Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Org – “Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth” • www.ens.ee – “Sünnituse juhtimise juhend” • G.Abascal “Ja sünnib inimene” • I.Saarma jt “Pereks kasvamine” • Ü.Liivamägi “Loomulik sünnitus” • R.Linkberg jt.“Rasedusaegne võimlemine” • WHO – “Normaalne sünnitus – praktiline juhend” • “Imetamise füsioloogia, probleemid ja nende lahendamine”
Org - kontoritöö tarkvara pakett 3) VLC – programm meediaesitlemiseks Postkaardi tarkvara näited: 1) JPEGView – programm pildivaatluseks 2) Ancient Domains of Mystery - arvutimäng 3) Dual Module Player – programm muusikaesitlemiseks Reklaamtarkvara näited: 1) DivX – programm meediaesitlemiseks 2) Kazaa – programm andmejagamiseks 3) Messenger Plus! Live – programm suhtlemiseks
Org - i loomisega avaldatavt mõju tootmisele liigitatakse 1)Org-line inimeste otstarbekas rakendamine ühise eesmärgi, tööjaotuse, tegevuste ja toimingute kooskõlastamise teel 2) aineline raha, teabe seadmete materjalide ja muu ressurside parem kasutamine 3) vaimne soost vanusest haridusest mõtteviisist ja muudest faktoritest tingitud eripärasuste ära kasutamine.

Org - i ja juhtimisteooria-sisuks on seisukohadja järeldused selle kohta mis on määrav ja millest tuleb lähtuda et org ja juhtimine oleksid tõhusad ning täidaksid oma ülesandeid hästi.Õppiorg. org-liste uuenduste läbiviimine eeldab org-i liikmetelt uute oskuste omandamist hoiakute ja käitumisviiside muutmist.
Org - Katri Kalda Rändetakistuste ja kalapääsude mõju kaladele Bakalaureusetöö Tartu 2009 - Nikolai Laanetu loengu materjalid - E.Pihu Meie kalad olelusvõitluses - E.Pihu, A. Turovski Eesti mageveekalad - VirumaaTeataja 26.10.07 www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?id=97 - www.envir.ee
Org - i tegutsemistingimused (keskkonna usaldatavus, majanduslik olukord) Isiklikud teemad (koolitus, palgasüsteem, sotisaaltoetused, töökaitse ja –tervishoid) Sotsiaalsed teemad (personali harrastused, vaba aeg)

Org - i eetika kujundamisel ning juhtimiskultuuri arendamisel tuleb arvestada mitmete asjaoludega: • Pidev teavitamine oodatavast eetiliset suhtumisest ja käitumusest ning selle demonstreerimine juhtkonna poolt.
Org – Wikipedia http://bio.edu.ee – Bio www.tartupuukool.ee – Tartu puukool http://www.google.ee – Google-i otsingumootor „Puude ja põõsaste määraja“ Jean – Denis Godet „Eneke nr.2“
Org - lise suhtlemise põhivaldkondadeks on: 1) Suhtlemis kanalitses moodustuvad suhtlemis võrgud 2) ametlikud ja mitteametlikud suhtlemis kanalid 3) suhtlemise suund, alla, ülesse või kõrvale.

Org - i kultuuri kujunemise määravad: asutajate väärtushinnangud, suhtumised tippjuhtide ja liidrite mõju töötajate üksteisele edastatavad kogemused ja teave org-is toimimise tavadest
Org on ala, mis on ümbritsetud kõrgemate aladega, ehkki mitte alati igast küljest, sest tihti voolab läbi oru jõgi või oja. Orgude teke ongi tavaliselt jõgede erosiooni tulemus.
Org - i loomise ning talitamise peamine mõte on saavutada ühiselt tegutsedes rohkem väiksemate jõupingutustega rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes.

Org - I PÕHILISED KOOSTISOSAD: 1)töötajad 2) eesmärk millest tulenevad tegevused 3) siseehitus 4)varad. Iga muutus ühes osas mõjutab teisi osi.ORG-I ISELOOM: 1) võimule
Org on üle 25km lai. Enamasti on jõgi kolmveerand kuni poolteist kilomeetrit lai. New Orleansi kohal 2,5 km ja sügavus seal 15-30m. Alamjooksul on jõgi väga looklev.
Org - ´´History of marketing´´ ) (¨MARKETING - turg,toode,tarbija¨- Ann Vihalem) (¨Turunduse alused I¨ Tõnu Mauring) (Kotler, ´´P. Kotleri turundus´´)

Org - is võib kasutada erinevaid struktuure, strateegiaid, protseduure, et tagada org-i tegevuse kooskõla: 1. ühiskonna õiguslike ja normatiivsete reeglitega.
Org - i käekäiku aitab kõige paremini iseloomustada tema arengutsükkel, see on ilmingute, toimingute ja menetluste korduv ring ning arengu tase antud hetkel.
Org - i mikrokeskkond sisaldab: 1) kliente – isikud ja org-d, kes ostavad pakutavat toodet (teenust), 2) partnereid – isikud ja org-d, kellega on lepingul.

Org - i skeeme jagatakse 1) üldskeem-koostatakse kogu ettevõtte kohta ning selles on näha peamised ametikohad ja allüksused 2)põhilised allüksuste
Org - E.Pihu Meie kalad olelusvõitluses - E.Pihu, A. Turovski Eesti mageveekalad www.loodusajakiri.ee Kalastaja käsiraamat” Valgus 1971, Tallinn
Org - i finantsaruanne Org-i kirjeldus Sotsiaalse vastutuse põhimõtted Meeskonna rahastamise põhimõtted Org-i poliitika Töötajate esiletoomine

Org on hetkel suurim käimasolev vaba tarkvara projekt; selle arendust koordineerib maailma üks juhtivaid IT-suurettevõtteid Sun Microsystems.
Org - i tegutsemise eetiline ja moraalne raamistik, näitavad töötajatele ja partneritele org-i „iseloomu“ – motiive ja kavatsusi.
Org - i missiooni ja eesmärkide kohandamine vastavalt tingimustele (analüüsi tulemustele) ja vajadusel strateegiate ümbersõnastamine.

Org - i (ECSC, EEC ja Euratom) kohale luua ka katusorganisatsioon – Euroopa Ühendus (EC). 70’ aastatel toimus EC esimene laienemine.
Org - s, kuna ta väljendab juhtkonna suhtumist ja teadmisi sisekontrolli süsteemi olemusest ja tähtsusest org-s. 2. Riskide hindamine.
Org - vigade teke DNA-s, jääkainete ladestumine org, kaitsesüs nõrgenemine, elutähtsate rakkude hukkumine, väheneb veehulk.

Org - i puudutavad teemad (tooted ja turundus, osakondade tutvustus, väärtused, tulevikusuunad, lood juhtidest ja nendelt)
Org - ga analoogses valdkonnas ja kellega konkureeri- takse klientide pärast, 4) muid huvigruppe – org-i tegevust mõjut.
Org - JA JUHTIMINE Org-on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud terviklikult korraldatud ühendus.

Org - i ülesehituse osa, mis koosneb org-i eesmärke vahetult taotlevatest (põhitegevuse) ametikohtades ja allüksustest.
Org - st erimeelne konglomeraat, oli erinevaid vaateid, kõigi väidetega polemiseerides sai Lenin kiiresti tuntuks.
Org - i suhtlemine on ettevõtte või asutuse eripaigus ja rühmitustes olevate inimeste omavaheline teabe vahetus.

Org – eng – international law – oceans and the law of the sea saab vaadata, kes on liitunud konventsiooniga.
Org - i käekäiku ilmestab tema eluiga millele avaldavad mõju tema vanus, suurus ja kriisikäsitlemise võime.
Org - i näol on olemas keskkond mis tagab inimestele majandusliku sotsiaalse ja psühholoogilse kindlustatuse.

Org - ni eri osade talitluse koordineerimine tegevusalade järgi 3. Ametikohtade aruandekohustuse määramine
Org - i arengutsükkel mõjutab vahetult kõiki põhilisi org-i siseseid tegevusi, toiminguid menetlusi.
Org on inimrühm, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.

Org - s vajatakse muutusi siis, kui selle liikmed on orienteeritud rohkem minevikule kui tulevikule.
Org - *i P\y,[ 0r-.,te-Qr"" 4.F\<,\t, FLi ( p*^"*"-"e- - a-!*tivs.i*- \ a'^Ai-"f *a"* l'\ "f' = Ls"
Org - i ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamisteede ja abinõude kindlaks määramine.

Org - i eesmärke vahetult taotlevatest (põhitegevuse) ametikohtadest ja allüksustest.
Org – international Tribunal for the law of the sea – proceadings – list of cases
Org – kunstiteosed ja informatsioon  www.google.ee – kuntsiteosed  Inimene.

Org - i kõige suurem vara väärtus ja jõud peitub temasse kuuluvatest inimestest.
Org – eesti ja inglise keelne www.miksike.com www.polarbearsinternational.org
Org - is tuleb eristada kindlasti põhitegevuse ja tugiteenistuste valdkondi.

Org - i imago loovad sihtgrupid, kuid see ei peegelda org-i kõiki omadusi.
Org - ni väliskeskkond: • Tooraine, seadmed ja personal, ning tarbijad.
Org - Mitmesuguse suuruse ja enamasti pikliku kujuga negatiivne pinnavorm.

Org - nid osalevad olelusvõitlustes ja tuleb olla elujõuline, muutuv ja
Org - i tuleb vaadelda vahendina mida kasutatakse millegi saavutamiseks.
Org - i suurusest sõltub tema käitumine ja funktsioon ökosüsteemis.

Org - i ressursside (materiaalsete, rahaliste, tööjõu jm) analüüs.
Org - iga saab avada ka Microsoft Wordi ja Exceli faile ja vastupidi.
Org - S KVALITEEDI PLANEERIMISEGA SEONDUVAD PÕHIMÕTTED JA TEGEVUSED

Org - st. Edukuse mõõdupuuks ei ole enam üksnes org. tippu jõudm.
Org - i missiooni, eesmärkide ja strateegiate kindlaks määramine.
Org - I PROTSESSIDE HALDAMISEGA SEONDUVAD PÕHIMÕTTED JA TEGEVUSED

Org - direktiiv võimaldab omistada väärtusi aadressiloendurile.
Org - v2/wiki.phtml?title=Alam- Pedja_looduskaitseala&frame=body
Org - is on OpenOffice Writer, Calc, Base, Impress, Draw ja Math.

Org on võrgustik rohkem kui kolme miljoni internetiaktivistiga.
Org - i siseseid protsesse ja ühendab need ühtseks tervikuks.
Org - i väliskeskkond − jaguneb mikro- ja makrokeskkonnaks.

Org on saadaval internetis tasuta ,kui MS Office on tasuline.
Org - i,mis võivad koguneda arteriseintele ja põhj trombe.
Org - s on slegesti välja kujunenud hierarhiline struktuur.

Org - ga. Programmisisesed aknad on MS Wordil küljepaanid.
Org - i. Oskusl tutvust. on üheks mõjutamise võtteks.
Org - n hoiab neid dokumente alles oma tegevuse lõpuni.

Org - http://en.wikipedia.org/wiki/Endospore (22.11.14)
Org - i suurenemisega kaasneb võimu jaotamise vajadus.
Org – International SalonSpa Business Network (ISBN)

Org - le; 5) toetajad – isikud, kes loovad konkr.
Org - d jäid ühendamata ja ka kõik muu tegemata.
Org - n otsima uusi eesmärke, et edasi toimida.

Org - i controllingusüsteem integreerib plan.
Org – piklikud laiapõhjalised pinnavormid.
Org - i tegevus imago (e kuvandi) kujunemisel

Org - le olulised sihtrühmad ja auditoorium
Org - s erinevatel ametikohtadel töötanud.
Org - i makrokeskkond sisaldab org-i teguts.

Org - s. Palgagruppide ja -astmete määram.
Org - ni suurimad varad on peidus inimeste
Org - i abi järgmiseks avaneb OpenOffice.

Org on pikk ja kitsas, põhjas on jõgi.
Org - i tähtsaim ÜL on anda tulemusi.
Org - Teine maailmasõda, Adolf Hitler

Org - i igapäevases tegevuses kombin.
Org - i siseseid protsesse ja ühend.
Org on tasuta kontoritarkvarapakett.

Org – punase risti kodulehekülg
Org - i sooritust, rollid grupis.
Org - s. 3. Kontrolli tegevused.

Org - le ja muudab org-i paindl.
Org - Black-tailed prairie dogTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun