Sõnu seletav sõnaraamat

Plimutroki kanatõug on oma nime saanud USA Plymonth Rocki osariigi järgi, kus hispaania, dominikaani, langšani, braama, dorkingi, kotšini ja jaava kanatõugude baasil loodi 1869. a. viirik, 1880. a. paiku ka valge plimutroki liha-munatõug. Tuntakse ka musti ja õlevärvilisi tõuteisendeid.
Põhikomponendid on valk 45% rasv 25% sahhariidi 13% mineraained 8%,kiudaine0,9%,vett 8%Lisand(väiksed kogud):vitamiinid,antibiootikumid,glukaan,värviained. Kaubakala sööt - 45% valku, 30% rasva, 12%sahhariide, energiasisaldus 24 MJ/kg, Kalade suuruse järgi sorteerimise vajadus ja tehnoloogia Sorteerimise puhul kehtivad samad kalade käitlemise nõuded (eelnev söötmise katkestamine, kontsentreerimine, madala tempera tuuri eelistamine) mis väljapüügil ja transpordil.
Pumba klapid on koondatud ühisesse klapikarpi. Kahesilindrilise kolbpumba tootlikkus võrdub kahekordse lihttoimega kolbpumba tootlikkusega: Q = 2 D²/4 S 60 n v [m³/h ] Mitrmekordse tegevusega (mitmesilindrilised kolbpumbad). Pumba jõudlust saab suurendada ja vooluhulga muuta üsna ühtlaseks kui ühelt väntvõllilt käitada kolme (triplekspump) või enamat üksikpumpa või kaksiktoimepumpa ,mille töötaktid jagunevad väntvõlli täispöördele ühtlaselt.

Pelaagiline traalpüük on pelaagilise eluviisiga kalade püügiks . Kui põhjatraalnoot liigub edasi kontaktis mere põhjaga , siis pelaagilise traalnoodaga on võimalik püüda põhjast kõrgemal , vahepealsetes veekihtides . Peamine taglastuselement , mille järgi saab põhja- ja pelaagilisel traalnoodal vahet teha , on grunttropp . Pelaagilisel traalnoodal puudub vajadus grunttropi järele , kuna püünist ei veeta edasi kontaktis veekogu põhjaga .
Poolte nimetused on “parem” ja “vasak” loetuna merelt tuleva laeva suhtes; a) vasak pool: tuli – punane (R), signaal – plink Fl 3 sek, märk - , paarisnumbritega nummerdamine, tähendus – “jäta mind vasakule poole kui sõidad merelt!”; b) parem pool: tuli – roheline (G), signaal – plink Fl 3 sek, märk -  ohutu vee märk; telje poi – tähistavad faarvaatrite alguspunkte, pöördepunkte ja telgi.
Pihusti ülesanne on kõrgsurvepumba KKP poolt kõrgsurve-kütusetorusse surutud kütus võimalikult väikeste osakestena(0,015-0,025 mm) pritsida silindri põlemiskambrisse ja seal ühtlaselt jaotada. Kütuse osakeste joa kuju,pikkus ja osakeste peensus olenevad pihustamise rõhust, pihusti düüsi avade diameetrist, nende asetusest, kütuse voolavusest ja kütuseaparatuuri tehnilisest seisukorrast

Piimaand – see sõltub emise vanusest, laktatsiooni faasist (3. nädalal saavutab max), põrsaste arvust, tõust, emiste söötmisest, emise kehavarudest ja isust (kui tiinuse ajal üle sööta, siis laktatsioonil on halb isu ja vastupidi) 2. Põrsaste sünnimass – see sõltub põrsaste arvust ja söötmisest tiinuse ajal 3. Pesakonna võõrutusmass – 2 kuune põrsas kaalub 15-20 kg.
Püstuvusparameetrid on juba tuntud • Olemasoleva lastipaigutuse ja tankide seisundi põhjal tehtud masside ja momentide arvutuse teel • Töökäigulise kreenikatse abil või loomuliku õõtsumisperioodi järgi mõõdetud püstuvust kasutades (vaata lisa 1 või 2) 2. Võrdlusmeetod valitakse juhul, kui paistab olevat suur püstuvusvaru miinimumnõuete
Põhjanoot on varustatud kahe pika veoköiega (pikkuselt omavahel võrdsed). Püügile Tõusu-mõõna piirkonnas asetamisel kinnitatakse ühe veoköie ots ankrule ja liigutakse laevaga (paadiga) ringi (ovaaljoont) pidi lastes veoköit vette kuni noot on vees, siis alustatakse tagasiliikumist ankrule kinnitatud esimese veoköie otsani.

Pihustiava on ummistunud. 4. Pihustinõela vabaliikumise kontroll, selleks võetakse nõel välja ja pestakse ning kuivatatakse ära. Seejärel asetatakse ta pihusti otsikusse, aga nii, et ta jääks 2/3 võrra välja peale mida pihustiotsik koos nõelaga keeratakse 45° nurga alla ja lastakse nõelast lahti.
Põhjamerest – tuultega 10 x jõgede sissevoolust enam või jõgedest – 160 000 m3 s-1. Kalad, kes mõnes oma elustaadiumis elavad meres, on soolataluvad e eurühaliinsed Keskmine sügavus, m Max sügavus, m Keskmine psu∗ vee pinnakihis Suur Belt 18 15 Øresund 8 Läänemeri 60 250 6 Põhjameri 100 700 35
Pingi märksõnadeks on kindlasti tootlikkus, paindlikkus ja kvaliteet. Paindlikkus- joonisest võimalikult kiiresti valmistada cnc-tööpinkidele vajalik NC- kood (NC programm), cnc-tööpinkide omaduste tundmine, õigete terade ja tehnoloogiate valik, võimalik valmistada kiirelt ka väikseid koguseid detaile.

Propellerpumbad on ette nähtud tehniliselt puhta vee pumpamiseks temperatuuril kuni 60° C . Laevades kasutatakse propellerpumpasid avariikuivenduspumpadena ja suurevõimsusega auruturbiinseadmete kondensaatorite jahutusringluspumpadena, kus mitte eriti suure surve juures on vaja suurt pumba jõudlust.
Pikkuses siias on leitud kuni 400 parasiiti ).Liguloos. Kuidas eristada sarnase välimusega kalaliike? • Selleks anname järgnevate jooniste näol mõningaid juhendeid . Joonistel on kalade üldkuju edasi antud punktiirjoonega, liigilise kuuluvuse määramiseks olulised kehaosad aga pideva joonega.
Paints – A/F paints ). Laeva värvimine: Värvimistöid tehakse vastavalt ilmale (suvi, kuiv) Värvimistöid teostavad: 1) laevapere (madrused, motoristid) 2) tehase töölised tehases, dokis Ettevalmistus: pind puhastatakse õlist, pestakse mustusest, eemaldatakse lahtine värv ja rooste.

Pumba valmistaja – tehase esimese tüüppumba katsetustel saadud tulemused antakse tabeli kujul ja graafiliselt ja neid võrreldakse arvestuslikega. Ekspluatatsioonis saab tehase poolt antud pumba karakteristikute järgi valida pumbale antud vedeliku pumpamiseks optimaalse tööreziimi.
Peiling - bearing Peilingut võtma- to take bearing Peilingut võtma- to take bearing Pidev hoovus- current Pinnas- ground Põhi- bottom Pidev hoovus- current Pöörama laeva ninaga tuule suunas- Pidev hoovus- current to bring the ship`s head up into the wind Pinnas- ground
Puhas lina on kuiv last, mis ei oma tugevat lõhna ning on sama tuleohtlik nagu puuvillgi Džuut erineb teistest kiudlastidest suure niiskusesisalduse poolest, mida ta samas kergelt ära annab, seetõttu ei tohi teda vedada koos selliste lastidega, mis imavad kergelt niiskust.

Päästepaate on laevale vaja selleks, kui laev hakkab põhja vajuma, siis see on ainuke viis eluga pääseda. Päästepaate peab olema laeval niipalju, et kõik laeval reisijad mahuksid päästepaatidesse. Victorial Luisel ja Wilhelm Gustloffil oli mõlemail 22 päästepaati.
Pumbad on kinnitatud mootori vööripoolse otsa oleva hammasrataskoda külge ja neid pumpi nimetatakse ka veel ripppumpadeks ( nõ nad ripuvad diisli külies) Kaasaegsetel suurtel diislitel võidakse jahutusvee pumpasi käivitada ka eraldi asuva elektrimootorite abil.
Põlemisõhu - , gaaside- jt süsteemid koos neid teenindavate abimehhanismide, kontroll- mõõteriistade, automaatika- ja kaitseseadmete ning -süsteemidega. Katelagregaat e katel on katelseadme tähtsaim osa, kus toimub soojusvahetus ning kuuma vee ja auru tootmine.

Püstuvus informatsioonis on arvutatud kõigi varude ja ballasti mahutite keskinertsimomendid sõltuvalt vedeliku tihedusest (iga keskmahuti ja iga tüürpoordi ning pakpoordi mahuti paari kohta). Iga mahuti vedeliku (masuut, DK jm.) jaoks on arvutatud suurim parandusmoment.
Põhjaõngejada – veekogu põhja asetatud õngejada; • triivõngejada – ujuv ankurdamata õngejada, mis triivib hoovuse või tuule toimel; • mail – ankurdatud õngejada, mille konksud on ujukitega või ujuva õngeliini abil põhjast kõrgemale tõstetud.
Pringel ehk seakala (Phocaena phocaena) on vaalaline.

Pumba imi - ja surveklapid koos klapisadulatega on pressitud hermeetiliselt klapikarbi sisse . Pealt kaetakse klapikarp tihendatud klapikarbikaanega. Otsvooluga kolbpumpades, kus keskkond silindris oma suunda ei muuda, asuvad imi-ja surveklapid eraldi.
Pringel – (Phocaena phocaena) vaalaline.
Peegel - , nahkkarpkalad ja koid  Aretuse käigus lihasaagis suurenenud võrreldes eellase sasaani ehk ulukkarpkalaga  Ühes tiigis saab pidada erinevaid karplasi, kuna nad toituvad erinevatest allikatest – plankton, ussikesed jms

Plahvatus - ja tuleohu välistamiseks asendatakse hapnik tankide atmosfääris inertgaasiga, tavaliselt süsinikdioksiidiga (CO2). Inertgaasi saadakse tankeritel katlasuitsust gaasi- või diislikütuse põletamisel inertgaasi generaatoris.
Pelaagiline jadaõng on triivpüünis, millega püütakse suurte pelaagiliste kalade hõredaid koondisi ( tuun, purikala, mõõkkala, hai, lõhe). Ühe laeva pealt merre heidetud jada üldpikkus võib ulatuda kuni 160 km, õngede arv 2000 ja rohkem.
Proovisurve on 1,5 p, kuid mitte vähem, kui p + 0,1 MPa. Vanemmehaaniku otsusel on õigus laeva ekspluatatsioonis teha vajadusel mittekorralisi hüdraulilisi katsetusi katla töösurveni ilma klassifikatsiooni-ühinguga kooskõlastamata.

Pealmine kiht on peenest liivast, järgmine 1,25 cm killustikust ja alumine 2,5- 5 cm kividest. Liiva-kruusafiltri sobiv paksus on 30-90 cm, kui kihtide paksus on 10-30 cm. Vett võib lubjata paigutades liivakihi peale lubjakivipuru.
Põletis on kütusepihustid, pihustipump, kütusefilter, eelsoojendi, ventilaator, elektriline leegisüütamise mehhanism ja kütusesüsteemi tööd juhtivad solenoidventiilid koondatud ühtsesse agregaati, mida juhib juhtplokk.
Põhjatraalnoot –  traalnoot, mis on varustatud grunttropiga; • pelaagiline traalnoot – traalnoot, millel grunttropp puudub; • agariku tragi – jäigale karkassile rakendatud traalpüünis  agarikupüügiks.

Paiksed kalad – mere või mageveekalad, ag aka neil toimub kuderänne (Peipsi latikas d. Värska lahte, meresärg jõgedesse, räim koelmutele). e. Üleminekud, poolsiirdekalad – poolsiirdesiig (Pärnu siig), vimb, vobla.
Pidevuse võrrand – divergentsivaba vedeliku pidevuse võrrand; soolade difusiooni võrrand ja temperatuuri ülekande võrrand ning liikumisvõrrandid, millest viimase võib ümber kirjutada hüdrostaatilises lähenduses, kui:
Presentation systems on the market (Radar, ECS/ECDIS). The NIS 2002 MkII is prepared for connection to Long-Range systems like Inmarsat C. It has a user-friendlyinterface for plotting of other ships on a radar like display.

Paljudes veetorukateldes on selle toruderea ülemine osa kujundatud torude tiheda paigutusega ekraanina ja vaid allosas on torud üle ühe painutatud gaaside liikumise suunas nii, et gaasid pääsevad torude vahelt läbi.
Positsioonimine ehk oma koha leidmine turul: –90% moodustab asukoht turuelementide osatähtsusest (toode, hind, jaotus, asukoht, toetus). –Firma maine koosneb füüsilistest ja mittefüüsilistest teguritest.
Päästerõngastel on 4 valgustpeegeldavat kleepsud ning kiri laeva nime ja kodusadamaga. Pääatevestid-laste oma peab olema märgisatud “child”, igal meeskonna liikmel peab olema päästevest või veeülikond.

Pöörlemiskiiruste ülekande on rangelt konstantne (erand juhtudel, kui gabariit pole piiratud võib ülekanne küündida kuni 20). Suuremate ülekannete puhul on otstarbekas kasutada mitmest ülekandest koosnevaid mehanisme.
Poegimiste järgnevus ehk nende aastasagedus – põrsaid 2- kuuselt võõrutades peogib emis 2 korda aastas, põrsaste võõrutamisel 5-nädalaselt saab emiselt 2,3 peaskonda aastas, ehk kahe aasta kohta 3 pesakonda.
Põhjalahes on suurimate lainete kõrgus 5m, Soome lahe lääneosas 4m ning idaosas 3m, Riia lahes 3m. Nii kõrged lained tekivad suhteliselt harva, ainult pikaajaliste tugevate lane- ja edelatuulte puhul.

Pulseeringud – värske Põhjamere vee sissevool. Selleks on vaja umbes 2-3 nädalat lääne tuult ning enne seda kõvat tormi, mille ajal peavad olema valitsevad idatuuled ning valitsema vee madalseis.
Punkt 0 — laeva püstuva tasakaalu asend; punktid B ja B' — on sümmeetrilised O punkti suhtes ja määravad laeva kaadumisnurga ehk Φk (Φkaadumine) kui laev muutub staatiliselt ebapüstuvaks.
Pekipaksus – mõõdetakse 4 kohast (turi, 6-7 roie, selja õhem punkt, lanne) 4. Sinkide suurus 5. Lihassilma suurus – selja pikima lihase ristlõike pindala 6. Lihasuse indeks (LI) = pekk/lihas

Paarispoomidega töömeetodit nimetatakse “telefonil” töötamiseks. Liikumatute poomidega on runnerite käsitamine lihtne, kuid selle meetodi puhul saab tõsta lasti kaaluga vaid pool ühe poomi tõstevõimest.
Päästepaat on Parved ja nende kinnitused on konstrueeritud kinnitatud taavetite külge ja nende abil toimub eripiirkonnad: Läänemeri, Vahemeri, Must meri, Punane meri, Pärsia ning Omaani laht.
Põlemisprotsess katlas on stabiilne, hästi jälgitav ja reguleeritav. Aerodünaamilised protsessid tagavad kütuse põlemiseks vajaliku õhu andmise katlasse ja põlemisgaaside pideva eemaldamise katlast.

Puhtuse nõudeid - kontrollida hüdroaparatuuri ja mõõteriistade korrasolekut, seadmete kinnitust ja töö ohutust - kontrollida õlipumpade ja hüdromootori tööks valmisolekut, nende liikumise
Paagid on kõikide normaalsete lastimis-, lossimis- ja transpordioperatsioonide käigus jäigalt ja püsivalt kinnitatud veduki külge ja neid ei täidega ega tühjendata laeva pardal.
Pallide kooshoidmiseks on neile ümber tõmmatud teraslint või -traat. Tselluloosi niiskusesisaldus on suhteliselt suur ja alumistes kihtides asuvatest pallidest võib ülemiste survel eralduda vett.

Plaadistus on seestpoolt toetatud piki ja põiki vaheseintega, vahetekkide ja platvormidega ja talastiksüsteemidega. Kõigi nende osade paigutus, suurus, tugevus sõltub laeva otstarbest.
Pefc on iseseisev, valitsusväline ja mittetulunduslik organisatsioon eesmärgiga edendada säästlikku metsamajandamist ja luua usaldus, et inimesed majandavad metsi säästlikult.
Poolfabrikaatideks on raske, sest tal on tugevad soomused ja luud ning suurus ebaühtlane, puhta liha saagis väike . Tarbitakse: praetult, küpsetatult, suitsutatult, 171 marineeritult.

Parvega on võimalik pääseda ankrukoha sügavuse suhte kohta on levinuim isegi siis, kui poid oranži suitsuga arvamus laeva huku korral ei jõutud parve vette lasta.
Püstuvuseks nimetatakse laeva võimet vastu panna teda tasakaaluasendist hälvitavatele välisjõududele ja pöörduda pärast nende jõudude lakkamist tagasi algasendisse.
Plunzer ehk varbkolvid võivad olla: - täpse töötlusega mittevahetatavad plunzerpaarid ( hüls ja plunzer) , kus lõtk plunzeri ja hülsi vahel on 0,001…0,002 mm.

Püstuvuse piirid on püstuvusparameetrite minimaalsed väärtused, mis on ette nähtud IMO püstuvuskoodeksi, Administratsiooni, laeva kapteni või kompanii instruktsioonidega.
Pihustis 9 on vedruga koormatud sulgeklapp, mis solenoidklapi 12 avatud olekus laseb kütuse torustiku 16 kaudu tagasi pumba imipoolele, sulgedes selle pääsu koldesse.
Pikamaa - radarid kasutavad pikemaid võnkeid ja pikki viivitusi nende vahel, aga lühimaa-radarid kasutavad väiksemaid võnkeid ja väiksemat viivitust nende vahel.

Partsiaalsed söötmisnormid – arvutatakse tarvet eraldi elatuseks, toodanguks ja reproduktsiooniks 2. Summarsed söötmisnormid – on elatuse, toodangu ja reproduktsiooni tarbe summa
Põhjatraal - kummituspüük, kaaspüük-mitte ainult kalade puhul-ka mereimetajate, merelindude, et kuidas neid vähendada- valged lindid pannakse lindude peletamiseks.
Pealveetõrje on viidud horisondi taha, et säiliks varajane hoiatus ja reaktsiooniaeg, mistõttu peale rünnaku sooritamist on võimalik kiiresti varjuda saarte vahele.

Põiksiinid ehk tormisiinid, mis otstes liigendite või pingutitega luugikrae serva taha kinnitatakse ja tugevasti vastu presenti sururakse hoidmaks paigal luulilaudu.
Psoriaas on krooniline, ägenemiste ja taandumistega kulgev, päriliku eelsoodumusega nahahaigus, mida põeb 2-3 % rahvastikust ehk Eestis umbes 41 000 inimest.
Pefc - l on erinevad riiklikud standardid, mis on edendatud riiklike võimuorganite nagu EMSNi poolt Eestis ja mis on heaks kiidetud PEFC nõukogu poolt.

Pidamis - Kalade arv, mass Kalade arv, mass ja reziim kevadel asustamise saak sügisel ajal Söötmiseta 10-15 tk, 9-14 tk, 350-400 g 1000g, kokku 9-14 kg
Pärast 3 - nädalast ravi desinfinseeriti igat vanni koos tehnilise varustusega (2% lahus Dodarcana® Rapid, Schülke & Mayr, Austria) ühe tunni jooksul.
Paisupaagi ülesandeks on kompenseerida jahutusvee termopaisumisi ja kokkutõmbumisi, samas on ta ka vee reservaariks vee aurustumise ja väikeste lekete korral.

Paljunemise võimalused on inimese tegevuse tõttu hävinud • Haudemaja (hatchery) - spetsiaalselt veeorganismide paljundamiseks sisustatud rajatiste kompleks.
Pingeresonants on olukord, kus vahelduvvoolu jadaahelas XL=XC, siis UL=UC ning pingekolmnurk taandub sirglõiguks ning kogupinge U on vooluga I faasis.
Padrunile on freesitud sooned, kusjuures ühed sooned algavad padruni ühest otsast ja ulatuvad padruni pikkuses peaaegu teise otsani välja.

Püünise selektiivsus on saagis olevate kalade arv jagatud püünisega kontaktis olnud (püünisesse sattunud) kalade arvuga pikkusrühmiti ja liigiti.
Produktiivsus 400 - 850 kg/ha. 144 Kalatoodang Tiigist saadava kala kogus, mis sisuliselt on asustatud kala massi ja sesoonse juurdekasvu summa.
Põlemisõhu eelsoojendi on soojusvaheti, mis on ette nähtud katla ventilaatoriga katla koldesse antava põlemisõhu soojendamiseks põlemisgaasidega.

Poegade tootjaid on palju ja ka Rootsis on üle mindud vastkoorunud poegade turustamiselt samasuviste ja vanemate asustusvähkide tootmisele.
Pädev asutus - Tavaliselt on see valitsuse osakond või mõni teine organ ,mis on vastutav  mingi teatud probleemi eest. 
Põiktalad – piimid ja pikitalad – karlingsid . Laadluukide kohal ei ulata piimid pardast pardani, vaid ainult pardast luugikraeni.

Pasi - t hinnati kõrge resolutsiooniga digitaalsetel värvifotodel, mis oli tehtud 3 nädalase raviperioodi alguses ja lõpus.
Peegelahter - uuematel laevadel , kujutab endast “lõigatud” ristlejaahtrit Ahtertääv on tugev tala, millega lõpeb laeva ahter.
Pidamiseks aia - ja talutiikides, suuremastaabilise intensiivkasvatuse jaoks on Eesti looduslikud veed soojalembesele karpkalale jahedad.

Peakatelde otstarve on laeva peaaurujõuseadmete – peaturbiinide või peaaurumasinate tööks vajaliku auru tootmine käikuvuse tagamiseks.
Põlemine on keemiline protsess, milles põlevad komponendid (süsinik, vesinik, väävel) reageerivad õhus sisalduva hapnikuga.
Püsivad tervisekahjustustused on seotud raskelt ravitava või kutsehaigusega. Arvatakse, et vinüülkloriidil ja butadieenil on vähki tekitav toime.

Paralleelindeksi kasutamine on üks levinumaid meetodeid, kontrollimaks laeva liikumist ettemääratud kursil nii hea kui halva nähtavuse korral.
Peelestikuks on mastid, poomisambad, poolmastid (kasutatakse lisaks ventilatsioonitorudena), signaalmastid, losspoom ja lipuvarras.
Pärast mõõnaperioodi on praegu tursasaagid suurenemas sõltudes (nii nagu ka lestal) edukat sigimist tagavast soolsus- ja hapnikurežiimist

Pardiliha kalorsus on suure rasvasisalduse tõttu kõrge: 100 g pardiliha keskmine kalorsus on 365 kcal, pardibroilerite lihal 294 kcal.
Puhke - ja lamamisala põranda kalle on 6...10%. Allapanu (peenestatud põhk) laotatakse lamamisala ülemisele veerandile.
Praktilises kasutuses on ülalmainitutest ainult 20- ja 40-jalased. 2. seeria konteinerid on kasutusel rahvusvahelistes raudteevedudes.

Piki põhja - ja Kesk-California rannikut vähendab upwelling mere pinnakihi temperatuuri ja suurendab suvel udude sagedust.
Piimatootmistarve – piimatootmistarbe normeerimisel lähtutakse piima koostisest ja toitefaktorite konversiooni efektiivsusest.
Poidel on kaks värvi must ja kollane, eristatakse topimärkide, värvide järjekorra ja tulede karakteristiku järgi.

Plunzer - , membraan-, tiib-, jt. pumbad ning - pöörleva tööorganiga rootorpumbad (hammasratas-, kruvi-, tiivik- ,
Proteiin on rakendusbioloogiline mõiste, mille all võetakse kokku söötades olevad lämmastikku sisaldavad ühendid.
Püstuvuse lisanõuded on IMO Koodeksis (Code on Intact Stability) toodud 3. osas ja on kõigi laevade projekteerimise kriteeriumiks.

Peamisteks püügivahenditeks on mõrrad, võrgud, õngejada. Peale kalade omab kutselises rannakalanduses olulist osa ka agariku varumine.
Pinnavee temperatuur on talvel nulli lähedal kui just vett ei pumbata sügava järve süvakihtidest. Viimane on aga hapnikuvaene.
Põhjapoi või - tooder asetseb ohtlikust piirkonnast põhja pool (põhjapoil katkematult kiired või ülikiired plingid);

Põhjamärk – topimärk: kaks musta koonust tippudega ülespoole, värv: BY – must/kollane, tuli: valge, VQ või Q
Puupunnide otsad on nüüd välja raiutud, kuid nende vahel olev kanuusein võib jääda vajalikust mõnevõrra paksemaks.
Propaan - 104 2,2…9,5 -42,1 Butaan -60 1,9…8,5 -0,5 Bensiin <- 40 1,4…7,6 7 Diislikütus 56…80 0,6…6,5

Põhjatraalnoot - traalnoota pukseeritakse mööda veekogu põhja, millega püütakse veekogu põhjas elavaid kalaliike.
Püstuvuse hinnang on laeva kapteni või laadungitüürimehe ükskõik milline tegevus püstuvusparameetrite määramisel.
Possible on official chart data; official ENCs where they were available and official RNCs to fill in the gaps.

Pealiinile on kinnitatud haruliinid (vt. joonis 8). Õngejada võib olla, kas pelaagiline või põhjaõngejada.
Plink2 – ISO 6 sek, plink3 – 0c (tuli pikem kui vari), plink4 – MO (A) (morse), nummerdatakse loetuna
Primar stavanger – IC-ENC Working Group on information (PSIWG) 1st edition - November 2004 Kort & Matrikelstyrelsen

Päripäeva lugedes on kala uimed – seljauim, sabauim, pärakuuim, kõhuimed, rinnauimed. Omaette nähtus on rasvauim.
Puurkaevu - või allikavesi on tavaliselt vähese hapnikusisaldusega ja seda tuleb õhustada enne kasutamist.
Paljudes riikides on kehtestatud nõuded, mis peavad tagama gaasiveolaevade ohutu sadamasse sisse- ja väljasõidu.

Pumbajaamad on varustatud solenoidklappidega, mida juhitatakse normaalolukorras läbi sillas oleva juhtpuldi.
Põhjapoi või – tooder: üleval must, all kollane, tuli – valge, signaal1 – 100-120 plinki minutis (VQ),
Pasi on USA FDA poolt tunnustatud kliinilistes uuringutes psoriaasi ravi efektiivsust näitav skoor.

Pikkplink tuli – long flashing light LFl ns  Kogu pikkplink tuli – Group long flashing light LFl (k) ns
Püüniste kasutamine on võimatu. Need eelised seletavadki lõkspüüniste väga laialdase leviku ülekogu maailma.
Pefc on teisalt aga vastastikune tunnustamise süsteem riiklike sertifitseerimissüsteemide vahel.

Põldvutt on ülapoolelt kollakaspruun rohkete tumedate ja heledate tähnidega, altpoolt kollakasvalge.
Palli mass on 150…200 kg ja pallid on kaetud kas tselluloosilehtede või mõne muu kattematerjaliga.
Püstuvusulatus – range of stability – kreeninurkade vahemik, mil laev säilitab positiivse püstuvuse.

Paljudes laevades on koostatud joonised, kus on ära näidatud, mitu ketti/rihma tuleb kinnituseks kasutada.
Planetaarmehhanismid – vähemalt ühe ratta geomeetriline telg tiirleb ümber mehanismi paikset peatelge [XX]
Pardal on ka piisavalt poode, et hankida endale midagi, mille olete ehk kogemata koju unustanud.

Põhilised tunnussuurused on nimipinge, nimivõimsus, valgusvoog ja valgusviljakus ning keskmine tööiga tundides.
Punnid on seedripuu kollakasroosa värvi tõttu kergesti eristatavad, sest pappel on lumivalge.
Põlemisprotsess on keemiline protsess, mis toimub õhuhapniku, põleva aine, soojuse ahelreaktsioonina.

Pelaagiline traalnoot - traalnoot pelaagiliste kalade püügiks (heeringas,sardiin,makrell ja teised kalad).
Päästepaat – välimisel küljel helkurribad, ujuvuse tagamiseks on keresse ehitatud õhupadjad.
Perloon - või nailonvõrgust või perforeeeritud plastikust, aga neid võib osta ka valmina.

Püknokliin – mereveekiht, milles vee tihedus muutub märgatavalt kiiremini kui naaberkihtides.
Primar - stavanger.org and www.ic-enc.org, and will be kept up-to-date on a regular basis.
Puistlastideks nimetatakse laste, mis koosnevad paljudest suurematest või väiksematest osadest.

Pehmed rasvanöörtihendid on valmistatud kanepikiust või peenvillast, mis on immutatud õli ja grafiidiga.
Pikimetatsentriline kõrgus – longitudinal metacentric height GML – pikimetatsentri ja raskuskeskme vahe.
Pulk on pandud nõnda, et oleks hõlpus käega sellest hoides kanuud järel lohistada.

Paldiski lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on suunatud Eesti
Psu – Practical salinity units – vee elektrijuhtivus standard KCl lahuse suhtes
Piemont - Värvuselt on pullid tumehallid, peal ja kaelal võib olla tumedamaid laike.

Piimakarjakasvatus on olnud viimastel aastakümnetel kõige olulisem põllumajandustootmise haru.
Pootsman on kohustatud: 1. Kontrollima ankru- ning haalamismehhanismide töökindlust.
Peatuskoha leidmine on vaevarikas, sest sageli siirduvad nad lühikese aja jooksul ühest kohast

Peamiseks hingamisorganiks on lõpused. Lõpused koosnevad kaartest, liistakutsest ja g. lamellidest.
Päästeparved on varustatut hüdrostaatiga, mis läheb automaatselt vee surve all lahti.
Päästevestid - päästeveste peab olema igale meeskonnaliikmele +2 vahisolijate ruumis.

Päästepaat on uppumatu merekindel paat, mis on võimeline sõitma mis tahes ilmaga.
Parda - ja tekiklüüsid ühendatakse omavahel paksuseinalise klüüsitoruga.
Püstuvuse arvutamisel on loogiline eeldus, et laeva kallutades on veealune maht konstantne.

Parvedena ogahai ehk merikoger, kes kehakujult sarnaneb allveelaeva või torpeedoga.
Poomtõkked ehk õlipoomid. Poomid võivad ehituselt erineda üksteisest, kuid
Päästevahenditest on päästevestid, päästerõngad, termoülikonnad ja termokotid.

Püramiid on ökosüsteemi troofilise struktuuri kujutis astmikpüramiidina.
Punnid on kanuu seinas pikikiudu ja ka see soodustab vee läbiimbumist.
Peamisteks püügivahenditeks on traalid. Rannapüügil püütakse palju erinevaid kalaliike.

Pppp – ôhurôhk merepinnal (mb vôi hPa) kümnendiku täpsusega.
Paberi laadimisel - lossimisel tuleb kasutada haaratseid, mis ei vigasta rulle.
Planktoniks e. hõljumiks nim vees hõljuvate taimede ja loomade kogumit.

Plunzer e. varbkolvid valmistatakse terasest, malmist või pronksist.
Püstuvuse arvutamiseks on vajalik teada iga lasti ja varude massikeskme koordinaate.
Püstuvusparameetrid on vähemalt KGc ja laeva süvis käesolevas laeva seisundis.

Põhilisteks valgustiteks on niiskuskindlad metallkaitsevõrguga varustatud valgustid.
Põletite ülesanne on tagada põlemisprotsessi normaalne kulgemine kolderuumis.
Peamine püügivahend on traal, harvemini - tursa ja lõhepüügil -nakkevõrgud.

Poorditraaler - traalnoot heidetatakse vette ja hiivatakse laevapoordist.
Pääastepaadis on kaks tükki suitsusignaali ja kuus tükki käsitõrviku.
Päästeparves on kaks tükki suitsusignaali ja kuus tükki käsitõrviku.

Paatidel on paaritud numbrid, vasaku parda paatidel paaris numbrid.
Pikimõõde on kaardi piirmeridiaanide vahe ja kaardi ühiku korrutis.
Portsjonforell – Prantsusmaa, Taani, Itaalia, USA, Saksamaa, Hispaania.

Primaarproduktsioon on aluseks kõrgemate troofiliste tasemete moodustamisele.
Puurkaevuvesi on hapnikuvaene ja seda tuleb vähitiikidesse laskmise eel
Paranadati lääne - soome tõuga, mille tulemuseks oli piimajõudluse kasv.

Põrsaste aastaproduktsioon – optimaalseks peetakse 24 põrsast aastas emise kohta.
Peamiselt ro - ro kaupu, vanametalli, puitu, turvast ja naftatooteid.
Parim sööt on väike särg, mis lõigatakse noaga keskelt pooleks.

Päästerõngastel on neli valgust peegeldavat kleepsu ja laeva kodusadam.
Pruunikoorelised munad on vastupidavamad just poole paksema kutiikula tõttu.
Puuvill on tuleohtlik, isesüttiv, õlisid ja rasvu imav last.

Polaarne e. harilik suurringid projekteeritakse sirgjoontena.
Preparaatide – jodofooridega (kommertsnimed Actomar, Bufodine).
Propellerpumbad on eriti suure eripöörlemissagedusega labapumbad.

Puistlastide lossimiseks on lahtise konteineri põrand varustatud luukidega.
Põiki laeva on lubatud stoovida ainult tasaste otstega pakette.
Püügikvaliteet on vähenenud kui veeshoidmise aega on suurendatud.

Pisikesed kullesed – paljude kalade ja selgrootute arenevad vormid.
Paakpoordi märk – punane - R, topimärk: silinder, tuli: punane
Parafiini – kristallid ummistavad filtreid ja torustikke.

Parimad tulemused on saadud vähikasvatuses allika- või kaevuveel.
Põiki vaheseinad on alt avatud, et õli saaks seal vabalt liikuda.
Praegusel ajal on tõuloomade müük suhteliselt tagasihoidlik.

Proteiini seede - algab maos maonõre proteaaside ja HCl toimel.
Puittünnid on koonilise, metalltünnid silindrilise kujuga.
Püsikeeluala - kohad ei arvesta reaalselt ilmastiku olukorda.

Parameetrid - herts ja sagedus mõõdetakse hertsmeetriga.
Pelagiaal – veekogu veemassiiv organismide elupaigana.
Pingejaguri r1 - R“ kaudu antkase inventeerivale sisendile.

Punajalg - TIIDER – Punane nokk, pikad punased jalad.
Põhjatraalnootade mõõted on regiooniti ja ka laevatüübiti väiksemad.
Pesumaja on olnud ka enamustel kruiisilaevadel olemas.

Pupp on pardast pardani ulatuv tekiehitis ahtris.
Põhihobi - rüüstab teiste pesi, sööb mune, poegi.
Peršeroni hobused on varavalmivad ja kuiva konstitutsiooniga.

Parim kahekäeritv on 2.0-2,5 meetrit pikk ja ühejätkuline.
Paketis on 4…5 m 3 puitu massiga 2…2,5 tonni.

Pindalade moonutamised on kürgetes laiustes märkimisväärsed.
Pinnalained on ca 200km pikad ja ainult 1m kõrged.

Puhkenurgad messis on puhkamiseks, mitte söömise kohaks.
Piiritustel on samad omadused mis põlevvedelikel.
Pikad lained on mõjutatud Coriolis’e jõu poolt.

Poil on oma kindel tule iseloom ja värvus.
Planktonorganismid on vertikaalselt jaotunud ühtlaselt.

Põlevaid signaal - ja pardatulesid nim käigutuledeks.
Põikivaheseintes on uurded raamlaagri pesade tarbeks.

Projektsioon – lühim tee pole sirgjooneline
Performed on the traditional paper charts.

Poe atmosfäär - puhtus, teenindajate riietus.

Pikipinged on laeval tavaliselt suurimad.

Portsjoniline kudemine on väga kasulik kohastumine.

Põhiklassi – Kelvini ja Rossby lained.


Plahvatuspiir - Keemispunkt, kond, % °C
Pöördetelje määraja – trimmi arvutuste alus.
Poomid on fikseeritud, ei liigu.

Põikmetatsenter ehk lihtsalt metatsenter.

Punavetikad – Kõrgemad taimed –
Vote UP
-1
Vote DOWN
Polaaruurimislaevad on kujundatud olema samaaegselt ka jäälõhkujad, et paremini tegutseda polaarvetes. Nende laevade ülesannete alla käib ka Antarktika uurimisjaamade varude täiendamine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Päästerõngad - arv sõltub laeva pikkusest: kuni 100 m kaubalaevale 8 rõngast, 101-150 – 10 rõngast 150-100 – 12 rõngast, >200 – 14 rõngast minimaalselt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pumppihustis on kütuse pihustusseade ja kütusepumbaelement ehitatud ühtsks agregaadiks ja asetatakse vahetult igale silindrile eraldi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Piimaveis – kuiva kolmnurkse kehaehitusega, õhukese nahaga, vähese nahaaluse rasvkoega ja hõreda karvkattega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Põlula kalakasvatuskeskus on Eesti ainus riiklik kalakasvandus, mis on Keskkonnaministeeriumi allasutus.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Puuvilla töötlemine – veeti sisse Ameerikast ja Egiptusest  Kedratud puuvill – saadeti Venemaa riidevabrikutesse  Narva – olulisem tööstuskeskus
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto