Facebook Like
Add link

Praktikum FK 24 - sarnased materjalid

juhtivus
12
docx

Keemia praktikum KT

...evatest mahu- ja rõhuühikutest J mol  K R=8,314 (rõhk on Pa, mass kg ja maht m³) atm mol  K R=0,082 mmHg  cm 3 mol  K R=62400 Lahus – kahest või enamast komponendist (lahustunud ained, lahust) koosnev homogeenne süsteem. Lahusti – mittevesilahuste korral aine, mida on lahuses rohkem ja/või mis ei muude oma agregaatolekut (vesilahuste korral alati vesi) lahustunud aine – lahuse komponent, mis pole lahusti Kül...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
15
pdf

E- praktikum nr.6

Jäta vahele peasisuni Tehnomaterjalid Alustatud Sunday, 6 November 2011, 02:24 PM Lõpetatud Sunday, 6 November 2011, 02:31 PM Aega kulus 6 minutit 57 sekundit Hinne 100,00 maksimumist 100,00 Küsimus 1 Õige Hinne 4,00 / 4,00 Küsimuse tekst Mille alusel liigitatakse alumiiniumisulameid? Vali üks või enam: 1. kõvadus 2. termotöötlus 3. sulami...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
150 allalaadimist
4
docx

Praktikum 8 plastid

Tallinna Tehnikaülikool 2015/16 õ.a Materjalitehnika instituut Materjaliõpetuse õppetool Praktikumi nr. 8 aruanne aines tehnomaterjalid Üliõpilane: Michael Felert Rühm: MATB11 Esitatud: 08.12.2015 Töö eesmärk: Identifitseerida plasti väliste tunnuste ja füüsikalis-mehaaniliste omaduste põhjal. Tutvuda mittemetalsete materjalide (plastide, komposii...

Materjalitehnika -
8 allalaadimist
6
docx

Keemia praktikumi KT

Keemia praktikumi KT I praktikum: Mõisted 1. Mool - (n, mol) on aine hulk, mis sisaldab 6,02 _ 1023 ühe ja sama aine ühesugust osakest (molekuli, aatomit, iooni, elektroni vm). Seega saab moolides väljendada kõike, mida saab loendada ja mida on arvuliselt tohutult palju. 2. Molaarmass...

Keemia aluste praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
4
doc

ELEKTRIJUHTIVUSE MÄÄRAMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: ELEKTRIJUHTIVUSE MÄÄRAMINE Fk15 Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 22.10.2010 Töö ülesanne. Töös määratakse elektrolüüdi vesilahuste eri- ja ekvivalentjuhtivus real kontsentratsioonidel, mil...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
6
docx

Elektrijuhtivuse määramine

...uril 600 °C kuumutatud KCl-st ning juhtivusveest. Elektroode loputatakse paar korda KCl lahusega. Nõu täidetakse pipetiga ja mõõdetakse takistus. Katset korratakse uue KCl lahusega. Edasi mõõdetakse analoogiliselt kõigi uuritavate lahuste takistus. Lahuste kontsentratsiooni määrab praktikumi juhendaja. Lahused valmistatakse 100-ml mõõtekolbidesse laboratooriumis olevast tiitritud lahusest selle kvantitatiivsel ja järkjärgulisel lahjendamisel juhtivusveega. Katse andmed ja arvutused A. Elektroodide konstandi määramine: mõõdetud takistus 0,02n KCl lahusega 114. 0,02n ...

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
150 allalaadimist
8
docx

Füüsikaline ja kolloidkeemia praktikum 15f: Elektrijuhtivuse määramine

...atud KCl-st ning juhtivusveest. Elektroode loputatakse paar korda KCl lahusega. Nõu täidetakse pipetiga ja mõõdetakse takistus. Katset korratakse uue KCl lahusega. Edasi mõõdetakse analoogiliselt kõigi uuritavate lahuste takistus. Lahuste kontsentratsiooni määrab praktikumi juhendaja. Lahused valmistatakse 100-ml mõõtekolbidesse laboratooriumis olevast tiitritud lahusest selle kvantitatiivsel ja järkjärgulisel lahjendamisel juhtivusveega. Lahuseid tuleb valmistada hoolikalt, vastasel korral läheb katseviga suureks. Samal viisil määrata ka lahjenduste taki...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
4
docx

Elektrijuhtivuse määramine

...uril 600 °C kuumutatud KCl-st ning juhtivusveest. Elektroode loputatakse paar korda KCl lahusega. Nõu täidetakse pipetiga ja mõõdetakse takistus. Katset korratakse uue KCl lahusega. Edasi mõõdetakse analoogiliselt kõigi uuritavate lahuste takistus. Lahuste kontsentratsiooni määrab praktikumi juhendaja. Lahused valmistatakse 100-ml mõõtekolbidesse laboratooriumis olevast tiitritud lahusest selle kvantitatiivsel ja järkjärgulisel lahjendamisel juhtivusveega. KATSEANDMED JA ARVUTUSED A. Elektroodide konstandi määramine: mõõdetud takistus 0,02n KCl lahusega 119. 0,02n ...

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
7
docx

Töö nr. 15 - Elektrijuhtivuse määramine

...hekordselt kristallitud ning temperatuuril 600°C kuumutatud KCl-st ning juhtivusveest. Nõu täidetakse pipetiga ja mõõdetakse takistus. Katset korratakse uue KCl lahusega. Edasi mõõdetakse analoogiliselt kõigi uuritavate lahuste takistus. Lahuste kontsentratsiooni määrab praktikumi juhendaja. Lahused valmistatakse 500-ml mõõtekolbidesse laboratooriumis olevast kindla kontsentratsiooniga lahusest (tavaliselt etaanhape või metaanhape) selle kvantitatiivsel ja järkjärgulisel lahjendamisel juhtivusveega. Lahjendused küsida praktikumi juhendajalt. Teoreetilised põhjendused, valemid. Elek...

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
134 allalaadimist
6
docx

Elektrijuhtivuse määramine

...ma järgmist mõõtmist. Lahused valmistatakse 50-ml mõõtekolbidesse laboratooriumis olevast kindla kontsentratsiooniga lahusest (tavaliselt etaanhape või metaanhape, mille kogus mõõdetakse büreti abil) selle lahjendamisel juhtivusveega. Lahuste kontsentratsioonid/lahjendused küsida praktikumi juhendajalt. Pärast gaasimullide eraldumist asetatakse juhtivusnõu mõõdetava lahusega vesitermostaati, mille temperatuuri hoitakse püsivana 25,0±0,1 °C juures, erijuhtudel ka mõnel teisel juhendaja poolt määratud temperatuuril. Kui lahus juhtivusnõus on saavutanud termostaadi temperatuuri (...

Füüsikalise keemia praktikum -
8 allalaadimist
4
pdf

Etaanhappe anhüdriidi hüdratsioon

...ärel, edasi tehakse mõõtmisi 10 minuti järel ja lõpuks 1 tunni järel. Reaktsioon on lõppenud, kui juhtivus jääb konstantseks. Juhtivusmõõtja on võimalik ühendada arvutiga ja jälgida juhtivuse muutust monitori ekraanil graafiliselt või tabelina. Vastava arvutiprogrammi käivitab praktikumi juhendaja või laborant. Juhtivuse mõõtmise käivitamine arvutiprogrammi abil toimub nupul start klõpsamisel mõne minuti möödumisel juhtivuse mõõtmise alustamisest. Samal ajal fikseeritakse stopperi näit, et viia ühisele ajateljele käsitsi fikseeritud ja arvutiprogrammi poolt registreeritud juhtivuse väärtused....

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
186 allalaadimist
6
docx

Konduktiomeetriline tiitrimine

...t elektrijuhtivuse muutuse järgi, mis on tingitud ühtede ioonide asendumisest teistega. Aparatuur Mõõteelektrood, mis sukeldatakse tiitritavasse lahusesse; juhtivuse mõõteseade; segur; bürett mõõtelahusega Katse käik Keeduklaas uuritava lahusega (või lahustega) saadakse praktikumi juhendajalt. Keeduklaasi paigutatakse elektrood ja segur, keeduklaasi kohale kinnitatakse bürett mõõtelahusega. Vajaduse korral lisatakse tiitritavale lahusele destilleeritud vett, nii et elektroodid oleksid täielikult kaetud. Elektrood ühendatakse mõõteseadmega, lülitatakse seade sisse ja mõõdetakse lahuse ...

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
8
doc

Töö pealkiri: Konduktomeetriline tiitrimine

...eseade; segur; bürett mõõtelahusega. Töö ülesanne. Töös tiitritakse tugeva leelisega kas nõrka ja tugevat hapet või hapete segu. Tiitrimise ekvivalentpunkt määratakse graafiliselt lahuse elektrijuhtivuse mõõtmiste alusel. Katse käik. Keeduklaas uuritava lahusega saadakse praktikumi juhendajalt. Keeduklaasi paigutatakse elektrood ja segur, keeduklaasi kohale kinnitatakse bürett mõõtelahusega. Elektrood ühendatakse mõõteseadmega, lülitatakse seade sisse ja mõõdetakse lahuse elektrijuhtivus . Edasi lisatakse uuritavale lahusele mõõtelahust 0,5 ml kaupa. Iga kord määrataks...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
12
xlsx

Kolloidkeemia praktikum

Time Channel Juhtivus jrk nr aeg k second 1 mikrosek 1 t + 2,36 aeg ln 0 0,648 3240 2 2,358333 1320 7,185387 8 0,652 3260 3 2,491667 1300 7,17012 0,266521 16 0,663 3315 4 2,625 1245 7,126891 0,269451 24 0,672 3360 5 2,758333 1200 7,090077 0,269...

Füüsikaline ja Kolloidkeemia -
20 allalaadimist
9
docx

Konduktomeetriline tiitrimine

TTÜ materjaliteaduse instituut Füüsikalise keemia õppetool KYF0080 Füüsikaline ja kolloidkeemia Laboratoorne Töö pealkiri: töö nr: 16 FK Konduktomeetriline tiitrimine Töö teostaja: Õpperühm: Õppejõud: Töö teostatud: Protokoll esitatud: Protokoll K. Lott 14.03.2001 21.03.2011 arvestatud: Töö ülesanne Töös tiitritakse tugeva leelisega kas nõrka ja tu...

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
6
doc

Füüsikaline Keemia praktikum 16

...eva alusega, c) tugeva ja nõrga happe segu tiitrimine tugeva alusega Aparatuur. Mõõteelektrood, mis sukeldatakse tiitritavasse lahusesse; juhtivuse mõõteseade; magnetsegur; bürett mõõtelahusega. Katse käik. Keeduklaas uuritava lahusega (või lahustega) saadakse praktikumi juhendajalt. Keeduklaasi paigutatakse elektrood (vajadusel lisatakse destilleeritud vett, nii et elektrood oleks lahuses märkeni elektroodil) ja segur, keeduklaasi kohale kinnitatakse bürett mõõtelahusega. Elektrood ühendatakse mõõteseadmega, lülitatakse seade sisse ja mõõdetakse lahuse elektrijuht...

Füüsikaline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
5
doc

ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI 24 HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE ELEKTRIJUHTIVUSE MEETODIL Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 11.10.2010 Töö ülesanne. Lahjenda...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
8
docx

FK 16 - konduktomeetriline tiitrimine

...se ekvivalentpunkt määratakse graafiliselt lahuse elektrijuhtivuse mõõtmiste alusel. Aparatuur. Mõõteelektrood, mis sukeldatakse tiitritavasse lahusesse; juhtivuse mõõteseade; magnetsegur; bürett mõõtelahusega. Katse käik. Keeduklaas uuritava lahusega (või lahustega) saadakse praktikumi juhendajalt. Keeduklaasi paigutatakse elektrood (vajadusel lisatakse destilleeritud vett, nii et elektrood oleks lahuses märkeni elektroodil) ja segur, keeduklaasi kohale kinnitatakse bürett mõõtelahusega. Elektrood ühendatakse mõõteseadmega, lülitatakse seade sisse ja mõõdetakse lahuse e...

Füüsikalise keemia praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
22
docx

Biokeemia praktikum 1.1-1.2: Ainete tuvastamine kvalitatiivsete reaktsioonidega

Tallinna Tehnikaülikool Ainete tuvastamine kvalitatiivsete reaktsioonidega 1.1 Valkude reaktsioonid 1.2 Süsivesikute reaktsioonid ...

Bioorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
10
docx

Seisulainete tekitamine keelel ja nende uurimine.

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: Õpperühm: Kaitstud: Töö nr: 17 TO allkiri: Keele võnkumised Töö eesmärk: Seisulainete Töövahendid: Statiivile kinnit...

Füüsika praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
24
docx

Füüsika I praktikum nr 12b: NIHKEMOODUL

... 3       (2)  tn-1,β- Studenti tegur (“Füüsika praktikumi metoodiline juhend I”, lk.17, tabel 1) β- usaldatavus; füüsika praktikumides tavaliselt β=0,95 ep – mõõtevahendi lubatud piirhälve Traadi raadius ja selle määramatus: d r 2 (3) r  f d 2 ï...

Füüsika - Tartu Ülikool
149 allalaadimist
10
doc

Erisoojuse Praktikum

TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ Füüsika Erisoojuse praktikum Laboritöö protokoll Õpilane: Heti-Maria Vilu Klass: 9. A Õpetaja: Elli Valla Tallinn 2014 Erisoojuse praktikumi juhend Praktikum: Tundmatu keha erisoojuse määramine Katsevahendid Kalorimee...

Füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
26
docx

Füüsika I praktikum nr18: VEDRUPENDLI VABAVÕNKUMINE

...ed koos määramatusearvutusega. Massi mi määramatus: ep U C  mi   U B  mi  m  t 3 (1) t  - Studenti tegur (“Füüsika praktikumi metoodiline juhend I”, lk.17, tabel 1) β- usaldatavus; füüsika praktikumides tavaliselt β=0,95 ep – mõõtevahendi lubatud piirhälve Vedru pikkenemise li määramatus: U C  li   U B  l  m  2  U B  l  l  2 ...

Füüsika - Tartu Ülikool
113 allalaadimist
12
doc

Füüsika I - Praktikum Nr. 5 - Kulgliikumine

Tallinna Tehnikaülikooli Füüsika instituut Üliõpilane: Martti Toim Teostatud: Õpperühm: AAAB11 Kaitstud: Töö nr. 5 OT Kulgliikumine Töö eesmärk: Töövahen...

Füüsika -
172 allalaadimist
18
docx

Füüsika I praktikum nr14: POISEUILLE’ MEETOD

... t  3 , t  kus ep – mõõtevahendi lubatud piirhälve, on Student´i tegur ja ∞ on lõpmatus, β on usaldatavus, füüsika praktikumis on usaldatavus tavaliselt 95%. U B  x l    l , kus β on usaldatavus ja l on pool skaala jaotise selle osa väärtusest, mida mõõtmisel hinnati. Seega, 2  ep  U C  x   ...

Füüsika - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
12
docx

Invertaasi aktiivsuse määramine

Tallinna Tehnikaülikool 3.1 Invertaasi aktiivsuse määramine Liina Reimann 134537KATB Invertaas ehk β-D-fruktofuranosiidi fruktohüdrolaas ehk β-fruktofuranosidaas on ensüüm, mis kuulub glükosiidsideme hüdr...

Bioorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
10
docx

Proteolüütilise ensüümi aktiivsuse määramine

Tallinna Tehnikaülikool 3.2 Proteolüütilise ensüümi aktiivsuse määramine Liina Reimann 134537KATB Proteolüütilised ensüümid ehk proteaasid on ensüümid, mis katalüüsivad peptiidsidemet...

Bioorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
10
doc

Füüsika I - Praktikum Nr. 18 - Vedrupendli Vabavonkumine

Tallinna Tehnikaülikooli Füüsika instituut Üliõpilane: Erki Varandi Teostatud: 8.10.14 Õpperühm: AAVB11 Kaitstud: Töö nr. 18 OT: Vedrupendli vabavõnkumine ...

Füüsika -
98 allalaadimist
14
docx

Ainete lahutamine geelkromatograafia meetodil

... 16,5 0,1769 4 18,5 0,0232 5 20,5 0,5584 6 22,5 1,2058 410 7 24,5 1,6903 müoglobiin 8 26,5 1,7195 Vx 9 28,5 1,2481 10 30,5 0,6880 11 32,5 0,2...

Bioorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
12
xlsx

Lineaarne sõltuvus

... 12 29 302 42275 4801.6 0.003311 13 31 304 42153 4556 0.003289 14 33 306 42153 4310.4 0.003268 15 35 308 42245 4089.4 0.003247 16 36 309 42245 3892.9 0.003236 17 37 310 42245 3684.1 0.003226 18 39 312 42245 3512.2 0.003205 19 41 314 ...

Füüsika -
15 allalaadimist
3
docx

Füüsika I 20. praktikumi (Hääle kiirus) protokoll (tiitelleht, tabelid)

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: Õpperühm: Kaitstud: Töö nr: OT: Hääle kiirus Töö ülesanne:...

Füüsika praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
11
pdf

Üldmõõtmised töö nr.1

Füüsika I üldmõõtmiste protokoll, 1. praktikum

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
2
doc

Füüsika praktikum nr1 - järeldus

4. JÄRELDUS Kõik järgnevalt esitatud tulemused on usaldatavusega 0,95. Nihikuga mõõtes tuleb plaadi paksuseks d = 5,73±0,11 mm Kruvikuga mõõtes aga d = 5,905±0,021 mm Toru välisläbimõõt, tuleb nihikuga mõõtes dv = 67,44±0,14 mm Toru siseläbimõõt, tuleb nihikuga mõõtes ds = 65,16±...

Füüsika -
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun