Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte - sarnased materjalid

käit, arve, motivatsioon, õppimine, õppemeetod, taju, raskus, õpimotivatsioon, emotsioonid, kognitiivne, diskussioon, kodutööd, ootus, ülekanne, rühmatöö, informatsioon, kujutlus, õppematerjal, tempo, skeemid, kordamine, motiiv, hierarhia, lookus, kognitsioon, bandura, meetodid, õpetamine, algaja, mõtlemisvõime, maslow, baas, ajurünnak
Pedagoogilise psühhologia referaat
14
doc

Pedagoogilise psühhologia referaat

TARTU ÜLIKOOL Usuteaduskond Kätlin Liimets Kognitiiv-informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus. Informatsiooni töötlemine ja säilitamine erinevates mälustruktuurides. Metakognitsioon ja selle roll mõtlemises. Referaat Juhendaja: Ingrid Raudsepp Tartu 2012 Sisukord 1. Kognitiiv-informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus...........................................3 2. Informatsiooni töötlemine ja säilitamine erinevates mälustruktuurides................................. 5 ...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
Õppimise kognitiivsed ja konstruktivistlikud käsitused
10
doc

Õppimise kognitiivsed ja konstruktivistlikud käsitused

................................................. 4 3.Sensoorne register.................................................................................................................... 5 4.Lühiajaline mälu........................................................................................................................ 5 4.1.Õppimise tõhustamine........................................................................................................ 6 5.Pikaajaline mälu........................................................................................................................ 6 5.1.Semantiline ja episoodiline mälu........................................................................................ 7 5.2.Skeemid............................................

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
74 allalaadimist
KOGNITIIVSETE ÕPPIMISTEOORIATE KUJUNEMINE JA OLEMUS
17
pdf

KOGNITIIVSETE ÕPPIMISTEOORIATE KUJUNEMINE JA OLEMUS

...ks parim, kui õpilased õpiksid seda, mis õpetaja neile õppida annab, mis tähendaks seda, et õppimine oleks eesmärgipärane ja teadlik ning kindlustaks õigete teadmiste õppimise. Kahjuks ei ole see nii ja ka kõige sihipärasema õppimisega kaasneb tahtmatu õppimine, millel ei pruugi olla mingit seost õpitavaga. Kui õpilasele ei lähe mõni õppeaine korda, võib õpilane selle pealiskaudselt küll ära õppida, kuid ta jätab meelde hoopis õpetaja käitumise ja negatiivse emotsiooni küsitlemisega (Krull, 2001). Krull (2001) märkis, et „tahtlikus õppimises valdavad semantilise mälu kujunemise protsessid“ (lk 241). Semantiline mälu on mäluliik, mis sisaldab faktiteadmisi maailma kohta ja mis ei ole seotud isiklike mälestustega (Allik, Ra...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
141 allalaadimist
Pedagoogilise suhtlemise osade teemade konspekt
17
doc

Pedagoogilise suhtlemise osade teemade konspekt

...tu grupi sotsiaalselt aktsepteeritud, ei mängi rolle, mida grupp ootab ning tal pole sotsiaalselt aktsepteeritud hoiakuid inimese ja sotsiaalse tegevuse kohta ANTISOTSIAALNE KÄITUMINE ALASOTSIAALNE KÕITUMINE Tahtlikult vastupidi kolmes ülal pole veel ära õppinud, mida mida mainitud vallas (sotsiaalselt ühiskond nõuab 3 vallas aktsepteeritud käitumine, rollikäitumine, hoiakud) Antisotsiaalne käitumine kätkeb nii avalikku, kui varjatud käitumist. KURITEGELIK KÄITUMINE – vaade käitumisele legaalsest (õiguslik) vaatevinklist. Ehk seadussätete rikkumine (riiklik tasand). Antisotsiaalne käitumine Proosotsiaalne käitumine Heaolu väheneb ...

Pedagoogiline suhtlemine - Tartu Ülikool
109 allalaadimist
Psühholoogia alused
53
doc

Psühholoogia alused

...isel ehk mõjukamad on olnud: • Biheiviorism • Geštaltpsühholoogia • Psühhoanalüüs(sh freudism) • Humanistlik psühholoogia • Kognitiivne psühholoogia ...ja nende arendused. Teaduslikult usaldusväärsemaid teadmisi on nendest pakkunud biheiviorism, geštaltpsühholoogia ja kogntiivne psühholoogia kui eksperimentaalsed suunad. Biheiviorism (ing k behaviour-käitumine) on psühholoogia suund, mis rajaneb tingitud reflekside uurimisel füsioloogias ja eksperimentaalpsühholoogia rakendamisel loomade käitumise( eriti õppimise) uurimises. Oluliseks daatumiks 1913.a., kui John B. Watson avaldas artikli , kus psühholoogiat käsitleti teadusena käitumisest. Biheiviorismi järgi on teadusliku psühholoogia aineks inimeste ja loomad...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
493 allalaadimist
Emotsioonid
13
rtf

Emotsioonid.

...i on kärsitus hoopiski ootusärevus (ütleme, enne  armastatuga   kohtumist).   Vastavalt   mõnede   psühholoogide   arvamusele,   haarab   niisugune  tõlgendusprotsess  meid  alati,   kui  tunneme   mingit   emotsiooni  (Schlachter   ja   Singer,   1962;  Mandler,   1975,   1984).   Seades   nende   vaated   silmade   ette,   alustame   vaidlust   mõningate  varasemate emotsiooniteooriate seisukohtadega. James­Lange teooria Emotsioonide teema on hämmingut tekitanud juba mitme põlvkonna uurijates. Psüholoogid ja  bioloogid   on   saavutanud   mõnevõrra   mõistuspärast   edu   emotsionaalsete   seisundite  objektiivsuse ning nende kehaliste ilmingute uurimisel; näideteks võib tuua hir...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
267 allalaadimist
Motivatsioon ja vajadused
19
ppt

Motivatsioon ja vajadused

... alluvad ööpäevatsüklile, milles kõige olulisem on päevase ärkveloleku ja une vaheldumine 2. Nälg ja söömine- nii keha kui ka vaim vajavad energiat, et normaalselt toimida. 3. Janu ja joomine 4. Suguiha ja seksuaalsuhted- Inimese seksuaalmotivatsioon, mille bioloogiline otstarve seisneb oma geenide säilitamises järglaskonnas ja seeläbi liigi säilitamises. 5. Sõltuvus uimastitest Kultuuriline motivatsioon ? Enesele suunatud ehk arengumotivatsioon. ? Teiste inimestega suhete loomisele ja säilitamisele suunatu ehk sotsiaal-kultuurilised motivatsioonid Arengumotivatsioon On püüdluste kogum iseenda võimete, oskuste ja iseenese ning oma suhete paremaks muutmiseks. Näiteks; ? U...

Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
48 allalaadimist
Sotsioloogia eksamiküsimuste vastused
16
doc

Sotsioloogia eksamiküsimuste vastused

...alati kas tugevama poole domineerimist või jõudude tasakaalu. Selles sisaldub varjatud pinge, millest küpseb uus konflikt (võitlus rõhutute ja rõhujate vahel). Konflikti põhjusena nähakse eraomandust, võimusuhteid, ebavõrdsust. Ühiskonnas valitseb klassistruktuur, inimeste toimimine on mõjutatud klassiteadvusest. 3. Sotsiaalse side tekkimise etapid 1. RUUMILINE KONTAKT - inimeste vahetu või kaudne kokkupuude, mis võimaldab teada saada üksteise omadustest 2. PSÜÜHILINE KONTAKT - huvi tekkimine teise inimese mingite omaduste vastu, vastastikuse huvi tekkimine 3. SOTSIAALNE KONTAKT - ühepoolse või vastastikuse huvi alusel asuvad inimesed vahetama esemeid ja tähendusi 4. SOTSIAALNE TOIMING - teadlik tegevusakt, mille eesmärgiks on muuta teis(t)e in...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
317 allalaadimist
Kognitiivne areng
8
doc

Kognitiivne areng

... Sensomot e Tahteline Sensoorne d oorsed Episoodili Tahtejärgn Lühimälu Suuline Kirjalik Mitte- Tunnetusli ne e Püsimälu kontaksed kud Protse- duuriline Motoorne ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
164 allalaadimist
Didaktika 2-töö õppeviisid
3
odt

Didaktika 2. töö õppeviisid

...mese tegevuse keskne pürgimus realiseerida igaleühele omast arengupotentsiaali. Freire: Õpetaja on isik, keda ennast õpetatakse dialoogis õppijatega. Igaühel on teatud põhiõigused, õigus individuaalsusele. Õppimine lähtub sisemisest aktiivsusest. Oluline on õppima õppimine, pidev avatus oma kogemustele ja muutustele ning teadmine sünnib inimestevahelises suhtlemises. Väljastpoolt antud hinnang õppimisprotsessile on teisejärgulise tähtsusega. Teadmine on isiklik, suhtlemise kaudu arenev. Õppimine on protsess, kus teadmisi luuakse kogemuste muutuste kaudu. H lähenemisviis eeldab õppija teadlikkust endast. - Keskne idee realiseerida igale inimesele omast arengupotensiaali. Õpetaja on isik, keda õpetatakse dialoogis õppijateg. Õppimine lähtub sisemis...

Koolieelne didaktika -
25 allalaadimist
Psühholoogia kordamisküsimused ja vastused
6
doc

Psühholoogia kordamisküsimused ja vastused

...llised tegurid soodustavad, millised pärsivad mälu ja tähelepanuga seotud protsesse? Mälu pärsivad- ajukahjustus(amneesia), interferents e. vastastikune häirumine,valede taastamistunnuste olemasolu, konteksti mõju. Mälu soodustavad- mõtestatud kordamine,jaotatud õppimine, känkimine,materjali objektiivne ja subjektiivne organiseeritus. Tähelepanu pärsivad- stressorid,müra,ärevus,amfetamiin,nikotiin,alkohol,rahustid,magamatus. Tähelepanu soodustavad- kontsentratsioon, esmasuse printsiip, päevane aeg,intensiivsemad signaalid. 5. Milliste psühholoogiaga seotud teemadega tegelevad rahvusvaheliselt tunnustatud Eestist pärit psühholoogid? Kognitiivpsühholoogia(Endel Tulving) arengupsühholoogia(Jaan Valsiner)isiksuse- ja tajupsühholoogia(Jüri Allik 6. Mi...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
295 allalaadimist
Sotsiaalpsühholoogia
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

...itiline pilk selle suhtes, kuidas teised hindavad mind, korrigeerimine positiivse enesehinnangu suunas (peeglit tuleb korrigeerida). Mina (self) – eneseteadvuse väljendus, see, millega inimene ennast samastab Mina ja roll. Roll kui ühiskonnas väljakujunenud käitumismudel, mis on põlvest-põlve edasi antavad ja aktsepteeritavad (laps, üliõpilane, kaitseliitlanee). Roll on käitumisreeglite kogum. Rollieeskirjad, rolliootused, rollikonfliktid. Rolliväline käitumine. Rollikonflikt – inimese poolt täidetavad rollid ei sobi omavahel või ootustega kokku. Nt lähen arsti juurde, kõhu peal on punane laik, siis vaadatakse seda AGA kuid kui tuleb õhtul ukse taha ja ütleb, et vaatame, siis natuke veider. Keemiatehase juht ja emaksolemine korraga. Mina kompone...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
417 allalaadimist
Eelkoolipedagoogika mõisted
4
doc

Eelkoolipedagoogika mõisted

EELKOOLIPEDAGOOGIA MÕISTED EKSAMIKS Pedagoogika teadus inimese kasvatamisest ja õpetamisest tema ealise arengu erinevatel etappidel Pedagoogika teaduse uurimisaineks on isiksuse kasvatusprotsess haridus areng ja väljakujunemine Kasvatus tingimuste teadlik muutmine et toimuks kasvamine paremini Laiemas tähenduses kasvatus on isiksuse arengu toetamine selle suunamine Kasvatus lähtub sellest et lapses toimus iseregulatsioon ja seda tuleb toetada Kasvatus on lapse kasvamise toetamine...

Haridus - Tallinna Ülikool
111 allalaadimist
Meetodid kirjaliku ja suulise tekstiga töötamiseks
7
docx

Meetodid kirjaliku ja suulise tekstiga töötamiseks

...ta küsimusi, Read- loe, Reflekt- mõtle, Recite- arutle ja meenuta ning Review- korda üle. (Krull 2000: 371) PQ4R-i meetod aitab arendada järgmisi õpioskusi (Weinsteini ja Mayeri näitel): kordamis- ehk meeldejätmisoskus (suutlikkus hoida informatsiooni alal lühiajalises mälus), arendus-ehk seostamisoskus (suutlikkus luua uue ja juba tuntu seosed), organiseerimisoskus (võime integreerida uut informatsiooni juba olemasolevate teadmiste ja oskustega), monitooroskused ( suutlikkus arendada õppimisel oma metagognitiivset teadvust, st teadvustada kogu õpitegevust), emotsionaalse kohanemise oskused (hõlmavad õpioskusi, mida on vaja selleks, et motivatsiooni alal hoida). (Krull 2000: 369-370) Andersoni jt (2001) klassifikatsiooni tähenduses aitab PQ4R mudeli jär...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
Kognitiivne paradigma - mälu
8
doc

Kognitiivne paradigma - mälu

Tallinna Väike-Õismäegümnaasium Kaidi Adamberg 11b Kognitiivne paradigma Mälu Õpetaja: S.Elving 2 Tallinn 2007 SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................................................................3 1. LÜHIAJALINE MÄLU..........................................................................................................5 1.1. Lühiajalise mälu kestus................

Psühholoogia - Keskkool
55 allalaadimist
Psüholoogia harud ja rakendamisvõimalused
15
doc

Psüholoogia harud ja rakendamisvõimalused

...ba korvi. Poisi nägu oli küll tuttav, kuid Annel ei tulnud ta nimi meelde. Siiri oli suur tüdruk, kuid ometi kartis ta pimedust. Vello surus maha soovi telerit vaadata ja hakkas õppima kontrolltööks – kõigis nendes näidetes on mitmeid psüühilisi nähtusi: taju, mälu, tundmus ja tahe. Joonisel (Lisa 1) selgub, et psüühilised nähtused jagunevad kolmeks alaliigiks: psüühilised protsessid, psüühilised seisundid ja psüühilised omadused. Psüühilised protsessid on: aisting, taju, mälu, mõtlemine, fantaasia, tundmused ja tahe. Psüühiliste seisundite alla kuuluvad sellised pikemaajalised psüühilised nähtused nagu ärritatus, hajameelsus, rahulolu, tähelepanelikkus ja väsimus. Psüühilised omadused on veelgi pikema kestusega, nad on inimesel...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
164 allalaadimist
Organisatsioonikäitumise eksamikonspekt
14
doc

Organisatsioonikäitumise eksamikonspekt

...kategooriasse. • Taju valivus - tajumisel inimene valib ümbritsevast maailmast talle sobiva ja vajaliku informatsiooni. Taju valivus sõltub tajuja välistest faktoritest (tajutava objekti või sündmuse omadustest ja tajuja sisemistest faktoritest (motivatsioon, kogemused, huvid jne). Taju sõltub ka tujust, tajuja ja tajutava omavahelistest suhetest, hoiakutest, rolliootustest. • Taju konstantsus - inimene tajub objekti (või selle omadusi) muutumatuna sõltumata sellest, et kontekst on muutunud. Nt tajume järve ikka veekoguna, olgu ta jääs või mitte. 3 6. Kirjelda isiku tajumise etappe ning selles kasutatavaid tajumehhanisme. Millised on etappide ja mehhanismide vah...

Organisatsioonikäitumine - Tallinna Tehnikaülikool
263 allalaadimist
Õppimine ja mälu
9
doc

Õppimine ja mälu

Tartu Kunstigümnaasium Psühholoogia 10.b klass Õppimine ja mälu Referaat Tartu 2009 Sisukord 1. Õppimine 3 2. Õppimise mehhanismid 3 3. Mälu 4 4. Mälu liigid 6 5. Mäluhäired 7 6. Kokkuvõte 8 7. Kasutatud kirjandus 9 2 1. Õppimine Õppimine on protsess, mille käigus kujunevad kogemuse vahendusel suhteliselt püsiv...

Psühholoogia - Keskkool
44 allalaadimist
Mõisted
18
doc

Mõisted

1.Juht (tasandite järgi, valdkondade järgi) 2.Juhi rollid (tegevused) 3.Juhtimisoskused 4.Strateegiad juhtimiseks 5.eduka ettevõtte tunnused 6.Juhtimisvead(Robert Hartley) 7.Organisatsiooni mõiste 8.Organisatsiooni arengufaasid 9.Organisatsioonimudeli komponendid 10.Mikro- ja makrokeskkond 11.Organisatsioonikultuur 12.Eesmärk 13.Visioon 14.Missioon 15.Väärtused 16.Strateegia 17.Strateegiline planeerimine 19.Meeskond 20.Meeskonna areng 21.Koostööoskused 22.Emotsionide juhtimine ja emotsioonide pendel 23.Personalitöötajad 24.Personalitöö eesmärgid 25.Personali valik 26.Personali hindamine 27.Koolitus ja arendamine 28. Töö tasustamine 30.Eestvedamine 31.Edukate liidrite isiksuseomadused 32.Käitumisteooriad 33.Situatsioonilised teooriad 34.Võimu allikad 35.Motivatsiooniteooriad 36.Konfliktid, nende lahendamine 37.Kontroll (liigid ja teostamine) 38.Infosüsteemid 39.Innovatsioon 40.Kvaliteedijuhtimine

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
475 allalaadimist
TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES
17
doc

TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES

...llandi teooria erinevatel vajadustel ja nende rahuldamisel. McClellandi teooria käsitleb aga väiksemal hulgal vajadusi. David McClelland arendas välja saavutusmotivatsiooni ehk õpitud vajaduste teooria. Selle teooria kohaselt isik, kellel on kõrge saavutusmotivatsioon, saab enda ületamist nõudvate ülesannetega teistest paremini hakkama. Kui aga ülesanne on lihtne või kui selle sooritamiseks on vaja ühist tööd, saavad nende ülesannetega paremini hakkama isikud, kellel on teistsugused motiivid. (Virovere jt 2004: 68) McClelland rühmitas vajadused osaduse-suhtlemise ehk kuulumise, autoriteedi ehk võimu ja saavutuse vajadusteks ning väitis, et igal indiviidil on oma domineeriv vajadus, millele vastavalt tuleb teda motiveerida ning luua talle...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
247 allalaadimist
Kognitiivne psühholoogia
3
docx

Kognitiivne psühholoogia

Psühholoogia - Keskkool
69 allalaadimist
Õppimine - Referaat
10
doc

Õppimine - Referaat

Õppimine 1 Sisukord Mis on õppimine? lk 3 Õppimise mehhanismid lk 4 Mälu osa õppimisel lk 7 Mälu liigid lk 7 Mälu protsessid lk 8 Kasutatud kirjandus lk 10 2 Mis on õppimine? Õppimine on lai mõiste, sest õppimise tulemusena peavad inimese (ka looma) käitumises toimuma muutused. Seda on lihtne segamini ajada omandamisega, mille tähendus on tegelikult palju kitsam ja toetub tihti erinevalt õppimisest ainult mälule. Psühholoogilises tähendus sõn...

Psühholoogia - Keskkool
95 allalaadimist
Õppimise kognitiivsed käsitlused-kognitiivne õppimine
4
docx

Õppimise kognitiivsed käsitlused, kognitiivne õppimine

Kognitiivne õppimine On olemas kaks õppimisteooria liiki: *biheivioristlik ja *kognitiivne Lähemalt tuleb juttu kognitiivsest õpiteooriast Kognitiivse õppimisteooriaga on seotud sellised isikud Tolman Rescola Kamin Seligman 1950 ndatest Kognitiivse õpiteooria järgi on õppimises keskne koht info sisemisel ümbertöötamisel mille tulemusena omandab inimene info vastuvõtuks lahtimõtestamiseks ja probleemide lahendamiseks tarvilikke sisemisi mudeleid Õppimise kognitiivset protses...

Psühholoogia - Estonian Business School
67 allalaadimist
Õppimine
19
doc

Õppimine

... 2 SISSEJUHATUS Mina valisin sellise teema, sest kõik inimesed puutuvad õppimisega iga päev kokku. Koolis õpime me matemaatikat, eesti keelt, psühholoogiat, füüsikat ja paljuid teisigi aineid. Enda töös üritan keskenduda sellele, mis õppimine, kui psühholoogiline protsess on. See huvitab mind just selle pärast, et kõik inimesed tegelevad sellega pidevalt. Tegelikult ju ei teatagi, kuidas see täpselt toimub. Just selle pärast valisingi selle teema, et selgust vähemalt enda jaoks tuua. Mälu on see, mida kasutame pidevalt enda elus. Koolis õppides üritame midagi meelde jätta. Mälu on siis see, kuhu see info läheb. Töö käigus loodan sellest rohkem teada saada ning loodan, et ka teised, kes mu tööd lugevad, saa...

Psühholoogia - Keskkool
222 allalaadimist
Eesti psühholooge
15
doc

Eesti psühholooge

...giasse, iseseisvus teadusloomingus, uurimistöös saadud uutel teadusfaktidel põhinevad teoreetilised konseptsioonid, rahvusvaheliselt tähelepanu äratanud tööde mitmekesisus. Siinkohal on kirjeldatud ainult psühholoogide tegevusvaldkonda. Endel tulving  Professor mälu: Toronto Ülikooli emeriitprofessor Endel Tulving kuulub 100 maailma tuntuima sotsiaal- ja käitumisteadlase nimekirja. Fotol oma maja tagaaias koos oravakindla linnumajaga. KRISTER KIVI Teenekaim ja kuulsaim eesti soost psühholoog (viidete koguhulk teadusperioodikas, monograafiates ja õpikutes ulatub kümnetesse tuhandetesse). Tema teadustegevus ja –saavutused on leidnud tunnustamist väga paljudes erinevates vormides. Ta on olnud paljude teadusajakirjade toimetuskolleegiumides (nt Ps...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
121 allalaadimist
Psühholoogia
37
odt

Psühholoogia

...ahendamisest. Kui lahenduse otsimisel meenutatakse ja kasutatakse oma eelnevaid kogemusi, siis on tegemist taastava e reproduktiivse mõtlemisega. Kui üritatakse leida uusi teid, siis loova e produktiivse mõtlemisega. Tavaliselt võtab inimene probleemi lahendamisel appi nii mälu kui fantaasia. Võimalike variantide seast valitakse sobivaim lahendus, kui see pole õige, tehakse uus valik. Õige lahenduseni jõudmiseks kasutataksegi enim just katse ja eksituse meetodit. Variante võib proovida tegelikult või neid vaid mõttes läbi mängida. Probleemi lahendamises on võimalik eristada 4 etappi (Wallas, 1980): 1. ettevalmistav etapp – õpitakse probleemi tundma. Kui probleem on selge on kindlat lahendust kerge leida – hästidefineeritud probleem. Kui lah...

Psühholoogia - Keskkool
83 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast - konspekt
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

...n, N.C. (2005). Juhatus psühholoogiasse. Tallinn, Balti Raamat Butler, G., McManus, F. (2002). Psühholoogia. Põgus sissejuhatus. Tallinn, Kupar Kalat, J.W. (1996). Introduction to psychology. 4th ed. Brooks/Cole Publishing Company. Pacific Grove, USA Tulving, E. (1994). Mälu. Tallinn, Kupar Õppetöö sisu ja ajakava: Loengud/ Teema, sisu lühikirjeldus praktikumid I Ülevaade psühholoogia valdkonda kuuluvatest teemadest. Psühholoogia kujunemine teaduslikuks distsipliiniks – psühholoogiliste teemade käsitlusi eri ajajärkudel. Erinevate perspektiivide ülevaatlik tutvustus. II Psühholoogia meetodid: eksperiment, vaatlus, intervjuu, küsimustikud. III Inimene kui bio...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
582 allalaadimist
Turunduse eksam
69
doc

Turunduse eksam

.... Seepärast on oluline valida uudseid, dünaamilisi, kontrastseid, värvilisi ja ootamatuid ärritajaid (kõike, millega ei olda harjunud). • Seotus huvi või vajadusega: tähele pannakse rohkem seda infot, mis seondub inimeste hetkeprobleemide või huvidega. 20. Taju ja mälu Taju (perception) on psüühiline protsess, mille käigus inimese teadvuses tekib teda ümbritsetavatest esemetest ja nähtustest ettekujutus. Erinevalt tähelepanust ei toimu siin üksnes informatsiooni selekteerimine, vaid ka korrastamine ja tõlgendamine. Meeleorganite (nägemis-, kuulmis-, haistmis-,maitsmis- ja kompimismeel) poolt vastuvõetud info seostatakse varasemate teadmiste ja kogemustega ning kujundatakse uus, täiustatud ettekujutus. Taju on subjektiivne: kaks inimest tajuvad sama är...

Turundus - Tartu Ülikool
235 allalaadimist
Arengupsühholoogia loengukonspekt
15
docx

Arengupsühholoogia loengukonspekt

...saab alguse 4-5 elukuu)- esimesed katsed ennast sümbiootilisest sulamist eristada. Tekib see, et imik hakkab võrdlema ema teiste inimestega. Psühholoogiline sünd (MINA looma hakkamine). 2. Harjutamine (saab alguse 7-10 elukuu)- aktiivse liikumise õppimine, tekib autonoomia tunne, ta saab ennast iseseisvalt emast eraldada kehaliselt. 3. Lähenemine (saab alguse 16-19 elukuu)- nüüd laps tajub selgemine oma eraldiolekut emast, seetõttu tekib tugev eraldatuse ärevus ja algab tervikliku mina kujunemine ja soo-identsuse kujunemine. 4. Emotsionaalse objekti konstantsus ja individuaalsus (algus u 30 elukuud)- püsivn individuaalsustunne ja mina- konseptsioon. Emotsionaalne obje...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
596 allalaadimist
Arengupsühholoogia
12
doc

Arengupsühholoogia

...osa süsteemist, mille ülesandeks on luua side vanema ja lapse vahel • seostatakse sotsiaalsete stiimulitega, vallandub kergemini reaktsioonina tuttavale inimesele Sotsiaalne naeratus: • u 3kuuselt • vastastikusus • sotsiaalne kaaslane Imprinting - õppimine, mis toimub väga varases eas ja on aluseks lapse kiindumusele emasse Seotus – võime luua keskendunud, püsivaid ja emotsionaalselt tähenduslikke suhteid oluliste teistega (mõjutatud sotsiokultuurilise konteksti poolt) 5 Maccoby (1980): imik otsib lähedust esmase hooldajaga, esmasest hooldajast lahutamisel tekib distress, samuti rõõmustamine taaskohtumisel. Pidevalt on oluline hooldaja reak...

Arengupsühholoogia -
216 allalaadimist
Individuaalsete erinevuste psühholoogia konspekt eksamiks
5
docx

Individuaalsete erinevuste psühholoogia konspekt eksamiks

...eetriline test on reliaabne (püsiv), valiidne (kehtiv), standardiseeritud (testitud paljudega-üldistatud). Vaimsed võimed ennustavad, kui keerukat tööd keegi teeb; isiksus ennustab, millist tööd keegi sel tasandil teeb. Ind erinevuste psüh pärineb 19. ja 20. saj kolmest traditsioonist: sügav usk individualismi, huvi teadvustamatuse ja irratsionaalse vastu isiksuses, mõõdetavuse ja mõõtmise rõhutamine. 19. saj romantism -> rõhutas spontaansust, impulsiivsust, irratsionaalsust kirjanduses, kunstis ja filosoofias. Isiksusepsüh-s avaldus see S. Freudi (1856-1939) töödes. 1914 E Thorndike „Kui miski eksisteerib, siis eksisteerib see teatud koguses, kui see eksisteerib teatud koguses, siis saab seda mõõta“. 1917 Woodworth’s Personal Data Sheet – IQ testide...

Individuaalsete erinevuste... - Tartu Ülikool
180 allalaadimist
Lapse arengu tundmaõppimine ja mõjutamine
7
docx

Lapse arengu tundmaõppimine ja mõjutamine

...). Seisund, mille puhul lapsel on raskusi keskendumisega ja tavapärastele käitumisreeglitele allumisega. ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas. See põhjustab märkimisväärseid toimetulekuraskuseid lapse erinevates tegevusvaldkondades, nagu õppimine, suhtlemine täiskasvanute ja eakaaslastega, huvialategevus. ATH kuulub hüperkineetiliste häirete gruppi, mille põhitunnusteks on tähelepanu puudulikkus, motoorne üliaktiivsus ja impulsiivsus. Kui lapsel on ülekaalus üliaktiivsus ja impulsiivsus, siis ta: - on rahutu, kärsitu, nihelev, püsimatu; - lahkub oma kohalt, ei suuda paigal püsida; - ei suuda vaikselt mängida, räägib ja lärmab pidevalt ja häälekalt ning ei suuda mängudes oodata oma korda; - on äärmiselt impulsii...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
138 allalaadimist
Kohtupsühholoogia
21
doc

Kohtupsühholoogia

...etodid Need meetodid rajanevad eeldusel et tajutud info on oma olemuselt ja kognitiivselt struktuurilt teistsugune kui verbaalne looming st tekstistruktuur peaks erinema meelde tuletamise ja välja mõtlemise protsessi puhul Isik väidab mälestuste puudumist: mälulüngal peab olema mingi põhjus peatraumaga millele järgneb teadvusekaotus kaasneb mälulünk mis hõlmab ka traumaeelset perioodi „Mälestuste taastamine“ hüpnoosi abil on rakendatav vaid neil juhtudel kui subjektiivselt tajutav mälulünk on põhjustatud psühhotraumast Ei ole tõendeid selle kohta et hüpnoos parandaks mälu olulise informatsiooni meenutamisel või mistahes materjali äratundmisel Hüpnoos võib olla väga kasulik olukordades kus ohvril on ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
136 allalaadimist
Õppimine ja mälu
7
doc

Õppimine ja mälu

Õppimine ja mälu Tallinn 19.04.09 1 Õppimise psühholoogiline käsitlus Psühholoogiateadus käsitab õppimist märksa laiemalt, kui me seda mõistet tavaelus oleme harjunud lahti mõtestama. Õppimine ei piirdu ainult koolipingis omandatuga, vaid näiteks leiab aset juba ka millegi korduva läbitegemisel vilumuse suurendamisel, sügavatel läbielamistel või pingsal mõtlemisel. Õppimise põhisisuks on sellele vastavalt käitumises suhteliselt püsivaid muutusi põhjus...

Psühholoogia - Keskkool
93 allalaadimist
Motivatsioon ja tööga rahulolu
18
doc

Motivatsioon ja tööga rahulolu

... Ei ole võrdsed Töötaja on rahul ja ei muuda Töötaja tunneb ennast käitumist ebamugavalt ja võtab midagi ette Kui inimene võrdleb enda vastavat suhet teistega, võib ta teha ühe kolmest järeldusest (Alas 2004: 126): • temale antud tasu ja tema poolt tehtud jõupingutuste vahekord on samasugune kui teistel töötajatel; Motivatsioon ja tööga rahulolu 13 • mõne teise töötaja vahekord on parem kui temal (sama tööd tehes, samasuguse vastutuse ja töötingimuste juures, on teisel töötajal palk kõrgem kui temal); • teise töötaja vahekord on halvem kui temal. Kui inimene tajub, ...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
438 allalaadimist
ERIPEDAGOOGIKA ÕPIMAPP
34
pdf

ERIPEDAGOOGIKA ÕPIMAPP

...vse, motoorse, sotsiaalse ning kõne arendamise ülesasnded. Missugused arenguvaldkonnad on kõigil erivajadustega koolieelikutel rohkem või vähem hälbinud? Tajude areng, kõne. Millised ühised erivajadused on vaja rahuldada kõikidel erivajadustega koolieelikutel? Taju, mälu, mõtlemine, kõne. Mis on varajase sekkumise olemuseks? Põhimõtted on, et lapse arengu kõrvalekaldeid tuleb võimalikult varases eas tähele panna, mida varem seda parem. Millal on vaja märgata lapse erivajadusi? Kui laps ei saa enam hakkama tavarühmas. Millised lülid peavad kindlasti olema varajase sekkumise koostöövõrgustikus? 2 Lapsevanem, psühhiaater, lastearst, erialaarst, psühholoog, eripedagoog lo...

Eripedagoogika -
250 allalaadimist
Tunnetus protsessid
7
doc

Tunnetus protsessid

...a ühte sama tööd. -on sotsiaalne programm, kui puudub tähelepanu, oleme ükskõiksed. -on meie suhete regulaator. Tähelepanu liigid Passiivne – tahtmatu : sõltub ärritajate eripärast Tahteline – eeldab pingutust ja aktiivsust: õppimine, kirjutamine, lugemine.. -häirivad müra, valu, väsimus, magamatus, alkohol. -on nõrgem kella 4-5 ajal nii öösel kui ka päeval. Kõrgpunkt on kella 11-12 ja õhtul kella 20. Inimesel on raske märgata uusi olukorra muutusi, suhtlemisel partneriga muutusi meeleolus. Väljaspoole suunatud tähelepanu on võime panna tähele ümbritsevat. Sissepoole suunatud tähelepanu on avatud suurema info vastuvõtmiseks. Taju ja aistingud -On tegelik pilk maail...

Psühholoogia - Keskkool
46 allalaadimist
Arenguspsühholoogia konspekt
22
doc

Arenguspsühholoogia konspekt

... • Füüsiline areng – kuidas erinevad kehastruktuurid „küpsevad“ Nt kasv (pikkus) • Motoorne areng – motoorsete oskuste progresseeruv omandamine Nt kirjaoskus (peenmotoorika) • Kognitiivne areng – taju, keel ja kõne, mälu Nt lühimälu – intellektuaalsete funktsioonide kasv • Sotsiaalne areng – muutus viisides, kuidas suheldakse teistega, tuleb arvestada kõike eelnevat I II 1) Imik (kuni 1 e.a) 1) Viljastumine 2) Väikelaps (1-3) 2) Sünd (1/1,5 (kõnd)) 3) Mudilane (3-5) 3) Väikelaps (1-3...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
248 allalaadimist
Õpetaja koolis ja ühiskonnas
19
doc

Õpetaja koolis ja ühiskonnas

...pp 1992 põhikooli õppekava 1993 keskkooli õppekava(pigem sisukirjeldused kui päris õppekavad) TPÜ Haridusuuringute Instituut ja HM ainenõukogud 1994 õppekavaprojekt (õppekava pandi üldhääletusele) 1996 Eesti põhi- ja keskhariduse riiklik õppekava (rakendus kolme aasta jooksul kooliastmeti) 2002 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava “Curriculum tüüpi” õppekava (2006/7 oleks pidanud tulema uus õppekava.) 2010 Põhikooli riiklik õppekava, Gümnaasiumi riiklik õppekava Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava Vabariigi Valitsuse 25. Jaan 2002.a. määrus nr 56 Vabariigi Valitsuse 28. Jaan 2010.a. määrus nr 14 RÕK-i alusel koostab iga kool oma õppekava RÕK koosneb: • üldosast( lähtealus, eesmärgid, kohustuslikud ained, õppekoraldus, ...

Õpetaja koolis ja ühiskonnas -
82 allalaadimist
õiguspsühholoogia
32
doc

õiguspsühholoogia

... avaldub produktiivse mõtlemise võimes, oskuses edukalt jõuda ülesannete lahendustele, samuti oskuses rakendada oma teadmisi ja vilumusi ümbrusega edukal kohanemisel. Intelligentsus isiksuse omadusena on lahutamatult seotud kognitiivse arenguga, s.o tähelepanu, mälu, mõtlemise, tegevuse kavandamise ja probleemide lahendamisega. Laias tähenduses kuuluvad kognitiivsete protsesside hulka ka sotsiaalsed kognitsioonid ehk teistest inimestest ja nende käitumisest arusaamine ning keelelised ja kommunikatiivsed võimed.Tänapäevased uuringud näitavad, et madala intelligentsuse ja kuritegeliku käitumise vahel on selge ja stabiilne seos. See tähendab, et kui võtta ühte gruppi kõik kurjategijad ja võrrelda seda mittekurjategijatega, saaksime resultaadi, mille ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
510 allalaadimist
PSÜHHOLOOGIA EKSAMIKS
10
docx

PSÜHHOLOOGIA EKSAMIKS

...Inimene on oma olevuselt positiivne, loov ja taotleb arengut. Kognitiivne ehk Jean Piaget Uuritakse info vaimset töötlemist, teadmiste tunnetuspsühholoog Endel Tulvik omandamist, info säilitamist mälus ja selle a Lev Võgotski kasutamist. Ulric Neisser Psühhobioloogia Roger Sperry Inimkäitumist seletatakse, kui ajust toimuvate Eric Kandel keemiliste ja bioloogiliste protsesside tulemust. 5) Psühholoogia harud ja millega neis tegeldakse Teoreetilised harud Rakenduslikud harud Üldpsühholoogia-uurib terve Koolipsühholoogia; Nõustamispsühholoogia in...

Psühholoogia - Keskkool
20 allalaadimist
Eeva Hujala raamatu-Uuenev alusharidus-
5
doc

Eeva Hujala raamatu "Uuenev alusharidus"

Tähtsamaid mõtteid Eeva Hujala raamatust „Uuenev alusharidus“ Eelõpetuse teooriast praktikasse: Pedagoogiline teadlikkus eelõpetuse arengu alusena: Probleemiks tänapäeval on pedagoogilise teadlikkuse süvendamine Pedagoogilise teadlikkuse struktuur eelõpetuses: 1 Teoreetiline teadlikkus – teadmine lapsepõlvest ja lapsepõlves õppimist puudutavatest teoreetilistest nägemustest ja uurimustest 2 Kontekstuaalne teadlikkus – teadmine laste ja lapsevanemate ühisest igapäevaelu tegel...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
169 allalaadimist
Kohtupsühholoogia konspekt
19
doc

Kohtupsühholoogia konspekt

...ad olla erinevad verbaalsed väljenduslaadid Reality Monitoring RM tüüpi meetodid Need meetodid rajanevad eeldusel et tajutud info on oma olemuselt ja kognitiivselt struktuurilt teistsugune kui verbaalne looming Isik väidab mälestuste puudumist: mälulüngal peab olema mingi põhjus peatraumaga millele järgneb teadvusekaotus kaasneb mälulünk mis hõlmab ka traumaeelset perioodi „Mälestuste taastamine“ hüpnoosi abil on rakendatav vaid neil juhtudel kui subjektiivselt tajutav mälulünk on põhjustatud psühhotraumast Neuropsühholoogiline analüüs võimaldab hinnata kas inimese poolt esitatav mälestuste puudumine või mälestuste lünklikkus põhimõtteliselt võis esineda ning kas inimese kognitiivsete funktsioonide tase võimal...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
106 allalaadimist
Psühholoogia kt küsimused vastused
3
doc

Psühholoogia kt küsimused vastused

...lemas vaid üks asi, milles ei saa kahelda - see on inimese võime kahelda. (kesk) Kant: temast sai alguse arutlus, mis inimese psüühikas on päritav, mis õpitav (pärilikkus- keskkond probleem) Hamilton: mitu objekti mahub korraga teadvusse (sellest tuleneb lühiajalise mälu maht 7+/- 2). Weber: uuris inimese võimet eristada raskusi Fechner: sõnastas psühhofüüsika seaduse (kuidas tajumulje tugevus sõltub stiimuli intensiivsusest). Oluline, kuna näitas, et füüsiliste ja vaimsete suuruste vahel eksisteerib kindel seaduspärasus Wundt: lõi Saksamaal Leipzigis esimese laboratooriumi psüühiliste nähtuste uurimiseks. Kraepelin: Galton: pani aluse vaimsete võimete testimisele. 4) 1879 - teadusliku psühholoogia tinglik sünniaasta. Siis lõi Wilhelm Wund...

Psühholoogia - Keskkool
34 allalaadimist
Arengupsühholoogia kokkuvõte
28
docx

Arengupsühholoogia kokkuvõte

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
319 allalaadimist
Psühholoogia ja perekonnaõpetuse põhiteemade seletus
18
odt

Psühholoogia ja perekonnaõpetuse põhiteemade seletus

...emad pooled peaksid maha istuma ja esmalt omaette mõtlema ning seejärel koos maha istuma ja probleemi sõnastama Seejärel tuleb keskenduda probleemile mitte teisele inimesele siis on võitluse asemel koostöö Aksepteerin et eriarvamusele jäämine on normaalne Mälu protsessid mnemotehnilised võtted Mälu lliigid mäluhäired Mälu protsessid on meeldejätmine meelespidamine ja meeldetuletamine Need on omavahel tihedalt seotud osaliselt kattuvad ning üksteisest üleminevad ühtse mälutegevuse komponendid Meeldejätmine informatsiooni omandamine ehk meeldejätmine Teadlik ja tahtmatu meeldejätmine Teatud juhtudel võib materjal meelde jääda iseenesest ilma sihipärase soovita Niivisi omandatakse väga palju informatsiooni ning sagel...

Psühholoogia - Keskkool
103 allalaadimist
Psühholoogia konspekt 11 klass
27
doc

Psühholoogia konspekt 11 klass

...0 • Üle 140 – tippandekus • 90-110 – keskmine • 75-90 – madal • 50-75 – debiilsus • 20-50 – imbetsill • alla 20 – idiootsus Gardneri intelligentsuse teooria 1. Keeleline intelligentsus – kirjandite kirjutamine, võõrkeelte õppimine, suhtlemine. 2. Loogilis-matemaatiline – probleemide lahendamine, matemaatika, füüsika ülesanded. 3. Ruumialane – geomeetriliste kujunditega ülesanded, koobastikes ja käikudes orienteerumine, labürintülesanded. 4. Kehalis-kinesteetiline – korvpall, tantsimine, iluvõimlemine. 5. Muusikaline – rütmitunnetus, komponeerimine, laulmine. 6. Personaalne intelligentsus – a) isikute vaheline – grupis töötamine, firma juhtimine, sõprade lepitamin...

Psühholoogia - Keskkool
132 allalaadimist
Inimeste juhtimine organisatsioonis
13
doc

Inimeste juhtimine organisatsioonis

...jus- tagajärg seos, mida peab tegema, miks asjad juhtuvad. Seos on kompetentsusega (mitteteadlik kompetentsus- kingapaelte sidumine ja teadlik kompetentsus- lennuki juhtimine). Teadmusjuhtimist võimaldavad - koostöö, usaldus, teadmuste loomise protsess, õppimine, organisatsiooni loovus ja tulemuslikkus, välisallikate kasutamine, vabadus luua ja katsetada. Kasutatav sõnavara peab olema üheselt mõistetav. 22. Liidri ja järgija suhete kujunemist mõjutavad tegurid ja protsessid. Suhe tugineb tasude vahetamisel. Kui liidrid otsuseid tagavad edu ja suurendavad töötajate ressursse, siis töötajad vastavad nõustumise ja valmidusega järgida liidri juhiseid. Töötaja on valmis kuuletuma juhile ja omaks võtma kehtestatud reegleid...

Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
193 allalaadimist
Konspekt - 10-klass
13
doc

Konspekt - 10. klass

...n kordaja absoluutväärtus, seda tugevam on seos. William Jameist saab alguse Ameerika psühholoogia, mis erineb Euroopa omast. See oli tunduvalt praktilisem ja elutõesem. Vaadetelt oli ta pragmatist, hindas asju kasulikkuse seisukohalt. 5. Psühholoogia koolkonnad (biheiviorism, geðtaltpsüholoogia, psühhoanalüüs, kognitiivne psühholoogia). Üksikud uurijad vähenevad, tekivad koolkonnad. Valitsevad suured koolkonnad, mis koondavad sarnaste ideedega psühholooge. Biheiviorism, koolkond USA’s. Gestaltpshl, Saksamaal. Psühhoanalüüs mõjutas kunsti, kirjandust. Humanistlik psühholoogia. Kognitiivne psühholoogia on 5 suuremat koolkonda. Biheiviorism- koolkonna loojaks Watson. Selle põhiideeks oli pshl’st teha täppisteadus. Käitumise uurimine. Väl...

Psühholoogia - Keskkool
254 allalaadimist
Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...neva aktivatsioonisüsteemi mõju all retikulaarformatsiooni ja taalamuse virgutav toime Ilma ajukoore piisava toonusta pole võimalik eesmärgipärane ja mõistlik tegevus Kõrge intelektuaalsed Madalam – sensoorsed tunnetuslikud tunnetusprotsessid Kõik see ms on mälus ja mõtlemises on millalgi olnud aistingutes Aistingud pole mitte aint kõige varajasem alusptotsess vaid ka palju lihtsam protsess Sünaptiline ümbervahetus – info läheb ajju ja see muutub liigutuseks vmt Keskkonna üksikomaduse kui stiimulite vahetud meeleorganitele mõjumisel tekkiv psüühiline protsess – aisting nt nähemine kuulmine tasakaaal valu Psühhofüüsika rajaja – Gustav Thodor Fechner Põhimõisted: Läved absoluutsed läved eristusläved & tundlikkus ne...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
286 allalaadimist
Arengupsühholoogia konspekt
36
docx

Arengupsühholoogia konspekt

...lgivad enese käitumist ja teiste oma ning tuletavad vaadeldud käitumise tagajärgedest reeglid, millele allutada oma edasine tegevus o Hinnang õppimisteooriatele- palju praktilisi rakendusi, kuid ei seleta selliseid keerukaid käitumisi, nagu keele õppimine, millised põhinevad kaasasündinud vaimsetel mehhanismidel. Tunnetuslikud teooriad. Käsitlevad mõistust aktiivse ja erksana, mis on varustatud kaasasündinud struktuuridega info töötlemiseks ja organiseerimiseks. o Jean Piaget(1896-1980). Prantsuse-shveitsi psühholoog. o Tema kognitiivse (tunnetusliku ) arengu teooria põhineb bioloogilisel mudelil ja kirjeldab kvalitatiivseid erinevusi väikelaste, laste ja täiskasvanute mõtlemises. ...

Üldaine Arengupsühholoogia -
175 allalaadimist
Mängu mõiste
13
doc

Mängu mõiste

...nguteooriad- J. Piaget mäng on hädavajalik tingimus lapsekognitiivses arengus ja ta seostab mängu vormid lapse mõtlemise arenguga. Põhielemendid lapse mängu arengs: • harjutusmäng ( 0-2 a.)- sensomotoorne periood • sümbolmäng ( 7-8 a.)- sööma õppimine, eristama assimilatsiooni, sümbol kombinatsioon- kompensatoorne külg. • reeglitega mäng ( 8-12 a.)- püsivad kogu elu. L. Võgotski- mäng kujutlevas maailmas. • Mäng kujutlevas maailmas 4-5. a. sõnaline tähistamine • Reeglid- viib uute soovide tekkimiseni Mängu ja arengu seos- on arengu alus- juhtivtegevus eelkoolieas. 3. psühhoanalüütilised mänguteooriad S. Freud- mäng võimaldab vabaneda hirmudest L. Peller- rollimängud- vabanemin...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
164 allalaadimist
Kriminoloogia loeng
25
doc

Kriminoloogia loeng

...õtta vaja ei ole. Seos ka karistusõiguse ajalooga, kus piisavalt palju mineviku poole liikudes, võime jõuda ajani, kus tõepoolest põhiosa situatsioone, kus karistusõigus aktiveerus, oli see kui reaalses elus kahju oli saabunud. 2. Kannatanu eitamine: Võiks vaadata kolme erinevat võimalust. Kõige lihtsam oleks vaadata, et on kuritegu, aga ei ole üldse kannatanut (keegi ei ole kahju saanud). Kõige lihtsama lõikaks sellest meetodist välja, see jääb kahju eitamise juurde. Jäävad alles veel kaks. Esimene on see, et päris hulka on kuritegusid, kus kannatanuks on mingisugune juriidiline isik või kõige laiemas mõttes riik tervikuna. Näiteks maksukuriteod, maksupettused. Nende puhul jääb riik rahast ilma (me kõik jääme ilma). Juriidilise isiku puh...

Kriminoloogia -
81 allalaadimist
Stress ja isiksuse teema psühholoogia õpikust
9
doc

Stress ja isiksuse teema psühholoogia õpikust

.... Kaitsemehhanismid vähendavad ärevust seetõttu, et moonutavad ärevust põhjustanud impulsse. CARL GUSTAV JUNGI ANALÜÜTILINE SISKSUSETEOORIA Eristas järgmisi isiksuse tasandeid : teadvus, isiklik alateadvus ja kollektiivne alateadvus(inimkonna ühine kultuuriline mälu). 5 S.S 2010-05-22 Arhetüübid – mõistekombinatsioonid. Inimese sooga seostuvaad arhetüübid on anima(naisekujutlus) ja animus(mehekujutlus). Iga naine kannab endas mingit kujutlust ja iga mees naise kujutlust. HANS EYSENCKU ISIKSUSETEOORIA Rõhutas kahte tunnustuse paari – esktravertsus ja introvertsus ja em...

Psühholoogia - Keskkool
43 allalaadimist
Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia
35
doc

Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia

...töötlemise tulemusena On tôenäoline et tsentraalsetest pôhjustest tulenev hoiakute muutmine on kestvam kui perifeersetest pôhjustest tulenev Kuid need môlemad liigid toimivad ja on ekslik koondada tähelepanu vaid ühele Sõltuvussüsteemid Sõltuvussüsteemid: Kolme erinevat tüüpi sõltuvussüsteeme on välja toonud majandusteadlane Kenneth Boulding 1978 Neid määratlevad ära esiteks indiviidide poolsed orientatsioonid ja iseloomulikud sotsiaalsed väärtused; kindlad reeglid ja normid mis puudutavad resursside jagamist; ja erinevad strateegiad mida kasutatakse nende resursside saamiseks ja jaotamiseks iga süsteemi sees Edasi mängib rolli ka suhtlemine mis selliste ressursside jagamisel toimub ja usalduse aste a vahetussüsteemid: Vahetussüst...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
133 allalaadimist
Psühholoogia konspekt powerpoint
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

...mine relatiivsusele – kasutab kontekstist sõltuvuse ideed oma elus. Teeb valikuid oma sisemiste väärtuste kohaselt, arvestades ka teistega. Psühholoogia kui psüühika uurimine Psüühika on: • psüühilised protsessid: aisting, taju, mälu mõtlemine, keel, kõne, emotsioonid, käitumise juhtimine • koos avalduva käitumisega. Psüühika on otseselt seotud närvisüsteemi tööga, eriti ajus toimuvaga • Aju koosneb 20 miljardist kuni triljonist närvirakust • Närvirakkude vahel moodustub võrgustik, mis koosneb 1000 000 000 000 000 kvadrillionist ühendusest • Aju on üks keerukamaid asju maailmas Psüühika eesmärk • Psüühika eesmärk – maailmast tervikpildi loomine, ümbritsev...

Psühholoogia - Kutsekool
117 allalaadimist
Moraali ja eetika kasvatus spordis
16
doc

Moraali ja eetika kasvatus spordis

... keskkonna poolt. (6) Bandura sotsiaalse õppimise teooria postuleerib, et inimesed õpivad vaatluse, imiteerimise ja modelleerimise kaudu. Seda teooriat nimetatakse sageli sillaks käitumuslike ja kognitiivsete õppimisteooriate vahel, sest see hõlmab tähelepanu, mälu ja motivatsiooni. (5) 9 Inimesed õpivad teiste käitumise ning nende tegude tagajärgede jälgimise kaudu. „Enamus käitumisreeglitest õpitakse vaatluse läbi remodelleerides: teiste jälgimise abil formeerub idee, kuidas teostada uusi tegevusi ning hilisemates olukordades elu jooksul see kodeeritud informatsioon toimib tegevusjuhisena“(Bandura). Sotsiaalse õppimise teoora s...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
Arengupsühholoogia
3
docx

Arengupsühholoogia

kokkuvõtlik konspekt, abiks eksamil

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
190 allalaadimist
Psühholoogia ja loogika
5
docx

Psühholoogia ja loogika

... 4. tunded – igasugune välisärritaja, mis kutsub esile mingi tunde, äratab tähelepanu 5. huvi 6. ootus Tahteline tähelepanu -> on tähelepanu tahtlik ja teadlik suunamine mingile objektile või tegevusele 8. Mälu protsessid -> 1) Meeldejätmine • Assotsiatsioonid – oluline on materjali asetamine seostesse • Tahteline ja tahtmatu omandamine • Mnemotehnika e mälutehnikad • Mälu maht – loetakse piiramatuks 2) Säilitamine • retro- ja proaktiivne pidurdus (ette- ja tagasihaarav) • unustamiskõver (Ebbinghaus) – unustamine on kõige intensiivsem esimestel päevadel peale omandamist 3) Reprodutseerimine • äratundmine • meenumine • meenutamine • reministsents – tugevate emotsionaalsete el...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
144 allalaadimist
Psühholoogia koolieksami kordamisküsimused
8
doc

Psühholoogia koolieksami kordamisküsimused

...ivsel Jean Pigeat Idee- Kognitiivne (e. tunnetuspsühholoogia) uurib eelkõige vaimse info töötlemist, seda kuidas inimesed loovad pilte oma pea sees. Tähelepanu all on teadmiste omandamine õppimise teel, nende korrastamine, teadmise organiseeritus inimese mälus. Uuritakse- Kuidas toimub info töötlemine. Esindajad- J. Pigeat Looja- psühhobioloogilisel Roger Sperry Idee- psühhobioloogiline seletab inimeste käitumist ajus toimuvate bioloogiliste protsesside kaudu. Uuritakse- Tänu uuenenud tehnikale, saavad psühholoogid kasutada erinevaid uusi aparaate, millega uurida närvirakke, samuti eri ajuosade rolli, mitmesuguste ainete ja välistegurite mõju ajule. 5. Psühholoogia uurimismeetodid Psühholoogide eesmärk ...

Psühholoogia - Keskkool
158 allalaadimist
Konflikti psühholoogilised põhjused
33
doc

Konflikti psühholoogilised põhjused

...dame erinevaid rolle, millega vähem või rohkem samastume. Nii nagu suhtlemises üldse, täidavad inimesed ka konfliktis kindlaid rolle. Piltlikult võib öelda, et igas tülis on igal tülitsejal oma osa. Rollikäitumist konfliktsituatsioonis on võimalik kirjeldada kolme märksõna kaudu: taaskogemine, klammerdumine ja konfliktirollid. Konflikti lahendamise seisukohast on oluline, et osapooled suudavad mõista teise osapoole rolle. Taaskogemine tähendab seda, et konfliktis õpivad inimesed kasutama kindlaid rolle. Kahtlustaja, ründaja, kannataja ja põgeneja on tavaliselt ühed ja samad inimesed, kelle käitumisviis on välja kujunenud ja seega etteaimatav. Kui aga mingil põhjusel toimub rollimuutus, paiskub senine konflikti struktuur segamini,...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
123 allalaadimist
Psühholoogia arvestus - secunda
18
odt

Psühholoogia arvestus - secunda

... võimalikult head, hoolivad, halastavad. Ootavad, et teised arvaks ära nende tunded ja mõtted, ise ei suuda neid väljendada. Madala enesehinnanguga, ei suuda ennast kehtestada ega öelda „ei“. On enesehaletsejad. Nõrk koht on seedetrakt, kurk, mandlid, toitumishäired, mälunõrkus. Suhtes tekivad kriisid, mida nad ei talu, kui partner üritab klammerdumisest vabaneda. Võivad kasutada väljapressimist, lubada teha enesetappu. Partnereist hoitakse kinni abitusega, korratakse lapse ja vanema suhet. Ei mõista, et partner peab jääma iseendaks. Armastus ja sümpaatia on olulisemad kui seks. Sõltuvus võib viia tingimusteta orjuseni. Agressiivsus on suunatud enda vastu, hädaldatakse, virisetakse. Ilustatakse olukorda, vabandatakse ennast välja. Depressiivsed l...

Psühholoogia - Keskkool
23 allalaadimist
Organisatsioonipsühholoogia
21
doc

Organisatsioonipsühholoogia

...seneri (inimfaktori) psühholoogia ORGNISATSIOONIPSÜHHOLOOGIA ÜLDISED ARENGUSUUNAD • Kognitiivne plahvatus- kognitiivse psühholoogia kiiret arengut. Väga kiiresti on hakanud arenema valdkond, mis uurib inimese aju ja tunnetsuprotsesse. Taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine. Otsusest sõltub, kui hästi läheb. • Professionalismi suurendamine juhtimises- järjest ena kasut juhtidena profesiionaalseid juhte. Juhid, kes on väljaõppinud elukutselised juhid. Teine variant onm kasutada edutatud spetsialiste. Juhtimine on omaette kompetents. Sama inimene võib juhtida nii haiglat kui teatrit. Pole vahet. • Empiiriline lähenemine töökäitumise analüüsimisele- kunagi ei saa olla kindel, eet minu pähe tulnud üksikmõtte o...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
222 allalaadimist
Konspekt
24
doc

Konspekt

...tõlgendab ka valikliselt. Uusi mudeleid omandatakse õppimise kaudu. J Piaget uuris, milliseid vaimseid operatsioone lapsed teatud vanuses teevad. Tähelepanu all on teadmiste omandamine õppimise teel, teadmiste korrastamine, teadmise organiseeritus inimese mälus. Uuritakse info töötlemist.Info töötlemisel on mitu aset toimub ühelt tasandilt teisele liikumine töötluseks. Mälus me mitte ainult ei korda seda, mida kuuleme ja näeme, vaid seal toimub pidev info tõlgendamine. Kognitiivne psühholoogia on arenev teadus, ta muutub ja täieneb pidevalt. Psühhobioloogia Viimase paari aastakümne jooksul on märgatavalt muutunud arusaamad ajust ja närvisüsteemist (NS). Psühhobioloogid seletavad käitumist kui ajus toimuvate keemiliste ja bioloogili...

Psühholoogia - Keskkool
81 allalaadimist
Psühholoogia konspekt
15
doc

Psühholoogia konspekt

...eierstrass – analüüsi isa Teadvus – teadlik olemine iseendast ja välisest maailmast, seisunditest, tegevusest Pierre Janet – automatismid Freud – väljatõrjumise mehhanism – teadvus tõrjub ebameeldiva välja Unbewussti ehk alateadvusse Ebbinghaus – mälu on võimalik eksperimentaalselt uurida Rudolf Kallas – esimene teadusliku psühholoogia töö kirjutanud eestlane!! Mäluõpetuse süsteem, 1897. Rahvalauliku mälu – alliteratsioon ja värsimõõt on abivahendid 2. loeng Endel Tulving – mälusüsteemid, semantiline (teadmised) ja episoodiline (sündmused enda) eraldi Mälusõjad – kohtuprotsess 1990 a. Franklin mõisteti süüdi oma tütre tunnistuse põhjal, hiljem psühhiaater Leonore Terri abil meenus veel üks isa ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
SUHTLEMIST TAKISTAVAD TEGURID
34
doc

SUHTLEMIST TAKISTAVAD TEGURID

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
210 allalaadimist
Organisatsioon ja organisatsioonikultuur-raamatu kokkuvõte
5
docx

"Organisatsioon ja organisatsioonikultuur" raamatu kokkuvõte

...a mittekombatavatest osadest, mille suhtes valitseb kooslusesisene üksmeel. Ühised tõekspidamised, väärtused ja hoiakud kujunevad iga organisatsiooni ja teda ümbritseva keskkonna vastastikuses toimes ning säilitatakse uutele liikmetele edasiandmise teel. Schein eristab kolme organisatsioonikultuuri tasandit, mis erinevad üksteisest teadvustamise määra poolest. 1. Tehiskeskkond.Keskkonna füüsilised elemendid. Sh sisekujundus, mööbel, toodang, tehnoloogia, lood, müüdid, rituaalid jms. Need peegeldavad organisatsioonis toimuvate protsesside rutiini. Tehiselemente on raske klassifitseerida ja neist arusaamiseks peab vaatleja viibima pikemat aega organisatsioonis ja grupis. 2. Väärtushinnangud.Jagatud väärtused ehk väärt...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
202 allalaadimist
Juhtimispsühholoogia aine-funktsioonid ja eesmärgid
43
doc

Juhtimispsühholoogia aine, funktsioonid ja eesmärgid

Konspekt

Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
107 allalaadimist
Nõustamise alused
16
rtf

Nõustamise alused

... perioodilised kokkuvõtted; ? kodutöö, kokkuvõte; ? kokkuvõte ja tagasiside. ? tagasiside. 14. Nõustaja omadused. Nõustaja peab pidevalt arendama teadlikkust enesest, et olla võimeline suhtlema teistega kolmel tasandil: afektiivsel (tunded ja emotsioonid), kognitiivsel (mõtlemine ja intellektuaalsed protsessid) ja käitumuslikul tasandil (tegevus). Nõustaja peab olema teadlik ka enese sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest väärtustest, et neid ära tunda ja lahus hoida kliendi omadest. Üha suurem hulk uuringuid tõestab, et nõustaja edukus on võrdelises seoses tema teadlikkusega enesest. 15. Nõustamissuhte olemus. ? humanistlik teraapia (nn kliendikeskne, e.g. Rogers) -...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
259 allalaadimist
Psühholoogia 10-es klass kuni kevadeni
12
docx

Psühholoogia 10-es klass kuni kevadeni

...ioonidest: ? Positiivne korrelatsioon: Mida närvilisem on inimene, seda rohkem tekkib tal konflikte kaasinimestega. Mida vähem hirme, seda vähem stressi. ? Negatiivne korrelatsioon: Mida väiksem õpimotivatsioon, seda rohkem on probleeme õppetöös. 3. Katse ehk eksperiment - Loomulik katse (toimub inimese tavaümbruses) - Laboratoorne katse (kasutatakse erinevaid mõõtvahendeid laboratooriumis) TEADVUS JA TEADVUSE SEISUNDID TEADVUS - … -ks nimetatakse tavaliselt vaimuseisundite, näiteks mõtete, emotsioonide, tajumiste ja mälestuste omamist ning tundmist. - … on keerukate elusorganismide ajus loodud töökeskkond, mida põhjustab miljardite ...

Psühholoogia - Keskkool
60 allalaadimist
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire-ATH-sümptomitega lapse-toetamine kodus-lasteaias ja koolis
12
odt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega lapse toetamine kodus, lasteaias ja koolis.

Pedagoogika - Kutsekool
79 allalaadimist
Konfliktipsühholoogia
34
doc

Konfliktipsühholoogia

...likt Abikaasade konflikt Kollektiivne tasand Riigisiseste Võitlus riikide vahel rahvusrühmade konflikt Cupachi ja Canary kirjeldavad erinevate autorite tööde põhjal konflikti kolme tasandit ja hindavad konfliktitüüpide toimimist igal tasandil: 1. konkreetsed käitumisviisid 2. inimestevahelised suhte normid ja rollid 3. vastaspoole iseloom ja hoiakud Need tasandid võivad ka üksteisega läbi põimuda. Konflikt võib areneda esimese taseme konfliktist kolmanda taseme konfliktiks. Sageli juhtub see eskaleerunud konfliktidega. Cupachi ja Canary lisavad omapoolt veel ühe mõõtme – põhiküsimuse mõistmine: 1. paralleelsed konfliktid on need, milles ko...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
103 allalaadimist
Psühholoogia 10-klass - Õppimine
1
docx

Psühholoogia 10. klass - Õppimine

...B ANALÜÜSIDA SELLE SAAMISEKS ASTUTUD SAMME JA KAASNEVAID RASKUSI. KUI LAHENDUS EI RAHULDA, PROOVITAKSE TEISI. MIS ON LOOVUS? KUIDAS SEDA ARENDADA? TOO NÄIDE. – LOOVUS VÄLJENDUB LOOVA MÕTLEMISE VÕIMES ST. LUUA UUT NII IDEEDE TASANDIL KUI MATERIAALSES MAAILMAS (ATMOSFÄÄR, MILLES INIMENE TAJUB TEATUD PINGET NING TUNNEB, ET VANAVIISI EDASI EI SAA; PEAB TUNDMA TEATUD VALDKONDA NING EI TOHI HARJUDA VANADE LAHENDUSTEGA; OMATAKSE HEAD SÕPRA, KES TOETAB JA KRITISEERIB; LOOBUTAKSE HÄSTIKORRALDATUD ELU MÕNUDEST JA PÜHENDUTAKSE TÖÖLE). N: WOLFGANG AMADEUS MOZART – HELILOOJA. MILLE POOLEST ERINEB LOOMADE KEEL INIMESE OMAST? – LOOMADEL PUUDUB SELLINE HÄÄLEAPARAAT NAGU INIMESTEL (KÕNEKESKUS); LOOMADE KEEL ON SARNANE VIIPEKEELEGA. MILLISED ON KRIITILISED PERIOODID ...

Psühholoogia - Keskkool
9 allalaadimist
Juhtimispsühhloogia
49
ppt

Juhtimispsühhloogia

Inimeste motiveerimine ja tunnustamine. Tööalane käitumine ?Töötajakeskne juhtimine keskendub töötaja tööalasele käitumisele ja püüab läbi individuaalse lähenemise tõsta töötulemuslikkust. ?Tööalast käitumist (sooritust) defineerides, tuleb eristada tegevust (käitumist) ja tulemust. ?Käitumuslik aspekt on seotud vahetu tegevusega tööprotsessis. ?Mitte iga käitumist ei saa seostada sooritusega, olulised on vaid need käitumised, mis on seotud organisatsiooni eesmär...

Psühholoogia - Kutsekool
20 allalaadimist
Psühholoogia ja loogika
11
docx

Psühholoogia ja loogika

...huvi 6) ootused Tähelepanu omadused: - Tähelepanu püsivus ja kõikuvus - Tähelepanu jaotuvus – kaks või enam tegevust sooritatakse samaaegselt - Tähelepanu ümberlülituvus - Tähelepanu hajuvus (hajameelsus) MÄLU PROTSESSID Mälu – on oma kogemuse ja muu info meeldejätmine, säilitamine, meenutamine ja unustamine. Mälu põhiprotsessid : - Omandamine ehk meeldejätmine - Säilitamine - Meenutamine - Unustamine Sensoorne mälu ? lühiajaline mälu ? pikaajaline mälu [[Pikaajaline mälu: - Episoodiline mälu – on mälu liik, mis keskendub inimese enda ümber ja sisaldab põhilise komponendina isiklikke kogemusi ajas - Semantiline mälu – on mälu liik, mis sisaldab int...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
Eksamiküsimused inimeseõpetuses
14
odt

Eksamiküsimused inimeseõpetuses

...lditakse 1 etapp:märkamine märgatakse neid mis on huvitavad etapp: meeldejätmine etapp:taastamine praktiseerimine etapp:motivatsioon siis kui kaasneb ka tasu jäljendamise eest Perekriiside ja konfliktide põhjused nende ületamise võimalused 21 Mäluprotsessid mnemotehnilised võtted mälu liigid mäluhäired Mälu protsessid on meeldejätmine meelespidamine meeldetuletus Meeldejätmine on info omandamine see sõltub paljustki Näiteks tahtlikust meeldejätmisest mateljal jääb ise meelde nii omandatakse palju infot ning pikaks ajaks ja tahtmatust materjal on juhuslikku laadi süsteemne nõuab pinguutust ja tähelepanu KORDAMIST Kordamine jääb meelde siis kui tehakse pause luuletus mitme päeva peale Materjali korrastu...

Psühholoogia - Keskkool
45 allalaadimist
Kuulamine
23
doc

Kuulamine

... tegelikku mõtet. Olles kuulaja, võib ka ainult noogutada või naeratada rääkijale näitamaks, et teda on mõistetud ja aktsepteeritud. Alles vastamisega on kuulamisprotsess täielikult lõpule viidud. /3/ Talletamine on deshifreeritud ja aktsepteeritud sõnumi paigutamine mälusse hilisemaks kasutamiseks. /4/ Kokkuvõtteks võib öelda, et kuulamine on toimunud vaid siis, kui on läbitud kõik need etapid: sõnumi vastuvõtmine, fokuseerimine, deshifreerimine, aktsepteerimine ja vastamine või talletamine. Sõnumi vastuvõtmine ei ole vabatahtlik protsess, küll aga on vabatahtlik fokuseerimine, deshifreerimine, aktsepteerimine ning vastamine. /4/ 8 3.2 Kuulamise täh...

Psühholoogia - Kutsekool
51 allalaadimist
Tervisepsühholoogia konspekt
19
docx

Tervisepsühholoogia konspekt

...luseks on psüühika. Uskumised, ootused ja tunded on interaktsioonis kehaliste reaktsioonidega ning omavad olulist rolli sümptomatoloogias ning selles, mil moel haigust kogetakse. Seda võib käsitleda ka kui süsteemiteooriat. Ükskõik, mis mutus kuskil neist kolmest ringist kutsub esile mutuse ka teistes. Oluline on terapeut-patsient suhe. Diagnooosimisel tuleb arvesse võtta ka süsteemide suhet. Mis on tervisepsühholoogia? „Tervisepsühholoogia on psühholoogiateadmiste kasutamine tervise edendamiseks ja säilitamiseks, haiguste ennetamises, diagnostika sja ravis ning tervishoiusüsteemi parandamisel ja tervisepoliitika kujundamisel.“ (Matarazzo, 1980). Biomeditsiinis ei olnud psühholoogial midagi teha, biopsühsots juba oli veidi. Ter...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
247 allalaadimist
Mõistekaart-VUE - õpikute järgi koostatud
1
pdf

Mõistekaart (VUE)- õpikute järgi koostatud

... Õpivõimaluste uurimine Kognitiivne suund õppeprotsessi esindajad ...

Andragoogika - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
Keelekümblus kui kasvatusfilosoofiline probleem
34
doc

Keelekümblus kui kasvatusfilosoofiline probleem

...ekümbluse programm see on nagu „Samm tulevikku”, see aitab õpilastel tunda end enesekondlamat ja kindlustada nende teadmisi. See ei ole ainult eesti keele õpimine nagu sellist, aga täiesti õppimine riigi keeles. On olemas nii varajane kui ka hiline keelekümbluse õppimine, mõlemad juhtumid on head. Muidugi vene õpilastel on algselt väga raske eesti keeles õpida, aga ajaga harjuvad nad. Selle programmi plussiks on, et lapsed valdavad juba lapsepõlvest kaht keel, vene ja eesti keel. Õpetajal on ka raske, sest temal on nagu kaheosaline töö, tema kohustus on, et õpilased said tunni teemast aru ja suutsid selle eesti keeles väljendada. Meie projektis esile toodud näited kindlustavad selle programmi positiivseid küljed. Kui vaadelda selle teema fi...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
78 allalaadimist
Etoloogia kordamisküsimused
27
docx

Etoloogia kordamisküsimused

...a ainult sobivatele ? ajapikku kiinduvad nad neisse, keda nad on enda ümber tihti näinud, ja hakkavad vältima kõiki ülejäänuid 21. Võõrutuskonflikt. Emasloomad peavad pojad võõrutama. Alguses valvavad, aga hiljem hakkavad eemale tõrjuma. 22. Sotsiaalne õppimine, selle erinevad vormid. Kõik need on näited kultuuri pärandumisest loomadel ehk sotsiaalsest õppimisest laias tähenduses - sel teel levivad elu jooksul omandatud oskused grupi teistele isenditele ja võivad püsida põlvkondade jooksul, ilma et sellel oleks midagi pistmist geneetilise pärilikkusega. Lai tähendus, imiteerimine. 23. Näiteid omandatud oskuste levikust tihastel ja rottidel. Rott õpib eelistama toitu, mille lõhna tunneb liigikaaslase puuri juures. Tihased õppisid...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
Kakskeelne laps ja tema õpetamine
18
doc

Kakskeelne laps ja tema õpetamine

...l on kaasasündinud võimalus saada kakskeelseks. Keele mõte on suhtlemine. Kakskeelse lapse kasvatamise puhul on oluline muuta tema keeleline areng võimalikult positiivseks ja nauditavaks kogemuseks. Lapsed peavad väärtustama mõlemat keelt ja kultuuri. (Baker, 2005, 71.) Kakskeelsus ei piirdu pelgalt oskusega kahes keeles suhelda. Kakskeelseks võib last lugeda alles siis, kui laps on võimeline kakskeelselt suhtlema, kirjutama ning ka mõtlema. Kakskeelsusel on tohutult palju erinevaid positiivseid külgi, samas on ka mõni üksik negatiivne külg. Igal juhul kalduvad positiivsed omadused negatiivsetest üle, seega ei ole mõtet karta kakskeelse lapse kasvatamist. Eelised ja puudused kakskeelse lapsega Vanemad peavad hoolega läbi mõtlema, kas kak...

Kasvatusteadus ja... - Tallinna Ülikool
81 allalaadimist
Inimeseõpetuse eksami mõisted
13
doc

Inimeseõpetuse eksami mõisted

...ormuleerimine: hakatakse tajuma, mis on tähtis ja milliseid omadusi kaaslaselt oodatakse. Alguses vaid põgus ülevaade kaaslasest. Edasi areneb sõprus, saadakse rohkem teada. Hakkavad toimuma lühiajalised kokkusaamised. Edasi järgneb juba inimese lähem tundmaõppimine, avatum ja sügavam, kaaslasest tahetakse kõike teada saada. Hakatakse koguma teavet kaaslase sotsiaalse, psühholoogilise, vaimse ja seksuaalse sfääri kohta. Paarissuhte teine periood: eraldumine. Kaks maailmvaadet liidetakse. See on suhte juures normaalne, et tekib vajadus eralduda ja kujundada välja oma individuaalsus. Toimuvad muutused töös, koolis, mõtlemises ning ka armastuses. Tähtis on enne abielu kaaslast tundma õppida. Tuleb kõigest rääkida, vihast. ...

Inimese õpetus - Keskkool
26 allalaadimist
Waldorfi referaat
14
doc

Waldorfi referaat

...ekitab hingelist tasakaalutust ning loob takistusi eluga toimetulemiseks hilisemas eas. Lähtuvalt Waldorf-pedagoogikast loob iga kool ümbruse või keskkonna, kus õppimine aitab areneda. Õppekavas on võrdne tähtsus nii teadmis-, tegevus- kui kunstiainetel. Intellektuaalne õppimine, käsitöö ja kunst, draama, muusika, liikumine on õppekavas tähtsad ja omavahel põimunud. Waldorf-koolides on õpetus isiksusest lähtuv, loova lähenemisega õppetööle ning tänu pidevale mitme kunstiga tegelemisele arenevad lapses need isiksuseomadused, mis suurtes riigikoolides tihti unarusse jäävad. Waldorf-kool koosneb algastmest (1.-8. klass) ja ülaastmest (9.-12. klass). Kooli juurde võib kuuluda ka 6-aastaste eelklass ja 13. lisaklass, kus valmistutakse ülikooli astumise...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
123 allalaadimist
Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte
109
doc

Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte

...teenus, kogukonnas elamise teenus, töötamise toetamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus jm) ?Reh.plaani lisa nr 2 – vaimne tervis: vaenuliku ja ohtliku käitumise esinemine, ennastkahjustava käitumise esinemine, sõltuvus, kognitiivsed probleemid (mälu, orienteerumine), psüühikahäire esinemise määr, vaimsed võimed, toimetuleku hindamine. Milleks rehabilitasiooniplaani vaja on? ?Saada erinevate erialaspetsialistide poolne hinnang puudega inimese toimetulekule, terviseseisundile, abi- ja teenuste vajadustele. ?Nõu ja soovitused isikule ja perele, kuidas edasist toimetulekut on võimalik parandada (sh nõustamine ja uute toimetulekuoskuste õpe, abivahendite vajaduse hindamine, kasutama õpe). ?...

Rehabilitatsiooni teooriad,... - Tallinna Ülikool
96 allalaadimist
Perekonnaõpetuse konspekt
40
docx

Perekonnaõpetuse konspekt

... Vennalik armastus koosneb lähedusest ja kohustusest ilma kireta; selline suhe võib valitseda ka staažikate abielupaaride vahel. Mõtlematu armastus koosneb kirest ja kohustusest, kuid selles puudub ühendav ja stabiliseeriv lähedus. Ainult küps armastus koosneb kõigist kolmest komponendist ja selle alalhoidmine nõuab pidevat pingutust. 3.2.4. Armastuse stiilid Kanada sotsioloog John Alan Lee on määratlenud kuus armastuse stiili: ? Eros – füüsilisel külgetõmbel põhinev kirg ? Ludus – mänguline, naljatlev armastus ? Storge – sõprusel põhinev armastus ? Pragma – pragmaatiline armastus ? Mania – üliemotsionaalne, meeletu romantiline armastus ? Agape – isetu ja vaimne armastus Psühholoogide Clyde ja Susan Hendricki uuri...

Inimeseõpetus - Kutsekool
78 allalaadimist
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
17
pdf

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

... Valmisolek uuendusteks, novaatorlus Oskus suhelda, säilitada vajalikke kontakte Kõrgendatud tähelepanu allüksuste ja kogu firma töö efektiivsusele Pidev juurdeõppimine, enesetäiendamine Paindlikus b. Juhi ebaedu põhjused Orjenteerumine oma töötasule Orjenteerumine võimu sümbolitele Kõrgendatud tähelepanu oma isikule Isoleeritus teistest inimestest Oma arvamuste ja tunnete valjamine Organisatsiooni olemus  9. Organisatsiooni mõiste. a. Organisa...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
648 allalaadimist
Alternatiivpedagoogika ja autism
11
docx

Alternatiivpedagoogika ja autism

Steiner ehk waldorfpedagoogika Steinerlasteaed on haridusasutus kus peatähelepanu all on laps kes õpib kogemise ja loomise kaudu ümbrust mõistma Lähtutakse põhimõttest: mida enam on lapsel eelkoolieas võimalus areneda vabades fantaasiarikastes mängudes ja neid toetavates päeva nädala ja aastarütmides ning kogeda mõtestatud tegevusi seda tublim on ta edaspidi koolis teadmisi omandades [Gustavson 2004] Waldorfpedagoogika – õppimise protsessi kulgemine Esimesel seitsmel e...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
43 allalaadimist
Meeskonnatöö
34
doc

Meeskonnatöö

...inevat meeskonnarolli. Tegutsejad Kujundaja, Teostaja, Viimistleja Koordineerija, Meeskonnatöötaja, Võimaluste Suhete loojad otsija Mõtlejad Innovaator, Hindaja, Asjatundja Oletame, et meil on vaja luua meeskond, kes peab hakkama saama nii uute ideede (tänavu on innovatsiooniaasta!) väljamõtlemise kui ka nende elluviimisega. Selleks on vaja meeskonda üht INNOVAATORIT, kellelt saab uusi ja ebaharilikke ideid ja kes suudab lahendada keerulisi probleeme, ning ASJATUNDJAT, kellel on käsiloleva valdkonna kohta parimad teadmised. Edasi on vaja meeskonda HINDAJAT, kes on suurepärane analüüsija ning suudab kõikidest headest ideedest välja va...

Meeskonnatöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
142 allalaadimist
Psühholoogia terve aasta konspek
11
docx

Psühholoogia terve aasta konspek

... seisundid omadused aisting tundmused temperament taju emotsioonid kaasasündinud mälu iseloom kujutlus fantaasia mõtlemine kõiki protsesse saadab kõne Aisting Aisting on kõige lihtsam psüühiline protsess mis peegeldab esemete ja nähtuste üksikuid omadusi ja tekib siis kui mingi ärritaja mõjub otseselt meie meeleelundile ehk analüsaatorile Aistinguid liigitatakse selle järgi missugune meeleelund ärritust vastu võtab Aistingute liigid on nägemis ...

Psühholoogia - Keskkool
16 allalaadimist
Psühholoogia eksam
10
doc

Psühholoogia eksam

...s on virgatsained Tooge mõned näited ainetest ja seotud funktsioonidest Virgatsained – on keemilised ühendid mis vabanevad tegevuspotentsiaali mõjul närvilõpmetsest ja muudavad teiste rakkude talitlust seondudes retseptoritega Atsetüülkoliin – Õppimine mälu ärkvelolek Noradernaliin – Tähelepanu ärksus Dopamiim – Üldine motiveeritus edasipüüdlikus Serotoniin – Meeleolu hetkeajede kontrollimine uni Õppimine Mis on õppimine Nimeta liigid Õppimine on uute kogemuste omandamise protsess mille tulemuseks on edasise käitumise organiseerimine varasemate kogemuste alusel Harjumine ehk habituatsioon seisneb selle äraõppimises NT ingi korduv heli võib algul ehmatada aga kui see korduvalt kõlab ilma eriliste tagajärged...

Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
116 allalaadimist
T e a t a   v e a s t