Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Osooniaugud on suurimad pooluste ümbruses, kus osoonisisaldus on väiksem . Atmosfärri tähtsus : • elu võimalikkus maal – hapnik, fotosüntees, süsihappegaas, hingamine, põlemine • kliima protsessid - kujuneb ilm ( tuuled, sademed, veeringe) • elukeskkond • kaitseb maa ( taevakehad – meteoriidid põlevad atmosfääris ära ) • ultraviolettkiirgus • 78% lämmastikku • keemilised reaktsioonid – oksüdeerumine Selgitada joonise abil maa kiirgusbilanssi (õpikus)
Osoon etv - s 2010 http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=133881 osoon 26.11.2012, video 28:00 Lodjad ja lodjasõit Suurel Emajõel Pakenditest ca 13:52 kuni 23:00 minutil, Kristo Eliasega http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=13 Heaolu kasvuga fotod pakenditest kaasneb “raiskamine”
Osooniaugud – on osoonikihi osa, milles osooni kontsentratsioon on vähenenud 167. Müra – ebameeldivad või tervist kahjustavad helid, mille põjustajad võivad olla nii looduslikud (äike) kui tehislikud 168. Reovesi – olmes või tootmises rikutud vesi, mille keem.

Osooni lagunemine on 1 järku reaksioon (n=1) ja kc=0,1 -diferentsiaalse meetodi kasutamisel, leidsime, et n=0,63 ja kc =0,07 10 Kuna erinevate meetodite kasutamisel saime praktiliselt samu tulemusi, võib teha järelduse, et kc ja n väärtused on leitud õigesti.
Osooniaukude tekkeks on vajalik kõigi eelpooltoodud 4 protsessi toimimine: intensiiivse polaarpöörise olemasolu, polaarsete stratosfääripilvede teke ning heterogeensed protsessid nende pilveosakeste pinnal ja katalüütilsed protsessid kevadises päikesevalguses.
Osoon on väga tugev oksüdant ning tööstusrevolutsiooni algusest on selle kontsentratsioon maalähedastes õhukihtides kordi suurenenud(Päärt 2008). Maapinnalähedasel osoonil otseseid suuri kohalikke allikaid pole.

Osooniaukude tekkimises on põhiliselt süüdi inimese poolt õhku paisatud freoonid. Freoonidel kulub osoonikihini jõudmiseks 6-8 aastat ja need püsivad seal umbes 100 aastat, sest nad on keemiliselt väga püsivad.
Osooni tekkimiseks on vaja päikesevalgust, ning seetõttu on osooni kontsentratsioon kõige suurem just kasvuperioodi kõige aktiivsemal ajal ja sel ajal on osoonist tulenevad kahjustused ka kõige suuremad.
Osooniaugud – toob kaasa suurema päikesekiirguse 3. happesademed – veepiiskadega ühinevad heitgaasid – kahjustab taimede välispinda, toitainete sisaldus väheneb, taimed närbuvad.

Osoon on tugev oksüdeerija troposfääris: O3 + SO2 -> SO3 + O2 ;2 NH3 + 4 O3 → NH4NO3 + 4 O2 + H2O; H2S + O3 → SO2 + H2O. Osoon on UV kiirguse neelaja stratosfääris
Osooniaukude tekkes on võrdväärselt tähtsateks põhjusteks atmosfääri saastamine potentsiaalselt osooni keemiliselt hävitavate ja kliima jahenemist põhjustavate gaasidega.
Osooniauk on osoonikihi osa, milles osooni kontsentratsioon on vähenenud. Osooniaugu tekkimises on põhiliselt süüdistatud inimeste poolt õhku paisatavaid freoone.

Osoon on väga tugevalt oksüdeeriv ja kiiresti lagunev aine . Osoonikiht ehk osonosfäär ümbritseb Maad 10-50 km kõrgusel. Osonosfäär tekkis 300-500 milj.
Osoon on hapniku allotroopne modifikatsioon (O3) mille molekul koosneb kolmest hapniku aatomist. Ta tekib siis, kui hapnikust juhtida läbi elektrilahendus.
Osoon - Tekib päikesekiirguse mõjul; Kõige suurem kogus ekvaatori kohal; Neelab enamiku Maale jõudvast ultraviolettkiirgusest(UV-kiirgusest)

Osoon on ebastabiilne gaas ja teda kahjustavad ja lagundavad eelkõige lämmastikku, vesinikku ja kloori sisaldavad keemilised ühendid.
Osooniagud - osoonikhi olulised hõrenemised stratosfääris, mis on esinevad sesoonselt pooluste kohal ja võivad laieneda ekvaatori suunas.
Osooniaugud - antartikas, põhjustab külmad temp olud, fretoonid ja aerosoolid, loodust hävitab, inimesele nahavähk, aerosoolide piiramine.

Osooniaugud - osoonikihi olulised hõrenemised stratosfääris, mis esinevad sesoonselt pooluste kohal ja võivad laieneda ekvaatori suunas.
Osoon on keemiliselt aktiivne aine ja oksüdeerib paljusid aineid. Ta kahjustab elusorganisme, mõjudes söövitavalt ja ärritavalt.
Osoon on toiduainetetööstuses kasutusel kui hapendaja biotsiid, lõhna kontrollaine, vee, toidu ja karastusjookide steriliseerija.

Osoon on väga lühikese eluajaga gaas, kuid ultraviolettkiirguse mõjul tekib seda stratosfääris hapnikust pidevalt juurde.
Osoon on väga tugevalt oksüdeeriv ja kiirestilagunev aine . Osoonikiht ehk osonosfäär ümbritseb Maad 10-50 km kõrgusel.
Osoon on hapniku allotroopne vorm, mille molekul koosneb kolmest hapniku aatomist. Normaaltingimustel on osoon sinakas gaas.

Osooniaukude piirkonnas on tugev ultraviolettkiirgus, siis on seal ohtlik päevitada, eriti kevadel, kui atmosfäär on puhas ja läbipaistev.
Osooniaugud - Teadlastele on alati olnud mureks, kuidas peatada osooniaugu suurenemist. Osooniauk asub Antarktise kohal.
Osooni kontsentratsioon on seal lihtsalt kõrgem kui mujal: umbes üks sajast tuhandest osoonikihi molekulist on osooni molekul.

Osooniaugud - tekitavad peamiselt freoonid,NO2.külmikud ei tohiks toota freoone,vähendada aerosoolide kasutamist.
Osoon on hapniku allotroopne modifikatsioon O3. See tekib siis, kui hapnikust juhtida läbi elektrilahendus.
Osooni kihti on tekkinud augud freoonide laialdase kasutamisega, jõuab Maale nüüd rohkem ultravalgust kui varem.

Osoon – hapniku allotroopne modifikatsioon (O3), värvitu terava lõhnaga gaas, väga tugev oksüdeerija.
Osooniaugud – seda põhjustas stratosfääri saastumine osooni lagundavate freoonide ja lämmastikoksiididega.
Osooniaugud - alad, kus O3 kontsentratsioon on langenud väga madalale (Antarktika, Austraalia). O3 hävitajad

Osooniauguks nimetatakse piirkonda kus koguosooni paksus on alla 220DU (Antarktikas) ja alla 300DU (Arktikas).
Osoon on terava lõhnaga, sinaka värvusega gaas, mis laguneb kergesti ja on väga tugev oksüdeerija.
Osoon ehk trihapnik (O3) on hapniku allotroopne vorm, mille molekul koosneb kolmest hapniku aatomist.

Osoon – tekib siis suures koguses välis õhu eliktriliste/fotogeeniliste tulemustena äikese ajal.
Osoon on ohtlik isegi väikestes kogustes, põhjustades haigusi nagu krooniline bronhiit või astma.
Osooniauk – külmutusseadmetes kasutatakse erinevaid keemilisi aineid mida satu järjest rohkem õhku.

Osoon on keemiliselt aktiivne aine ja oksüdeerib paljusid aineid, normaaltingimustel sinakas gaas.
Osoon on tugevam oksüdeerija kui harilik hapnik; teemant suure kõvadusega, grafiit aga pehme.
Osooni kasutamisel on suhteliselt vähe kõrvalnähtusid, kuid leidub väga erinevaid arvamusi ja uuringuid.

Osoon – ta on atmosfääris juba olemas ning on oluline, sest kaitseb meid UV-kiirguse eest.
Osoon on hapniku teisend Koosneb kolmest aatomist Laguneb kergesti Ebastabiilne gaas
Osoon on gaas, mis neelab Päikese ultraviolettkiirgust ja kaitseb Maa elusolendeid.

Osoon on kaitsekiht mis kaitseb elusloodust ohtliku ultravioletkiirguste eest.
Osooniaugud on Arktikas tekkinud üle aasta ja seda alates 1981/1982 aasta, talvest.
Osoon on hapniku teisend, mis koosneb kolmest aatomist normaalse kahe asemel.

Osooniauk - osoonikihi oluline õhenemine stratosfääris, esinevad polaaraladel.
Osooniaugu tekkimises on põhiliselt süüdistatud inimeste poolt õhku paisatavaid freoone.
Osoon ehk trihapnik(O3) - sinakas, mürgine, terava lõhnaga gaas, laguneb.

Osoon on iseloomuliku terava lõhnaga sinakas, suhteliselt ebapüsiv gaas.
Osoon on kogu eluslooduse seisukohalt väga vastuoluline ja tähtis gaas.
Osoon on lõhnatu ja värvusetu, väga tugeva oksüdeerimisvõimega gaas.

Osoon on mürgine, ebameeldiva lõhnaga, atmosfääris harvaesinev gaas.
Osoon on kiirguslikult aktiivne ja kaitseb meid päikese kiirguse eest.
Osoon – O3 (tekib päikesekiirguse toimel atmosfääris) Tagajärjed

Osooniaugud – on piirkonnad stratosfääris, kus osoonikiht on hõrenenud.
Osooniauk on osoonikihi osa, milles osooni kontsentratsioon on vähenenud.
Osooniaugud on tekkinud pidevalt aastast 1979 ja on sellest ajast kasvanud.

Osoon on ohus. - Horisont, 1989, nr.1,lk. 3-7. Moran, J.M. , Morgan.
Osoon on omapärases vormis (kolmeaatomiliste molekulidena) hapnik.
Osoon on keemiliselt aktiivne aine ja oksüdeerib paljusid aineid.

Osoon on sinaka värvusega, iseloomuliku lõhnaga mürgine gaas.
Osooniaukudeks nimetatakse osoonikihi olulist õhenemist stratosfääris.
Osooni kontsentratsioon on seal umbes 10ppmv võrreldes 0,04 ppmv troposfääris.

Osoon on termodünaamiliselt ebapüsiv ning laguneb kiiresti:
Osoonaugud - Osoonikihi olulist hõrenemise kohta stratosfääris.
Osoon on väga tugevalt oksüdeeriv ja kiirestilagunev aine.

Osoon ehk trihapnik O3 Hapniku allotroopne modifikatsioon.
Osoon on lõhnav ning sa võid tunda seda pärast äikest.
Osooniauk on osoonikihi osa, milles osooni kontsentratsioon on

Osoon on kogu eluslooduse seisukohalt väga tähtis gaas.
Osooniauk - osoonikihi olulised hõrenemised stratosfääris.
Osooniaugud - osoonikihi oluline hõrenemine stratosfääris.

Osoon – O3 Normaaltingimustel on osoon sinakas gaas.
Osooniauk - osoonikihi oluline õhenemine stratosfääris
Osoon – kõrge keemilise aktiivsusega oksüdant.

Osoon on kolmest hapniku aatomist koosnev molekul.
Osooniauk - on katkend osoonikihis ehk päikeselaigud.
Osooni hulk on lühiajaliselt juba 30 - 40% alla normi.

Osoon on oma vähesusele vaatamata tähtis gaas.
Osooniauk - osoonikihi hõrenemine stratosfääris

Osoon on termodünaamiliselt ebastabiilne.
Osooni molekulis on ka kolmas, nõrgalt seotud aatom.

Osooni teke on suuresti tasakaaluline protsess.
Osooniauke on täheldatud ka poolustest eemal.
Osooniauk on osoonikihi oluline õhenemine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Osoon on terava lõhnaga, suuremas koguses mürgine, väheses koguses tervislik , nõrgalt sinaka tooniga, esineb õhkkonna ülemistes kihtides (tekid seal). Veel esinenb männimetsades, meres, pesu kuivatamisel tuule ja päikese käes.
Osoon on väga tugev oksüdeerija.

Osoon on ohtlik elusorganismidele.
Osoon on keemiliselt aktiivne.
Osoon on universaalne reagent.

Osoon o3 - tekib elektrilaenguga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Osoon on terava lõhnaga, suuremaskoguses mürgine, väheses koguses tervislik, esineb õhkkonna ülemistes kihtides, sammuti meres, männimetsades ja pesu kuivatamisel tuule ja päikse käes.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Osoon - neelab peaaegu täielikult päikese ultraviolett kiirguse->õhk soojeneb.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun