Sõnu seletav sõnaraamat

Peentäitematerjali terasuurus on vahemikus 0-2 mm (liiv, sõelmed). Jämetäitematerjali terasuurus on vahemikus 2- 32 mm (killustik, purustatud kruus). Filler võib olla mineraalne pulber (selleks on filtritolm) ja filler (spetsiaalselt töödeldud kivim). Fraktsioneerimata täitematerjal on jäme- ja peentäitematerjalide segu, mis võib olla toodetud
Pärgamiin – sarnaneb poolpärgamendiga, kuid on suurema valguse läbilaskvusega Glassiin (glassine), poolläbipaistev, osaliselt rasvakindel, 20-40 g/m2. Kasutatakse pagari ja kondiitritoodete valmistamiseks, ka hamburgerite ja hot-dog´ide pakendamiseks, küpsiste ja šokolaadikarpides.
Pakettide pealtkuulamiseks on kaks võimalust: pealtkuulaja istub liinipeal või pealtkuulaja asub võrgusõlmes. Kuikeegi saab kätte võrgust võõrad paketid, on tal võimalik sealt kõike lugeda, ka paroole (ntx pop3 ja telneti puhul liiguvad paketid üle võrgu krüpteerimata kujul). Võimalik on ka pakettide saatmine nii, et paketi päises on teine IP aadress kui saatjal tegelikult, sel juhul vastuvõtja määrab saatjaks vale arvuti, mis võimaldab ühel arvutil teeselda, et ta on teine.

Põhinemisest bsd - ll, aga alates OS X versioonist 10.5 on The Open Group seda ametlikult tunnustanud, versioon on saanud Open Brand UNIX 03 sertifikaadi ja seega esimene BSD-l põhinev operatsioonisüsteem, mis on läbinud UNIX 03 sertifitseerimise . Tavakasutajale on UNIX 03 sertifitseering tõenäoliselt vähetähtis, kuid arendajatele ja ettevõtetele, kes vajavad oma rakendustes "päris" UNIX-it, pakub uue arendusplatvormi tulek huvi.
Polled loop – pollitav tsükkel 2. Synchronized Polled Loop – sünkroniseeritud pollitav tsükkel 3. Cyclic Executives –tsükliliselt täidetavad programmid 4. State-Driven Code – seisunditega/olekutega juhitav kood 5. Coroutines - kaasprogrammid 7. Millal kasutatakse reaalajasüsteemides pseudokernelit? Reaalajalist paralleeltöötlust on võimalik saavutada ilma katkestusteta ja isegi ilma OS-ta klassikalises
Pikim master - call on 14 bitti  Saadud orja vastus on 7 bitti pikk, sisaldab 4 bitti kasutaja andmeid (nt orjade sisendite väärtused)  Pinge tase võrgus on 29,5 … 31,6 V DC ja andmekaitse viiakse läbi Manchester-II kodeerimine  Interneti biti aeg on 6 ms  Segmendi pikkus on piiratud 100 meetrini  Mitut segmenti saab kasutada koos, et tekitada pikemaid internette Tänan kuulamast!

Paco lab – selle all tuntakse protsessi, milles tuntud ja lugupeetud disainerid kutsutakse hooajaliselt Paco Rabanne`ile väikseid aksessuaaride, ehete ja jalatsite kapselkollektsioone disainima. Kuigi iga Paco Lab kollektsiooni „säilivusaeg“ on üks hooaeg, disainer võib järgmisel hooajal tagasi tulla, teised jällegi võivad anda väikseid hooajasiseseid panuseid.
Pinnasele on paigaldatud 2x100mm vahtpolüstüreen plaadid (vuugid omavahel ülekattes). Vahtpolüstüreeni peale on paigaldatud kile paksusega 0,2mm, mille peale on valatud armeeritud põrandaplaat paksusega 100mm. Betooni peale on paigaldatud aluskate paksusega 3mm ning aluskatte peale on paigaldatud puit parkett paksusega 15mm. (vt. Joonis 2)
Plaani tunnused – 1) sisu on suunatud tegevustele tulevikus 2)andmed on seotud eesmärgigasuunatud saavutamisele 3)teave puudutab kindlat org-list üksust, esiletoodu on tagatud vajalike andmetega 4) pika-või lühiajalised plaanid : ulatuslikule ajavahemikule mõeldud tegutsemisalad, hõlmavad pikaajalisi sihte, peegeldavad saavutamiseks vajalikke

Paigalinnud on harkas, nurmkana või puukoristaja Talvel võib kohata umbes 150 linnuliiki, kuid koduaias jääb see arv umbes 40
Püsimälu on kasutusel nii arvutites kui ka teistes elektroonikaseadmetes (näiteks elektroonilised mänguasjad). Vastupidiselt operatiivmälule ehk RAM-ile ei ole ROM haihtuv mälu, mis tähendab, et info säilib ka siis, kui puudub elektritoide. See võimaldab kasutada ROM-i tarkvara talletamiseks, mida arvuti esimesena
Peetavad sead on suurema tailiha osakaaluga ja suurema rümba müügiväärtusega tänu raskematele sinkidele ja suurematele seljalihastele võrreldes tavalise Loomade transport ja tapaeelne pidamine Tapasigade transpordi ja tapaeelse pidamise ajal tuleb lähtuda loomakaitse põhiseadusest: sigu ei tohi asjatult piinata.

Peti - lõssisegu standardiseerimine → separeerimine ja standardiseerimine → homogeniseerimine 50-60 °C; 15-20 MPa → pastöriseerimine 90-95 °C; 3-5 min → jahutamine 20-26 °C → hapendamine (←juuretis) →jahutamine → 20-25 °C → villimine → säilitamine külmlaos
Paisumistöö – komplimeerimistöö = kasulik töö Üheks põhiliseks karakteristikuks sisepõlemismootoritel on surveaste, mis väljendab silindri kogumahu(V1) ja põlemiskambri mahu (V2) suhet . Autodel kuni 10. . Seejuures väljendab V1 silindri üldmahtu ja V2 põlemiskambri mahtu.
Paketid on sel juhul alati õiges järjekorras. Ahelate loomiseks kasutatakse identifikaatorit, mis ei ole unikaalsed globaalses mõttes, vaid igas ruuteris hoitakse vastavuste tabelit, mille järgi saab teada, kuhu antud identifikaatoriga pakett on vaja edasi saata.

Päises on alati saatja ja vastuvõtja aadressid mille järgi teevad võrgus oleva ruuterid otsuseid millist marsruuti pidi konkreetset paketti kõige parem saata on. ( EHK mingit kõne seadistamist võrgukihis ei ole. Ei ole kindlat ühendusteed otspunktide vahel.
Paulig classic on hõrk ja rikkaliku järelmaitsega 100% araabika kohv.
Primaarne ehituses on kvaliteet. Ehituse kvaliteet sõltub: - Projekti kvaliteedist - Ehituskorraldusest - Kasutatavatest materjalidest - Kasutatavatest masinatest ja tehnoloogiast - Töötajate oskustest - Objekti asukoht ja keerukus Otsustav on halvima kvaliteediga tegur.

Peaeesmärgiks on süstematiseerida ja analüüsida praktilise osaga seonduvat informatsiooni ja kogemusi; kirjalik osa peab selgelt toetama loov-praktilist osa ja seletama lahti töös püstitatud eesmärgid, kasutatud meetodid ja tulemused; 3) avalikust kaitsmisest.
Paljutel toiteplokkidel on energiatõhususe märgis nagu näiteks 80+ Bronze, silver, gold. Paljud toiteplokid on võimelised töötama nii 100v kui ka 220v võrkudes ja suudavad seda automaatselt tuvastada, osade puhul aga tuleb seda teha käsitsi vastava lüliti abil.
Pidevad signaalid on näiteks pinge, voolutugevus, väljatugevus, nende graafik on väljendatav funktsiooniga f(t). Diskreetse aja signaalid on võetud kindlate ajaperioodide järel ning on esitatav funktsiooniga F(nT), n on konstant üle mille signaali võetakse.

