Sõnu seletav sõnaraamat

Paaž – kõrgemalseisva feodaali juures teeniv poiss (õppis kombeid, käitumist daamidega, sõdimist, relvade käsitsemist, tantsimist, pillimängu jms).
Prantsusmaa sõjaplaan – Passiivne kaitsestrateegia (Maginat’ piirkindluste süsteem), kindlustamata Prantsusmaa-Belgia piir 3. Inglismaa sõjaplaan – kasutada võimalikult vähe maavägesid, kasutada mereväge ja finantseerida liitlasi Sakslaste sõjaplaan kukkus läbi, sest Schliffeni plaan kukkus läbi, sõda toimus kahel rindel, merel oli ülekaal Antantil – Saksamaale korraldati mereblokaad Inglismaa poolt Sõja ajal toimus sõjategevus 2 tähtsamal rindel, kus sõdisid järgmised riigid.
Papüürus – levinuim kirjutusmaterjal, Niiluse kaldail kasvava papüürustaime säsist valmistatud; maaliti pintsliga; papüürusejupid kinnitati üksteise otsa ja ribad keerati rulli

Poseidon on seotud maa viljakusega alkoholiga niiskust, nii nime Poseidon võib mõista oma Doric vormi "abikaasa maa" nimetavas käändes (Poseidon Kretschmer) (Poteidan) Teisest küljest vana indoeuroopa Poseidon on seotud viljakuse zoo deemon, rääkimine kuju hobune või härg, ja seega lähedasele teeniva ammendamatu vägi subsurface ja seetõttu veega element.
Passiseadus – 1863. aastal vastu võetud seadus, mille kohaselt said vähemalt 21- aastased talupojad, kes olid kõik oma seaduslikud kohustsused täitnud ja kindlustanud oma lähisugulaste ülalpidamise, õiguse taotleda 3 kuuks kuni 3 aastaks endale passi, millega võis elama asuda ükskõikk millisesse impeeriumi linna või paika.
Poseidon - Zeusi vend,merejumal,Hades-Zeusi vend,allilma ja surnute valitseja,Demeter-Zeusi õde,põlluvilja jumalanna,Persehhole-Demetri tütar,Ares-sõjajumal,Hera ja Zeusi poeg,Athena- sõjajumalanna,Zeusi tütar,Nike-võidujumalanna,Hephaiston-tulejumal,Hera ja Zeusi poeg,Apollon-luule,muusika ja tarkusejumal,Artemis-Apolloni kaksikõde,loodusekaitsja,Hermes- jumalate käskjalg,kaupmeeste kaitsja,Aphrodite-ilu,armastuse,seksuaalsuse ja viljakuse jumalanna,Dionysos-veini ja viinamarjakasvatuse jumal.

Pärisorjus - on isiku, kui pärisorja feodaalse sõltuvuse raskeim aste, mida iseloomustab feodaalide politsei- ja kohtuvõim, talupoegadest pärisorjade sunnismaisus ja teoorjus, nende müümine maast ja perest lahus ning omandiõiguste kitsendamine: andami nõudmine abiellumise puhul ja surnud käe õigus.
Pol ümberkorraldused – sarnane Vm-ga 1. mõlemas kubermangus ühine asehaldur 2. maanõunike kolleegiumid rüütelkondades ja raed linnades saadeti laiali 3. aadel kogu Eestis võrdne 4. võrdne kodanikuõigus majaomanikele, sõltumata rahvusest ja tegevusalast 5. linnaduumad (esindajaid ka vähemjõukatest kihtidest) 6. ühtne pearahamaks, hingeloendused  demokraatlikud elemendid, samas piirimaade ühtesulatamine Vm-ga  pärast Katariina II surma taastati endine valitsemisviis probleemide vältimiseks
Parise otsus - Eris oli tülijumalanna, keda ei kutustud Peleuse ja Thetise pulmapeole, heitis ta kättemaksuks külaliste hulka kuldõuna, millele oli kirjutatud: "kõige kaunimale". Jumalannad Hera, Athena ja Aphrodite, kellest igaüks nõudis õuna endale, kutsusid tüli lahendama noore printsi Parise.

Peeter i – e. Peeter Suur, Vene tsaar 1682–1721 ja Venemaa Keisririigi keiser jaanuarist 1721. aastast kuni surmani, ma peaeesmärgiks pidas ta Venemaa muutmist euroopalikuks suurriigiks. Viis läbi mitmeid reforme, nt: Kirikureform, millega allutati Vene õigeusu kirik riigile, armee ümberkorraldamine, sõjalaevastiku rajamine, kalendri- ja kirjauuendus, Peterburi Teaduste Akadeemia asutamine August II Tugev – Saksimaa kuurvürst 1694–1733 ning Poola kuningas ja Leedu suurvürst
Punavalvurid – Mao pooldajad, täielik AJULOPUTUS, hävitati vähemusrahvused (tiibetlased); o 1969 piirikonflikt NSVL-ga – relvakokkupõrge, suri mõlemaid rahvuseid; o 1976 sureb Mao Zedong, uus poliitika Deng Xiaping – mõõdukad mauistid – saatis laiali kommuunid, maa rentimine lubatud, üle turumajandusele, majanduslik kasv väga hea, vabamajapidamistsoonid, linnades ettevõtlus, poliitilise reforme ei toimu, inimõigusi ei tunnistata, KOMMUNISM!; o 1997 kuulub Hiinale Hong Kong;
Puhkenud vene - Poola sõda aitas kahtlemata kaasa Wrangeli viimastele sõjalistele ettevalmistustele ja initsiatiivi haaramisele, tema väed läksid Krimmi poolsaarelt pealetungile 1920 juunis, õnnestus Krimmi poolsaarelt välja murda, jõuda Ukraina steppidesse, Punaarmee pöördus paanilisele põgenemisele, mõne nädalaga sai Wrangel enda kontrolli alla üsna ulatuslik maa-ala Aasovi mere põhjatipust Dnepri jõge mööda kuni Musta mere põhjatipuni, ohustasid sellega Punaarmee tagalat.

Provintsiaalseadustik –  aadlike, linnakodanike ja vaimulike seisuslike õiguste ning eesõiguste kogu  Ajakirjandus ründas Balti erikorda, kuid siiski jäi Aleksander II valitsusaja lõpuni see põhiosas püsima  Eesti ala valitsemises toimunud muutused peale Katariina II surma: a) tühistati asehalduskord b) kinnistati­taastati Balti aadli eesõigusi c) tegevust alustasid kohtu­ ja omavalitsusorganid d) koostati Balti provintsiaalseadustik
Platon – Sokratese kuulsaim õpilane, rajas pärast mitmeid aastaid võõrsil rändamist Ateena linna lähedale filosoofiakooli – akadeemia; kirjutas oma teosed filosoofidevaheliste vestluste ehk dialoogidena, kus peategelaseks oli enamasti Sokrates Platon (umbes 427 eKr Ateena – umbes 347 eKr Ateena) oli vanakreeka filosoof, Sokratese õpilane ja Aristotelese õpetaja ning Lääne esimese kõrgkooli, Ateena Akadeemia rajaja, üks maailma ajaloo mõjukamaid filosoofe.
Peetakse kirjanduseelset ehk Homerose-eelset perioodi, millele oli iseloomulik eelkõige suuline looming ja folkloor (müüdid, muinasjutud, vanasõnad, loitsud jne). Sellest perioodist on pärit ka mitmed laululiigid, mida esitati kooris ning kanti ette erinevatel riitustel ja töödel, näiteks viljalõikusel, viinamarjade pressimisel, ketramisel jne. Kõige levinum oli mütoloogilise sisuga eepiline laul jumalatest ja heerostest, mis andsid ainest ja olid aluseks ka suurtele poeemidele.

Pommitama - > hukkus 260 000 elanikku • 5. aug 1945 – astus Jpni vastu sõtta ka NSVL-->ründas Mandžuuriat • Jpn ei mõelnudki alistuda • 6. aug 1945 – lasti käiku tuumapomm Hiroshimale ja 9. aug Nagasakile---> hukkus 300 000 inimest, suurem osa radioaktiivse kiirguse tõttu--->tuumapomm murdis Jpni vastupanu • 10. aug 1945 – alustas Jpn rahuläbirääkimisi • 2. sept 1945 – allkirjastati lahingulaeva Missouri pardal Jpni tingimusteta kapitulatsiooni
Pärusmõis – mõis, kus oli oma mõisnik, kes omas seda mõisat ja selle maid Riigimõis – mõis, mis oli redutseeritud ning mida rentis mõisnik, kes allus riigile Aadliopositsioon – aadelkond, mis oli vastu reduktsioonile (mõisate riigistamisele) adramaade revisjon – mõisa maade hindamine ja kaardistamine vakuraamat – raamat, mis sisaldas talupoegade kohustusi mõisa ees manufaktuur – käsitööl põhinev asutus, mille eesmärk oli mingit konkreetset kaupa
Partisanisõtta - geriljasse Reformid saksamaal: -pärisorjuse kaotamine enamikus saksa riikides -ümberkorraldused riigivalitsemise ja kohaliku omavalitsuse alal -muudatused tsiviilelus:kaotati aadli eesõigused, sõlmiti rohkem ilmalikke abielusid, seati sisse vademeeste kohus , juutidele anti kodanikuõigused Venemaa sõjakäik: -1811 alustasid mõlemad pooled sõjalisi ettevalmistusi -napoleon mobiliseeris talle alluva euroopa inimressursid, koondas venemaa vastu suure

P seadus - annab ainult erisused. Reg eelk kohtuvälist menetlust, alates sellest, mis õigused on ajutisel halduril, kõik, mis tehakse varaga jne. Kohtuvälist men on rohkem p men-s. lisaks neile kahele seadusele, on veel üks seadus- tsiviiltäitemenetluseseadustik.
Presbüterlased – puratanismi kogudus, kes arvasid, et kogudus peaks määrama oma etteotsa auväärsetest koguduste liikmetest vanemad - presbüterid, kes omakorda valiksid koguduse vaimulikud. Raskolnikud ehk vanausulised – on jumalateenistuse endise korra pooldajad.
Psühholoogilise mõjustamisega - ähvardused perekonnaliikmete vastu, lubadused jne. Nendest protessidest sai alguse stalinistlikule perioodile iseloomulik kohtupraktika, kus kõige olulisem polnud mitte jälitusorganite poolt kogutud süütõendid, vaid kohtualuste „puhtsüdamlik“ ülestunnistus. Protsessid olid vaid jäämäe tipp, kõigil neil oli kohtu all paar-kolmkümmend, 40 inimest. Kõigi nendega kaasnes ja neile järgnes massiline samalaadsete töötajate arreteerimine.

Põhiseadus - kehtestas presidentaalse võimu, kus presidendil olid diktaatorlikud volitused. jõustus 1. jaanuaril 1938 Isamaaliit- organisatsioon Eesti Vabariigis aastatel 1935–1940. Kaarel Eenpalu- Pätsi autoriaalse võimu teostaja, peaminister. 18. Parlamentarismi kriis- pideva ebastabiilsuse tõttu poliitikas palju valitsuskriise Artur Sirk- tuntud vaps, hiljem mõrvati PolPol-i agentide poolt 1937. Asunikutalu- Endistele mõisamaadele rajatud talud.
Pälvinud kultuurikangelased on läinud Hiina varasemat ajalugu käsitlevasse pärimustesse. Kõige kuulsamad müütilised kangelased olid “3 valitsejad, 3 õilsat?, keda peeti tsivilisatsiooni esiisadeks ja hiinlaste kodumaa rajajateks (Fu Xi, Shen Nong ja Huangdi). Nende järeletulijateks oli “5 keisrit? (Wu Di: Huang Di, “Kollane keiser?, Zhuan Xu/Su [Čžuan-süi], Du Gu [Di Ku], Yao ja Shun). Peamine teema – pojalikkus, vooruslikkus kui valitsemisõiguse alus.
Püramiid – hiiglaslik haudehitis, kus paiknes hauakamber, muumia – palsameeritud surnukeha, sarkofaag - surnukirst , paarperekond – egiptuse perekonnamudel, kuhu kuulusid mees, naine ja nende alaealine laps, hieroglüüf – kirjamärk egiptuses, tempel – pühakoda, usukeskus, tsikuraat – astmiktempel, kiilkiri – mõistemärk, mis vajutatakse pulgaga pehmesse savisse, astronoomia - täheteadus, astroloogia – taevakehade järgi ennustamine,

Presiidiumi esimees - sellega oli ta liiduvabariigi tasandil "suurest poliitikast" kõrvale lükatud Iseloomulikud jooned Püüdis arvestada liiduvabariigi vajadustega, Rahvameelsem (arvestas ENSV eripära) Tegutseti Moskva käskud toetub juunikommunistidele ja laskurkorpusele Kuuletus rohkem Moskvale venemeelne ( eestlased kes teenisid NL vägedes) laveerimispoliitika ei hoitud eesti keelt ega k taasnõukogustamine venekeelse Parteikaadrile toetuja vanameelne
Pärast m - R-P sõlmimist esitas Moskva 1939 sept Eestile nõudmise sõlmida vastastikuse abistamise leping ja luua Estisse Punaarmee baasid Vältimaks sõda andsi Eesti valitsus järele nind 28 spt kirjutati alla baasidelepingule Taolised lepingud olid ka Läti ja Leeduga Punaarmee ok 1940 Leedu 15 jun, Läti ja Esti 17 jun Mõni päev hiljem korraldati Estis „töörahva rev“, seati ametisse kuuleka „rahvavalitsuse“ – etteotsas Johannes
Punaarmees – mil viisil satuti Nõukogude tagalasse? • 22. territoriaalkorpus – Eesti Vabariigi sõjaväe baasil formeeritud, teenis u 7000 meest, kellest 2000 langes Pihkvamaal lahingutes, sakslaste poole tuli üle 4500. • Mobiliseeritud – Saksa vägede pealetungi tõttu nutjus Lõuna-Eestis, toimus Põhja-Eestis – 33000 meest viidi Venemaale, rakendati tööpataljonides, kus nälja ja haiguste tõttu hukkus mõne kuuga u 10000 meest.

Pontifex – tähtamad linnades preestrid ( “sillaehitajad” või “teerajajad”), nende üleasned oli kanda hoolt üleriigiliste pidustuste eest ning sellega seoses korras hoida kalendrit ja pidada arvestus riiklike tähtpäevade üle pontifex maximus – riigi ülempreester (“suurim pontifex”) 2.Kes olid ja millega on läinud ajalukku: Crassus oli väejuht ja poliitik, kes surus maha aastal 74 eKr Spartacuse juhitud orjade mässu.
Põhjast skandinaavlased ehk viikingid, lõunast moslemid, maismaadpidi Aasiast ungarlased. Ristisõjad toimusid 1096-1291. Põhjuseid ristisõdadel oli mitu: 1) et suurendada paavsti autoriteeti, 2) parandada elujärge, 3) kontroll Vahemere kaubanduse üle. Tagajärgedeks oli: 1) paavstluse vastane kriitika kasvas, 2) kuningavõim tugevnes, 3) Itaalia kaubalinnade õitseng, 4) kolme tsivilisatsiooni vastastikune vaen, 5) Araabia teaduse ja tehnika mõju.
Preestervennad – omasid ordus tähtsat kohta ja pidasid kiriklikke talitlusi Riia peapiiskop – vaimuliku poole tähtsaimaks võimukandjaks Vana-Liivimaal. Talle allusid Tartu piiskop, Saarel-Lääne piiskop, aga samuti Kuramaa piiskop Lätis

Puhastatavas võitluses – seninägematus sõjas, „mis lõpetab kõik sõjad“. 4. Millised sõjalised blokid tekkisid 20 saj algul? Kuidas toimus nende kujunemine? • 1873-1887 Kolme keisri liit – Saksamaa, Austria-Ungari, Venemaa • 1879 aastal sõlmiti liiduleping Saksamaa ja Austria-Ungari vahel - Kaksikliit, 1882 aastal ühines nendega Itaalia – Kolmikliit (1882-1915) • Kolmikliit tekitas teistes teistest Euroopa riikides rahutust.
Pärast vallutust on seoses poliitiliste ümberkorraldustega asulate hierarhia oluliselt muutunud - suured keskused nagu Otepää ja Lihula keskaegseteks linnadeks ei saa. 13. sajandil on kõige kallim keraamika Lihulas, siis Lihula kaotab oma sära, tõusevad eile Pärnu ja Haapsalu. Need muudatused võisid olla poliitilised, aga samas olid nad seotud ka kaubateede muutumisega - kaubatee tähtsust linna tekkimisel ei maksa üle tähtsustada.
Püramiiditekstid on vanimad teadaolevad surnukultusega seotud kirjalikud allikad, mis ilmuvad Vana- Egiptuse kultuuri suhteliselt järsku Vana Riigi lõpul, täpsemalt 5. dünastia lõpus ja esinevad 6. dünastia valitsejate püramiidides.

Prometheus – kaval ja riukaline titaan, kes asus esimesi inimesi toetma, ta oli kunagises titaanide ja jumalate lahingus jumalate poole hoidnud, Zeusiga heades suhetes; õpetas inimestele tule kasutamist, muid oskusi, jumalatele ohverdamist; laskis ohvrilooma tappa ja tükeldada, korraldas nii, et Zeus valiks jumalatele toiduks kõlbmatud tükid, kui pettus välja tuli, võttis Zeus inimestelt tule ja peitis selle Olümposele.
Patukustutuskirjade – indulgentside müük ● JohannTetzel- Saksamaal kurikuulsaks saanud indulgentside müüja Martin Luther ● Reformatsiooni algataja Martin Luther (1483-1546) ● Lõi 95 ladinakeelset teesi ● Ta leidis ,et usulise tõe ainsaks allikaks on vaid Piibel ● Luther oli jäiga kirikuhierarhia vastu ● Tunnistas seitsmest sakramendist vaid kahte,s.o ristimist ja armulauda Katharina von Bora Reformatsioon Saksamaal
Pompei – linn, mis mattus 79. aastal vulkaanituha alla ning kus on tänu sellele katastroofile säilinud väga palju asendamatuid arheoloogilisi asju. Akvedukt – monumentaalsed veejuhtmed, mis varustasid linnu joogiveega.

Poolakate – leedulaste eesmärk oli ühtne riik • Erimeelsused usuküsimustes • Aadlid kaitsesid oma usku ning sellest tulenevalt oma õigusi tervikuna Ulatuslik pealetung 1600 a • Karl IX alustab suvel pealetungi, hõivab Pärnu, Viljandi, Põltsamaa • A lõpul ollakse Tartu müüride all • Tartu aadel reedab Poola ja läheb Karli poole üle • Ülejäänud Liivimaa langeb peaaegu võitluseta rootslaste kätte.
Prantsusmaa mandri - Euroopa juhtriik: rahvaarvult Euroopa suurim tugeva armee ja arenenud diplomaatiaga. *Päikesekuninga õukond Louis XIV võimukust tõstis esile hiilgav õukonna elu. Oma õukonna viis ta Pariisist 15km kaugusele Versailles’sse, sellest sai absolutismi keskpunkt ja eeskuju teistele Euroopa monarhidele. Õukonnelu keskpunktis asus Louis XIV ise, keda tema välise hiilguse järgi hakati kutsuma Päikesekuningaks.
Pärast 7 - kuulist talvepeatust Puerto San Juliánis hakati oktoobris nelja laevaga edasi liikuma • 21. oktoobril 1520 jõudis Magalhães neemeni, millele andis nime Cabo Vírgenes • 28. novembril jõudis Magalhães 3 laevaga Vaiksesse ookeani ja nimetas läbitud väina, mis tänapäeval kannab Magalhãesi väina nime, Kõikide Pühakute väinaks • 6. märtsil 1521 jõudis Magalhães kolme laevaga Mariaani saarteni.

Plebei – vähemõiguslik Rooma kodanik, tihti vaene, võis sattuda patriitsi orjaks Ladina keel – indoeuroopa keelkonda kuuluv keel, mis algselt levis Rooma linnas ja Latiumi maaonnas, hiljem levis Rooma laienemisega
Poliitiline elu - vangistati/ tapeti poliitilisi liidreid, Poliitiline elu- nukuvalitsus, moodustati kõrgemaid sõjaväe ja politseijuhte, poliitiline tegevus kindralkomissariaat- valitses tsiviilvalitsus selle keelustati, riigiametnikud asendati kommunistidega, üle, eluvaldkondade üle range kontroll, keelustati kommunistlikule parteile kuulus kogu ühiskonna välissuhted, moodustati Eesti Omavalitsus- sakslaste juhtimine.
Paelad on daami huultega samas värvitoonis, kaskaadidena langev siid annab figuurile liikumise ja jõu, ehkki naine seisab rahulikult paigal. Portree on üles ehitatud sinise, illa ja karmiinpunase varjunditel; tume kleit toonitab roosa naha õrnust ning valged suled ja pitsid ümbritsevad keha otsekui helendav oreool. Must kübar moodustab tugeva aktsendi, kübarapaela õrn puna leiab malbet vastukaja varrukates.

Poliitiline ideoloog on samal ajal praktiline tegutseja. Ideoloogid tegelevad õigustamisega, mille puhul nad kasutavad legitimeerimisel normatiivseid (kirjeldav, hinnangut andev) mõisteid, mida ideoloogid täidavad uue sisuga (nt nimetame mingit olukorda vabaks, mida varem on nimetatud rõhuliseks: absolutistliku monarhia puhul ütleb üks, et inimene on ori, aga teine, et on õigused/seadused, seega inimene on ikkagi vaba).
Pingelõdvendus - pärast Stalini surma tekkis lootus, et USA ja NSV Liidu suhted võivad paraneda. USA, NSV ja Suurbritannia sõlmisid lepingu, millega kohustusid mitte katsetama tuumarelvi atmosfääris, kosmoses ja vee all. Lubatuks jäid ainult maa-alused tuumakatsetused. Sellega ei ühinenud Hiina ja Prantsusmaa, kuid sellegi eest oli see esimene dokument, mis mingil määral piiras tuumariikide võidurelvastumist.
Parrot – Ülikooli esimene rektor Cimze – Juhtis saksakeelset kihelkonnakooliõpetajate seminari Ahrens – Koostas 1843. Aastal uue eesti keele grammatika, võttes aluseks põhja-eesti keskmurde Faehlmann – Ülikooli eesti keele lektor, estofiil, lõi Õpetatud Eesti Seltsi Kreutzwald – Eesti haritlane, ajakirja „Ma-ilm ja mõnda, mis seal siis leida on“ Köler – maalikunstnik, Eesti haritlane

Prantsusmaad 1804 - 1814, 1815 ja 1852-1870, Napolit 1806-1808, Hispaaniat 1808-1813, Hollandit 1806-1810 ja Vestfaali 1807-1813. Carlo Maria Buonaparte ja Maria Letizia Ramolino pojast Napoléon Bonapartest sai Prantsuse keiser Napoleon I, tähtsad olid ka Napoleoni vennad Joseph Bonaparte, Lucien Bonaparte, Louis Bonaparte ning Jérôme Bonaparte, kelle Napoleon pani enda vallutatud või moodustatud riikide etteotsa.
Preestrid –  augurid. Jumalad võisid ilmutada oma tahet väga erinevalt, seda sai välja lugeda ohvritalituse sujumisest,  ohvriloomade käitumisest, loodusnähtustest, nagu näiteks pikselöögist, ja paljudest juhuslikest seikadest. Vahest  kõige olulisem oli siiski lindude lennu järgi ennustamine, millele augurid erilist tähelepanu pöörasid. 5. Aastaarvud:
Paleoliitikum e. Vanem kiviaeg (jääaeg)  Mesoliitikum e. Keskmine kiviaeg u 9000 – 5000 eKr  Neoliitikum e. Noorem kiviaeg u 5000 – 1800 eKr  Pronksiaeg ̵ Vanem u 1800 – 1100 eKr ̵ Noorem u 1100 – 500 eKr  Rauaaeg ̵ Vanem ∨ Eelrooma u 500 eKr – 50 pKr ∨ Rooma rauaaeg u 50 – 450 ̵ Keskmine u 450 – 800 ̵ Noorem ∨ Viikingiaeg u 800 – 1050 ∨ Hilisrauaaeg u 1050 – 1200

Päästa on sõjaväeline diktatuur Ajutine Valitsus ei teadnud, kummale poolele asuda, koosseis vahetus kiiresti, etteotsa tõusnud Kerenski oli hea kõnemees, kuid halb organisaator 25. oktoober võtsid enamlastele alluvad väeüksused Petrogradi oma kontrolli alla 26. oktoober vormistas II nõukogude kongress (enamlaste ja vasakpoolsete esseeride koalitsioonivalitsus) võimu ülemineku enamlastele.
Pioneerilaager on põhimõtteliselt sama , mis tänapäeva malev . See tähendab , et tehti tööd , kohtuti huvitavate inimestega ning õhtuti oli meelelahutus . Minu isa , aga seal ei käinud , tema käis spordilaagrites , kuna ta oli suusataja . Spordilaagrites oli ainult trenn , trenn ja trenn . Üle kahe nädala sai ühe vaba päeva , kus võisid teha , mida tahtsid . See kõik oli paremate tulemuste
Poliitiline skandaal - demokraatide peakorteri pealtkuulamine Sotsiaaldemokraatide iseloomustus Lääne-Saksamaal: • range kokkuhoiupoliitika • tugev sotsiaalpoliitika Saksamaa SLV paranemise põhjused: • riik määrab reeglid • vaba konkurents • avatud turg • raha stabiilne majanduse taastamine: • rahareform • ühtne majanduspoliitika • marshalli plaan See toimus riigi kontrollnõukogu kaudu.

Paberitööstus on   väiksem   kui   eesti   raamatute   kiire   kasv,   mis   tähendas  edusamme kirjanduselus (Tammsaare, Tuglas, Under, Gailit jt) 6. 1928-ndal aastal läbi viidud rahareformiga (Inglismaalt saadud laenu abil) kadusid käibelt senised margad ja asendati need kroonidega/sentidega. Peamiseks faktoriks kriisi ületamisel oli 1933 suvel riigivanem Jaan 
Plebeide õigused - neil oli lubatud osaleda rahvakoosolekutel, oli õigus valida enda seast rahvatribuunid, kes tohtis keelata seaduseid, mis olid neile kahjulikud, nad nõudsid ka seaduste kirjapanemist.
Põhimured on ju praegu seotud majandusliku olukorraga, samas kui nõuka ajal tekitasid põhiliselt muresid pereprobleemid, mis on ju palju normaalsem (raha tegelikult segab elamist, kui peab selle teenimisele keskenduma, mitte ei lahenda probleeme). Kuigi näiliselt on heaolus elavad inimesed eluga rahul, on neis tihti peidus väga suured stressid, mida sügaval nõuka ajal ilmselt palju harvem

Pasoraat - kirikumõisad, mis olid rüütli- või kroonumõisatega võrreldes märksa väiksemad nin andsid elatist kirikuõpetajale 9. Mis põhjustas mõisapõldude laiendamise 17. sajandi keskpaigaks?-Kõrged viljahinnad; mõisnike soov suurendada oma tulusid; vähene saagikus, mille põhjustas põldude kasin väetamine 10. Millised olid talupoegade peamised koormised 17. sajandil? Selgita.
Patriits - Rikkad suursugused roomlased, kellel olid kodanikuõigused ja keda võidi valida riigiametisse. Plebeid. Vaesed, kellel polnud kodanikuõigusi nt: neid ei võidud valida riigiametisse.
Pühajõe mäss - sündmus, mille käigus talupojad hävitasid Võhandu jõele ehitatud mõisa vesiveski, kuna pidasid seda pühaks peetava jõe rüvetamiseks ning neid tabanud viljaikalduse põhjuseks.

Polder - kuivendatud ja tammidega kaitstud maa-ala, mille pind on allpool naaberveekoguu pinda Must Surm- 1347-1351 Euroopat tabanud suur katkuepideemia Kesa-ajutiselt sööti jäetud põld Rangid-hobusele kaela pandavad puust rakmed, mis ühendatakse vankriga Mõis-maaomaniku suurmajapidamine Koorimised-talupoja kohustused oma isandate vastu Teokohustus-talupoja kohustus maaisanda mõisas
Parlamentarism – riigijuhtimisvorm, mille puhul on seadusandlik võim parlament ja täidesaatev võim valitsus on teineteisest eraldatud Vaikiv ajastu – inimestel puudus sõnaõigus, kogu ühiskond oli allutatud range kontrolli ja korra alla Tartu Rahu – sõlmiti Eesti ja Nõukogude liidu vahel 2.veebruar 1918 Tartus baaside leping – luba luua riigil oma sõjaväe baasid teise riigi maale
Presidendi funktsioonid on esinduslikud. Bundestagis on esindatud põhiliselt kolm parteid:  KDL/KSL (Kristlik-Demokraatlik Liit/Kristlik-Sotsiaalne Liit),  VDP (Vaba Demokraatlik Partei)  SDP (Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei). 1980. a. asutati rohelistest oma erakond, mis ühendas endas keskkonnakaitsjaid ja mitmesuguseid teisi protestiliikumisi ning mis sai Bundestagi neljandaks parteiks.

Presiidiumi esimees - sellega oli ta liiduvabariigi tasandil "suurest poliitikast" kõrvale lükatud 4. Iseloomulikud jooned Püüdis arvestada liiduvabariigi vajadustega, Rahvameelsem (arvestas ENSV eripära) toetub juunikommunistidele ja laskurkorpusele Kuuletus rohkem Moskvale ( eestlased kes teenisid NL vägedes) laveerimispoliitika taasnõukogustamine venekeelse Parteikaadrile toetuja Karl Vaino
Pöördeline 1940 – siis ja pärast 1944 kah näiline demokraatia (valimiste mängimine jne)  1998 – eesti suveräänsusdeklaratsioon, 1990 nii Eesti Kongressi kui Ülemnõukogu valimised, uus põhiseadus 1992 ( Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi saadikutest Põhiseaduse Assamblee). Ühtaegu tagasi (esimesse iseseisvusaega) ja edasi (lääne eeskuju, nõuanded, organisatsioonid) vaatamine.
Pärtliöö veresaun – 24.08.1572 • Veriseim kokkupõrge sõdivate poolte vahel • Ettekäändeks Henri Bourboni abiellumine Margot de Valois’ga • Pariisis tapeti ligi 20 000 • Henri jäeti ellu, sest ütles kalvinismist lahti • KOLME HENRI SÕDA 1585-89 • Katoliiklaste juht Henri de Guise • Kuningas Henri III Valois • Hugenottide juht Henri Bourbon- võitis süja ja sai kuningaks

Pan - Germanism – koondada ühtsesse Saksa riiki kõik saksa keelt kõnelevad inimesed. Nende meelest ei ole Saksa keisririik piisavalt rahvuslik, sidus ennast liiga tihedalt maailmakaubanduse ja maailmarahanduse süsteemiga ning muutus liiga kosmopoliitseks (antisemitism). ITAALIA. 20. sajandi alguse Itaalia kuulus nende Euroopa riikide hulka, kus heaolutase oli üks madalamaid.
Peeter i ehk Peeter Suur (vene Пётр I Алексеевич (Pjotr I Aleksejevitš), Пётр I (Pjotr I) ehk Пётр Великий (Pjotr Veliki); 9. juuni (30. mai) 1672 Moskva Kreml – 8. veebruar (28. jaanuar) 1725 Peterburi) oli Vene tsaar 1682-1721 ja Venemaa Keisririigi keiser (Isamaa Isa ja Ülevenemaaline Keiser) 31. jaanuarist (20. jaanuarist) 1721. aastast kuni surmani.
Piirikindluseid - ­‐   limeseid  (ld  k  limes  –  piir).     2.4.  Muutused  ühiskonnas  ja  valitsemiskorralduses  hilise  keisririigi  ajal:   Hilise  keisririigi  ajal  süvenesid  riigi  ida-­‐  ja  läänepoolsete  provintside  erinevused.  Lääne  pool   käsitöö   ja   kaubanduse   tähtsus   langes   ning   algas   linnade   allakäik.

Pikkusega 2 - 3 m. laevkalmed: äärekivid olid paigutatud laevakujuliselt 6. linnusetüübid mägilinnus(Otepää) – rajatud üksikutele igast küljest looduslikult kaitstud küngastele neemiklinnus(Rõuge) – mäeseljaku neemikuna lõppevale otsale püstitatud linnus Kalevipoja sängid(Alatskivi) – külgedelt kaitsesid loodulikud järsud nõlvad , vallid ja kraavid rajati otstele.
Panama kanal - * ehitus toimub 1904-1914 • ehitusel saab surma 20k inimest • USA maksab peamisel kinni • Ametlikult ehitas Panama • 2000 a kontroll Panama käes ( Ameeriklased kontrollisid kanalit ligi 90 a) • nüüdsest saab kasumit Panama • üks olulisim inseneri leiutis 20. saj algul • tihe liiklus Panama kanalis • teekond on kordades turvalisem kui minna L-A alt läbi
Prantsus - ja ingliskeelse tõlkega Rahvasteliidu dokumentide kogumikus (nr. XI 1922. aastal). Ratifitseerimiskirjad vahetati Moskvas 30. märtsil 1920 ja sellest päevast hakkas leping kehtima.Leping koosneb 20 artiklist ja sisaldab peale sõjaseisukorra lõpetamise ka Eesti riigi tunnustamise artikleid, mis käsitlevad piiri-, julgeoleku-, majandus-, sotsiaal- ja liikluspoliitikat.

Pikenemist – mitu päeva pingelisi võistlusi, millele lisandusid esimese päeva avatseremoonia ning olümpiamängude lõpetamise pidustused viimasel päeval, mis olid niikuinii emotsionaalselt üles kruvitud. Sel päeval autasustati võitjaid Zeusi templis oliivipärgadega, neisse suhtuti kodukohas kui rahvuskangelastesse, neid ülistati piiritult ning anti neile suuri privileege.
Põhjasõda 1700 - 1721 1699.a moodustasid kolm riiki Rootsi-vastase liidu, selle eesmärk oli saada tagasi maad, mida Rootsi on oma naabritelt röövinud (iseasi kas röövis, lihtsalt tahtsid tagasi saada). Taanit juhtis kuningas Frederik IV, 17.saj keskel toimunud Taani-Rootsi sõja tulemusena oli Rootsi saanud Skandinaavia poolsaare lõunaosa, Taani eesmärk oli need alad kätte saada.
Peamiseks leiuliigiks on savinõude killud. Töö- ja tarbeesemetest on leitud rauast õõs- ja silmaga kirveid, erinevaid raudnuge, sirpe ja vikateid, naaskleid, pintsette, kääre ja õmblusnõelu, sarvkamm, jms. Relvadest on saadud odaotsi, nooleotsi, mõõku, võitlusnuge ja kilpide osi (kuplaid, käepidemeid, naaste). Enamik relvadest pärineb Alulinna, Kirimäe ja Rikassaare peitleiust.

Polis – Tüüpiline Vana-Kreeka linnriik, koosnes kesksest asulast ja selle ümbrusest • Akropol – Linna keskuses olev kindlus • Agoraa – Linna tegelik keskus (turuplats) • Andreion – Kõige tähtsam ruum majas – meeste ruum • Kitoon – Ümber keha mässitud kangas, selle ots visati üle õla ja kinnitati sõlega, keskelt kinnitati vööga • Demos - Rahvas
Petrogradi meeleavaldus - Meeleavaldus mis lõppes Eestile autonoomia andmisega Viktor Kingsepp - Enamlaste juht Eestis Eesti päästekomitee - Komitee mis loodi Eesti iseseisvuse väljakuulutamiseks 24.02.1918 - Eesti iseseisvus Balti hertsogiriik - Sakslaste plaan ühendada Riia, Liivimaa ja Eesti Saksamaaga Wielhem II - Saksamaa keiser, põgenes välismaale ja pärast seda kuulutati välja
P men on vaja selleks, et olukorras, kus võlgnik ei suuda rahuldada kõikide vu-de nõudeid, vältida seda, et osade vu-de saaksid täies ulatuses rahuldatud ja osade täiesti rahuldamata. P men peamine mõte seisneb selles, et ting-yes, kus kõiki nõudeid ei saa rahuldada, panna vu-d võrdsesse olukorda, kohaldades pm, et igaüks saaks mingi osa oma nõudest rahuldatud.

Puuvilla - ja tubakaistandused sepatööd, kudus riiet, ehitas, tegi kõik • kuna tööjõudu ei jätkunud, hakati m ajapidam ises vajaliku Aafrikast sisse vedam neegerorje a
Positsioonisõda - kaevikusõda pikaks ajaks paigale jäänud ja tugevasti kindlustatud rindel Ypres’i lahing – lahing, kus saksalsed kasutasid esminest korda mürkgaasi, inglased ei osanud seda arvata, ohvriks langes 15 000 sõdurit, kellest kolmandik suri Somme’i lahing – Prantsuse- Inglise vägede pealetung, Somme’i lahingus kasutati esimest korda lennuväge ja tanke.
Parrot – Taasavatud TÜ esimene rektor Janis Cimze – 1828 rajas Valka elementaarkooli õpetajate seminari O.W. Masing – 1821-1823 Maarahva nädalaleht, Õ-täht Eduard Ahrens – pastor, Eesti keele grammatika 1843, kirjakeele asendaja Fr.R. Faehlmann – ÕES, kalevipoja lugude kogumise algataja Fr.R. Kreutzwald – lõpetas Kalevipoja, kirjutas hulga muinasjutte

Poolas i - EU kommunistlike riikide sõjalis-poliitiline org. EL algus-1951a.sõlmiti EU söe-jateraseühendus (ESTÜ)asutamisleping.Rahu nimel ühinesid 6 EU riiki:Belg,Hol,Lux,Ital.,Pr,sks.Hiljem hakati kutsuma Eu ühenduseks ja 1993a.sai EL. VMN-Vastastikuse majandusabi nõukogu-sots riikid org.mis korraldas liikmesriikide majanduslikku ja teadusliktehnika koostööd.
Problee - mid Eesti ühiskon- • Arendada rahvuslikku eneseteadvust • Esikohal majanduslik ja poliitiline võitlus • Nõuti vastutulekut eestlaste rahvuslikele soovidele nas • Võidelda venestamise ja saksastamisega • Baltisakslaste väljatõrjumine ühiskonnast • Pooldati klassi- • Eitati klassivõitlust • Mõisteti klassivõitluse paratamatust võitlust
Positsioonid lõuna - Euroopas (Hispaanias, Itaalias), Lääne-Euroopas (Prantsusmaal, tänapäeva Belgias) ja Kesk-Euroopa tuumikaladel (Lõuna- Saksamaal, Austrias, Tšehhis) ja äärealadel (Poolas ning Iirimaal). ● Reformatsioon võitis/jäi domineerima Põhja-Euroopas (Põhjamaades, Inglis- ja Šotimaal, Põhja-Baltikumis) ning Põhja-Saksamaa, Hollandi ja Šveitsi aladel.

Pjotr stolõpin - asus teostama reforme Venemaal, kõige olulisem oli agraarreform, mille eesmärk oli vene maaelu ümber kujundada, et tekiksid iseseisvad talud, senine külakogukond lammutati:talupoeg sai õiguse sellest välja astuda ja maa eraomandiks kinnistada, hiljem pöördus Stalõpin tagasi venestamispoliitika juurde ning see tekitas pingeid ja 1911 ta mõrvati.
Pööre põhja - Aafrika sõjas algas 31 augustil 1942, kui Rommel tungis läbi briti vägede lääne El-Alamein'is ja siis peatus ning visati tagasi 7 sepembriks, esimeses El-Alamein'i lahingus. Brittide uus kindral Bernard Law Montgomery surus Rommeli taganemisse 5'ks novembriks. 8 novembril algas USA, briti ja vabade Prantsusmaa vägede maabumine Marokos ja Alzeerias.
Püramiidid on üks seitsmest maailmaimest ja sinna maeti vaaraod (Giza püramiidid Niiluse alamjooksul, Cheopsi püramiid on 146 m kõrge). Püramiide ümbritses nn. surnute linn. Hiljem kasutati matusekambritena vähem silmapaistvaid kaljusse raiutud koopaid (Kuningate org). Jumalad olid seotud loodusjõududega, neid oli vähemalt 740, tihti kujutati neid loomadena.

Parteil on Euroopa Parlamendi 785 kohast 218. • Eestit esindavad Marianne Mikko, Katrin Saks ja Andres Tarand (SDE). Maailmavaade ja ühisprogrammid • Sotsiaaldemokraatlikud erakonnad kujunesid välja 19. sajandi lõpus töölisliikumisest, mis võitles paremate elutingimuste ja õiglasema ühiskonna eest ja kujunes üheks demokraatliku poliitika dominandiks.
Provintsiaal - arhiivi loomise ettepanekuga on esinenud Eestimaa kuberner vürst Šahhovskoi . Maa-arhiivi loomise initsiatiivi ilmutas ka Eestimaa rüütelkonna arhivaar parun Friedrich Theodor Paul von der Osten-Sacken (idee koondada ka teiste seisuste ja institutsioonide, s.h kirikute arhivaalid). Katse kirikuraamatud rüütelkondade arhiivi koondada õnnestus vaid
Põllumeeste kogu - Konstantin Päts, kes oli tol ajal riigivanemaks 2 korda, Georg Vestel - oli kogu selle aja Eesti Vabariigi rahaminister, Karl Ipsberg - mõlemas Pätsi valitsuses teedeminister ja ajutiselt täitis ka kaubandus-tööstusministrit. Kõik nad kolm lõid aktiivselt kaasa ka erakapitali arenduses, olid otseselt seotud, mida nad ise valitsusjuhtidena tegid.

Palus üro - d tunnustada Ungarit neutraalse riigina Nõukogude meelseks ja lojaalseks juhiks sai Janos Kadar Faktid revolutsioonist Relvakokkupõrked kestsid 2 kuud Hukkusid tuhanded inimesed Ülestõusus kasutati: Tanke, Molotovi kokteile 200 000 inimest põgenes kodumaalt Hukati 213 Ungari kommunistliku partei liiget Stalini kujust jäi järele vaid paar saapaid
Pidama – tema teostest õpiti keelt ja stiili, samuti oli ta eeskujuks paljudele hilisematele rooma autoritele. 5. Quintus Horatius Flaccus Quintus Horatius Flaccus oli Vana-Rooma tähtsaim lüüriline luuletaja, kes elas aastatel 65 eKr kuni 8 eKr. Horatius põlvnes rooma ühiskonna alamkihist ja oli ühtlasi ka rooma kirjaniku Publius Vergilius Maro sõber.
Praha kevad – 1968. aastal Tšehhoslovakkias nimetatakse Dubček’i poliitiliste reformide perioodi. Aprillis 1968. aastal Tšehhoslovakkias kuulutas uus juhtkond Dubčekiga eesotsas välja ulatuslike reformide kava, mis nägid ette riikliku plaanimajanduse täiustamist turumajanduslike reeglitega ning sõnavabaduse kehtestamist, sealhulgas tsensuuritühistamist.

Palverändurid –  sissetuleku alus. Islami usk: rajaja muhamed. Teendi leiba karjusena, abiellus rikka naisega. 10 aastat tegeles   kaub. Gabi ilmutas ennast : jumal valis tema prohvetiks.  12. sajanidl hakkas levima ja tekkis islam. Mekas blokiti, et palverändureid jääb väheks.  Muh.   Oli   sunnitus   põgenema   sealt.
Perestroika välispoliitikas – elluviijaks välisministriks saanud Eduard Shevardnadze (hilisem Gruusia president, kukutati 2004) a) Suhete parandamine lääneriikidega ja desarmeerimine: • 1986 tippkohtumine Reykjavikis – Gorbatšov ja Reagan • 1987 kesk- ja lähimaa tuumarakettide likvideerimise leping • 1989 lõppes sõda Afganistanis • 1990 Saksamaa taasühendamine
Pontifex maximus – riigi ülempreester, pontifekside eesotsas; pontifeksid kandsid hoolt üleriigiliste pidustuste eest, hoidsid korras kalendrit, pidasid arvestust riiklike tähtpäevade üle; keisririigi ajal kuulus see tiitel ainuvalitsejale, Augustusest alates hakati keisrit jumalustama, algul kuulutas Augustus jumalaks oma kasuisa Caesari, muutudes jumala pojaks

Ptolemaios – astronoom, astroloog, matemaatik, geograaf, geotsentrilise maailmasüsteemi peamine kinnistaja Olümpiamängud: Peeti iga 4 aasta tagand, Zeusi pühamus Olümpias, osalesid hellenid, naistele keelatud, võistlusalad: staadionijooks, pikemad jooksualad, maadlus, rusikavõitlus, kombineeritud võitlus, viievõistlus ning hobukaarikute võidusõidud.
Paleo - a, • somatoloogia, • rassiteadus, • . . . aga ka dermatoglüüfika, • antropoloogiline odontoloogia (hambauurimine), • seroloogia (vererühmade uurimine) • primatoloogia (võrdlus teistega) Eri-a-d on meditsiiniline, ealine (pedagoogiline), spordi- ja tööstus-a. A tekkis iseseisva teadusena 19.saj keskel, rajajaks peetakse P. Brocad.
Peamine ühendustee – meri, selle kaudu peeti sidet ka välismaailmaga 5. Avatus muu maailma suhtes, aga ka sügav sisemine killustatus 6. Maakonnad kaitsesid oma iseseisvust 7. Kultuurivahendaja, võeti üle ida kultuuri silmapaistvaid saavutusi, mugavdasid neid ja arendasid oma originaalse tsivilisatsiooni 8. On mõjutanud kogu Euroopa hilisemat ajalugu ja kultuuri

Piiblikonverentsid - vaieldi selle üle, milline on õige kirjaviis (Hans Susi oli üritanud juba tõlkida) ja kuidas peab piiblit tõlkima + 1686 Wastne Testament, A. ja A. Virginius (isa ja poeg, võtsid aluseks Lõuna-Eesti keele) + 1693 J. Hornungi grammatika + 1675 I saksakeelne ajakiri  Talurahvaharidus + Bengt Gottfried Forselius ∨ Soome-rootsi perekonnast
Piiblikonverentsid - nõupidamised, mis Johann Fischer kutsus kokku Piibli eestikeelse tõlke ettevalmistamiseks. Põhiline oli tõlke õigekirjutuse kindlaksmääramine.
Paaž – tulevase rüütli treening/amet aadliperekonnas, kus talle õpetati seltskonnas käitumist ja häid kombeid; enamasti asus teenistusse 7-aastaselt

Põhižanri – kangelaseepos (Rolandi laul), rüütliromaan (Kuningas Artur) ja armastusluule (daamikultus sisuks).Linn ja senjöör - Senjöör koostas linnaõiguse, kus olid määratud mõlema poole kohustused ja õigused, nt feodaalkoormised kaotati, tuli maksta senjöörile makse, linna elu juhtis raad, aasta linnas elanud sunnismaine talupoeg sai vabaks.
Parnaslased – 19.saj Pariisi luulekoolkond, mis oli mõjutatud Théophile Gautier’ ja Arthur Schopenhaueri teostest ning Gautier’ doktriinist l’art pour l’art . Nad vastandasid end romantikute subjektivismile ja tundelisusele; taotlesid objektiivset ilu, püüdlesid täpse ja laitmatu tööosavuse poole, valides eksootilisi ja klassikalisi teemasid.
Peeter i - Vene tsaar 1682–1721; 1700. aasta oktoobris alustas peavägi Peeter I juhtimisel Narva linna ägedat pommitamist. Boris Šeremetjev-Venemaa sõjaväelane (kindralfeldmarssal), väejuht Põhjasõjas ning Eestimaa ja Liivimaa vallutanud vägede juhataja; tungis 5000 ratsaväelasega Virumaale, jõudes Rakvere lähistele, maad laastati armutult.

Primaarne tsilivisatsioon – kõrgkultuurid kujunesid ise, abi ei saadud kellegilt, teistest sõltumatult sekundaarne tsilivisatsioon- mõni naaberpiirkond mõjutas nende tsivilisatsiooni teket neoliitiline revolutsioon- tähistab inimkonna üleminekut alastavalt majanduselt (looduse andidest, ei kasvatanud ise midagi) viljevale majandusele (ise istutasid ja kasvatasid)
Pidurduspoliitika - USA välispoliitika suund kommunismi pidurdamiseks Atendaat Dallases – 1963 tapeti Dallases tollane USA president John Kennedy Watergate afäär – Nixon/ presidendivalimiste kampaania ajal jäid tollase vabariiklasest presidendi R.Nixoni mehed vahele, paigaldades pealtkuulamisseadmeid Demokraatliku Partei peakontorisse Watergate hotellis.
Pihkvamaal - > pöördus otsekohe tagasi -> kutsus eestlaste kuningaid Paidesse aru andma -> eestlased läksid koos Tallinna piiskopiga läbirääkimistele -> Ordumeister käitus nendega kui kurjategijatega -> eestlased tapeti -> orduväed purustasid Tallina all harjulaste maleva (14.mai.1345) -> läänemaal ordu vägedele suuremat vastupanu ei ostutatud.

Pythagoras – maailmakorraldus põhineb arvulistel suhetel; täisnurkse kolmnurga kaatetite ja hüpotenuusi teoreem Matemaatikast sai teoreetiline teadus • Hippokrates – koostas teose meditsiinialaste teadmistega; kirjeldab haigusi looduslike põhjustega; Hippokratese vanne • Herodotos – „Historia“; selle kaudu teatakse palju Kreeka ajaloost
Peamised sündmused - Toimusid tööliste streigid kogu Eestis,Peeti isevalitsuse vastaseid demonstratsioone, Üliõpilased katkestasid 1905 Tartu ülikoolis sisuliselt kogu aastaks õppetöö ja osalesid revolutsioonilises liikumises,rahvaasemike koosolek, . Koosolek lõhenes aga kohe selle alguses mõõdukateks ja radikaalideks kelle otsused olid ka erinevad.
Patriarhaalne ühiskond – isa valitsuse alune, võimutäius kuulub meestele ja perekonna raames pereisale, naised on sageli üsna õigusetud  naised käisid enamasti ainult usupidustustel  abielu eesmärk oli soetada seaduslikke järglasi  mehe ja naise suhted abielus võisid jääda küllaltki pinnapealseks  vaesemad naised pidi käima ise turul vms

Paabeli torn – õigemini Babüloni torn; templitorn (tsikuraat); jumal Marduki tähtsaim pühamu, mis valmis lõplikult Nebukadnetsar II valitsusajal.
Patrisiaat – rikkamad linnakodanikud nagu rikkad kaupmehed, pankurid ja pärilik linnaaristokraatia. 3 valdkonda, mis feodaaltsivilisatsiooni kultuurikeskme lõplikult kloostrist linna üle kantsid – haridus, arhitektuur, kirjakultuur Linna valitsesid: raad (reahärrad ja bürgermeitsrid) Linnaelanikud: kaupmehed, käsitöölised, lihtrahvas.
Pealetungi ida - Preismaal. Venemaa ei jõudnud Ida-Preisimaa pealetungi küllalt ette valmistada ning Saksa 8. armee (0,2 miljonit meest juhataja P. von Hindemburg) lõi pealetungi tagasi, purustas Tannembergi lahingus (26.–30. august) Vene 2. armee (kindral A. Samsonov) ja sundis Vene 1. armee (kindral P. von Rennenkampf) Ida- Peisimaalt lahkuma.

Prometheus - jumal, kes tuli inimesele appi, õpetades sepatööd ja muud tarvilikku ning varastas jumalatelt tule, selle peale sai Zeus vihaseks, Zeus andis käsu Prometheusaheldada Kaukasuse mäe külge, kus kotkas iga päev tema maksa nokkimas käis, pärast aastatuhandeid piinlemist surmas Herakles oma noolega kotka ja vabastas Prometheuse .
Palgaarmee - 15.saj, tekkis vabatahtlikute värbamisega, struktuur:jalavägi,ratsavägi,suurtükivägi.Relvastus:sõjakirves, oda, mõõk.Strateegia:joontaktika. Alaline armee- tekkis vabatahtlike värbamisega.Struktuur:jalavägi,ratsavägi,suurtükivägi.Relvastus:oda,piigid,musketid,täägid.St rateegia:tsentrum ja tiivad, kurnamisstrateegia.
Peamine osa on tekstiilide puhul täita mõisal, mõisakäsitöölistel ja levima hakanud mustriraamatutel ning ehete puhul kullassepameistritel.

Pärineb põhja - Itaaliast  Õppis Roma retoorikat, mitmeid teadusi, valmistus advokaadikutseks  Pikka aega kirjutas õpetusliku sisug poeemi, ülistades maaelu  Esialgu viljeles karjaseluulet  Tema poateos: ``Aeneis``( koosnes 12 lausest) Kuusamad kirjanikud  Publius Vergilius Maro ( 70-19 e.m.a-peateos oli ``Aeneis``  Quentus
Piik – pikkoda (u 4-5m pikkune). Palgasõjaväe teke – kuna rüütlite kokkukutsumine võittis kaua aega ja uhked vapikandjad olid üsna distsipliineerimatud, osa neist eelistas sõjakäigu asemel oma senjöörile raha maksta mindi üle palgasõjaväele. Palgasõjavägi tõestas, et ka jalaväega on võimalik ratsaväe vastu saada.
Pealiigid on biorelv, keemiarelv ja tuumarelv .  NATO RAJAMINE JA EESMÄRK NATO lepingu eelkäijaks loetakse 1948. Aastal Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud Brüsseli pakti, mis viis samal aastal Lääneliidu loomisele, mis oli sõjajärgse Euroopa esimene sõjalis-poliitiline organisatsioon.

Põhitunnused – 1)emotsioonide asemel on oluline mõistus ja mõistuspärasus – ratsionalism 2)Kui barokis valitses kaos, siis klassitsismis on selgus ja korrapära ; välditakse juhuslikkust 3) Tõmmati selge piir kõrge ja madala vahele, nt. tragöödia kui kõrge žanr pidi puhastama ja õilistama, selles ei tohtinud olla midagi labast.
Põlvkondade konflikt - Noored heitsid kõrvale vanema põlvkonna põhimõtted, eesmärgid, rõivamoed, viisakusreglid jms. Osa noori uskus NSV Liit on õigel teel ning kommunism on õige tee. Uus põlvkond oli kasvanud heaolu ühiskonnas ning ei mõistnud oma vanemaid, kes olid näinud sõda, varem elasid kokkuhoidlikult ning nüüd raiskasid raha.
Päikesejumal ra - ga ja nimetati Amon-Ra'ks. Keskmise riigi ajal vallutati juurde uusi alasid ja riik laienes kuni Niiluse teise kärestikuni.

Piiblikonverentsid - nõupidamised, mis Liivimaa kindralsuperintendant Johann Fischer kutsus kokku Piibli eestikeelse tõlke ettevalmistamiseks.
Piirilahing – Pr- • Meresõda – • Cambrai – ingl Ingl väed said alguseks • Jüüti lahing – kasutasid tanke ja sakslastelt Lusitania (Ingl) merelahing (Ingl suurtükituld, kuid • Marne’i lahing põhjalaskmine - Sksm) ei osanud edu (Pr pani Sksm • Armeenia kasutada väed seisma) genotsiid • Idarindel teised pinged
Poliitiline tähtsus – tagab seaduste valitsemise, monarh sõltub võimu teostamisel aadlikest, aga au nõuete tõttu pole aadlik valmis kõigeks (nt Pärtliööl keeldus hertsog Crillon täitma kuninga käsku hugenotte tapma minna – kaitsetute tapmine pole auga kooskõlas). Majanduslik tähtsus – üldine konkurents, au elavdab majandust.

Professionaalsete sõjameeste – rüütlite kiht • vajadus luua stabiilne võimusüsteem, Rooma riigi lagunedes kadus ametnikele tuginev administratsioon, Frangi valitsejad toetusid käskude ja seaduste elluviimiseks vasalliteedi abil seotud meestele, toetuse eest pakkus kuningas neile oma kaitset, hiljem seoti ka kuninga käsutäitjad vasallisuhtega
Pealtnägija on kirja pannud loo 155. aastast, mille kohaselt kristlik kogukond kogus kokku püha Polykarpose luud, mis jutustaja sõnul olid „väärtuslikumad kui kalliskivid ja peenemad kui puhas kuld“ seejärel viisid kristlased pühaku säilmed sobilikku paika, kuhu rahvas võis koguneda „tema märtriks saamist tähistama“.
Pildirüüsted - märatsev rahvahulk tungis dominiiklaste kloostrikirikusse, pühavaimu ja oleviste kirikusse, purustades seal pühapilte ja –kujusid, altareid reliikviaid jms. 25. Vastureformatsioon ehk katoliiklik reformatsioon oli katoliku kiriku aktsioon protestantliku reformatsiooni vastu, püüdes takistada kirikulõhe tekkimist.

Professuuri instituudis - sisulislt oli Karotamme õppeasutus kõrgema tasemega, see valmistas kaadrit ette rahvuslikele kommunistlikele parteile jne. Oluline nende puhul, milline oli nende suhe Suure terroriga, Käbin tuli sellest puutumatult läbi, Karotamm lõpuks tuleb ka puhtalt välja, tegelikult 1938. aasta suvel oli 40 päeva vangistatud.
Paaž – aadliperekonnas teenimine, seltskondlike kommete ja hea käitumise õppimine, rüütliks saamise teekonna esimene aste
Problee - mid Vene riigis • “suur poliitika” on väikerahvaste-le ohtlik • Eesmärkide nimel sekkuda “suurde poliitikasse” • Pooldati demokraat-likku vabariiki • pooldati parlamentaar-set monarhiat • Edu võib saavutada liidus Vene • Nõuti õigusi vähemus-rahvustele demokraatidega 2. 1905.aasta revolutsioon

Parim riigivorm on selline, mis tagab inimestele õnneliku elu: kõik osalevad valitsemises vastavalt oma loomutäiusele; suur keskklass.
Pentatlonis e. viievõistluses (staadionijooks, kettaheide, kaugushüpe, odavise, maadlus), rusikavõitluses ja hiljem ka pankraationis (segu rusikavõitlusest ja maadlusest). Kolmandal päeval heitlesid mehed jooksualadel, kusjuures alustati pikamaajooksuga, seejärel peeti staadionijooks ning lõpuks kahe staadion pikkune jooks.
Polüteism –  paljude jumalatega usk ja selle kummardamine • Zoomorfsed jumalad – pool­loomad ja –inimesed • Linnade kaitsepühakute esiletõus • Surmajärgse elu tähtsus o Elu jätkub pärast surma o Muumiad o Hauakambrid ja pandi kaasa palju asju, mida võiks surmajärgseselt vaja minna

Põllundus – polnud sobivaid maid; tagaplaanil oli aiandus – viinamarjad (vein), oliivipuud (õli); käsitöö – klaas, klaasnõud, klaashelmed; purpurvärvi kangas – purpurtigu (1g=5000 tigu); sarlakkpunane kangas – putukad; metallanumad (vask- ja pronkskausid); seedripuit (eksport). Head laevaehitajad ja meresõitjad.
Pariisi parlament – kohtuasutus + poliitilised funktsioonid; ediktide kinnitamine kohustuslik, kui kuningas parlamendi istungil viibis;
Palusalu on maailmas ainus, kes samadel olümpiamängudel võitnud nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus!  Riigivanem Konstantin Päts kinkis Palusalule Pillapalu asunduses Harjumaal maakoha "Kungla nr. A-94" suurusega 42,312 ha.  22. detsembril 1936 abiellus K.Palusalu Tallinna Kaarli kirikus Ellen Saidlaga.

Paul gauguin - 1848-1903 omapärase saatusega, tumedad piirjooned, eksootiline, värvikülane loodus. Värvid, (roosa maapind, kollane taevas) Henri de Toulouse-Lautrec-1864-1901invaliid, heledad värvid ja nõtked jooned, kibedus ja trots suur osa tönapäeva reklaamplakati väljakujunemises Kunst Eestis: siin elavad sakslassed.
Peremehe vara – kõnelevad tööriistad, Ori pidi ise endale elatist teenime, ori võis rahvused ja erisugune kultuuritaust majateenija, oskustöölised, arstid, peremees võis orja tappa, suur osa omada varandust, kuid see kuulus ikka õpetajad rahvastikust peremehele, võis end vabaks osta, vabakslastud said rooma kodakondsuse
Petitsioon – kollektiivne palvekiri 1905 a rev tulemused: Hariduses: ENKSTG , eesti-, läti- ja saksa keelsed erakoolid, Tööliste elus: tehti töölistele järeleandmisi, parandati töötingimusi(10-tunnine tööpäev)ja sotsiaalolusid. Valitsemiskorralduses: piiramatu isevalitsus asendus konstitutsioonilise duumamonarhiaga

Piibel – ristiusu pühakiri  Vana Testament – pealmine allikas Iisraellaste ajaloo, religiooni ja seaduste koha  Kümme käsku – Iisraellaste usu- ja moraalireeglite lühike kokkuvõte  Prohvetid – jutlustajad  Monoteism – ainujumalakultus  Messias – Taaveti soost, seaduslik ehk salvitud kuningas.
Poliitiline korraldus - tundub nii et varaseal perioodil sageli valitsesid linnriiki kuningad, kelle kohta on raske määratleda , kas päriliku võimuga või kreeka moodi võimuhaarajad, alates 5 saj ja 4 saj (etruskid elanguse periood) üha enam on linnriigid vabariiklikult korraldatud, vb toimus teatud areng monarhialt vabariiklusele.
Palju ehitisi - basiilika(äri-ja kohtuhoone), raamatukogud, templid, trimfikaared, arhiiv, kartser, sammas, monumendid  Siin lõppesid triumfikäigud, siin asus uudistetahvel “acta diurna”, siin aeti äri ja sõmiti lepinguid  Tähtsaim Forum Romanum, aga pea igale keisrile ehitati foorum Foorumi varemed Forum Romanum

Peamine toit - puu- köögiviljad, kala, küüslauk aristokraatide elu- rikkad ning oli aega pühendada igakülgsele arendamisele ja täiendamisele, tegelesid spordiga sümpoosionid-koosjoomine, koos ajaviitmine, veini joomine ja luuletuste rääkimine olümpiamängud: 776 a eKr. Esimesed OM ja sellest ajast hakati aega arvama.
Peatorni asukohal on praegu kahel pool Harju tänavat hooned Harju nr. 13 ja 6. Tallinna linnamüüri Harju värava ristlõike kujutis, Rein Zobeli 1980. aasta rekonstruktsiooni alusel Harju väravakompleksi kulusid ka värava ees asunud Harju värava eesväravate kompleks - 2-3 paari väravatorne koos neid ühendavate müüridega.
Paraskenia - proskeenioni külgi piiravad kaks lühikest eenduvat tiibehitist  IV saj teatreist on tuntumad Dionysose teater Ateenas (u 350 - 325) ja teater Epidauroses (ehitas Polykleitos noorem)  Suurepäraseid ehitisi tekib IV, III ja II sajandil eriti Väike-Aasias, tänu üksikute valitsejate toredusearmastusele.

Perikles - Edendas Ateena laevastikku ja võimsust, tugevdas lihtrahva osalemist riigiasjades Philippos teine- Makedoonia kuningas, tugevdas riiki, püüdis end näidata kreeka sõbrana ja kaitsjana, üritas sekkuda riigisisestesse asjadesse, pidas maha Ateenaga sõja ja võitis selle, Ateena tuli Makedoonia võimu alla.
Pätsi ülistamine ehk isikukultus. Piirati sõnavabadust (ajalehtede sulgemine,tsenseerimine, meeleavaldused keelati) Positiivne: Majandus arenes kiiresti, peamiseks põhjuseks maailmamajanduse elavnemine, mis ka Eestile soodsat mõju avaldas, suurendati riigi osalust eraettevõt- luses, laiendati olemasolevaid riigiettevõtteid.
Publitsistikast on postuumselt avaldatud "Jakob Hurda kõned ja avalikud kirjad" (1939, toimetanud H. Kruus), "Kõned ja kirjad" (1989, koostanud Mart Laar) ja "Mida rahvamälestustest pidada" (1989, koostanud Ü. Tedre). Hurda kogumistöö pälvis nii ulatuselt kui ka metoodikalt rahvusvahelist tähelepanu juba tema kaasajal.

Pkr – rajasid nad palju omapäraseid ja silmapaistva stiiliga linnu Guatemalas, Belize’is ja Lõuna-Yucatanil. Linnades olid tempelpüramiidid, kindlustatud paleed, turuplatsid, töökojad ja elamupiirkonnad. Ajavahemikus 250 kuni 850 pKr (’klassikaline ajastu’) olid maiad Kesk- Ameerika võimsaim rahvas.
Paneel kirst on XVI sajandist areng alates . Selle asemel, et kuut disain, kus küljed ja otsad on valmistatud monoplaatide lisatud stiil poolt fikseeritud keele-soon liigesed, paneel rinnal kasutab fikseeritud keele-soon luua õõnes soonega raam, mis hoiab õhem, kergem paneel . Stiil arenevad sageli olla nurgapostid.
Peremehe vara – kõnelevad tööriistad, peremees Ori pidi ise endale elatist teenime, ori võis omada rahvused ja erisugune kultuuritaust oskustöölised, arstid, õpetajad võis orja tappa, suur osa rahvastikust varandust, kuid see kuulus ikka peremehele, võis end vabaks osta, vabakslastud said rooma kodakondsuse

Pompei – linn Lõuna-Itaalias, mis tänapäevaks on kattunud tuhaga nn kadunud linn, kõige paremini säilinud
Praegune situatsioon on Eesti religiooniloos ainulaadne just oma pluralismi poolest, mis aga on loonud olukorra, kus pikka aega kõige vastu võidelnud eestlane võib praktiliselt igasuguse religioosse toote vahel valida, ent ei suuda vähese kogemusepagasi tõttu otsustada, kartes alalhoidliku inimesena kapitaalselt eksida.
Pvo – Palestiina Vabastus Organisatsioon – 1964. a rühmitus, mille sihiks oli Iisraeli hävitamine. 6-PÄEVANE SÕDA – Araabia maade ja Iisraeli relvakonflikt 1967. CAMP DAVID – USA presidendi residents, kus sõlmiti Egiptuse ja Iisraeli vaherahu 1979. a, millega Egiptus sai tagasi Siinai poolsaare.

Presbüterlased - üks osa puritaanidest, kes arvasid et koguduse eesotsas peavad seisma koguduse vanemad- presbüterid.
Penelope - faithful wife of Odysseus, who keeps her suitors at bay in his long absence and is eventually reunited with him.Her name has traditionally been associated with marital faithfulness, [1] and so it was with the Greeks and Romans, but so me recent feminist readings offer a more ambiguous interpretation.
Pöördeline 1940 – Siis ja pärast 1944 näiline demokraatia (valimiste mängimine jne)  1988 – Eesti suveräänsusdeklaratsioon, 1990 nii Eesti Kongressi kui Ülemnõukogu valimised, uus põhiseadus 1992. Ühtaegu tagasi esimesse iseseisvusaega) ja edasi (lääne eeskuju, nõuanded, organisatsioonid) vaatamine.

Paljudes riikides - Saksamaal kommunistide ja natsionaalsotsialistide mässukatsed, Ungaris, Hiinas jm. Majanduskriisi leevendumisele aitas kaasa Dawes`i plaan - 1924 kinnitatud kava, milles määratleti Saksamaa iga-aastased reparatsioonimaksed (neid vähendati) ning Saksamaa majanduse tugevdamiseks anti talle laene.
Pühajärve sõda - Septermbris 1841, Eestvedajad saadeti Venemaale siberisse sunnitööle *Nikolai I - Vene Tsaar/keiser aastal 1825-1855 *Usuvahetusliikumises- Luteri usust vene õigeusk minimine *1849- kehtestati uus talurahvaseadus *Raharent- kehtestati 1849 koos uue talurahvaseadusega,a maksti maatükkide eest.
Peeter i - se eesmärk oli saavutada edu võimalikult kiiresti, ühiskond polnud aga muutusteks valmis. Peetrile eelnenud tsarinna Sofia oli alustanud uuendustega, et Venemaad moderniseerida. Koos oma poliitpartneri Vassili Golitsõniga kaotasid nad teenistusraamatute põletamisega kohajärgsuse süsteemi.

Põlisrahvaid on mõnedel hinnangutel ca 300 miljonit, mis moodustab umbes 5% maakera rahvastikust. Somaalid on tõenäoliselt põlisrahvad või siis väga ammu Aafrikasse Lähis-Idast tagasi rännanud nagu ka berberid; amhaarad (etiooplased), tigred ja tigrinjad aga Araabia poolsaarelt sisserännanud semiidid.
Pjotr stolõpin - oli Venemaa Keisririigi poliitik ja peaminister aastatel 1906–1911.Oma ametiaja jooksul püüdis ta maha suruda revolutsiooniliste rühmituste tegevust ja viis läbi põllumajandusreformid. Nikolai Bobrikov- Eugen Schauman- oli soomerootsi rahvuslane, kes tappis Soome kindralkuberneri Nikolai
Pärast molotivu - Ribbentropi pakti sõlmimist esitas Moskva 1939. aasta septembris Eestile nõudmise sõlmida vastastikuse abistamise leping ja luua Eestisse Punaarmee baasid.. Ma arvan, et see leping muutis nii mõndagi, sest nüüd hakkas Eesti valitsus uskuma, et Molotov-Ribbentropi paktis oli salajane pool.

Pärisorjamine – isiku, kui pärisorja feodaalse sõltuvuse raskeim aste, mida iseloomustab feodaalide politsei- ja kohtuvõim, talupoegadest pärisorjade sunnismaisus ja teoorjus, nende müümine maast ja perest lahus ning omandiõiguste kitsendamine: andami nõudmine abiellumise puhul ja surnud käe õigus.
Pakutud on Musta mere põhjaranniku steppe aga ka Visla ja Reini vahelist ala. Tegelikult pole seni leitud kindlaid märke suuremast sisserändest nöörkeraamika kultuuride alale ning kultuuride levikut seletatakse pigem rahvalt rahvale levinud mõjutustega, mida ilmselt toetasid mõned sisserändajad.
Pompei – Lõuna-Itaalias. 79. aastal mattus vulkaanilise tuha alla, leitud kivistunud inimesi, loomi.

Postimees ehk Näddalileht nägi esimest korda ilmavalgust 5.juunil 1857. Perno Postimees, mis siiani Pärnu Postimehe nime all ilmub, omab Eesti kultuuriajaloos olulist osa. Just selle ajalehe ilmumist peetakse tihti ärkamisaja alguseks ning ajaleht pani aluse järjepidevale eestikeelse ajakirjandusele.
Peremudel muutus – naised tööle, mis aitas kaasa naiste iseseisvumisele ja võrdõiguslikkuse saavutamisele.
Pildi tagaplaanil on näha osa majast ning väike osa puuviljaaiast. Nagu vanavanaema rääkis aias oli 12 õunapuud ning mõni õunapuu oli isikliku nimega näiteks „Valge klaar“ mille eest vanavanaema ise hoolt kandis ning tema õel Lainel oli ka oma isiklik õunapuu millel, kasvasid ilusad punased õunad.

Põlispõllundus - maad hariti pidevalt, põlvkondade jooksul, väetades teda loomasõnnikuga ja harides adraga.
Parlament e. Kongress: 1)Esindajate kogu, 2)Senat. President(valitsusejuht) + valitsus, Demokraatik ja Vabariiklik Partei 1920ndad vabariiklasete poliitika(Herbert Hoover): piiras riigi osalemist majanduselus, vaba ettevõtlus on tähtis. F.D.Roosvelt(1932) president- riiklik sekkumine, kriisist välja.
Peterburg - nn Peterburi patriootide eesmärgiks oli vabastada eestlased baltisakslaste rõhumise alt. Seal olid siis: Köler- tsaariõukonna kunstnik, Jakobson- koduõp, Karell- tsaari ihuarst 2. Tartu- Kasvas eestlastest üliõpilaste arv, eestlaste seltsid, rahvuslikku liikumise keskorganisatsioonid.

Panhelleneid - ülekreekalised spordivõistlused- Olympia Zeusile, Püütia Apollonile, Isthmia Poseidonile ja Nemea. Seal sai auhindu ka. Hiljem kujunesid välja professionaalsed sportlased, kes käisid ja kogusid auhindu ja elasid hästi ära. Teine oluline valdkond on sümpoosion ehk joomapidusöök.
Potsdami konverents - 17.07-02.08 1945. Võitjariikide konverents. Ida-Preisimaa põhjaosa Nõukogude Liidule,Saksamaa tegelik jagamine,kohtumõistmise korraldamine, reparatsioonid saksa-le ja tema liitlastele,NSVL lubas astuda sõtta Jaapani vastu ja sai selle eest Sahhalini saare lõunaosa ja Kuriili saared.
Priboi ehk „Murdlaine“ – Moskva operatsioon, millega 25.03.1949 viidi läbi küüditamine kulakute, bandiitide, nationaiste vastu, kus Balti piironnast 30 000 peret pidi viidama ehk 95 000 inimest (21 000, 42 000, 32 000). Need viidi pigem Siberisse, kui töölaagritesse, ning paljud naasid.

Pildirüüste - Ordumeistri ja piiskoppide vaenulik suhtumine vallandas 1524. aastal Tallinnas pildirüüste: mitmesajapealine sakslastest ja eestlastest koosnev märatsev rahvahulk tungis linna kirikutesse, purustas seal pühapilte ja kujusid, altareid ja reliikviaid , mida peeti vana usu sümboliteks.
Perikles – Ateena riigimees / kujundas ja suunas pikka aega Ateena sise- ja välispoliitikat (460-430 eKr) Aleksander Suur – Makedoonia kuningas/väejuht. Vallutas mõne aastaga Süüria, Palestiina, Egiptuse, Mesopotaamia, Iraani, jõudis Kesk-Aasiasse. Likvideeris sellega Pärsia impeeriumi.
Preetorid - tegelesid õigusmõistmisega,võisid ka vajadusl konsulit asendada. Tsensorid-ametiaeg kestis 5 aastat, korraldasid kodanike loendust ja koostas semaatorite nimekirja, nende järelvalve all olid kodanike elukombed, kui riiki ähvardas oht määrati ametisse piiramatu võimuga diktaator.

Ptolemaiostelt koile - Süüriat lõppes esialgu küll lüüasaamisega Raphia lahingus (217. a.), kuid järgnenud kuulsusrikas sõjaretk itta taastas lühemaks ajaks hegemoonia Iraanis ja pärast naasmist saavutatud võiduga Ptolemaios V üle Panioni lahingus (200. a.) vallutati lõpuks peaaegu kogu Süüria.
Põlevkivi – keemia ja kütusetööstus mets, puit –paberi ja puidutööstus põllumajandussaadused – toiduainetetööstus tööstus korraldati ümber Lääne –Euroopa nõuetele vastavalt Põllumajanduses juhtkohal loomakasvatus loomakasvatust toetavad põllumajandusharud nt söödakasvatus
Partisanisõda – sõjaline vastupanu vallutajate tagalas, relvastatud üksused ründavad ootamatult vastase sõjalisi objekte ning külvavad hirmu ja segadustkummaline sõda- sõda, kus olid vastamisi ühel pool Prantsusmaa ja Inglismaa ning teisel poolel Saksamaa, erilist sõjategevust ei toimunud.

Plaanimajandus - majanduse plaanipärane arendamine ja suunamine riigi poolt; igale ettevõttele, ent hiljem ka kultuuri-, tervisehoiu-, teadus- ja sotsiaalsfääri asutusele koostati kohustuslik plaan Kollektiviseerimine e kolhoseerimine- talude vägivaldne ühendamine ühismajanditeks e kolhoosideks
Penelope truudus - Penelopel käis palju kosilasi, sest arvati, et Odysseus on surnud ja Penelope lesk.
Põhjasõda - 1700-1721, Rootsi ja Venemaa (+liitlased); Venemaa tahtis pääsu merele; Venemaa hõivas Inglismaa, Karjala, Eesti- ja Liivimaa Hispaania pärilussõda- 1701-1714, suurendas Austria Habsburgide valdusi, austria sai endale, belgia ja osa itaaliast; preisi kuningariigi tähtsuse tõus

Prantsusmaal 1852 - 1870. a võimul Napoleon III, kes püüdis pimestada kogu Euroopat vastuvõttude ja tualettide hiilgusega ning kasutas selle saavutamiseks kõiki mineviku stiile. Eriti püüti järgida rokokoostiilis rõivastust, seetõttu sageli “teine rokokoo”. Naisterõivastus ülekoormatud.
Peamisteks teabeasutusteks on tänapäeva ühiskonnas raamatukogud, arhviidid, muuseumid, andmepangad, meediafirmad jmt. Erisuguste objektidega tegelevad erinevad institutsiinid, kuid piiri tõmbamine nende vahele on suhteline, sest osaliselt kattuvad eri teabeasutuste poolt ühiskonnas täidetavad ülesanded.
Ping - pongi diplomaatiat (70ndate alguses selle raames kohtusid Hiina ja USA lauatennise koondised, Nixon tegi Hiinasse ka üllatusvisiidi). Kõige eesmärk oligi Hiinaga suhete paranemine. Nixon oli see, kes lähtus reaalpoliitikast – Hiina on kommunistlik ja temaga tuleb läbi saada.

Poloteism - palju jumalaid • Monoteism-vähe jumalaid • Piirkonniti usutu erinevaid asju, • Kujuneb välja pühakiri, reeglid pühakirja ei kujune • Kultuur kõrgemal tasemel • Kultuur ei ole nii kõrgele tasemele veel arenenud • Hieroglüüf kiri • Tähestik kiri- foiniiklastelt
Poseidoni nimi - posi- kr.k isand, dan- kr.k ta. Potnia ippia või olla Demeter (kui Poseidon on oluline, siis nimede analüüsi järgi peaks Demeter ka olema). Keda on veel nimetatud: Nanasa, Posidaia, Triseros, Dospotas, De-re-ka/82 (lugematu originaalis) Ipimedeia, Diwia, Hermes Areias, Drimios.
Paljastav - satiirilise iseloomu, ent muutus hiljem isiklike tunnete ja meeluolude väljendamise vahendiks. Hiljem kadus pilke teravus ja jambilist värssi kui harilikule kõnekeelele rütmilt väga lähedast hakati kasutama ka teistsuguse sisuga luuletustes ja draama dialoogilistes osades.

Perekonnaõiguses on samuti näha Mesopotaamiast tuttavat patriarhaalsust, mis lubas mehele mitut naist ja küllalt suurt seksuaalset vabadust, naiselt aga nõudis ranget monogaamsust. Samas olid Moosese seadused Hammurapi omadest mõneti leebemad ega rõhutanud sama rangelt ühiskonna kihistatust.
Poliitiline kriis - vastuolud vapside ning Pätsi ja Laidoneri vahel Tagajärjed: Eestis algas vaikiv ajastu Hinnangud: See oli halb, et korraldati sõjaline pööre ningalgas vaikiv ajastu, kunapeale seda suhtusid demokraatlkud suurrigid Eestisse kui tavalisse autoritaarse juhtimisstiiliga maasse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Propaganda on sihtpärane kihutustöö inimeste meelsuse ja ühiskondliku arvamuse mõjutamiseks propagandat kasutas ka NSVL ,kelle eesmärgiks oli Nõukogude ühiskonna ülistamine. Propaganda teenis ainult võimu huve ja sellest tingituna kõik propaganda vahendid kuulusid valitsevale võimule n.ö kommunistlikule parteile ja sellega tegeleti partei loal ja partei kontrolli all. NSVL ühiskonnas kujunes välja uus kunstivool – sosialistlik realism, see kujutas kõike palju helgemana.

Pärispatt - kristliku õpetuse järgi inimese kaasasündinud patustus, selle põhjuseks loetakse esimeste inimeste(Aadama ja Eeva) pattulangemist viimne kohtupäev- aeg, enne Jumala riigi teket, mil Jumal mõistab kohut kõigi hingede üle viies patused põrgusse ja head hinged taevasriiki.
Popolo - (Italian: “people”), in the communes (city-states) of 13th-century Italy, a pressure group instituted to protect the interests of the commoners (actually, wealthy merchants and businessmen) against the nobility that up to then had exclusively controlled commune governments.
Peamine keskus – Delfis, kus tal oli oraakel (ennustajapreestrinna püütia, kes istus kolmjalal ning lausus ekstaasis viibides Apolloni inspireerit ennustusi, mida preestrid värssides edasi andsid). Apollon võib olla Väike-Aasia päritolu – ühe hetiitide karjajumala nimi oli Apulunas.

Pikenes - lisaks kolmele kooliastmele loodi 2 erinevat suunda 10.Too välja 3 muutust, mis toimusid EV majanduselus 1920-1930 võrreldes ajaga, kui Eesti oli Venemaa osa? Millest need olid tingitud? • Mindi üle põllumajandusele, sest tööstus oli liiga kulukas ning puudus tooraine.
Pildirüüste – 1524. a tungis 400-500-liikmeline sakslastest ja eestlastest koosnev märatsev rahvahulk dominiiklaste kloostri-kirikusse, Pühavaimu ja Oleviste kirikusse, purustades seal pühapilte ja –kujusid, altareid, reliikviaid jms. See leidis aset ka hiljem teistes Eesti linnades.
Puhastustuli – tuli, kus patused oma pattude lunastamiseks viimse kohtupäevani piinlevad.

Põlvest põlve on temas kestnud lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallatsemistest veel kord Eesti aeg tuleb, mil “kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama” ja et kord “Kalev koju jõuab oma lastel’ õnne looma”. Nüüd on see aeg käes!”
Prikaasid - moodustasid riigi administratiivaparaadi põhiosa,tekkisid 16.saj.Romanovite valitsemisaja alguses oli neid 22,aga vastavalt vajadustele loodi neid juurde,17.saj keskpaigaks oli neid juba üle 40.Nende asutamisel puudus kindel süsteem,olid loodud eri valitsemisharude järgi.
Pruunsärklased - võitlesid kommunistide ja juutidega Kolmas riik - natsliku Saksamaa nimetus Sõjaväestatud organistatsioon - SS Hitleri õpetus *Saksamaa rahvas pidi saama suureks *tühistada alandavad lepingud *sakslaste eluruumi laiendamine *uue korra loomine *rassilise puhtuse tagamine

Peterson - Särgavale • 1982 Esimest korda tähtistasid abituriendid lõpukella rahvariietes • 1988 Valmisid raskejõustikuruumid võimlaaluses keldris • 1989 Taasilmus õpilasalmanahh „Realist“. Taastati kooli müts ja lõpumärk • 1990 Kooli nimeks sai Tallinna Reaalkool.
Pildirüüste - reformatsiooni kaasnähtus; toimusid Liivimaal eelkõige linnades Koadjuutor- piiskopi abiks ja ametipärijaks nimetatud abipiiskop Epitaaf- kiriku seinale paigutatud pilt lahkunu mälestuseks Inkunaabel- trükikunsti leiutamisest kuni 1500. aastani trükitud teose nimetus
Piltkiri – kiri, milles mõistete ja sõnade edasiandmiseks kasutati lihtsaid silpe

Plaanikomitee esimees E. Savisaar pidas vajalikuks kehtestada 1990. aastal ostutšekid, Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja R. Otsason lootis aga 1990. aasta lõpuks olla valmis kehtestama oma valuuta. See-eest Indrek Toome pidas otstarbekaks kontrollida oma raha ideed just maksekaartide kaudu.
Paberil on   veel   teinegi   eelkäija   –   erilisel   moel   pargitud   loomanahk,   mida   kutsutakse  pärgamendiks. Pärgamenti tunti juba 2200 aastat tagqsi. Ligi 1500 aastat tagasi hakati  pärgamendilehti   ka   köitma   ja   kaantega   katma.
Platonile on vastuvõtmatu ka timukraatia, kus kodanike võimed ei olnud otsustavad, vaid nende õigused sõltusid varandusest ja seisusest. Ka ei meeldinud talle oligarhia, kus võimule saadi pärilike õiguste alusel või majandusliku rikkuse abil, arvestamata kõlbelisi väärtusi.

Potsdam - juuli 1945; osalesid Venemaa, Ingl; tähtsamad otsused: Sks ja Poola piir, Sks 4-ks okupatsiooni tsooniks, NL ei anta võimalust Jaapani okupatsiooniks, natsipartei keelustamine Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)- otsustati asutada Jalta konverentsil San Franciscosse
Prohvetid – tulihingelised jutlustajad, kes kerisid esile pärast teiste jumalate austamise algust ja nõudsid taas ainult Jahve austamist (monoteismi!). Messias – kunagi sündiv Taaveti soost kuningas, kes taastab Iisraeli muistse hiilguse, millele järgneb 1000 aastane rahuriik.
Pühakute elulood – konkreetselt ühe pühaku kohta kuni surmani 2. kangelaseeposed – kangelase vägitegudest värsivormis 3. rüütliteromaan – rüütli vägiteod, südamedaamile 4. trubaduuride luule – südamedaamile 5. linnaromaanid – suhted linnas, kajastatakse nt. loomade näol

Pietism - Usuliikumine haritud teoloogide hulgas, mis üritas teha usudogmasid inimestele arusaadavamaks selle asemel, et neid pähe õppida, elavnes usulise kirjanduse väljaandmine, 1739 andsid pietistid välja esimese täielikult eestikeelse piibli, mille viis lõpule A.T.Helle.
Pikimad hümnid on pühendatud Deelose ja Pytho Apollonile (jutustavad jumala sünnist ja kultuse rajamisest Delfis), Hermesele (jumaliku lapse seiklustest), Aphroditele (Aphrodite armastusest Anchise vastu), Demeterile (Persephone röövimisest ja leidmisest, Eleusise kultuse rajamisest).
Põllumajandusühiskond - talupoegi 93% , samuti hakkas tõusma rahvaarv, kuna elatustase paranes.

Paberiks nimetatakse sadestamise teel saadud õhukest lehtmaterjali, mis koosneb peamiselt jahvatatud taimsest kiudainest. Paber on mitmekomponendiline materjal, mille struktuuri moodustavad taimse päritoluga kiud, milledele on lisatud täite -, liimitus-, värv- ning katteaineid.
Panteon – kõigi jumalate tempel Vesta tempel – hoiti rooma kodukolde tuld, hoolitsesid selle eest vestaalid (Via Appia) - tähtsaim tee Roomast lõunasse Hagia Sophia katedral – tänapäeva islamiusuliste pühakoda Circus Maximus – suur ringrada, kaariku sõidu võistlus
Pretsedent – seaduse loomisel sarnase juhtumi puhul langetatud otsusele tuginemine

Paavst – katoliku kiriku pea 2. Katedraal e. Toomkirik – piiskopkonna keskus 3. Misjonär – ristiusu levitaja 4. Sakramendid – pühad toimingud 5. Investituuritüli – paavsti ja keisrivaheline tüli 6. Canossas käik – keiser Heinrich IV pidi paavstilt andeks paluma.
Parlament – Riigikogu , täidesaatvat võimu – valitsus . Valitsuse tegevust juhtis riigivanem, kes täitis peale peaministri kohustustele ka presidendi esindusülesandeid .Riigikogus oli esindatud kuus suurt ja mõned väiksemad ( sh . saksa ja vene vähemusrahvuste ) parteid.
Pilved –   Oma saart aga otsin ma.  Luulenäide • Sügisemaru Marie Under

Polis – Vana-Kreeka linnriik, mille juurde kuulus linn ja selle ümber olev maapiirkond. Polis võis valitsemisvormilt olla: * aristokraatlik – võim on koondunud aristokraatide kätte, nõukogu ja ametnikud valitakse nende hulgast, neile kuulub ka keskne roll valitsemises.
Priinimi - Pärisorjusest loobumise tulemusel talupoegadele pandav perekonnanimi.
Pärineb lääne - Euroopa kogukonnasisestel konfliktidelt . Paremal kuninga pooldajad, vasakul kuninga vastased ( jakobiinid) . Keskel soojad? Vasakul oli liberalism , hiljem lisandub sinna sotsialism ja kommunism . 20 sajandi mõistes näeme , et mõlemad ääred liiguva keskele kokku .

Prantsuse rahvas on esimene kõigi rahvaste seas ning eeskujuks teistele rahvastele, teiste arengust ees. Ütles üsna otseselt välja, et mis on hea prantslasele on hea ka teistele ja teised peavad saama sellest tsivilisatsioonist osa. Napoleoni unistuseks oli luua Euroopa taasühendus.
Põhjuseid selleks on mitmeid. Eestlased oleksid võinud võita Muistse Vabadusvõitluse, kui neil oleks olnud parem sõjalise varustuse ning kuid eestlasi oleks olnud kordades rohkem, kui neid tegelikult oli. Vastasel olid hea varustus sõjaks ning head oskused sõjariistade kasutamiseks.
Pinnasest tingitult on seda läbiv jõgi iseloomulikku kollast värvi ja see on andnud Huang He´le ka nime (tõlkes Kollane Jõgi). Lõunapoolne Jangtse voolab aasta läbi märksa rahulikumalt, kliima on siin subtroopiliselt soe ning niiske, kuid pinnas seevastu tunduvalt vähem viljakas.

Parrot - Tartu ülikoolis füüsikaprofessor Janis Gemze- läti pedagoog ja muusikamees O.W.Masing-pastor ja keelemees tõi õ-tähe eesti keelde Eduard Ahrens- baltisaksa päritoluga kirikutegelane ja eesti keele uurija ning korraldaja Fr.R.Faehlmann-eesti kirjamees ja arst.
Peamist varustusrada - Ho Chi Minh’i rada mida korduvalt pommitati • Põhja Vietnamlasi toetas NSV ja Hiina ja neil oli suur sõjaline ülekaal • Kohalik elanikkond toetas pigem Põhja- Vietami, kui USAt • USA sõjavägi ei osanud võidelda sissisõjas, kus puudus kindel rindejoon.
Pärispatt - sünniga kaasa saadav kurjus ,mida inimene peab kogu elu kahetsema.

Poliitlised - 1905 rev. Äratas rahva poliitisele elule ja vallandas tohutu sotsiaalse energia, hakati looma erakondi esile kerkisid eestlastest poliitikud, tõusis eestlaste osatähtsus maa-ja linnavalitsuses, arenes koooperatiivliikumine mis andis ühistegevuse ja dem. kogemusi
Preestrinna ehk püütia. Arvati, et ta vahendas Apolloni enda ettekuulutusi, seetõttu tuntud üle kogu Kreeka, tema juures käis näiteks ka Herakles pärast seda kui Hera oli talle hullusehoo saatnud. Enne ennustamist käis püütia Kastaalia allikas, seejärel ohverdati kits.
Professor 1818 – 1838. Oma eriala õppis ta Leipzigi, Halle ja Dresdeni koolides.

Pärisorjus – g 2. „Maakonnakogu seadustik” - c 3. Sunnismaisus – h 4. Maakogu – b 5. Aleksei Mihhailovitš - e 6. Katariina II - d 7. Vale-Dmitri I - i 8. Jelizaveta Petrovna - j 9. Šamili - f 10. Suur Vene - a Kas antud lause on õige või vale? Paranda valed laused.
Peamine elatusala - põlluharimine (Niiluse korrapärased üleujutused). • Kirja kasutuselevõtt - hieroglüüfid • Metallide kasutuselevõtt - algselt vask, hiljem ka raud • U 3000 aastat eKr tekib riiklus (Menes ühendas) • Sotsiaalne kihistumine - valitsejad ja töölised
Paleoliitikum - esimeste inimeste kujunemine põhja-euroopas jääaja lõpuni 3. Mesoliitikum- 9. aastatuhandest e.Kr- V aastatuhandeni e.Kr. 4. Neoliitikum- V aastatuhat e.Kr- II aastatuhat e.Kr 5. pronksiaeg- II aastatuhat- V saj. e.Kr 6. Rauaaeg- V saj. e.Kr- XIII saj. Algus

Potsdam – 17 juunist – 2 august 1945 , osalesid USA( harry Truman) UK ( Attly) NSV ( stalin ) , idapreisimaa koos Kõningbergi linnaga NSV liidule , saksamaa jagamine eupatsioontsoonideks, nsv-kuulutus Jaapanile sõja, kindlustati sõjajärgese maailma jaotamins huve
Paso dobles on küll sugemeid hispaania rahvatantsust ja flamenkost, kuid samas kirjeldab ta härjavõitlust ning arvatakse, et see tants on ehk veel enamgi kui teised võistlustantsud aegade jooksul muundunud millekski täitesti omanäoliseks ehk lihtsalt võistlustantsuks.
Paljuski on noorte mood seotud massikultuuri iidolite ehk ebajumalatega (Elvis Presley, biitlid, The Rollig Stones, Elizabeth Taylor jt.) See tähendab, et moes on rõivad ja soengud, mis väljendavad ühe või teise populaarse laulja või näitleja rõivaid ja soenguid.

Pietism - – taotles usu sügavamat tunnetamist ja senisest vagamat elu. Rääkisid talurahvaga rohkem kui luteri õpetajad + 1739.a ilmub (põhja)eestikeelsena piibel (tõlkijaks Anton Thor Helle)  Hernhuutlus e vennastekoguduste liikumine – levis talurahva seas.
Piir lääne - Saksamaaga 1952. aasta mais, otsuse suruda maha 17. juuni 1953 rahvaülestõus ning rajada Berliini müür augustis 1961.  Aastatel 1949-1960 oli Ulbricht Ministrite Nõukogu aseesimees ning 1960- 1973 Saksa DV Riiginõukogu esimees (sisuliselt riigipea).
Pragmaatiline ajalookirjutus — kirjutati, et saada juhtnööre praktiliseks tegevuseks.

Pärit ese on Kavastu pronkslamp • Antiikarheoloogia pärliks on Pompei, kuna seal on 12 000 elanikuga linna elu ühel hetkel lihtsalt katkenud ja sellesse hetke pidama jäänud, mil toimus vulkaanipurse ◦ elanikkond sai enamjaolt evakueeritud, 26 inimest said surma.
Põllunduse edusammud - metallist tööriistad, hakkas levima aletamine(mets raiuti maha, puud põletati,saadud tuhk oli heaks väetiseks). söödiviljelus- haritud maa jäeti sööti, kasutati vahepeal karjamaana, loomasõnnik väetas maad ja peagi võis selle uuesti üles harida.
Paradoksaalne on see, et kõrvuti liikumise paatosega olid suur osa inimesi sunnismaised (maarahvas sai passi alles peale Teist Maailmasõda) ja teisitimõtlejad vangistati laagritesse (ümberkasvatamiseks). Hiljem saab Stalini-aja metafooriks Venemaa kui üks suur laager.

Partristika ehk kirikuisade periood 3-4 saj. (lad pater – isa). Tertullianus(160-230), Origenes (185-254) Ambrosius(339-397), Augustinus (354-430). Patristika perioodil valitses ühiskonna ja kultuuri üle usuõpetus, teoloogia oli antiikaega ja keskaega ühendav sild.
Peakorteri kõrval on ka 2 regionaalset keskust – Genf ja Viin, kolmas keskus on Nairobis (Keenia).  Esimene Peaassamblee tuli kokku Londonis, ka Pariisis ning alles hiljem kolis New Yorki (metseeniks oli Rockefeller). Päris mitu USA linna pretendeeris sellele samal ajal.
Põhiproblem – sõda (suur ja oluline moraalne dilemma – tapmine on lubamatu tegu, kuid samas on olemas sõjad) Kuidas saab sõda moraalselt õigustada ? Selle küsimusega tegeleb ius bello -sõjaõigus ius ad bellum – õigustused sõjaks ius in bello- õigus sõjas

Paralleelid on aga veelgi ilmsemad: kui Eesti alistus 1940.aastal hääletult, siis ka nüüd, 2014.aastal Krimmis ei tulistatud ühtki pauku okupantide 1940.aastal Eesti riik neelati, kõikide rahvusvaheliste õigusaktide vastaselt, totalitaarse Nõukogude Liidu poolt.
Patsifistlike ehk sõda ja vägivalda vältivate lootuste kulminatsioon.
Pikendamist - Venemaa soov muuta V-L enda sõltlaseks diplomaatiliste vahenditega ja teha Tartu piiskopkonnast oma vasall - Näiliselt nõustuti Venemaa karmide nõudmistega: 1. Vene kaupmeestele täielik kauplemisvabadus Liivimaal ja saadikutele takistamatu läbipääs

Pikk hermann - Pärnu mnt. - Nabala rist - Viljandi mnt.- Kohila - Hagudi - Rapla - Lelle - Käru rist - Türi - Viljandi - Loodi - Sultsi - Karksi - Karksi- Nuia - piir - Ruijena, Valmiera, Liepa, Cesis, Drabesi, Ligatne, Sigulda, Riia, Iecava, Bauska, Grenctale, jne...
Põhiasjades – autonoomia ja rahvusväeosade moodustamine – olid kõik erakonnad üldjoontes üksmeelel. Erandiks olid bolševikud ehk enamlased (kuulusid VSDTPsse), kes ei pooldanud iseseisvust, sest arvasid, et see kahjustab peagi saabuva maailmarevolutsiooni huve.
Põlisrendisüsteem ehk RENDIHÄRRUS PÄRISORJUSLIK MÕISAMAJANDUS ehk MÕISAHÄRRUS kogu feodaali maa talupoegadele välja jagatud, tasusid selle kasutamise suurem osa maast mõisa maa, väike osa talupoegade käsutuses, mille eest renti eest tuli tasuda tööga mõisa põllul

Palveesemed on Tigya (meessoost moslemite peakate), A'baia (moslemimeeste riietus) ja Musalla (palvevaip). Sajandite vältel on muslimite traditsiooniline haridus toetunud kahele alussambale: teoloogia õpetab, mida uskuda, ning püha seadus sätestab, kuidas käituda.
Pistoda - varaseim sõjarelv, kolmnurkne teravik, oluliseks nupp.
Puust lavaehitis - skeene(3),proskeenion(4), näitlejad kandsid maske ja jalas kandsid koturne, mängiti komöödiaid(Aristophanes) ja tragöödiaid(Sophokles), teatrisse olid naised ka lubatud, kui vaatajatele näitemäng ei meeldinud siis loobiti neid toidu või kividega.

Pariisi rahukonverents – 18. jaanuar – 28. juuni 1919 Pariisis toimunud konverents, kus osalesid 27 riigi esindajad, kuid lõpuks otsustas „suur nelik“. Otsustati, et SM on süüdi I MS puhkemises, ta peab vähendama oma sõjaväge ja territooriumi, maksma reparatsioone.
Peeter i – Vene tsaar, võttis osa Rootsi vastasest koalitsioonist, ja kes kuuldes rootslaste tulekust, lahkus oma vägede juurest 1700.a Narva alt. Kuid juhtis uuesti 1701.a Eesti ala vallutamist. Karl XII – Rootsi kuningas, kellega koos võideti Narva lahing.
Põhimälu - hoiab aktiivses kasutuses olevaid programme ja andmeid

Pealetungile teisitimõtlemine ehk dissidentlus, mille eestvedajad olid eelkõige haritlased, kes astusid välja ühiskonnaelu järkjärgulise karmistamise vastu Nii koostati ja hakati levitama omaalgatuslikke väljaandeid,mis püüdsid anda tõepärast ülevaadet nõukogude ühiskonna
Prokopios - 6.sajand ajaloolane, kirjutas 2 kroonikat paralleelselt „Sõjad“ ja „Salajane lugu“ Kyrillos ja Methodios- koostasid 9.sajandil slaavi tähestiku, Bütsantsi tuli valdav osa vaimulikust ja ilmalikust kirjandusest, kirikuõigus ja kiriklik kunst.
Pöörde põhja - Aafrikas tõi El-Alameini all asusid briti väedpealetungile  Loobus Locarno lepingu täitmisest ning paiskasid Rommeli väed taganema, sellega oli sõjategevus Põhja-  Andis märku, et hakkab revideerima Euroopa riikide piire Aafrikas lõppenud.

Paradiis – taevane jumalariik • Põrgu – Saatana elupaik • Nõid – Eri inimene, kes on astunud saatana kehastusse • Deemon – saatana käsilane • 7 surmapattu – 1. uhkus, 2. kadedus, 3. viha, 4. laiskus, 5. kitsidus, 6. liiderdamine, 7. eksimused
Puhastustuli - arvati et inimese hing ei lähe pärast surma põrgusse ega ka taevasse, vaid jääb puhastustulle, kus tuleb olla piineldes viimse kohtupäevani ning seal piineldes suudab inimene oma patud lunastada ja viimsel kohtupäeval mõistab Jumal nad õigeks.
Peretulude struktuuris on vôrreldes 1992. aasta II poolaastaga 1993.a. suurenenud töötasu (1 protsendipunkti vôrra, moodustades nüüd 50% brutotulust), maksude (2.2 protsendipunkti, 14.9% brutotulust) jasotsiaalkindlustuse (1.4 protsendipunkti, 8.8% brutotulust) osakaal.

Platon – demokraatia terav kriitik, ütleb, et demokraatlik inimene tahab oma vabadust kuritarvitada. Ideaalne oleks kui valitseksid filosoofid, sest nad omavad tõelist teadmist, näevad asjade tõelist loomust , mitte nagu teised, kes näevad ainult varje.
Patriarhaalne e. meestekeskne ühiskond: • Naistel polnud kodanikuõigusi, olles meeste eeskoste all. • Naised osalesid harva avalikel üritustel (v.a. usupidustused) • Naise koht oli kodus – korraldas majapidamist ja kasvatas lapsi, suhtlemata külalistega.
Perioodil 1920 - 1931 ametis valitsused, mille keskmine eluiga jäi alla 11 kuu). Lisaks pääsesid parlamenti pisikesed ebademokraatlikud jõud, kes said parlamendis ametlikult kuulutada, et taotlevad põhiseadusliku riigikorra kukutamist ja diktatuuri kehtestamist.

Praegusel ajal on , aga võimalik minna igasugustesse laagritesse , alates vanaema stiilis laagrites , lõpetades kanuumatkadega , muidugi ei ole need just kõige odavamad , aga siiski , võimalusi on rohkem . Samuti on võimalik minna välismaale keeltelaagritesse .
Pärisorjus - Lääne-Euroopa talupojad sõltusid kõrgkeskajal oma isandatest-feodaalidest. Maa mida talupojad harisid kuulus tavaliselt isandale, enamik talupoegi olid sunnismaised ja kohustatud isanda heaks tööd tegema: nad harisid põlde või maksid andamit.
Põhjamaades on 20.saj kõige populaarsem poliitiline vool olnud sotsiaaldemokraatia 48.Rootsi sotsiaaldemokraatide ümberkorraldused enne II MS: Seati siis töötukindlustus, peretoetused ja puhketasud, kehtestati 8-tunnine tööpäev jne 49.Sõjajärgne majandus:

Põlvest põlve on temas helisenud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil "kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama" ja et "kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma.
Puhas demokraatia on Aristotelese sõnul valitsus vaeste huvides, st nad võtavad rikastelt lihtsalt raha ära. Halbadest vormidest on türannia halvim, sest see lähtub vaid ühe inimese huvidest, demokraatia halbadest parim, sest täidab vähemalt suurema grupi huve.
Pühakute elulood ehk hagiograafia. Olemuselt olid elulood küllalt ühetaolised: pühak alustas varakult vaga eluga, hülgas nooruse ohjeldamatuse, oli agar lihasuretaja ja sooritas imetegusid ning suri märtrisurma või kõrges eas usklike poolt palavalt armastatuna.

Paabeli vangipõli – Uus-Babüloonia ülemvõimu periood Juuda riigis, juutide küüditamine Mesopotaamiasse. Edasine kulg – juutide tagasipöördumine Iisraeli juba 19. saj. lõpus, II ms ajal holokaust, Palestiini riiki pole – Gaza sektor praeguseni pingekolle.
Peeter iii - ga. Louis XIV (1638-1715) : Prantsuse kuningas 1643-1715. Hüüdnimega Päikesekuningas(Roi Soleil). Tema troonilolekust kujunes absolutismi kõrgaeg, mida iseloomustas kuninga ainuvõim ja ülimalt toretsev õukond. Kaitses alati Prantsusmaa huve.
Petrogradi tssn - Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu, Petrogradi Nõukogu, Venemaa Keisririigi pealinnas Petrogradis 27. veebruaril 1917. aastal moodustatud erinevate sotsiaaldemokraatlike parteide esindajatest moodustatud nõukogude esindusorgan.

Piibel – ristiusu püha raamat: • Vana-Testament – juutide püha raamat nende ajaloost, maailma loomisest Aadamast ja Eevast, 10 käsust jne. • Uus-Testament – 4 evangeeliumi Jeesusest ning apostlite tegevus ja nende kirjad esimestele kogudustele.
Propaganda - Stalini ülistamisega tegeles riiklik propagandaaparaat, talle ustavaks üritati kasvatada ka noorsugu.  Kommunistlikes noorteorganistasioonides õpetati lapsi muu kõrval oma vanemate järele nuhkima ja nende peale kaebama.
Puritaan - Inglise kalvinist Hugenot-Prantsuse kalvinist Stuartite restauratsioon-Stuartite dünastia taastamine Kuulus revolutsioon-Veretu riigipööre "Õiguste deklaratsioon"-Määras kindlaks parlamendi ja kuninga võimupiirid Nim.absolutismi tunnusjooni.

Puuvillakiud on kõrge kvaliteediga ja küllaltki vastupidavad.
Põllutöö - Asundustalu saajate hulgas olid ministeerium alustas peremeheta eesõigustatud Vabadussõjas silma jäänud mõisate ülevõtmist ning valitsus paistnud sõjaväelased, sõjainvaliidid ja lubas anda Vabadussõjas silmapaistnud langenute perekonnad.
Panteon – kõigi jumalate tempel, suurim kuppelehitis.

Peristüül – ilma katuseta aed (säilinud näiteid Herkulanem, Stabia, Pompeji). • Marcus Aureliuse kuju (161-80 pkr) – asusu Kapitooliumi linnuses, praegu muuseums • Augustus (skulptuur, 1.sai algus pkr). Ei teata ühtegi rooma kujurit, skulptoristi.
Plaanimajandus –  majanduse plaanipärane arendamine ja suunamine riigi poolt. Igale ettevõttele,  hiljem ka kultuuri­, tervishoiu­, teadus­ ja sotsiaalsfääri asutusele koostati kohustuslik(kvartali­, aasta­,  viisaastaku­) plaan.
Positsioonisõda – kaevikusõda, sõjategevus pikaks ajaks paigale jäänud rinde tugevasti kindlustatud ja pidevalt täiustatavail positsioonidel; vastandiks on manööversõda YPRES' LAHING – 1915 Ypresi lähedal Läänerindel toimunud lahing SM ja ING vahel.

Praha kenvad on oluline tänu sellel 1968 aastav põhjustas Prahva kevad Brežnevi doktriini vastuvõtmisesl. See seisnes selles, e see on välispoliitiline põhimõte – kui kusagil üritatakse sotsialsimi kukkutada siis VLO’l on õigus ja kohustus sekkuda.
Paleoliitikum e. vanem kiviaeg (esimeste inimeste saabumine - jääaja lõpp) Sellest ajast me Eestis inimasustust ei tunne  Mesoliitikum e. keskmine kiviaeg (VIII a.t. keskpaik - IV a.t. II veerand) Töö- ja tarberiistu valmistati kivist, sarvest ja luust.
Parthenon – suurjumalanna Athena tempel (dooria), mille sees hiigelsuur athena kuju, kaetud elevandiluu ja kuldrõivastega Mustafiguuriline vaas – figuurid tumedad ja taust punakas (vanem) Punasefiguuriline vaas – figuurid punakad ja taust must (uuem)

Philippos ii – Makedoonia kuningas IV sajandi keskpaiku eKr, kelle valitsemisajal muutus riik eriti tugevaks, organiseeris tugeva sõjaväe, mis rivistus Makedoonia faalanksina Philippos II (382–336 eKr) oli Makedoonia kuningas alates 359 eKr kuni surmani.
Põhja tüübil on rehetuba rehealusest ja kambritest kitsam ja kõrgem, igast küljest seinaga ümbritsetud ja ilma akendeta, mis on andnud peamiselt 19. sajandil võimalusi ehitada rehetoa ees ja taga olevaid ulualuseid ja liigtube (Rehemaja tüüp: Vikipedia).
Per ek on d a d e   mittekuuluvate  me e st e g a  on  piiratud.  Mee s  võib  nais e st  lahutada  põhjen du si   esita m ata,  naine  nii ei  või.  Mee s  võib  võtta  endal e  kuni  4  naist,  nain e  nii teha  ei  tohi

Pooldati rahvavõimu ehk demokraatiat, kus olid olemas kodanikuvabadused, kodanikuõigused ning ühiskonna tähtsamate küsimuste lahendamises kasutati rahva määravat osa. Kuid peale sõda pettuti demokraatias ning see soodustas mittedemokraatlike liikumiste teket.
Peakülgaltari ikooni – Euharistia sakrament – maalis sankt-peterburgi kunstnik Mihhail Vassiljev kreeka stiilis Kiievi Sofia katedraali peaaltari järgi ● Nelja Evanelisti kujutised peakupli võlvidel maalis Tema Majesteedi kabineti kunstnik Aleksandr Blaznov.
Plehhanov - Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Partei looja.

Politiseerus – chicanod(mehhiko päritolu ameeriklased) loovad oma organisatsioone j, üks nende liidritest Cesar Chavez „Ühinenud Farmitöölised“ juht ja üleriigilise tarbijaboikoti organisaator, 1961. Kongressi valitakse latiino Henry B. Gonzalez.
Pragmatism - Tender- minded: intellektuaalsed, põhimõtetele orienteeritud, optimistlikud, religioossed, idealistlikud, uskusid vabasse tahtesse Thought-minded – empiristid, faktidele orienteeritud, materialistlikud, pessimistid, skeptilised, fatalistid
Põlispõld – põld, mida kasutatakse pika aja vältel.

Paljusid uurijaid on köitnud tsivilisatsiooni müstiline külg, mis sai võimalikuks tänu venelasele, kes sõjaajal võttes osa Berliini vallutamisest, haaras leekides raamatukogust esimese ettejuhtuva raamatu, mis hiljem selgus oli maiakeelse koodeksi raamat.
Peakorter on New Yorgis (USA), osa asutusi on Genfis (Šveits), rahvusvaheline kohus Haagis (Holland). Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991. Kõik ÜRO liikmesriigid osalevad Peaassambleel, mis peab igal aastal umbes 3 kuud korralist istungjärku.
Peamiseks toormeks on olnud tulekivi ja kvarts. Mesoliitikumi algul on rohkesti kasutatud kvaliteetset mustjaspruuni värvi kriidilademe tulekivi. Rannikul ja saartel on tihti enam kasutatud kvartsi, kuigi ka nendel aladel leidub mõnevõrra looduslikku tulekivi.

Prantsusmaal 1562 - 98 • Puhkes kuningakojas tekkinud tülide tulemusena (1560 kuningaks saanud Charles IX eestkostjaks sai hugenott Antonie Bourbon, suri 1574, tegelik võim läks Caterina di Medici kätte • Sõjas osalesid 3 Prantsusmaa mõjukat dünastiat
Psüühiline determinism – subjekti tahe on üheselt määratud kõigist neist teguritest, mis kujundasid isiksuse (geenid, kasvatus, eeskujud, kogemus jne). Iga toiming on tingitud karakterist ja meile mõjuvatest motiividest, nii teadvuslikult kui alateadvuslikult.
Põllumeestekogud - seda isegi iseseisvumist taluomanikeks saanud vaatamata neid aeg-ajalt tabanud peremehed) ning tagasilöökidele. Esimest korda sai põllumajandustoodangu töötlemise ja Põllumeestekogude eelkäija, 1917. turustamisega seotud linnakodanlus.

Piilarit on analoogselt pikihoone piilaritega neljatahulised, läänepoolsed aga kaheksatahulised. Pikihoones ehitati tollal neljatahulistele piilaritele toetuvate kõrgseintega basilikaalne kesklööv ning kogu hoone kaeti lihtsate servjoonvõlvidega.
Piiritlemist ida - Euroopas. Need labiraakimised viisid jargneva tulemuseni: 1. Territoriaal-poliitilise umberkorralduse puhul Balti riikidele (Soome, Eesti, Lati, Leedu) kuuluvatel aladel tahistab Leedu pohjapiir uhtlasi Saksamaa ja NSVL-i huvisfaaride piiri.
Proletariaat – palgatöölised: kodanlus – ühiskonna keskklass (aadlike ja lihtrahva vahel):  tööliste osatähtsuse kasv (50-  vabrikandid, pankurid, 75% elanikkonnast) suurkaupmehed,  tööliste kihistumine:  intelligents – haritlased

Põhiseadusesse lisati – kohustuslik ja maksuta algkool; vähemusrahvustele emakeelne õpetus; kõrgkoolide sõltumatus ja riiklik kontroll õpetamise üle. Kehtestati ühtluskool – igal algkooli lõpetajal oli õigus pääseda kesk-, täiendus- või kutsekooli.
Püügimajanduslikud ühiskonnad on alati väikesed, koosnedes kuni sajast inimesest. Kultuurantropoloogilises uurimistöös nimetatakse taolisi ühiskondi inimsalkadeks (band). Kogukondade väiksuse tingib ühiskonna püügimajanduslik iseloom, s t võimalused toitu hankida.
Pärast 30 - aastast külmavõitu eraklikkust taastada tihedama sõjalise suhtlemise Põhja Atlandi alliansiga, mille liikmesriigid näivad olevat lõpuks mõistnud, et Euroopal pole suurt midagi panna USA sõjalise ja diplomaatilise võimsuse kõrvale.

Protagoras vastab – tänu tema õpetusele saab õpilane iga päevaga nii eraasjus kui ka avalikes asjus paremaks (oikos on privaatsfäär, polis aga kõik see, mis ei ole oikos). See, mida Protagoras õpilases kujundada lubas, kandis Kreekas nimetust arete.
Põllutöö - ja toitlusminister 1918 23. veebruar Pärnu J.Raamot, sõjaminister A.Larka, töö- ja hoolekandeminister teatri rõdult loetakse V.Maasik, teedeminister avalikult ette Eesti Vabariigi F.Peterson, haridusminister iseseisvusmanifest P.Põld
Pariisi rahukonverents – toimus jaan 1919-jaan. 1920 Versailles`i rahulepingu tingimused ja peamised otsused – Saksamaa nõrgestamine Versailles rahuleping allkirjastati 28. juunil 1919.a. Saksamaal hakati Versailles rahulepingut nim. Versailles`i diktaadiks.

Pelle on südamlik ja kergeusklik kass, teda narrib ja kiusab Elaka Måns koos Billi ja Bulliga. Esimeses raamtus on Pelle kodukass, kelle omanikeks on Olle ja Brigitta, kuid kui Pelle suuremaks kasvab, siis hakkab ta elama koos Maja Gräddnosiga
Piirkondade kaug - kaubandus. • Gregorius VII veendunud vaimuliku võimu ülemuses ilmaliku ees, pidas pühaks kohustuseks vabastada paavstivõim keisri eestkoste alt. Tüli sünnib sellest, kui nii paavst kui keiser soovivad piiskoppe ametisse määrata.
Pikk looderetk – kuna Shang kaisheki põhiline prioriteed kommunistid purustada, siis ta sellel ajal kui oli Nanjingi aastakümme( - 37), tegeleti siis põhiliselt kommunistide tagakiusamisega, otsiti üles, kes komparteiga seotud, suured reperssioonid.

Poliitiline ülesehitus - Iseseisvatest riikidest oli suurim ja tugevaim Saksa ordu Liivimaa haru territoorium, mida valitses Liivimaa meister koos ordu sõjalise valmisoleku eest vastutavad käsknikud. Piiskopiriikidest vanim ja kaalukaim oli Riia peapiiskopkond.
Pärast pronksiööd on eestlaste eelarvamused venelaste suhtes isegi suurenenud (nagu kinnitab rahvastikuministri büroo poolt Saar Pollilt tellitud uuring). Tegelikult ei soovi eestlaste enamus Eestis kedagi integreerida, kuna see oleks neile lihtsalt ohtlik.
Parim riigivorm on see, mis garanteerib inimesele õnnelikema elu (riik, kus kõik kodanikud osalevad poliitikas ning toimivad vastavalt loomutäiusele, suure keskklassiga riik) 4. Epikuurlased õnnest Ainus tõeline hüve on epikuurlaste arvates nauding.

Poliitikas balti - hertsogi riik, saksa ei tunnustanud Eesti Vabariiki, poliitikud vangistati, Vilms lasti maha, Tsensuur taastati, Saksa ametnikud, väeosa saadeti laiali Kultuuris Eestlastele lubati kultuurautonoomia, ametlik keel saksakeel, saksastumine
Põhirelv on tuumarelv ning hirm tuumakatastroofi ees ei lasknud vastasseisul otseseks konfliktiks paisuda. Külma sõda avaldus mitmel erineval vormil: ideoloogiliselt, kultuuriliselt, propagandistlikult, majanduslikult ja sõjaliste konfliktidega.
Postcolonialism - Postcolonialism (postcolonial theory, postcolonian studies, or post-colonial theory) is a specifically postmodern intellectual discourse that consists of reactions to, and analysis of, the cultural legacy of colonialism and imperialism.

Põhjasõda 1700 - 1721, (1710 Eesti alade sisuline 16. saj. lõpp, Järva, Viru) ja Liivimaa liitmine) (Saare, Pärnu, Tartu) Uusikaupungi rahuga 1721 Eesti ala Vene 18. saj. algus kubermangud, jagunesid keisririigi koosseisu (juriidiliselt) maakondadeks
Pärisorjus - on isiku,kui pärisorja feodaalse sõltuvuse raskeim aste,mida iseloomustab feodaalide politsei- ja kohtuvõim,talupoegadest pärisorjade sunnimaisus ja teoorjus, nende müümine maast ja perest lahus ning omandiõiguste kitsendamine.
Pühamud - templis asusid jumalate kujud ja see tähistas jumala vaasipinnale maaliti musta värviga figuurid ning kraabiti siis asupaika, et iga jumal oli inimestele mingis suhtes vajalik, siis nende detailid sisse, nii et need jääks punased.

Pahlav - Iraani šahh, valge revolutsioon.
Potsdam – 1945.asta. USA (Truman), NSVL (Stalin) ja Suurbritannia (Churchill, hiljem Attlee). Saksamaa sõjajärgne korraldamine, esitati Jaapanile ultimaatum tingimusteta kapituleerumise nõudega, anti sõjaroimad rahvusvahelise kohtu alla.
Piiritlemine on äärmiselt keeruline, sest uus usk ei saavutanud domineerivat positsiooni mitte kohe, vaid alles aastakümnete jooksul ning 16. sajandi teisel poolel ja 17. sajandil toimus Liivimaa Poolale kuuluvatel aladel ka vastureformatsioon.

Peapiiskopkond - keskus: Tartu, Kuramaa piiskopkond- keskus: Piltenes, Riia peapiiskopkond-keskus: . • Maa valitsemine: Kogu maa, mida harisid talupojad, jagunes maaisanda domeeniks ning vasallidele sõjateenistuse eest jagatud läänivaldusteks.
Periood iii - II at. e. Kr. Esimesed asustusejäljed 4500 a. e. Kr. (neoliitikum, megaliitkultuuri tunnused). Tsivilisatsiooni varasel ajajärgul (3000-2000 e. Kr.) tööriistad kivist, ehted ja relvad vasest ja pronksist, primitiivne keraamika.
Philippos ii - 4. saj; Makedoonia kuningas, pani aluse Makedoonia suurvõimule; Aleksander Suure isa; allutas kõik Kreeka liitlasväed (peale Sparta) enda ja ka Korintose liidu alla; valmistus sõjaks Pärsiaga, kuid mõrvati teadmata põhjustel

Prometheuse lugu - Inimsteaitaja, kes varastas Zeusilt tule ja andis selle inimestele, Zeus aheldas Prometheuse Kaukasuse mäeahelikku, kus kotkas ta maksa nokkis, lõpuks päästis Herakles ta ära. Oraakel-tulevikuennustaja, kuulsaim Delfi oraakel.
Poisid suure - päraselt aru saama, et need Šoti sõdurid, kellega meil nüüd tuli kokku põrgata, pole kaugeltki mitte sarnased sellele karikatuurile, mida joonistati meie humoristlikes lehtedes ja ka meie sõjateadetes, trükiti ajalehtedes.
Primaarne kõrgkultuur – on välja arenenud iseseisvalt, ilma mõjutusteta (nt. Vana- Egiptus, Mesopotaamina, India, Hiina, Kreeta, Mesoameerika). Sekundaarne kõrgkultuur – on tekkinud varasemate kõrgkultuuride mõjul (nt. Foiniikia, Kreeka, Rooma).

Põhiseadusse lisati – kohustuslik ja maksuta algkool; vähemusrahvustele emakeelne õpetus; kõrgkoolide sõltumatus ja riiklik kontroll õpetamise üle.1920. aastal need põhimõtted “Avalikkude algkoolide seaduse” vastuvõtmisega ka seadustati.
Põhjalikud uuringud on näidanud, et massimõrvaga oli haaratud arvatust veelgi rohkem Saksa organisatsioone. Siiski pole saavutatud üksmeelt kaasosaluse määra, ideoloogilise panuse ja üleüldise kaasaaitamise kohta, seda näiteks Saksa sõjaväes.
Peamised ekspordiartiklid on suhkruroog, puuvill, džuut, tee, tubakas, vürtsid, banaanid, ananassid. Loomakasvatuse arengut pärsib söödanappus, loomade üldarv on aga ülisuur (lambad, kodulinnud). Ka veiste, kitsede ja pühvlite arv on maailma suurim.

Pietism - sai alguse saksa aladel 1670nendatel. Tegu radikaalse uuenemisliikumistega (lutherluse üks vorm). Rootsi absolutistlik kuningavõim suhtus sellesse rangelt eitavalt, see oli keelatud nii Rootsi emamaal kui ka balti provintsides.
Panemine on Instituut   (TPI).   Juba   1940.   aastal   kaotati   Tartu õpetaja   asi.   Peale   õpilaste   mõjus   niisugune Kõrgem   Muusikakool,   ja   kõrgem olukord   moraalselt   laostavalt   ka   õpetajaile.
Peasekretär on ka: • Kaitseplaneerimise komitee, • Tuumaplaneerimise komitee, • Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu (EAPC), • Vahemere Koostöögrupi esimees, • NATO-Venemaa alalise ühisnõukogu, • NATO-Ukraina komisjoni kaasesimees.

Pretendeeris ida - Rooma - „Imperator Romanorum“ . See kestis veel 1000 aastat, kui 1453. aastal Ottomanid vallutasid Konstantinoopoli ja Türgi sultani tiitliks sai „maailmavalitseja“. Ent kroon sai edasi kanduda vaid kristlikule riigile.
Proletaaride e. varatute linnaelanike hulk.
Põhjapoolsest alam - Egiptusest ja lõunapoolsest Ülem-Egiptusest. Kogupindala oli umbes 34 000 km².Vana-Egiptuse algust loetakse umbes aastat 3100 eKr ning lõppu vallutusest Rooma riigi poolt 30 eKr või mõnikord kreeklaste vallutusest 332 eKr.

Põhjasõda 1700 - 1721 Lk. 125-130 Põhjasõja kaart, peamised lahingud (Peeter I, Karl XII, Narva lahing 1700, Erastvere lahing 1701, Kastre lahing 1704, Tartu vallutamine 1704, Poltaava lahing 1709 ja selle tulemused rootslaste jaoks, 29. sept.
Perioodi vahel – esiajaloolise ja Püramiidide ajastu – said populaarseks veel muudki hauatüübid. Primitiivselt kaevatud hauad muutusid hiljem täisnurkseteks shahtideks – kambriteks, millel olid hauapanuste säilimiseks kõrvalkambrid.
Present - day England)  A new wave of raids in the 980’s  In 991 a decision to buy off the raiders – Danegeld  A dangerous precedent  Good money for just showing up  Conquered England at the beginning of the millennium

Puunia sõjad – sõjad Põhja-Aafrikas asuva Kartaago vahel 40. Rahvakoosolek – vabariigi ajal (hääletati Senati esitatud ettepanekute üle) 41. Rahvatribuun – plebeidid, kel oli õigus panna VETOsi otsustele, mis kahjustasid lihtrahva
Pärast 1991 – „Tagasi Euroopasse“ – õigusliku järjepidevuse tunnustamise tähtsus, suund liitumisele rahvusvaheliste organisatsioonidega: nt ÜROga ja OSCEga juba 1991, Euroopa Nõukoguga 1993, WTOga 1999, NATOga 2004, OECDga 2010

Põhjasõda on eesti ajale pöördepunkt, sest rootsiaeg saab läbi ja algab vene aeg. Põhjasõja põhjused on 1)Venemaa soov pääseda merele lähemale(valitseja oli siis Peeter I) 2)17.sajandil oli läänemeri muudetud rootsi sisemereks.
Püha liit – Venemaa, Austria, Preisi – monarhia tugevdamine, revolutsiooni vältimine Selle ees seisnud probleemid: Monroe doktriin 1823 – USA ei ole koloniseerimise objekt 1830 juulirevolutsioon – monarhia kukutamine Prantsusmaal
Päiksesekalender - Nad arvestasid aega Niiluse jõe üleujutustest ja Siriuse tähest ja panid tänu sellele kokku kalendri, mis koosnes 365st päevast, jagunedes omakorda 12ks 30päevaseks kuuks ja viieks lisapäevaks, arvestamata liigaastaid.

Proletariaat – kõige vaesemad, maata kodanikud, olid sõjaväekohustusest vabastatud ning nende ainus varandus olid nende lapsed – proles (sõna-sõnalt ''järeltulijad''). Nad kuulusid Rooma kodanikkonda, kuid õigused olid piiratud.
Proportsionaalne valimissüsteem - Eesti, Läti, Rootsi -Mitmemandaadilised valdkonnad -Mandaadid jagunevad võrdselt häältega -Kandidaadid erakondade nimekirjas *Avatud nimekiri *Suletud nimekiri -Plussid-võrdsus -Miinused-keeruline, erakondade suur mõju
Pulmad peeti E. Vilde endises Karjaküla majas suures kaminasaalis. Vanavanaema elas ikka sealsamas edasi ning töötas naaritsafarmis. Praegu sellest majast pole jäänud midagi ainult varemed, aga E.Vilde kask on alles ning kasvab edasi.

Pühitseda 20 - aastaselt.Kui keegi tahab saada munga ühiskonna liikmeks, peab ta riietuma kollasesse toogasse, ajama oma pea paljaks, kümblema ja minema toma kavatsusest mõnele mungale. Munga ees tuleb tal anda kolmekordne usaldusvanne.
Pruunsärklased - Hitleri loodud SA organisatsiooni (rünnakurühm) liikmed. Pruunsärklaste põhilisteks ülesanneteks oli valvata NSDAP (Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei) koosolekutel korra järele ning propageerida rahvuslust.
Püha saksa - Rooma keisririik jäi detsentraliseeritud riigiks, ametlikult ühendas riiki keiser, kelle kuurvürstid valisid (valiti alati Austria Habsburg-monarh). Keisril ei ole Saksamaa aladel reaalset võimu, et ennast maksma panna.

Pidulik õhtusöök – seider (kord) – kujutab endast traditsiooniliste palvuste ja lugulaulu kogumikku, millesse on põimitud teatud rituaalid – matsa murdmine, õhtu jooksul nelja pokaali veini maitsmine, poisikese neli küsimust jne. 43
Pinakoteek - algselt Ateena akropoli propüleede tiibhoones paiknenud maalikogu; kunstiteosteruum rikaste kreeklaste ja roomlaste majades; votiiv maalide kogu; maaligalerii  Mnesikles - arhitekt, Propüleed - Akropoli väravaehitis.
Platon on põline ateenlane, kui välja arvata tema eemalviibimine Aafrikas, Sitsiilias ja Lõuna-Itaalia linnades, enamasti kulges ta Ateenas. Platon oli kaheksa aastat, kahekümnendast eluaastast saadik, olnud Sokratese õpilane.

Pooldasid lõuna - Inglismaa suurfeodaalid, uusaadlikud ja kodanlased, nende juhid olid hertsog Richard (hukati 1460) ja tema poeg Edward, kes 1461 tõusis troonile Edward VI-na. Vahelduva eduga peetud sõda lõppes 1485 Bosworthi lahinguga.
Põlvkond 1420 - 1460 Guillaume Dufay (preester)  Madalmaade muusikastiili alusepanija  Uusaegse heakõlalise kompositsioonilaadi rajaja  Ühendas prantsuse keeruka rütmitehnika ja inglise kooskõlad itaalialiku laulva meloodiaga
Pallimängualadega on märgatav. Kes meist ei teaks kui pingeline on Kalev/Cramo ja Tartu Rocki vaheline vastasseis ehk siis, üldiselt võib kokkuvõtta, et Eesti rahval on meeletu huvi korvpalli vastu nii meistriliiga kui balti liiga vastu.

Põhiülesannete täitmiseks – elamumajanduse osakonna koordineerimisel, elamujaoskond: • Tagab tema käsutuses olevate vahendite piires munitsipaal elamufondi säilimise ja korrashoiu, kooskõlas tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjade ja normidega.
Paraguay - 15. mai 1811 • Poola - 11. november 1918 • Rwanda - 1. juuli 1962 • Rumeenia - 9. mai 1877 • Samoa – 1. jaanuar 1962, iseseisvus Uus-Meremaast. • Saint Lucia – 22. veebruar 1979, iseseisvus Suurbritanniast.

Pastroraad – kirikumõis ,mis oli rüütli- või kroonumõisaga võrreldes väiksem ja andis elamut kirikuõpetajale. Teraviljaeksport – muutus tähtsaks mõisade majandamisel veel keskaja lõpul ja varauusajal see kahekordistus.
Peamiseks põhjuseks on Eesti väga soodne asend Läänemere suhtes, mis võimaldab arendada efektiivset kaubandusvõrku Läänemere piirkonnas. Sageli on Eesti alade eest võidelnud Venemaa, põhjusega tagasi saada kunagi talle kuulunud alad.
Pedagoog – lapse/poisi juhendaja 18-20.a . piiriteenistus, siis said täiskodanikeks ja võisid osaleda koosolekutel rikkad normehed jätkasid enda harimist, et saada riigimeheks, kõne, vaidluskunst, sofisti loengud, gümnastika

Platoni järgi on olemas kaks maailma – üks on tõelise tegelikkuse ehk ideede maailm ning teine meeleliselt tajutavate ehk näiva tegelikkuse maailm, mis on kaduv ning milles esemed on alatises tekkimises, teisenemises ja hävimises.
Pariisi rahukonv - 1919-1920.töötati välja püsivad rahulepingud alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust sõjasüüdlaseks.reparatsioonid-sõjakahjud,mida saksa pidi võitjate ja kaotajate vahel.
Patkul - ümberkorraldustel Liivimaal tõusis Liivimaa aadlipositsiooni juhiks; haritud, kuid kiusliku loomuga maanõunik; osales tulihingeliselt Rootsi-vastase koalitsiooni moodustamisel, mille tulemusena vallandus Põhjasõda.

Patsifism - konfliktide lahendamine rahulikult (leplikus ning üksmeel). Uus kurss-Roosevelti reformikava, mis tugines arusaamale,et majanduskasvu taastamiseks tuleb soodustada tarbimise kasvu, mis eeldab sissetulekute suurenemist.
Perestroika kriis - oli juba 1990 teisel poolel kriisis, Gorba meeskond suuresti lagunes, toob selgelt välja Gorbatšovi ja Jeltsini vastasseisu, pole tegemist mingi ideede vastuseisuga, Jeltsini poolt vaadatuna eelkõige isikliku vihaga.
Plettenbergi on peetud üheks võimekamaks ordumeistriks, sest ta suutis mitmes Liivimaa-Moskva sõja lahingus võita Moskva suurvürstiriiki ning hiljem, 1520. aastatel reformatsiooni ajal, ordu ja tema valdused Liivimaal säilitada.

Positiivne pool – esimesed poliitilised erakonnad, legaalse poliitilise tegevuse kogemus, arenes poliitiline mõte, eestlastele hakkasid selgeks saama demokraatia, põhiseadus, vabariiklik riigikord, rahvuslik autonoomia jms mõisted).
Päeval ida - Preisimaad,kuigi talle endale oli kasulikum rünnata esialgu Austria-Ungarit. Austria-Ungari: Sõjaplaan oli koostatud arusaamaga,et Austria-Ungaril tuleb võidelda mitmel rindel- lõunas Serbia ning idas Venemaa vastu.
Palee - riigipöördes toetasid Hatshepsuti Teebas Amoni preestrid, kes astusid välja Hermopolise nomose üha suureneva mõju vastu, mida arvatavasti pooldasid Thutmosised, kelle nimes sisaldus Hermopolise jumala Thouti nimi.

Pascal on jätnud matemaatika ja füüsika ajalukku kustutamatu jälje, sest teoreeme ja seadusi muutma ei hakata Palju on oletatud, mis olnuks lääne elus teisti kui ta elanuks mitte 39 aastat vaid näiteks kaks korda kauem .
Paternalism on õigustatud kui... 1. On väga haige patsient, näiteks on ajusurm ja patsient ei ole ise võimeline otsustama eutanaasia kasuks, siis võivad seda otsustada arst või arstide kolleegium või patsiendi lähedane isik.
Platoni filosoofia on petmise filosoofia, kusjuures me ei saa olla kindlad, kas ta ise sai aru, et teeb petmise filosoofiat, kas ta tegi sihipäraselt petmise filosoofiat või ta tegi seda nii öelda heauskselt, ise arvates, et ta ei peta.

Pärnus 1000 - 1200 el. Maarahvas keskajal 16. Sajandik tekkisid mõisad – eestlased sattusid teoorjusesse (talupoegade kohustus teha mõisas tööd kuni 4 päeva nädalas) Keskaja lõpuks kujunes talupoegade sunnismaisus (paiksus)
Parthenon – ettevaatust sõnadega Parthenon (Neitsiliku Athena tempel; sõnast parthenos - ‘neitsi’),mis paikneb Ateena linna akropolil ja Panteon (kõigi jumalate tempel; sõnast pan - ‘kõik’) Roomas, kuid ka Pariisis
Piilari - kapiteelidel kõrvuti taimemotiivide ja heraldiliste liiliatega näeme arvukalt mitmesuguseid fantastilisi lindlohesid. Kapiteelide peal oli teine rida figuure, seekord istuvaid, mis jällegi on täielikult hävinud.

Poliitilised eeldused - oskus sõnastada oma eesmärke, poliitilise võitluse kogemused, hakati looma erakondasid, eesti poliitikute esilekerkimine, kohalike omavalitsuste kogemus, ohvitserkonna olemasolu, sõjaline kogemus I Maailmasõjas.
Puhastustuli – sinna minnakse peale surma, kus neid piinatakse kuni viimse kohtupäevani • Kirikuvande alla panemine – kirikust väljaheitmine • Suur kirikulõhe – pinged Rooma paavsti ja Konstantinoopolo patriarhi vahel.
Pärusmõis – põlvest põlve pärandatud mõis reduktsioon – erakätesse antud riigimaade tagasivõtmine 7. Milline oli mõisate reduktsiooni tulemus: a) riigi seisukohalt – riik sai raha juurde, kuna mõisi renditi välja.

Põhjasõda 1700 - 1721 Põhjasõda peeti ülemvõimu pärast Läänemerel aastatel 1700-1721. Selles võitlesid Rootsi vastu Moskva tsaaririik, Taani, Saksimaa, Rzeczpospolita ning hiljem (1713) nendega liitunud Preisimaa ja Hannover.
Põletamine - >Venemaale !*salakaubandus- !*Käsitöö ja tööndus-Tsunftid, manufaktuurid Vaimuelu 17-18saj vastureformatsioon Poola ajal *jesuiitide tegevus-Poola ajal 1583jõudsid Tartusse, rajasid sinna Gümnaasiumi, tõlkide
Paleoliitilised veenused - Ida-Euroopast on leitud palju naistekujukesi (tüsedad, suured rinnad, käed peidetud, nägu puudub). Willendorfi Veenus - 11 cm kõrgune kuju, valmistatud u. 24k - 22k a. e.m.a.. Leitud Willendorfi küla lähedalt,

Politiika – paavst sai tugeva võimu, kõik valitsejad usklikud 10. Selgita mõisteid: paavst, piiskop, preester, katedraal, puhastustuli, patt ja pärispatt, märter, indulgents, simoonia, kirikukümnis, Avignoni vangipõli.
Põhjused endised - ei tohi sõlmida separaatlepingut, kirjutada alla häbistavale rahule jne. Tuleb oodata sotsialistlikku maailmarevolutsiooni jne. Märtsi keskel toimus kaks olulist foorumit, kus rahuküsimus lõplikult paika pandi.
Partei kaader e. Võimuliit koosnes algul nn. Juuni kommaritest (Venemaa eestlased, laskurkorpuse vetenarid jne.) Kohalike eestlaste osa parteis hakkas kasvama 1950ndatel (repressioonide tulemus) Iseloomulik oli madal haridustase.

Pearl harbor - 7. detsembril 1941 korraldas Jaapani keiserlik merevägi Pearl Harbori mereväebaasile üllatusrünnaku, hävitades suure osa Vaikse Ookeani Laevastikust ja sundides Ameerika Ühendriike astuma Teise maailmasõtta.
Peripateetikud – tema õpilased (Aristotelesel oli kombeks arutada õpilastega filosoofiat sammaskäikudes(peripatos) edasi-tagasi jalutades). Tegeles loodusteaduste, metafüüsika, kunsti, ühiskonnaga – oli tõeline filosoof.
Piiramatu sõjalis – majandusliku baasi üle. Võit tugevdas Stalini positsiooni pärast 1945. aastat. Ta taastas oma võimu ja 1930. aastatel kasutusel olnud planeerimissüsteemi ning kindlustas uute puhastusaktsioonidega kuulekuse.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Plaanimajandus – 1927-91 eesmärk: maailmarevolutsioon ja NSVL juhtivaks tööstusriigiks 1)majandust suunati riigi poolt, majandus allutati riigile – eraettevõtlus kadus 2)toimus plaani järgi (igale valdkonnale kohustuslik plaan) 3)toimus suur indrustaliseerimine(tööstus) 4)loodi palju suuri ettevõtteid 5)tagaplaanile jäid tarbekaubad 6)põllumajanduses toimus kollektiviseerimine ehk moodustati kolhoosid ja sofhoosid
Padise on ajalooline paik Harjumaal, muistses Rävala maakonna Vomentaga kihelkonnas, mille omaaegset tähtsust rõhutab keskmisest rauaajast (7.-8. sajandist) pärit linnusekoht, mis rajati jõekääru kõrgele neemikule.
Preetorid ehk õigusemõistjad,(neid oli 8) järgnesid tähtsuselt konsulile ning vajadusel asendasid konsulit, nende tähtsaim ülesanne oli korraldada õigusmõistmist kuid vajaduse korral võisid nad ka juhtida sõjaväge.

Putin on edasi arendanud nn Primakovi doktriini läänest kaugenemise osas seoses nii viimase kriitikaga Venemaa juhtkonna aadressil kui ka Kremli enda võimuambitsioonidega, mida soosivad energiakandjate kõrged hinnad.
Parlamentarism - Eesti, Saksamaa, Suurbritannia -Parlamendi ülimuslikkus -Riigipea tasakaalustab parlamendi ja valitsuse suhteid -Valitsus moodustub valimistulemuste põhjal -Tihe seos seadusandliku ja täidesaatva võimu vahel
Pepi on üks suurest grupist, kes sndis enne aega On'is, keda ei viida kohtu ette, keda ei panda kannatama, keda ei mõisteta süüdi. Selline on Pepi: ta ei kannata, teda ei viida kohtu ette, Pepi vaenlased ei võida.

Positiivsed määrused - riigi sekkumises siinsesse elukorraldusse nähti ohtu, sunniti vastu võtma positiivsed määrused, mis andsid talurahvale tugevama juriidilise kindlustunde, olles esimeseks sammuks teel pärisorjuse kaotamisele
Pärisorjus – talupoeg kuulub feodaalile, seda iseloomustab feodaalide politsei-ja kõhtuvõim, talupoegadest pärisorjade sunnismaisus ja teoorjus ning nende müümine maast ja perest lahus ning omandiõiguste kitsendamine
Põlisrendisüsteem ehk rendihärrus Pärisorjuslik mõisamajandus ehk mõisahärrus Kogu maa oli välja renditud talupoegadele ja selle Väiksem osa maast oli talupoegadele välja renditud maa kasutamise eest maksid talupojad renti.

Pablo picasso – Kubismiga sensatsiooni tekitanud kunstnik, kes tituleeriti hiljuti üheks sajandi suurimaks, kes tegi läbi enam-vähem kõik moevoolud, nii et tema tööde hulgast võib leida küllalti eripalgelisi teoseid.
Panteon - antiikajal ka kõigile jumalatele pühendatud templit, tipus zeus Venus-ilu ja armastuse jumalanna Mars-sõjajumal, talupoegade,karjuste kaitsja Vesta-kodukoldejumalanna Titus Livius-koostas "Linna asustamisest
Perioodi lõpust on teada ka varaseimad tõenäolised valitseja kujutised (neist tuntuim nn Uruki vaasil). Kõik see sunnib pidama IV aastatuhandet, eelkõige selle lõpusajandeid, tsivilisatsiooni tekke perioodiks Mesopotaamias.

Päris süda - Palestiinas asetseva linnani). Ekspeditsiooni peaeesmärk ei olnud siiski vahetu ülemvõimu kehtestamine, vaid Egiptusega liidusolevate ning viimasega kaubavahetust pidavate linnade kaitse rändhõimude vastu.
Paljudes prk - des kohalikud juhid, kui Moskva suunis oli tulnud, hakkasid kohe raporteerima edusammudest- kui palju maisile pinda on antud jne. Oli selge, et teatud piirkondades ei olnud mõtet maisi kasvatamisega tegeleda.
Peamised tegevusvaldkonnad on sotsiaalõigused, inimõigused, haridus ja kultuur • Suurim saavutus Euroopa inimõiguste konvensiooni koostamine, mille tulemina asutati 1959. aastal Euroopa Inimõiguste Kohus Euroopa ühenduse kujunemine

Pietism - levis laialdaste rahvamasside seas, usuvoolu esindajad olid vastu luteri kiriku konservatismile ning püüdsid usuelu elavdada, luteri usu lähendamine rahvale Paljud kogudused olid jäänud ilma õpetajateta.
Portatiiv – kaasaskantav orel, organistrum – Iirimaalt pärit; klahvidega ning näeb välja nagu kitarr; dulcimer – Ungarist pärit; nagu kannel, aga pulkadega mängitakse. Pilet nr. 15 Ristiusu kiriku teke ja areng
Vote UP
-1
Vote DOWN
Protestandid - reformatsiooni käigus katoliku kirikust eraldunud usuvoolude pooldajad Martin Luther- algatas usupuhastusliikumise 16 saj- katoliku kirik kaotas tähtsuse 16 saj- sai patukustutuskirjademüük sai sisse uue hoo 1517 a 31.oktoober- esitas Martin Luther dokumendi, kus vaidlustas ta katoliku kiriku ilmaeksimatuse 1521.a- ütles Wormsi riigipäeval keisririigi vägevate ees kindla ja suure tähendusega lause.

Piiblikonverents – nõupidamine, mille Liivimaa kindralsuperintendant Johann Fischer kutsus kokku piibi eestikeelse tõlge ettevalmistamiseks Vana kirjaviis – Johan Hornungi poolt kirja pandud põhjaeesti õigekirja reeglid
Pkr ida - Rooma (Bütsantsi) keiser Justinianus: Codex Iustiniani (Corpus iuris civilis) Roomlaste idee, et ka sõda on reguleeritud õigusega 2. Kes päris Rooma keisririigi? Keisrivõimu taotlused keskajast uusajani.
Poliitiline realism on teadlik moraal tähtsusest poliitilistes tegudes, kuid on seisukohal, et universaalseid moraalseid väärtusi ei saa rakendada rahvusvaheliste suhete selgitamisel, vaid tuleb lähtuda konkreetsest juhtumist.

Pooldajad e. ümarpead. • Parlamendi armee tuumiku moodustavad usulised äärmuslased, independendid, kes saavutavad Cromwelli juhtimisel edu. • Charles I vangistatakse ja hukatakse 1649.a. Sellega lõppeb kodusõda.
Pärast aastate - vahenditega, mis kõik piinlesid kas pikkust propagandavahtu füüsilise või psühholoogilise traktorijaamade töö parandamisest ja terroriga. edendamisest kaotati nad 1958. Sulaaja majandusreformid aastal.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pietism - usuvool, mis rõhutas kõigi kristlaste võrdsust ja pööras tähelepanu jumalakartlikkusele Printside fronde - aristokraatide liikumine eesotsas prints Condega kuninga vastu Ratsionalistlik maailmakäsitlus - mk, mis eeldab ühiskonna mõistuspärasust, m. kohaselt ideed muudavad maailma Teenistusastmete tabel - riigiaparaadi süsteem, kus sõjaväelased ja riigiametnikud jagunevad 14 teenistusastmesse

Polis - sõltumatu, omavalitsusel ja omakaitsel põhinev kodanike kollektiiv; linnriik Tavaline polis oli üsna väike – keskne asula ja selle lähiümbrus; u 30 000- 40 000 inimest Erandeiks olid Ateena ja Sparta
Poltaava lahing - pööre põhjasõjas, kus Karl XXII sai purustava löögi ja see võimaldas Venemaal Baltikumi vallutamise lõpule viia 5. Kapituleerumine Venemaale 1710 aastal 6. Põhjasõja jätumine väljaspool Liivimaad
Poska – kirjutas alla Tartu rahulepingule Tõnisson – tuntud poliitik, pätsi diktaktuuri ajal opositsiooni juht, otsusas eesti kroooni delveerimise 25. Milles seisnes 1919. aastal vastuvõetud maareform Eestis?

Pärisorjus - feodaalse sõltuvuse vorm: sunnismaised talupojad olid täielikult allutatud oma isanda õiguslikule ja majanduslikule eeskostele; talupoeg ei tohtinud oma maalt lahkuda; pidi osa oma saagist andma isandale.
Parin näide on Zeus. Tema sünnib → hüljatakse ja kasvatatakse kellegi teise poolt üles → teda ohustatakse lapseas → kasvab suureks → vägiteod → kukutab oma eelkäia → kehtestab võimu → järgneb abielu.
Parteilisele ametnikkonnale - nomenklatuurile Parteisse vastuvõtmine oli aga range kontrolli all Partei oluliseks toeks kõikides riikides olid julgeolekuorganid Lisaks aitas ühiskonda vaos hoida range tsensuur ja ulatuslik propaganda

Partenon – jumalanna Ateena Tempel(tähtsaim põhamu, „neitsitempel“), seal hoiti riigi aardeid ja mereliidu kassat Erechtheioni tempel, pühendatud Athenale ja Poseidonile grüatiidid? – naisekujulised sambad
Periodiseerimisel on kaks võimalust: • Pooleks: enne jä pärast araablaste vallutust, veelahkmeks aasta 651 pKr. • Kolmeks: enne iraanlasi kuni 7. sajand eKr, iraanlased kuni 651 pKr, araablaste vallutus kuni tänapäev.
Pkr – rajasid nad palju omapäraseid ja silmapaistva stiiliga linnu Guatemalas, Belize’is ja Lõuna-Yucatanil. Linnades olid tempelpüramiidid, kindlustatud paleed, turuplatsid, töökojad ja elamupiirkonnad.

Paragrahv 19 - 20. Rüütlikultuur Rüütlikultuur kujunes 8-10.sajandini , mõjutas edaspidi kogu aadelkonna elulaadi, Uus Ajast alates on rüütlikultuuri elemente võetud aluseks käitumisnormidele kuni tänapäevani.
Perseus – muinasjutu elemendid Thermopylai lahing – Kreeka linnriigid Themistoklese juhtimisel vs Pärsia „The 300 Spartans“ 1962 Rudolph Mate „300“ 2006 Zack Snyder „Meet the Spartans“ 2008 paroodia
Piiritleti teokoormised - Browni pos määrused 1765. – andsid talurahvale tugevama juriidilise kindlustunde, olles I sammuks teel pärisorjuse kaotamisele, luba omada vallasvara, karistusi ei tohtinud tösta, saab motivatsiooni.

Platon – Sokratese õpilane, asutas Ateena lähedale filosoofiakooli – Akadeemia; kirjutas palju, pani teosed kirja dialoogidena – filosoofide mõttevahetus; enamikus dialoogides peategelane Sokrates; vooruse
Pärast eesti – Läti riigipiiri paikapanemist jäi 34 km Liivimaa juurdeveoraudteest (Koikkülast Mõnisteni) Eesti aladele, kuid Koikküla–Valga lõik kulges läbi Läti territooriumi ja Lätile jäänud Luke jaama.
Põhiees - märk oli tugeva sõjaväe(Punaarmee) ülesehitamine,mille vajalikkust õigustati välisriikide vaenulikkusega, kuigi oma riigi kodanikud elasid hirmsas vaesuses.Punaarmeele tuli leida sõjalist rakendust.

Patriitsid – põliste suguvõsade liikmed, usuti, et nad pärinevad kuulsatest esiisadest; ainult nemad olid riigiametnikud, preestrid, kuulusid senatisse; enamik olid jõukad maavaldajad, nende ümber palju kliente
Poola jagamine – 17. septembril 1939 ründas Nõukogude Liit Ida-Poolat. Septembri lõpuks Poola hävitati ning jagati kaheks osaks: Lääne-Poola Saksamaale ja Ida-Poola annekteeriti Valgevene ja Ukraina NSV koosseisu.
Palsameeritud surnukeha nimetatakse muumiaks. [Kõiv, Mait; Piir, Milvi Martina „Vanaaeg“ I osa Avita, 2010 Ajaloo õpik 6. klassile] Lõpuks mähiti ümber mitu kihti linast sidet, misjärel surnu oli valmis kirstu panekuks.

Paul pinna on öelnud, et näitlejad ei joo rohkem ega vähem kui tavalised ini- mesed. Lihtsalt kui nad joovad, siis nad joovad, aga kui tavalised inimesed joo- vad, siis nad räägivad, kui palju näitlejad joovad.
Populus romanus – 36. preetor – tegelesid õigusemõistmisega 37. princeps – „esimene“ Octavianus võttis endale aunimetuse, olles Senati liige 38. provints – alad väljaspool Itaaliat, kus valitses asehaldur.
Praegu 91 - aastane Mark Felt töötas 1970-ndatel FBI peauurijana, olles sisuliselt tähtsuselt teine mees FBI-s. Tema isik püsis tänaseni saladuses ning oli üle 30 aasta Washingtoni üks suuremaid müsteeriume.

Protestantlik koraal ehk luterikoraal või luteri koraal on kirikulaul, mis võeti kasutusele seoses protestantliku liturgia kujunemisega pärast 1517. aastat eesmärgiga saavutada koguduse suurem osalemine jumalateenistustel.
Pikka aega on Paide Püha Risti koguduses teeninud D. G. Glanström (1767-1824), C. G. Hammerbeck (1825-1866), E. C. C. Tiesenhausen (1866-1886) ja C. Fr. J. Rall (1886-1924), kes kõik on maetud Reopalu kalmistule.
Pseudobütsantsi stiiliga – võltsitud, mitte ehtne bütsantsi stiil MÕTLE VÕI UURI JÄRELE! 1. Kust sai Bütsantsi riik oma nime? 2. Millise tänapäeva riigi territooriumil asus Konstantinoopol? Kuidas nimetatakse seda linna

Pärgament – eriliselt pargitud lamba/vasika nahk – on kallis! Materjali polnud raisata, kirjutati seotud kirjas (kursiiv kirjas ning lühenditega). Hiliskeskaja kirja raskem lugeda, sest seal rohkem lühendeid.
Pärisorjuse kaotamine - 1816Eestimaal, 1819 Liivimaal-talupoegadest vaba talupojaseisus. Ost-müük keelustati, võisid sõlmida lepinguid, omada vara aga ei võinud elukutset vahetada-põlluharimine. Piiratud liikumisvabadus.
Parim riigivorm on see, mis garanteerib inimesele õnneliku elu: selleks on riik, kus kõik kodanikud saavad poliitikas osaleda ja toimivad vastavalt loomutäiusele; Heas riigis peaks olema võimalikult suure keskklass.

Patriitsid – põlistest suguvõsadest pärinevad inimesed Rooma vabariigis, kes olid tavaliselt ka jõukad suurmaaomanikud. Vabariigi alguses tohtisid ainsatena kanda riigiameteid ning olla preestrid ja juristid.
Pikka aega on linnaajaloo uurijad väitnud, et linnahooned olid 13-14 sajandil valdavalt puidust, kuid ometi on linnade arheoloogilistelt kaevamistelt leitud ka kivihooneid, mida saab dateerida juba 13. sajandisse.
Põhjusena on esile toodud viikingite oht. Senised linnused polnud olnud sageli püsivalt asustatud, vaid täitsid erinevaid funktsioone: õigusemõistmiskoht, sõjaväe kogunemiskoht või metallitöötlemise koht.

Paideia – noore mehe kasvatamine vooruslikuks (vastand – banausia: käsitöö väljaarendamine jmt ehk manuaalne töö) Antiikfilosoofia – voorus on õnneks tarvilik tingimus, õnne ei ole ilma vooruseta.
Palsameerimine – muumia valmistamine surnukeha õliga võides, maat – maailmakorraldus, hammurapi seadused – babülooni seadustekogu, mille kehtestas hammurapi, kuukalender – ajaarvamine, mis koosnes 12 kuust.
Perekonnanimed ehk priinimed. 1849 Kehtestati Liivimaal uus talurahva seadus, mis nägi ette järkjärgulise ülemineku raharendile ja tavaliselt paljudest eraldiasuvaist maatükkidest koosnevate talude kruntiajamise.

Perikles – Ateena riigitegelane, kes kaotas aristokraatia eesõigused • Sophokles – Üks tuntumaid Kreeka tragöödia kirjanikke, „Kuningas Oidipus“ • Aristoteles – Tuntud filosoof, loogika rajaja.
Piiskoplikud peakirikud - TOOMKIRIKUD EHK KATEDRAALID • KIRIKU PEASISSEKÄIK ON PORTAAL • KATUST TOETAVAD SAMBAD JAGASID KIRIKU LÖÖVIDEKS • LÖÖVE KATSID VÕLVID • SAGELI OLI KIRIKUL KA TORN ROMAANI STIIL 11.-12.saj
Pildirüüste – Mitmesajapealine sakslastest ja eestlastest koosnev märatsev rahvahulk, mis tungis linna kirikutesse, purustas seal pühapilte ja kujusid, altareid ja reliikviaid, mida peeti vana usu sümboliteks.

Potsdam - 1945 juuli-august (NSV-stalin, USA- roosevelt/truman, UK-churchill, attley) otsustati saksamaa ja üle üldine sõjajärgne maailma korraldus. nürnbergi rahvusvahelise protsessi koostamise arutamine.
Primitiivses kultuuris – ma mõtlen nt iiri kultuurile – on leinakombed ja luuleline surnuitk veel üks tervik; ka Burgundia aja õukondlikku leina võib mõista ainult siis, kui vaadelda seda eleegiaga suguluses olevana.
Põhiseaduse funktsioonid on : aitavad hoida demokraatiat , sätestab riigi eesmärgid , määratleb kodanike õigused , vabadused ja kohustused , kirjeldab valitsemise struktuuri , võimuülesandeid ja nende moodustamise korda.

Preisimaal – Friedrich II reformid: * reformid talupoegade olukorra parandamiseks: teokoormistele ülempiiri kehtestamine, kartulikasvatuse propageerimine, soode kuivendamine, uute külade rajamine * usuvabadus
Parthenon – „neitsilik ruum“. Parthenon oli pühendatud neitsilikule jumalannale Athenale, kes oli Ateena peajumal- Parthenon oli ehitatud peripteerina, mõõtmed u. 70×30 m. Sambad olid u. 10 m kõrged.
Perestroika ehk uutmine. Reformide käigus toimus korruptsiooni- ja alkoholismivastanevõitlus, üleminek turumajandusele, sisepoliitikas liberaalsed reformid ja glasnost ehk uutmine, mitmeparteiline demokraatia.

Piiskopkond on vallutatud) • 1559 annab Ordu end Poola kaitse alla • 1559 müüb Saare-Lääne piiskopkond valdused Taanile • 1560 toimub Ordu ja Venemaa vahel viimane välilahing, Viljandi langeb Venemaale
Pikaajaliseks säilitamiseks on sobivad ainult hõbeželatiinfilmid, mida kasutatakse esimese koopia valmistamiseks. Esimest koopiat kasutatakse ainult järgnevate koopiate valmistamiseks, mitte kunagi ei anta seda otse lugejale.
Pildiülesandes on vaja aru saada peategelaste motiividest, mõtetest, sõnadest ning tegudest, nii on võimalik lõimida omavahel kognitiivsed ja sotsiaalpsühholoogilised oskused, et muuta ajaloopilti tõelisemaks.

Platoni järgi on Jumal nendesse, kes on võimelised valitsema, seganud sündimisel kulda ning seepärast on nad kõige väärtuslikumad ning mõistavad, mis on vajalik riigi ja tema kodanikkonna üldiseks heaoluks.
Pythagoras – 6.saj. II pool, tegeles matemaatikaga, tema meelest põhines maailmakorraldus arvulistel suhetel, uuris matemaatilisi probleeme; teoreem täisnurkse kolmnurga kaatetite ja hüpotenuusi vahekorrast
Pärisorjus - on isiku, kui pärisorja feodaalse sõltuvuse raskeim aste sunnismaisus- oli üks pärisorjuse põhitunnuseid millega talupojad kinnistati maa külge ja neil puudus liikumisvabadus elukoha valikuks.

Põhiplaanilt on tegu pikkade ja • Santa Maria del Fiore katedraal Firenzes kitsaste hoonetega, enamasti olid võlvitud külglöövid, aga pealöövid algselt kaetud siiski • Palazzo Vecchio Firenzes puitlaega.
Põllumajanduslik tootmine – inventaar- Põhiliseks maaharimisriistaks oli ader (juurpuuader) Saartel ja Lääne- Eestiskasutati juurpuuadra asemel Rootsist pärit seanina atra (ehk vannaader). Peale selle kasutati karuäket.
Paljudes linnades on juba linna paiknemisel arvestatud teatud looduslike eelistustega, et seda linna saaks võimalikult hästi kaitsta. Kaitseelemendid, mis keskaegsete linnade juures leiduvad, on küllaltki erinevad.

Perestroka - meelsed ↔ tagurlikud, vanameelsed jõud M. Gorbatšov Jegor Ligatšov A. Jakovlev (glasnosti idee (Poliitbüroo liige) autor) B. Jeltsin (Moskva parteijuht, kritiseeris perestroika aeglast kulgu)
Poeg enil - tuule-,tormi-,vihma- ja piksejumal- temast peeti palju lugu; isand Ea-maa-aluste ete ja sügavuste isand oli tark ja kaval jumal, kes vedas oma vastaseid osavalt ninapidi; jagas inimestele tarkust.
Presidentaalne vabariik – suure võimuga president • loobuti koloniaalpoliitikast – 1960.a. said iseseisvuse Aafrika asumaad, 1962 tunnustati ka Alžeeria iseseisvust • kiire majandusareng – keskmiselt 5,8% aastas

Pärisorised tp - d  isiklik vabadus puudus  sunnismaised e. kinnistatud maa külge (feodaal võis osta ja müüa ainult koos maaga)  täitsid erinevaid koormiseid feodaalile sulasrahvas  maata talupojad
Püssirohuvandenõu - katoliiklik fanaatik Guy Fawkes paigutas parlamendihoonesse püssirohutünnid. Kuningavõimu tugevdamise püüded ajasid James I tülli parlamendiga, peamiseks tüliõunaks sa maksude kehtestamine.
Palamusunnuntai – palmipuudepüha (käiakse virpomas, lauldakse) 9.aprill – Mikael Agricolan ja suomen kielen päivä Pääsiäinen – lihavõtted (süüakse mämmit) 27.aprill – kansallinen veteraanipäivä

Patronaadiõigus – maaisanda õigus määrata kohale preester, tal oli see õigus, sest kirik oli sõltuv maaisandast, kellele kuulus pühakoda ja vaimulikkonna ülalpidamiseks vajalik maa, võis seda võõrandada
Polüteism – paljude jumalate kultus 3 tähtsamat: • Tormijumal - • Päikesejumalanna - Arinna • Nende poeg - Shorruma 31)Hetiidid võtsid palju üle Mesopotaamia rahvastelt kelle naabruses nad elasid.
Populaarkultuuris on "Einstein" hakanud tähendama erakordset intellekti ja geniaalsust. Einsteini teadusideed olid nii uudsed ja võõrad, et paljude tavainimeste meelest olid need arusaadavad üksnes temale endale.

Pronksiaeg – 1800 a eKr – 500 a eKr, loomapidamine, maaviljelus, kindlustatud asulad, jaht, pronksesemete valamine, aktiivne kaubavahetus Skandinaaviaga, ~1500 väikeselohulist kultuskivi, kivikirstkalmed,
Ptk 9 – Eesti Vabariik 1920.-1930. aastail Demokraatlik Eesti (1918-1934) Eesti inimeste veendumusest rajada iseseisev demokraatlik vabariik, lähtus ka Asutav Kogu eesti esimest põhiseadust koostades.
Pärast molotovi - Ribbentropi pakti ( Saksa- Vene mittekallaletungilepingu ) sõlmimist 23. augustil 1939. aastal, nõudis Moskva 1939. aasta septembris, et Eesti sõlmiks Venemaaga vastastikuse abistamise lepingu.

Paljudes lääne - Euroopa riikides, eriti Inglismaal, oli pärisorjus jäänud kaugele keskaega ning arengut mõjutasid kapitalistlikud suhted, mis Inglise revolutsiooni ajal viisid kodaniku eraomandi tekkimiseni.
Peajumalaks - Amon- Ra), Osiris- surnute jumal, Isis- viljakuse- ja emadusejumalanna, Seth- kurjuse kehastus, kõrvetav ja viljatu läänetuul, Horos- taevajumal, Hathor- armastuse-, tantsu- ja taevajumalanna,
Peamine põhjus – NSV Liidu tegevus Ida-Euroopas. (NSV Liit aitas seal kommunistid võimule, pani kehtima sotsialistliku korra ja muutis need riigid endale väga kuulekaks – sisuliselt enda marionettriikideks)

Perikles - 495 eKr – 429 eKr oli Ateena riigimees, peetakse väga sageli Ateena kõige edukamaks juhiks,kes kindlustas lõplikult demokraatia võidu polises ning kelle ajal oli Ateena oma õitsengu tipul.
Postindustriaal - suur osat teenindus sektoril,lähtutakse teenindus sekto töötajatae osakaalust töötajate üldhulgast, vajab suurel hulgal haritud spetsialis, on kordineeritud kuid sellesse suhtutakse loovalt
Põhiprotsessid – 14. saj Leedus tugevnesid nii talupoegade kui aadlike klassid, võeti kasutusele uued agrotehnilised vahendid, kolmepõllususteem, kasvas viljakus ja seega diferentseerus ühiskond üha rohkem.

Peateene - Jagas eesti rahva ajaloo 3-e ossa: valguse ajastu pimeduse ajastu koidu ajastu 1874 korraldas Vändras esimese künnivõistluse Andis välja kõrgetasemelise kooliõpiku: "Kooli lugemise raamat"
Perioik – perioigid olid Sparta vabad elanikud, kellel puudusid kodanikuõigused, nende tegevusaladeks olid käsitöö, kaubandus ja põlluharimine, perioigide kohustuseks oli teenida Sparta sõjaväes.
Pildirüüste - Kalvinismist mõjutatud rahva viha katoliku kiriku vastu vallandus augustis 1566 pildirüüste-ülestõusuna, mille käigus langes barbaarse rüüstamise ohvriks umbes 5500 kirikut ja kloostrit.

Plaan 17 – Prantsuse sõjaplaan, mis nägi ette lõuna pool asuvate Lotringi ja Elsassi – mida prantslased lugesid Prantsusmaa ajaloolisteks osadeks – hõivamise ning seejärel sissetungi Saksamaale.
Pärast lääne - Rooma keisririigi langemist? (uued riigid, feodaalkord, läänisuhted, pärisorjus ja naturaalmajandus, linnade ja kaubanduse allakäik, kultuuriline allakäik). Bütsantsi ja Frangi suurriigid.
Patriarh on suurpere meessoost pea. Paavstiriik oli üks Itaalia ajaloo tähtsamaid riike Katoliku kirik on katoliikluse kohaselt ainuõndsakstegev püha asutus ning Jumalariigi nähtav kehastus Maa peal.

Peamiselt preestrid - augurid. Ennustamisel jälgiti loodusnähtusi ja ohvrilooma käitumist ning uuriti ohvrilooma siseelundeid; endeid sisaldasid lindude lend, kanade söögiisu, teavet saadi Sibülli raamatutest.
Pietism - Nad taotlesid usu sügavamat sisemist tunnetamist ja elu kõlbelisemaks muutmist.Aitasid õpetajad kirikut kiiremini üle saada Põhjasõja järgsetest madalseisusest.(Piibli tõlge).Maarahvas.
Pronksesemete valmistamine - 1.) Nahast valmistatakse vorm 2.) Vorm kaetakse saviga 3.) Vorm kuumutatakse, et vaha välja voolaks 4.) Savi kuumtöödeldakse 5.) Pronks valatakse vormi Esiaeg ja arheoloogia alused (AIA6042)

Põhiseisukohad - taassündimine,vägivallatus(pole vägivalda),karma,lõppeb taevase õnnistusega. Pühad tekstid-Rigveda,pühad raamatud ehk veedad,kangelaseepika’’Mahabharata’’ ja ’’Ramajana’’
Paavstiriik - 8.s. Vatikan, kirikuriik, Frangi kuningas Pippin Lühike, püsis kuni 1870, Kesks-Itaalia. Ikoon-religiossed pildid õigeusu kirikus, neid peeti imettegevatseks, kujutati Jeesust või Maarjat.
Patkul põgeneb1694 - 95näljahäda1696livima majandusreglement,talupojad allutati rigikohtule Kasutusele mereteed,raad-tal,narv,pärn,tart.narv-kaubalin.tsunftikorraldus,linaõiguse kadu.manufaktur puit Tal paber.

Pentagon on USA Kaitseministeeriumi peahoone, mis asub Arlingtoni maakonnas Virginia osariigis. Hoone valmis ajavahemikus 11.09.1941 kuni 15.01.1943. Hoone on oma nime saanud viisnurkse põhikuju järgi.
Postimpressionism - Kuna postimpressionismi ei saa lugeda ei stiiliks ega ka vooluks, sest ta on lihtsalt mõiste, mis hõlmab kunstnikke, kes tegelesid algselt impressionistiga, kuid siis liikusid sellest edasi.
Preisberg on kui kaks suure pääga raudnaela, kellega selts juba paar aastakümmet kindla aluse pääl kinni seisab – ilma nendeta ei oleks Jüri laulu –ja mänguseltsi vahest nii pikka iga olnud“.

Presidentalism - Lõuna-Ameerika, Põhja-Aafrika, Kaukaasia, Kesk-Aasia -President nii riigipea kui valitsusjuht -Rahvas valib parlamendi ja presidendi -Valitsuse pikk eluiga -Vastastikuse tegevuse pärssimine
Päikesekalender – egiptlased olid teadaolevalt esimesed, kes tuginesid ajaarvestuses päikeseaastale. Nad jagasid aasta 365 päevaks, aasta aga omakorda kaheteistkümneks 30- päevaseks kuuks ja lisapäevaks.
Pärast saja - aastast sõda puhkes Inglismaal Rooside sõda (1455 – 1485). Sõja võitis punase roosi esindaja Henry VII Tudor – algas Tudorite dünastia, millega pandi alus absolutistlikule monarhiale.

Peetrus – apostel, Jeesuse õpilane, pärimuse järgi tema järglane maa peal; juhtis mõnda aega kristlaste kogudust Jeruusalemmas, siirdus vanas eas Rooma linna ning sai sealsete kristlaste juhiks.
Publica - ld keeles „avalik asi“, sest kogu rahvas võttis riigi valitsemisest osa. Kuna Rooma oli pikka aega vabariik, siis hakkas res publica aja jooksul tähistama juba vabariiklikku korraldust.
Põhjaseina portaal on Tallinna vanim teadaolev dekoratiivportaal, kajuks on sellest säilinud vaid alumine osa: algne arhivolt ja vimperg lammutati keskajal, arvatakse et praegune arhivolt pärineb 19. sajandist.

Peasekretär 1966 – 1982 ning NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees • Lagle Parek - Oli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutajaliige 1988 ning esimees, iseminister Mart Laari esimeses valitsuses.
Piinlik on lugeda isegi eesti ajalooõpikutes korduvat väidet, nagu oleks vägivalla ja hirmuga maarahvale kaela vajutatud ristiusk tähendanud meile mingit kõrgema, euroopaliku kultuuri õnnistust.
Pooled tööd on tänapäeval üle võtnud masinad ning keskaja põhiametite osakaal ja tähtsus on tänapäeva ühiskonnas olematud. Paljusid ameteid, mis olid keskajal, ei ole enam tänapäeval esindatud.

Pärispatt – patt, millele saatan ahvatles Aadamat ja Eevat, kes noppisid õuna hea ja kurja tundmise puust, mille viljade puutumise Jumal rangelt keelanud oli. Karistuseks aeti nad paradiisist välja.
Partikularism – pärast reformatsiooni rajati riigid suveräänsuse printsiiile 2.Partikularistliku mõtlemise areng (Aristotelesest Machiavellini) Aristoteles – Polis on ideaalne poliitiline ühendus.
Perioodidest on säilinud rohkelt rikkalikku ehisklaasi on värvid tumedamad ja alumistel keerukatel stseenidel kujutatud pildid väiksemad, samas kui valgmiku tasandil domineerivad elusuuruses firguurid.

Pietism - usuvool, mis levis peamiselt kirikuõpetajate seas, oldi vastu luteri kiriku süvenevale konservatismile ja püüti usuelu elavdada religiooni senisest sügavama sisemise tunnetamise suunas
Podagra - ainevahetuse haigus, mis tuleb ühekülgsest lihatoidust (see fakt ka “Dekameronis”). Podagra tavaline haigus vennaksestel st kerjusordude – fransisklaste ja dominikaanlaste – seas.
Polis - Vana-Kreeka linnriik ja riigivorm Sparta ühiskonna korraldus ja valistemine-Ühiskond jagunes 3 sümeripäraseks seisuseks: 1)Spartiaadid- Sparta kodanikud, kes moodustasid Sparta keskuse.

Propaganda on … • … on sihipärane kihutustöö  inimeste meelsuse ja  ühiskondliku arvamuse  mõjutamiseks.  Milleks kasut at i propagandat ? • Diktaatorid tahtsid mõjutada inimesi.
Puhke - ning olmeruume terminiga gümnaasion (kreeka keeles alasti olemise koht). Meeste ja noorukite kogunemiskohtadena omandasid gümnaasionid ajapikku ka laiema kui pelgalt sportliku tähenduse.
Põhiseisukohad - elu ja surmaga kaasnevad kannatused,kannatusi põhjustavad hirmud,kannatustest saab vabaneda hirmudest lahti öeldes,hirmudest vabanemine on võimalik targa ning kõlbelise eluviisi korral.

Põhjaseina portaal on Tallinna vanim teadaolev dekoratiivportaal, kuid sellest on säilinud vaid alumine osa - algne arhivolt ja vimperg lammutati keskajal, praegune arhivolt pärineb arvatavasti 19. sajandist.
Peloponnesose sõda – 431-404. eKr. Ateena ja Sparta vahel (Ateena laevastik domineeris merel, Sparta aga oma liitlastega maismaal). Sõda lõppes Sparta võiduga, mis tegi ajutiselt lõpu Ateena võimsusele.
Pindaros – V sajandi esimesel poolel eKr elanud kuulus Kreeka poeet, kes kirjutas palju ülistuslaule spordivõistlustele võitjate auks, neid peetakse kreeka luulekunsti silmapaistvaks saavutuseks

Pireus – Ateen sadam, Periklese ajal rajati müürid Mükeene ajal oli Ateena akropolil kuningaloss, hiljem kindlus, Periklese ajal muudeti see kultuurikeskuseks propülee = sissekäik akropolile
Paleoliitikumi lõppjärgust on leitud rikkalikke matuseid: Grotte de Enfans (Itaalia) Sungir (Vene) – leiti mammuti kihvast valmistatud helmed – umbes 3000 tk. Võis olla kujunenud teatud sorti sotsiaalne staatus.
Passikord on kahetasandiline. Nähakse ette kahte liiki passe: kogukonnast välja antav pass, mis võimaldas liikuda kõigis neljas Balti kubermangus, pluss väljaspool Balti kubermange 30 km piires.

Pealetungi ida - Preisimaal. Venemaa ei jõudnud Ida-Preisimaa pealetungi küllalt ette valmistada ning Saksa armee lõi pealetungi tagasi, purustas Vene armee ja sundis Vene armee Ida-Peisimaalt lahkuma.
Poeet on kasutanud mitmeid kreeka värsi- ja stroofivorme, kusjuures lemmikvärsiks on ilmselt olnud Phalaikose üksteistsilbik (kreeka poeedi nime järgi). Samuti on ta kasutanud Sappho stroofi.
Prk - desse (Põhja-Vm-le, Ida-Siberisse, Kesk-Aasiasse). Nende olukord oli isegi hullem, neil tuli hoolitseda ise selle eest, kas jäävad ellu või surevad, keegi nende vastu huvi ei tundnud.

Püramiidi kõrgus on 137 meetrit (449 jalga) ja aluse iga külje pikkus on 230 meetrit (775 jalga). Püramiid on ehitatud ligikaudu 2 miljonist kiviplokist, millest igaüks kaalub umbes 2300 kg (5074 naela).
Paast – keeld süüa ja juua aasta 9 kuul, päikesetõusust loojanguni,et mitte unustada puudustkannatajaid Palverännak mekasse –moslemi elu kõrghetk, mis peab toimuma aasta viimasel kuul.
Pariisi rahukonverents – 18. jaan 1919. Kõik „võitjariigid“ seal, lükati tagasi Ameerika presidendi Wilsoni rahuplaan, keskenduti prantsusmaa ja inglismaa huvidele, kaotajad kutsuti vaid alla kirjutama.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Pingelõdvendus - Lääne-Euroopa riikide ja NSV ja sotsialismimaade vaheliste suhete soojenemine tulemused/tagajärjed: NSV positsiooni paranemine, saavutas kõik eesmärgid kuid Lääs mitte, dissidentlus (teisitimõtlemine), koostöö paranemine pea igas sfääris SRP-1-leping USA ja Nli vahel, mille järgi strateegilist relvastust piirati, tuumarelvi ei toodetud, võidurelvastumist piirav dokument
Portugal - Angoola, Mosambiik, Belgia Leopold II kolooniad, Saksa- Transvaalia, Togo, Kamerun(mille kaotas I MS’is) Buuri sõjad (buurid, Suur Trek, buuride riigid Transvaal ja Oranje Vaba Riik).
Pousseau - hüüdlase „tagasi loodusesse“ , „kõige parem elu on Maal“, „kõik on võrdses, ei ole rikkaid ega vaeseid“, „riiki valitseb rahvas“. Kommunistid võtsid temast eeskuju.

Pronksiaeg - põlluharijad. Leidsid, et esimesed inimesed skandinaaviasse 3000 ekr ja pronksiaeg 3000-1000ekr. 19 saj keskpaiku kummutati otsustavalt piibli ajaline määratlus maailma loomise ajast.
Põhjustega – süsteemi kriisiga, mis kutsus esile revolutsiooni (selle dateerimises puudub üksmeel) –, lähtuvad üldjoontes moderniseerimise teooriast, mis läänes hakkas levima 1960. aastail.
Pööratavus - Selle nn. minimalismiprintsiibiga seostub ka nõue töötluste pööratavusele – kõik see, mis me objektiga ette võtame peab olema võimalikult väikeste kahjudega uuesti eemaldatav.

Pühendatud loomeperioodil - pärast noorusaastaid, mil Ovidius viljeles armastusluulet, ja enne pagendust. Ometi ei tohi alahinnata ka Ovidiuse armastusluulet, mis oli rooma kirjanduse erootilise luulesuuna tipuks.
Paljude ida - Berliini inimeste sugulased elasid Lääne-Berliinis ning nad ei saanud oma sugulasi külastada, kuna Berliini müüri valvasid punaarmee sõdurid ning seda valvati ööpäeva ringselt.
Paralleelsed elulood on andnud ainestikku mitmele draamakirjanikule, näiteks Corneille, Racine, Shakespeare ( tragöödia „Antonius ja Kleopatra“, Theseuse tegelane komöödias „Suveöö unenägu“ ).

Plaanimajandus – majanduse plaanipärana arendamine ja suunamine riigi poolt; igale ettevõttele, ent hiljem ka kultuuri-, tervishoiu-, teadus- ja sotsaalsfääri asutustele koostati kohustuslik plaan
Polikarpovi i - 16. Tulejõu poolest ületas I-16 kahekordselt Messerschmidt-109E ja peaaegu kolmekordselt ;Speedfighter. 1939. a. Septembrist 1941. a. juunini moodustati NSVL-is 295 uut laskurdiviisi.
Põhiliseks majandusharuks on tööstus. Kuna Iisraelis ei ole küllaldaselt toorainet ja samal ajal on külluses kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, on võetud suund teadusmahukate tootmisharude laiendamisele.

Penelope kuju on kreeka mütoloogias omapärane – teist sellist kahtlusteta truu ideaalnaise kuju kreeka mütoloogias pea polegi, tavaliselt on meeskangelastel ikka naiste pärast suured probleemid.
Polis – linnriik, mis hõlmas linna ning seda ümbritsevat maa-ala. Aristokraatlik vabariik – Vabariik, kus valitses aristokraatlik kord, ehk riigiametites ning võimul olid aristokraadid.
Potsdam –  1945 juuli­august – Usa; Inglismaa; NSVL – Saksamaa sõjajärgne haldamine, sõjaroimarite  kohtu alla andmine, Natsionaal Sotsialistliku Partei hävitamine.

Pietism – levis siinsete kirikuõpetajate hulgas, olid vastu luteri kiriku süvenevale konservatismile ning püüdsid usuelu elavdada religiooni senisest sügavama sisemise tunnetamise suunas
Pikk eluiga tähendab riigi majanduspoliitilisest küljest vaadata aga seda, et riiklike pensionide hulk rahalist kulu arvestades aina suureneb ja nõuab eelarvest järjest märgatavamaid summasid.
Platon - õnne jaoks oluline vooruslik elu, milleni viib hinge harmoonia, mõistuse(valitseb), emotsioonide(toetab) ja instinktide(talitsetud) sümbioos, õiglane inimene on õiglane ka teiste

Positsioonisõda - sõda, kus sõjategevus on hetkeks peatatud 2. Nimetage 8 suurriiki 20. saj. Algul ja tooge näiteid nende kolooniate kohta(3 ühe riigi kohta) Atlasega,loodan. 3.Esimene maailasõda.
Pärsia on kultuuriliselt laiem kui ta territoorium oli või kui Iraani territoorium praegu on: mõjud Iraagile, Afganistaanile, Kesk-Aasiale, eriti Tadžikistanile, kus sama keelt kõneldakse.
Pedagoog - usaldusväärne, vanem ja kogenenum ori, kellele usaldati laste saatmine kooli ja nende tagasitoomine. 7. Barbar - kreeklastele võõramaalased, kes rääkisid neile tundmatut keelt.

Peeter i - le kuulunud kaasaskantav pühakuju – Päästja ikoon, Vladimiri ja Tšernigovi Jumalaema ikoonid, suurmärter Panteleimoni ikoon jt. ( Eesti Õigeusu Kiriku Ametlik Kodulehekülg )
Peeter l - Venemaa tsaar ja keiser,liitis Vene impeeriumiga Eesti alad, tema ajal oli absolutistlik valitsemiseviis, tema ajal sai absolutism väga eheda kuju, kehtestas kubermangude süsteemi.
Perioodil 1952 - 1997 (alates Egiptuse riigipöördest) on Aafrikas toimunud vähemalt 85 riigipööret. Need on ühtlasti olnud verised nin ligikaudu 25 presidenti või peaministrit on nende käigus

Puhtarhitektuuriliselt on tegu ilmse õnnestumisega. Tahaks loota, et sarnane saatus ootab ka meie järgmist rahvuslikku sümbolit – Eesti Rahva Muuseumi (see on etnoloogiamuuseum5) Tartu lähistel Raadil.
Püramiidi küljepikkus on ca. 230 meetrit ja kõrgus 137,3 meetrit, esialgu oli see 146,6 meetrit. Nüüdseks on püramiidi tipp maha varisenud ja selle asemel on nüüd kümne ruutmeetri suurune vaateplats.
Peamine turg - Peterburg • Viinavabrikute sisseseade valmistamine arendas masinaehitustööstust • Wiegandi masinatehas ja Krulli tehased Tallinnas tootsid ainult piiritusetööstuse seadmeid.

Peamiste pooldajate – Thukydides, Machiavelli, Carl von Clausewitz ja Hans J. Morgenthau juurdlevad korra, õiguse ning sise-, regionaalsete- ning rahvusvaheliste tasandite muutuste üle (Waltz, 2008).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pildirüüste – odumeistri manitsuskirja ettleugemisel vallandunud suured korratused Tallinnas (400-500-liikmeline sakslastest ja eestlastest märatsev rahvahulk tungis dominiiklaste kloostrikirikusse, Pühavaimu ja Oleviste kirikusse purustades seal pühapilte ja –kujusid, altareid ja reliikviaid). Melchior Hoffmann – populaarne jutlustaja, kes oli tegelikult Saksamaalt pärit kasuksepp.
Pilliroog on väga pikaealine ja vastupidav: rookatuste eluajaks on 50- 100 aastat, õlgkatustel 30- 50 aastat. Vastupidavus sõltub katuse paksusest ja muidugi materjali ja töö kvaliteedist.

Plebleid - Peamiselt lihtrahvas, kes jagunes omakorda jõukuse järgi Ratsanikud – Keskmiselt jõukad jalaväelised, ratsaväelised Proletaarid – Nii vaesed, et olid sõjaväest vabastatud
Poliitiline ideaal - vabariik. 10.Kirjelda Friedrich Wilhelm I ja Friedrich II suure valitsemisaega Preisimaal ! W.I – Oli kokkuhoiu ja kitsikuse sümbol, ajalukku on läinud merkantilismi esindajana.
Polis – Linnriik, mis koosnes asulast ja selle lähiümbrusest. Polise sõjaväe moodustasid ja riiki juhtisid kodanikud. Kodanikud – kohalikud põliselanikest täisealised vabad mehed.

Pompeius - Vallutas Väike-Aasia ja Süüria Rooma võimu alla. Caesar-alistas Rooma võimule Gallia(tänapäeva Prantsusmaa). Peale Pompeiuse ja Crasuse surma sai Rooma riigi ainuvalitsejaks.
Pärisorjus - feodaalse sõltuvuse raskeim aste, mida iseloomustas feodaalide politsei- ja kohtuvõim, talupoegade sunnismaisus, nende müümine maast lahus, nende omandiõiguse kitsendamine jne.
Põhijõud põhja - Euroopas + Tallinna = Reval (refallen – metskitse langemine) + Punane, valge ristiga lipp Dannebrog olevat just seal ilmutanud ennast sakslastele, kui neil halvasti hakkas minema.

Põhilist probleemi - kuidas rahvas võiks rikkaks saada- üritas lahendada ka majandusteadlane ja filosoof Adam Smith. Smith väitis, et rikkus saladus ei peitu kaubanduses, rahas ega maas, vaid töös.
Pühenduda - Tekkisid sõpruskonnad - Olulisel määral hoidsid sõpruskonda koos ühised pidusöögid ehk sümpoosionid - Kreeka aristokraatiat iseloomustas sügavalt juurdunud konkurentsivaim.
Peatus E. Savisaar konkreetsemalt vaidlustel Eesti NSV põhiseaduse 74. Paragrahvi parandamise üle. See oligi terve istungjärgu sõlmmküsimus. Tema sõnavõttu kuulati tähelepanelikult.

Perioodi 1770 – 90 ndate aastateni võib Eestis pidada varaklassitsismiks. Parioodi ca 1800–30 võib pidada kõrgklassitsismi ajastuks, mil baroksed vormid olid enamikes osades juba hüljatud.
Petain – prantslasest kindral, kes määrati esimeses maailmasõjas Verduni lahingus Verduni kaitse juhiks ning kes suutis oma võitlejaid innustada purustatud kindlustustes vastu panema.
Poseidon - Kreeka merejumal, Zeusi vend • Prometheus-Andis inimestele tule, karistuseks aheldati ta kalju külge, kust kotkas iga päev tema maksa käis söömas, mis öösel tagasi kasvas.

Primaar - ja sekundaarmähiste parameetrid sellised, et indutseeritavad võnkumised vastaksid mõlemate võnkeringide resonantssagedustele, kasvab pinge sekundaarpoolis äärmiselt kõrgeks.
Prokrustese säng - Prokrustes oli mees, kes ehitas oma maja tee äärde ning võttis vastu mööduvaid külalisi, et neid kutsuda meeldivale einele ja õhtusele puhkusele Prokrustese erilises voodis.
Pärast 1944 – algul suur rahvastiku vähenemine: sakslaste ja rootslaste lahkumine, sõjakaotused, pagenenud, seejärel immigratsioon Nlist (nn mehaaniline iive). Senisest kiirem linnastumine.

Pärast 1991 – EV taastamise perioodil mindi turumajandusele üle algul järk-järgult (kooperatiivid, ühisettevõtted jne), kuid tagasivaates ei saa muutuste sügavust siiski mitte alahinnata
Pärast 2 - MS asutati Poolast; Tšehhist jm Sakslased Saksamaale 3) Muutus jõudude vahekord suurriikide hulgas Üliriigiks kujunes USA NL saavutas ülemvõimu Ida- ja Kesk- Euroopas, Aasias.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pärisorjus on   isiku,   kui   pärisorja   feodaalse   sõltuvuse   raskeim   aste,   mida   iseloomustab   feodaalide   politsei­   ja  kohtuvõim,   talupoegadest   pärisorjade   sunnismaisus   ja   teoorjus,   nende   müümine   maast   ja   perest   lahus   ning  omandiõiguste kitsendamine: andami nõudmine abiellumise puhul ja surnud käe õigus.

Perestroika - 1980. aastate keskel NSV Liidus Mihhail Gorbatšovi algatatud reformidepoliitika, mille eesmärgiks oli kommunistliku rezhiimi kriisist väljaviimine, täiustamine ja reformimine.
Piiskop albert – oli Riia piiskop (Liivimaa piiskop) aastast 1199 kuni oma surmani. Ta oli Liivimaa vallutamise peaorganisaator ja suutis oma valitsusajal ka Eesti ning enamiku Lätist alistada.
Platoni õpetus on antidemokraatlik , eriti põlastab materialistlikke teooriaid, müstiline „nägemus“, maised asjad hajusad ja muutlikud, kõrgeim idee – eksisteerib tõeliselt enne kõike.

Positiivsed määrused – esimeseks sammuks teel pärisorjuse kaotamisele: • Teokoormiste piiritlemine; • Talurahval omandiõigus vallasvarale; • Õigus kaevata mõisniku peale – ka eramõisates.
Progressi - müüt on täielikult hävinud. Elu tajutakse kui midagi hetkelist ja mõistetamatut, kaob ambitsioon luua midagi uut tulevaste põlvede jaoks. Dadaiste ühendas viha sõja vastu.
Püsis 395 - 1453.a 6. Kuidas oli valitsemine reguleeritud Ida-Rooma riigis?Keiser oli kõige tähtsam, temale allus riiginõukogu, neile omakorda senat ja neile tsirkuse parteid ehk deemosed.

Paidet on näiteks väga vähe uuritud, kuid siiamaani ei ole andmeid leitud, võib-olla mingisugused kaitserajatised olid, kuid kindlasti ei olnud kivimüüre nagu suuremas kuues linnas.
Peamine kahjustus on kattekihi kokkutõmbumine, kuna plastifikaatorina kasutatud kastroolõli aurab ära. Selle tulemusena muutub plaat järjest hapramaks ning heliinformatsioon kaob pöördumatult.
Pietistid – ühiskonna hädad tingitud talurahva puudulikust kõlblustundest ratsionalistid – ühiskonna hädad tingitud sotsiaalsest korraldusest, esmajoones valitsevast pärisorjusest.

Piitos ehk hoiutünn. Kreeta Ühiskond tootis rohkem kui tarbis, ülejääk läks aristokraatial, neil olid 2 või 3 korruselised majad, majal oli torn mis muutis maja kindluse taoliseks.
Positsioonisõda - kaeviku sõda, kus tegevus toimub samas kohal pikemat aega Marne’i lahing- 5.-6. Sept 1914, milles inglaste poolt toetatud prantsuse armee pani sakslaste edasiliikumise seisma.
Pärisori - sunnimaine talupoeg  Talu-maja, mis oli ehitatud käepärasest materjalist, nt puust, kivist, tellistest, mida aitas koos hoida puidust terass, kariloomad, põllud, karjamaad.

Pühak on püha isik; legendaarne inimene või ajalooline isik, keda religioosselt austatakse, kelle usklikkus ja vagadus avalduvad erilisel viisil ning kelle kaudu Jumal maailmas toimib.
Piima rasvasisaldus on tõusnud karja keskmiselt 3,4-3,5%-lt 3,8-4,0%-le. Piistaoja kogu karja keskmine võirasvatootmise võime ulatub seega ilma erilise forseerimiseta 190-200 kg võirasva lehmalt.
Paiknes lääne - ja Kesk-Eestis 16. laskurdiviis peaülesandega tõrjuda saartelt lähtuv võimalik rünnak. Ninase patarei asukoha olid kinniajamata kaablikraavi tõttu avastanud juba ka Saksa

Pealetungi ida - Preismaal. ● Saksa armee lõi venelaste pealetungi tagasi, purustas Tannenbergi lahingus (26.–30. august 1914) Vene 2. armee ja sundis Vene 1. armee Ida-Peisimaalt lahkuma.
Peetakse 250 - 900 a pKr. Nad harisid soiseid maasid ja rajasid niisutuskraave. Selline tegevus tagas Maiadele edukuse maaharimises ja tänu sellele suudeti ära toita suur osa elanikkonnast.
Per ek on n a,  suh et e,  p ärimis õigu s e ,   kuritegud e  ja  karistus e ,  kauple mi s e ,  orjad e  kohtle mis e ,  s öö gi­ ja  joogitavad e  ning  muu   kohta.

Pontifeks - Vana-Roomas kõrgema preestrite kollegiumi liige; preester Pontifex maximus- Vana-Rooma ülempreester, kes korraldas riigi usuasju Populus Romanus- kõik Rooma riigi kodanikud.
Partei relvajõud – vormi järgi hakkas rahvas neid kutsuma mustsärklasteks. Mustsärklased võitlesid kommunistide mõju all oleva töölisliikumisega, kurjategijatega ning vandaalitsejatega.
Perestroika – uuendus, avalikustamine Gorbatsov sai uueks peasekretäriks, kelle suurimaks ülesandeks jäi hoida kommunismi ja käsumajandust. Lootis, et Liiduvabariigid tahavad ka seda.

Punane terror - Nõukogude Venemaal VSDT(b)P KK ja Rahvakomissaride Nõukogu poolt 1918 riiklikult väljakuulutatud hirmutamise ja bolševike valitsuse vastaste hävitamise riiklik poliitika.
Põhiseadus – Rahvuskogu ja 1937. aasta põhiseadus; Riigikogu VI koosseis, presidendivalimised ja Kaarel Eenpalu valitsus; juhitav demokraatia; opositsioon autoritaarse riigikorra vastu.
Põllumajanduse toibumine – ümberkorraldused, mis suurendasid talurahva iseotsustamisõigust Põllumajanduse spetsialiseerumine – majandid läksid üle mingi kindla põllumajandussaaduse tootmisele.

Pearaha - 70 kopikat igalt meeshingelt,tavaliselt maksis mõisnik pearaha talupoegade eest ära. Kogukondlikud koormised- teede korrastamine,magasiaida ja kooli ehitamine ,kirikumaksud
Pearaharahutused – Pearahamaksu kehtestamine tekitas talurahva hulgas arusaamatusi. Enamus talupoegi sai aru, et kui nad seda pearahamaksu maksavad, et siis on nad mõisnike teotööst vabad.
Poliitiline võim - partei  Täidesaatev võim- valitsus ◦ kuni 1946 Rahvakomissaride Nõukogu ◦ alates 1946 Ministrite Nõukogu  Seadusandlik võim- Ülemnõukogu ja selle Presiidium.

Positsioonisõda ehk kaevikusõda- See tähendab, et vastased on hõivanud kaitsepositsioonid, peamiselt kaevikud- kus sõdurid on kaitstud käsitulirelvade ja suurel määral ka kaudtule eest.
Prantsusmaaga – 1907.a. Antanti Liit ! Koloniaalpoliitika : Koloniaaltülid Saksamaa ja Prantsusmaaga Maroco pärast, Venemaaga Iraani pärast ja Saksamaaga Türgi ja Mesopotaamia pärast.
Pärsia riik - Iraani kiltmaal, areneb käsitöö, kujunevad linnad, 4 pealinna, riik jagatud satraapideks- asehalduskondadeks, rahvalt nõuti kuninga tunnustamist, maksude maksmist, rajati

Püütia – preestrinna, kelle suu läbi jumal tuleviku ennustas – tema seosetu kõne vormistati värssideks. Iga tähtsama ettevõtmise eel saadeti linnriigi saadik püüria juurde.
Palestiinlased on väga sõjakad, arvavad, et Iisraeli riik tuleks likvideerida. 1982 sõja käigus tungis Iisrael Lõuna-Liibanoni (kus olid PVO baasid) ja ajas palestiinlased sealt välja.
Parteil on oma ajaleht Vökischer Beabachter, mis ilmus iga päev (see näitab, et lugejaskond on suur). Selle toimetaja oli A.Rosenberg, keda peetakse ühtlasi ka ideoloogia loojaks.

Pentakosiomedimnid – 500 medimnost vilja (1 medimnos = ca 52,5 l), õli v. veini; ratsanikud – 300, dzeugiidid (härjarakendi ‘zeugos’ omanikud) – 200 ja teegid – alla 200 medimnose.
Pforta klooster - Saksamaal Düringis - emaklooster????. Lisaks kahele mungakloostrile oli Liivimaal vähemalt 4 naiskloostrit Riias, Tallinnas, Tartus ja Lihulas? - enamasti asusid linnades.
Paasikivi - Kekkoneni joon – välispoliitiline suund Paasikivi ning Kekkoneni ajal, mille eesmärgiks oli Soome iseseisvuse nimel teha kõik, et mitte kahjustada suhteid NSV Liiduga.

Pearaharahutused - ulatuslikud talurahvarahutused, puhkesid 1784. aastal positiivsed määrused- 1765. aastal aprillis kinnitas Browne, ehk kaitseseadused talupoegade olukorra kergendamiseks.
Peeter i – venemaa tsaar, valitses 1682-1725. Seadis sihiks euroopalike kommete juurutamise, eriti aga tehnilise moderniseerumise, korraldas 1697-1698 pikema tutvusreisi Euroopasse.
Potsdami konverents - 16.juuli-2.aug 1945-US,NSVL,SBR määrasid saksa korraldamise, roimaris kohtu alla ja Jaapanile ultimaatum Külm Sõda-pärast II MS-poliitiline sõda Ida ja Lääne vahel.

Pärast 1920 – liitlassuhete otsimine kui osa oma identiteedi määratlemisest, neutraliteet  Pärast 1944 – Eesti Nli koosseisus, enamiku lääneriikide mittetunnustamispoliitika.
Pärast lõuna - ja õhtusööki jalutasid mungad siseõuel (ld keeles claustrum – suletud, sellest on tulnud ka eestikeelne sõna ‘klooster’). Kloostri maa-alalt lahkuti väga harva.
Päts 1934 – 1937 riiki peaministrina riigivanema ülesandeis, seejärel 1937–1938 riigihoidjana ja 1938. aastast kuni Nõukogude Liidu okupatsiooni alguseni Vabariigi Presidendina.

Püha maa - piirkond Lähis-Idas,kus elas ja tegutses Jeesus Kristus,tänapäeva Iisrael ja Palestiina 4. Ristisöda- lääne kristlaskonna sõjakäik Kristuse ja tema kiriku vaenlaste
Palee on lihtne neljakandilise kujuga puitsammastega ehitis, mis on ehitatud umbes aastal 1200. Selle ümbrusest on leitud portselanijäänuseid, mis on aidanud ehitist dateerida.
Parlament - tekkis kuninga ja vasallide vastuolu tõttu, kutsuti kokku kuninga esinduskogu(ülemkoda:suurfeodaalid, suuraadlikud; alamkoda:alamaadlid, vaimulikud ja linlaste esindus).

Parlamentarism - riigivorm, mille puhul seadusandlik võim (parlament/Riigikogu) ja täidesaatev võim on üksteisest eraldatud ning täidesaatev võim on sedusandliku võimu kontrolli all
Peatükkidest on tuletatud varasematest Sargatekstidest. Surnuteraamat ise mugandati Hilis-Egiptuse ajal Hingamisteraamatuks, kuid säilitas iseseisva populaarsuse kuni Rooma perioodini.1
Preester - kuningad. Ka losside omavahelised suhted on meile teadmata, kuna lossid ja linnad olid kindlustamata, siis tuleb arvata, et sõjategevus ei mänginund toona erilist rolli.

Ptk 45 - 47............................................................................................................................................................ 80 EELDUSED.
Publitsist - poliitik, pedagoog, kooliraamatute autor, kirjanik, põllumajanduse teoreetik – need oleksid ehk tähtsamad alad, kus ta suutis paljugi tähelepanuväärset korda saata.
Puritaan - radikaalselt reformeeritud range elukorraldusega protestantlik suund Inglismaal . Puritaanlased hindasid töötegemist ja rassimist, eks praegugi hinnatakse töötegemist.

Põhines lääne - Eur-st sisse toodud sotsdem ideedele, sellised gruppe hakkas tekkima 1880ndatel, 90ndatel muutusid üsna tavaliselt, 90ndate lõpus tekkisid Vm-l esimesed sotsdem parteid.
Partei ülemvõim on ohus. Sellele põhimõttele toetudes susruti 1956. aastal maha Ungari rahvaülsetõus, Praha kevad ja seda kasutati siis, kui 1979. aastal NL viis oma väed Afganistani.
Peasekretär 1974 – 1975 ja esimees alates 1976, peaminister 1974–1976 ja 1986–1988, Pariisi linnapea 1977–1995 (ajutiselt samal ajal ka peaminister) ja Europarlamendi saadik 1979–

Praeguse ida - Virumaa alal asunud kaitserajatistest üht olulisemat, Edise linnust, mainiti esmakordselt 1477. aastal ja oma senise tähtsuse kaotas ta pärast Liivi sõda (1558-1583).
Puhkes põhja - Ameerika asumaade Iseseisvussõda (1775-1783). Sõja võitsid asumaad ja 4.juulil 1776.a. avaldati Iseseisvusdeklaratsioon, millega 13 asumaad kuulutasid end iseseisvaks.
Pärast lääne - Rooma keisririigi langemist toimus majanduslik ja kaubanduslik allakäik, inimesed hakkasid tootma enesele rohkem kui müügiks ja sealt areneski välja naturaalmajandus.

Põhiseaduse muutmine - 1937a kutsusid riigijuhid kokkuebademokraatlikult moodustatud Ravuskogu,mis koostas Pätsi suuniste alusel uue põhiseaduse ja see seadustas autoritaarse valitsemisviisi.
Põhiteosed on „Arutlus inimestevahelise ebavõrdsuse tekkimise põhjustest“ ja „Ühiskondlik leping“, mille järgi on inimesed turvalisuse huvides osadest õigustest loobunud.
Püha sõda on vägivalla poolest neutraalne, sest toimub uskmatutega ja ülima eesmärgi nimel (Jumala ja tema riigi), oli kristlase kohustus ja sellega kaasnes pattude andeksandmine.

Palvekirjade aktsioon - 1864.a.taluperemehe A. Petersoni ja Johann Köleri alustatud palvekirjade kampaania, millega loodeti tsaarivalitsuse tähelepanu tõmmata siinse talurahva probleemidele.
Partneritena – liidu ühisotsused tuli kinnitada nii Ateena rahvakoosolekul kui ka liitlaste esindajate ühiskogul (synedrion‟il), mis käis koos Ateenas, kuid millel ateenlased ei
Peamiselt põhja - ja Lääne-Eestis küpsetati pühadeks rukkilinnasejahust kakkusid ja mähka (linnaseleiba), mis võis olla odra- või rukkijahust koorikuga ja linnasejahust täidisega.

Petain - Saksa marionett, saksa-sõbralik valitsus De gaulle–prantsusmeelne natside ajal, läks londonisse žukov punaarmee väejuht, kes alustas vastupealetungi natside vastu.
Pietism – usuvool, mille esindajad olid vastu luteri kiriku süvenevale konservatismile ning püüdsid usuelu elavdada religiooni senisest sügavama sisemise tunnetamise suunas.
Piiblil on kaks põhiosa: Vana Testament ja Uus Testament. Kuigi me oleme harjunud mõistma, et testament on surija viimane tahe pärandi suhtes, on Piibli kontekst teistsugune.

Postimpressioon - kui impressionisit olid maalinud väljaspoolt saadud muljeid, siis postimp püüdisd edasi anda eelkõige tundeid ja meeleolusid Vincent van Gogh 1853-1890, hollandlane.
Punapartisane e. vietkonge.  USA hirm nn. „dominoefekti“ pärast, püüd peatada kommunismi levikut Kagu-Aasias.  Osalejad:  Põhja-Vietnam, keda toetasid NSVLiit ja Hiina.
Palju kõneainet on pakkunud väike kelder, kuhu viib uks hoovi idanurgast. Legendi kohaselt olevat see kinnimüüritud kelder juhuslikult avatud 1785. a. ning siit leiti inimese luukere.

Peaminister ida - Euroopas oli T.Mazowiecki) ning senine kommunistlik diktaator Jaruzelski sai esialgu presidendiks; 1990.a. valiti “Solidaarsuse” liider L.Walesa Poola presidendiks.
Perestroika - meelsed ja tagurlikud, vanameelsed jõud M. Gorbatšov, Jegor Ligatšov,Jakovlev (glasnosti ideeautor) Jeltsin (Moskva parteijuht kritiseeris perestroika aeglast kulgu)
Pietismile on omane individuaalsus ning 1765.aastal võttis Liivimaa maapäev vastu Zimmermanni koolikorralduse Põhjasõja lõpetas 10. septembril 1721 sõlmitud UUSIKAUPUNKI rahu.

Populaarsus tõusis – teistes ringkondades tekkis hirm nende ees. Kommuniste pidurdavaks jõuks peeti natsionaalsotsialiste. Nevertheless, natsid kunagi Riigipäevas enamust ei saavutanud.
Presidendiaastaid 1992 – 2001 mäletama nooruslikult tõtliku ja dünaamilise tiivasirutusajana, mille missioonitundest kantud tööle tugineb järgnev küpsemise ja iseendakssaamise periood.
Prima siginatio – esimene ärgistus, toimub mõni hetk enne ristimist (varem võib – olla ei ristitudki?). Iiri kloostrid olulised kultuurikeskused, misjonärid Šotimaal ja Gallias.

Pärastsõja ajal on olnud jätkuvalt juhtteemaks loov töö. Üks väljapaistamaid selle käsitlemisel oli Hamit Ergalijev (1916), kelle luuletused on kord raudtee-, kord kanaliehitusest.
Pärjapooled on põimitud punase lindiga, pealkirjadega eesti ja vene keeles: "Kõigi maade proletaarlased, ühinege!" ja all tähed "Eesti NSV". Vapi ülaosas oli viieharuline täht.
Põhja eestis - vana rehielamud ehitati ümber, külmkabreid ehitati ümber elamispinnaks kuhu tehti ahi, köök ja ka rehetuha ehitati ümber ja hakkas muutuma ainult majandus ruumiks

Pagulased – poliitilised põgenikud Põhiseaduslik Assamblee - Põhiseaduse eelnõu valmis Põhiseaduslikus Assamblees 1991 lõpus ja hakkas kehtima peale rahvahääletust 1992.
Palverännak - pähasse paika sooritatud rännak, nt Jeesuse hauale, Pühad reliikviad olid religioosse tähtsusega esemed, mis olid seotud mõne isiku või sündmusega nt Jeesusega.
Piibel - jaguneb kaheks – Vanaks Testamendiks, mis on juutide püha raamat ning Uueks testamendiks, kus on kirjas Jeesuse elulugu ja õpetus ning esimeste apostlite õpetused

Platoni ideaalriigis on kolm ühiskondlikku seisust: valitsejad (valvurid), sõjamehed ja (käsi)töölised. Esimeste ülesandeks on riigi kaitsmine ja tööliste ülesandeks varade loomine.
Prantsuse valgustusele on iseloomulikud: - Agiteeriv suunitlus - Radikalism - Ateistlik põhihoiak BLAISE PASCAL 1623 -1662 - Sündis Clermont-Ferrandis. - On geniaalne matemaatik ja füüsik.
Pärispatuõpetus – Aadam võttis paradiisis keelatud vilja, kristus lunastas küll inimkonna patu, aga inimesed teevad ikka pattu ja peavad jumalalt andeks paluma , et patte lunastada.

Pitsat - antiikajal peamiselt sõrmus, kõrgkeskajal eraldi spetsiaalne vahend, käepidemega, kaunistatud, kivist, luust, metallist jne. metallpiseri jaoks kahepoolsed tangid.
Plantagenetid on nt Richard I Lõvisüda, John Maata, Henry III, Edward I, II, III ja Richard II. 1399 läks võim dünastia kõrvalliinile, algul Lancasteritele ja hiljem Yorkidele.
Potsdami konverents – 1945 suvi, Saksamaa külje all. Otsustakse Saksamaa saatuse üle. Saksamaa ja Berliin jaotati neljaks(Inglismaa, USA, Prantsusmaa ja NSVL).Võitjad lähevad tülli.

Preetorid - 8-asendasid konsuleid,õigusemõistmine,sõjaväejuhid. Tsensorid-endised konsulid 5.aastaks-senaatorite nimekirjad,loenduste korraldamine, eakad autoriteetsed mehed.
Puerto rico on olnud üks neist juba aastast 1493, mil saar kuulutati Hispaania Kuningriigi valduseks. Selle põhjuseks oli Christoph Kolumbuse saabumine saarele oma teisel reisil.
Pangandus - ja rahanduseksperte nii välismaalt kui teistest liiduvabariikidest ning täna , 11. novembril 1989. a võttis vastu oma põhimõttelise seisukoha selles küsimuses.

Patriits - ld k pater-isa – muistest suguvõsast pärit suursugune roomlane, rooma vabariigi algusaegadel kogu võim patriitsidel, hiljem muutus patriitsi tiitel aunimetuseks
Patsifism – maailmavaade, mis eitab igasuguseid sõdu ja taunib neid kõlbelisest seisukohast parlamentaarne monarhia – riigivorm, kus kuningas jagab oma võimu parlamendiga
Pearaharahutused - selle kehtestamine tekias talurahva seas arusaamatusi, seni polnud selget vahet riigimaksude ja mõisakoormiste vahel, nüüd aga hakkasid talupojad ise pearahamaksu

Pidulik rüütlikslöömine – lubadus kinni pidada rüütlireeglitest, kullast kannused saabastele ja mõõga vöö ning löök lapiti mõõgaga õlale, mis tähistas vastu võtmist rüütliks.
Ptah - Sokar/Sekerina esindab ta loova väe ja pimeduse ehk kaose liitu: Ptah-Sokar on tõepoolest Osirise vorm, kui too esineb öise päikese või surnud päikesejumalana.
Peaministrid - Haradanahalli Doddegowda Deve Deve Gowda ja vähetuntud Inder K. Gujral, kes sai valitsust juhtida vaevalt pool aastat, ei suutnud kumbki luua stabiilset valitsust.

Peamise põhjusena on nähtud Rootsi riigi finantsseisu: sõjad nõudsid üha enam finantse, aga kuna praktiliselt kõik maad olid ära läänistatud, siis sealt sissetulekut ei saadud.
Plebei - ld k plebs-„lihtrahvas“- vanarooma lihtrahva liige, rooma vabariigi algusaegadel jäeti võimust kõrvale, aja jooksul omandasid patriitsidega võrdsed õigused
Poliitiliste küsimustega — Taanis ja Rootsis toimus maa tsentraliseerimine kuningavõimu ümber, saksa idakolonisatsiooni käigus oli aga esmalt vaja murda lääneslaavi hõimude vastupanu.

Prddanstwo otsetõlkes on alamus. Cermani raamat nt võtab kokku ida-euroopa pärisorjuse kaasused .Poolat ei maininud, nim, et isegi poola k on nimetus alandus ja ei tähenda suurt midagi.
Püramiid on tublisti kannatada saanud, kuigi esialgu oli selle kõrgus ligi 118 meetrit ning ehitusel tarvitati juba palju suuremaid kiviplokke kui Dþoseri püramiidi juures.
Paganlus on termin, millega tähistatakse kristluse eelset religiooni, selles mõttes juudi usk ei ole paganlus, laias lastus suuri raamatureligioone paganluseks ei nimetata.

Panteon - tempel kõikidele jumalatele, ümar ehitis mida katab hiiglaslik kuppel, hoone ehitatud tellistest ja betoonist, seinad kaetud kalli marmoriga, paksud seinad 6,2 m
Pariisi rahukonverents ehk Versailles' rahu Pariisi rahukonverents kutsuti kokku peale suurt sõdimist Esimeses Maailmasõjas, millega osapooled erinevatel põhjustel ei soovinud jätkata.
Parliament – pikk parlament 1640-1648). Pikas parlamendis domineeris jõukas maa-aadel ning kaubandusega seotud suurkodanlased, kes saavutasid kuningalt suuri järeleandmisi.

Perun - piksejumal, kes ähvardas lasta maad hiiglasliku vibuga, milleks oli vikerkaar, laskemoonaks olid nool-välgud. Ta oli ka sõjameeste kaitsja ja sõjakunsti jumal.
Pkr – Jeesus saabus oma pooldajatega Jeruusalemma, juudi preestrid lasid ta vangistada ja Juudamaa prokuraator Pontius Pilatus mõistis ta surma (löödi Kolgata mäel
Plaanimajandus - majanduse plaanipärane arendamine ja suunamine riigi poolt Kollektiviseerimine e. kolhoseerimine - talude vägivaldne ühendamine ühismajanditeks e. kolhoosideks

Poliitiline ülesehitus on föderaalne ja organiseeritud parlamentaarse demokraatiana. Põhiseaduse järgi määratleb Saksamaa end demokraatliku ja sotsiaalse liitriigi ning õigusriigina.
Poliitilist organisatsiooni ehk riiki, mis ühistegevust juhib ning kasu jaotamisest tekkinud tülisid lahendab. 4 aastatuhande teisel poolel tekkis kaheks üsna erinevaks piirkonnaks jagunenud
Polüarhia - kõrgeltarenenud, pluralistlik ja tugeva kodanikuühiskonnaga demokraatiavorm, kus võim on hajutatud erakondade, kodanikuorganisatsioonide ja survegruppide vahel.

Positsioonisõda – rinne seisis paigal; oli küll palju hukkunuid ja kaotused olid suured, kuid edu kummaltki poolt ei tulnud ja edasiliikumist polnud; istuti kaevikutes ja tapeti.
Protagorase järgi – öeldakse “Theaitetoses”`es – tähendavat see seda, et külmetajale ongi tuul külm, mittekülmetajale aga mitte; mõlemad vastandlikud väited on tõesed.
Protsentant - Tavaliselt mõeldakse protestantide all luterluse rajaja Martin Lutherija kalvinismi rajaja Johann Calvini mõjul katoliku kirikust eraldunud kristlikke rühmitusi

Põhiseadus - >Marat’i tapmine->jakobiinide kukutamine->rojalistide mäss->kehtima hakkas kolmas põhiseadus, konvendi asemel Seadusandlik Korpus, täidesaatvaks Direktoorium.
Parim riigivorm on see, mis garanteerib inimestele õnnelikema elu: * riik, kus kõik kodanikud osalevad poliitikas ning toimivad vastavalt loomutäiusele * suure keskklassiga riik
Peloponnesose sõda – 5.saj eKr (431-404 eKr) / Ateena ja Sparta vahel / Spartalased sõlmisid suhted Pärsiaga, hankisid sealt raha, ehitasid endalegi võitlusvõimelise laevastiku.

Persian - gate.jpg http://lifegoesonintehran.com/images/10_2008/persians.jpg http://chestofbooks.com/travel/turkey/constantinople/John-Stoddard-Lectures/images/The-Persian-
Piirkonnaks – Põhja- Kreeka, mille tähtsaim maakond oli Tessaalia; Kesk- Kreeka, mille tähtsaim maakond oli Atika ja Lõuna- Kreeka, mille tähtsaim maakond oli Lakoonika.
President 1992 - 2001. Lennart Meri vanemad olid Eesti diplomaat ja hilisem William Shakespeare'i tõlkija Georg Meri ning Alice- Brigitta Engmann, kellel olid eestirootsi juured.

Prohvetid – usukuulutajad, kes lubasid, et uue valitseja saabumisega algab üleüldine õnneajastu. 1. Püüdsid ausalt õpetada rahvale seda, mida nad ise pidasid õigeks.
Päikesekivi - kristalli, mis näitas isegi pilves ilmaga päikese asukohta. Vähemalt Taanis Roskilde viikingimuuseumis saavad külastajad selle abil päikese suunda määrata.
Pärast kagu - Eesti vallutamist venelased Eesti lähistel enam uusi rünnakuid enam ette ei võtnud ja 1658. aastal sõlmitud Vallisaare vaherahu jättis Kagu- Eesti Venemaale.

Piü on ebakindel, sest majandus juhindub ratsionaalsusest, poliitika taotleb võrdsust ja kodanike kaasamist, kultuuris laiutab hedonism ja eneseteostuse apologeetika.
Plaanimajandus – Tootmine toimus erinevates ametkondades mitmeid kordi kooskõlastatud ja valitseva partei poolt kinnitatud plaanide alusel, rõhk rasketööstuse arendamisele.
Positsioonisõda – kaevikusõda, sõjategevus pikaks ajaks paigale jäänud rinde tugevasti kindlustatud ja pidevalt täiustatavail positsioonidel, vastandiks on manööversõda.

President päts nim. ametisse Ždanovi soovitud valitsuse eesotsas Johannes Vares-Barbarusega.Uutele valitsustele anti korraldus lükata ümber kuuldused Eesti liitmisest Nõukog.
Pkr ida - Rooma (Bütsantsi) keiser Justinianus: Codex Iustiniani (Corpus iuris civilis) – tsiviilõiguse tugi • Roomlaste idee, et ka sõda on reguleeritud õigusega
Poliitils - kultuurilised ja üldkultuurilised ajakirjad „Odamees“, „Tänapäev“, „Akadeemia“, erialased „Põllumees“, „Sõdur“, „Kaitse Kodu!“ ning

Praegusel ajal on Euroopas eelkõige moslemite populatsioon aina tõusmas ning liberaalsemad vaatlejad leiavad pigem, et nende assimileerimisel ühiskonda pole midagi keerulist.
Provintside esindusorgandi e. staadid ning nende ühine esinduskogu generaalstaadid e. instantsidele neile kuulus maksude kinnitamise õigus see-eest ei puudunud valitsusepoolne maksusurve.
Purjus olek on meelitav kurat, magus mürk, meeldivat patt; kes iganes on see, ise ei ole. • Usk on uskuda seda, mida me ei näe, ja tasu selle usk on näha, mida me usume.

Paavsti õukond - kuuria-kujunes suureks kirikuelu keskvalitsuseks.teistesse maadesse läkiras asju ajama oma volitatud esindajaid-legaate.tähtsamad küs.arutati kirikukogudes.
Paiknemisega lääne - Berliinis ning taotles selle piirkonna liidendamist SDV- ga. Saksamaa Liitvabariik omakorda ei tunnustanud Saksamaa idaosa eraldamist ja SDV väljakuulutamist.
Partei eestis – Eesti Rahvameelse Eduerakonna (ERE) –liberaaldemokraatliku reformipartei, pidas kohaseimaks riigivormiks põhiseadusega piiratud parlamentaarset monarhiat.

Pietism – nende teeneks on luteri usu lähendamine rahvale • Hernhuutlaste liikumine – usuvagaduse rõhutamine, sotsiaalne vendlus, omaette koguduste moodustamine.
<