupojad kogusid s magasiaita vilja Vaestehoolekanne – kogukond pidi toetama oma töövõimetuid ja puudustkannatavaid liikmeid Talitaja – valla juht Eestimaal 1816. a. Riiklikud koormised – koormised riigi heaks Vallavanem – valla tähtsaim ametimees Vallavalitsus – selle moodustas vallavanem koos abilistega
Rauaaeg – 1050 – 1200a. metalli kasutusele võtt – pronks: vastupidavam, paremini töödeldav, teravam, muutused: surnuid maeti kivikirstudesse, asulaid kindlustati, elati avaasulates, eraomandi teke, uuendused: püsivad elukohad, kasvatati loomi ja hariti põlde, raud: tugevam, vastupidavam, teravam, puudused: kallim, raske töödelda, kõrge sulamistemp, muutused: kasvatati vilja, hakati tegelema kaubandusega ja valmistati uusi esemeid.
Rosseau - Prantsuse valgustuskirjanik, Geneva instituudi õpingute juht • Robespierre- oli Prantsuse revolutsiooni tuntuim juht • Danton- Prantsuse revolutsiooni üks juhte • Napoleon- sai Prantsusmaa keisriks ja Prantsusmaast sai taas monarhistlik riik • Peetrus oli Uue Testamendi ja kristliku traditsiooni järgi üks Jeesuse kaheteistkümnest apostlist, kristliku koguduse juht pärast Jeesuse surma ja katoliku kiriku esimene paavst.

Ristisõdijaid juhtisid – Veneetsia doodž, Prantsuse kuningas Philippe II Auguste ja paavst Innocentius III • kõik olid huvitatud Bütsantsi langemisest • ristisõdijad vallutasid basileiuse tapmisele vastutasuks Konstantinoopoli ja asutasid Ladina keisririigi • ida- ja läänekristlus ühinesid katoliku kiriku egiidi all • Bütsantsile tähendas 4. ristisõda suurimat tagasilööki 4. sajandist alates – ei saavutanud kunagi enam oma hiilgust
Rauaaeg - jaguneb vastavalt esemetüüpide,matmiskommete ja tegevusalade muutumisele neljaks ajajärguks: 1)Varane rauaaeg-V sajandist e.K.r. kuni I sajandini p.K.r. 2)Vanem rauaaeg-ehk roomarauaaeg,sest sel ajal avaldas hiiglasuur Rooma impeerium mõju kogu Põhja-Euroopale,Isajandist kuni V sajandi keskpaigani 3)Keskmine rauaaeg-V sajandi teisest poolest kuni VIII sajandi lõpuni 4)noorem rauaaeg-IX sajandist kuni XIII sajandi alguseni.
Ristiusk –  Skandinaavia maades riikide teke Kuningad nägid võimalust Viikingite retked vaibusid Kindel siseolu, vägivalla taunimine Uued rüüstajad – eestlased ja kuralased Stavekirke – Skandinaavia varakeskaegne puukirik  Norra Rahvusmuuseumis Oslos Skandinaavlaste muistne maailmapilt Austati loodusjõude,loodusobjekte ja esivanemaid Hiiud,mäevaimud trollid ja naissõdalased valküürid

Roger bacon - oli vastu omaaegsetele skolastikutele, mille tulemusel ta vangi määrati, püstitas seiskoha, et loodust tuleb tundma õppida katsete ja vaatluste abil, Jeanne d´Arc- talutüdruk, kes määrati FRA vägede eesotsa aidates prantslasi Saja-aastases sõjas, hiljem hukati tuleriidal ketserluse eest Louis XI- võitis Burgundia hertsogi ja ühendas FRA Henry VII Tudor- allutas ENG täielikult endale lõpetades Rooside sõja
Rüütlimõisad – mõisad, mis olid eravalduses ja kuulusid põhiliselt baltisaksa aadlikele b) riigi- e. kroonumõisad – mõisad, mis kuulusid riigile ja mida riik rentis mõisnikele c) pastoraadid e. kirikumõisad – mõisad, mis kuulusid kirikule ja andsid sissetulekut kirikuõpetajale d) linnamõisad – linnade käsutuses olevad mõisad (Tll, Tar, Pä) Põhilised põllukultuurid: talirukis, oder, kaer, hernes, naeris, lina.
Rahvarinne – aprillis 1988.aastal moodustati Eestimaa rahvarinne perestroika toetuseks(RR) sellest kujunes suurima ulatusega rahvaliikumine Eesti Muinsuskaitse Selts – (EMS) 1987.aastal loodud esimene demokraatlikele põhimõtetele tuginev massiorganisatsioon Eesti Kongress – rahva esindusorgan Balti kett – 23.augustil 1989 toimunud enneolematu protestiaktsioon, moodustati katkematu inimkett läbi kolme riigi pealinna.

Rev - ga • Aleksei Butovski • 1917 otk.rev-ga 12.Venemaa kukutati monarhia 32.Esimesesk vabatahtlikuks • 1905-1907 revolutsiooniga spordiühinguks Venemaal • 1917 veebruari revolutsiooniga • Trud • 1917 suure sotsialistliku oktoobri • Spartak revolutsiooniga • Dünamo 13.Esimene rahvusvaheline võistlus 33.Koolide kehalise kasvatuse ühtne (jalgpallis) toimus NSV liidus: üleliiduline programm kinnitati:
Religioonil on erinevad dimensioonid ja aspektid (komponendid): intellektuaalne dimensioon (õpetus), rituaalne dimensioon (religioossed toimingud), emotsionaalne dimensioon (religioossed tunded), eetiline dimensioon (põhimõtted ja neist tuletatud käitumisnormid), sotsiaalne dimensioon (institutsioonid, võime luua uusi institutsioone: kogudused, vennaskonnad jne). Religiooni uurimisel peab arvestama kõigi dimensioonidega.
Riigi lõuna - ja põhjaosad oli erineva arengutasemega, tööviljakus oli madal ning kõrgetest hindadest tingitult vähenes sisetarbimine. Olukorrale ei aidanud kaasa ka pidev ressursside paigutamine sõjalistesse konfliktidesse. Mussolini püüdis Lõuna-Itaaliale elu sisse puhuda ning seetõttu kavatseti sinna rajada uus linn Mussolinia, kuid see plaan ei teostunud ja tulevase linna kohale jõuti rajada vaid paar ehitist.

Riigipea - -- Asutav Kogu PS’e koostamisel, Järgiti lääne suurriikide Parlament 100liikmeline; 1- kellest võeti eeskuju? saavutusi ja tradistioone kojaline, valimised 3a tagant Riigikord Demokraatlik parlam- Rahva võimalus Kõrgema võimu kandja; Entaarne vabariik osaleda poliitikas Rahva –hääletused, -algatused Täitevvõim Riigikogu poolt Kõrgem 1-kojaline Riigikogu moodustatud Seadusandlik valitsusel organ
Rahvusteaduste alal – eesti keeles (J.V.Veski, J.Aavik, A.Saareste), kirjandusloos (G.Suits, A.Annist, M.Kampmaa), soome-ugri keeltes(J.Mark, J.Mägiste), rahvaluules (W.Anderson,O.Loorits), etnoloogias (I.Manninen, F.Linnus, G. Ränk), Eesti ajaloos(A.Cederberg, H.Kruus, H.Sepp, O.Liiv, P.Tarvel, P.Johansen, J.Vasar), arheoloogias(H.Moora, M.Tallgren, M.Schmiedehelm, R.Indreko), kunstiajaloos(S.Karlong, V.Vaga, A.Tuulse, V.
Rahvakoosolekud – kutsuti kokku, et hääletada koosolekut juhatava magistraadi ettepanekute üle, lihtkodanikud ei võinud ettepanekuid teha; võis vastu võtta või tagasi lükata seaduseelnõusid, hääletada valitsevate magistraatide poolt või vastu, hääletamine toimus elamispiirkondade ja sõjaväeosade kaupa – iga väeosa või piirkond andis kokku ühe hääle, jaotused olid aga nii, et eelise said jõukamad

Revolutsiooni tähtsus - loodi esimesed erakonnad ja ametiühingud, jõudsalt kerkis rahva haridus- ja kultuuritase. 6. Eesti kahe revolutsiooni vahel: Esimene maailmasõda ja Eesti: sõja mõjud Eestile (sõjandus, majandus, rahvuslik liikumine) Poliitilised olud : Jätkus kirjasõna tsenseerimine, igasugused poliitilsed meeleavaldused olid keelatud, enamik revolutsioonipäeval tekkinud omaalgatuslikke organisatsioone suleti.
Rinascita tähendab taassünd). Üldajaloo tänapäevasesse käsitlusse tõi mõiste ‘renessanss’ prantsuse ajaloolane Jules Michelet (1855) ning kultuurihistoriograafiasse juurutas selle Jacob Burckhardt (1860). kultuuriloolased loobusid ajastu tähistamisel ajaloolisest itaalia mõistest ‘rinascimento’ ning võtsid kasutusele prantsusekeelse sõna ‘renaissance’, ajaloolise järjepidevuse katkemisest.
Robert cooper on märkinud oma meisterlikus uurimuses tänapäeva maailma olukorra kohta, et “kokkupuudetes vanamoelisemat liiki riikidega väljaspool postmodernse piire peavad eurooplased tagasi pöörduma varasema ajastu karmimate meetodite juurde – jõud, ennetav rünnak, pettus, mida iganes läheb vaja nende jaoks, kes ikka veel elavad üheksateistkümnenda sajandi maailmas, kus iga riik peab ise toime tulema.

Riigipea - President eht peaminister  Parteid- Mitmeparteiline erakondlik süsteem  Ajakirjandus- Kehtib sõnavabadus, tähtsamad „Postimees“-Tõnisson, „Päevaleht“- Tallinn 7. Miks ja millal toimus üleminek autoritaarsele valitsemisele mida kujutas „vaikiv ajastu”? Autoritaarne Eesti- 12.03.1934-1940 Vapsid ehk veteranid, tahtsid uut põhiseadust ja karmikäelist võimu, st presidenti.
Rahutused - sest need olid liiga kuradi kõrged 5. Mis oli vastureformatsiooni tähtsuseks eesti kultuuriloos? Loodi kõrge haridustasemga jesuiitide gümnaasium ja jesuiitide tõlkide seminar 6. Miks oli luteri kirik huvitatud rahvahariduse korraldamisest Rootsi ajal? Et levitada/ kasvatada inimesi usku 7. Mis oli Forseliuse tähtsus Eesti kultuuriloos? Tähtsus kõrge, tal oli õpetajate seminari juht.
Raudteed – soodustasid tööstuse ja kaubanduse arengut ning avardasid liikumisvõimalusi  1814 George STEPHENSON’i vedur – aururong  I raudtee – 1825 Inglismaal  aurulaevanduse kiire areng – ühendus maailma kaugete piirkondadega (1807 Robert FULTON’i aurik – aurulaev)  algas auto võidukäik – diisel- ja bensiinimootor (R. Diesel, C. Benz)  esimeste lennukite katsetamine

Rüütelkond – Eestimaa rüütelkond- selle moodustasid aadlikud Põhja-Eestis, mis oli Rootsi võimu all. (Rüütelkonna kõrgemaks asutuseks oli aadli maapäev, millest võtsid osa kõik mõisate valdajad.
Reiganoomika – Reagani majanduspoliitika, mille sisuks oli maksude alandamine ja igasuguste riiklike kulutuste kärpimine (kaasa arvatud sotsiaalabi programmid). Pärast Reaganit tuli võimule vabariiklane G. Bush (1989-93). Pärast teda sai presidendiks demokraat B.Clinton (1993-2001). Seejärel sai presidendiks vabariiklane G.W.Bush (2001-2009). Seejärel sai presidendiks B.Obama. Töö allikatega.
Ronald reagan on öelnud:“Majandusslangus on siis, kui naaber kaotab töö. Tuju langus on siis, kui sina kaotad oma.” Kuidas me oleme sattunud tagasi 1929. aastasse ning millieid ühiseid jooni võib tuua kahe majanduskriisi vahel? Ka kolmekümnendate aastate alguses kukkusid ootamatult ära Eesti eksportturud, kiiresti kasvas tööpuudus ning meie vanaemade ja vanaisade elatustase langes järsult.

Renessanss - ja barokklühtrite kogu (16.–18. sajand) • Püha Matteuse (hiljem Püha Antoniuse) kabeli põrandat katvad hauaplaadid (14.– 17. sajand) • Püha Antoniuse altar • Lüübeki meistri Hermen Rode valmistatud suur peaaltar (1481) • Bernt Notke "Surmatantsu" algusosa (15. sajandi lõpp) • Von Roseni kabeli ehisseina mõned detailid (1655), • Seitsmeharuline kandelaaber (1519)
Riigivõim on jagamatu • valitseja on riigivõimu ainuõiguslik teostaja • kogu võimu koondumine ühe isiku kätte • merkantilistlik majanduspoliitika • alalise armee loomine (sõjaväekohustus) merkantilism – õpetus mille kohaselt riigiheaolu sõltub võimalikult suurtest kulla- ja hõbedavarudest, kaupade väljaveo soodustamisest ja sisseveo tõkestamisest kõrgete kaitsetollide abil.
Riikide liitude ehk blokkide kujunemine: Külma sõjaga seoses kujunesid ka lääneriikide ja sotsialistlike riikide sõjalised ja majanduslikud blokid (ehk liidud). Lääneriigid (siia kuulusid Marshalli plaaniga abi saanud riigid) 1948 sõlmiti Brüsseli pakt (Inglismaa, Prantsusmaa + Beneluxi maade koostöö (poliitiline, majanduslik, sõjaline) leping 50 aastaks). See oli eelkäijaks NATO loomisele.

Reaganoomika – aitas usal majanduskriisist väljatulla, vähendati makse, riik sekkus vähem majandusse Briti Rahvaste Ühendus – riikide ühendus, millest enamik on endised kolooniad, Partei keskkomitee poliitbüroo – kogu võim Stalinil ning tema lähikondlastel Gerontokraatia – valitsejad on oluliselt vanemad, kui on enamik riigi täiskasvanud elanikkonnast Otto Tiefi valitsus – sept.
Ristitute kaitsmine – neid, kes on ristitud, võib kaitsta 4. Kui kõik on ristitud, võib paavst määrata kristliku valitseja 5. Barbarite kaitsmine oma türanliku valitseja vastu 6. Tõeline ja vaba valik 7. Liitlaste ja sõprade kaitsmine – võib kaitsta neid indiaani hõime, kes on hispaanlastega liitu astunud 8. Barbarite mentaalne võimetus end valitseda Karl V impeerium • Karl V impeerium.
Renessansiinimene on keegi, kes oskab tegeleda peaaegu kõigil kultuurialadel (tal on selleks piisavalt oskusi). 20. Mida tähistatakse kunstiajaloos terminiga spolia? Tooge näiteid antiikehitiste kontekstis. Varasemalt hoonetes olnud ehitusmaterjali või skulptuuride taaskasutus uutel objektidel. Näiteks  on taaskasutatud Santa Maria basiilika kolonnaad Trastevere'is. 

Raamatu põhjal on Karotamme elu traagilise sisuga romaan, millest siiani pole palju teatud. Ta oli hea inimene, kes tahtis maailma muuta,kuid nii suurt maailma pole võimalik muuta.. Ta oli isepäine, eesti talumeheliku jonnakusega inimene, kes oli liiga tark et olla Moskva pime käskudetäitja, kuid oma usutunnistuse ja kindlalt süsteemi lülitatuse tõttu ei saanud neid täitmata jätta.
Rüütliordu - hiliskeskajal 14. ja 15. sajandil, pärast ristisõdade lõppu, sõjaliste ordude idealiseerimisest tekkinud organisatsioon; loodi enamasti kuninga, hertsogi, vürsti poolt.
Rauaaeg – (vastupidavam, kättesaadavam, odav), leidus kohapeal, kerge töödelda, odav, vanimad raudesemed Eestis 6 saj eKr.(leidus soodes). 1 saj. arenes eesti põllumajandus: • Kasvatati rukist • Rahvaarv kasvas • Tekkis kahevälja süsteem • Videvad välisohud sundisid inimesi kokku hoidma • Koguneti küladesse • Lähedal asuvad külad moodustasid kihelkonnad.

Rootsi aeg – majandus:*vilja väljavedu jätkus, *idakaubandus käis alla, *tekkisid esimesed manufaktuurid ehk tehased, *käsitöölistel oli tsunftikord, mis oli orienteeritud käsitööistele sobiva sissetuleku tagamisele, eesti käsitööiste olukord halvenes alates 16.saj. rahvastik: *tänu rahulikematele aegadele hakkas toimuma loomulik juurdekasv, saabusid ka uusasukad *
Revolutsiooniaegne olustik on mõjutanud mitmeski mõttes tänapäeva igapäevaelu. Näiteks pärineb sealt kõnetusvorm „sina,“ varem kasutati pöördumisvorme „härra,“ „proua,“ ja „preili.“ Sõna „kodanik,“ muutus viisakaks ning lojaalseks kõnetlusvormiks, mis tänapäeval tundub igati loomulik ja elementaarne, enne revolutsiooni aga oli sellel sõnal alandav tähendus.
Rootsi aeg on periood, mille alguseks peetakse Liivi sõja sündmusi ja lõpuks Põhjasõda, pärast mida algas Vene aeg. Rootsi aja arvestuslik kestus oli 1629-1699. Rahvasuus on levinud selle perioodi kohta ütlus “vana hea Rootsi aeg”, kuid kas see ka tõesti nii oli? Rootsi ajaga kaasnes palju pöördeid - üks neist oli usuelu ja selle üldise tähtsuse muutumine.

Rooma kirikutest on kuulsad: erinevate arhitektuuristiilide poolest kuulus Santa Maria Maggiore basiilika – Rooma peakirik, mis ülistab Püha Neitsi Maarjat; San Giovanni in Laterano – esimene Rooma katedraal ja, nagu ütleb pealkiri fassaadil: "linna ja maailma kõikide kirikute ema" – keiser Constantinus Suure poolt apostel Pauluse auks püstitatud Püha Pauluse kirik.
Rooside sõda – 1455-1485 Inglismaal Lancasteri ja Yorki dünastia vahel peetud sõda, nimi tuleneb Lancasterite vapil olnud punasest ja Yorkide vapil olnud valgest roosist.
Rüütliseisuse ehk aadelkonna moodustasid kõik feodaalid, alates keisrist ja lõpetades väikerüütlitega. Nad olid elukutselised sõjamehed ja nende ülesandeks oli kogu ühiskonna kaitsmine. Rüütlite seisus kujunes Lääne-Euroopas välja 10. – 11. sajandil suurfeodaalide kaaskonda kuulunud vabadest sõjasulastest, kes teenete või vapruse eest rüütliks löödi.

Rassiline segregatsioon - ühe või mitme inimrühma eraldamine teistest sama ühiskonna inimrühmadest rassilise, rahvusliku, usuliste vms. erinevuste põhjal, et tagada domineeriva rühma eesõigusi Liikumise tunnustatud liidriks tõusis baptistlik vaimulik Martin Luther King 1963.a. toimus mustanahaliste õiguste jaluleseadmiseks võimas demonstratsioon nn. marss Washingtoni.
Roosevelt - USA president 30. Aastatel A.Hitler -Saksamaa peaminister, diktaator B.Mussolini -Itaalia diktaator J.Stalin -NSVL diktaator W.Churchill -Suurbritannia peaminister O.Strandmann -Eesti riigivanem K.Päts -Eesti esimene president V.Lenin (Uljanov) -NSVL rajaja I riigijuht F.Franco -Hispaania diktaator W.Wilson -USA president C.G.Dawes -USA riigisekrätär
Rasputin - pühamees, kellel oli suur mõju keisriperekonnale; mürgitati, lasti ja uputati; Siber teeb tugevaks Veebruari revolutsioon • Ajendiks Petrogradi vilets varustamine toiduainetega • Rahutus kasvas avalikuks vastuhakuks • Vastuhakku maha suruma toodud sõjavägi jooksis ülestõusnute poole üle • Nikolai II loobus rahutuse tagajärjel troonist

Rhk - 1 ja avati teised kaasaegsed olümpiamängud Pariisis (1900. aasta suveolümpiamängud).Pariisis suleti maailmanäitus, mida külastas uskumatuna näiv arv 50 860 801 inimest! Ning nende saavutuste ja suuresti ka maailmanäituse suure surve tõttu Prantsusmaale otsustasin valida referaadi teemaks just nimelt teised kaasaegsed olümpiamängud Pariisis.
Rohujuuredemokraatia ehk demokraatia peab olema meie igapäevaelu põhimõtteline osa – et me jõuame kõikides ennast puudutavates küsimustes otsusele demokraatlikul teel.
Revolutsioon - hindade tõus 10)Põllumajanduse areng 4)Usupuhastus a)Reformatsioon Saksamaal: eeldused, põhjused: 1)Lääne-Euroopas tekkinud rahvusriikide valitsejad püüdsid vabaneda paavstivõimu kontrolli alt 2)katoliku kiriku kõlbeline allakäik 3)indulgentsidega kauplemine 4)Rahulolematus katoliku kiriku vastu 5)Saksamaal oli vaimulik kirjandus au sees.

Ruled 1199 - 1216 • Got into trouble • Quarrel with Pope Innocent III • Excommunicated • Overtaxing England for war against France • Lost the war • Result: a revolt of the English barons • Forced John to sign the Magna Charta in 1215 • Not even the King was above the law • No free man could be arrested without due process of law and a trial
Ratsavägi - enamik strateegidest, Bütsantsi olulisim väeliik; stratioodid said teenistuse eest maatüki; 11.saj-ks oli vabade talupoegade sõjavägi ammendanud ja asendati feodaalide ratsaväega. Välisvaenlased: bulgaarid, lõunaslaavlased, araablased, türklased-seldžukkid, langobardid, viikingid, Kiievi-Venemaa. Kirik ja kultuur 1054 – kirikulõhe.
Religioonikeskne – teism Aeg: kuni 13. saj. lõpp, kõrgpunkt 11. saj. 1) vastandumine antiikajale maailmapildi tasemel (religioon, kirjandus, kunst, filosoofia); 2) teatud antiikkultuuri osi kasutati: ladina keel (teadus, haridus, suhtlus). Kreeka ja ladina keele suhe: 4. saj. lahknemine kreekakeelse Byzantioni ja ladinakeelse Lääne- Rooma keisririigi vahel.

Riia peapiiskop - oli aastatel 1253-1563 ja on alates 1923 katoliku Riia peapiiskopkonna kõrgeim juht, kes allus otse paavstile 11. Vaheriik- 12. Saule lahing-1236 toimunud lahing leedulaste ja Mõõgavendade ordu vahel 13. Stensby leping-sõlmiti liit uute maade vallutamiseks, millest Liivi ordu pidi edaspidi saama ühe kolmandiku ja Taani kaks kolmandikku.
Rohkesti jäljendamist on leidnud ka Houdini välja mõeldud „Üllatuste mapp“. Illusioon seisnes selles, et mustkunstnik tõmbas õhukesest, umbes sentimeetri paksusest tavalisena näivast mapist välja gravüüre, kübaraid, tuvisid, puuri lindudega, vaskkastruleid, millest ühes olid keedetud oad, teises lõõmas leek ja kolmas oli ääreni täis keevat vett.
Rahva juht ehk duce. Nõukogude liidus hakkas kujunema totalitaarne süsteem 1917. aastal pärast bolševike võimuletulekut. Sama aasta novembris moodustati esimene nõukogude valitsus Rahvakomissaride Nõukogu ning valiti kõrgem seadusandlik võimuorgan Ülevenemaaline Kesktäitevkomitee. 1918. aasta jaanurais saatsid bolševikud laiali Asutava Kogu.

Riigipööre - ennetamaks vabadussõjalaste e vapside võitu eelseisvatel valimistel ja koondamaks võimu enda kätte teostasid konstatin Päts ja Johan Laidoner 12 märts 1934 riigipöörde .valitsus kuulutas välja 6kuulise kaitseseisukorra ning sõjaväe ylemjuhatajaks nim laidoner keelustas kõik poliitilised meeleavaldused ja sulges vapside ühingud.
Rahutused sõjaväes – palju hukkunuid, halb varustamine Majanduslik kaos – tööjõupuudus, toorainepuudus, transpordi- ja kütusekriis, majandus halvatud Keisrivõimu autoriteedi langus – moraalne laostumine Rahulolematuse üldine kasv – aktiviseerus töölisliikumine, isevalitsuse vastu astus ka järjest rohkem haritlasi, kodanlasi ning isegi aadlikke
Ruled 1189 - 1199 • Known as Richard the Lionheart • Reputation as a great military leader and warrior • A central Christian commander during the Third Crusade • Put down rebellions against his father before becoming king • Spent very little time in England • Seen as a pious hero • One of the few Kings of England remembered by his epithet

Romaani stiil - ümarkaar.(Cluny kloostri kirik, Notre-Dame-la-Grande’i kirik, Mainzi toomkirik). Gooti stiil- teravkaar, roidvõlv, tugikaar ja tugipiit.
Rooma vallutused – Gallia, Briti saarte lõunaosa, soov tungida üle Reini jõe • Lüüasaamise järel Teutoburgi metsas (9. pKr), misjärel keskenduti piirikindlustuste (Limes’e) rajamisele • Reini põhjakaldal kujunes nn vaba Germaania • Vallutatud alad romaniseerusid kiiresti • Suur osa Rooma tarbeasju valmistatud kauplemiseks germaanlastega
Rooma vabariik - kogu rahvas võttis riigi valitsemisest osa. Kõik roomakodanikud seaduse ees võrdsed, tegelt siiski aristokraatlik, riiki juhtisid igal aastal valitavad riigiametnikud-magistraadid ja vanemate nõukogu-senat. Sinna pääsesid aint need kes olid piisavalt jõukad-nobliteet. Rahvakoosolekud võimaldasid lihtrahval riigiasjades osaleda.

Reformid –  need, kes on võimul,  osad pooldasid revolutsiooni  surus neid jõuga maha annavad välja seadusi, mis neid  (kommunistid), osad pooldasid reforme  vabadusi toetavad (sotsiaaldemokraadid) kelle huve  aadlikud, monarhistlikult meelestatud  kodanlus, haritlaskond töölised esindas ülemklass KONSERVATISM
Rooma - katoliku kirik 4) Vallutajad kasutasid ära alistatud rahvaid – liivlasi, latgale, keda sunniti sõjakäikudele eestlaste vastu 5) Eestlaste ühistegevus, sõjaväe korraldus ja relvastus oli orienteerutud vaid üksikute sõjakäikude tarvis mitte plaanipärase vallutuse vastu 6) Eestlastel polnud veel välja kujunenud oma riiki.
Relvi on leitud suhteliselt vähe: mõned pronksist odaotsad, kahe pronksist lühimõõga katkendid ja üks pronksist nooleots. Ehetest on leitud luust ja pronksist ehtenõelu, pronksist käe- ja kaelavõrusid, luust ja pronksist nööpe, pronksist oimurõngaid, pronkssõle fragment, pronksist tutulus, mõned merevaikehted ja luuripatsid.

Roosivõre - Monet' maja kõrval Givernys seisid roosidele toeks suured võred, mis olid aia keskseks elemendiks. Kuigi Monet oli ehitanud aeda kolm ateljeed, on see maal tõenäoliselt maalitud õues roosivõre ees. Maja juures olnud aed oli loomuldasa suhteliselt rangeilmeline; selle iseloomulikem osa on tekstuuri ja värvide vaheline mäng.
Rahvarinne - Hoidmaks ära äärmusliikujate võimule tõusu, sõlmisid prantsuse komministid ja sotsialistid 1934.a  koostööleppe ja estisasid Rahvarinde idee, mis avas võimaluse ka koostööks kodanike erakondadega. Rahvarinne püsis kaks  aastat (1936­1938). Stabiliseeris Prantsusmaa poliitilist olukorda.
Rauaaeg – 500 a eKr – 500 a pKr, linnused, relvad hauapanustes, põlispõllud, soomaagist raua sulatamine, tihedad sidemes lõunas ja edelas, pronksesemete laialdane kasutamine, tarandkalmed, ~200 a pKr maaviljelus peamine elatusala, ~200-450 a pKr geomeetrilised ornamendid ehtekunstis, emailkaunistused, varandusliku ebavõrdsuse teke

Religioon - roomlased olid tugevalt mõjutatud kreeka kultuurist,rooma kirjandus sai alguse kreeka teoste mugandatusd tõlgetest,kirjanduse kuldaeg algas keiser augustuse ajal .jupiter-zeus;mars-ares;juno-hera;neptunus-poseidon;pluto-hades;apollo- apollon;minerva-athena;venus-aphrodite, riik ja religioon olid roomalaste silmis lahutamatud.
Rüütelkond - koondasid siinseid aadlikke, kaitsesid nende õigusi Rootsi ja Vene riigivõimu ees ning lahendasid kõiki kohalikke küsimusi.
Rühmitus noor - Eesti juhtideed mõjutasid oluliselt siinse ühiskondlik-poliitilise mõtte arenemist .1909 asustati Tartus Eesti Rahva Muuseum arhiivraamatukoguga . Majanduse areng : Eesti tööstuse arengut soodustas keskvalitsuse otsus muuta Tln Balti mere sõjalaevastiku peabaasiks ning rajada Soome lahe suudme sulgemiseks merekindlus.

Riigipöördega on alati olnud õhus 3 küsimust – kes? (Päts ja Laidoner, teadlikud olid ja seotud ettevalmistamisega Johan Müller, kelle allvuses tegutses politsei, samuti Johannes Sooman, Nikolai Reek, Paul Lill (tõenäoliselt), kolonelleitnant Aleksander Jaakson, Richard Masing, kindral Johannes Roska, kolonel Karl Friedrich Pinka.
Rakmetegu – teotöö alaliik, keskmisest talust tuli 3-6 päevaks nädalas saata mõisa mees kas hobuse või härjapaari ja rakendiga
Religioon - *mitmed uudsed jooned *vanad jumalad jäid alles, kuid hakati austama ka mitmeid idamaiseid jumalaid(kõige armastatumaks jumaluseks tõusis Egiptuse Isis) *õpiti lähemalt tundma ka Mesopotaamia astroloogiat *taevakehade järgi ennustamine muutus populaarseks *kujundati välja sodiaagi 12 tähtkujule vastavat detailset

Räpinas – Räpina Puuaiasõda 1784 (talupojad olid lähedalasuvast aiast haaranud kaasa aiateibaid, vastuseis lõppes talupoegade lüüasaamisega ja 5 talupoega hukkus). Teine suurem väljaastumine toimus Karula kihelkonna kiriku juures, kus sai surma üks talupoeg, rahutustes osalesid ka naised, kes loopisid sõdureid kividega.
Rahvusvähemused - hävitati nende juhtivad kommunistid, puhastati pajud asundused (peamiselt mehed). Loodi ülemaaline sunnitöölaagrite süsteem GULAG , laagrid Siberis ja põhjapiirkondades, tingimused olid ebainimlikud, töö oli üle jõu käiv, peeti väga vähe vastu ning vangid surid massiliselt. Toimus ka tööstuslik sabotaaž.
Reformatsioon – hariduse tähtsuse suurenemine  Euroopa viljaait – Ida-Euroopast imporditi vilja mujale Euroopasse  Vakuraamat - feodaalmõisa talude ja nende koormiste nimistu  Vastne Testament – uus testament (Andreas ja Adrian Virginius)  Academia Gustaviana – Tartu Ülikool  Manufaktuur - käsitööettevõte

Reiman –  karskusseltside tegevus • 1888. a rahvaluule suurkogumine, J.Hurt • 1891. a esimene eesti päevaleht „Postimees” • Rahvani jõudsid L.Koidula esimesed isamaalaulud • 1871. a alustas tööd Aleksandrikooli Peakomitee, juhiks J.Hurt • 1878. a ajaleht „Sakala” (C.R.Jakobson)
Riigiametnike tööd - lõplikud otsused langetati kõigi spartiaatide koosolekul -rõhutati võrdsust ja ühtekuuluvust -spartalik kasvatussüsteem (alates 7.a) -20a'st alates sõjamees -30.a'st täieõiguslikud kodanikud -riigi huvid üksikisiku huvidest tähtsamad -vaprus ja distsipliin -spartalaste faalanks püsis sajandeid võitmatuna
Riigipea on president • Riigikogu 2 kojaline- riigivolikogu valib rahvas, riiginõukogust 10 valib president, 30 täidetakse ametite järgi • Valitsus vastutab presidendi ees 6. sept 1937 avaldas anonüümne grupp Rahvuskogu liikmeid üleskutse valitsusele - ärgu lasku see erakondadel taaselustuda, hoidku ohjad enda käes.

Rapallo leping - 16. aprillil 1922. aastal Itaalias Genova eeslinnas Rapallos Vene SFNV ja Saksamaa Weimari vabariigi vahel sõlmitud rahvusvaheline leping, millega taastati riikide vahel diplomaatilised suhted, loobuti sõjakahjude nõudmistest ning lepiti kokku kaubandus- ja majandussuhete arendamises enamsoodustuse põhimõttel.
Rahvuslik liikumine - eestlaste rahvusliku ärkamise ja eneseteadvuse tõusu periood, mille käigus: hakati ennast tunnetama eesti rahvuse liikmetena, tõusis huvi oma maa, keele, kultuuri ja ajaloo vastu, hakati võitlema eestlaste kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste õiguste eest, nõuti võrdseid õiguseid baltisakslastega.
Rev - i, esimene Tõnissoni poolt loodud Eesti Rahvameelne Eduerakond, ERE) 2. eestlaste käes oli vallaomavalitsus ja suurenes ka osatähtsus linnaomavalitsustes 3. I ms, sest 1) senine poliitiline süsteem varises kokku 2) tulemusena nõrgestusid kaks riiki, kellest Eesti iseseisvumine olenes – Venemaa ja Saksamaa

Rekonstruktsiooni - ja Arengupank (IBRD) ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), samuti humanitaarkoostöö organid Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), ÜRO Lastefond (UNICEF) ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO). Kõik see andis lootust, et tulevane maailmakorraldus rajaneb julgeolekul ja koostööl.
Rev 87 - 88 Toodi av ette s.m.v lipp,öölaulupeod,rahvas tantsis,laulis kogu öö lippudega,hakati teadvustama ajalugu,ajakirj ja tv vabanesid tsensuuri kammitsatest,korraldati lauluväljakul"Eesti laul" rahv.massim-avaldus Kodanike komitee Rahvarinne ja EKP suht sellesse eitavalt,tõrjuvalt kuid osalesid valimistel.
Rauaaeg – 500 eKr – 1200 pKr Kammkeraamika kultuur – u. 4000 eKr Nöörkeraamika kultuur – u. 3000 eKr Tallinna esmamainimene – 1154 Sigtuna vallutamine – 1187 Riia asutamine – 1201 Mõõgavendade ordu asutamine – 1202 Ümera lahing – 1210 Võit Otepää all – 1217 Madisepäeva lahing – 21. sept.

Rooma impeerium on inspireerinud mitmeid juhte ja kuningaid läbi Euroopa ajaloo, kelle kõigi jaoks on eeskuju Vana-Rooma. Impeeriumi ajastul ulatus see riik atlandi ookeanist kuni Armeeniani ja Saharast, Hadriani müürini. Impeerium mille suurus oli tohutu ja mille maastik, kliimastikuolud ja kultuurid kõik olid erinevad.
Rahvuskonfliktide teke - 1986 Almatas I rahvuste pinnal konflikt, siis Ažerbaidžaan, Kasahsatn, Usbekistan jne. Kokkupõrked erinevate rahvuste vahel olid väga tähtsad ka ühiskonna politiseerumisel, erinevate grupeeringute tekkel jne. Parteijuhtkonna arusaam rahvuse enesemääramisest ja rahvaks olemisest oli suhteliselt kehv.
Ratsionalistid - See tähendas seda, et nagu igas muus eluvaldkonnas, nii ka usus peab kõige aluseks olema ratsionaalne mõistus/mõtlemine. On öeldud, et ratsionalistide töö tulemusena usk muutus moraaliõpetuseks (lunastused ja asjad jäid tahaplaanile). 11. Haridus- ja kultuurielu 18. sajandil ja 19. sajandi algul.

Renessanss tähendab taassündi. Kujunemise põhjused: • Kriis roomakatolikus kirikus • Kirik lakkas olemast inimese maailmapildi kesktelg • kriitiline hoiak kirku suhtes • Põhja-Itaalia rikkad ja arenenud linnad andsid eeskuju Euroopale • ideaal vabast haritud inimesest • väärtushinnangud olid kõrged.
Rahvaluules on sõjakirve tähenduseks olnud tihtipeale ’tapper’. Ei ole teada, kas M-tüüpi kirveid võib ka nimetada tapperiteks? Ei ole muidugi välistatud, et see sõna on küllaltki vana ning ulatub juba muinasaega välja, kuid võib olla ka võimalik, et pärineb venekeelsest sõnast, mis tähistab kirvest.
Reformatsiooni eelkäijaks on ketserlus - olemasoleva feodaalkorra ja katoliku kiriku vastased rahvaliikumised - naasmine algkristluse juurde, olid paavstivõimu vastu > vajadus katoliku kiriku reformimiseks Ehkki kiriku sees tekkis arvukalt protestiliikumisi, mis taotles tõsist vaimulikku süvenemist, jäi nende mõju lokaalseks.

Rootsi 17 - 18saj-Gustav II Adolf-Suutis tõmmata koostööle aadlike kõrgkihi,tugevdas kuningavõimu.Kristiina-Halvenes Rootsi majanduslik olukord,sisepoliitikale kujunes tugev opositsioon.Karl XI-Kuningavõim tugevnes,riiginõukogu tähtsus vähenes ja kuningas otsustas edaspidi ainuisikuliselt kõik riigiasjad.
Rooma periood - roomlaste panus „tähtsusetu“? -euroopa õiguslik mõte -põhirõhk moraalifilosoofial Rooma moraalifilosoofial -rõhk indiviidi käitumisel ja eesmärkidel: epikuurlased:nauding stoikud:vooruslikkus -Eesmärgid saavutatavad mitte ainult polise, vaid universumi raamistikus (jumalikud loomuseadused)
Rahvatribuunid - 10-kaitsesid lihtrahva huve,õigus panna keeld(veto) riigiorgani otsusele,kui vastuoluline oli. 2.Senat(e.valitsev riiginõukogu)-300-senex-vanamees,rauk. Magistraadid, eluaegsed, seaduse jõuga otsused,poliitika ,sõjandus,finants. Seaduseelnõu pidi läbima senati heakskiidu-juhtis tegelikult riiki.

Ratsionalism – tunnetusteooria filosoofias, mis lähtus teadmise omandamisel mõistusest ja loogilisest mõtlemisest, seades loogilise korrektsuse ülemaks kogemusest ja meelte andmetest (pidas inimmeeli ekslikuteks). Kujunes välja uusajal (Descartes, Spinoza, Leibniz), ent sisuliselt lähtus antiikaja loogikast.
Rahvakomissaride nõukogu - oli NSV Liidu kõrgeimvalitsusorgan 6. juulist 1923 – 15. märtsini 1946 Bresti rahu- Saksamaa ja Venemaa vaheline leping Weimari vabariik- 1919 võeti vastu uus Saksamaa konstitutsioon, mida hakati kutsuma Weimari vabariigiks Compiegne’i vaherahu- lõpetab I maailmasõja sõjategevuse 11.11.1918
Rahamajandus on enamjaolt kõigile kasulik ja nii on ka tänapäeval, et kaupa vahetatakse raha vastu ja vastupidi.

Rahval on kontroll valitsuse üle (on selle ise ametisse seadnud); valitsusel ei ole eriõigust piirata inimeste vabadusi; omandi puutumatus erinevus vabariiklastest: otsene osalus poliitikas pole oluline, piisab esindajate valimisest. Ameerika koloonias süüdistatakse inglasi kodanike vabaduste piiramises.
Riiginõunik - - VI kolleegiuminõunik polkovnik 1. järgu kapten VII õuenõunik alampolkovnik 2. järgu kapten VIII kolleegiumi-assessor kapten, rittmeister, - jessauul IX titulaarnõunik staabikapten, leitnant staabirittmeister, alamjessauul X kolleegiumi-sekretär porutshik (leitnant), mitshman sotnik XI - - -
Rahvakultuur –  isetegevusharrastused(pilli­, rahvatantsu­ ja näitemänguringid, laulukoorid),  üldlaulupeod Kultuuritarbimist soodustasid linnastumine, rahva haridustaseme tõus, materiaalsete võimaluste  avardumine. 1960ndatel hakkas maakultuur hääbuma, sest maaelanikkond linnastus

Robespierre on Kõrgema Olendi kultuse looja, mis tähendas, et veidrat segu ratsionaalsest maailmatunnetusest, kristlusest ja antiikaegsetest sümpoosionidest, mis enamikule inimestest tundus suhteliselt naeruväärne, kuid Robespierre võttis seda tõsiselt, lastes end koguni kultuse ülempreestriks kinnitada.
Rahvastelahing - 1813 Leipzigi all toimunud sõda koalitsiooni ja Prantsusmaa vahel, kus kaotajaks osutus Napoleon.
Rühmad kagu - Eestist. Järgmise sihtkohana pealinn Peterburi kui suurim tööstus- ja ha- Tveri 1516 81 3 3 Samaara lisandus 2029 tatarlaste väljarännu 93 tõttu tühjaks- 5 riduskeskus, 14 ning teisedki Peterburi tööstus- Simbirski jäänud 837 Krimm, kuhu 43 1860. aastal suundusid 5 piirkonna4 keskused.

Ronald reagan - USA president, reaganoomika Konrad Adenauer- SLV esimene liidukantsler, kes tegi sotsiaalse turumajanduse J.R.McCarty-USA senaator, kommunostide ja juutide vastane poliitika Willy Brandt-SLV riigijuht, kes rakendas uut idapoliitikat Richard Nixon-USA president, kellega kaasned Watergate afäär
Raad - omaaegne linna omavalitsus ja kohtuorgan Tsunft- linnakäsitööliste kutseühing kesk-, varauusajal Gild- keskaegne usuline ja poliitiline kutseühing Hansa Liit- 13.–17. sajandil tegutsenud Põhja-Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.
Riigiduuma - lubati kokku kutsuda esinduskogu + I eestlaste partei asutas Jaan Tõnisson – Eesti Rahvameelne Eduerakond (demokraatlik Venemaa, eesti keelele suuremad õigused, kultuuriautonoomia). Päts oma parteini 1905.a ei jõudnud, küll aga asutati veel Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Ühisus.

Reaganoomika – Reagan/Reagani majanduskava, mis hõlmas ettevõtluse riikliku reguleerimise vähendamist, ettevõtjatele kehtinud piirangute tühistamist, maksude alandamist jne. Marshalli plaan – Truman/USA kava mis nägi ette Euroopa taastamist ja abi andmist sõjas kannatada saanud Euroopa riikidele.
Romulus 753 – 715  senat,nõuandev roll  latiinid + sabiinid = Quirites  Quirites : Rooma kodanike nimetus : - kas Romulusega seotud: Romulus kadus äikese ajal ja muutus jumaluseks - sabiini linna järgi, - st. kaitseks kogunenud mehed Romulus jagab oma võimu sabiinide kuninga Titus Tatiusega.
Rüütlieetika - Kolm põhimõtet, milles seisnes rüütliseisuse olemus, olid oma loomult täiesti ilmalikud.

Reform - ümberkorraldus 9.Kuninga hukkamine: 21.jaanuar 1793. Välisriigid kasutasid Prantsusmaa nõrka olukorda ning alustasid riigi vastu sõda 10.Rahvapäästekomitee: Jakobiinid olid saanud parlamendis võimule, selle kinnitamiseks loodigi rpkomitee, mis kujunes diktatuuti tähtsamaiks organiks.
Reformatsioon ehk usupuhastus osutus mõjukate ja suurejooneliste muutuste ajaks kogu Euroopas. Tervel Euroopal on nüüd olemas kaks korraliku usutunnistust, kuna protestantism on mõjutanud positiivselt ka katolitsismi ja on oma vastuseisuga päästnud selle täielikust korrumpeerumisest ja lagunemisest.
Rotundi e. ümarehitise läbimõõt on 43,4 m, ta on kaetud kupliga, mille kõrgus põrandast on samuti 43,4 m. Ehitise hingemattev ilu tuleneb tema proportsioonidest ja valgusest. Kupli tipus on 8,7 m laiune ümmargune avaus nn. oculus (silm), millest hoovab ruumi imetlusväärset rahulikku valgust.

Rene descartes – 1596-1650, prantsuse filosoof, rõhutas mõistuse ja kriitilise mõtlemise tähtsust; teos “Arutlus meetodist” , astus välja Aristotelese loogika vastu, teadmiste ainus allikas on mõistus, on vaja kahelda kõiges, põhipritsiip cogito, ergo sum (ma mõtlen, järelikult olen olemas)
Riikides 1919 - 1939 suhteliselt stabiilne; väiksemad kriisid ja rahutused olid tingitud majanduskriisidest. USA. I maailmasõda andis USA-le majandusliku võimsuse - kui enne sõda tuli USA-l maksta võlgu Euroopa riikidele, siis peale sõda maksid Euroopa riigid USA- le ca 500 miljonit dollarit aastas.
Rubens – Mitmekülgne produktiivne kunstnik, keda peeti uue ajastu rajajaks maalikunstis (suur puhttehnilise, maalilise ja ka hingelise külje rikkus maalides) (Diego) Velasquež – Hispaania tuntud maalikunstnik, kujutas olustikku, portreesid, ajalugu. “Vulcanose sepikoda”, “Õuedaamid”

Rooma linn - vahemeremaade suurim linn, elanike arv oli ligi 1 mln, elanike varanduslik ja ühiskondlik seisund oli väga erinev, sisserännanud, üldine kõnekeel oli ladinakeel, keisririigi ajal hakati linna sihipärasemalt ehitama, ehitati hipodroome, amfiteatreid, templeid, triumfikaari, obeliske.
Rahvusvahelised kriisid - suurriikide blokkide kujunemine viis maailma mitu korda sõja lävele jadiplomaadid arvasid et nad suudavad iga probleemi lahendada, mis oli väga ekslik arvamus,Balkanist oli kujunenud ohtlik piirkond ja vastuseis temaga oleks võinud kasvada üle kogu Euroopat hõlmavaks kokkupõrkeks.
Raiusid käsi - jalgu ära, lõikasid lahti nende peanahad ja kiskusid need silmade peale, et mitanlased ei näeks, kuidas nad piirikive ümber paigutasid. Babüloonia Babülon oli viljarikas maa ja lagendikuline, kuid puid on seal nii vähe, et puu maha raiumise eest on seadusega kirja pandud karistus.

Rapallo leping - 1922 4.Locarno konverents-1925 2.Suur depresioon- 1929 5.Hilteri võimuletulek-1933 Patsifismiajastu ehk rahuarmastus (1919-1929): demokraatia levik: Demokraatia-valitsemisviis, kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude lahusus ja tasakaalustatus, õigusriik, inim- ja kodanikuõigused.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ratsionalism - filosoofia suund, mis hakkas levima valgustussajandil Johann Georg Eisen- Torma pastor, töötas välja mitmeid agraarprojekte, kavandas vabade saksa talupoegade koloniseerimist Baltikumi, propageeris talurahva hulgas puuviljakasvatust Georg Friedrich Parrot- 1802. a. avati Tartu Ülikool, tema auks on Tartus pühendatud Ingli sild, taasavatud ülikooli esimene rektor, Katariina 2 pojapoeg Anthon Thor Helle- Jüri kirikuõpetaja, kelle toimetatud tervikpiibel ilmus põhjaeesti kelle
Ratsionalism – Usuvool 18. sajandil Kasutatud Kirjandus http://www.hot.ee/etsiam/18kultuur.html http://www.annaabi.com/materjal-10118-vaimuelu-18-sajand-ja-19-sajandi-esimene-poo http://et.wikipedia.org/wiki/Ratsionalism http://www.miksike.ee/docs/lisakogud/karilatsi/kool_i5.htm Täname Kuulamast!

Rindeks nõukogude - Saksamaa rinne),otsustati avada Põhja-Prantsusmaal Normandias dessantoperatsiooniga “Overlord” 01.05.1944, tegelikult avati 06.06.1944 *Balti riikide küsimus: Vastuolus Atlandi harta 2. ja 3. punktiga, nõustuti Balti riikide jäämisega NLile, kuna tunnustati NLi 1941. a piire.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Religioon - roomlased olid tugevalt mõjutatud kreeka kultuurist,rooma kirjandus sai alguse kreeka teoste mugandatusd tõlgetest,kirjanduse kuldaeg algas keiser augustuse ajal .jupiter-zeus;mars-ares;juno-hera;neptunus-poseidon;pluto- hades;apollo-apollon;minerva-athena;venus-aphrodite, riik ja religioon olid roomalaste silmis lahutamatud. Jumalte austamine üks olulisem riigi ülesanne,ka preesitrid olid riigiamtenikud,nad valiti terveks eluks,augustuse ajal hakati keisrit jumalana austama.
Renessanssi fenomen on makjavelism (N. Macchiavelli) – eesmärk pühitseb abinõu ● moodsa tsiviliseerumisprotsessi algus (lauakombed, esteetika), häbitunde tekkimine ● oluline osa kunstil (antiigi taasavastamine), 16. saj lõpul saab valitsevaks manerism, millest sai vastureformatsiooni tööriist

Reformatsioon - 16. sajandi algul Lääne-Euroopas tekkinud vastuseis paavsti poolt juhitud katoliku kirikule. Sai alguse 31. oktoobril 1517.Reformatsiooni ehk usupuhastuse algatas Martin Luther . 1523 jõuab reformatsioon Eestisse ning usujutlustajad leidsid linnadest väga kiiresti poolehoidjaid.
Religioon - inimene, kes ristiti, lahkus oma kodukogukonnast - see on olnud probleem Iirimaa kristianiseerimise ajaloos. Teisest küljest bütsantsi kontekst eeldas, et need, kes teenivad keisri ihuväes, peavad olema ristiusulised - väljapääsuks prima signatio - pole ei pagan ega kristlane.
Raf - i vastupanu murdmiseks pommitati lennuvälju ja vaatlusjaamu, lootes nii saavutada kontrolli Lõuna- Inglismaa õhuruumi üle. Luftwaffe kombineeris madalalt ja kõrgelt sooritatud rünnakuid, mis pidi radarijaamu ja vaatlusposte segadusse ajama ning lennuvälju ootamatult tabama.

Riigi kodanik on inimene, kellel on vastava riigi kodakondsus. Olla kodanik, see tähendab võrdseid õigusi vastavalt ühiskonnas kehtivatele seadustele, teatud õigusi ja privileege, vabadust, sõltumatust ja poliitilist kontrolli võimu üle, lojaalsust ning teenistust ühiskonna heaolu nimel.
Reliikviad – Pühakute säilmed või pühakutega seotud esemed, mida hoiti ja austati Viimane kohtupäev – Kõik surnud tõusevad haudadest ja astuvad Jumala karmi, ent õigalse kohtu ette, kus selgub lõplikult, kes on määratud jumalariiki ja kellele saavad osaks igavesed põrgupiinad.
Riiklik salapolitsei ehk Gestapo 5. Eesmärgiks SM kiire taasrelvastamine ja Versailles’ rahulepingu köidikutest vabanemine – roheksti uut sõjatehnikat, palju uusi teid, tööpuuduse likvideerimine ja elatustaseme tõus 6. Välispoliitika äärmiselt agressiivne, sest Hitler vajas võidukat sõda

Riigi seisukohast on see halb, kuid üleüldist maailma massilist ülerahvastumist arvestades, et ole see protsent nii märkimisväärne. Võrreldes teiste maailmajagudega on LAV keskmises arengujärgus, st. et enamik tööealisest rahvastikust on hõivatud põllumajanduse ja tööstuse valdkonnas.
Rahvatribuunid - spetsiaalsed ametnikud, kes võisid panna veto senati ja riigiametnike igale otsusele, mis kahjustas plebeide huve Rooma impeerium- Vana aja võimsamaid riike 2.saj eKr kuulus Rooma impeeriumi võimu alla kogu Vahemere rannik, Väike-Aasia ning Lääne-Euroopa koos Britanniaga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Reformatsioon – Usupuhastus Johannes IV Kievel - Saare-L22ne piiskop, kes korraldas oma valdustes ulatuslikke visitatsioone, mis t6id esile kiriku korratuse, pyhameeste ahnuse jpm. Johannes Blankelfeld – Riia peapiiskop (varem Tartu ja Tallinna), taitles katoliku usuelu korrastamist Martin Luther – Usupuhastaja algataja, 95 teesi Melchior Hoffmann – Saksamaalt p2rit jutlustaja ja kasuksepp, kelle juhtimisel l2ksid inimesed Toomem2ge kaitsva piiskopi valvemeeskonna vastu lahingusse.

Riigipööret – Kapi Putš – tulutult! Saksa kommunistid said abi vene kommunistide loodud ühendusest komitern. 1923 Saksamaal halb olukord – rahva rahulolematus – ei olnud paranenud rahva halb olukord ja repressioonid Sks’le rahulepinguga sätestatult 1923 – Õlle Putš – nats.
Rinded – Läänerinne Balkanil Lähis-Ida Läänerinne Idarinne Itaalia Kolooniate Meredel rinne rinne s Serbia, Prantsusm Prantsusm Venemaa Itaalia  Saksamaa Saksa Kreeka aa, aa,  Austria- kolooniad laevastik  Inglismaa Inglismaa Saksamaa, Ungari hõivati blokeeriti
Ristlaan - kõige olulisem lähikondlane Vainole, kes oli vastutav ideoloogia valdkonna eest ja ta mõtestas seda uut suunda, mis Vaino võimuletuleku järel ühiskonnas juurduma hakkas, hakkas ka 1980. aastal uut venestuspoliitikat läbi viima, Bruno Saul - valitsusjuht, Arnold Rüütel.

Rahvarinne - Kodanikualgatusega sündinud poliitiline liikumine, suurim massiliikumine Eestis* Balti kett - 23. augustil 1989 Nõukogude võimu mõjutamiseks ja vabadustahte demonstreerimiseks algatatud massiüritus, mis kujutas endast läbi kolme Balti riigi kulgevat katkematut inimketti.
Riigivõim on koondunud ühe isiku (diktaatori) või väikese grupi kätte • Üks ideoloogia • Range kontroll ajakirjanduse üle • Juhikultus • Võim ei ole avalik ega kontrollitav • Valitsemine toimub jõu abil võimu haaranud diktaatori kaudu • Trüki- ja sõnavabadus puudub
Rahvatribuun – rahvaesindaja, kelle plebeid oma huvide kaitsmiseks igal aastal valisid ja kellel oli õigus tühistada senati või konsulite otsus, kui see oli plebeidele kahjulik rahvuslik liikumine – rahvusliku rõhumise vastane ja rahvusriigi loomist või taastamist taotlev liikumine

Rehielamu - mitmetoaline,puhtad kambrid,rehetuba.Eesti haldusjaotus- kihelkonnad(üksikud külad)45tk,maakonnad(mitu kihelkonda)8tk- virumaa,rävala,järvamaa,harjumaa,läänemaa,saaremaa,ugandi,sakala.Kunda kultuur: vanim,ühelaadsed muistised,mis on ühendatud kunda kultuuri nime alla.
Renessanss – antiikkultuuri juurde naasmine, antiikkultuuri taassünd, vastandades seda kiriklikule teadusele, tagapõhjaks olid edusammud loodusteaduste vallas, looduseuurimine pidi rajanema vaatlustel, katsetel ja järeldustel, matemaatika tähtsus, vanakreeka ja ladina keele tundmine
Rahvakoosolekud - kutsuti kokku, et hääletada seda juhatava magistraadi ettepanekute üle. Vabariigi langus ja varane keisririik • Sulla - kehtestas 82 eKr vägivaldselt mõneks aastaks oma ainuvõimu ja seda esimese Rooma riigimehena • Pompeius ja Caesar - nende vahel puhkes kodusõda.

Rendihärrus - • maa oli mitmekordses valduses (läänistatud) • kogu maa oli jagatud välja talupoegadele • talupoeg oli maa rentnik, üleminek raharendile • talupoeg võis maa kasutusõigust pärandada • maksud olid seotud maaga mitte talupoja isikuga • levis Lääne-Euroopas
Repressioonid – vangistati või hukati endised pol liidrid, kõrgemad sõjaväe- ja politseijuhid, majanduseliit Arreteeriti ka inimesi kõigist rahvakihtidest – hirmuõhkkond 1941 14 jun - massiküüditamised Majandusreformi nime all natsionaliseeriti e riigistati kõik eraettevõtted.
Rahvuslik liikumine on rahvuslikult mõtestatud tegevus , mis taotleb rahvuslikkuse kehtestamist Rahvusliku liikumise eeldused rahvusvaheliselt olid Prantsuse revolutsioon, demokraatia laienemine Euroopas, huvi teiste rahvaste kultuuri vastu, vabadusliikumised, rahvuste poliitiline ühendamine.

Rein veidemann on sidunud laulva revolutsiooni eestlaste laulutraditsiooniga, leides, et rasketel hetkedel lööb välja "mingi müstiline kokkuhoidmise vaim". Tema sõnul võttis nimetuse "laulev revolutsioon" kasutusele Heinz Valk oma öölaulupidude harjal "Sirbis ja Vasaras" kirjutatud
Reformatsioon – Roomast sõltumatute kirikute teke; “inimlikud” põhjused (Henry VIII). Martin Luther 1483-1546 – ülikooli ajal rõõmus poiss, pikselöögist tõuge; vastu vanemate tahtmist teoloogia suund, piibliteaduste professor. Kloostris: põhiküsimuseks: Jumala leidmine.
Reformid sm - l: pärisorjuse kaotamine linnad said omavalitsuse koat. aadli eesõigused ilmalikud abielud sõjaväereform juutidele kod õigused rahvusliku eneseteadvuse tõus Ficthe kõned, kutsus üles rahvast ärkama ja ühinema salaühingud, salajane ettevalmistus okupantide vastu

Reparatsioonid - kõigilt sõjakaotajatelt nõuti sõjakahjutasude hüvitamist 4.kaotajate sõjavägede suurust piirati, mõned relvaliigid keelati (allveelaevad) 5.Reini jõe vasakkallas okupeeriti ja paremkallas demilitariseeriti-ei tohtinud luua sõjaväebaasi ega tuua sinna sõdureid.
Raudteed - 1870. a. valmis esimene Balti Raudtee(paldiski- tln- narva- peterburg)algul laiarööpeline raudtee ja hiljem kitsasraudtee(läbis ka vlj). Kõik tollased linnad said raudteeühenduse(v.a Kuressaare). Soodsad võimalused kaubavahetusel- eriti peterburi turule saatmiseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Reformatsioon - usupuhastusliikumine, sai alguse 16.sajandil. Tulemusena eraldusid katoliiklusest protestantlikud harud (luterlus, kalvinism, anglikaani kirik). Reformatsiooni võimalikud põhjused ja eeldused- riikide valitsejad soovisid vabaneda paavsti võimu alt, vaimulike privilegeeritud seisund tekitas rahulolematust, katoliku kiriku allakäik, paavstide huvi muutus üha ilmalikumaks, indulgentside (patukustutuskirjad) müümine, vaimulikud ja humanistid katoliku kiriku vastu.

Relvade tootmises ehk võidurelvastamises, teiseks soovisid USA ja NSV Liit saavutada jagatud Euroopas poliitilist ülekaalu ning kolmandaks üritati laiendada oma mõjuvõimu Kolmandas Maailmas ehk riikides, mis ei kuulund ei demokraatlike lääneriikid hulka ega kommunistlikku idablokki.
Rahvusvahelised julgeoleku - abijõud (ISAF). • 2009. aastal sai heakskiidu Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisel NATO reageerimisjõudude NRF-i mudel: • ühine planeerimine ja väljaõpe, • solidaarne rahastamismudel, • suur nähtavus avalikkusele • usutav heidutusvõime.
Religioonide erinevus – egiptus – rohkemjumalaid, jumalad rohkem loomakujuga, templid, tähelepanu elule pärast surma, mumifitseerimine, mesopotaamia – vähemjumalaid, jumalad inimese moodi (antropomorfsed), tähelepanu elule enne surma, tsikuraadid (astmiktemplid), ei mumifitseeritud.

Ringvall - linnuseid on rohkem saartel, kuid neid on ka mujal Eestis, ka Lääne-Eestis (Ehmja „Kuradimägi“). Nende arheoloogilised kaevamised ei ole andnud eriti häid tulemusi, leitud on üpriski vähe leide ning süsinikuproovid dateerivad need enamasti eelrooma rauaaega.
Ren - taassünd 14-16 saj 6.Hum.-inimlikkus,Erasmus Rotterdamist ja Thomas More 7.A.T.-dominiiklane,kat. kiriku tähtasim filosoof,tegeles tomismiga -uuris mitemeid valdkondi ja sid.need kristlusega;Ld.V-kunstnik;Luther-ref.algataja ja lõi lutheri kiriku;Calvin-rajas prot.
Relvastuse täienemine - arenes lennuvägi (lennukid varustati kuulipildujatega, pommidega), kasutusele võeti tankid Mille poolest erines positsiooni sõda manöövrist-positsioonisõda - kaevikusõda; sõjategevus jäi pikaks ajaks paigale; rinne oli mõlemalt poolt tugevasti kindlustatud.

Ruunikirja näidised on pärit 3. saj e.Kr. Viikingite jaoks oli neil maagiline tähendus.
Rahvakoosolekud – seal valiti magistraate, otsustati sõja ja  rahu üle ning kinnitati heakskiidetud seaduseelnõusid.  Augustus­ võitis  aastal 30 ekr oma  vastased, lõpetas  sõja ja taastas  riigis korra.  Ta sai Rooma riigi  ainuvalitsejaks.
Rahvusküsimus on tähtis. Vähemlased e sotsiaaldemokraadid – VSDTP – samuti veebruarirev-ni illegaalne org. Hakkas kasvama pärast rev-i. Samuti tekkis mõte üleveemaalisest org-st lahti öelda, mais kuulutati välja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Ühisus, mis nimetati oktoorbris

Rahvuslus lääne - Euroopas: - Napoleoni sõjad – saksa rahvusluse tõus läbi Saksa-Prantsuse vastandumise; - 1848.a. revolutsioonid, rahvuslus vahetab välja liberalismi keskklassi keskse ideoloogiana, esimest korda tõstavad Saksamaa kui ühtse poliitilise moodustise päevakorda.
Rooma - missiooni puhuks 796. aastal soovitas Karl paavst Leo III-le saadetud kirjas teda kui manuelem nostrae familiaritatis auricularum’it (salajast ja usldusväärset nõuandjat). Juba 789. aastal oli Angilbert saanud ilmikabtina Karlilt heal järjel Centula abtkonna.
Rahvapäästekomitee – LE COMITÉ DU SALUT PUBLIC, mida alguses juhtis Danton, siis Robespierre. Poliitilise politsei rolli hakkas täitma ÜLDINE JULGEOLEKU KOMITEE (LE COMITÉ DU SURETÉ GENÉRALE). Algas ajastu, mida ajaloolased kutsuvad JAKOBIINIDE DIKTATUURiks, kuid ka TERRORiks.

Ribapõllud - põllud mis olid jagatud igale perele oma riba mida harima pidi.
Rootsi aega nimetatakse „vanaks heakd rootsi ajaks“ kuna oli ja see vihastas kuningat ja võttis tagasi ka alad mis olid olnud aadlikel rüütelkonna, mille alaliselt tegutsevaks organiks oli maanõunike parem Liivi sõjale järgnenud ajast ja rootsi ajale järgnenud ajast.
Reaganoomika usa - s Majanduslikus ja moraalses kriisis vaevlesid 1970.aastate lõpul ka USA. President Jimmy Catreri ebakindel valitsemine polnud ameeriklastele head muljet jätnud, see andis vabariiklastele võimaluse võita 1981.aastal nii presidendi- kui ka Kongressi valimised.

Relvavõitlus - metsavendlus. (Rünnati julgeolekuüksusi ja hävituspatal tapeti nõukogude aktiviste maal, korraldati diversioone raudteel). 1945 algab üliindustraliseerimine 1945.a võeti vastus määrus Virumaa põlevkivipiirkonnas suurejoone laiendada põlevkivitööstust.
Rojalistid - kes lootsid teiste Euroopa riik ide abil Prantsusmaa monarhia taastada 24.Dateeri aastaga: SPR algus - 1789 , Prantsuse vabariigi väljakuulutamine,- 22.sept 1792 kuningas Louis XVI hukkamine - 21.01.1793 jakobiinide diktatuur,- märts 1793- juuli 1794 SPR lõpp.
Rutherford – Uus-Meremaal sündinud Briti teadlane, kes 1919. Aastal teostas esimese tehisliku tuumareaktsiooni E. Hemingway - Vanema põlvkonna kõrvale tõusnud ere kirjanik pärast 1920. Aastaid kui kirjutati peamiselt möödunud ilmasõja tagajärgedest ja sündmustest.

Riigipea president - laialdased õigused (anda oma dekreetiga seadusi, parlamendi seadustele veto, saata laiali, kinnitada ametisse valitsus) • Riigikogu kahe kojaline: Riigivolikogu (alamkoda) 8 saadikut valiti rahva poolt, Riiginõukogu (ülemkoda) 40 liiget määrati ja valiti.
Rahulepingu tingimused – 1) Sõjalised piirangud – *saksa sõjavägi võis olla kuni 100 000 meest *keelustati väljaõpe ja kohustus *ei tohtinud omada ega juurde ehitada lennukeid, tanke, allveelaevu Laevastik plaaniti kokku koguda Flo sadamasse aga sakslased uputasid oma laevad.
Realiseerimiseks 1935 - 39 (Abessiinia sõda, Kominterni-vastane pakt, Teraspakt). Etioopia vallutamine 1935-36, u 300 tuh meest Somaaliast Etioopiasse; lennuvägi, mürkgaas; 7 kuud sõjategevust; Rahvasteliidu majandussanktsioonid vähetõhusad; Itaalia astus Rahvasteliidust välja.

Reformatsioon - reformatsiooni ehk usupuhastuse algatas Martin Luther 1517.aastal Wittenbergis. Liivimaale jõudsid jutlustajad juba 1523.aastal ja leidsid väga kiiresti poolehoidjaid. Pildirüüste-vallandus 1524. aastal ordumeistri ja piiskoppide vaenuliku suhtumise tõttu.
Rokokoo - 18.saj asendus eelkõige Prantsusmaal ja Saksamaal barokkstiil rokokooga.Rokokoo suurimad saavutused puudutasid sisekujundust,mööblit,tarbe- ja moekunsti.18.saj ühiskondlikus elus suurt osa mängima hakanud salongikultuur nõudis teistsugust ruumikujundust.
Roosevelt – sõlmis Atlandi harta, juhtis USA’d sõjas aktiivselt, teadlased leiutasid tuumapommi(ja kasutasid seda). 7) Molotov – Nõukogude Liidu välisminister, kirjutas alla MRP’le. 8) Ribbentrop – Saksamaa välisminister, kirjutas alla MRP’le. 3. Dateeri.

Rootsi aeg on ajavahemik Eesti ajaloos, mille kestel kuulus Rootsile suur osa Eesti territooriumist. See kestis algas aastal 1561 ja lõppes kas aastal 1710, kui kogu Eesti langes Vene ülemvõimu alla või 1721, kui sõlmiti Uusikaupunki rahu, millega lõppes Põhjasõda.
Romantismis – protestina kodanliku materialismi vastu – levis üsna laialdaselt religioosne elukäsitlus. Mõnedelgi romantilistel kirjanikel (nt Chateaubriand, Wordsworth, Coleridge, Novalis, Hugo) oli loodusekultus ja -imetlus seotud kristlik-müstiliste otsingutega.
Rahvuskogu - kolmanda seisuse esinduskogu, millega ühines veel osa aadlike ja vaimulike saadikuid Asutav Kogu-rahvuskogu uus nimetus, eesmärgiks koostada põhiseadus ja panna alus uuele riigikorrale Revolutisoon-suured muudatused ühiskonna elus, eelkõige poliitikas.

Relvavõitlus - metsavendlus.Metsavendade põhikontigendi moodustasid metsadesse jäänud Saksa sõjaväes teeninud mehed,Saksa okupatsioonivõimudega koostööd teinud,Punaarmee mobilisatsioonidest kõrvalehoidjad ja lihtsalt nõukogude võimu eest pakku läinud inimesed.
Reparatsioonid - sõja võitnud riigile tekitatud kahju täielik või osaline hüvitamine sõja kaotanud riigi poolt. Ehk siis kuna  ainsaks võitjaks ostusid Ameerika Ühendriigid, siis peale sõda Euroopa riigid olid võlglased Ühendriikidele.
Reinhold kreutzwald - kõik need mehed olid saanud küll saksakeelse hariduse ning Faelmann ja Kreutzwald kuulusid isegi balti-saksa üliõpilaste korporatsiooni "Estonia". Kuid jäid teadlikult eestlasteks, sest nad hindasid ja austasid oma rahvuslikkude juurte põlvenemist.

Responsooriumid – algselt koorirefrääniga ekstaatilised soololaulud.
Ringkäendus – teised maksid kinni su võlad, kui sa ise ei saanud.
Rahvuskonvent – Kogu ,täidesaatev võim-kuningas, žirondiinid (165) parempoolsed, Soo Seadused pidid olema kuningast aga (500) sõltumatud, montanjaarid(110) ülimuslikumad ning seadusandlikuks vasakpoolsed – edasipidi võimuks Seadusandlik Kogu mille Jakobiinid.

Rüütelvennad - Liivi ordu poliitiliselt valitsevad ametnikud 7. Preestervennad-vaimulikud, kes sooritasid ordus kiriklikke talitusi ja olid sageli kirjutajateks ning kantseleiametnikeks 8. Diötsees-piiskopi vaimulik valdus, mis kuulus tema kirikliku võimu piirkonda.
Rahvasteliit – 1919 aastal rajatud rahvusvaheline organisatsioon, pärast II MS asendus see sisuliselt ÜRO-ga ÜRO – 51 riigi poolt moodustatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on tagada rahu ja julgeolek, inimõigused ning rahvusvaheline koostöö.
Rahvuse mõiste – asju ei aetud enam ladina keeles vaid riigikeeles.

Realpolitik – peamiselt Saksamaa ühendamisega seotud mõiste, mis tähendab seda, et poliitika ajamisel kasutatakse pigem jõu ja diplomaatia meetodeid kui eetika- ja moraali punkte 4. Seleta mõistet IMPERIALISM Venemaa näitel 5 seostatud faktirohke lause abil.
Ristisõjad – kristlaste sõjaretked Idamaadesse (11.saj. lõpust – 13. saj. lõpuni). a. Põhjused: • Talupoegadel elujärje parandamine ja rüütlitel rikkuste haaramine • Bütsantsi keisri abipalve vabaneda türklaste ohust, kes vallutasid juba V.- Aasia.
Range aukoodeks – bushido („sõjamehe tee”). Samuraid pidid armastama ja kaitsma kodumaad ning oma isandat, kelle vasallid nad olid, austama keisrit ja esivanemaid, õppima ning ennast füüsiliselt arendama, saavutama täieliku enesevalitsemise ja surmapõlguse.

Reformatsioon - Reformatsioon (protestantlik reformatsioon) oli 16. sajandil sündinudkatoliku kiriku vastane usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised olid luterlus, kalvinism ning anglikaani kirik.
Rahvahääletuste läbikukkumine - 1933 kolmandal rahvahääletusel vabadussõjalaste põhiseaduse eelnõu ülisuur võit ÜLEMINEKUAEG___________________________________________________________ Uus põhiseadus lõi võimalused üleminekuks demokraatlikult riigikorralt autoritaarsele.
Rainise teosed on avaldanud väga olulist mõju läti kirjanduskeelele, tema peateoseis leiduv rahvuslik sümbolism on olnud kesksel kohal läti rahvusluse arengus Jaan Tõnisson : 1896 tartu ajaleht Postimees toimetaja, väärtustas hariduse- ja kultuuri edendamist.

Riikide puutumatuse - ebaõnnestus *eesti pidi oma poliitikas arvestama nii Saksamma kui ka NSV Liiduga *1938.aasta detsembris deklareeris Eesti neutraliteeti, millel puudus aga reaalne jõud ja rahvusvaheline tunnustus (E.puudus motiatsioon sõdimaks mingisugusel poolel)
Roosaken sainte - Chapelles Sainte-Chapelle interjöör Lisad 1. http://fromparis.com/panoramas_quicktime_vr/sainte_chapelle_02/ 2. http://fromparis.com/panoramas_quicktime_vr/sainte_chapelle_01/ Kasutatud allikad: http://www.aviewoncities.com/paris/saintechapelle.htm
Registreeritud kagu - Aasias, aga just seal paikneb enamik biotehnoloogiaga tegelevate kontsernide baasidest. Seevastu näiteks USAs ei ole seda tüve seni esinenud, mis on üpris hämmastav, sest ka seal leidub rändlinde, keda loetakse selle ohtliku haiguse kandjateks.

Renessanss - (itaalia k „taassünd“)- Itaaliast alguse saanud antiiksest humanismist ja kunstist mõjustatud murranguline liikumine Euroopas 14.-16.sajand. Ajastust iseloomustas eemaldumine religioonikeskselt väärtustelt inimesekeskse maailmapildi suunas.
Rahudekreet - tehti sõdivatele riikidele ettepanek alustada läbirääkimisi rahu sõlmimiseks ilma annektsioonideta (liidendusteta kellegi kasuks) ja kontributsioonideta (kahjutasudeta võitjate kasuks) ning teiste rahvaste vägivaldse liidendamise katseteta.
Raudteevõrgustikku –  10 aastaga ühendati kõik Eesti tolleaegsed linnad, välja arvatud  Kuressaare. Tekkis üleeestiline kaubavahetus, kujunes Eesti rahvus, sest majanduse kõige  olulisemaks tunnuseks peetaksegi just ühtset majandust. 

Rahanduses – Rahvuspanga loomine Välispoliitika (Napoleoni vallutused Euroopas, Suur Impeerium): Edu põhjused – andekad väejuhid, massiarmee, põhirõhk lähivõitlustel, suurtükiväed, tema armee marsid hästi organiseeritud (varustus oli väga hea).
Reform - ümberkorraldus, riigivõimu tehtud muudatus ühiskonnas Kapitalism- ühiskondlik-majanduslik süsteem, kus olulisim osa vabal turumajandusel ja konkurentsil Kolonialism- poliitika, mille eesmärk on laiendada riigi võimu väljapoole oma piire.
Ristiusk on neile eriti õnnelik leid: ilma salateadmisteta on Kristuse usk järkjärgult langenud vaimselt allapoole juutlust, ainujumala kummardamisest kolme jumala kummardamisse, ja ometi toob ta juutide tava lahjendatud kujul üha uute rahvaste juurde.

Raad - asus raekojas (raehärra- paaris arv, raeliikmed; sündik- jurist; linnafoogt- maahärra esindaja) rae ülesanded: vaeste hoolekanne, korra tagamine, kohtumõistmine, linna tulude tagamine, kaitse organiseerimine, tagavarade hoidmine/soetamine)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Reformatsioon - kiriku ja ühiskonna muutumine laiemalt Usupuhastuse eeldused ja põhjused(õ.lk. 224) • Ilmaliku ja vaimuliku võimu vaheline konkurents • Katoliku kiriku moraalne allakäik • Indulgentside müük, millega rahastati kiriku ettevõtmisi • Humanismiideede levik • Renessanss, teadmiste areng • Rahvusriikide kujunemine • Kirik peab olema lihtne, odav, emakeelne • Kirikukogudus ei pea alluma Rooma paavstile Usupuhastus Saksamaal
Reinhold - Karl (1900-1940). Alfred-Georg-Alexander langes vabadussõjas vabatahtlikuna võideldes bolševike vastu ühel öisel rünnakul Külvando küla juures Kose kihelkonnas. Sõjaliste auavalduste saatel maeti ta Tallinnasse Ziegeskoppeli surnuaeda.

Ringvall - linnus,mägilinnus,neemiklinnus. 15. Mida tähendab põllunduses kahe- ja kolmeväljasüsteem? 4p Kaheväljasüsteem on põlluharimise korraldus, kus igal aastal külvatakse täis umbes pool põllupinnast ja teine pool jäetakse kesana puhkama.
Rahvasuus on teda nimetatud Koodi Jaaniks (ühel karikatuuril nüpeldas vastaseid koodiga) ja Nuustaku paruniks. 1940. aastal olevat ta soovitanud Venelaste vastu lasta kasvõi üks pauk - vastuhakk on toimunud ja näha, et Eesti okupeeriti vägivaldselt.
Rahvuslik surve – katoliku usku iirlased ei võinud olla riiklikus ametis, nad ei tohtinud maad endale osta ega protestantidest inglastega abielluda, valida võisid, kuid katoliklastest iirlastel puudus võimalus kandideerida 18 saj loodud Iirimaa parlamenti.

Ringvall - linnused  Peit- ja aardeleiud  U 600 kuningas Ingvari sõjaretk ̵ Sellest räägivad Rootsi sangarilood, Ingvar sõlmis Taaniga rahu ning siis sõitis siia suvel, sõdides kogu suve, kuid kuna Estlandi sõjavägi oli tugev, suri Ingvar.
Referendum - ehk rahvahääletus on üleüldine (üleriigiline) hääletus seadusandlikus või põhiseaduslikus küsimuses, poliitilise küsimuse esitamine otsesele valijaskonna hääletusele. Referendumil võivad osaleda riigi hääleõigusega kodanikud.
Rahvaluule - ja keeleteadlane ning ühiskonnategelane.

Rahvuskultuur – rahva argielus ja pidupäevil avalduv pärimuslik aineline ja vaimne kultuur ja kombed, see näitab iga rahvuse omapära ja identiteeti, tegutsevad mitmed seltsid, ühingud, ringid rahvamajades, korraldatakse näitemänge ja muusikapäevi.
Reformatsiooni tulemused ehk tagajärjed: 1) Ristiusu lõhenemine 2) Euroopa usuline lõhenemine 3) 1555 – Augsburgi usurahu, millega luteri usk tunnistati katoliku usu kõrval teiseks riigireligiooniks. Pärast seda oli Saksamaa veelgi lõhestatum kui kunagi varem.
Relvajõud – vormi järgi hakkas rahvas neid kutsuma mustsärklasteks. Mustsärklased võitlesid kommunistide mõju all oleva töölisliikumisega, kurjategijatega ning vandaalitsejatega. Kõik see jättis mulje, et just fašistid ongi korra tagajateks.

Raudtee üksik - pataljoni 10. aastapäeva pidustuste käigus avati 17. novembril 1934. aastal Raudteelaste Kodu saalis mälestustahvel neile raudteelastele, kes langesid ametikohustuste täitmisel Vabadussõjas. Graniittahvlile oli raiutud 8 langenu nimed.
Rahvuskaart – Kodanikukaitse “Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon” – Asutava Kogu seadus, mis sisaldas 1) Inimese võrdõiguslikkus ja vabadus 2) Garanteeriti põhilised inimõigused ja turvalisus. 3) Sõnavabadus 4) Eraomandi puutumatus.
Riigipeal on vaid esindusfunktsioon, valitsuse on ametisse nimetanud parlament ja ta on parlamendi ees asuandekohustuslik (ntks Eesti, Lõuna-Aafrika) Presidentalismis on riigipea ühtlasi valitsuskabineti juht ja enamasti kodanike poolt otse valitud.

Rooma - 21.aprill 753 eKr, tegelt 10-7 saj eKr, Romulus I kunn I etapp- kuningate aeg (7) 753-510. Varane riik-kuningas (senat), kodanikud (sugukonnad, pered). Nimetraditsioon- eesnimi isa või laste arv(Gaius), sugukond (Julius), lisanimi Caesar.
Rootsi aeg on periood Eesti ajaloos, mille kestel oluline osa praegusest Eesti territooriumist kuulus Rootsile. Tinglikult kestis Rootsi aeg 1629–1699; üldjoontes loetakse selle alguseks Liivi sõda, mille lõppedes jäi Eestimaa Rootsi võimu alla.
Renessanss tähendab Euroopa ajaloos kultuurilist ja vaimset murrangut ning uut maailmavaadet. Esialgu kujunes see välja Itaalias, hiljem levis ka Kesk- ja Lääne Euroopasse. Tähtsustati inimese individuaalsust ning toimus antiikkultuuri taassünd.

Rikkumiste tõttu on indiaanlastel põhjus õiglaseks sõjaks hispaanlaste vastu, kes on neile ülekohut teinud. Siiski tunnistas juriidilist argumenti: indiaanlasi tuleb kohelda kui alamaid (paavsti suveräänsuse luba kõigile vallutamata Atlandi maadele).
Redutsioon - aadlile annetatud maade tagasivõtt.
Rooma keisririik - Rooma riik keisrite võimu ajal 1.saj eKr kuni 4.saj pKr Rooma vabariik- Rooma riik aristokraatliku vabariigina aastatel 510eKr- 27 eKr. Rooma õigus- Rooma riigis kehtinud õigus, mis on paljude tänapäeva riikide õigussüsteemi alus

Raketikaitse valdkonnas on NATO keskenudumas massihävitus relvade vastasele tegevusele.NATO ise ei näe oma Strateegilises Kontseptsioonis ette Alliansi tuumaheidutusvõime kadumist .Ehk siis on selge,et NATO tegutseb ka julgeoleku ekspordiga oma oartneritele.
Raskemaks - > Marius hakkas värbama proletaare palgalisteks sõduriteks Relvad/varustus saadi väepealikult Pensionile minnes saadi maalapp  Väepealikud said piiramatu võimu ning senat ei suutnud neid enam ohjata ja hakkas kaotama tähtsust.
Ringvall linnus - rajati tasasele maale, olid suured.

Ronald reagan – USA president, lõpetas pingelõdvenduse • Leonid Brežnev- NLKP Keskkomitee I sekretär, NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees • Mahatma Gandhi- India poliitik, kes juhtis vägivallatut võitlust Briti võimu vastu Indias.
Raoul wallenberg – Rootsi arhitekt, ärimees, diplomaat ja inimõiguslane, kogus kuulsust oma saavutustega holokausti ajal, kui ta päästis Ungarist umbkaudu 100 000 juuti ja muud vähemusrahvast ja abistas nende põgenemist natside poolt okupeeritud
Revisionistid – sotsialismini on võimalik jõuda järk-järgult reformidega Vene enamlased – V. U. Lenini eestvedamisel; idee – tee sotsilismini võimalik vägivaldse revolutsiooniga ja proletariaadi (palgatööliskond) diktatuuri kehtestamine

Riigi tekkimisele on nimetatud mitmesuguseid põhjuseid: on loomulik, et vanimate kõrgkultuuride elanikud muutusid rikkamaks neid ümbritsevate alade elanikest ning need hakkasid korraldama järjepidevaid rüüsteretki, et naabrite rikkustest osa saada.
Riigivõimuorgan –  Ülemnõukogu – ametlikult Nõukogude Liidu laialisaatmisest. Jeltsin võttis Gorbatšovilt üle  “tuumanupu”. Nõukogude Liidu õigusjärglaseks rahvusvahelistes organisatsioonides sai Vene Föderatsioon.
Rootsi ajaks nimetatakse ajaperioodi ligikaudu 80 aasta vältel, mil suurem osa Eesti aladest oli Rootsi võimu all. Üldjoontes kutsutakse Rootsi aja alguseks Liivi sõda, mis lõppes eestlaste kaotusega ja Eesti alade minekuga Rootsi võimu alla.

Radiokeemilised analüüsid on kokkupõrke dateeringuks andnud 700 +/-200 aastat eKr (geoloog Ago Aaloe andmetel). See dateering sobib paremini kajastustega naaberrahvaste kultuuris, religioonis ja muistendites, asetades sündmuse ajalooliselt arenenud perioodi.
Religioon - vanad jumalad jäid püsima, kuid nende kõrvale tulid ka paljud ida jumalad, jumalate samastamine, Isis oli Vahemere kõige populaarsem jumalus, Isise pühamud rajati Kreekasse, It-sse, religioon oli seega Kreeka ja Idamaade sulam.
Roger bacon – Oxfordi ülikooli professor, lähtus vanaaja, ka araabia käsikirjade uurimisest, kuid tegi ka keemia ja füüsika katseid, esitas väite, et oskus katseid teha on teadustest ja kunstidest kõrgem, sest ainult kogemus annab tõese

Relativism on epistemoloogiline positsiooni, mille kohaselt igasuguse teadmise kehtivus on alati relatsioonis konkreetse subjekti perspektiiviga ja seetõttu kehtibki üksnes antud subjekti jaoks, välistades üldkehtiva teadmise võimalikkuse.
Reformatsioon - AJ usupuhastus , protestantlik reformatsioon) oli 16. sajandil sündinud usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised olid luterlus, kalvinism ning anglikaani kirik.
Richelieu - Kuna Louis XIII valitsemisasjadest ei huvitunud jättis ta need oma esimese ministri kardinal Armand Jean de Richelieu Louis XIV (1610-1643) – Prantsusmaa kuningas, täisealiseks saamiseni valitses Prantsusmaad esimene minister.

Riigipea on president. Seadluseandlusorgan on kahekojaline parlament (Saadikutekoda ja Senat). Presidendi valivad 7 aastaks parlamendi mõlema koja ja maakondade esindajad, parlament valitakse üldistel ja otsestel valimistel viieks aastaks.
Rahvad - taelad, kes oskavad teatud määrani pugeda maailma teistesse osadesse ja erinevatel ettekäänetel sundida teisi rahvaid töötama enda asemel; sellised rahvad-taelad oskavad luua uusi riike, sõltumata iseoma territooriumitest.
Rahvarinne – rahvaliikumine perestroika toetuseks Eestis, 1988 (Edgar Savisaar, Marju Lauristin) “Eestimaa laul” – massikogunemine ja ühislaulmine Tallinna lauluväljakul 1988.aasta septembris Eesti iseseisvumise taastamise toetuseks

Riigi ülesanne on elavdada kriisi ajal tootmist; selleks tuleb kasutada riiklikke kapitalimahutusi, anda ettevõtjatele riiklikke tellimusi ja laene, organiseerida töötutele ühiskondlikke töid, laiendada tarbimist läbi toetuste ja abirahade.
Riikidevahelisele eestseisusele – amphiktyonia‟le. Kui amphiktyonia liikmete seas tähtsat osa etendanud teebalased neile sõnakuulmatuid fookislasi trahvida tahtsid, võtsid viimased oraakli oma võimu alla ja kasutasid pühamu aardeid sõjaväe palkamiseks.
Riikidest nl - i liikmed 6) uued põhiseadused, parlamentÜlemnõukogu. Uued valitsusjuhid Johannes Lauristin, Vilis Lacis, Mecys Gedvilas , aga tegelik võim kompartei I sekretäri kätte: Karl Säre, Janis Kalnberzinš, Antanas Snieckus.

Rooma - Katoliku kirik Kreeka-Katoliku (ordodoksne kirik) (Katoliku kirik) (Õigeusu kirik) Rooma paavst Konstantinoopoli patriarh Allus: Lääne-Euroopa Allus: Ida-Euroopa Keel: ladina keel Keel: Kreeka keel (või rahvakeel, nt. vene)
Rukkileib on eestlaste jaoks aastasadade vältel olnud üks olulisemaid toiduaineid, ega asjata nimetata kõiki teisi toite peale pudru leivakõrvaseks. Rukkileib oli igapäevane toit, seda söödi rohkesti peaaegu kõikide toitude juurde.
Rüütlid - rahva kaitsjad ja heategijad või hoopis kahepalgelised jõhkardid? (Lgp kuulajad!) Sageli arvavad tänapäeval inimesed, et rüütlid olid kunagi kanged mehed, kes kaitsesid rahvast ja kes tegid kõike head rahva heaolu nimel.

Rahvusvaheline rekonstrueerimis - ja Arengupank (IBRD), mis on tuntud ka Maailmapanga nime all]. Nende liikmesriigid said laene oma majanduse kordaseadmiseks. Tähtis oli ka Marshalli plaani elluviimine, mis tõi Euroopa maadele miljardites dollarites USA abi.
Ruunikivid – surnute mälestuseks kodumaal püstitati ruunikivi,kus oli kirjas, kus ta oli langenud. Nad uskusid oma taevajumalat- kangelaseepos – „Vanem Edda“. Taani kuningas Knut ja Norra kuningas Olaf aitasid ristiusku levitada.
Radikaalne suund - Jakobson, majanduse edendamine, vene pooldamine, kiriku eitamine, vaenulikkus baltisakslaste suhtes, põllumeeste selts 2. Mõõduksa suund- Jannsen, Hurt, koostöö baltisakslastega, ettevaatlikus Venemaaga, rõhk haridusel.

Ratsionalistidest on tuntud Torma pastor Johann Georg Eisen, kes töötas välja mitmeid agraarprojekte, propageeris talurahva hulgas puuviljakasvatust ning tegeles juurviljade kuivatamisega. Eiseni alustas Eestis rõugete vastu kaitsepookimist.
Reduktsioon - mõisate riigistamine; Balti erikord- Balti kubermangude laialdane autonoomia(omavalitsus) Vene riigi koosseisus kuni 1880-ndate aastateni;Restitutsioon- Rootsi ajal riigistatud eramõisad tagastati nende endistele omanikele.
Religioonide segunemist nimetatakse sünkretismiks • Müsteeriumide tähtsus tõusis, müsteeriumide abil loodeti saavutada hinge surematus ja pärida igavene elu • Eriti populaarseks muutus Isise kultus, aga ka Ištari, Dionysose, Osirise jt oma

Rüütlikultuur – Hispaaniast õpitud armastus- ja kangelasluule põhjal kujunes Lõuna-Prantsusmaal trubaduuride luule • Tehnika – astrolaab ja kompass, mis kergendasid meresõitu ja võeti araablaste vahendusel üle Hiinast, ning paber
Rahva vaim on kurnatud ja aadelkond, kui kõrgemalseisev, kasutab oma jõupositsiooni kurjasti ära. 18.saj. lõpuaastatel on näha püüet maarahva olukorda hariduslikus plaanis parandada ja räägitakse koguni pärisorjuse kaotamisest.
Rauast relvad – pööre sõjatehnikas.

Restauratsioon – vana võimupoliitika taastamine ŠOVINISM - rassi-, soo- või mingi ingimgrupi üleolek teistest KOLMEKEISRILIIT – Bismarcki algatusel sõlmitud neutraliteedi- ja sõprusleping Saksamaa, Austria- ungari ja Venemaa vahel.
Reformatsioon – usupuhastusliikumine XVI sajandil renessanss – antiikkultuuri väärtustav humanistlik elukäsitus riigipäev – valitseva seisuse otsustusorgan teoloog – usuteadlane teotöö – talupoja töökohustus mõisa heaks
Rooma linn on asutatud 21.aprillil 753.a eKr (selle daatumi on antiikautorid välja arvutanud, kuid sellel puudub usaldusväärne põhjendus) Kesk-Itaaliasse Tiberi jõe vasakule kaldale, 25km suudmest, kus oli tol ajal Latiumi maakond.

Raamatukogu 85 - meie tänapäevast”; üliõpilastele esseekonkurss “Minu unistuste raamatukogu” ja raamatukoguöö “Ära koba pimeduses” ; raamatukogu töötajatele Estonia Talveaias raamatukogu juhtkonna vastuvõtt ja kontsert.
Rahvaskogu - Kuna uue hääletamiskorra vaidluses üksmeelele ei jõutud, lahkusid kolmanda seisuse esindajad Versailles'st ning kuulutasid end rahvuskoguks- kogu rahva esindusorganiks, mille otsuseid ei ole kuningal õigus tühistada.
Ressursside ülekandmine - pool avalikest kuludest läheb sotsiaalsfäärile 6.Milles seisnes tolleaegne noorte protestliikumine? Hipid olid enamasti kodanliku tabimisühiskonna ideaalides pettunud noorsoo stiihilisest protestliikumisest osavõtjad.

Riigimehe näol on tegemist poliitilise juhiga, kes rakendab õigluse, julguse, eneseväärikuse voorusi kogukonna hüvanguks, ent ta ei suuda rakendada tarkuse voorust enda hüvanguks, sest rakendab neid voorusi ebatäiuslikes tingimustes.
Roidvõlv – lagede raskuse vähendamiseks, ehitati kõigepealt tugevad roided, mis võtsid nende vahele laotud võlvisiilude raskuse enda peale • Tugikaar ja tugipiit – kergendasid sammastele ja seintele langevat lagede raskust.
Rootsi xi - XIII saj Kloostrid edendasid linnaelu ja õpetasid talupoegi (aedade rajamine, haigete põetamine, tellisepõletamine). Mõjutusi toodi arhitektuuri, kunsti, käsitööle, õigusemõistmisesse ja perekonnanimede panekusse.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahvasteliit – Pariisi rahukonverentsil loodud organisatsioon, mille eesmärk oli riikide omavaheliste tülide rahumeelne lahendamine (1919 rajatud). Pärast Teist maailmasõda asendas Rahvasteliidu sisuliselt Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO). Rahvasteliidu loomise üheks aluseks olid Ameerika Ühendriikide presidendi Woodrow Wilsoni neliteist punkti. Ameerika Ühendriigid ei astunud Senati vastuseisu tõttu Rahvasteliitu.
Renessansiks nimetatakse keskajale järgnevat, antiigist ja loodusest innustunud vaimuliikumist Lääne-Euroopas 14.–16. Sajandil ehk antiikkultuuri taassündi, seda ühteaegu vastandades valitsevale kiriklik-skolastilisele teadusele.
Retoorika - kõneõpetus, dialektika-vaidlemisõpetus, aritmeetika-arvud, geomeetria-kujundid, muusika, astronoomia-kirikukalender) o Rajas riigi pealinna Aachenisse o Ta koondas oma õukonda vaimuinimesi kogu tolleaegsest maailmast.

Riigipööre - vaikiva ajastu algus • 1934.a. jaanuaris jõustus uus põhiseadus • üleminekuvalitsus pidi korraldama aprillis Riigikogu ja riigivanema valimised: kandidaadid asunik Laidoner, põllumees Päts, sots Rei ja vaps Larka
Rousseau – toetas demokraatiat, arendas ühiskondliku lepingu teooriat, kahtles parlamentaarse demokraatia täiuslikkuses, ideaalne riik pidi olema väike, kus otsuseid langetas rahvakoosolek, kirjutas palju inimese kasvatamisest.
Rahvasteliit – esimene ülemaailmne organisatsioon, mille ülesandeks kuulutati riikidevaheliste tülide rahumeelne lahendamine, rahvusvahelise majandusliku ja kultuurilise koostöö korraldamine ning agressiooni ohvritele appiminek.

Reiman - rahvusliku liikumise uue põlvkonna liider, töötas pärast ülikooli usuteaduskonna lõpetamist Kolga-Jaanis kirikuõpetajana, edendas karskusliikumist, pani aluse Eesti ajaloo ning kultuuriloo teaduslikule uurimisele.
Riia puhul on arheoloogiliselt leitud Liivi külade jäänuseid keskaegse linna kohal, aga mitte midagi sellist, mis viitaks linnale. Leitud palju vene päritolu esemeid, mis viitab sellele, et piki jõge toimus kaubanduslik tegevus.
Rauaaeg – jaguneb vastavalt esemetüüpidele, matmiskommetele ja tegevusalade muutumisele neljaks alajärguks : Varane rauaaeg – VI saj eKr kuni I sajandini pKr. Vanem ehk rooma rauaaeg I sajandist kuni V sajandi keskpaigani.

Relvagrenaderide ss - diviisi osad, mis otsustasid jääda kodumaale, nende hulgas ka Friedrich Kure pataljon. Paljud eesti sõdurid ning mõned sakslased vältisid vangistust ning võitlesid maakohtades metsavendadena aastaid pärast sõda.
Rene descartes - filosoof, inimhingel on kaks vabadust: mõistus-ja tahtevabadus, jagas teaduse 2te ossa: mateeriat uurivad ja hingega tegelevad, suur tähelepani oli pööratud inimmüistusele, pani aluse analüütilisele geomeetriale.
Revolutsioonijärgset venemaad on iseloomustatud väga arenemisvõimelise majandusega riigina. 1913. a. oli Venemaa 4. kohal maaimas mehhaniliste konstruktsioonide valmistamise poolest, 6. kohal söe kavandamises, 5. kohal terase ja tsemendi tootmises.

Roo - või õlevihud laotakse katusele, koputatakse trepikujulise ’’ kammiga’’ pealt siledaks, siis pannakse peale hoidelatid ja seotakse need vitsde, nööri või pehme traadiga läbi katuse roovlattide külge kinni.
Ristisõda - lääne kristlaskonna sõjakäik kiriku vaenlaste vastu VAIMULIK RÜÜTLIORDU-rüütlite sõjaline vennaskond, mille liikmed andsid mungatõotused (vaesus, abielutus,kuulekus) ja pühendusid kiriku kaitsmisele relvaga.
Ramses ii – vaarao, kes vallutas Egiptusele tagasi Palestiina ja Süüria lõunaosa, suurim ehitaja (Abu Simbeli kaljutempel jm). Pildil Ramses II muumia Kuningate org – vaaraode matmisepaik Keskmise riigi perioodil (pildil).

Rammid on tänaseks teinud korda oma perekonna kunagise peamõisa härrastemaja, taastanud tiibehitisena teenijatemaja (lammutati 1956. aastal) ja korrastanud ümbrust – sissesõiduteid ja maja taga asuvat tiiki ning parki.
Renoveeritud on ka bastioneid Victoria ja Pax. Täna teenivad Narva kunagised sõjalised objektid linna elanikke ja külalisi: linnuses tegutseb Narva Muuseum, bastionidele rajatud park on aga armastatud jalutamise ja puhkuse koht.
Radikaaldemokraadid – Eesti Radikaaldemokraatlik Erakond – ei kaldu sotsialismi, kuid nõuab põhjalikke reforme (endine „Teataja“ rühmitus). Programm üldiselt sarnane Eesti Demokraatliku Erakonna ja Eesti Maarahva Liidu omaga.

Rahvusteadustes – Eesti Õigekeelsussõnastiku väljaandmine c. Kirjanduses – teose „Eesti Ajalugu“ koostamine d. Muusikas – esimese ooperi „Vikerlased“ lavastamine e. Spordis – 6 medalit esimestelt olümpiamängudelt
Ristiusustamine - slaavlased olid paganad, Kiievi vürstid nägid võimalust tihedamateks sidemeteks Konstantinoopoliga(ühised huvid ja sõjaliidud) ja vürst Vladimir lasi koos kaaskonnaga ennast ristida, kehtestas ristiusu riigis.
Rüütlimoraalile on vahendid väga olulised (neil on tihti sümboolne tähendus) - ainult õigete vahenditega ja õigel viisil saavutatud eesmärk on midagi väärt. Renessansiinimene kaldub saavutama oma eesmärke vahendeid valimata.

Raamatutest on kasutatud näiteks Pulitzeri auhinna võitnud Daniel Yergini „The Prize: The epic quest for oil, money and power“. Ülevaatlikkuse ja faktidega aitas kaasa Lembo Tanningu „Maailma energia ülevaade“ I osa.
Rendihärrus - kogu feodaali maa oli välja jagatud talupoegadele, kes maksid selle kasutamise eest renti Mõisahärrus-talupojad kasutasid ainult väikest maalappi,millest toideti oma peret ning suurem osa maad jäi mõisamaaks.
Reviiriks nimetatakse seda ala, kust kogukond elatist hankis ja mille piires asukohta vahetati. 6500 eKr asustus laheneb siseveekogudelt rannikule, sest metsaküttimisega hakati tegelema mereküttimisega eeskätt hülgejahiga.

Riigipea puudus - nii tekkis oht, et seadusandlik võim domineerib täidesaatva võimu üle. Riigivanem ei saanud olla kahe võimu vahel,sest puudus õigus Riigikogu laiali saata ning valitsuse umbusalduse korral tuli tagasi astuda.
Ristisõda - olid alates 11. sajandist katoliku kiriku organiseeritud või suunatud ning Rooma paavsti poolt sanktsioneeritud sõjakäigud väljaspoole katoliku kirik kristlikku kultuuriruumiristiusu levitamiseks või kaitseks.
Robespierre - Jakobiinide radikaalse suuna esitaja,rahvapäästekomitee juht ,koondas võimu paari lähedasega ning hakkas Prantsusmaad füüsiliselt päästma e tappis palju inimesi , kes ei tõestanud ustavust revolutsioonile.

Rooma templitest on kõige paremini säilinud vanaaja suurim kuppelehitis Panteon. Sinna pääseb sammastega eeskoja kaudu, ruumi silinderjat värvilise marmoriga kaetud seina liigendavad oravad, kus antiikajal asetsesid jumalakujud.
Ruunikiri – peamiselt muistsete skandinaavlaste (taanlaste, rootslaste ja norralaste esivanemate) hauakividele, relvadele, ehetele jm jäädvustatud kiri, mis oli loodud Lõuna-Euroopa vanemate kirjade eeskujul ja koosnes 16
Rõžkovi järeldused on lihtsad: Moskva peab rohkem sekkuma Balti riikide asjusse, kuna tänapäeva Venemaa ei ilmuta kahjuks järjekindlust oma kaasmaalaste kaitsmisel Baltikumis; 1999. aasta seadus kaasmaalastest Baltikumis ei tööta.

Reformatsioon e. Usuvahetus 16. sajandi esimese poole olulisemateks märksõnadeks Liivimaa ajaloos on kirikuelus reformatsioon, välispoliitikas suhted venelastega ning sisepoliitikas ordumeister Wolter von Plettenbergi tegevus.
Riigivõimu otsus on kõikidele riigiterritooriumil elavatele või viibivatele isikutele kohustuslik 2.Seaduse väljaandmine (Riigikogu) 3. Valitsemine ehk seaduste teaostamine (Valitsus) 4.Sunnivahendite kasutamine nt . karistamine.
Rumeenias on säilinud paljugi kommunistlik võim, see on takistanud demokraatlike ümberkorraldusi. Lisaks ei ole Rumeenia loobunud soovist tagasi saada põhiliselt rumeenlastega asustatud Bessaraabiat, mis kuulub Moldovale.

Romantism – olulised on tunded 19. saj keerkis esile natsionalism e rahvuslus Johan Gottfried Herder – rahvusluse 1 tuntumaid esindajaid Maj liberalism Adam Smith – 1776 uurimus rahvaste rikuse loomusest ja põhjustest
Rüüste - ja vallutusretkeid, mille tulemusena oli aastaks 1222 kogu mandri-Eesti allutatud. See, et Eesti oli pidevalt võõrvõimu all, aeglustas küll siinset arengut, kuid muutis seda maad omapäraseks ja modernsemaks.
Rannarootslased 1943 – 1944 Rootsi, ∨ juudid hävitati + vene enamusega vallad Petserimaal ja Narvataguses ning Jaanilinn (kokku 2334 km² ja 56 000 elanikku) liideti 1944. aasta lõpus isegi NSV Liidu seadusi rikkudes Venemaaga.

Reformatsioon ehk usupuhastus  Dominiiklasest Johann Tetzel asus indulgentse müüma - kuulutas: „kui raha kirstus kõliseb, hing puhastustulest pääseb“  Tezeli saatjaks oli Rooma Katoliku kiriku paavst, kes tahtis
Religioon – polüteism; 3 tähtsamat jumalat:  Tormijumal (taevajumal, Hattuša jumal)  Päikesejumalanna (Arinna)  Nende poeg (Sharruma) Kasutasid religioossetel asjaajamistel hati keelt (hattidel kiri puudus).
Reserv - jalaväerügemendis „List“ (komandör Julius Listi nime järgi) luureüksuses läänerindel teenistuses. Ta astus vabatahtlikuna Baieri armeesse ja pälvis juba sama aasta detsembris teise klassi Raudristi.

Ristiusulevik eestis - Eestlased olid üsna elavas läbikäimises ristiusuliste naabermaade Rootsi, Taani ja Venemaaga ning kuna siin käis regulaarselt nende maade kaupmehi, siis pole võimatu, et siin isegi mõni kirik oleks olnud.
Rm 45 - I/247; Hintzer). Kui palju ja kes hukkunute seas saarlased olid, ei tea. Lahingud 1944 24. septembril 1944 vallutas Punaarmee Paldiski ja Haapsalu, õhtuks Mandri-Eestisse Saksa armee üksusi enam ei jäänud.
Radikaal - sotsialistid väitsid, et ei taha eelistada ühte ega teist tööliskihti, vaid tahavad kaitsta kõiki palgatöölisi. Tegelikkus kujunes selliseks, et nende seljataga oli eelkõige Põhja-Eesti haritlaskond.

Revalis tsaar on käinud Mustpeade majas, viibinud Niguliste kirikus, Raekojas, Eestimaa rüütelkonna hoones, külastanud paljude ülikute kodusid .Samuti olevat ta osa võtnud ka jõulukuuse püstitamisest Raekoja platsil.
Rääkida talu - /väikekülakomplekside territooriumidest - vahekaugus 20-30 km, territoorium alates 15 ha. Lisandub kalmistute paiknemine läheduses, mis samuti viitab püsiasustusele Keraamika neoliitikumis: paelkeraamika
Rendihärrus ehk kogu feodaali maa jagati talupoegadele, kes maksid sellel elamise eest renti; 2. Mõisahärrus ehk talupojad kasutasid ainult väikest maalappi, et toita oma peret ning suurem osa maad jäi mõisamaadeks.

Repressioonid – vägivald: *Siseasjade Rahvakomissariaat *EV aegne kõrgem juhtkond arreteeriti Saksa okupatsioon Saksa sõjaväe võim Eestis okt 1941 – sept 1944 Eesti liideti Saksa Ida-alade komissariaadi koosseisu.
Ristiusuliste egiptlaste – koptide – järgi). Hieroglüüfkiri kujutas endast algselt lihtsalt piltkirja, ent esimese dünastia aegsetel raidkirjadel, mis on varaseimad meile teadaolevad tekstid, on see juba muutunud keerukamaks.
Ralismi suurmeistrina on ta andnud kustiliselt kõrgetasemelise loominguga läbilõike Eesti ühiskonna arengustpika perioodi jooksul, avanud ajalugu, toonud esile uusi ja olulisi ainevaldkondi, virgutanud ja mõjutanud lugejaid.

Riigirüütlite sõda ehk Sickingeni vaenus (1522–1523), kus usu-uuendamisega kaasa läinud riigirüütel Franz von Sickingen püüdis vägivaldsete vahendite abil Trieri peapiiskoppi kukutada ja tema valduseid sekulariseerida.
Roll valitsemises on rahvakoosolekutel (nt. Ateena demokraatia Periklese ajal) * türannia – võim kuulub ebaseaduslikult võimule tulnud ainuvalitsejale, kes seadusi ei arvesta, rahulolematute suhtes rakendatakse terrorit.
Ratsionalism - Kui pietistlik jutlus pani rahva nutma või naerma, siis ratsionalism õpetas kasulikke näpunäiteid või tegi inimene rikkamaks mõne praktilise elutarkuse poolest, kuna nad pidasid tähtsaks mõistust.

Reaffirmed long - standing rights and responsibilities of the English nobility; limited the powers of the king; and recognized that all people, including the government and monarch, are subject to the law. Peasants' Revolt
Riikidevahelised suhted – kas mingitel tingimustel võib kasutada teise riigi vastu vägivalda, kas üldse peaks olema maailmas suurel hulgal erinevaid suveräänseid riike või oleks parem, kui oleks üks universaalne rahuriik.
Rl tähtsus - paarikümne aastaga kujunes enam-vähem ühtne maarahvas oma rahvuslikku kultuuri ja organisatsioone omavaks eesti rahvaks, kes järjest tungivamalt hakkas endale nõudma iseotsustamise õigust omal maal.

Rohkesti luu - ja sarvesemeid (harpuun, hobuse suitsekang, lusikas, nooleotsad, nõelad, naasklid, noad). Põllumajandusele viitavad taolised leiud nagu sarvest kõblas või adratera, jahvekivid ning võimalik linakamm.
Rootsi aega nimetatakse rahvaseas ka ’’vanaks heaks Rootsi ajaks’’, kuid see ’’hea aeg’’ kestis tegelikult meeletult vähest aega. Rootsi kuninga Karl XI valitsemise ajal kuni 1680.aasta suure näljani.
Rahvakomissariaat – T.L.) teatas raadio kaudu inimeste nimed, kes olid maha lastud „kontrrevolutsioonilise agitatsiooni, sabotaaži, banditismi, tööst keeldumise, põgenemiskatse tõttu“ … Ka naisi ei säästetud.

Rahvasteliit on Pariisi rahukonverentsil loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille ülesandeks oli riikidevaheliste tülide rahumeelne lahendamine ning rahvusvahelise majanduse ja kultuurilise koostöö korraldamine.
Reaganoomika – ettevõtluse riikliku reguleerimise vähendamist, ettevõtjatele kehtinud piirangute tühistamist, maksude alandamist jms. • Tänu nendele USA väljus majanduskriisist ning läks kiiresti tõusuteed.
Riigikogu hoone on Tallinnas esimene avalik hoone, millesse projekteeriti elektrivalgustus. Hoone olulisemaid ekspressionistlikuks muutmise vahendeid ongi valgusrežii, selle parimad näited on vestibüül ja istungisaal.

Riigipäev on esindusorgan, mis koosnes kolmest kuuriast: 1. Kuurvürstide kuuria 2. Vürstide kuuria 3. Linnade kuuria Alates 1663. aastast istus koos alaline Riigipäev, kus osalesid ainult võimukandjate saadikud.
Rootsi xi - XIII saj 1248. a. Skänninge kirikukongressil likvideeritakse rootslaste usualased eritingimused (vaimulike valimine; toomkapiitel; vaimulike abielu). Enamik kloostreid (XII saj) kuulus tsistertslastele.
Rahvasteliit - rahvusvaheline organisatsioon riikidevaheliste tülide lahendamiseks ja koostöö edendamiseks. Vladimir Lenin- Rahvakommisaride Nõukogu esimees, Venemaa bolševikude juht, oktoobripöörde läbiviija.

Rahvusva - helise Sõjatribunali Harta, millele kirjutasid alla USA, Suurbritan- nia, Prantsuse Vabariigi ja NSV Liidu valitsused ja mis koostajate kinnitusel sisaldas seni kirjapan- emata rahvusvahelisi õigusi.
Rasputin – Venemaa keisri Nikolai II pere usaldusalune; ta sekkus eriti Esimese maailmasõja ajal üha enam poliitikasse, mõjutas keisri otsuseid ministrite ja muid oluliste riigiametnike ametissemääramisel.
Referaadi maht on kuni 10 lehekülge (1. - 3. kl – sisu min 2 lk; 4. - 6. kl - sisu min 3 lk, 7. - 9. kl sisu min 5 lk), millest 5 lehekülge on tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud materjalid.

Reformatsioon - 16sajandil toimunud usupuhastusliikumine, mille tagajärjel kujunesid katoliiklusest eraldunud protestantlikud kirikud (luterlus, kalvinism, anglikaani kirik) Protestantlikud usuvoolud e protestantism-
Rikkalik on J.Liivi realistlik looduselüürika , kus kirjanik erga sisseelamisega maalib Eesti looduse iseloomulikke vaatepilte. J.Liivi lüürika paremikule on omane rahvalik, piltlik ning musikaalne sõnastus.
Rojalistid - kuningriigi pooldajad Prantsusmaal, astusid vastu 1795.a vastuvõetud põhiseadusele Napoleon 1769-1821 – noore kindralina surus maha rojalistide mässu, sai silmapaistvaks poliitikuks ja väejuhiks.

Rooma kirjandus – nagu kutluur tervikuna – on saanud oma nime Rooma linna järgi, mille legendi kohaselt rajasid Romulus ja Remus 753. aastal eKr. Linn kujunes indoeurooplaste hulka kuuluva latiini hõimu keskuseks.
Rüütlikirjandus - tõsteti esile rüütlivooruseid: vaprus, ustavus senjöörile, vagadus, suuremeelsus. Kolm zanri: kangelaseeposed- traditsioonilisest mütoloogiast, ajaloolistest sündmustest. Prantsuse Rolandi laul.
Raeapteek on kasutusel oma esialgsetes funktsioonides (kuigi nüüd juba kaua aega restaureerimistööde ootel suletud). Neitsitorn rekonstrueeriti kohvikuks, Lühikese jala väravatorn aga vanamuusika keskuseks.

Referaadist on võimalik teada saada nii vanimaid kui ka suurimaid ehitisi (templeid, haudehitisi jm.). Lisaks on lugejale välja toodud jumalad, keda seostati kuningavõimuga ja rõivad, mida sellel ajal kasutati.
Rooma riik - mitmesaja  Inglismaal kuningavõimu väikriigi ühendus alusepanijaks Jenry  Valitsejaks piiramatu Tudor võimuga keiser  Prantsusmaal tugevndas  Riiki hakati nimetama Francois I Austriaks
Roosevelt 1933 - 1945 oli president „New Deal“ Truman 1945-1953 Kennedy 1961-1963 Kuuba kriis 1962 2.okt Nixon 1969-1974 watergate afäär , astus ametist tagasi , sest lasi pealt kuulata vastaspartei koosolekuid.

Rõivastustüli – Riias ja Tartus asendati toomhärra ordumantliga sarnane valge rüü mustaga, ordu nägi selles oma autoriteedi õõnestamist, avaldas protesti ja okupeeris peapiiskopi ja tema toomhärrade mõisad.
Ramses ii - kuulsaim kuulsatest • Valitseja nimi Meriamon Usermaatra • Valitses 1279-1212 e.Kr • Kuulsaim Vana-aja valitseja Aleksandri kõrval • Ehitustegevuse tippaeg • Sõda hetiitidega u. 1280 e.Kr
Reeglipäraselt vu - d valivad üldkoosolekul, 3-7 isikut, ja küsitavusi on tekitanud reegel § 74 lg 2- Pankrotitoimkonda peavad kuuluma nii suuremate kui ka väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikud.

Reparatsioonid - sõjakahjude korvamine2. Austria ei tohi endaga liita Ungarit ega Tsehhoslovakkiat 3.keelati relvastus,armeed,õhuväed ja tangid 4. Rheini jõe vasak kallas eraldati 5.Saksamaast eraldati Tsaarimaa.
Rokokoomaaliga on teatud määral seotud 18.saj algul Antoine Watteau (1684-1721),kelle tööde temaatika-noored in imesed looduses lõbutsemas,musitseerimas, flirtimas,samuti pastoraalsed teemad- oli ajastule omane.
Rüütelkond – aadlike seisusliku omavalitsuse organ, selle täieõiguslikeks liikmeteks võisid olla ainult rüütlimõisaomanikud Balti erikord – Eesti- ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja- järgse Vene riigi

Raamatutes on kirjas ka perekonnaelu korraldavaid reegleid ja jumalateenistuse ja ohverdamisega seonduvaid sätteid Ajalooraamatud Vanas Testamendis on palju ajalooraamatuid, nagu Saamueli ja Kuningate raamatud.
Rahvakoosolekud – seal osalesid kõik kodanikud, see oli riigi kõrgeim võimuorgan, selle otsus lõplik; valis igal aastal riigiametnikud, kes juhtisid sõjaväge ja korraldasid igapäevaelu, valiti rikaste seast.
Rahvarinne - poliitiline organisatsioon, tavaliselt laiapiiriline vasakpoolsemate jõudude koondis Gestapo- saksamaa riigisisene poliitiline politsei aastate 1933-1945 NKVD- Venemaal siseasjade rahvakomissariaat

Riigipeaks on riigivanem , täidesaatev võim- valitsus ) veel – maareform 3) 1938-1940- konstantin Päts oli nendel aastatel Eesti Vabariigi presidendiks 4) 1923- Eesti ja Läti sõlmisid kaitseliidu lepingu
Ristisõdijate riigid – Kui ristisõdijad vallutasid 1099. aastal Jeruusalemma, siis rajasid nad Palestiinasse mitmed riigid, nt Jeruusalemma kuningriigi, mille alla kuulusid ka Edessa, Antiookia ja Triipoli krahvkonnad.
Roomarahu – riik tagas kodanikele rahu ja julgeoleku, piiridele rajati tugevad kindlustevööndid. Hiline keisririik (235-476) Segaduste ajajärk (235-284) – nn sõdurkeisrid, kes võitlesid võimu pärast.

Rahvasteliit - Pariisi Rahukonverentsil loodud rahvusvaheline ühendus ( ülemaailmne organisatsioon), mille ülesandeks oli riikide vaheliste tülide rahumeelne lahendamine ja majanduslik kultuuriline koostöö.
Rahvavõim on kunstlik, on haaratud ebaõiglaselt • Absoluutse monarhia argument Piibli toel: • Jumal andis maailma Aadamale valitseda • Esimese “isa” järglaste valitsus on ainus legitiimne valitsus.
Revolutsioonid ida - Euroopas, lõhutakse Berliini müür 1990 Hiina kommunistlik valitsus surub veriselt maha Taevase Rahu väljakul toimunud meeleavalduse.Külm sõda kuulutatakse lõppenuks Saksamaa taasühendamine.

Rahvasteliit – Ei täitnud oma eesmärki . Autoritaarne diktatuur - Võim ühe inimese või rühma kätte , riigivalitsemises ei küsita nõu rahvalt , puudub vägivald ja hirmuvalitsemine , leebem tsensuur ,
Ringvall - Linnus-vallid tehti ise paekivist, tasasele maale Kalevipoja säng-rajatud voortele Avaasulad paiknesid linnuste naabruses ja seega tuli neid vaadelda kui linnus- asulaid.hakkasid tekkima külad.
Radikaalsed – demokraatlikut vabariiki, tsaarivalitsuse korralduste boikoteerimist, keeldusid makse maksmast ja sõjaväkke minemast 15. Kuidas suhtud Sina mõisate põletamisse revolutsiooni ajal? Selgita.

Rahvaluule kkogumisaktsioon - 1888 ajakob hurt tegi üleskutse rahvaluule kogmiseks,rahvaluule käsitleti ka ajakirjanduses,1890 korraldati 3 rahvarohket laulupidu,1896oli tallinnas toimunud laulupeol juba üle 5000 inimese.
Rahvarinne - Eestimaa Rahvarinne (ERR), ametliku nimetusega Rahvarinne Perestroika Toetuseks, hiljem Eestimaa Rahvarinne, oli kodanikualgatusega sündinud poliitiline liikumine, suurim massiliikumine Eestis.
Rahvuslik sõjaväeosa – Merekindluse 2. kindluspolgu formeerimisega, mida alates 1. maist nimetati 1. Eesti jalaväepolguks (1. Eesti rügement), kuhu lubati teenistusse võtta ainult tagavaravägedes teenivaid mehi.

Rakme - ja jalapäeva tuleb nädalas teha (nt 10 rakmepäeva tähendab 5 päeval 2 meest). Enamasti saadeti talust täisealine perepoeg, kui neid polnud, pidi talu endale palkama teolised ehk teovaimud.
Reformatsioon ehk usupuhatusliikumine Reformatsioon on 16. sajandil Euroopas levinud usupuhastusliikumine katoliku kiriku ja paavstluse vastu, mis sai alguse 1517. aastal Saksamaal, mille algatas Martin Luther.
Rahutused sõjaväes - Rus oli kaotand üle 6mlj sõduri (vilets varustamine) Majanduslik kaos- polnd sõjaks valmis,1917 alguseks oli majandus tõõjõu-,toorainepuuduse, transpordi ja kütusekriisi tõttu halvatud.

Rahvasteränne - 6.-7. saj uued hõimud, kes haarasid endale asulaid (slaavi) – lõunaslaavi hõimud liikusid Balkanile (üks osa tänapäevani slaavi keelt kõnelev), idaslaavi hõimud liikusid kirde suunas.
Rootsi aega nimetatakse „vanaks heakd rootsi ajaks“ kuna oli ka mõned määrused, milles keelati mõisnikel talupoegi omavoliliselt parem Liivi sõjale järgnenud ajast ja rootsi ajale järgnenud ajast.
Rahvastel - parasiitidel viib see silmakirjalikkuse ja julma salakavaluse õitsengule, kui vaid need viimased väheaustatud omadused ei olnud juba selle esmapõhjuseks, et antud riik võis üldse tekkida.

Rendihärrus – kogu feodaali maa oli välja jagatud talupoegadele, kes maksid selle kasutamise eest renti; algul maksti natuuras, hiljem raharent, talupoeg pidi toodangu maha müüma, sellest maksud tasuma
Raad - linna juhtkond, kuhu kuulusid raehärrad; Bürgermeister- linnavanem, linnapea, tähtsaim ametnik; Gild- ametialane ühendus, kuhu kuulusid ülem- või keskklassist kuuluv täiskasvanud mees.
Rahvusvaheline rekonstrueerimis - ja Arengupank (IBRD, tuntud ka kui Maailmapank) ning Rahvusvaheline Valuutafond (IMF). • Arengu tulemusena jõuti heaoluühiskonda esimesena sai see teoks Põhjamaades kõige ennem Rootsis.

Rahvasteliit - Eesti seisund kindlustus 1920. aastate kekspaigus, kui Euroopas vähenes relvakonfliktide oht. Eesti ühines kõigi kokkulepete ja deklaratsioonidega, mis tõotasid vähendada sõjategevust.
Rauaaeg – rauaaeg (u500 eKr – u 1200 pKr) jagatakse Eestis vastavalt esemetüüpide, matmiskommete ja tegevusalade muutumisele kolmeks põhiperioodiks: vanemaks, keskmiseks ja nooremaks rauaajaks.
Reaganoomika – Ronald Reagani poolt püstitatud majanduskava, mis tähendas näiteks ettevõtluse riikliku reguleerimise vähendamist, ettevõtjatele kehtinud piirangute tühistamist, maksude alandamist.

Religiooniprobleemid – Suleti enamik kloostreid, vähendati vaimulike arvu, tunniastati ainult kodanliku abielu, vaimulikele määrati kindel palk, kirikuvõimu vähendati ja vaimulik pool muutus vähetähtsaks.
Reparatsioon - kahju täielik hüvitamine sõja võitjale Versailles’ süsteem-pariisi rahukonverentsil loodud uus poliitiline korraldus, mille järgi pidi Saksamaa leppima väga raskete rahutingimustega
Riiginõukogu — koosnes 40 liikmest, kelledest 10 nimetati presidendi poolt, 6 liiget kuulus sinna oma ametikoha tõttu ning 24 valiti korporatiivsete ühenduste, omavalitsuste jt. institutsioonide poolt.

Romantism - kunstisuund,mida iseloomustab vaba ja julge tunnete väljendamine,loobumine klassitsismile omastest vormipiirangutest ning ainese valimine ajaloost,legendidest,saagadest ja kirjandusteostest
Rahulepingud on sellest üks osa, aga selle osa on ka see, et esimese maailmasõja tulemusel lagunesid neli suurt impeeriumit: Osmani, Austria-Ungari, Saksa impeerium (kaotas kolooniad) ja Vene impeerium.
Rahvasteliit – organisatsioon, mis ei lase riikidevahelistel tülidel kasvada sõjaks, suudab taltsutada pööraseid riike Mustafa Kemal – 1923. aastal välja kuulutatud Türgi vabariigi uus president

Rekonstruktsioone on mitmeid. Ka Eestis on hetkel tegemisel (Käsmu jm). Laev saab purje 7. saj (ilmselt) – triibuliste ja ruudulistena kujutatud (kitsad riided kokku õmmeldud) – püstkangaspuudel kootud.
Retsensiooni tegemisel on kasutatud Eesti ajalooarhiivi toimetist, mille pealkiri on „Eesti NSV aastatel 1940-1953: Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida- Euroopa arengute kontekstis.
Riigimehe elu – poliitiline juht, kes rakendab teatavaid voorusi selleks, et kogukonda teenida ja kõigil oleks parem elu. Ta ohverdab sellega, aga vooruse oma isiklikus elus, sest tal pole selleks aega.

Ründerelvad - lähivõitlusrelvad(mõõgad odad jne) laskerelvad(vibud ammud) . Ründe ja kaitserelvade areng oli vastastiku sõltuvuses iga uue rynderelva puhul leiutati selle vastu kaitse ja vastupidi.
Raudtee - ehitus koos selleks vajalike rööbaste valmistamisega, samuti vedurite ja vagunite tootmine, stimuleeris metallurgiat ja masinaehitust, kõik kokku aga andis tööd tuhandetele inimstele.
Relvastusprogrammid ehk nn ``tähesõdade programmi`´. See kujutas endast keerukat süsteemi, mille üks osa oli kosmoses paiknev raketitõrjesüsteeem, hävitamaks vaenlase raketid enne USA pinnale jõudmist.

Reval - ...................................................................................................................... Millised rahvused asusid Tallinnasse elama algusaegadel? V: taanlased
Rooma kultuur - kas kreeka kultuur ladina keeles? 3.sajandil eKr. hakkasid Itaalias elavad roomlased oma pärimusi üles kirjutama, kreeklaste mõjul. Roomlased olid tugevalt mõjutatud Kreeka kultuurist.
Rahvatribuun - spetsiaalsed ametnikud, kes võisid keelustada senati ja riigiametnike iga otsuse mis kahjustas plebeide huve Kaheteistkümne tahvli seadused- 450 eKr pandi kirja esimesed Rooma seadused.

Rahvasteliit - Pariisi rahukonverentsi loodud organisatsioon, mille eesmärgiks oli riikide omavaheliste tülide rahumeelne lahendamine ning rahvusvaheline koostöö; tegutses 1920-1946, ÜRO eelkäija
Rapla - Lelle - Käru rist - Türi - Viljandi - Loodi - Sultsi - Karksi - Karksi-Nuia - piir - Ruijena, Valmiera, Liepa, Cesis, Drabesi, Ligatne, Sigulda, Riia, Iecava, Bauska, Grenctale, jne...
Renessanss on keskaja lõpus enamikus Lääne- ja Kesk-Euroopa riikides toimunud vaimne ja kultuuriline murrang, mille sotsiaalne ja majanduslik alus oli varakapitalistlike suhete tekkimine linnades.

Ristisõdijad - rikkused, pääs paradiisi 1. ristisõja tulemused: *Pühal Maal moodustati 4 ristisõdijate haldusüksust: Jeruusalemma kuningriik, Tripolise ja Edessa krahvkond, Antiookia vürstiriik.
Rahvuskultuur on kultuuri vorm, kus kultuurilised sümbolid on tihedalt seotud just konkreetse paiga ja selle asukatega, kus praktiliselt puuduvad ümbritseva suhtes autonoomsed, sõltumatud sümbolid.
Rahvusvaheline õigus on normide ja printsiipide kogum, mis reguleerib riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide omavahelisi suhteid ning teatud määral ka nende suhteid inimeste ja juriidiliste isikutega.

Reaganoomika usa - s: 1981 presidendiks valitud Ronald Reagani majanduspol aluseks oli arusaam, et sots probleemide lahendamine vaid tuluderiigieelarvelise ümberjaotamise abil pidurdab majanduse arengut.
Rügement soome - Saksa kokkuleppe alusel kodumaale ja lülitati Eesti diviisi . 1944.a. sügisel oli kodumaa kaitsel seega sama suur eestlaste vägi kui Vabadussõja ajal - suurusjärgus 100.000 meest .
Rahvaküsimus - mõnevõrra nõrgenes rahvuslik rõhumine, vähemusrahvad hakkasid nõudma autonoomiat. 3.Ei kujunenud läänelikku parlamentaarset riigikorda, kuna riigituuma volitused olid piiratud.

Reaktsioon – Vastupanu ühiskondlikule arengule ehk tagurlus 9. Püha Liit – Vene keisri Aleksander I eestvedamisel loodud liit, millega liitusid kõik Euroopa riigid peale Inglismaa ja Türgi.
Rembrant - hinnatuim barokiajastu kunstnik Hollandist - tema töid iseloomustavad soojad, kuldpruunid toonid peente värvivarjunditega. Tööd võluvad suure sisemise sügavuse ja hingestatusega.
Restaureerimistööd on kehvapoolsed. Kompleks on saanud kannatada sõdade käigus (eriti 1971). Vietnam tõi riigist oma väed välja1989. Siiani pole poliitiline ja sõjaline olukord päris maha rahunenud.

Riikidevahelises võistluses on konfliktide elemendid võrreldes koostööga ülekaalus (Waltz, 2008, lk 25). Kuskil ei ole kirja pandud rahvusvahelisi seaduseid, mida riigid peaksid omavahelises suhtluses jälgima.
Rehabiliteerimine – inimeste ühiskonda tagasilülitamine, tunnistati, et on tehtud vigu, et palju inimesi süütult represseeriti, vangilaagrite tühjenemine • Algas 1956, Eesti jaoks algas 60ndatel
Reparatsioon – kahju täielik või osaline hüvitamine sõja võitjale WILSONI 14 PUNKTI – USA presidendi W. Wilsoni loodud punktid, mille järgimisel oleks võimalik olnud ära hoida uus sõda.

Reservaat – koht, kuhu asustati valgete poolt ümber indiaanlased 10. Võrrelge Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa ja Ameerika ühendriikide majandust 19.sajandi II poolel: erinevused, sarnasused
Riigitöökohad - aga see oli nagunii juba tekkiv trend), siis on olemas see teine pool, kes arvab, et Mussolini oli suurepärane, kuna ta hävitas kommunismi ja ametiühingud ja lõi Itaaliasse korra.
Ringvall - linnused. Relvastuses olid odad, viskeodad, torkeodad, sõjakirved, mõõgad, vibud, kilbid, kiivrid, rõngassärk. Põhiline väeüksus oli malev, mis koosned ratsa- ja jalameestest.

Rahvaasemike koosolek - plahvatusohtlike meeleolude rahustamiseks ja kindlate seisukohtade väljatöötamiseks. Kutsuti kokku J. Tõnissoni algatusel Tartus, ülemaaline rahvaasemikkude esindajate koosolek.
Rahvuskultuuri on määratletud kui kollektiivset etnilis-keelelisel tasandil edendatavat vaimset ja materiaalset traditsioonidest kantud loometegevust, mis on seotud pärimuskultuuri edasiandmisega.
Rahvusnimekirja koostamine on kultuuriautonoomia moodustamise eeltingimus, vastavalt vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusele saavad selle nimekirja alusel toimuda vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised.

Reformatsioon – kaotati indulgentside müümine, jumalateenistused muutusid emakeelseteks, Piibel tõlgiti rahvuskeeltesse. Reformeeritud kirik oli lihtne, inimene hakkas jumalasõna ise mõistma.
Reliikvia - religioosse tähendusega säilmed, tavaliselt seotud religiooni seisukohalt seotud oluliste isikutega nt Jeesuse risti tükid, Jeesuse surilina, pühaku säilmed nt Püha Jacobinuse.
Renessanss ehk taassünd. Humanism: jumalariigi kõrvale inimese maine elu kui väärtus – lihtsuse, askeesi asemel luksus, naudingud Inimesed hakkasid rohkem keskenduma endale, mitte jumalale.

Ristiusustamine on kindlasti muutunud eestlasi vähe kinnisemaks, sest sunniviisiliselt teise usku pööratuna, ei saanud suurem osa rahvast oma arvamust avaldada ning pidid järgima valesid mõtteid.
Rooma rauaaega on Eestis arheoloogid pidanud pikka aega rahumeelseks perioodiks, kuna sellest ajast pärinevad tarandkalmed ning neis ei ole enamasti relvi, sellest ajast ei olnud teada ka linnuseid.
Rauaaeg 450 - hõbeaarded, loomakasvatus, mitmed talud, Maeti edasi, uusi 800 viikingiaeg võitlusnoad, käsitöö, kaubandus, külade tarandeid 800-1050 e. pronksehted + ribapõllud, kujunemine.

Reisijuhid on üsna tõsiseltvõetavad allikad, kuna need olid adresseeritud Tallinnat väisavatele väliskülalistele. Siinkohal võib eeldada, et järelikult pidi nimekuju olema kasutuses juba
Richelieu – Prantsusmaa peaminister Ferdinand II Habsburg – saksa-rooma keiser Christian IV .Taani kuningas Tilly – Saksa-Rooma keisri väejuht Wallenstein – Saksa-Rooma keisri väejuht
Riigikeel on hindi, kuid seda räägib alla poole elanikkonnast ning valitsuses ja ametiasutustes laialt kasutatavat keelt valdab vaid 5% inimestest, enamasti lõunas ning suuremates linnades.

Rahareform - 1972 1.detsembri mäss-1.dets 1924 II põhiseadus-1933, pidi jõustuma 34a jaanuaris Pätsi riigipööre-12 märts 1934 III põhiseadus-1937, pidi jõustuma hakkama 38a. jaanuaris
Ratsaväge – äärmuspuritaanlike vaadetega raudkülgseid (Ironsides) toetas usulise vaimustuse kõrval hea relvastus ning tugev distsipliin: „Looda Jumala peale, aga hoia püssirohi kuiv.
Ratsionalism - usuvool, mis levis pastorkonna seas, õpetlikud jutlused, kritiseerisid ühiskonna sotsiaalset korraldust, esmajoones valitsevat pärisorjust, tähtis rahva harimine, valgustamine

Raudtee - kiirendas uute tööstusettevõtet rajamist,sellega avardusid luliselt kaubavahetuse võimalused ja suurenes Tallina ja Paldiski sadamate kaudu saabuvate transiidiveoste tähtsus.
Referendum - ehk rahvahääletus on üleüldine (üleriigiline) hääletus seadusandlikus või põhiseaduslikus küsimuses, poliitilise küsimuse esitamine otsesele valijaskonna hääletusele.
Reformatsioon - kiriku ja ühiskonna muutumine laiemalt(valitsemise, poliitilise ning ka majandusliku võimu alal) Saksa reformatsiooni tähtsamaks juhtijaks ja kiriku rajajaks sai Martin Luther.

Roomlased on üritanud teha ka ajalookirjutisi, kuid erinevalt kreeklastest ei ole need säilinud, sellepärast varasemad teated roomlaste mineviku kohta pärinevad kreeka ajaloolaste sulest.
Rahvatribuun – rahvaesindaja , kelle pleibeid oma huvide kaitsmiseks igal aastal valisid ja kellel oli õigus ühistada konsulite ja senatite otsuseid , kui need bleibeidele kahjulikud olid .
Rembrandt - kuulsaim hollandi kunstnik, soojad kuldpruunide toonidega, peente värvivarjuitega maalid, Traagilise eluga kunstnik, elu lõpu poole armastas maalida vanu inimesi Valgusajastud:

Riigi ees – pearaha maksmine, nekrutiandmine (sellest olid vabad taluperemehed, kooliõpetajad ja kogukonna ametimehed) Kogukonna ees – magasiaida ja koolide ehitamine, teede korrashoid.
Rahvaluule - See sisaldab vanu pärimusi ja seletus tegevuste kohta, näiteks kuidas künti vms. Kroonikad – Kroonikad sisaldavad küllaltki täpseid kirjeldusi muinasaja ühiskonna kohta.
Raudtee ümbrusest on kujunenud Nõmme keskus, kuhu on koondunud toidukauplus, postkontor, apteek, polikliinik, turg, tuletõrjemaja ning pangad, samuti läheb Nõmme keskusest läbi Pärnu maantee.

Rüütliseisuse ehk aadelkonna moodustasid kõik feodaalid, alates keisrist ja lõpetades väikerüütlitega. Nad olid elukutselised sõjamehed ja nende ülesandeks oli kogu ühiskonna kaitsmine.
Rava - Ruskas, väikeses linnakeses Lvivist põhja pool, ning leppisid kokku Rootsi-vastases liidus. Baltisaksa aadlik Johann Reinhold von Patkul lubas August II-le Liivimaa aadli abi
Relativistid — teised — väidavad, et objektiivne teadmine sellest võimalik ei ole. Relativistid ei eita kõike, ei ütle, et ajaloolane määrab kõik selle, mil- le moodustab teadmine.

Reparatsioonid – kahjude täielik hüvitamine sõja võitjatele Versaille’ rahuleping- sõlmiti 28. juunil 1919 liitlasriikide ja vahel Prantsusmaal Pariisis Versailles' lossi Peeglisaalis.
Riigi ajal – 16-11 ss. – oli neid 22 Ülemriigi territooriumil ja 20 - Alamriigis). Nomosed säilitasid oma kultuurilise ja osalt ka poliitilise iseseisvuse kuni Kreeka- Rooma ajastuni.
Rikastuda on kaubandus. Naaberriikide vallutamine võib küll ajutiselt tagada rahavoo, aga kuna pikapeale sõjaväe ülalpidamiskulutused on väga suured, siis pole see väga otstarbekas.

Richelieu - louis XIII peaminister, proovis kaotada prantsusmaal usulist lõhestumist, piiras kõrgaadliku võimu, keelas duellid, ta oli kannatlik, kaval, tal oli terav poliitiline taip,
Rangem lõuna - Eestis. Korpusepiirkonnad omakorda jagunesid halduslikult maakondadeks (kreis). Maakondi jätkuvalt 8. lisaks 8-le varasemale loodi juurde 3 linnakreisi: Tln, Tartu ja Narva.
Rauaaeg - ajaloo periood, mis koosneb vanemast rauaajast (eel-rooma ja rooma rauaaeg), keskmisest rauaajast ja nooremast rauaajast (viikingi ja hilisrauaaeg). (500. a eKr – 1200 pKr)

Reformatsioonid on mõttetud ning vaid hävitavad suursugust Nõukogude Liitu. Venemaal tõusis juhistaatusesse Boriss Jeltsin, kes jätkas vapralt turumajanduslikke ja demokraatlikke reforme.
Romaanis – ta paneb oma 3 tippteose tegelased käituma unenäoloogika ehk loogika puudumise järgi: võtab sündmustelt põhjuslikud seosed ja paneb tegelased ettearvamatult käituma.
Rooma rahu - Vahemere maade ka tänapäeva Belgiat, Prantsusmaad, Šveitsi, Austriat, Serbiat ja Bulgaariat, kogu sellel maa-alal kehtis rooma rahu, rooma riigi tagatud rahu ja julgeolek.

Rabindranath tagore – indialane, kes sai esimesena kirjanduspreemia väljaspool Euroopat ( 1913. aastal), millest sai põhimõttelise tähtsusega sündmuseks maailma kultuuri- ja kirjandusloos.
Rahandusorg - idega on tihedalt seotud RV Kaubandusorganisatsioon WTO. Tema asutati samuti Bretton Woodsis (GATTi nime all). ÜRO liikmelisus ei garanteeri nende org-ide liikmeks olemist.
Rahvamuusikakool on huvikool igas vanuses muusikaõppijatele, kus saab õppida erinevaid (rahva)pille. • Mõisa puutöökoda on renoveeritud ja sinna on rajatud Mooste Mõisa Külalistemaja.

Rahvastiku dünaamika – Enne liivisöda oli Eestis ~300 000 inimest, 1620. aastateks oli aga kahanenud poole vörra ~120 000 el. Pöhjuseks oli Liivi söda, poola-Rootsi jätkusöda, katk, nälg.
Reduktsioon –  mõisamaade tagasivõtmine riigile. Sellist nähtust oligi võimalik  teostada ainult feodaalomandis maadega. Nt Eestis oli kogu aeg hirm reduktsiooni 
Reformatsioon - algatas martin luther 1517,1523 oli suur poolehoid, 1524 a ründasid ordumeistrid ja piiskopid linna kirikuid purustades kõik nii ka tartus viljandis narvas ja uus pärnus.

Renessanss - antiikkultuuri juurde naasmine, antiikkultuuri taassünd Reformatsiooni algus: ketserlike õpetuste alusel tekkisid feodaalkorra ja katoliku kiriku vastased rahvaliikumised.
Romaani basiilika – keskaja kiriku planeering lähtus vana-rooma kohtu ja kaubakojast basiilikast, kus toimusid pärast ristiusu ametlikuks kuulutamist ka esimesed avalikud jumalateenistused.
Romantistlikust filosoofiast on välja arenenud nn. kontinentaalfilosoofia, mis on üpris kirjanduslik. FRIEDRICH NIETZSCHE (1844–1900) Kui inimesed ei õpi enda üle naerma, tuleb neil pisaraid valada.

Rooma eeskuju – toetusid Plybiose ajaloolistele teostele, tõstis esile Rooma poliitilist süsteemi. Demokraatlik (tribüünid), aristokraatlik (Senat) ja monarhistlik element (konsulid).
Raevõim - rahaga tegelemine,kohtuvõm,sekkuse Elanike ellu,riided Venemaale viidi:kalev,sool,vein,õlu,vürts Venemaalt:karusnahk,mesi,vili. Piiskopkonna juures toomkapiitlid, piisk.
Reaalpoliitika - eesmärk peab pühitsema abinõu Otto von Bismarck ja tema "vere ja raua" poliitika (von Roon, Wilhelm I, sõjaväereform, konstitutsiooniline konflikt). -tugev oportunist.

Reform - ümberkorraldus, mille eesmärgiks on uuenduste kaudu olemasolev süsteem säilitada BALTI ERIKOND - Eesti ja Liivimaa eriügused Põhjasõja järgse Vene riigi koosseisus.
Reformatsioon - oli 16. sajandil sündinud usuline uuendusliikumine, mille tulemusena katoliku kirikust eraldusid nn reformeeritud harud, neist peamised luterlus, kalvinism ning anglikaani
Reformatsioon ehk usupuhastus sai alguse 1517. aastal Wittenbergis, mille algataja oli Martin Luther. Martin Luther arvas, et õndsaks saab ainult usu kaudu ja põhitõdesid saab piibilst.

Rousseau - tema põhiteosed on „Arutlus teadustest ja kunstidest“, „Ühiskondlik leping“, milles ta vastandas feodaalkorrale inimeste loodusliku seisundi enne riigi tekkimist.
Rousseau - sai kuulsaks teosaga“Kas teaduste ja kunstide edu on soodustanud kõlbluse paranemis?“Tema hüüdlauseks oli ka „Tagasi loodusesse!“Ta pidas Ideaalseks rahvavõimu.
Raharent - talupojad pidid maksma raharenti oma isandale, sest siis isand ei pea kulutama aega ja nägema vaeva, et talupoja toodangut turustada 8. Keskaegne kristlus - Rooma paavst.

Res publica - ld k „avalik asi“- vanarooma riigikord, kus valitsemisest võttis osa pea kogu rahvas, kuna rooma oli vabariik hakkas res publica ajapikku tähitsama just vabariikliku
Revolutsioon - Pidi lahendama: talurahva kehva olukorra,valitsemiskorra, Venemaa kui rahvastevangla küsimuse, liigselt sõjaka riigi küsimuse-kuid Revolutsioon ei lahendanud probleeme.
Rosenplänter – töötas üle 30 aasta Pärnus kirikuõpetajana; õhutas Pärnu raadi avama Eesti koolmeistrite kooli; andis välja õpikuid, lavastas Pärnus eestikeelseid näidendeid.

Reduktsioon ehk mõisate maadest tagasi), kuid Liivimaa aadlikud ei teadnud seda ja hakkasid vastu reformid olid ajendatud riigi majandusliku seisuga (miinustes) ja aadli riigistamine.
Rooma lääne - ja idaprovintside võrdlus Idaprovintsid(Kreeka, Väike-Aasia, Süüria, Egiptus) olid kõrge kultuuri ja jõukate linnadega maad enne seda, kui roomlased nad vallutasid.
Rootsi aega nimetatakse tihtipeale „vanaks heaks Rootsi ajaks“. Kuid „hea aeg“ kestis tegelikult väga vähe aega, Rootsi kuninga Karl XI ajast kuni 1680. aasta suure näljani.

Rahvamajandusnõukogu – vähendada üleriigiliste keskministeeriumide võimu ning võimaldada kohalikele suuremat autonoomiat Balti apell – kiri ÜRO’le, avaldada MRP aegne lisaprotokoll
Rahvuslik liikumine ehk ärkamisaeg oli aeg,mis toimus aastatel 1860- 1880.See oli aina aktiivsust koguv tegevus,mille eelduseks oli rahva kiht, mis oli saavutanud majandusliku sõltumatuse.
Ristiusu mõjud – naabrite kaudu (Rootsi, Vene) • Matusekombed (põletusmatuse kõrval 13. saj) • Pronksristikesed kaelaehtena (12. saj) • Vene laensõnad – rist, papp, raamat.

Rootsi xi - XIII saj Stockholmi asutamine 1250. a. Peale Birger jarli surma puhkeb vendade vahel tüli ja Valdemari asemel valitakse 1275. a. uueks kuningaks Valdemari vend Magnus.
Rootsi aeg on periood, mille kestel oluline osa praegusest Eesti territooriumist kuulus Rootsile. Rootsi aeg kestis tinglikult 1629–1699; selle algus ja lõpp on siiski vaieldav.
Riigiametnikest ehk magistraatidest oli kõrgeimad kaks konsulit, kes juhtisid sõjaväge, neid saatsid 12 auvahti, õlal magistraatide võimusümbol – rihmaga kokkuseotud vitsakimp.

Riigiametnikud - magistraadid- ja avanemate nõukogu-senat.nobiliteet; kuigi riiki jutisid aristokraatlikud ametnikud, võimaldasid rahvakoosolekud ka lihtrahval riigiasjades osaleda.
Roger bacon - (1214-1294), inglise frantsisklane, kes tegutses nii Pariisi kui ka Oxfordis, pööras teistest skolastikutest enam tähelepanu vahetule kogemusele tõe tunustamisel.
Rahvatribuun – Vana-Rooma ametnik, kaitses algul pleibeide ja hiljem kõigi kodanike õigusi, võisid keelustada senati ja riigiametniku iga otsuse, mis kahjustas pleibeide huve.

Rahvusvaheline poliitika - 1940 mittetunnustamispoliitika USA-st. NSV vallutused loeti õigusvastasteks, USA ja Inglismaa lubasid taastada kõigi sõja käigus okupeeritud riikide iseseisvuse.
Rasputin - ravis terveks troonipärija Aleksei, Rasputin püüdis mõjutada läbi keisrinna riigivalitsemist ning tema poolt vastu võetavaid poliitilisi otsuseid ja protsesse.
Riigikodanik on ainult saksa verd või sakslastega veresuguluses olev kodanik, kes oma ülalpidamisega tõestab, et ta tahab ja on võimeline truult teenima saksa rahvast ja riiki.

Rzeczpospolita - 1569. aastal sõlmitud Poola kuningriigi ja Leedu suurvürstiriigi Lublini uniooni vahel. Loodi suurvürstivabariik, mis mõistetavalt pidas Liivimaad oma valduseks.
Rahvakooslolek - kodanike kokkutulek riigiasjade arutamiseks,sealt valiti endi seast nõukogu liikmed ja ametnikud,kelle ülesanne oli korraldada riigiasju rahvakoosolekute vahepeal
Raudne eesriie - NL-i poliitiline üritus kaitsta oma poliitilist mõjuala, sulges selleks piiri ida ja lääne vahel, et ei leviks teave, kaubandus ja inimeste ränne üle piiride.

Reaal - ja loodusteadused. Kartograafia (maa-alade kaardistamine) Al Idiris; meditsiin (Ibun Sina entsüklopeedia); astronoomiakoolid, tähetornid; araabia numbrid Indiast.
Rekonkista – (hisp. k. tagasivallutus) 8. - 15. saj Pürenee poolsaare kristlike riikide võitlus araablastest ja berberitest (mauridest) vallutajate maalt väljatõrjumiseks.
Restitutsioon – Rootsi valitsusaja lõpul riigistatud mõisate tagasiandmisega nende endistele omanikele. Mõisatega koos sai aadel tagasi ka varasemad õigused talupoegade üle.

Revolutsiooniline leer ehk sotsiaaldemokraatlikud + „Uudised“ – asutas Peeter Speek 1903.aastal + Ideed levisid nii Tartu Ülikoolis kui ka suurte linnade paljurahvuselistes tehastes.
Rõhutatu on rindu, kõhtu ja puusi, samas aga käsi, jalgu ja nägu pole enamasti töödeldud. Sellised kujutised on oma olemuselt paelunud nii arheolooge ja kunstiajaloolasi.
Rahvakoosolekud – kutsuti kokku selleks, et hääletada koosolekut juhatava magistraadi esitatud ettepanekute üle. Hääletamine toimus elamispiirkondade ja sõjaväeosade kaupa.

Rahvarinne – E. Savisaare üleskutsel; vastanduti EKP ja Moskva vanameelsele ladvikule ning seati sihiks Gorbatsovi reformide toetamine ja uuendusprotsessidele kaasaaitamine.
Rahvuslik vabadusvõitlus – mitmed väiksemad riigid ja rahvad saavutasid võitlevatelt pooltelt rahvuslike üksuste moodustamise ja lootsid neid hiljem kasutada iseseisvuse kehtestamiseks.
Reformid - Maakondades, linnades ja valdades valiti töörahva raadikute nõukogud, mis võtsid senistelt omavalitsusasutustelt võimu üle. Valimised oldi ebademokraatlikud.

Retkede põhjused - saada röövsaaki,maapuudus. Normannid Lääne-Euroopas- 911. Aastal andis Lääne-Frangi kuningas normanni pealikule Rollole Valitseda alasid Põhja Prantsusmaal.
Riigipäev - Põhiseaduse kohaselt oli Saksamaa presidentaalne vabariik, kus kõrgeimaks seadusandlikuks võimuorganiks oli Riigipäev (Reichstag). Riigipäev oli kahekojaline.
Rim - Sin (jumal “Sini härgvasikas”, ~1822-1763). See näitab, kuivõrd laialdaselt levis amoriitide – täpsemalt – semiitide mõju, mis tungis isegi Eelamisse.

Rongid - murdsid sageli läbi vastase tagalasse, tekitades seal segadust ja paanikat, paljudes lahingutes oli neil otsustav osa.Võudupüha- 23.juuni(võhnu lahingu aastap.
Rassieraldusprintsiip - juhtisid valged, seni oli kõik hea,kuni see kehtis.INGL1900-14:Jätkusid eelnevad muutused,palju põllumaad parkide jne alla.Mere ja kindlustuste esikkoht pysis.
Renesanss - keskaja lõpul Lääne-Euroopas levinud ilmalik, antikultuuri väärtustav humanistlik elukäsitus humanism-isiksuse vabadust taotlev maailmavaade renessansiajal.

Rusikareegel on see, et kui ühest otsast saadakse tööd tehtud ja tundub kõik korras olevat, hakkab teiselt poolt juba lagunema ning see „surnud ring“ saab jälle alguse.
Rzeczpospolita – 1569. a sõl-misid Poola kuningriik ja Leedu suurvürstiriik Lublini uniooni, millega loodi aadlivabariik ehk Rsecspospolita, mis pidas Liivimaad oma valduseks.
Relvasepad - nad valmistasid kvaliteetseid hõbedaga ilustatud odaotsi,ornamenteeritud mõõgapidemeid ning ilmselt mõningaig mõõgateramikke,neil oli silmapaistev toodang.

Revolutsionäärid - peamiselt töölised, kes olid eesmärgiks võtnud kehtiva riigikorra (tsaari isevalitsemise) kukutamise ja sotsiaalsel võrdsusel põhineva riigikorra rajamise.
Ristiusk on ajalooline usund ning tänapäeva kristlust ei saa mõista, tundmata tema minevikku. Ristiusk sai alguse Juudamaalt, siis kui Jeesus oli surnust üles tõusnud.
Rahvatribuun – riigiametnikud, keda valiti ainult plebeide seast ning nende peamine õigus oli panna veto ükskõik millise riigiorgani otsusele, kui see kahjustas lihtrahva

Rahavakoosolekud - kõigil kodanikel õigus osaleda , otsustati kõige tähtsamad kõsimused, valiti riigiametnikud ja moodustati nõukogu(riigi juhtimiseks, kohtu mõismiskes.)
Rahval on õigus üles tõusta ja ise oma saatus määrata (õigus valida valitsus jne). Otsustati moodustada regulaararmee (püsiv armee), mille juhiks sai Washington.
Rahvusvahelise õigusega on seotud panustamine rahvusvahelistele organisatsioonidele ja ühendustele, millega väikeriigid loodavad kasutada rahvusvahelise õiguse võimalusi ning mõju.

Reini pakt ehk Reini garantiipakt: pandi kirja, et Belgia-Saksamaa ja Prantsusmaa- Saksamaa piir on puutumatu ning selle rikkumisel peavad appi tulema Inglismaa ja Itaalia.
Relvasid on läbi aegade uhkemalt kaunistatud ning tööriistadel enamasti kaunistusi ei ole, seetõttu võib vaid arvata, et ka kirved olid teatud mõttes siiski relvad.
Ringi koostööpartneriteks on TÜ Ajaloo Muuseum, teaduskeskus Ahhaa ja MTÜ EFI. Tartu Ülikooli tähetorn, omal ajal maailma astronoomia tähtsamaid keskusi, on Eesti teadusajaloo pärl.

Rahareformist on laiali pääsenud, algas tõeline ostubuum, kokku osteti kõike, mida sai- eelkõige mööblit, karusnahku, juveele jne. Ostupaanika kasvas koguni hulluseks.
Rahvastel on aega küll, kuid nad ei kuluta seda töötamiseks, vaid selleks, et oleks hea- puhkavad jne. Selleks, et nad hakkaks lisaväärtust tootma oli vaja impulssi.
Rajasid põhja - Saksa kaupmehed selleks, et oleks parem seilata ühiste huvide eest. Saksamaalt pärit kaupmehed olid teatud ja tuntud nii Norras, Inglismaal kui Madalmaades.

Riigimõisad - anti rendile 3)kirikumõisad e pastoraadid-elatasid kirikuõpetajat 4)Eraldi mõisad linndel ja rüütelkondadel *Tegevusalad-1)teravlijaeksport-rukkis, oder.
Rooma linn - Rooma on üksi Latiini linnades, neid oli palju , paiknesid Tiberi jõest lõunapoole, Albanus mägi, ladiinide püha mägi ja linnad grupeerusid mäe ümber.
Rooma õigus - Vana-Rooma riigis tekkinud ja arenenud õigusnormide kogu, mis on aluseks tänapäevasele kontinentaaleuroopa õigussüsteemile ning eriti selle eraõigusele.

Rahutused 1524 - 1589 .põhjus oli selles et vastavalt paavsti korraldustel mindi üle greogoriuse kalendrile Poole kuningas stefan batori andis käsu seda kasutada ka Riias.
Rahvasteliit - Loodi selleks, et sõjalise sekkumiseta lahendada võimalikke riikidevahelisi tülisid ning arendada rahvusvahelist majanduslikku ja kultuurilist koostööd.
Rauaaeg - 1. sajandist kuni 5. sajandini 3) Keskmine rauaaeg- 5.sajandi teisest poolest kuni 8.sajandi lõpuni 4) noorem rauaaeg 9. sajandist kuni 13 sajandi alguseni.

Reduktsioon e. mõisamaade riigistamine lõhestad aadlikke, kuna nemad tundsid, et nende õigusi on rikutud ja nüüdsest pidid mõisnikud osa tulust Rootsi riigile andma.
Ringi keskel on seotud silmadega pruut. Lauldakse tuttavat „Pruudipärja laulu“ (laenatud saksa folkloorist, tuntud C. M. v. Weberi ooperi „Nõidkütt“ vahendusel):
Raharent – koormis, mis tuli tasuda rahas Vallakogukond – talurahva kui seisuse kogukond Magasivili – magasiaidas olev vili, talupojad kogusid s magasiaita vilja

Rahumeelselt järk - järguliste reformide teel; Vene enamlased soovisid võimu revolutsiooniga ja proletariaadi diktatuuri kehtestamist; anarhistid olid üldse mõttetud mehed.
Rahvusvaheline taust – Läänemere vänades valitses Taani, Rootsi proovis laiendada oma võimu ida suunas, Poola jõudis oma piiridega läänemereni, ta oli ühendatud Leeduga.
Ratsionalism - teine märksõna, mis tähendas, et kõik siin maailmas sõltub terve mõistuse tahtest (ka usk ja moraal). Kõik, mis pole mõistuspärane, on ebaloomulik.

Rousseau on üleminekufilosoof: ühest küljest teravdab ta üleskutset suuremale vabadusele, teisest küljest valmistab ta ette romantilist protesti valgustuse vastu.
Rousseau - Poliitilises filosoofias on tähtis Rousseau teos "Ühiskondlikust lepingust ehk Riigiõiguse põhiprintsiibid". Rousseau poliitiline ideaal oli rahvavõim.
Rüütellikkus on suursugustele meestele omistatav käitumiskoodeks, mis eelkõige avaldub sügavas lugupidamises, suuremeelsuses, abivalmiduses kokkupuutel teise inimesega.

Reformatsioon - Martin Luther - 1517 Saksamaal (katoliku kirik ja tema paneb aluse protonstatismile)Tema uus kirikureform kannab nime "Luteri kirik" - Eestis umbes 1545.a.
Reformatsioon - Martin Lutheri poolt algatatud ja Saksamaal alguse saanud kirikureform ja usupuhastusliikumine, eesmärgistatuna ristiusu algete juurde tagasipöördumaks.
Rekonkista 711 - 1492 Pürenee poolsaare tagasivõitmine muhamedlaste käest Pürenee poolsaarele tungisid araablased, läänegoodid taganesid mägedesse, tekkis kahe tsiv.

Rakendas riigi - ja valitsuskulude kokkuhoidu, väliskaubanduse bilansi stabiliseerimine - osalt tõsteti tollimakse, püüti soosida neid, kes vedasid Eesti kaupu välja.
Raudne eesriie on NSVL poliitiline üritus kaitsta oma poliitilist mõjuala võõrmõjutuste eest, tõkestades sedasi nende läbikäimist ning suhtlemist lääneriikidega.
Reimann – karsklusliikumise propageerija, ametilt kirikuõpetaja, õppind TÜ-s, üks kaheksast eesti soost üliõpilasest, kes seotud EÜliõpilasteS rajamisega.

Riiklikud koormised – pearaha ning nekrutiandmine Kogukondlikud koormised – teede korrastamine, magasiaida ja kooli ehitamine jms tööd vallas. Teetegemine neist olulisim.
Ringvall - linnused 11.saj keskel jäeti mitmed väiksemad linnused maha ning rajati suuremad ja võimsad ringvall-linnused. Hoolikalt kindlustati linnuste väravad.
Ristisõjad - alguseks loetakse 1198a.,sest Rooma paavast Innocentius III andis volitused Liivimaa Iipiiskopile Bertholdile alustada sõjategevust liivlaste ristimiseks

Rohkem ohvreid on olnud ainult hiljem II maailmasõjas Muutused ühiskonnas  1916. a lõpuks oli mobiliseeritud üle 50 mlj. mehe, mõnel maal kehtestati töökohustus.
Rändurid on kirjutanud püramiidil sipelgatena tegutsevatest ja poleeritud plaate alla laskvatest inimestest. Uus Kairo on ehitatud paljuski just nendest plaatidest.
Rahareform - (üleminek kroonile). Majanduslik tõus:suurenes põllumaj-ja tööstustoodang, kasvas eksport, tõusis elatustase, võimalused uuteks investeeringuteks.

Rahvaste liit - rahvusvaheline organisatsioon, mille ülesandeks oli 1) Rahu ja julgeoleku tagamine 2) Majandusliku ja kultuurilise koostöö korraldamine rahvaste vahel
Rauaaeg - põlluharimine,karjakasvatus,käsitöö areng(raudesemed),mõned linnused,külade kujunemine, ribapõllud,tarandkalmed,elavnesid sidemed ülemeremaadega.
Reformatsioon ehk usupuhastus algas 16. saj. 1. poolel Saksamaal seoes Marthin Lutheri tegevusega. Lutheri alustatut jätkasid Shveitsis Huldrich Zwingli ja Jean Calvin.

Reljeefkaunistused on hellenistliku ajastu kuulsaimad skulptuurteosed  Kõige alumisel terrassil olid sammashoonetega ümbritsetud turuväljak, Dionysuse tempel ja teater.
Reuna - aluje „ääreala”, reuno/s „(kinga)rant”. Sama sõna esineb ka karjala, aunuse, lüüdi ja vepsa keeles ning tuleneb baltikeelest sõnast briaun.
Riigi ülesandeks on töö ja kapitali pakkumise stimuleerimine. Selleks tuleb langetada makse, sest kõrged maksud vähendavad inimeste soovi rohkem tööd teha ja teenida.

Romaani kangelaseks on kultuuritöö organisaator Nurijjä, kes on Bakuus lõpetanud instituudi ja kelle kultuuriministeerium suunab Gjünei kišlakki kultuurimaja juhatajaks.
Rooma õiguseid - ka Venemaal oli feodaalne killustatus - Venemaa oli palju mongolite võimu all - Venemaa on sarnane Bütsantsiga Varauusaeg (14-16 saj., algas Itaaliast)
Rootsi aega nimetatakse „vanaks heakd rootsi ajaks“ kuna oli ja see vihastas kuningat ja võttis tagasi ka alad mis olid olnud aadlikel juba võimu vähendamisega.

Räpina paberivabrik - 1734 Põltsamaa portselani, klaasi, peegli tehas Meleski- Viljandimaal Linnades oli manufaktuure vähe- tsunfti kord: 1. piirangud 2. keskaegne reglement
Ristisõjad - kultuuris õppisid üksteist lähemalt tundma, roomakatoliku kiriku edasitung Pürenee poolsaarel ja Läänemere regioonis 2) Katk- demograafiline kriis
Roland reagan – sai 1980ndal aastal USA presidendiks, ta asus innukalt majandust reformima, tänu millele väljus USA majanduskriisist ning läks kiiresti tõusuteed.

Romaanil on kolm osa. Neist esimene keskendub Eestis1918. aasta lõpuks välja kujunenud sõjalis-poliitilisele olukorrale ja annab edasi Tartu noorte meeleolusid.
Rooma kasvatus – oli praktiline ja sõjalise suunitlusega, õpiti demokraatia; regulaarne rahvakoosolek(iga 10 päeva tagant), rooma kirjanudst ja ajalugu, kõnekunst.
Rooma õigus – Rooma õiguse all mõistetakse roomlaste õigust, mis Rooma kui linnriigi õigusest arenes üldiseks suureks Rooma riigis kehtivaks õigussüsteemiks.

Radisüsiniku abil on võimalik üsna täpselt ära määrata eestlaste kultuuri arengut ja muutusi inimtegevuses. Kiviaja vanim periood on paleoliitikum ehk vanim kiviaeg.
Rahvasteliit - Pariisi rahukonverentsil loodud organisatsioon,mille eesmärgiks oli riikide omavaheliste tülide rahumeelne lahendamine ning rahvusvaheline koostöö.
Rahvuslik liikumine tähendab Eestis peamiselt aastaid 1860-1880. Kõige aktiivsem oli rahvuslik liikumine just lõpu aastatel, kui venestamine sellele lõppu püüdis teha.

Rauaaeg – 2. at meteoriitse raua hind suhtes 1:5 kulla vastu (hõbe 1:8). Maapinnas leiduvat rauda on raske kätte saada – lihtsam oli kasutada soorauamaaki.
Rauddeviis - saksa vabatahtlikest moodustatud väerühm läti territooriumil rüdireg von der goltz - saksa sõjaväelane, kindral-leitnant seos: eesti vabadussõda
Reaktsioon - Vastuaktsioonid riigis toimuvatele rahutustele,revolutsioonidele.Enamasti mõeldakse selle all mässude maha surumist ja normaalse olukorra taastamist.

Renomeele on Eesti Draamateatris pea alati lubatud tegeleda ka alternatiivsete otsingute ja katsetustega, sest kunstiline tegevus eeldab alati ka mingit uuenemist.
Riik koile - süüriast egiptust välja tõrjuda, 4 süüria sõda algas 219, lõpeb 217 raphia lahinguga, võidab egiptus egiptlaste toel, ptolemaios 4 philopator.
Rooma kunst on muutnud paljusid maid, sest omal ajal arenesid roomlased väga kiiresti, ja nad võtsid vastu ka uuendusi, mis aitasid ka teiste maade arengule kaasa.

Raamatute kadumises on osa süüd kindlasti ka võitleval protestantlusel — nii on teada, et jesuiitide raamatukogu Tartus hävis linna vallutamisel Rootsi vägede poolt.
Rahavl on riigiõiguslik kehand, rahvus on riigiloomise alus, rahval peab olema valitseja , rahvanimeline riik . Otsitakse vana Germaani õiguse lätteid jms .
Rahvusküsimuse teravnemine - talurahval tekkis oma haritlaskond ja keskklass, mis tõi kaasa rahvusliku liikumise, väikerahvad tahtsid saada oma riiki või saavutada autonoomiat.

Reformatsioon e. usupuhastus – ristiusu õpetuse puhastamine täiendustest ja tõlgitsustest ning tagasipöördumine kristlike põhimõtete range jälgimise juurde.
Reformatsioon – 14. sajandil toimunud usupuhastusliikumine, mille tagajärjel kujunesid katoliiklusest eraldunud protestantlikud kirikud (luterlus, anlikaani kirik)
Revi - I (Vt all). kodanikuvabadused kaotuseid (Sahhalini puudusid; poliitilist saare lõunaosa); opositsiooni kiusati taga vähendas Venemaa jne. tähtsust.

Ringkonnad - Mõõdukad-J. Tõnisson,Rahvusliku eneseteadvuse arendamine, Radikaalid-Konstantin Päts, Väärtustasid majanduslikku ja poliitilist võitlust, Sots.
Rooma panteoni on maetud kõrgrenessansi silmapaistev kunstnik Raffael, ühendatud Itaalia esimene kuningas Vittorio Emanuele II ja tema poeg Umberto I jmt. kuulsused.
Rasputin - oli vene munk ja viimase Venemaa keisri Nikolai II pere usaldusaluneNikolai II a.Kerenski-Venemaa viimane keiser, Poola kuningas ja Soome suurvürst.

Rau sdp - st. 2004. a. presidendivalimised võitis kristlike demokraatide (CDU) kandidaat, senine IMFi juht Horst Köhler, kes asus oma ametipostile 1. juulil.
Rauaaeg – muinasaja ajajärk, kus tööriistad valmistati peamiselt rauast raudne eesriie – NSV Liidu katse eraldada ennast ja oma liitlasi muust maailmast
Religioonil on veel suur osa inimeste elus: reformatsioon mõjutas tavainimeste elu rohkem kui renessanss, “Piibel” on protestantidele usuelu ülim autoriteet.

Richard iii - Yorki suguvõsa viimane valitseja ta olevat lasknud tappa oma venna lapsed et keegi ei kõigutaks tema võimu,kaotas ja suri 1485 Bosworthi lahingus.
Roger bacon - inglise frantsisklane,tegutses nii Pariisis kui Oxfordis,pööras teistest skolastikutest rohkem tähelepanu vahetusele kogemusele tõe tunnetamisel.
Rahvas keda nimetatakse viikingiteks, elas Skandinaavias (Taanis, Rootsis ja Norras) ning kõneles vananorra keelt, millest kujunesid taani, rootsi ja norra keel.

Raputab - paleepoore-karl-vaino-venestamispoliitika-algusaastad-19781980?id=72195891. 13 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee (2015). Vikipeedia.
Res publica - Vana-Rooma riigikord, kus valitsemisest võttis osa peaaegu kogu rahvas Apenniini poolsaar- saapakujuline poolsaar Lõuna-Euroopas Vahemere ääres.
Roseni deklaratsioon – 1739. aastal vastu võetud deklaratsioon, millega fikseeriti talurahva olukord: 1) Talupoeg on pärisori, keda võib pärandada, vahetada, müüa.

Rahvarinded molotovi - Ribbentropi pakti 50ndal aastapäeval 23. augustil 1989. aastal enneolematu protestiaktsiooni: moodustati katkematu inimkett Tallinnast Vilniuseni.
Rahvusluse tõus – riigikeele ja ühtekuuluvustundega tuli üldine pahameel rõhuva katoliku kiriku vastu, ülikoolis avaldas humanism mõju teoloogiakäsitlustele.
Ramses ii - st ja katsus tema eeskujul Aasias uuesti restaureerida Egiptuse kunagist vägevust: ta vallutas Lõuna-Palestiina ja Vahemere idaranniku lõunaosa.

Reformatsioon - XVI saj.toimunud usupuhastusliikumine,mille tagajärjel kujunesid katolooklusest eraldunud protestantlikud kirikud(nt luterlus,kalvinism,anglikaani
Religioon – e. usund on usk üleloomulikesse jõududesse , millest tuntakse end sõltuvat, ning sellest uskumusest väljakujunenud tõekspidamised ja kombed.
Revolutsioonisõda – see on sõda, mille ülesandeks on revolutsioonisaavutuste kaitsmine välisvaenlaste eest aga ka revolutsiooni eksportimine teistesse riikidesse.

Rootsi xi - XIII saj See ei olnud euroopalik kristlus – vaimulikke määrasid ülikud ja talupojad, orjadele ei antud vabadust, kirikul ei olnud sõlumatust.
Rahandus - ja majanduskriis:  riigikassa tühjenes (kulukad sõjad ja õukond)  maksude tõstmisega rahva elu halvenes  ikaldusaastad (1787 ja 1788)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahvuslik liikumine e. ärkamisaeg toimus peamiselt aastatel 1860-1880. Kõige aktiivsem oli rahvuslik liikumine just lõpu aastatel, kui venestamine sellele lõppu teha püüdis (kõik seltsid välja arvatud karsklaste seltsid keelati). Ärkamisaja eelduseks oli Eesti ala majanduslik arenemine, eesti haritlaste esimese põlvkonna teke, koolihariduse levik, kohaliku

Reformatsioon – Kitsamas tähenduses 16. sajandil toimunud usuline liikumine, mille tagajärjel tekkisid luterlik kirik, kalvinistlik kirik ja anglikaani kirik.
Represent old - time soldiers, was placed on the top of the City hall tower in year 1530. It was a shape of a old man with a hat, who holds a javelin in his hand.
Restoran windows on the World asus Põhjatorni 106. ja 107. korrusel, samal ajal kui Lõunatornis oli 107. korrusel vaatlusplatvorm, mille nimi oli Top of the World.

Revolutsiooni pantvang – ta oleks pidanud ka liberaalse kodanluse huvidega arvestama(tema valitsemisvõimalused vähenesid), ta poleks saanud valitseda nii, nagu soovis.
Revolutsioonilis - strateegiline: maaelanikkonnale toetuv geriljasõda operatsioonibaasiga varjatud kohas; valitsusvägede vastu väljaastuva partisaniarmee loomine.
Rooma riik on endast loonud võimsa kujundi, mis toimib veel 1500 aastat hiljemgi; oma osa on mänginud ka tänaseni püsivad viaduktid ja amfiteatrid, oma aja

Rahvamass on tavaliselt rumal ja kui mingisugune loll oleks karja etteotsa roninud ja nad Toompeale oleksid roninud, oleks võinud asi päris koledaks minna.
Rahvuskogule ehk parlamendile. (4 aasta tagant, valimisõigus 22, saadikuks saamiseks peab olema 30). Ei saa eelnevalt mõne välisriigi teenistuses olnud isik.
Rannikualadel on küllalt õhukesed, aga omal ajal ilmselt viljakad mullad, mida oli kergem harida. Peamiseks elatusalaks kujunesid karjakasvatus ja maaviljelus.

Riigivormilt on Rooma olnud tekkimisest kuni 510.a. eKr linnriik (kuningriik), 510.aastast eKr kuni 30.a. eKr vabariik ja 30.a. eKr kuni 476.aastani keisririik.
Riiki 30 - liikmeline vanemate nõukogu ehk geruusia, sellesse kuulusid vähemalt 60- aastased isikud ja igal aastal kõigi kodanike seast valitud 5 efoori.
Ringvall - linnus – asuvad peamiselt tasasel maapinnal, Lääne-Eestis ja saartel Kalevipoja sängi tüüpi linnus – asub voore otsas/peal, Kesk-Eestis

Rõhutamiseks on sümmeetriliselt lossi ette kahele poole istutatud kitsavõralised siberi nulu grupid. Peasissepääsu trepilt avaneb maastikule raamitud vaade.
Rahvasteliidu loomine – 1919? Rahvasteliit – Pariisi rahukonverentsil loodud organisatsioon, mille eesmärk oli riikide omavaheliste tülide rahumeelne lahendamine.
Reformatsioon ehk usupuhastus. 16. sajandi alguseks oli Rooma katoliiklik kirik jõudnud sisemisse kriisi ja paljud vaimulikud leidsid, et kirikut tuleks muuta.

Rene descartes - Valgustuse rajaja 17. saj. prantsuse filosoof: “ Cogita, ergo sum” (“ma mõtlen järelikult olen olemas”) Kahelda kõiges, otsida tõde.
Retseptsioon on germaanimõjuline. Varaseim laenukihistus eesti keeles seostub keskaegse ristiusukiriku jumalateenistustel kuuldud sõnade väärtõlgendusega.
Revisionistid - leidsid, et Marxi õpetus on vananenud ja seda tuleb parandada e revideerida ning sotsialismi on võimalik jõuda järk-järguliste reformidega.

Ristiusu võidukäik - ristiusk muutus prestiižikaks ja karjääri tegemiseks oli see hea võimalus, seega usku vahetati massiliselt ja eelkõige kasu silmas pidades.
Rituaalid - Ringis tantsivad kujud, freskod niisama tantsudest (tavaliselt naised). Loomade ohverdamine (15 saj lõpp isegi). Pilt sarkofaagist on tõendus.
Rõivastustüli - kirikuelu ümberkorraldusega seoses asendati Riia peapiiskopkonnas ja Tartu piiskopkonnas toomhärra senine ordumantliga sarnanev rüü mustaga.

Rõngasrüü on omavahel ühendatud, lasid õhku läbi, ühendatud neetide abil või sepistatud, rõngasrüül oli ka kapuuts, pähe pannes kattis kuni näoni.
Riigiarhiiv on koostanud 1994, 1999 ja 2004. aastal koostanud vastavateemalisi näitusi, kuid need annavad ülevaate üksnes arhiivimaterjalidest lähtuvalt.
Robespierre – montanjaaride tunnustatud juht, 1793 moodustati diktatuur, mille tähtsaima organi Rahvapäästekomitee juht oli ta, saadeti giljotiini alla.

Rommel – oli saksa sõjaväelane, juhatas saksa vägesid Põhja-Aafrikas 22. Mis olid II maailmasõja tagajärjed? 3 NSV liidu mõju suurenes maailmas
Rooma - praegune Euroopa linn ning Itaalia pealinn oli kunagi võimas Suurriik mis oli vaga võimas oma sõjaväe poolest kui ka oma riigikorra tõttu.
Rüüd on säilinud Giza püramiidi tipus - ülejäänud rüüd kasutati keskajal ehitusmaterjalina, kui 1301. aastal maavärin kattekivid alla raputas.

Reini liit - Saksamaa ajaloos Reini liit, mis ühendas mitte ainult linnasid, vaid ka mõnesid ilmalikke ja vaimulikke maahärrasid Reeini jõe piirkonnas.
Restitutsioon – mõisate tagastamine aadlile 6. Roseni deklaratsioon – näitas saksa aadli suhtumist eestlastesse: eestlased on alates 13 saj pärisorjad.
Riigipöördekatse moskvas - augustiputš Omariikluse taastamine 20. augustil • algas põhiseadusliku riigivõimu ülesehitamine • uus põhiseadus (1991 hääletusele)

Romaani maades on maal tuntud nimetuse “Gioconda” all, anglosaksi ja slaavi maades kui “Mona Lisa”. Üksnes 16.- 18. sajandil tehti maalist 60 koopiat.
Rooma - korraldatud Itaalia rahvusliku Fashistliku Partei poolt 1922, u 20 tuh meest, kuningas nimetab Mussolini peaministriks, kuna kardab kodusõda.
Rumalus on kõige kurja algus ja lõpp • Häid mehi, kes ei huvitu poliitikast, karistatakse sellega, et neid hakkavad valitsema neist halvemad mehed.

Ruumilisus – kaugemad kujutised väiksemad ja külmades toonides, lisaks valguse ja varju kasutamine. Poetessi portree – võluv ja siiras naisekujutis.
Raamatu autoriks on kunstnik, kes oli vananeva Louis Comfort Tiffany isiklik tuttav ning on viibinud tänaseks tules hävinud Tiffany kodus, Laurelton Hall´is.
Revüü on kabareega võrreldes suurejoonelisem etendus, võis olla mingi läbiv teema, mille külge “riputati” laulud, ansamblid ja tantsunumbrid.

Riigikorraldus - tema kui ülemkuningas oli ülempealik ja kohtadele talle alluvates linnriikides jättis võimule asevalitsejad kohalikku päritolu kuningad.
Romaanis on tegelaste karakterijoonte ulatus lai. Kreeka romaanis sõltub karatkerite kujutamine ka autori sotsiaalsest hoiakust ja vaadetest moraalile.
Russow - kirikuõpetaja, kroonika autor, koell- kiriku õpetaja, katekismuse tõlkija, susi- tln linnakooli õüilane , vaimuliku kirjanduse tõlkija,

R6ivastustyli - kirikuelu ymberkorraldusega seoses asendati Riia peapiiskopkonnas ja Tartu piiskopkonnas toomh2rra senine ordumantliga sarnanev ryy mustaga.
Rahvapärimusse on 17. sajand kui "vana hea Rootsi aeg". Sellega on hinnang antud võib-olla mitte niivõrd Rootsi ajale endale kui sellele, mis tuli pärast.
Rahvusromantism - Saksamaalt lähtus ideoloogia, et rahvaste ühteliitumise kindlustab rahvuslik eneseteadvus, mille alustalaks on omakorda rahvuslik kultuur.

Rahvusvahelised vastukajad – Prantusmaalt said innustust teiste riikide rahvad, kus kukutai samuti monarhia, lisaks hakkasid levima valugustusideed näiteks Venemaale.
Ratsionalism – eesmärgiks oli rahva harimine ja valgustamine, ka praktiliste teadmiste jagamine(nt uuendused põlluharimisel). Jutlused olid õpetlikud.
Raudne eesriie – Nõukogude Liidu ja tema mõjualuste Ida-Euroopa riikide eraldatus muust maailmast: tõkestati inimeste, ideede ja kaupade vaba liikumist.

Reagan - it. 81-aids.Kosmoseajastu. Kaitsekulutused kasvasid, pilgud keskameerikas,taastati demokraatia. Appi mingi Filippinidele, Marcosed kukutati.
Reaganoomika - Reagani majanduspoliitika: sotsiaalsete probleemide lahendamine vaid tulude riigieelarvelise ümberjagamise abil pidurdab majanduse arengut.
Riigivanem – valitsuse tegevuse juht, kes lisaks peaministri kohustusele täitis ka mõningaid riipeale kuuluvaid esindusülesandeid(riigivisiidid jms)

Ringvall - linnuseid (nt Valjala Saaremaal) rajati neis kohtades, kus polnud looduslikke künkaid ja seega olid nad otsast lõpuni inimeste kätetöö.
Roomlastest kodanikud - proletaarid (ld k proles – järeltulijad, lapsed) olid sõjaväeteenistusest vabastatud ja nende kodanikuõigused olid seetõttu piiratud.
Rootsi aega nimetatakse „vanaks heakd rootsi ajaks“ kuna oli ärksamate kasvandikega Rootsis, kus demonstreeris ministritele ja võimu vähendamisega.

Rootsi kuningad – talupoegade peksmise vastu, inimõigusede, - pojad koolidesse, võrdõiguslikkus, Rootsi riigipäeval – asindatud kõik seisused, samuti
Rasputin – joodikust munk ja liiderdaja, kellel oli suur võim N II üle. Monarhistid uskusid, et Rasputin hukutab nii tsaariperekonna kui ka riigi.
Revolutsioon süvenes - oktoobris algas ülevenemaaline streik, mis haaras enda alla ka Tallinna. Suleti ärid, töökojad, vabrikud, koolid ja muud ametiasutused.

Rooma ehk Frangi keiser alates 800. Ta pani oma keisririigiga aluse kolmele hilisemale Euroopa suurriigile: Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliale.
Runneli luules on tähtsal kohal ka armastus ja huumor. Armastuses leiab ta tugeandvat headust, sellel põhineb luuletaja – inimese – sisemine tasakaal.
Ruunikivid - püstitati mälestusmärke eestisse langenud viikingitele. Suhted vana-vene riigiga- „Jutustus möödunud aegadest“- vanavene kroonika.

Rahvaarvule 3 - 2 liiget • vallakohus- lahendas talupoegade omavahelisi nõudmisi ja vaidlusi ning mõistis kohut talupoegade väiksemates süüasjades.
Rahvas kesk - Itaalias, kõige võimsam Rooma laienemise takistus 4.-3. Sajandil eKr. Rooma sai neist jagu alles kolme sõjaga (viimane lõppes 290 eKr)
Rahvasteliit – 1921. a) Ei õnnestunud, sest Rahvasteliit ei suutnud riikidevahelisi probleeme hästi lahendada ning kaitse osas oli see sama suutmatu.

Rahvatribuun – valiti plebeilist päritolu kodanike seast, õigus panna veto ükskõik millise riigiorgani otsusele, kui see kahjustas lihtrahava huve.
Rahvatribuunid - kaitsevad lihtrahva huve, õigus panna veto (keeld) ükskõik millisele riigiorganisatsiooniotsusele, kui see oli vastuolus rahva huvidega
Rapallo leping - 1922.Venemaa ja Saksamaa vahel, Venemaa koostööleping Saksamaaga, vene loobus saksale sõjakahjude hüvitamisest ja sõjaline koostöö.

Renessanss – antiikkultuuri taasväärtustamine: • Tähtsamaiks keskuseks oli Firenze, kus valitses kultuurilembeline Medicite pankurite suguvõsa.
Revolutsioonikomitees pro - testimas eesti ja ukrainlaste sõjaväelaste ülemkomiteed, I ja II Eesti polgu esindajad jt. Protestisid ka paljude vabrikute töölised.
Riigivõim on jagamatu, mille puhul on kuninga või keisri võim piiramatu, kuigi ta võis küsida õukondlaste nõu. Neil oli ka piiramatu kohtuvõim.

Rippaedu on kirjeldanud vanakreeka ajaloolased, sealhulgas Herodotos, Klesias, Strabon ja Diodoros Siculus, kuid muud materjali nende kohta on vähe.
Romulus - Pärimuse järgi rajas 753 eKr Rooma linna, koos kaksikvend Remusega oli kohaliku kuningatütre Rhea Silvia ja roomlaste sõjajumala poeg.
Raadioelektroonika - ja eletritööstuse-; 60-70% keemia-, kala-, tselluloosi-, paberi-, ja elektrienergiatööstuse ning umbes 45% kergetööstusetoodangust.

Rahva iive on pidevalt negatiivne ● Sünnivad puudega lapsed http://www.thedailywtf.net/wp-content/uploads/2011/06/cow_hair_wash.100154452_large.jpg
Rajajaist on kahtlemata Hugo Grotius (‘De Jure Belli ac Pacis’), jurist ning Madalmaade (pidas läbirääkimisi Richelieuga) ja Rootsi diplomaat.
Raudne eesriie - Nõukogude Liidu riikide eraldatus muust maailmast, tõkestades oma liitu kuuluvate riikide läbikäimist ja suhtlemist lääneriikidega.

Reduktsioon - Rootsi kuninga poolt maade tagasi võtmine 4.Reduktsiooni tulemused Mõisnikud pidid nüüd hakkama oma mõisa eest renti maksma riigile.
Renessanss – taassünd, tähistab naasmist antiik kultuuri juurde selle eelduseks oli majanduslik tõus, sellega kaasnevad muutused ühiskonna elus.
Riigi loode - ja põhjaosas on jaanuari keskmine õhutemperatuur 7–9°C, juuli oma 18–20°C. Juuli on Hispaania loode- ja põhjaosas väga vihmane.

Romaaniaegsed silinder - ja ristvõlvid nõudsid oma raskuse tõttu liiga massiivseid välismüüre ning nendesse ei saanud teha nii suuri aknaid, kui gooti ajal.
Ruume on üle 1000. Hoones olid valitsusasutused, munkade kool, laod, meditatsioonisaalid ja alaloos oli maa-alune vangikong – skorpionikoobas.
Raudne eesriie - Ida, ja lääneriikide vahel olev piir,mis takistas idariikidel suhtlust lääneriikidega.külm sõda-sõda lääne ja idariikide vahel.

Reformatsioon – Usupuhastus liikumine Läbiviija – Martin Luther (1483-1546) Aeg – 31. oktoobril 1517. aastal esitas ta oma seisukohad 95 teesina.
Rendihärrus – maa mitemkordses valduses, talupoeg maa rentnik, pisi maksma makse, võis maa kasutamist pärandada, feodaalil oma majapidamine puudus
Renessanss - selle all mõisteti antiikkultuuri juurde naasmist, selle kultuuri väärtustamine ning vastandamine valitsevale kiriklikele teadustele.

Revisionistid – Marxi õpetus on vananenud, seda tuleb parandada ning nende meelest oli sotsialismi võimlik jõuda ka järk- järguliste reformidega.
Riiklikud maksud on põhjendatud sellega, et rahastada haridus- ja tervishoiusüsteem ning teha väljamakseid pensionideks, abirahadeks ja lastetoetusteks.
Rootsi aeg on periood Eesti ajaloos, mille kestel oluline osa praegusest Eesti territooriumist kuulus Rootsi Suurvõimu ajastul Rootsi kuningriigile.

Rahukõnelused brest - Litovskis. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni järel soovisid bolševikud Lenini juhtimisel teha separaatrahu Venemaa ja Saksamaa vahel.
Rauaaeg - vanem rauaaeg: 1)eel-Rooma rauaaeg - 500 eKr- 50 pKr, 2)Rooma rauaaeg - 50-450; keskmine rauaaeg - 450-800; noorem rauaaeg – 900-1200
Rauaaeg - jaguneb: vanem rauaaeg(eelrooma ja rooma), keskmine rauaaeg ja noorem rauaaeg(viikingiaeg ja hilisrauaaeg). Odavam materjal kui pronks.

Reaktsioonina cromwelli - aegsele puritanismile hakati 17. saj keskpaigas Inglise kirikus piiskopiametit kiriku ühtsuse ja katoolsuse tagajana kõrgelt hindama.
Reformistlikud voolud - panid pearõhu tööliskonna olukorra parandamisele kapitalismi tingimustes. Sotsialistlikud parteid olid reeglina linlaste ühendused.
Reini tsoon - 1936 aasta märtsis viib Hitler oma väed demilitariseeritud tsooni, mis ümbritseb Saksamaad (Versailles' lepingu tingimuse rikkumine)

Rendihärrus – Lääne-Euroopas, mitmekordne kasutus, senjöör rentis maid, kui talupoeg sai rendi makstud, sai ta vabaks (pärisorjust ei kujune).
Rene descartes – Cogito, ergo sum (ma mõtlen, järelikult olen olemas)  Usk mõistuse jõusse maailma ümber kujundamiseks ja paremaks muutmiseks.
Renesanss - antiigi taassünd, kus huvi hakati tundma antiikkultuuri vastu . Veneetsia ja Genovia- rikastusid tänu vahenduskaubandusele Vahemerel.

Rhodos on suur põllumajanduseks soodsa kliima ja rikkaliku taimestikuga saar Vahemeres Väike-Aasia poolsaare edelaranniku lähedal, mis kuulub
Ringvall - linnused olid hoopis väiksemad kui pronksiaegsed kindlustatud asulad, samas olid nende kindlustised enamasti jätkuvalt üsna nõrgad.
Rahvarinne - koostöö kodanlike erakondadega, sellele ideele panid aluse prantsue kommunistid ja sotsialistid. Stabiliseeris poliitilise olukorra.

Rahvatribuunid - 10-kaitsesid lihtrahva huve,õigus panna keeld(veto) riigiorgani otsusele,kui vastuoluline oli. 2.Senat(e.valitsev riiginõukogu)-300-
Rahvusvaheline sõjalis - poliitiline kriis, mis on ajalukku läinud kui Kuuba või Kariibi mere kriis.19 Selge oli see, et sõda oleks tähendanud katastroofi.
Rajooni 37 - st 1962 aastal Pärnu rajoon 15.12.1964 Kohtla-Järve rajoon Maakond ja vald ------1950.a rajoniseerimine----> Rajoon ja külanõukogu

Raudne eesriie – 11.05.1945 telegrafeerib Churchill Trumanile – Nõukogude rinde kohal lasub raudne eesriie – keegi ei tea, mis seal taga toimub.
Riigivorm - konsulaat, vabariik 12. Koalitsiooni sõjad:Nap. võim , rev. pidurdamine, kuningriigi taasatmine, Pr. vallutusretked Eur 13. 22 sept.
Rooma - rauaaeg Kannab sellist nimetust, kuna sel ajal avaldas hiigelsuur Rooma impeerium mõju kogu Põhja- Euroopale, sealhulgas ka Eestile.

Rüütelkonnad - koondasid siinseid maavaldajaid aadlikke, kaitsesid nende õigusi Rootsi riigivõimude ees ning lahendasid kõiki kohalikke küsimusi.
Raha müntimine – hõberaha. Linnriiklik korraldus (Sparta, Korintos ja Ateena(Balkani ps), Mileetos(Väike- Aasia), Sürakuusa(Itaalia) ). Seadused.
Rahvasteliit – organistatsioon, mis pidi ära hoidma tulevased sõjad ja kindlustama majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid Euroopa riikide vahel.

Rahvuslus on süvik, ja idatüüpi efnik, läänes on liberaalne rahvuslus ja idas illliberaalne. Piir nende kahe vahel jookseb Reini jõge pidi.
Ravis alekseid on müsteerium. Võib-olla, et Rasputin oskas panna inimesi uskuma oma tervenemisse, sest inimese mõistus on väga võimas tööriist.
Reduktsioon – Karl XI poolt läbi viidud reform, millega võttis riigile tagasi eramõisad, tekkis juurde palju riigimõisaid ehk kroonumõisaid.

Renessanss - skulptuuri ajalugu alustatakse aastaga 1402, mil nooruke kullassepp Lorenzo Ghiberti (1378-1455) võitis Firenzes kujurite võitluse.
Ringkondadel on mõningate spordiga seonduvate väidete juures abi tarvis, tuleb ka välja ühe ameerika arheoloogi 1962. aastal avaldatud raamatus.
Ristisõda - Kiriku poolt organiseeritud sõjakäik “pühadel eesmärkidel” Ordurüütel- Ordurüütel on munk, võitleb usu nimel uskmatutega

Ristisõjad ehk ristiretked olid sari sõjakäike 11.–13. sajandil, millest üks osa oli eestlaste muistne vabadusvõitlus 1208–1227. aastatel.
Rooma kunst - roomlased hakkasid rakendama kuppel-ja ristvõlvi, Rooma linna veega varustamiseks ehitati akvedukte, ühiskondlik keskus oli foorum.
Rändjutlustaja - "Taevasse saavad vaesed". Ülikkonna vastuseis, sundisid Juuda porkuraatorit Pontius Pilatust teda hukkama - u 30. pKr löödi risti.

Raad - linnanõukogu(koosnes rikastest kaupmeestest ehk patriitsidest) linnade majandus-ja kaitseküsimused,kohtumõistmine,linnade heakord