Preemptive - Priority Systems – välistava/tõrjuva prioriteediga süsteemid Kõrgema prioriteediga tegum saab katkestada/välistada madalama prioriteediga tegumi töö. Võimaldab tähtsamatele tegevustele/protsessidele omistada kõrgema prioriteedi.
Protokollid on selleks, et kontrolida võrgus sõnumite saatmist ja vastuvõtmist(TCP, IP, HTTP, FTP, PPP). Internet on tegelikult võrk võrkudest(nõrgalt hierarhiline; õldine Internet vs. privaatne intranet). Rakendused on levitatud infrastrutuuris.
Pihkumine sisse - ja väljalasketorudes >1 9. Õhu sattumine kütusesse 0…2 10. Ebaühtlane pritseannus 0…1 11. Vale pritsehetk 1…2 12. Vale pritserõhk >1 13. Rikkis toitepump >1 14. Rikkis tagasivooluklapp >1 15. Rikkis ventilaatori termostaat ~1

Package diagrams - organises the model,dependency indicates a usage relationship between contents of the packages,use it to model the high-level organization of the system,indicate visibility on owned elements,import from packages,supports package merge.
Paigaldatud seina - või laejahutusseadmed, mis tagavad ruumitemperatuuri 0—2 °C ja õhu liikumiskiiruse umbes 0,5—4 m/s (kiirjahutus). Rümba pealispinnale kuivamiskooriku tekkimine annab hügieenieeliseid ja võimaldab liha pikemat aega säilitada.
Protokoll - Interneti protokollistandard STD 15, RFC 1157 sõlmede haldamiseks IP võrgus. SNMP ei piirdu ainult TCP/IP võrguga, seda saab kasutada ka igasuguste võrguga ühenduses olevate seadmete nagu arvutid, marsruuterid, jaoturid jms

Pärast karastamist on sulamitel üleküllastunud α-tardlahuse struktuur (nt. sulamites vasesisaldusega üle 5% esineb vähesel määral ka ühend CuAl2), mistõttu nad karastatult ei ole kuigi heade tugevusomadustega, ent on suure plastsusega.
Palju tootlikum on lihvimine spetsiaalsel lihvimispingil malmketta abil. Ketta läbimõõt on 250-300 mm ning ta pöörleb kiirusega 1,5-2 m/sek. Malmketta pinnale hõõrutakse pastat või kantakse masinaõliga segatud boorkarbiidi pulbrit.
Parvetus meetod - toru valmis vesisisse ja nii viiakse õigesse kohta ja uputatakse ja kinnitatakse Pööramis meetod-kaldal valmistatud toru lastakse vette,ots on kinnitatud kaldasse ja pööratakse risti jõega Ujuv praamilt- praamilt

Püsiühenduse korral on serveri liigne funktsionaalsus turvalisuse seisukohast ebasoovitav - sama arvuti ei peaks kindlasti Elektronposti ohud Elektronpost on äärmiselt mugav ja odav suhtluskanal, mis firmade tööd paljuski kergendanud.
Piimakalgendi tükeldamine – suurenenud üldpinna abil soodustub vadaku earadumine Segamine – ei lase kalgenditükkidel kokku kleepuda --- suurem pind Järelsoojendus – soodustab sünereesi ja terasse jäänud mikroobide elutegevust.
Pmma on toatemperatuuril amorfne ja seda kuni klaasistumistemperatuurini (110 °C) PMMA on kõva, jäik ja kõrge löögisitkusega. Ta on väga läbipaistev, Kergesti vormitav kõigi termoplastide korral kasutatavate.

Pastöriseerimine on piima kuumtöötlemine sellistel temperatuuridel, mis minimeeriksid võimalikku ohtu tarbijate tervisele, samal ajal säilitades võimalikult palju piima keemilisi, füüsikalisi ja organoleptilisi omadusi.
Polükondensatsioon - kondensatsioonipolümeer moodustub ahelreaktsioonil ahela mõlemas otsas, kusjuures igal reaktsioonil eraldub üks vee molekul või happe molekul, seega ei ole tema monomeer identne lähteaine molekuliga.
Puhul selja ehk kollektsioonimärgid. Tavaliselt lisatakse need märgid montaaži käigus. Plaadi konfiguratsioonis lisatakse plaadile sellised märgid, mis antud trükimasinaga trükkides peavad igal trükisel olema.
RIP

Paberi grammkaal e. pinnakaal (pinnamass)- paberi pinnakaal on mõõt, mis näitab mitu grammi kaalub paber 1x1m=1m2. Näiteks 80 grammiline paber tähendab seda, üks paberileht, suurusega 1 ruutmeeter, kaalub 80 grammi.
Projektijuhi töö on kellast kellani, sest projektijuhi alluvate tööaeg on kindlalt määratletud ning meeskonna töö on kõige efektiivsem siis, kui kõik meeskonna liikmed viibivad samal ajal ettevõtte ruumides.
Polymorphism - The ability to hide many different implementations behind a single interface What is an Interface? • Interfaces formalize polymorphism • Interfaces support “plug-and-play” architectures

Piimakogus on 6000 kg. Lüpsiseadmeks on valitud УДА-16..........................15 Seadme tehnilised andmed on esitatud tabelis 5.6.......................................15 5.5. Piima esmatöötlus.
Primitiivsed e. lihtsad – aatomid paiknevad ainult võreelemendi sõlmpunktides (tippudes);  ruumkesendatud – lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paikneb üks aatom võreelemend sees
Pakkumisinformatsioon on konfidentsiaalne. Enne pakkumiste avamist ei tohi pretendentidega hinnaläbirääkimisi pidada ja kõik pretendendid tuleb kindlustada ühesuguse informatsiooniga ka muudatuste korral.

Paketifilter - tulemüür loeb ja uurib läbi kõik paketid, mis sisenevad või lahkuvad võrgust ja vastavalt eelnevalt kehtestatud reeglitele lubab paketi edasi liikumist või keelab seda.
Plastid on polümeeride baasil valmistatud tehismaterjalid, mille põhikomponendiks on polümeer ning mis töötlemisfaasis on plastsed, tavaliselt kõrgendatud temperatuuri ja rõhu
Paarsusbiti abil on võimalik tuvastada ühekordseid vigu (kui kaks bitti on valed, siis paarsusbitt viga ei näita) ning vigade parandamiseks paarsusbitt piisavalt informatsiooni ei anna.

Puhverdamine on keerulisem, kuna peab meeles pidama millised paketid on käes ja millised ei ole. Saatja saadab uuesti ainult need paketid, millele ei saadud kättesaamise kinnitust.
Pa omadused on temperatuuristabiilne, püsiv, jäik ja vananeb aeglaselt • PVC(Polüvinüülkloriid) – Kasutatakse: Põhjakaitse, juhtmekate, siseviimistuluse pealispind.
Peakäärimine - pärmide elutegevuse aktiivne faas, kus toimub • intensiivne pärmide paljunemine • Alkoholi, süsihappegaasi ja käärimise kõrvalproduktide moodustumine

Polüalfabeetiliseks – nt lisatakse sõna igale tähele juurde suvaline number (tere t+2, e+3, r+1, e+6 = vhsk; võti on 2316). ///// NT: Symmetric-key (secret-key) krüptograafia.
Peatähelepanu on suunatud inimeste vahelistele suhetele ja nende tööalasele käitumisele, eesmärgiga mõista vastavaid seaduspärasusi ja organisatsioonis toimuvat.
Polüpropüleeni on maailmas toodangult teine plast polüetüleeni järel, mida kasutatakse väga palju torustiku kasutamisel , kuid tema osakaal kasvab kõige kiiremini.

Pronksid – Cu ja ülejäänud keemiliste elementide sulamid, nt. Cu-Sn (vedrud, mündid), Cu-Al (klapid), Cu-Be(suurima tugevusega vasesulam) või Cu-Si sulam.
Pinnakaal on mõõt, mis näitab mitu grammi kaalub paber 1x1m=1m2. 10. Paksus - paberi paksust mõõdetakse mikromeetrites ( μm ) = tuhandikes millimeetrites.
Pidevaks jugatrükiks nimetatakse protsessi seetõttu, et trükipea pidevalt tulistab tindipiisku paberi suunas, See saavutatakse tänu düüside pidevale vibratsioonile.

Polükarbonaadil on suur roll tehnikavaldkonnas, sellest valmistatakse lüliteid, releesi, arvuteid, telefonid, laserplaadid, disketid, elekrimasinate ja palju muud.
Personali puudused - leida talente, kõigile sobiv töö, parandada team’i korraldust, tõsta töömoraali, väljaõpe, võtmeisikutega tähtaegade läbiarutamine.
Paksuseks on vaid paar sajandikku µm (1 µm on üks tuhandik millimeetrist). See kiht on väga vastupidav ja tagab suurepärase korrosioonivastase kaitse.

Pom omadused on keemiliselt ja termiliselt stabiilne, kriimustuskindel ja vähe roomav • PC(Polükarbonaat) – Kasutatakse: Laternaklaasid ja keredetailid.
Põhilised nupud on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kanalite vahetamisek on olemas CH + ja CH – nuppud, mille abil me saame kiiresti vahetada kanalite positsioon.
Prioriteetide jagamine - Igale terminalile on määratud, millise prioriteediga signaalpakette ta võib kasutada, signaalpaketiga on kaasas antud paketi prioriteetsus.

Pop3 - l on kolm faasi: autoriseerimine, tegutsemine (transaction) ja uuendamine (update). Autoriseerimise koral saadetakse kasutajanimi ja parool.
Projektijuhi puhul on tähtis, kas kandidaadil on infotehnoloogiaalane haridus või töökogemus infotehnoloogia sektoris, majandusharidus on vaid lisaväärtus.
Pingid on oma ehituselt erinevad, ülemisi lihvimissõlmi võib olla 1-4 ja nende töö lihvimiskohal võib olla rullikute või talla abil tehtav.

Pps - i järgi kasutatakse tabelit, mille järgi saab ml/min teisendada μm-ks. Mida suurem on mõõtetulemuse väärtus, seda karedam on pind.
Pc133 - 133 Mhz kiirusega SDRAM (Sychronous DRAM). Erineb PC100'st vaid kiiruse poolest. Monendiseisuga Eestis kõige kasutatavam mälu tüüp.
Põrsaste sabasid on lubatud lõigata üksnes juhul, kui see on veterinaararsti otsuse kohaselt nende tervise ja heaolu tagamiseks vältimatult vajalik.

Paulig cupsolo on ainulaadne masin, millega on võimalik teha tavalist kohvi, suurepärast espressot ja espressojooke, samuti Tazza-kakaod ja teed.
Paberilaiu pöördeseadmed on võllid, millede abil on võimalik muuta paberi liikumissuunda ja nende abil on võimalik paberilaidu ümber pöörata.
Päringul on küljes ka TTL (time to live) muutuja, millega määratakse ära aeg, kui kaua hoiab saatja antud aadressi oma mälus.

Paigaldamine läbisurumisega - 1,2 ja 3grupi pinnasesse lahtise otsaga 600-1600mm.Torusse tungiv pinnas eemaldatakse hüdromenetlusega või käsitsi.
Ports - NEW. -defines as interaction point on a classifier (between it and its enviroment) Composition 2.0 PORTS=public parts.
Proteinaas - optimaalne temperatuur 45-55°C, lõhustab valgu peamiselt suur ja keskmise suurusega molekuliga lämmastikühenditeks

Pehmem vorm - heatahtlik autokraatia, mida iseloomustab alluvatega arvestamine mitmesuguste soodustuste kasutamine ja hüvitamine.
Pärmseened on mikroorganismid mis kasutavad oma elutegevuseks suhkruid tootes selle tulemusena fermentatsiooni käigus alkoholi.
Pihustites on kolmeosalised kolvid, mis juhivad pihustusaega: mida enam kütust kolbideni jõuab, seda varem algab sissepritse.

Püsirõhuline ehk isobaarne erisoojus cp saadakse tingimusel, et selle määramisel termodünaamilise keha rõhk jääb püsivaks.
Pingi lõikeelemendiks on lihvketas. Lihvketas on kinnitatud võllile ja käivitatakse kiilrihmadega. Lihvketta töölaud on kallutatav.
Polümeeride liigitus – kristalliinsed (korrapärane struktuur, läbipaistmatu) ja amorfsed (korrapäratu struktuur ja läbipaistev).

Püsimahuline ehk isohoorne erisoojus cv saadakse, kui termodünaamilise keha maht erisoojuse määramisel jääb konstantseks.
Polümeerid ehk kõrgmolekulaarsed ühendid on ained, mille molekulid koosnevad kovalentset e sidemetega seotud korduvatest
Protsessitermotöötlus – terase lõõmutus (rekristalliseeriv, tavalõõmutus);  tugevdav TT – terase karastamine (+noolutus).

Pse - lihas sisaldub palju vaba vett, mis asetseb liha rakkude vahel, mitte aga rakkude sees nagu tavalises lihas.
Perliit on ferriidi ja tsementiidi eutektoidusegu süsinikusisaldusega 0,8%.(isel:survetöödeldav,kõvem kui ferrit.
Praeguses seisus on olemas ka „nutti“ puldid , sest tehnoloogia areneb iga aasta, ja telerite süsteemid ka arenevad koos.

Peaeesmärgiks on tarbija rahulolu toote või teenuse kvaliteedi üle, mille tagab motiveeritud ja pühendunud töötaja.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pvc - pudelitest saab toota pudeleid, torusid ja teisi ehitusmaterjale, kuid toiduainetööstuses pakendamiseks seda kasutada enam ei saa. Eestis kokku kogutud plastikust pudelid (karastusjookide PET-pudelid) pestakse puhtaks ning purustatakse ning saadud helvesmaterjal läheb müügiks teistesse riikidesse.
Põhiliselt e - raamatute ja –väljaannete lugemiseks, ning mis kasutab teksti kuvamiseks e- tindi tehnoloogiat.

Poognamontaaži tarkvara on tehtud selliselt, et programmi on juba integreeritud enimkasutatvate trükimasinate parameetrid.
RIP
Plastiku taaskasutamisega on võimalik säästa 88% energiat võrreldes sellega, kui valmistada materjali algsest toormest.
Põhivõtet krüpteerimiseks – 1. substitutsioon – olemasolevate PGP(Pretty Good Privacy) on e-maili krüpteerimise skeem.

Paljudele on väikses kirjas linkide ja reklaamidega läbipikitud teksti lugemine aeganõudev ja väsitav.
Proxy server - võimaldab mugavalt peita võrgu tegelikke aadresse, varjates tegeliku võrgu välismaailmale.
Pps - i järgi kasutatakse tabelit, Mida suurem on mõõtetulemuse väärtus, seda karedam on pind.

Protokollid on Interneti protokollikomplektis kaks kõige tähtsamat ja ühtlasi kõige vanemat protokolli.
Piima koostises on olemas kõik organismi kasvuks ja arenguks vajalikud toitained kergesti omastataval kujul.
Projekteerija - projekteerimine, kavandmaine Ehitusjuht /Ehitusetöövõtja – ehituse töövõtukorraldus

Paigaldamine sissesurumisega - kuni 3m sügavusele 100-600mm pikkus kuni 60m.Otsad suurema läbimõõduga, koos aukudega.
Paco rabanne on öelnud, et moevallas on disaineril kõik õigused, v. a õigus naist naeruvääristada.
Põhitahkkesendatud – lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paiknevad aatomid põhitahkude keskel.

Põhitööd - kraavide kaevamine,põhja planeerimine ja tugevdamine,pinnase tagasitäide ja tihendamine
Püsivara - ja riistvarafunktsioonid on välja töötatud kaitsmaks seadet pahavara ja viiruste eest.
Paulig on valinud Šveitsis väljatöötatud kõrgekvaliteedilise, patenteeritud K-fee süsteemi.

Programmitootjate tooted on üsna sarnaselt üles ehitatud, sest poognamontaaži põhimõtted on üldjoontes samad.
RIP
Põhielemendid on silinder ja kolb, kolvi mehaaniline töö kantakse võllile üle väntmehhanismi kaudu.
Pakettkommunikatsioon – sel korral jaotatakse sõnumid peab iga päringu alguses selle ID serverile edastama.

Piima valgusisaldus on suhtel stabiilne, seega saab normaliseerimist teha rasvasisalduse reguleerimise kaudu.
Pvc on kõige ulatuslikumalt plastifitseeritav materjal. Puhas PVC on raske, jäik ja habras.
Paroolimurdmistarkvara pruukida - aga just sellise tarkvara tõö raskendamiseks olid algsed pikkusenõuded kehtestatud.

Pumba töö on oluliselt väiksem, kuid ühtlasi suureneb Rankine ringprotsessist lahkuv soojushulk.
Puhvrid - > kanalikiht -> füüsiline edastuskanal aadress ja soovitava vastuvõtja IP aadress.
Pp polüpropüleen on kõrgkristalne polümeer nagu PE, PP on suurema tugevusega ja kõvadusega kui HDPE.

Pärm on fermenetatsiooni käivitaja (agent), mis muudab teraviljas oleva suhkru alkoholiks.
Paberkott - esimest korda kasutati paberkotti poekauba pakendamiseks väidetavalt 1630. aastal.
Paketi päises on ette Iga kiht kasutab vahetult enda all olevat kihti ja teenindab järjekordadega.

Projektide parameetrid on määratletavad, kõikumised tootlikkuses, tähtaegades jmt. on reeglina tühised.
Pneumoseadmetel on kontsentratsiooni µ =0,05…0,2 korral soovitav kasutada parandustegurit K=1,4.
Ppp - (point-to-point protocol) - punkt-punkt ühendus, st. 1 vastuvõtja <=> 1 saatja.

Pinnamassiga 70 - 180 g/m2. Talub hästi lööke, on nii pleegitatud kui pleegitamata jõupaberit.
Programmis on veel üks uudne ja põnev lähenemisviis, mida teised viirusetõrjed ei paku.
Puuriks on CoroDrill® 861 solid carbide drill (tootekoodiga 861.1-1100-132A1-GM GC34).

Parameetrid on seadistatavad igale mälupessa salvestatud keevitusprorgammile iseseisvalt.
Pulberkustuti on efektiivne ja ohutu kustutusvahend algfaasis oleva tulekahju kustutamiseks.
Portatiivsus – Portability: • Riistvaraplatvormi vahetamine, opsüsteemi vahetamine.

Polümeerid - kõrgmolekulaarsed ühendid (molaarmass jääb vahemikku 1.000-2.000.000
Praegusel momendil on erinevaid veebidisaini firmasid tohutult palju ning konkurents on tihe.
Polüpropüleeni on maailmas toodangult teine plast polüetüleen kasvab kõige kiiremini.

Puuriks on CoroDrill® 880 indexable insert drill (tootekoodiga 880-D1450L20-02).
Paralleelühendus on kiirem, mitu bitti samal ajal, või terve “sõna”, märk korraga.
Pgp on tänapäeval sümmeetrilise võtme ja avaliku võtme krüptograafiat.

Pakettide filtreerimine - mingid kaadrid jätta samasse võrku, mingid saata üle silla mujale.
Polüpropüleen on natuke kõvem ja jäigem ning tema kasutustemperatuur on ka kõrgem.
Pinnakaredus - pinnasiledus on mõõt, mis näitab, kui ebaühtlane on paberi pind.

Päis – sisaldab infot kirja saatja, saaja, teema ja kuupäeva jms. kohta.
Peatööettevõtt on traditsiooniline ja kõige enam levinud töövõtukorralduse viis.
Plokkliha on võimalik toota ka kontaktkülmutusmeetodil kontaktplaatkülmutis.

Puhasteritusel f22 - F16; pöörlemiskiirus teritamisel 1-2 m/sek, soodaveega jahutades.
Pragu on võimalik tuvastada rutiinkontrolliga, kuna prao areng on aeglane
Physical - layer device that acts on individual bits rather than on packets.

Piima müügihinnaks on 3,03 krooni liitri eest, seega aastane tulu on 6 414 510 krooni.
Polümorfism – metalli või mittemetalli erinevate kristallivõrede esinemine.
Polükarbonaat on tugev ja läbipaistev materjal , millel on kõrge löögisitkus

Piltide lisamisel on soovitav kasutada metamärgendeid pildi kirjelduse lisamiseks.
Pe omadused on odav, hea tugevus, hea keemiline püsivus ja vananemiskindel.
Polüamiid on väikese soojusjuhtivusega ja hõõrdumisvastaste omadustega.

Pult on elektrooniline seade, mis juhib teist elektroonilist seaded.
Puiste - ,liiv ja kruusapinnases-1m Saviliiv,liivsavi,savipinnas-1,5m
Pvc pastad - kunstnahk, seinakatted, tapeedid ja vaibakihid, pinnakatted.

Pbt omadused on jäik, kuumuskindel, mõõdutäpne ja hea elektriisolaator
Piima müügihinnaks on 0,4 eurot liitri eest, seega aastane tulu on 67 452 eurot.
Protsessor on kõige tähtsam ning see tuleks panna väga õrnalt sisse.

Programmeeritav püsimälu on mälukiip, mis säilitab oma andmed ka ilma toitepingeta.
Programmides on kaasas nn standardskeemid, mida saab montaažis kasutada.
RIP
Peamiste tehnilis - majanduslike näitajate ning farmi maksumuse arvutamine.

Piisavalt toitaineid – laktoosi, lisaks N-ühendeid, vitamiine, mikroelemente
Plasttoru - tarbeja reovee-.gaasi-,drenaazi-,kaablikaitsetorustikes.
Pci - E(8x) 2.PCI pesa(16x) 3.PCI-E(8x) 4.PCI pesa(16x) 5.AGP

Plast - ja polümeerkomposiitmaterjalide valmistustehnoloogiad
Puhas ni on suurepärase korrosioonikindlusega alustes, hapetes.
Pakendatud rullmaterjale on lubatud vedada igasugust liiki transpordivahendiga.

Proteolüütilised - lõhustavad valke lihtsamateks lämmastikühenditeks
Põhjutab konsistentsivigu – juust muutub rabedaks, tihkeks, elastsus väheneb.
Piima koostises on vesi, süsivesikud, rasvad, valgud, mineraalained.

Piimarasvamääre koosneb - koosneb piimast ja/või teatavatest piimatoodetest
Pingid on varustatud ühe, kahe või enama abrasiivkettaga.

Preamble - kindel bitijada, mis näitab, et algab uus kaader.
Proteiini kiud ehk meie siid ja vill ei talu leeliselist keskonda.
Peamised parameetrid on spindli ettenihke kiirus ja pöörlemiskiirlus.

Protsessori jahutusel on reeglina alati jahutuse ventilaatoril 4 nõela.
Päisesse set - cookie: päise, kus on ka see unikaalne number.

Prototüüpimine on väikeseeriate, väiksemate projektide jaoks.
Piima pastöriseerimine – kaseiin muutub hüdrofiilseks ja seob vett.
Paberi grammkaal e. Pinnakaal 5. Paksus 6. Erikaal e. Mahulisus
RIP

Puhverdusvõime – ioonide sidumise võime ilma pH muutuseta.
Põhiline eelis on hea kuumustugevus ning lõiketöödeldavus.
Pet - i kasutatakse ka toiduainete pakendamiseks.

Pakendamiseks on glassiin tavaliselt pruunikaks värvitud.
Päises on ette nähtud väli identifikaatori jaoks.
Pärast stop - signaali on tavaliselt teatud aeg vaikust.

Pooltombak - messing, mis sisaldab 15…20 % tsinki.
Parameterized - Type>> Tüüp Collaboration Koostöö

Peamised kasutuskohad on iluvõred, esi- ja tagaspoilerid.
Probleemistik on seotud alluvate töörahuloluga.

Paremaks turvalisuseks on vajalik andmete krüpteerimine.
Peegeldab e - paber valgust nagu päris paber.
Paljudes projektides on vaja mitut ühesugust detaili.

Plastsusnäitajateks on katkevenivus, katkeahenemine.

Paljudes klassides on rohkem inimesi kui arvuteid.
Piima pv on suurim Ph juures 4,5 – 6,5
Polüpropüleen on natuke kõvem ja jäigem kui

Polüetüleenil on hea hinna ja omaduste suhe.

Paco rabanne – moemaja muutuste lainel.
Plasttoru - kasutatakse madala temp.


Pdu – protocol data unit.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Pulte on erinevaid, on distantsioonilise juhtivusega, on televisiooni puldid on tavaliselt meie ajal autonoomsed seaded.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pinnasiledus - Parker Print Surf'i järgi (PPS) Näitab õhu kadu mõõteplaadi terasserva ja paberipinna vahel.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto