Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Osmoos – lahusti (nt vee) difusiooni läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures lahusti liigub madalama kontsentratsiooniga lahusest (vee puhul kõrgem veepotensiaal) lahusesse, kus on kõrgem lahustunud aine kontsentratsioon (vee puhul madalam veepotensiaal). Osmoos kontrollib vee jagunemist keha erinevate vedelikuruumide vahel.
Osmoos – Lahusti molekulide liikumine Kaltsium 0,04-2% (luudes, luukoes) Naatrium 0,02-0,03% Magneesium0,02-0,03% (klorofili koostises?) Raud 0,01-0,015% (hemoglobiin) Jood (kilpnäärme hormoonide sünteesiks) Fluor (hamba email)
Osmoos – lahusti ühesuunaline difusioon läbi poolläbilaskva membraani puhtast lahustist lahusesse või väiksema kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse (nähtus, kus solvent tungib läbi poolläbilaskva membraani kontsentreeritumasse lahusesse). Difusioon – soojusliikumisest tingitud iseeneslik aineosakeste liikumine kõrgema kontsentratsiooniga aladelt madalama kontsentratsiooniga aladele.

Osmoos – difusiooni erijuht, kus toimub lahusti molekulide liikumine läbi poolläbilaskva membraani madalama kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse kuni kontsentratsioonide võrdsutumiseni.
Osmoos – Lahusti molekulide difusioon läbi poolläbilaskva membraani lahustunud aine madalama kontsentratsiooniga keskkonnast kõrgema kontsentratsiooniga lahuse suunas.
Osmoos – lahusti difusioon poolläbilaskva membraani kaudu väiksema lahustunud aine konsentratsiooniga lahusest suurema lahustunud aine konsentratsiooniga lahusesse.

Osmoos - vee liikumine läbi poolläbilaskva membraani madalama konsentratsiooniga lahusest kõrgema konsentratsiooniga lahusesse Aktiivne transport- aineosakeste liikumine läbi rakumembraani, vajab lisaenergiat Füsioloogiline lahus- lahus, milles lahustunud ainete konsentratsioon on võrdne rakudesisese lahuse konsentratsiooniga
Osmoos on organismide veekasutuse olulisimaid tegureid: osmoosi teel rakkudesse tungiv vesi tekitab neis pinguloleku (turgori). Taimelehtede osmootne rõhk küünib 3 baarist (hügrofüütidel) 80 baarini (kserofüütidel). Loomade keharakkudes säilitavad osmootset rõhku erituselundid.
Osmoos – lahusti ühesuunaline difusioon läbi poolläbilaskva membraani puhtast lahustist lahusesse või väiksema kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse (nähtus, kus solvent tungib läbi poolläbilaskva membraani kontsentreeritumasse lahusesse).

Vote UP
-1
Vote DOWN
Osmoos –  lahusti molekulide difusioon läbi poolläbilaskva membraani madalama kontsentratsiooniga  keskkonnast kõrgema kontsentratsiooniga lahuse suunas.  Raku infovahetus väliskeskkonnaga: Retseptorvalgud seovad rakku ümbritsevast keskkonnast erinevaid molekule (nt hormoone) ja  vallandavad seejärel mitmesuguseid biokeemilisis reaktsioone, mille tulemusena muutub raku  sisetalitlus vastavalt väliskeskkonna muutustele.
Osmoos on lahusti (näiteks vee) difusioon läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures lahusti liigub madalama kontsentratsiooniga lahusest (vee puhul kõrgem veepotentsiaal) lahusesse, kus on kõrgem lahustunud aine kontsentratsioon (vee puhul madalam veepotentsiaal).
Osmoos on põhiline mehhanism, mis kontrollib vee jagunemist keha erinevate vedelikuruumide vahel (joon. 1.2.) Teiste sõnadega, vee liikumine rakku või rakust välja sõltub lahustunud ainete kontsentratsiooni muutumisest intra- ja ekstratsellulaarses ruumis.

Osmoos – lahusti molekulide liikumine läbi poolläbilaskva membraani, et vähendada lahustunud aine kontsentratsiooni teiselpool membraani ning seega võrdsustada kontsentratsioone mõlamal pool membraani.
Osmoos - lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalalt kõrgema suunas kuni tasakaalustumiseni. Peale transportvalkude on membraanis ka retseptorvalgud, mis osalevad infovahetuses väliskeskkonnaga.
Osmoos - lahusti toiduga,nende segu nimetatakse vitamiin F-iks. rinnapimas laktoos on vastsündinule oluline (monosid,aminohapp.lipiidid,nukleotiidid, liikumine poolläbilaskva membraani kaudu toitaine.

Osmoos on lahustimolekulide ühesuunaline difusioon läbi poolläbilaskva membraani puhtast lahustist lahusesse või väiksema kontsentratsiooniga lahusest suurema kontsentratsiooniga lahusesse.
Osmoos - lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalama kontsendratsiooniga lahusest kõrgema kontsendratsiooniga lahusesse veeni kantsendratsioonide võrdsustamiseni.energiat ei vaja.
Osmoos - lahusti molekulide liikumine läbi poolläbilaskva membraani kõrgema Nende ühendite osakesed võivad üksteise suhtes ümber paikneda, kuid nad kontsentratsiooniga lahuse suunas.

Osmoos - Lahusti (vee) molekulide liikumine läbi membraani madalama kontratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse kuni kontsentratsioonide võrdustumiseni.
Osmoos – lahusti molekulide ühesuunaline difusioon läbi poorse vaheseina RT Osmoosne rõhk on võrdeline lahuste temperatuuri ja kontsentratsiooniga P = ≈ RT ⋅ M V
Osmoos on lahusti (nt vee) ühesuunaline liikumine läbi poorsete materjalide madalama kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse.

Osmoos – lahusti ühesuunaline liikumine puhtast lahustist lahusesse (või lahjemast lahusest kontsentreeritumasse) läbi poolläbilaskva membraani.
Osmoos on lahusti difusioon läbi poolläbilaskva membraani kaudu, kus lahusti liigub madalama kontsentratsiooni keskkonnast kõrgema lahusti poole.
Osmoos – lahusti molekulide difusioon läbi poolläbi- laskva membraani lahustunud ainete madalamalt konsentratsioonilt kõrgema konsentratsiooni

Osmoos – vastupidi difusioonile suudavad poolläbipaistvat membraani läbida vaid vedeliku molekulid ja mitte selles lahustunud aineosakesed.
Osmoosi protsessides on lahusti difusiooni tulemuseks kahe omavahel poolläbilaskva membraani kaudu kokkupuutuva lahuse kontsentratsioonide ühtlustumine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Osmoos –  nt vesi • Difusioon – nt gaasid • Passiivtransport – org. happed, monosahh. • Aktiivtransport – vajalik energia, nt K ja Na • Taimeraku kestas olevate avade keskmine läbimõõt on 5nm, siit – 20 kDa • Plasmodesmides saavad liikuda molekulid, mis pole suuremad kui 800 Da

Osmoos – Lahusti ühesuunaline liikumine puhtast lahustist lahusesse vôi suurema kontsaga lahussesse läbi poolläbilaksva membraani.
Osmoos - lahusti liikumine läbi membraani, sellises suunas kus tema hulk on suurem. Membraani valkude abil-glc, Aminohap.
Osmoos on tingitud lahusti keemilise potentsiaali erinevusest puhtas lahustis ja lahuses püsival rõhul ja temperatuuril.

Osmoosiks nimetatakse lahusti (vee) liikumist läbi poolläbilaskva kile kangema (kõrgema kontesntratsiooniga) lahuse poole.
Osmoos - aine iseeneslik kandumine läbi poolläbilaskva membraani, mis eraldab kaht erineva kontsentratsiooniga lahust.
Osmoos - vee difusioon läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures vesi liigub lahusesse, kus on rohkem lahustunud ainet.

Osmoos – vee liikumine läbi membraani madalama kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse.
Osmoos - lahusti imbumine poolläbilaskva vaheseina kaudu lahusesse, kus lahustunud aine kontsentratsioon on suurem
Osmoos - lahusti molekulide liikumine läbi poolläbilaskva membraani kõrgema kontsentratsiooniga lahuse suunas.

Osmoos – lahusti difusioon läbi poolläbilaskva membraani Passiivseks transpordiks ei kuluta rakk energiat.
Osmoos - veemolekulide liikumine madalama konsentratsiooniga lahusest kõrgema konsentratsiooniga lahusesse.
Osmoos - lahusti liikumine poolläbilaskva toiduga,nende segu nimetatakse vitamiin F-iks. oluline toitaine.

Osmoos – lahusti liigub väiksema kontsentratsiooniga lahusest suurema kontsentratsiooniga lahusesse.
Osmoos on nähtus, kus solvent tungib läbi poolläbilaskva membraani kontsentreeritumasse lahusesse.
Osmoos - lahusti ühesuunaline liikumine läbi poolläbilaskva membraani puhtast lahustist lahusesse.

Osmoos - lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalamalt kõrgemale(vesi ja selle liikumine)
Osmoos – difusiooni erijuht, kus väiksema kontsentratsiooni suunas liigub läbi membraani vesi.
Osmoos on difusiooni erijuht, kus läbi poolläbilaskva membraani difundeeruvad lahusti molekulid.

Osmoos – aine liikumine madalama kontsentratsiooniga alalt kõrgema kontsentratsiooniga alale.
Osmoos on vee liikumine madalama kontsentratsiooniga alast suurema kontsentratsiooniga suunas.
Osmoos - aine difusiooni läbi poolläbilaskva membraani,mis eraldab kaht erisuguse kontsent.

Osmoos on iseeneslikult toimuv füüsikaline protsess, s.t. süsteem ei vaja selleks energiat
Osmoos - vedeliku liikumine läbi poolläbilaskva membraani lahjemast lahusest kangemasse
Osmoos – mehhanism, mis kontrollib vee jagunemist keha erinevate vedelikuruumide vahel.

Osmoos – lahusti ühesuunaline liikumine madalamalt osmooselt rõhult kõrgema suunas.
Osmoos on lahusti spontaanne üleminek lahustist lahusesse (või kahe erineva konts.
Osmoos on lahusti tungimine läbi poolläbilaskva membraani kontsentreeritumasse

Osmoos – lahusti molekulide ühesuunaline difusioon läbi poorse vaheseina.
Osmoos – ainete liikumine läbi poolläbilaskva membraani kõrgema konst.
Osmoos - veemolekulide liikumine kõrgema konsentratsioonida lahuse suunas.

Osmoos - kui vesi liigub läbi poolläbipaistva kile kangema lahuse poole.
Osmoos on vee liikumine läbi poolläbilaskva membraani difusiooni teel.
Osmoosi teel - vesi, gaasid (O2, CO2), etanool, teised väiksed molekulid.

Osmoosil on oluline koht loomade, taimede ja inimeste elutegevuses.
Osmoos on organismi veekasutuses üks olulisemaid protsesse.
Osmoos – lahusti liigub (lahjemalt kangema lahuse suunas)

Osmoos on vee rakkudesse sisenemise põhiline mehhanism.
Osmoos on organismide veekasutuse olulisemaid tegureid.
Osmoos on passiivse transpordi peamised võimalused.

Osmoos - lahustis molekulide liikumine ( K ja Na)
Osmoos - selle teel läbivad membraani vedelikud.
Osmoos – molekulide liikumine läbi membraani.

Osmoosiprobleem on oluline Läänemere elustiku jaoks.
Osmoos — anatoomia ja füsioloogia alused
Osmoos - molekulide liikumine läbi

Osmoos on aine ja energia vahetus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun