Otsingule "pärandkooslus" leiti 12 faili

Formaat: Tase:
pärandkooslus - pärandkooslused ehk poollooduslikud kooslused on loomapidamise tagajärjel pika aja jooksul ümber kujunenud looduslikud kooslused, mida pole küntud vähemalt 50 ja pealtparandatud (väetatud, täiendavalt heinaseemet külitud) vähemalt 20 aastat. Nende püsimiseks on tarvilik mõõdukas inimmõju (iga-aastane niitmine, karjatamine ja puude-põõsaste valikraie). Nimetatakse ka looduslikeks rohumaadeks.
Taimeriik
2
doc

Taimeriik

plastiid – taimede organellid, mis on ümbritsetud membraaniga 43. puhmas – kääbuspõõsas; puittaime eluvorm (nt jõhvikas, pohl, kanarbik) 44. puisniit – puude ja põõsastega heinamaa 45. puu – puittaim, millel on hästi väljakujunenud vars – tüvi 46. põllukultuur – 47. põõsas – puittaim, millel puudub selgelt eristunud tüvi 48. pärandkooslus – kooslus , mis on kujunenud pikaajalise inimtegevuse tulemusel 49. pärismaine liik – e. looduslik; liik, mis on antud alale asunud inimese kaasabita (nt sammal) 50. ravimtaim – taimed, mida kasutatakse ravimiseks (kummel, pärn, teeleht) 51. risoid – peen. talluse väljakasve, mis täidab kinnitusfunktsiooni 52. risoom – taime maa-alune mitmeaastane vars 53. rohttaim – sõnajalg- ja õistaime, mille võsud taime elutsü...

Bioloogia - Keskkool
32 allalaadimist
Erinevatest taimeliikidest
5
doc

Erinevatest taimeliikidest

- Inimese keha on ehitatud peamiselt taimsetest orgaanilistest ainetest taimse energia jõul. - Majandus tugineb taimedele: põllumajandus, karja-ja heinamaad. Fossiilsed kütused, puit ja kütteõli, mida saadakse praegu kasvavtest taimedest. Taimne tooraine on aluseks materjalitööstuses: paberitööstuses-puit, twekstiilitööstuses-puuvill, mööblitööstus, ravimid. Mürktaim...

Bioloogia - Keskkool
8 allalaadimist
Pärandkoosluste loomastik
35
doc

Pärandkoosluste loomastik

2 Sissejuhatus.............................................................................................................................3 Putukad pärandkooslustel ...

Pärandkooslused - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
Pärandkoosluste eksamiks
11
docx

Pärandkoosluste eksamiks

Üldmõisted Pärandkooslused ( pool-looduslikud kooslused) on inimese ümberkujundatud looduslikud kooslused eelkõige puisniidud, loopealsed, lamminiidud, rannaniidud, aga ka teised karja- ja heinamaad, mis sellisena püsivad mõõduka inimmõju (niitmine, karjatamine) tingimustes. Niitmine, valikraie, ekstensiivne karjatamine, kulupõletus on koosluse muutmise looduslähedased viisid, mis ei vii valdava osa liikide väljalangemisele nagu kamara ümberkündmine, mulla...

Pärandkooslused - Eesti Maaülikool
115 allalaadimist
Puisniitude loomastik
47
doc

Puisniitude loomastik

Eriti väärtuslikuks teeb puisniidud nende kõrge liigirikkus. Puisniidu liigirikkale taimestikule kaasneb tavaliselt ka muu elustik, näiteks putukate suur mitmekesisus. Eestikeelses põllumajanduslikus kirjanduses kõneletakse puisniitudest kui looduslikest rohumaadest. Taimeökoloogias nimetatakse taolisi kooslusi pool-looduslikeks ehk pärandkooslusteks. Termin "puisniit" on rohkem levinud teaduslikus ja aimekirjanduses, kohapealsed inimesed nimetavad taolisi alasid lihtsalt "niitudeks", "metsadeks", "metsaheinamaadeks", "heinaaedadeks" jne. (http:www.zbi.eepkypuisniidudiseloomustus.htm) Kasvukoha järgi jagunevad puisniidud Eestis järgmiselt: 1. Lääne- ja Põhja-Eestis peamiselt lubjarikkal mullal paiknevad puisniidud 2. Ida-, Kesk- ja Lõuna-Ees...

Pärandkooslused - Eesti Maaülikool
96 allalaadimist
PARK
10
ppt

PARK

 Park võib olla puhkekoht või asula kujunduselement.  Park püsib pargina vaid inimese abiga.  Metsistumine.  Park võib olla täies ulatuses tehiskooslus või vähesel määral kohendatud looduslik kooslus (pärandkooslus). Kadrioru park Loodustingimused pargis  Liigirikkad.  Tehnogeensed mullad.  Rohurinne on väga mitmekesine.  Põõsarinne sõltub enamasti siiski sellest, mida inimene sinna istutanud on .  Pargis leiavad endale kodu:nahkhiir,orav, tuvi jne. Erinevaid parke  Kaks suurt gruppi- inimese kujundatud pargid ja poollooduslikud pargid.  Looduslikud pargid on näiteks rahvuspark ja looduspark.  Inim...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
34 allalaadimist
Niidud
9
doc

Niidud

Niidud Referaat Sisukord: • Sisukord • Mis on niit? • Mis on looduslikud niidud? • Minevikust olevikku, olevikust tulevikku • Ajas tagasi rännates • Luha- ehk lamminiidud • Loopealsed ehk alvarid • Pärandkooslus • Aruniidud • Lamminiidud • Rannaniidud • Soostunud niidud • Niidud tänapäeval • Kasutatud kirjandus Mis on niit? Niit on puudeta või väheste puudega ala, kus kasvavad põhiliselt rohttaimed. Kui puid ja põõsaid on 10-50%, on tegu puisniiduga. See on üleminekuastmeks niidu ja metsa vahel. Nimetus "niit" tuleneb sõnast “niitjas”, mis tähistab seal...

Geograafia - Põhikool
24 allalaadimist
Referaat Pärandkooslused
9
docx

Referaat Pärandkooslused

Sissejuhatus Pärandkoosluste ehk poollooduslike rohumaade all mõistetakse eelkõige puudeta lagedaid niite, mis on tekkinud ja püsivad mõõduka inimtegevuse tulemusena nagu näiteks niitmine ja karjatamine. Nad on loodusressursside säästliku arengu tulemus. Poollooduslikud rohumaad on erakordsed seetõttu, et kui tavaliselt inimtegevus kahjustab bioloogilist mitmekesisust, siis pärandkoosluste puhul on see vastupidi. Poollooduslikel aladel pinnast sihilik...

Keskkond - Keskkool
20 allalaadimist
Pärandkooslused
6
doc

Pärandkooslused

Mis on pärandkooslused ? Pärandkooslus (ka pool-looduslik kooslus) on niisugune biotsönoos, mis on looduslikust kooslusest kujunenud mõõduka inimmõju tulemusel. Pärandkooslused koosnevad pärismaisest elustikust (Vikipeedia, pärandkooslus). Pool-looduslikudeks kooslusteks nimetatakse põliseid inimtekkelisi koosluseid, eelkõige puisniidud, loopealsed (joonis 1), lamminiidud, rannaniidud, aga ka teised karja-ja heinamaad, kus inimõju on piiratud...

Keskkond - Keskkool
10 allalaadimist
Pärandkooslused ja nende kaitse
13
pptx

Pärandkooslused ja nende kaitse

Pärandkooslused ja nende  kaitse Mõniste kool Tarvi Langus Mõniste kool 6. klass 6. Klass Tarvi Langus Sisukord Sissejuhatus Niidud on pärandkooslused Niitudel kasvab haruldasi taimi Taimed Looduskaitsealused niidud Sissejuhatus Tuhandeid aastaid tagasi laiusid ümberringi  metsad ja sood. Koduümbrusest võeti puid ehituseks, kütteks ja  tarberiistade valmistamiseks. Niiviisi tekkinud lagendikel sai karjatada loomi. Talviseks söödaks kuivatati esialgu puude ja  põõsaste okstest vihtu. Niitmine sai alguse u 1.­5. saj pKr.  Enne seda ei  osatud sepistada rauda ega valmistada vikateid. Niidud on pärandkooslused Inimese tegevus niidul. Niidu taimestik. Põlvest põlve hooldatud niite nimetatakse  poollooduslikeks ehk pärandkooslusteks. Pärandkoosluste püsimine. Niitudel kasvab haruldasi taimi Suuremate heinasaakide saamiseks on hulganisti  rajatud kultuurniite. Looduslikud niidud. Niitude liigirikkas taimestikus leidub haruldasi taimi  ning palju ravimtaimi. Niidud muudavad ka maastiku mitmekesisemaks.  Seepärast tuleb väärtuslikumaid niite hävimise  eest kaitsta. Aas...

Eesti hüdrometeoroloogilised... - Põhikool
3 allalaadimist
Pärandkoosluste eksam
28
docx

Pärandkoosluste eksam

Mõisted Pärandkooslus - pärandkooslused ehk poollooduslikud kooslused on loomapidamise tagajärjel pika aja jooksul ümber kujunenud looduslikud kooslused, mida pole küntud vähemalt 50 ja pealtparandatud (väetatud, täiendavalt heinaseemet külitud) vähemalt 20 aastat. Nende püsimiseks on tarvilik mõõdukas inimmõju (iga-aastane niitmine, karjatamine ja puude-põõsaste valikraie). Nimetatakse ka looduslikeks rohumaadeks. Kõikjal metsavööndis,...

Pärandkooslused -
4 allalaadimist
Pärandkooslused eksam
16
doc

Pärandkooslused eksam

Looduslikud kooslused – looduslikult kujunenud ja püsivad inimese vahelesegamiseta. Kultuurkooslused - inimtekkelised kooslused. Rohumaa - mitmeaastastest rohtsetest mesofüütidest koosnev taimekooslus. Parandatud rohumaa - pool-looduslik kooslus, kus inimtegevusega on tõstetud rohumaa kasutusväärtust, kuid säilib enamik varem kasvanud taimed...

Bioloogia -
9 allalaadimist
T e a t a   v e a s t