Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Praegusel ajal on tavaks rääkida meeskonnast kui ainuõigest organisatsioonist, mis sobib iga ülesande lahendamiseks. Alates organisatsioonilise mõtlemise algusaegadest 20. sajandi hakul on meeskonnatöö ainuõigeks tunnistamine põhilisi eeldusi, mida valdavalt jagavad kõik jagavad kõik juhtimisteoreetikud ja enamus praktikutest.
Praegusel ajal on enamik suitsetajaid alaealisi. Alaealised teavad, et see on kahjulik, aga ikkagist jätkavad suitsetamist, ma arvan, et alaealiste suitsetamise põhjuseks on see, et nad üritavad välja näha lahedad ja suhelda endast vanematega. Minu arvates on väga kole kui tüdruk/naine suitsetab.
Praegusel ajal on kasutusel peamiselt: nafta + naftasaadused; maagaas; kivisüsi (peamiselt arengumaades); veejõud ja tuumaenergia, alternatiivsed energialiigid (tuule-; päikese-; maasisene ja bioenergia). Inimkonna kasutamisel on veel mitmeid energialiike, mida praegu veel ei osata/ei tasu kasutada.

Praegusel ajal on ka suureks probleemiks arenenud riikides ületoitumine, mis toob omakorda kaasa selle, et inimestel esineb terviseprobleeme, mis väljenduvad sarnaselt alatoitumuse sümptomitele suuremas vastuvõtlikkuses haigustele, lühenenud elueas ja vähenenud töövõimes.
Praegusel ajal on kõige enam levinud kodekid MPEG ja selle erinevad arendused (DivX, XviD). Video for Windows'i jaoks on kasutada Intel Indeo erinevad versioonid, Cinepak'i versioonid ja RLE. DV video jaoks on kasutusel mitmed DV kodekid(Microsoft DV, DVSoft(tm) jt).
Praegusel ajal on , aga võimalik minna igasugustesse laagritesse , alates vanaema stiilis laagrites , lõpetades kanuumatkadega , muidugi ei ole need just kõige odavamad , aga siiski , võimalusi on rohkem . Samuti on võimalik minna välismaale keeltelaagritesse .

Praegusel ajal on söötade proteiini vatsas lõhustuva osa vähendamine aktuaalne probleem, kuna suured kogused lõhustuvat proteiini kõrgetoodanguliste lehmade ratsioonis põhjustavad proteiini kadusid, vatsas mikroobide poolt kasutamata jäänud ammoniaagi näol.
Praegusel ajal on kõige populaarsemad elektrimootorid,kuid on ka teissuguseid mootoreid nt mis kasutavad keemilisi aineid ning suruõhu mootoreid on ka alalisvoolu mootorid: ja enamikud kaasaegsed robotid kasutavad neid ja neid võib olla mitu liiki.
Praegusel ajal on ka raske näha, et see võiks lähiajal muutud arvestades seisu põllunduses ja eriti piimandus sektoris. Selles valdkonnas pole riik suutnud ka ellu viia oma plaane ega täita regionaal arengu strateegiatesse kirjapandud eesmärke.

Praegusel ajal on olemas käitumisreeglid,millest tuleb kinni pidada:keelud ja käsud inimese juhtimiseks .Käitumisreeglid taaskehtestavad sotsiaalset korda .See funktsioon on näiteks kümnel käsul või enamikul islami pühast raamatust.
Praegusel ajal on enda mõtete väljendamise teinud lihtsamaks ka arenev infoühiskond koos interneti ja globaalse meediaga, mis omakorda soodustab sõnavabaduse levikut ning tekitab ka paramatult vajadust selle mõistlikuks piiramiseks.
Praegusel ajal on ainult 40% arenguriikide linnakodudest ühendatud kanalisatsiooniga ja umbes 90% heitveest jääb puhastamata. Hapestumine Õhuniiskusega ühinedes moodustavad väävli- ja lämmastikühendid happeid,

Praegusel ajal on väljakujunenud palju erinevaid massikommunikatsiooni vahendeid, ning nende rohksue tõttu ei pääse me teabest mis meie tajuvaldkonda jõudes avaldab kas siis suuremat või väiksemat mõju meile.
Praegusel ajal on aga tootmis ja majanduskeskkond tänu tehnoloogilisele arengule palju muutunud, ning seetõttu ei pruugi ka traditsioonilised kuluarvestusmeetodid anda enam kõige õigemat tulemust.
Praegusel ajal on uuritud, et kohv sõltuvust ei tekita. Oluliseks nähtuseks on kofeiini võõrutusnähud, mis võivad tekkida siis, kui kohvi tarbija lõpetab äkitselt regulaarse kohvi joomise.

Praegusel ajal on põllumajanduses kasutatavaid maid kõrgustiku põhja- ja keskosas üle 40%. Parasniisked mullad on nii põllukultuuride kui ka produktiivsete puistute viljelemiseks sootsad.
Praegusel ajal on noorte seas väga populaarseks tegevuseks kaubanduskeskustes “hängimine”. See näitab, et lapsevanemaid absoluutselt ei huvita, mida nende lapsed oma vabal ajal teevad.
Praegusel ajal on läänes väga suur huvi hiina meditsiini vastu, paljudes med.kõrgkoolides õpetatakse hiina meditsiini, näiteks Inglismaal, USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal, Tsehhis.

Praegusel ajal on Meegomäe nimi antud Lahingukoolile, mitmele endisel ajal hoopis teist nime kandnud külale (Antsu, Raudsepa, Rootsi, Väha, Hindo jt) ja ühele aianduskoperatiivile.
Praegusel ajal on see raske, sest raske on leida kedagi, kes vajab meie pakutud kaupa ning meie nende oma. Kuna meil on arenenud ühiskond, siis on see tänapäeval üsna raske.
Praegusel ajal on Euroopas eelkõige moslemite populatsioon aina tõusmas ning liberaalsemad vaatlejad leiavad pigem, et nende assimileerimisel ühiskonda pole midagi keerulist.

Praegusel ajal on loomkatsete planeerimisel ja läbiviimisel võetud kindel nn. 3 R-i (replacement, reduction, refinement – asendamine, vähendamine, täiustamine) suund.
Praegusel ajal on hingedepäev (2. november) tõusnud esile väga tähtsa pühana, kuigi vanal ajal oli see tunduvalt vähemtähtis ning tähtsaks peeti ikkagi hingedeaega.
Praegusel ajal on inimese ja looduse vaheliseks vastuoluks eeskätt rahvastiku kasvust tingitud muutused loodusvarade kasutamises ja sellest tulenevad keskkonnaprobleemid.

Praegusel ajal on eriti tähtsad ettevõtte imagot mõjutavad tegurid, sest kõikidel ettevõtetel on kasutada sarnased seadmed, sisseseade, retseptid ja sisekujundajad.
Praegusel ajal on moodsatel inimestel kodus Interneti kasutamisvõimalus. Sotsiaalselt toob see inimesed üksteisele lähemale ning nad on oma vajalike asjadega kursis.
Praegusel ajal on turbakaevandamine reguleeritud ka säästva arengu seadusega: lubatud turbakaevandamise maht vastab sama aja jooksul tekkiva turba kogusele.

Praegusel ajal on issand siis kui varba ära lööd ja kasvõi siis kui sul külm on. Piibel ütleb, et pühitsema peab hingamispäeva ehk puhkepäeva.
Praegusel ajal on majandus alles oma tõusuteel väga madalal, siis paljud inimesed lahkuvad siit riigist, et tõsta enda ning oma pere elukvaliteeti.
Praegusel ajal on enamik itaallasi vanuses 45 – 65, see on seotud nn „beebibuumiga” , mis võttis aset II Maailmasõja ja 60. aastate vahel.

Praegusel ajal on jälle väga suur osa noortest ja vanadest hakanud mõtlema isamaale, kuulatakse eestikeelseid laule, vaadatakse eesti filme.
Praegusel ajal on levinud arvamus, et kutseharidus pole midagi väärt ja ainuke õige tee on minna edasi gümnaasiumi ning hiljem ülikooli.
Praegusel ajal on enamlevinud piima jahutamine ja säilitamine piimatankides. Piima jahutamine piimatankide on muutnud piimatootmise ilmet.

Praegusel ajal on ebapärlikarp looduskaitse all ning teda ei tohi korjata, kuid siiski ohustab seda liiki reostunud veed ehk inimtegevus.
Praegusel ajal on Eestis tööjõudu selgelt vähe ehk teisisõnu nõudmine ja pakkumine pole tasakaalus. Lõpptulemuseks on üleostmine.
Praegusel ajal on kooli sööklates olemas ka puhvetid, kust ostetakse magusaid saiakesi soojale toidule üldse tähelepanu pööramata.

Praegusel ajal on võimalik neid poest osta ja ise paigaldada, aga ausalt öelda võiksite selle jätta siiski professionaalide hooleks.
Praegusel ajal on Lääs teiste tsivilisatsioonide suhtes enneolematul võimupositsioonil: 1. Lääne sõjaline ülekaal on vaieldamatu.
Praegusel ajal on väga palju kõneainet olnud sellest, kuidas noorus on hukas: noored suitsetavad ja joovad ning ei taha koolis käia.

Praegusel ajal on lõunapoolses küljel, teise sadama sissesõidul, muuseum ja park, mis asub hiljuti asutatud Terminal nr.6 lähedal.
Praegusel ajal on levinud järgmised üldised programmeerimiskeeled C, С++, Visual С++, Visual Basic, Java, Pascal, Fortran, Cobol.
Praegusel ajal on sojavalku kasutatud rõivad väga moes (pilt.1 ja pilt .2).Sojavalk annab luksust,pehmust ja on tervisele kasulik.

Praegusel ajal on imelik mõelda, et alles paarsada aastat tagasi tuli katsetega tõestada, et välk on ikka elektriline nähtus.
Praegusel ajal on eliitkoolide lõpetajatel palju soodsamad võimalused gümnaasiumisse minemiseks kui nt. maakoolide õpilastel.
Praegusel ajal on ainult 40% arenguriikide linnakodudest ühendatud kanalisatsiooniga ja umbes 90% heitveest jääb puhastamata.

Praegusel ajal on suhtlemiseks vajalik ka mõni teine keel, kui sa mõnda teist keel ei oska, siis ei ole võimalik ka suhelda.
Praegusel ajal on lisaks ilusatele inimestele ja oopiumile saadaval palju teisigi mõnuaineid ja viise oma meele lahutamiseks.
Praegusel ajal on ülikooli väga raske sisse saada, mis teeb meele veidi kurvaks, kuid samas on see täiesti õigustatud.

Praegusel ajal on eriti levinud teemadeks pommiähvardused koolidele, koolitulistamised ja igasugu muu koolivägivald.
Praegusel ajal on keeles palju mitmesuguseid ülesandeid, mis keel peaks teostama oma parima eesmärgi saavutamiseks.
Praegusel ajal on demokratiseerida lihtsam tänu EL-ile kes aitab majandusraskuset üle ja toetab ka muudes asjades.

Praegusel ajal on palju rohkem lapsi, kellel on tähelepanuvajadus ja nad väljendavad seda halva käitumisega.
Praegusel ajal on asjad veidi teisiti, aga kui mõelda I ja II maailmasõja peale, siis tulevad hirmujudinad.
Praegusel ajal on tema tööd eeskujuks ka väljaspool kunsti, nende emotsioonirikkuse ning tõetruu pärast.

Praegusel ajal on peamised rõivatööstusettevõtted odava tööjõuga ja väikese siseturuga arengumaades.
Praegusel ajal on Eestis tööjõudu selgelt vähe ehk teisisõnu nõudmine ja pakkumine pole tasakaalus.
Praegusel ajal on peaaegu iga eurooplase kodus televiisor ja seda täiesti ilma sunnivahenditeta.

Praegusel ajal on inimesed ilmutanud suurt huvi oma sugulussidemete ja päritolu uurimise vastu.
Praegusel ajal on vaha oluline komponent plaastrite, ensüümide, salvide, küünalde koostises.
Praegusel ajal on üha suurenevaks probleemiks maailma ülerahvastatus ja vähenevad toiduvarud.

Praegusel ajal on meie elukeskkonna saastumine tsivilisatsiooni arengu paratamatu kaasnähtus.
Praegusel ajal on olukord tunduvalt paranenud, kuid siiski niiöelda juudivaen ei ole kadunud.
Praegusel ajal on kasutusel mitmeid erinevate firmade poolt väljatöötatud vuukidesüsteeme.

Praegusel ajal on inimestel tähtsal kohal raha, kuid kergelt saadud raha väärtust ei osata
Praegusel ajal on linna elu üsnagi rahulikuks muutunud ja inimeste aktiivsus on vähenenud.
Praegusel ajal on Hans. H Luik üks Eesti tuntumaid ärimehi ning vägagi edukas omal alal.

Praegusel ajal on kooli riietused ja vormid muutunud erinevaks, eriti moodsaks ja ilusaks.
Praegusel ajal on populaarne vabaabilelu, mis võib kesta aastaid ja jäädagi kestma.
Praegusel ajal on internet võtnud endale rolli, mida kaua täitis vaid televiisor.

Praegusel ajal on kergem saata oma teade e-posti teel, kui panna kiri postkasti.
Praegusel ajal on väga paljudes riikides üleüldiselt rasked ajad, ka Eestis.
Praegusel ajal on eriti päevakorda tulnud teema alaealiste ja seksi kohapealt.

Praegusel ajal on naba augustamine üks populaarsematest augustamise viisidest.
Praegusel ajal on planeeti võimalik otsida palju täpsemal viisil kui senini.
Praegusel ajal on laialdaselt kasutusel lihatoodete valmistamisel nitritsool.

Praegusel ajal on enamlevinud piima jahutamine ja säilitamine piimatankides.
Praegusel ajal on olümpiamängud suurimad rahvusvahelised spordivõistlused.
Praegusel ajal on aga erinevaid valikuvõimalusi ning leitakse meelepärane.

Praegusel ajal on õpilastel üpris väike huvi keemia ja füüsika vastu.
Praegusel ajal on kogudus küllalt väike, 51 liiget, aga siiski toimiv.
Praegusel ajal on väga levinud inimeste individualism ja usk progressi.

Praegusel ajal on vereülekanne haiglas igapäevane ja ohutu toiming.
Praegusel ajal on veiste peamiseks talviseks põhisöödaks silo.
Praegusel ajal on tõuloomade müük suhteliselt tagasihoidlik.

Praegusel ajal on riski mõistel mitmeid erinevaid tähendusi.
Praegusel ajal on olukord perehierarhias oluliselt muutunud.
Praegusel ajal on inimesed kasutusele võtnud kombainid.

Praegusel ajal on inimestel aktiivne ainult ¼ DNAst.
Praegusel ajal - в настоящее время

Praegusel ajal on puitaine tiheduseks.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun