Otsingule "pol ¼meer" leiti 30 faili

Valgud
2
doc

Valgud

 Esinevad rakumembraani koostises. Tsüklilisedlipiidide.steroidid  – suguhormoonid ja d­vitamiin. Aminohape – amfoteerne ühend, valgu ehitusosa e. valgu monomeer. Peptiidside – kovalentne side, ühendab aminohappe jäägid valgumolekuliks. Polüpeptiid– valgu sünteesi esmane tulemus. Globulaarne valk– kerakujule sarnanev valk. Firbillaarnevalk– niitjas valk. Denaturatsioon – olukord, kui valgu kõrgstruktuur  laguneb lihtsamaks struktuuriks. Renaturatsioon – kui valk võtab kõrgemat järku  struktuuri. Ensüüm valk, mis reguleerib biokeemiliste –  reakts. kiirust. AIDS – Viirushaigus inimesel, omandatud  immuunpuuduslikkuse sün...

Bioloogia - Keskkool
124 allalaadimist
Bioloogia mõisted gümnaasiumis
12
doc

Bioloogia mõisted gümnaasiumis

erib elutalitlusi Biogeneetiline reegel - selgroogsete organismide lootelise arengu seaduspärasus, mille kohaselt ontogeneesi alguses läbitakse liigi fülogeneetiliste eellaste embrüonaalse arengu etappe Bioloogia - teadus, mis uurib elu kõiki ilminguid Bioloogiline surm - organismi elutähtsate talitluste pöördumatu seiskumine Biomolekul - orgaanilise aine molekul, mille moodustumine on seotud organismide elutegevusega Biopolümeer - organismides moodustuv polümeer Biosfäär - kogu Maad ümbritsev, elu sisaldav kiht Biotehnoloogia - rakendusbioloogia haru, mis kasutab organismide elutegevusega seotud protsesse inimestele vajalike ainete tootmiseks Biotõrje - üht liiki isendite arvukuse piiramine teist liiki organismide abil. Rakendatakse eelkõige taimekasvatuses kahjurputukate, aga ka umbrohu tõrjes Blastotsüst - imetajate lootelise arengu varajane staadium,...

Bioloogia - Keskkool
612 allalaadimist
Keemia põhimõisted
6
doc

Keemia põhimõisted

molaarmass – ühe mooli aineoskakeste mass grammides, tähis - M 24. gaasiliste ainete molaarruumala – ühe mooli aine ruumala; V . Gaasidel normaaltingimustel V = 22,4 dmmol. 25. avogadro arv – loendusühikule mool vastav oskakesr arv, N = 6,02 * 10 26. keemiline side – aatmite- või ioonidevaheline vastasmõju, mis seon nad molekuliks või kristalliks. 27. mittepolaarne keemiline side – 28. polaarne kovalentne keemiline side – 29. iooniline side – ERINIMELISTE laengutega ioonide vaheline keemiline side. 30. metalliline side – keemiline side metallides; tekib metalliaatomite vahel ühiste väliskihielektronide abil. 31. vesinikside – täiendav keemiline side, mille moodustab ühe molekuli negatiivse osalaenguga elektronegatiivse elemendi (F,O,N) aatom teise molekuli positiivse osalaenguga vesinikuaato...

Keemia - Keskkool
373 allalaadimist
Plastid
13
doc

Plastid

Neid suure molekulmassiga keemilisi ühendeid nimetatakse polümeerideks ( ka vaikaineteks). Polümeeride molekulid koosnevad suurest arvust ühte või mitut tüüpi korduvatest lülidest. Plastide omadused: • väike tihedus (kerged), • ei vaja viimistlust, • odavad, • suur korrosioonikindlus, • enamikel plastidel ka suur hõõrdetegur, • head dielektrikud, isolaatorid ja heli summutavad omadused, • väike kuumuspüsivus, soojusjuhtivus ja hügroskoops...

- Kutsekool
136 allalaadimist
Mõisted
2
doc

Mõisted

organsüsteemid ehkelundkonnad 8.organism.9.populatsioon 10.liigid-sarnase ehituse,geneetika,ja talitusega org 11.ökosüsteem Loodusteadus-uurib elus ja eluta loodust Kõik elus organismid koosnevad orgaanilistest ainetest- biomolekulid ,bioaktiivsed ained-hormoonid,ensüümid, vitamiinid,sahhariidid-süsinik,vesinik ja hapnik,mono- sahhariidid Riboos-rna koostises Desoksüroos-dna koostises olev aine Polümeerid-ehituslikud üksused Tärklis-mugulates Tselluloos-taimeraku kestades Kitiin-seente ja puude rakkudes. Glükogeen-varuaine maksas Sahhariidide funktsioonid- Energeetiline,struktuurne,ligimeelitav,kaitsev,toitev funktsioon Valgud Valkude töös seisneb elu! 500 000 erinevat valku inimeses Valgud on polümeerid mille koostiseks on aminohapped Valkude struktuur- Esimese,teise,kolmanda,neljanda järgu struktuur Valkude denaturatsioon-valkude...

Keemia - Põhikool
45 allalaadimist
Rasvad-valgud
1
doc

Rasvad-valgud

Küllastunud rasvhapped – ei sisalda kaksiksidemeid ehk C = C sidemeid. Küllastumata rasvhapped - jagatakse vastavalt kaksiksidemete arvule mono- ja polüküllastamata rasvhapeteks. Asendamatu rasvhape – küllastumata rasvhape, mida organism ei suuda ise sünteesida. Detergent – sünteetilises pesemisvahendis kasutatav pindaktiivne aine. Seep – Aminohape – aminorühmaga asendatud karboksüülhape. Kodeeritav aminohape – üks neist kahekümnest aminohappest, millest organismid ehitavad valkusid. Asendamatu aminohape – valkude ehitamiseks tarvitatav aminohape, mida organism ei suuda ise sünteesida. P...

Keemia - Keskkool
118 allalaadimist
Juhid-pooljuhid ja dielektrikud
0
DOC

Juhid, pooljuhid ja dielektrikud

...

Elektrotehnika - Kutsekool
152 allalaadimist
Arvestused 12-kl
11
doc

Arvestused 12. kl

3 VALGUD..............................................................................................................4 POLÜMEERID ....................................................................................................5 AMINOHAPPED................................................................................................. 8 ESTRID.................................................................................................................9 RASVAD...

Keemia - Keskkool
124 allalaadimist
Ehitusmaterjalid - KT nr 2
4
doc

Ehitusmaterjalid - KT nr.2

Polümeerid – mood lihtsatest ainetest füüs-keem prots tulemusel. Pol jagatakse: termoplastsed, termoreaktiivsed, mullplastid, elastomeerid. Pol materjale liigit: plastid (koosn polümeerist ja täiteainest, stabil-st ja plastif-st), lakid ja värvid (lakk on pol lahus org lahustis, täiteaine lisam saad värv), polümeerbetoonid, tehiskiud (kapr...

Ehitusmaterjalid - Eesti Maaülikool
210 allalaadimist
11-klassi arvestus
9
doc

11. klassi arvestus

Nukleofiil, elektrofiil – Nukleofiil : (neg.laeng, omab vaba elektronipaari, armastab tühja orbitaali, omab nukleofiilsustsentrit) Elektrofiil : (pos. laeng, omab tühja orbitaali, armastab elektrone, omab elektrofiilsus tsentrit) H+ -elektrofiil, :NH3 – nukleofiil, BCl3-elektrofiil , :OH- -nukleofiil Elektrofiil ei ühine elektrofiiliga ega nukleofiil nukleofiiliga. Igas ühendis mis sisaldab polaarset kovalentset sidet võib eristada nukleofiilsus ja elektrofiilsus tsentrit. CH3-CH2d+-Cld- Võrdled elemente, kumb paremal sel miinus, tõmbab tugevamini. Nukleofiilne asendusreaktsioon – on iseloomulik kui halogeeniühend reageerib:1)leelisega 2)alkoholaadiga 3)ammoniaagiga 4)tsüaniiidiga 5)amiiniga. Seal reaktsioonis 1)ründav osake on nukleofiil. 2) Tugevam nukleofiil tõrjub nõrgema nukleofiili välja. 3) Lahkuv rühm eraldub nukl...

Keemia - Keskkool
401 allalaadimist
Looduslikud ja tehismaterjalid
2
doc

Looduslikud ja tehismaterjalid

Puitu kasutatakse  kütusena, tarbeesemete, mööbli, paberi ja tselluloosi valmistamiseks. 2.a) post – valmistatakse puu tüvest saadud ümarpuidust.    b) laud – valmistatakse ümarpuidust.    c) pruss – valmistatakse ümarpuidust.    d) vineer – saadakse õhukeste puidulehtede kokkuliimimisel. 3. Mineraale eristab kivimitest see, et neil on k...

Keemia - Põhikool
98 allalaadimist
Polümeerid - nende olemus ja kasutamine
3
doc

Polümeerid - nende olemus ja kasutamine

Polümeeride olemus ja nende tähtsus meie elus Polümeerid on ühendid, mille molekul koosneb seotud korduvatest struktuuriühikutest. Polümeeridel on väga pikad molekulid. Neil on ülimalt suur molaarmass (üle tuhande). Polümeere liigitatakse tehispolümeerideks ja biopolümeerideks. Biopolümeerid on polümeerid, mis on tekkinud looduslikult. Inimese puhul on nendeks näiteks luud j...

Keemia - Keskkool
258 allalaadimist
Organismide koostis-orgaanilised ja anorgaanilised ained-DNA ja RNA võrdlus
6
doc

Organismide koostis (orgaanilised ja anorgaanilised ained)+DNA ja RNA võrdlus

Bioaktiivsed ained mõjutavad juba väikestes kontsentratsioonides organismide ainevahetust ja elutalitlust. Põhilised bioaktiivsed ained on ensüümid, vitamiinid ja hormoonid. Enamik neist kuuluvad valkude ja lipiidide hulka, kuid on ka teisi. Näiteks antibiootikumid ja mürkained. Sahhariidid ehk süsivesikud koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Sahhariidid jaotatakse liht-, oligo-, ja polüsahhariidideks. Kuna liht-, ja oligosahhariidid on enamasti magusad nimetatakse neid ka suhkruteks. Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed orgaanilised ühendid, milles süsiniku arv on kolmest kuueni. Olulisimad monosahhariidid on riboos ja deoksüriboos. Nad kuuluvad nukleiin hapete koostisesse.(riboosi jäägid esinevad ribonukleiinhappe (RNA) ja desoksüriboosi jäägid desoksüribonukleiinhappe (DNA) ehituses. (riboos ja deso...

Bioloogia - Keskkool
232 allalaadimist
Süsivesinik
1
docx

Süsivesinik

Polümeer - keemiline ühend, mille molekul koosneb paljudest kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest. Kaksikside – keemiline side, kus on ühinenud 2 elektronpaari. Kolmikside - on keemiline side, kus on ühinenud kolm elektronpaari. Üksikside - ühendis süsiniku aatomi ja teise süsiniku aatomi või muu elemendi vahel. Alkaan - (vahel ka parafiin) süsiniku ja vesiniku ühend, mille molekulides süsiniku aat...

Keemia - Põhikool
60 allalaadimist
Bioloogia materjal
2
rtf

Bioloogia materjal

Neid jaotatakase sisalduse järgi organismis. Eelistatud on mittemetallid ja väikese tuumalaenguga elemendid organismide koostises. Vee molekuli bioloogiliselt tähtsad omadused: 1)polaarne-vee hea lahustumisvõime 2)vesiniksidemete moodustamine 3)suur soojusmahtuvus 4)hea soojusjuhtivus Vee ülesanded rakus: 1)kui lahusti 2)kui reaktsioonikeskkond 3)kui lähteaine 4)kui reaktsiooni lõpp saadus 5)kui soojusregulaator 6)hüdrolüüs Katioonide ülesanded: K, Na- närviimpulsi moodustamine NH4- eraldub valkude ja teiste lämmastikku sisaldavate ühendite lagunemise käigus Ca- annab luudele tugevust Mg- on seotud nukleiinha...

Bioloogia - Keskkool
51 allalaadimist
Plastmassid ja polümeerid-referaat
10
doc

"Plastmassid ja polümeerid" referaat

D.klass 20092010 õppeaasta 1 Sisukord 1. Plastmassid.............................................................. lk 3 Plastmasside ja polümeeride erinevad liigid ja nende kasutamine lk 4 2. Polümeerid - Polümeeride olemus ja nend...

Keemia - Põhikool
157 allalaadimist
Labortöö polümeermaterjalid
4
doc

Labortöö(polümeermaterjalid)

Mille poolest erinevad polümeerisatsiooni (PM) ja polükondensatsiooni (PK) protsessid? Student Response Feedback A. erinevad temperatuurid B. erinev seadmistik C. erinev surve D. PM-kasvab makromolekul, PK- kasvab makromolekul ja eralduvad gaasid Score: 1010 2. Millest koosnevad orgaanilised polümeerid? Student Response Feedback A. karbiididest B. süsiv...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
135 allalaadimist
Materjaliõpetuse küsimuste vastused
10
doc

Materjaliõpetuse küsimuste vastused

Räbustid on abimaterjalid jootekohtade kvaliteedi ja töökindluse tagamiseks. Räbustid väldivad jootekoha oksüdeerumist ja kõrvaldavad oksüdikihi joodetava metalli pinnalt. Tavatingimustes on enamkasutatavateks räbustiteks kampol, okaspuuvaigust saadav -80% ulatuses QgHigCOOH-st koosnev kollane kuni tumepruun rabe, klaasjas aine (käsutatakse vase ja selle sulamite jootmiseks), ja kloortsink (ZnCl), mida saadakse soolhappes tsinki lahustades (põhiliselt raua jootmiseks). Tabelis 12 on toodud mõned käsutatavad räbustid. ELEKTRIMATERJALID 24. Kuidas liigitatakse materjale elektriliste omaduste alusel? Elektrilised põhiomadused: eritakistus ρ (Ω*cm)...

- Kutsekool
108 allalaadimist
Laboritöö nr-8 Polümeermaterjalid
4
doc

Laboritöö nr. 8 Polümeermaterjalid

Mille poolest erinevad polümeerisatsiooni (PM) ja polükondensatsiooni (PK) protsessid? Student Response Feedback A. erinev seadmistik B. erinev surve C. erinevad temperatuurid D. PM-kasvab makromolekul, PK- kasvab makromolekul ja eralduvad gaasid Score: 1010 2. Mille poolest erinevad karboahelaga ja heteroahelaga polümeeride molekulide ehitus? Student Response Fee...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
181 allalaadimist
Test WEBct-s
3
pdf

Test WEBct-s

1 из 3 Your location: Home Page › Tudengi vahendid › Testid › Test nr.1 Metallide mehaanilised omadused › Assessments › View All Submissions › View Attempt View Attempt 1 of 1 Title: Test nr 5 Polümeerid Started: Monday 30 April 2007 11:07 Submitted: Monday 30 April 2007 11:22 Time spent: 00:14:35 Total score: 70100 = 70% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 Done 1. Milline struktuur on polümeeridel? Student Response Value Correct Answer 1. aatomkristallivõre 0% 2. supermo...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
155 allalaadimist
T e a t a   v e a s t