Sõnu seletav sõnaraamat

Psühholoogiline aspekt – Milline on tegelase siseelu: millised mõtted, soovid ja lootused suunavad tema käitumist? • Sotsiaalne aspekt – Milline on tegelase ühiskondlik positsioon ( amet, elukoht, varanduslik seisukord, klassikuuluvus)? Millised on tema suhted ümbritsevate inimestega? • Kujundlik aspekt – Mida ütleb tegelase nimi tegelase kohta? Mida kõneleb tegelase välimus ta maailmavaate kohta? Tegelaskuju loovad suhetegrupid
Psühholoogiline e. vaimne väärkohtlemine Psühholoogiline e. vaimne vägivald pidurdab või kahjustab lapse potentsiaalsete võimete arengut. Väliselt on psühholoogiline väärkohtlemine samane emotsionaalse väärkohtlemisega. Kahte väärkohtlemise liiki on võimalik eristada nende objekti järgi.
Psühholoogiline kaitse – Psüühilise ja füüsilise seisukorra parandamine Tahte kasvatamine ja edendamine Mentaliteedi kujundamine Majanduslik kaitse – Majanduse teovõime säilitamine Infrastruktuuri rakendamine riigikaitse huvides Kriisivarude kogumine, autonoomia säilitamine

Psühholoogiline romaan - Reed Morn, Leo Anvelt, Aadu Hint, Johannes Semper “Armukadedus”- armastuse ja armukadeduse vaheline pingeline võitlus peategelase sisemaailmas. 1930ndate kirjandust mõjutas keeruline olukord poliitikas, traditsioonilisem ja rahvuskesksem, elulähedus.
Psühholoogiline realism - Sündmused toimuvad toimuvad konkreetses ajaloolises situatsioonis,kuid alati viidatakse sündmuste tagamaadele,põhjustele,tagajärgedele.Süvapsühholoogiline realism-Eesmärk on jäädvustada enda pooli läbielatud lähiminevik.
Psühholoogiline mõju on seotud inimese sattumisega kuuma ja niiskesse keskkonda, näiteks tulekahju olukord, kus päästjad on alustanud kustutamist. Selle mõjuga kaasneb pulsi sagenemine, higistamine ning kehatemperatuuri tõus.

Psühholoogiline esmaabi on toetus, mida igaüks võib kannatanule anda, et leevendada tema emotsionaalseid kannatusi ning taastada eneseusk ja kindlustunde eesmärgiga vältida hilisemat traumajärgse stressihäire väljakujunemist.
Psühholoogiline isa – mees, kes on saavutanud lapsega lähedase suhte, elades temaga koos või eraldi peab laps teda kõigis olukordades oma isaks ja eeskujuks (Huttunen, J. (2006). Parenthood from the fathers point of view.
Psühholoogiline vajadus on rahuldatud, kui nad domineerivad oma ohvrit ja on saavutanud absoluutse kontrolli ja võimu ta üle. Nad piinavad oma ohvrit kasutades relvi, mis vajavad lähedast kontakti, näiteks nuga või käed.

Psühholoogiline piiramine - vähem meelelahutust väljaspool kodu ( teater- ainult suvel), rohkem kodust meelelahutust (TV) Aktiivsusteooria Reet on aktiivne – käib tööl, trennis, jalutab koeraga, teeb keppi kõnni.
Psühholoogiline pinge – me teame rohkem, juba teame, et kõik määratud kaduma. „Ei juhtunud midagi“ – baasidelepingust, et tava inimesele ei tähendanud need midagi. Kuidas mõjutas inimeste tavaelu sõda.
Psühholoogiline töövägivald ehk bullying on vaenulik ja ebaeetiline käitumine, mis on süstemaatiline ja pikaajaline ning on suunatud ühele või mitmele inimesele, kes selle tõttu on abitus ja kaitsetus positsioonis.

Psühholoogiline vanus – Levinsoni järgi Reet asub hilises täiskasvanu eas. UNESKO kriteeriumite järgi tema on noor eakas ja rahvusvahelise Gerontoloogia ühingu klassifikatsiooni kohaselt( 59-74) keskeas.
Psühholoogiline – saab kiita, kui on puhas) – anaalne faas, 4 eluaasta falliline – laps avastab suguorganite erogeense toime, kuni puberteedini latentne, kui midagi ei toimu, siis
Psühholoogiline nõustamine on professionaalne sekkumine inimese mõtetesse, tunnetesse või käitumisse psühholoogiliste meetoditega kliendi parema toimetuleku eesmärgil (Mikkin, 2001).

Psühholoogiline on mõnitamine, narrimine, sõimamine ja väljapressimine näiteks. Pikk psühholoogiline või füüsiline kiusamine võib viia inimese rajalt täiesti välja.
Psühholoogiline rämpspost on täis üldist, püsivat sisekõnet: „Ma poleks pidanud!“ (aga me tegi- ebaedu või halbade sündmuste selgitamiseks püsivate põhjenduste kasutamist.
Psühholoogiline kaalutlus – igaüks mäletab või suudab ette kujutada mitmesuguseid „vastikuid asju“, mis psühholoogiliselt välistavad igasuguse esteetilise hoiaku võtmise.

Psühholoogiline motiveeritus on nõrk. Saali kaalukamateks teosteks olid „Vambola“, „Aita“ ja „Leili“, milles käsitletakse eestlaste ja liivlaste muistset vabadusvõitlust.
Psühholoogiline kontroll – vanemate käitumine, mis ei vasta lapse emotsionaalsetele ja psühholoogilistele vajadustele ja takistab lapse eneseväljendamist ja iseseisvust.
Psühholoogiline heaolu – personaalne areng ja täiustumine, oma potentsiaali realiseerimine • Hedooniline e. subjektiivne heaolu – eluga rahulolu ja õnnelikkus

Psühholoogiline nõustamine on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega.
Psühholoogiline – sotsioloogia tekkeaastatel mõjutas arusaamu ühiskonnas toimunust. Inimkäitumist mõjutavad ainult temast endast tulenevad tegurid.
Psühholoogiline moment on minimaalne ajaintervall, mille sündmuste järgnevust ei suuda eristada- 100 ms. Lühikesi ajalõike hinnatakse üle, pikemaid alla.

Psühholoogiline egoism on kirjeldav teooria inimmotivatsiooni kohta, mis on seisukohal, et inimesed toimivad alati nii, et rahuldada oma oletatavaid parimaid
Psühholoogiline ehk vaimne väärkohtlemine, • füüsiline väärkohtlemine, • emotsionaalne väärkohtlemine • seksuaalne väärkohtlemine.
Psühholoogiline mõju on seotud inimese sattumisega kuuma ja niiskesse keskkonda, näiteks tulekahju olukord, kus päästjad on alustanud kustutamist.

Psühholoogiline egoism on seisukoht, et inimesed tegutsevad oma huvidest lähtuvalt ning ei saagi oma loomuse tõttu kuidagi empiiriliselt tõestada.
Psühholoogiline - sõimamine, narrimine, ähvardamine, väljapressimine, ahvimine ja kommenteerimine, pilkamine, kuulujuttude levitamine.
Psühholoogiline sõltuvus - kontrollimatu ja tugev soov korrata narkootikumi tarbimist, ilma, et organism seda normaalseks elutalituseks vajaks.

Psühholoogiline toetus on väga tihti abiks, selle kasutamine on märk küpsusest ja intelligentsist, mitte nõrkusest või hullumeelsusest.
Psühholoogiline e. vaimne vägivald on lapse suhtes tehtud tegu, mis pidurdab või kahjustab lapse potentsiaalsete võimete arengut.
Psühholoogiline egoism – inimloomus on egoistlik, mistahes teo eesmärgiks on vältida isiklikku kahju või saavutada isiklik kasu.

Psühholoogiline realism – Tammsaare, Semper, Anvelt, Morn jt 5. Ajaloolise proosa laine (1934) – Metsanurk, Hindrey, Kippel jt
Psühholoogiline antropoloogia – inimest uuritakse läbi tema psüühika ehk tema seest toimuvate emotsionaalsete protsesside kaudu.
Psühholoogiline romaan – Psühholoogiline romaan on romaan, mis keskendub tegelas(t)e hingeelu kujutamisele ja analüüsile.

Psühholoogiline tähelepanu on suurem. Emotsioonide puhul aga sunnivad erinevad meeleolud mõtlema ja keskenduma nende põhjustele.
Psühholoogiline egoism – inimeste tegudel on alati isekad motiivid, teisiti ei olegi võimalik, sest inimloomus on selline.
Psühholoogiline element – riikide veene, et nende poolt valitud käitumisviis on juriidiliselt kohustuslik või õigustatud.

Psühholoogiline realism – tegelased olid seotud ajaloolis-ühiskondlike oludega, vaatles inimest, tema hinge ja käitumist.
Psühholoogiline hedonism on teooria, mille järgi saab motivatsiooni seletada ainult naudingusoovi ja valu vältimise kaudu.
Psühholoogiline kaitse - ühiskonna sidususe ja turvatundega seotud ühisväärtuste arendamine, hoidmine ja kaitsmine.

Psühholoogiline tegur on kauplemise puhul äärmiselt oluline, et olla fokusseeritud ja mitte kaotada külma närvi.
Psühholoogiline tugevus on üks paljudest relvadest sportlase arsenalis, et teenida suurem võidueelis teiste ees. (1)
Psühholoogiline – 29, füüsiline – 6, mõlemad – 5, ei tea - 19 3. Milles on see kiusamine seisnenud?

Psühholoogiline egoism on deskriptiivne teooria sellest, kuidas inimesed tegelikult käituvad, mis neid motiveerib.
Psühholoogiline - kutsuvad esile hingelist laadi põhjused, üleelamised ( solvumine, hirm, viha, õudus)
Psühholoogiline romaan on romaan, mis keskendub tegelase hingelise, vaimse ja emotsionaalse elu kujutamisele.

Psühholoogiline antropoloogia – Uuritakse inimest loomust tema sees toimuvate protsesside, tema psüühika kaudu.
Psühholoogiline egoism on sellest kuidas on alaväärtustav kuna inimene pidi inimesed tegelikult käituvad.
Psühholoogiline kontakt on loodud kui mõlemad partnerid on veendunud, et partner on asunud temaga suhtlema.

Psühholoogiline seotus on tähtis. Rahuldatud peavad olema füsioloogilised ja psühholoogilised vajadused.
Psühholoogiline ehk vaimne vägivald kahjustab aga lapse potentsiaalsete võimete arengut.
Psühholoogiline tasu – rahulolu tunne tulemusest (näit. headel õdedel on tugevalt arenenud

Psühholoogiline aspekt – hoidis külaelu koos st. ta oli inimene, kel kõige rohkem arukust.
Psühholoogiline hedonism – motivatsiooni saab seletada ainult naudingusoovi ja valu vältimise
Psühholoogiline filosoofia - personoloogia: inimese "Mina" substantsiaalsus ja hinge surematus.

Psühholoogiline egoism - Me teeme alati selle teo, mis meie arvates on kõige parem meile.
Psühholoogiline kontakt on inimeste positiivne suhtumine üksteisesse suhtlemisprotsessis.
Psühholoogiline tegur - inflatsiooni ootus ehk usalduse puudumine vääringu stabiilsuse

Psühholoogiline - , perekonna-, arengu ehk NB! Remark, repliik, dialoog, monoloog
Psühholoogiline etteheide – igaühel on vastikuid asju, mis välistab e-hoiaku võtmist.
Psühholoogiline sfäär - kuidas reageerib kaaslane üllatusele, naljale, probleemile.

Psühholoogiline antropoloogia - inimese olemust ja mõtlemist psühholoogia kaudu uurimine.
Psühholoogiline egoism on teooria, mis põhineb teatud arusaamal inimloomusest.
Psühholoogiline realism – tegevus toimub inimese sees, mitte väljaspool teda.

Psühholoogiline - sõnum apelleerib emotsioonidele ning loob meeleolu.
Psühholoogiline diferentseerimine - inimeste tunnetustegevus osade ja terviku tajumisel.

Psühholoogiline mudel - häire põhjus on psühholoogiline- psühhogeenia.
Psühholoogiline - afektiivne, sümboolne ja käitumislik komponent.

Psühholoogiline väärkohtlemine on näiteks lapse järjepidev halvasti kohtlemine.
Psühholoogiline efekt – ei kuule enam kaasnäitlejaid maski tagant.

Psühholoogiline - emotsionaalne, materiaalne, informatiivne).
Psühholoogiline – kui palju enda kohta infot välja annan.
Psühholoogiline antropoloogia - Inimest määratletakse psüühika kaudu.

Psühholoogiline egoism – kirjeldav, inimloomus on egoistlik.
Psühholoogiline kriisi - ja uimastisõltuvusalane nõustamine.
Psühholoogiline – inimese fenomen läbi psüühika.

Psühholoogiline isadus on oluline nii mehele kui ka lapsele.
Psühholoogiline seletus ehk “ebanormaalne vaimne seisund”
Psühholoogiline – hingelise erutuse mõiste.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Psühholoogiline romaan on romaan, mis keskendub 1) C.Dickens „Oliver Twist“, 2) W. Thakeray tegelas(t)e hingeelu kujutamisele ja analüüsile.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Psühholoogiline draama - Tšehhov "3 õde" . Ideedraama - Paul-Eerik Rummo "Tuhkatriinu mäng". Ajalooline draama - Aino Põldmäe "Viru laulik ja koidula". Mikk Mikiver lavastanud "Libahunti" 3korda. Eestis on tugev kooliteatrite võrgustik ( Rakvere, Rapla, Jõgeva , Saaremaa)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Psühholoogiline teooria – alateadvuse, isiksuse jne teooriad.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Psühholoogiline vanemlus on olemuselt kõige keerulisem ning selles on võimalik eristada nelja osa: • Argivanemlus- Lastega jagatakse kõike, mis perekonna argielus ette tuleb.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto