Sõnu seletav sõnaraamat

Peegeldavad materjalid on metall, betoon,raudbetoon,tellis,klaas.Betoonsein paksusega 8cm vähendab müra 100dB-st 55-60dB-ni.0,5cm paksusega peegelklaas vähendab müra 100dB-st 70dB-ni .Müra neelavad materjalid on poorsed materjalid, mineraalvatt ,saepuru,spetsiaalsed ehitusmaterjalid(gaasbetoon),mille müra neeldumiskoefitsient on 0,3-0,8. Betoonil on neeldumiskoefitsient ainult0,01-0,03. Kõige parem on kolmekihiline sein:P/N/P-peegeldav-neelav-peegeldav materjal.
Peegeldamise vorme - näitame, et oleme samal lainel, seega aru saanud, mida teine tunneb). Näiteks: mulle näib, et sa oled vihane?; sa oled kurb; kas ma mõistan õigesti, et see olukord solvas sind? Jms. •kuula nii verbaalset kui mitteverbaalset kommunikatsiooni •kasuta kliendist erinevaid sõnu •kasuta sama intensiivsusega sõnu ● Kokkuvõtmine on parafraseerimise ja peegeldamise laiendamine, kus võetakse kokku mitu sõnumit või ühe sõnumi erinevad osad.
Peegeldumisseadus –  peegeldumisnurk on alati võrdne langemisnurgaga Tagapeegel­ peegeldab valgust kindlas suunas Kumer­hajutab Nõgus­koondab Murdumisseaduspärasus­ valguse levimisel opt hõr. Opt tih. keskonda murdub valgus ristsirge  poole nt.  hõredam õhk tihedam klaas Valguse levimisel opt tih. Opt hõr keskkonda murdub valguskiir ristsirgest eemale nt hõr õhk tih klaas.

Peegelduskiirgus –  arvuti kõrval asuvad  optilised transiivrid (muundurid), mis saadavad  signaale kindlasse kohta, kus nad ümber  adresseeritakse edastamiseks vajalikku arvutisse.  Lairiba võrgud Laservõrgud  See tehnoloogia eeldab otsenähtavust saatja ja  vastuvõtja vahel.  On sarnane infrapuna võrkude tehnoloogile  Edastuskvaliteet on parem kui infrapuna võrkude 
Peegeldama kujutlust - to reflect the image kiri peaks olema sisutihe ja viisakas - the letter should be concise and polite on hea mõte teha nimekiri - it is a good idea to make a list sissejuhatav lõik - the introductory paragraph teate mõte - the idea of a message vastus järelpärimisele - reply to inquiry tellimuse kinnitamine - order confirmation kaebused ja nõudmised - complaints and claims
Peegel - mina (looking-glass self) Me kujutleme, kuidas me teistele paistame, Me kujutleme ja reageerime sellele, kuidas me arvame, et teised meid hindavad, Me kujundame oma isiksuse sellest hinnangust lähtuvalt POOLIK VASTUS-puudub “kaheastmeline kommunikatsioon” 14. Milline on organisatsiooni ülesehituse baasmudel? Kollektiivsete eemärkide kindlaks tegemine, määratlemine.

Peegelahter - uuematel laevadel , kujutab endast “lõigatud” ristlejaahtrit Minimaalse vabapardaga laev - laev raskete ja massilastide (puistlastise) veoks nagu maak, süsi, nafta jne. Kõrgendatud vabapardaga laev - laev tükilasti (generaalkauba) ja kergete lastide, seal hulgas ka veeremi veoks (RO-RO tüüpi laevad) Avatud tekiga laev - tekk on avatav 60% või enama ulatuses.
Peegel - mina C. H. Cooley peegel-mina teooria • mina koosneb spetsiifilisest mina tundest, mida kujundatakse ja millele antakse lõplik sisu suhtluses tähtsate teistega • me näeme end teiste inimeste käitumise ja reaktsioonide peeglist • inimese arvamused enese kohta pärinevad sellest, kuidas ta teistele paistab ja millised hinnangud talle antakse
Peegeldurriis - ja liigpingeimpulss ķ*ri tõgo v-ni. Siirdetalitļuses võivaā pirrgelairrete porr: krri kahekordseid liigpirrgeid' ur,ua, ka enanr liitumisnähtused osa etelldab ka LC ahę|a resonants, kusjuures malrtuvuse Liiņingete põhjuseks võib ol'a rrritnrekordseļt įiletav juhut mootori rnälrise nrahtuws kere (maa) sūtes. Nimipinget

Peegel - ja hajutava pinna laiuste summat). Difraktsioonvôret saab kasutada valguse lainepikkuse määramiseks : λ = d . sinϕ / 2 d - difraktsioonvôre konstant (m) ϕ - max. vastava koha nurkkaugus vôre keskkohta läbivast ristsirgest k - max. järjekorra nr. ( 1; 2; 3; ... )
Peegelduste – kõik inimese teadmised 19. sajandi tööstusrevolutsiooni mõjul – vajadus pärinevad praktilisest kogemusest http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/ eriharidusega spetsialistide järele, mida formaalsed distsipliinid JohnLocke.
Peegeldav kuulamine on seotud ka täpsustamisega – juhul kui kuulaja täpselt aru ei saanud või kui on vaja täiendavat infot. Ning peegeldav on ka ümbersõnastamine – kuulaja poolne sama mõtte väljendamine teiste sõnadega, et kontrollida mõistmise täpsust.

Peegeldi – vähendab soojuskadu • Tuumkütus (uraan 235 ja 238 segu) • Neutronite aeglusti (vesi, grafiit) • Reguleerimisvardad, k=1 (kaadmium) • Soojuskandja (vesi) • soojusvaheti Tuumareaktori ehitus Tuumaenergia 235U lõhustamisel
Peegeldused – Maailma ühed seisundid võivad peegelduda teisest; psüühika; keel; millest ei saa rääkida, sellest tuleb vaikida Wittgenstein lõi analüütilise filosoofia (4=4). Kõik muu on see, mis ei mahu analüütilise filosoofia alla.
Peegel - , nahkkarpkalad ja koid  Aretuse käigus lihasaagis suurenenud võrreldes eellase sasaani ehk ulukkarpkalaga  Ühes tiigis saab pidada erinevaid karplasi, kuna nad toituvad erinevatest allikatest – plankton, ussikesed jms

Peegelindikaatoreis on indikaatori taga peegel ja vaataja näeb sel juhul sealt peegeldunud valgust. Esimesel juhul on indikaator keerulisem, kuna ta peab sisaldama ka valguallika, teisel juhul on aga nähtavus halvem, kuna kasutatakse üldvalgustust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Peegeldamine on partneri liigutuste eripära matkimine, näiteks hingamine sama kiiruse kui korraliku kontaktivõtmise puhul.  ja sügavusega või siis oma käte liigutuste Teenindust ja suhtlemist on loomulik alustada sõnaga TERE. See  vastavusse viimine partneri kõne tempoga/hingamisega. Selline tegevus loob on teenindusmaailma võtmesõna. Tere sõna sisaldab endas palju  suhetesse usaldust, tekitab kooskõla.
Peegeldamine on partneri liigutuste eripära matkimine, näiteks hingamine sama kiiruse ja sügavusega või siis oma käte liigutuste vastavusse viimine partneri kõne tempoga/hingamisega. Selline tegevus loob suhetesse usaldust, tekitab

Peegeldamist on käsitletud varem (alates lk 108). Õpetaja esitab lühidalt lapse tavapärase Kava arendamine koos lapse ja häiriva/kordarikkuva käitumise ja kutsub õpilast vaatama, milline tema käitumine välja õpetajatega.
Peegeldamine on võte, mida kasutavad kõik professionaalsed nõustajad, professionaalsed teenindajad ja müügiinimesed, head õpetajad, edukad ärimehed, suurepärased koolitajad, tunnustatud arstid ja kindlasti ka sekretärid.
Peegelkaamera ehk SLR (single lens reflex) puhul pääseb valgus läbi objektiivi peeglile, peegeldudes sealt mattklaasile ning sealt omakorda pentaprismale, mis võimaldab pildistatavaid asju õigetpidi näha ja teravustada.

Peegelpilt - alateadlik kopeerimine Tihtipeale võime jälgida, kuidas mõned omavahel suhtlevad inimesed istuvad või seisavad ühesuguses asendis. Sellest võib järeldada, et kahe inimese mõtted ja tunded on sarnased.
Peegeldamine - teeb nähtamatuks (pole tingimata paha) Läikimine - ajab segadusse kisjad (pole tingimata paha) Taustaga sulandumine - värvus ja muster sarnanevad taustale (hea) Raske märgata looma piirjoont.
Peegeldusvõimega on Ag(hõbe), sellest tehakse peegleid, ja teine väga heade peegeldusvõime omadustega on Al(alumiinium). Metallid on toatemperatuuril tahked, kuid Hg(elavhõbe) ei ole. Elavhõbeda sulamis temp.

Peegeldumisseadus - peegeldunud kiir, langev kiir ja selle langemispunktis keskkondade lahutuspinnale tõmmatud normaal asuvad ühes tasandis ning peegeldumisnurk on võrdne ja vastasmärgiline langemisnurgaga.
Peegelneuronid – annavad võime matkida, kaasa tunda, on seotud kõnevõime ja selle arenguga. Nt kui reklaamis modell sööb isuga jäätist siis võib see ka reklaami tarbijas vallandada naudinguelamuse.
Peegel on arvanud, et õlletegu, tähtis sündmus 19. ja 20. sajandi kehvades oludes, määras saarlaste pühad ja tähistamisviisid. Saartel on kogu jõuluaajal maskeerutud erinevateks olenditeks.

Peegelmina kontseptsioon - inimese minapilt kujuneb suheldes teiste inimestega, minapildi kujunemise protsess koosneb kolmest komponendist: 1. Inimese arvamus selle kohta, kuidas teised inimesed teda näevad.
Peegelpiltmina - oma minapilti näeme teiste inimeste käitumise ajal ja reaktsioonide peeglist. Inimese arusaamad enda kohta pärinevad: 1). In. arvamusest selle kohta, kuidas ma teistele paistan.
Peegeldumisseadus – langev kiir, peegeldunud kiir ja langemispunktist kahe keskkonna lahutuspinnale tõmmatud normaal asuvad ühes ja samas tasapinnas; peegeldumisnurk võrdub langemisnurgaga.

Peegeldust tuuleklaasilt – väsinud silmad, üksikud kortsud, rõhutamas su armastust murede vastu, ununenud naerukurrud ja horisontaalkriipsuks surutud suu, mis räägib rohkem siis kui ta vaikib.
Peegeldumisel on 100%, kui valgus langeb peegelpinnale Brewsteri nurga all. Sellisel peegeldumisel on kogu valgus polariseeritud ning elektrivälja vektorid on paralleelsed peegelpinnaga.
Peegeldumisseadus - Peegeldumisel on langemisnurk võrdne peegeldumisnurgaga ja langenud kiir, peegeldunud kiir ning langemispunkti tõmmatud pinnanormaal asuvad ühes tasandis. α=β

Peegeldumine - laine tagasipöördumist kahe keskkonna lahutuspinnalt lähtekeskkonda. Lainete murdumine- lainete levimissuuna muutumist ühest keskkonnast teise üleminekul.
Peegeldustasapind on paralleelne jooksva koordinaadistiku Z-teljega, saab ka ruumiliste objektide peegeldamist sooritada tavalise “kahemõõtmelise” peegeldamiskäsuga MIRROR.
Peegeldumisseadus – langemisnurk α võrdub peegeldumisnurgaga β . Langenud kiir, peegeldunud kiir ja langemispunktist tõmmatud pinna ristsirge asuvad ühel tasandil α =β;

Peegelkaameral on objektiivi ja sensori vahel peegel, mis suunab valguse pildiotsijasse. Kui sealt sisse vaadata, näeb täpselt seda, mis läbi objektiivi paistab ja pildile
Peegeldumisnurk on võrdne langemisnurgaga :β=α. 2.langev kiir, langemispunktist peegelpinnale tõmmatud ristsirge ja peegeldunud kiir on ühes ja samas tasendis.
Peegeldumisnurk on nurk peegeldunud kiire ja pinna normaali e. ristsirge vahel olev nurk. Murdumisnurk on nurk murdunud kiire ja pinna normaali vahel olev nurk.

Peegeldavad rah - vusvaheliselt kaubeldavate kaupade suhtelisi hindu, kuid ei kajasta rahvusvaheliselt mittekaubeldavate kaupade ja teenuste hindade erinevusi.
Peegeldumisel on langemisnurk võrdne peegeldumisnurgaga ja langenud kiir, peegeldunud kiir ning langemispunkti tõmmatud pinnanormaal asuvad ühes tasandis.
Peegeldumisseadus – Langev kiir, peegelduvkiir ja langemispunkti tõmmatud pinnanormaal asuvad ühes tasandis ning peegeldumisnurk võrdub langemisnurgaga.

Peegeldumisseadus - peegelduv kiir, langev kiir ja langemispunktist kahe keskkonna lahutuspinnale tõmmatud ristsirge asuvad ühes tasapinnas, alfa=beeta.
Peegeldunud impulss on piisavalt suure amplituudiga vaid sel juhul kui liini sisend-takistus ebahomogeensuse kohas oluliselt erineb liini lainetakistusest.
Peegel - läätsobjektiivide suhtelise ava määramisel tuleb arvesse võtta, et niisuguste objektiivide sisendava keskosa on ekraneeritud.

Peegeldumine on valguse levimise suuna muutumine keha pinnal ning valguse peegeldumisel valguse peegeldumisnurk on alati võrdne langemisnurgaga.
Peegeldumisseadus - Peegeldumine on valgusnähtus kui valguskiir langeb kahe keskkonna lahutuspinnale ja pöördub sealt tagasi esimesse keskkonda.
Peegeldumine peegeldumine tähendab laine suunamuutust kahe keskkonna lahutuspinnal, kus laine kas osaliselt või täielikult naaseb esimesse keskkonda.

Peegelahter - uuematel laevadel , kujutab endast “lõigatud” ristlejaahtrit Ahtertääv on tugev tala, millega lõpeb laeva ahter.
Peegeldumise abil – suundantenn kiirgas suure võimsusega kandjalainet ning tundlikud vastuvõtjad detekteerisid selle tagasipeegeldumisi.
Peegeldused – Maailma ühed seisundid võivad peegelduda teisest; psüühika; keel; millest ei saa rääkida, sellest tuleb vaikida

Peegeldav kuulamine on kuulaja käitumisviis, mis annab rääkijale teada, kuidas temast aru saadi. See aitab tal end paremini väljendada.
Peegeldus on pärpselt nii kaua, kuni peegeldav objekt seisab või peegeldav objekt seisab (a la veelomp). Kreml on Kremlo moodi.
Peegeldav kuulamine tähendab küsimist ja täpsustamist - juhul kui kuulaja täpselt aru ei saanud või kui on vaja täiendavat infot.

Peegeldumine tähendab laine suunamuutust kahe keskkonna lahutuspinnal, kus laine kas osaliselt või täielikult naaseb esimesse
Peegeldumine – kitsa kiirtekimbuna peegelpinnale langevad valguskiired on ka peale peegeldumist ligilähedaselt sama suunaga.
Peegeldamine - Flip   Flip Horizontal või Flip Vertical ööramispide (ringike). ta kujundi vajalikku asendisse.

Peegeldav kuulamine on seotud ka täpsustamisega - juhul kui kuulaja täpselt aru ei saanud või kui on vaja täiendavat infot.
Peegeldumine – Peegeldumine on valguse tagasipöördumine kahe keskkonna lahutuspinnalt sinna keskkonda, kust ta tuli.
Peegeldumisnurk – Muutke teksti laade nurk peegeldunud Teine tase kiire ja peegelpinna ● Kolmas tase ristsirge vahel.

Peegelpildi - mina teooria järgi on "mina" inimese ettekujutuste kogum, mille inimesed omandavad teistega suheldes.
Peegeldumisnurk on võrdsed. Valguse murdumine - valguse levimissuuna muutumine kahe läbipaistva keskkonna piirpinnal.
Peegeldamine on pelgalt illustratiivne – seda ei tohiks kunagi kasutada lapse häbistamiseks või alandamiseks.

Peegeldav kiht – niiskusele ja temperatuurimuutusele peab vineer küll vastu, päikese toimel võib aga pleekida
Peegeldumisvõime - õhukese peegelsile metallkiht kantakse peegliklaasitagaküljele, enamaste hõbe või alumiinum
Peegeldumis - ja murdumisseadused on lihtsalt rehkendatavad, kui tunneme funktsiooni ekstreemumi tingimusi.

Peegelpildi - mina – „mina“ inimese ettekujutluste kogum, mille inimesed omandavad teistega suheldes.
Peegelpilt - mina. Õppimise käigus kujunevad välja ka arusaamad iseendast, oma sotsiaalsest minast.
Peegelvõredel on samuti difraktsioon: ..on lainete paindumine tõkete taha; ..on paralleelsed jooned.

Peegeldav kuulamine – täpsustamine, ümbersõnastamine, tunnete peegeldamine, kokkuvõtete tegemine.
Peegeldunud laine on väiksema amplituudiga, kui langev laine, sest osa energiast neeldub koormuses.
Peegelahter - uuematel laevadel , kujutab endast “lõigatud” ristlejaahtrit (Joon. 3.7.).

Peegelvõte – inversioon vähikäik peeglis – inversioon-retrograad/retrograad-inversioon
Peegeldumiskadude vähendamiseks on soovitav, et optiline keskkond oleks sama murdumisnäitajaga kui valgusdiood.
Peegelindikaatoreis on indikaatori taga peegel ja vaataja näeb sel juhul sealt peegeldunud valgust.

Peegeldav kuulamine on kuulaja käitumisviis, mis annab rääkijale teada, kuidas temast aru saadi.
Peegeldumise vähendamiseks on kallimate kuvaritorude pind kaetud spetsiaalse helkimisvastase aine kihiga.
Peegeldumisnurk – nurk kahe keskkonna lahutuspinnale tõmmatud normaali ja peegelgunud kiire

Peegelpildi - mina enda nägemine teiste inimeste reaktsiooni ja käitumise tagajärjel.
Peegeldumine - laine tagasipöördumine kahe keskkonna lahutuspinnalt lähtekeskkonda.
Peegeldumisnurk on alati võrdne langemisnurgaga. Valguse levimise suund on pööratav.

Peegelkaameral on objektiivi ja sensori vahel peegel mis suunab valguse pildiotsiasse.
Peegelmina kontseptsioon – inimese minapilt kujuneb teistega suheldes, protsess 3 etapiline.
Peegeldamine – selle umber sõnastamine, mis ma kuulsin + tunnete peegeldamine.

Peegeldumisseadus - langev kiir,peegeldunud kiir ja pinna ristsirge on ühes tasandis.
Peegeldumine – nähtus, kus valguskiir pöördub esimesse keskkonda tagasi.
Peegeldamine – kliendi tunnete või tema sõnumi afektiivse osa kordamine.

Peegeldunud kiirgus e. albeedo-Pinnale langeva ja pinnalt peegelduva kiirgusenerg.
Peegeldumisnurgaks nimetatakse nurka peegeldunud kiire ja pinna ristsirge vahel.
Peegeldunud pingelaine on aga suuruselt ja märgilt võrdne langeva pingelainega.

Peegelduspilt on inimesega seotud, koduskäimise ärahoidmise abinõud.
Peegeldumine - heli kokkupuude pinnaga, osa energiast põrkab tagasi.
Peegelduse piirnurk - langemisnurk,millele vastav murdumisnurk on 90 kraadi.

Peegelsagedustest on võimalik vabaneda kvadratuurse segusti kasutamisega.
Peegelneuronid – aktiveeruvad enda tegutsemine ja vaatlemise korral.
Peegeldumisnurgaks beeta nim. nurka peegeldunud kiire ja pinna ristsirge vahel.

Peegeldumis - ja murdumisseaduse tuletamine Fermat' printsiibist.
Peegeldus on see meeltega tajutav näilisus, varjutegelikkus.
Peegelda protsessi – sõnasta seda, mis ja kuidas parasjagu toimub.

Peegeldumine mullaprofiilis - kasu-tatakse kihisemise määramist soolhappega.
Peegeldunud kiirguseks ehk albeedoks. Tume maapind neelab palju kiirgust.
Peegeldused - Enamasti labad kaetud peegeldamisvastase kattega

Peegelkaamerate objektiivid on vahetatavad, enamikel kompaktkaameratel mitte.
Peegel - a) kastmega kaetud taldrikupõhi b) tarendiga
Peegeldumisseadus – peegeldumisnurk on võrdne langemisnurgaga.

Peegeldusefekt – inimesed peegeldavad kontaktis suhtumist.
Peegelkaamera - sisseehitatud peegelnäidikuga fotoaparaat
Peegeldus - kohani (rikkekohani) on täisarv laineid

Peegeldavad klaasid – klaasi pinnale kantakse metalli kiht.
Peegelsaalis – Prantsuse kuningate kroonimise kohas.

Peegeldumisseadus - peegeldumisn. On võrdeline langemisn.
Peegeldumiskoefitsent on ühtlane võib paksus 300m piirduda.

Peegeldus on oluline lunastuse esimeseks astmeks.
Peegel – kajastab mõtteid ja alateadvust.
Peegeldi - peegeldab neutronid tagasi ainesse.

Peegeldab e - paber valgust nagu päris paber.
Peegelkaameratel on peegel, nagu ka nimetus ütleb.

Peegeldumisnurk on alati võrdne langemisnurgaga.
Peegeldi on vajalik valguse koondamiseks.
Peegeldumisel on vaguskiirte käik pööratav.

Peegel - , sõrm-, toru- ja kolblampe.
Peegeldi pind on pehme ja kardab kriimustusi.
Peegelpind on pehme ja kardab kriimustusi.

Peegeldus on aga endiselt probleemiks.
Peegel – peili Suhkur – sukeri

Peegeldumisnurk on võrde langemisnurgaga.
Peegeldunud kiirgus - maapinna soojuskiirgus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Peegelneuronid on omased nii inimestele kui ka ahvidele (monkey see, monkey do = õpitakse kopeerimise teel). Kui oled selgeks õppinud kopeerides, siis saad seda teistega koos teha ja mõistad ümbritsevat, empaatiavõime.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Peegelpind on sile klaasi pind, jää pind, veepind, poleeritud metalli pind jne. Alfa on langemisnurk ja beeta peegeldumisnurk. Peegeldumisel kehtib peegeldumis seadus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Peegelpildis kirjutamine tähendab sõnade paberile panekut nii,
Vote UP
-3
Vote DOWN
Peegelpildis kirjutamine tähendab sõnade paberile panekut nii, et neid saab lugeda vaid paberit peeglist vaadates.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõiste



Kirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto