Sõnu seletav sõnaraamat

Ooper – itaalia 17. saj, eelkäijad: antiik kreeka amfiteater, rändmuusikute etendused, aadelkonna etendused, vana kreeka tragöödia, ühendab: muusika, tants, kirjandus, arhitektuur, näitekunst, heliloojad: giuseppe verdi – rigoletto ja othello, georges bizet – carmen, eevald aav – vikerlased, eiki sven tüür – wallenberg, richard wagner – lendav hollandlane, ooperid praegu: rigoletto, tosca, padaemand, wallenberg, pärlipüüdjad.
Ooper on alati olnud kalleim muusika- ja teatrižanr, seepärast oli see kuni 18. sajandi alguseni valdavalt seotud õukonnapidustustega. Euroopa suurimad muusikakeskused võisid endale lubada avalikke ooperiteatreid, ent needki tegutsesid peamiselt kõrgaadli rahalisel toel ning vastasid selle kunstimaitsele. Seepärast peegelduvad 18. sajandi keskel ooperis toimunud stiilimurrangus ka valgustussajandi sotsiaalsed suundumused.
Ooper - ballett (opéra-ballet) „Galantsed indialasedd“ (Les Indes galantes), Pariis 1735 Pealkirjast: otseselt võiks seda mõista kui Indiat ja Lõuna-Ameerikat (kus elavad indiaanlased), aga Rameau ajal tähistati sõnaga „India“ sageli kõike Euroopa-välist. I v. tegevus toimub Türgis ja näitab, kui suuremeelne valitseja on Osman, lubades daamil, kes talle meeldib, lahkuda.

Ooperitest tundud on veel „Padaemand“, „Jolanthe“, „Orleansi neitsi“, „Mazepa“. Balletid „Luikede järv“, „Uinuv kaunitar“, „Pähklipureja“. Teosed klaverile „Mälestusi Haapsalust“, „Aastaajad“ – mis sisaldab iga kuu kohta eraldi pala ehk 12 karakterpala. Samuti kirjutas klaverile ka lastele lugusid „Laste album“, mis koosneb 24 kergest palakesest.
Ooper on muusikaline lavateos, mis ühendab endas paljusid kunstiliike : kirjandus (süžee), näitekunst, kujutav kunst ( lavadekoratsioonid, kostüümid ), tants, muusika jne. Olenevalt sisust võivad ooperid olla koomilised, lüürilised, ajaloolised, muinasjutulised, traagilised jne. Libreto – ooperi tekst, mille alusel lavastaja asub partituuri järgides lavastust looma.
Ooperil on mitmeid eeskujusid: 1. vanakreeka tragöödia 2. keskaja kiriku missa e. liturgiline draama piibliaineliste jutustustega, kus kõnelused väljendusid muusikaga 3. muusikaliste stseenide ja pantomiimiga renessansiaegsed koolinäidendid ja õukonnaetendused, eriti sajandilõpu Firenzes, kus kasutati toretsevaid kostüüme ja dekoratsioone, samuti lavatehnikat.

Ooperid – „Almira“ ja „Nero“. II Weimar(1708-1717) II Itaalia ja Hannover (1706-1712) 1708. sai Bachist Weimari hertsogi Roomas ja Napolis puutus ta kokku õukonnaorganist ja Corelli ja Scarlattiga, kes teda kammermuusik, kus puutus kokku muusikaliselt tugevalt mõjutasid F. Couperini ja A. Vivaldi teostega ning aitasid kaasa ka ta karjäärile.
Ooperi tekkimine - eelkäijateks dramaatilised mängud muusikaga: müsteeriumid, piiblinäidendid, laulumängud, intermeediumid(lõbusad vahemängud draamades, enamasti muusikaga)madrigalikomöödiad, õukonnaballett Prantsusmaal, maskiteater Inglismaal. Bardi ja Corsi aadliresidentsides Firenzes vesteldakse 1580.a. antiikkunsti taassünni võimalusest.
Ooper – Conradin Kreutzeri "??maja Granadas" ja 1922. aastal esimene ballett – L?o Delibes'i "Copp?lia".Esimese eesti ooperi – Evald Aava "Vikerlased" – esmaettekanne Estonias oli 1928. aastal ning esimene eesti balett – Eduard Tubina "Kratt" j?udis lavale 1944. aastal.1944. aasta Tallinna pommitamises h?vis Estonia teatri hoone.

Ooper – helilooja, libretist, libreto – ooperi tekst, lavastaja, avamäng – vaatuseks, piltideks, stseenideks, intermezzod – vahemängud, lauljad – primadonna – esimene naine, aaria – soololaul, retsitatiiv – kõnelaul, ansambel – duett, trio, kvartett, koor, dirigent, ballettirühm Metropolitan ja La Scala.
Ooperiks on Tõnu Kõrvitsa ooper kahes vaatuses “Liblikas”. „Liblikas“ on tellitud Estonia maja 100. aastapäeva tähistamiseks septembris 2013. Maailmaesietendus oli 13.septembril 2013. Enne ooperisse minekut olin väga elevil, kuna läksin esimest korda siiski pealinna kindla eesmärgiga vaatama nii tähtsat ooperit.
Ooper on muusikaline lavateos, mis ühendab endas paljusid kunstiliike - kirjandus (süžee), näitekunst, kujutav kunst ( lavadekoratsioonid, kostüümid ), tants, muusika jne. Olenevalt sisust võivad ooperid olla koomilised, lüürilised, ajaloolised, muinasjutulised, traagilised jne. Tänu renessansile sündis ka ooper.

Ooperid - „Hispaania tund“, „Laps ja võlumaailm“. Balletid- „Daphins ja Chloö“, „Boolero“. Klaveriteosed-„Couperini haud“, „Öine Gaspard“. Vokaalsümfoonilised teosed-„Šeherezade“. 5. Maurice Ravel üks looming „Boolero“ ? kirjutamise mõtte andis Vene balleti baleriin - Ida Rubinstein.
Ooper on Evald Aava (1900-1939) “Vikerlased”, mille esietendus toimus “Estonia” teatris 1928.aastal. 1929.a. ilmus “Estonias” lavale Artur Lemba “Kalmuneid”, aasta hiljem tema “Armastus ja surm” ning 1933.a. “Elga”. 1935.a. korraldati “Estonias” ooperite konkurss, kuhu laekus 6 lavateost.
Ooperimaja on avati uuesti 7. detsembril 2004 ,oli dirigent Riccardo Muti , oma , ooperiga , mis eisnes kuiaLa Scala avati esmakordselt 1778. Piletite ülepingutatud hinnaks oli kuni 2000 € . Renoveerimise maksumus oli üle 61 miljonieuro ja oli eelarve puudujääk, mis ooperimaja ületas 2006. Peamised Dirigendid.

Ooper on muusikadraama, kus kõik kunstiliigid moodustavad terviku ning milles on loobutud üksteisele järgnevate numbrite esitamisest — muusika ja lavategevus peavad arenema katkematult. Wagner kirjutas oma ooperilibretod ise, võttes enamasti aluseks Skandinaavia ja Germaanile omaseid legende ning müüte.
Ooper on alati olnud kalleim muusika- ja teatrižanr, seepärast oli see kuni 18. sajandi alguseni valdavalt seotud õukonnapidustustega. Euroopa suurimad muusikakeskused võisid endale lubada avalikke ooperiteatreid, ent needki tegutsesid peamiselt kõrgaadli rahalisel toel ning vastasid selle kunstimaitsele.
Ooper avamäng – Nümbergi meisterlauljad Ooper Lendav Hollandlane – Daland aaria Ooper Tristia ja Isolde – Aaria- Leebelt ja vaikselt Ooper Nümberg meisterlauljad – Eva ja Hansu duett Ooper Tannhöuser aaria Elisabeth Ooper Sifrid aaria Ooper Danhöuser Palverändurite koor

Ooper on muusikaline lavateos, mis ühendab endas paljusid kunstiliike (tantsu, muusikat, näitlemist, kirjandust, kunsti-dekoratsioonid, lavakujundus). Ooperi teksti, mille alusel lavastaja loob lavastuse, nimetatakse libretoks (it. k. raamatuke). Ooper algab avamänguga.
Ooper on kunsti vorm, kus lauljad ja muusikud esitavad dramaatilise teose, kus nad kombineerivad teksti ja muusika, teatrilises vormis/sättes. Ooper koosenb Avamängust, vaatustest, vaatus koosenb aariatest, retsitatiividest ja siis on ka veel instrumentaalosad.
Ooper on muusikaline ____________.See ühendab endas paljusid kunstiliike:__________, __________,_________________,_________ja___________.Ooperis kõnelemise asemel ___ _______.Ooperi muusika on lahutamatult seotud_________, mis on teose sõnaliseks aluseks.

Ooper on särav, tegevusterohke, efektsem ja teatraalsem kui “Lendav Hollandlane”. Tannhäuser on ühelt poolt mässaja, kes ei tunnista reegleid, silmakirjalikkust; teiselt poolt elumõnude nautija, kellele saab saatuslikuks eetika reeglite eiramine.
Ooper - jacopo peri ,, daphne´´.Essa suurhelilooja oli claudio monteverdi(orpheus).1637 avati Veneetsias essa avalik ooperiteater- teatro san cassiano .veneetsia ooper-ajaloolise sisuga,palju tegelasi,suurejoonelised dekoratsioonid ja lavaefektid.
Ooper on alati olnud kalleim muusika- ja teatrižanr, seepärast jäi ta kuni 18.sajandi alguseni valdavalt seotuks õukonnapidustustega. Sajandi algul valitses Euroopas, välja arvatud Prantsusmaa, itaalia tõsine ooper, opera seria.

Ooper on kirjutatud aastal 1919 ja selle libreto põhineb Carlo Gozzi näidendil"Armastus kolme apelsini vastu". Libreto on kohandatud Prokofjevi ja Vera Janacopoulose poolt Gozzi näidendist, mille tõlkis Vsevolod Meyerhold.
Ooperi libreto on kirjutanud Fransesco Maria Piave ning see siis põhineb Victor Hugo näidendil ,,Leroi s'amuse''. Ooperi esiettekanne toimus Veneetsias 11.märtsil 1851. Tegevus toimus 16. sajandil Mantuas ning selle lähiümbruses.
Ooper – itaalia 17. saj, eelkäijad: antiik kreeka amfiteater, rändmuusikute etendused, aadelkonna etendused, vana kreeka tragöödia, ühendab: muusika, tants, kirjandus, arhitektuur, näitekunst, heliloojad: giuseppe

Ooperid on ooperimuusika ajaloos auväärsel kohal ja pole tänapäevalgi teatrite repertuaarist täiesti kadunud, ei kujuta nad endast siiski igihaljaid teoseid, vaid ennekõike ooperiajaloo kuulsusrikkaid tähiseid.
Ooperid – "Nibelungide sõrmus",“Reini kuld”, “Valküürid”, “Siegfried”, “Jumalate hukk”“Lendav hollandlane”, “Tannhäuser”,“Lohengrin”’,“Tristan ja Isolde”,“Parsifal”
Ooperite laulmisstiiliks on kõnelähedane laulev deklamatsioon ehk retsitatiiv, mida saatis peamiselt vaid paljude erinevate harmooniapillidega basso continio rühm (1). Oluline komponent nende tööde juures oli retsitatiiv.

Ooperilaval on inimesed otse rahva hulgast (vabrikust, külast, härjavõitlusareenilt). Tegevuskoht Hispaania. Sellel värvikal taustal hargneb mustlasneiu Carmeni ja talupoisist seersandi Jose armastuse lugu.
Ooper on traagilise sisuga Alban Berg ei jõudnud enne oma surma ooperit lõpetada 1937. aastal jõudis lavale kahevaatluselisena 1974. aastal orkestreeriti Bergi märkuste põhjal ka viimane vaatlus
Ooper on   küllastunud   kirglikust   dramatismist,   energiast,   eredatest  muusikalistest kontrastidest ja vastandamistest, mis nõudsid lauljalt kõrget meisterlikkust.

Ooper – 19 sajand oli ooperi ajastu Franz Schubert 1797 – 1828 • Tema loomingust korraldati ta enda eluajal üksainus avalik konsert, mis toimus mõned kuud enne ta surma.
Ooperimaja on kaetud valge travertiiniga ja sellel fassaadiks on viis kaart. Teatrisse mahub umbes 4000 vaatajat erinevatele tasanditele. Lava on 16 meetrit lai ja 16 meetrit kõrge.
Ooperid on kirjutatud konkreetsele teatrile: - Opera seria - Opera buffa - Tragedia lyrique - Opera comique b) Operett – koomilise sisuga lihtne muusikaline teos.

Ooper - eelkäijateks olid vanakreeka tragöödiad, keskaegsed liturgilised draamad ja müsteeriumid, renessansiaegsed õukonnaetendused ja madrigalikomöödiad.
Ooperist on tuntumad „Oberto“ „Kuningas üheks tunniks“ „Nabucco“ „Lombardlased“ „Ernani“ „Attila“ „MacBeth“ ja veel terve persetäis.
Ooper 3 - s vaatuses Frank Wedekindi tragöödiate „Maavaim“ ja Pandora laegas“ ning monstrumtragöödia „Lulu“ järgi (Libreto kirjutas Berg ise).

Ooperitest tuntuim on „Tormide rand“. Lisaks: „Püha järv,“ „Tule ristsed“. Koomilised ooperid nt „Käsikäes“ ja „Kosilased Mulgimaalt“.
Ooperi kujunemine - ooper kujunes välja keskaegsetest tragöödiatest ja õukonnapalletist, kus mõlemas oli laulul tähtis koht ning edasi anti mingi lugu.
Ooper – tavaliselt ajaloolise või mütoloogilise sisuga, seal oli palju tegelasi, koori ja balletti aga vähe ning ka orkester oli väike.

Ooperlik - sümfoonilise printsiibi nukuteaterlike joontega: nukkude maailm kujutab endast inimelu - lootuse, kannatuse ja võitude allegooriat.
Ooper - muusikaline lavateos, kus tegevus antakse edasi orkestri saatel lauldes ja näideldes. Tekkis Itaalias 16. ja 17. sajandi vahetusel.
Ooper – lavateos, mis põhineb teksti, vokaal- ja instrumentaalmuusiak, näite- ja kujutava kunsti (sageli ka koreograafia) ühendusel.

Ooperilaulus - aarias Aariale eelneb jutustav kõnelaul- retsitatiiv Mitme tegelase üheaegne laul- ansambel- meenutab vestlust, kus küsitakse,
Ooper on muusikaline lavateos, mis ühendab endas paljusid kunstiliike: kirjandust, näitekunsti, kujutavat kunsti, tantsu ja muusikat.
Ooper on muusikaline lavateos, mis ühendab endas mitut kunstiliiki: kirjandust, muusikat, näitekunsti, kujutatavat kunsti ja tantsu.

Ooperi harmoonia on julge ja koloriitne, orkestripartii särav ja väljenduslik, meenutades oma kerguse ja vaimuteravusega Mozartit ja Rossinit.
Ooperi keskpunkt on III vaatus ja Orpheuse monoloog (pöördumine Charoni poole) „Possente spirto“, mis ühtlasi on ka laulukunsti ülistus.
Ooper – muusikaline lavateos, mis põhineb teksti, vokaal- ja instrumentaalmuusika ning näite- ja kujutava kunsti sünteesil.

Ooperilaval on inimesed otse rahva hulgast - vabrikust, külast, mustlaslaagrist, salakaubavedajate keskelt, härjavõitluse areenilt.
Ooper –  lavateos, milles on ühendatud vokaal­ ja eriinstrumentaalmuusika, kirjandus, näite­ ja kujutav kunst
Ooper on koostatud Luigi Illica ja Giuseppe Giacosa libreto Henri Murgeri romaani „Scènes de la vie de bohème“ ainetel.

Ooper on säilinud tänu Mederi auahnele soovile viia see Rootsi kuningakotta ning küllap ka teha selle toel karjääri.
Ooper on loodud koomilise ooperi traditsioone järgides, kuid mitte ainult - lõbus, kuid täis sügavaid eluprobleeme.
Ooperi tekkimine on näide sellest, kuidas midagi vana elustada püüdes (antud juhul antiiktragöödiat) jõutakse millegi uueni.

Ooperikäsitlus – esineb nii neoklassitsistlikke elemente kui mõningates teostes ka Bergi ning itaalia ooperi (Puccini) mõju.
Ooper – tema ooperid nagu ka sümfooniad on dramaatilise põhikarakteriga ja rajanevad psühholoogilisel konfliktil.
Ooper on muusikaline lavateos, kus tegelased oma mõtteid ja tundeid väljendavad lauldes sümfoonia orkestri saatel.

Ooper on lavateos solistidele, koorile ja orkestrile, koosneb vaatustest, mis jagunevad piltideks, need stseenideks.
Ooper on Eevald Aava(190-1929) „Vikerlased“, mille esiettekanne toimus „ Estonia“ teatris juba 1928 aastal.
Ooper ise on segu pingeliseslt psühholoogilisest draamast ja melodraamast, mustast komöödiast ja dukomentaalfilmist.

Ooperireform – rohke sõnalisel väljendusel, laulja peab laulma seda mis kästakse, avamäng peab olema seotud sisuga.
Ooper - muusikaline lavateos, mis ühendab endas mitut kunstiliiki: kirjandust(süzeed), muusikat, näitekunsti.
Ooperi kujunemine - lavateos,mis ühendab endas muusika,näitemängu,kujutava kunsti ,sõnakunsti,luule,proosa,arhitektuuri.

Ooper - Lavateos, milles on ühendatud vokaal-ja instrumentaalmuusika, kirjandus, näitekunst ja kujutav kunst.
Ooper – klassikaline, rangete reeglitega, aaria – väljendab tundeid, retsitatiiv – viib tegevust edasi;
Ooperi keskpunktiks on siiski Violetta roll, noorte sopranite lauljameisterlikkuse proovikivi, kogenud staaride leivanumber.

Ooperi jagunemine - ühendab endas mitut kunstiliiki: kirjandus(süžee, muusika, näitekunst, kujutatav kunst ja tants.
Ooper on kirjutatud heliloojale väga raskel perioodil, mil ta kaotas mõne aastaga oma kaks last ja naise.
Ooper - muusikaline lavateos,kogu tekst esitatakse lauldes,ooperiteater.laulu saadab instrumentaal muusika.

Ooperi aluseks on 18. sajandi lõpupoole kirjaniku Lenzi näidend (1776), mis aga alles 1863. aastal lavale jõudis.
Ooperid on meloodiarikkad,hääl valitseb orkestri üle,kulminatsiooniks on suured ansambli ja kooristseenid.
Ooperid – „Rigoletto“, „Trubaduur“, „Traviata“, „Maskiball“, „Don Carlos“ ja „Aida“

Ooper on lavateos, mille tegelased väljendavad oma tundeid ja mõtteid lauldes sümfooniaorkestri saatel.
Ooper – tekkis itaalias 16-17 sajandi vahetusel ja on muusikaline lavateos, kus kogu libretot lauldakse
Ooper - lavaline teos, kus tegevust ja tundeid antakse edasi muusika, laulu ja lavalise liikumise abil.

Ooperi muusikas on palju virtuoosseid aariaid, tõsist ooperit parodeerivaid retsitatiive ning efektseid duette.
Ooper on kahe vaatuseline, pühendatud Prantsuse revolutsioonile ja Bastille vangla vallutamisele.
Ooper – muusikaline lavateos, kus tegevus antakse edasi orkestri saatel lauldes ja näideldes.

Ooper on lüürilise põhikarakteriga. Sellesse ooperisse valas helilooja oma tunded ja hinge.
Ooper - Operett Ooper on muusikaline lavateos, milles enamasti esitatakse kogu tekst lauldes.
Ooperietendus on väga kulukas, siis said seda endale lubada vaid vähesed õukonnad ja neidki harva.

Ooperietendusele on muusika teinud Rein Rannap, kuuldavasti on tegemist kerge ning klassikalise rokiga.
Ooper - muusikaline lavateos, milles on ühendatud laulmine, instrumentaalmuusika, näite-,
Ooper - orkestri, koori, solistide osalusega muusikalavastus, kus sisu edestatakse lauldes.

Ooper on selgelt liigendatud, selleks aitavad kaasa madrigalistiilis, tantsulised koorid.
Ooper on neljas vaatluses, tegevus toimub XVI sajandil Mantua linnas ja selle ümbruses.
Ooper on kindlasti sel juhul ainult õnnestunud, kui suudame elada kaasa näitlejatele.

Ooperid - “Nabucco” , “Attila” , “Rigoletto” , “Traviata” , “Othello”
Ooperid - „Julius Caesar“, „Xerxes“ Oratooriumid – „Messias“, „Simson“
Ooperikoreograafia on üsna tänamatu valdkond, sest muu olulise kõrval jääb see sageli tähele.

Ooper - Ooperi sünd 1600. aasta paiku mõjutas oluliselt järgneva sajandi muusikat.
Ooper on särav, tegevusterohke, efektsem ja teatraalsem kui “Lendav Hollandlane”
Ooperi vokaaltehnikat on kolme sorti: tavaline ooperi vokaal, shönbergi kõnelaul ja tavaline kõne.

Ooper – lavateos, milles on ühendatud vokaal- ja instrumentaalmuusika, kirjandus,
Ooperiteater on Viini peaaegu kõige tähtsam ehitis, see on linna hing ja emotsionaalne
Ooper on muusikaline lavateos, milles enamasti esitatakse kogu tegevus lauldes.

Ooper on kunstiteos: Wagner kõrgendas, ülendas ooperi kunstiteose aujärjeni.
Ooper on lavaline suurvorm orkestrile, koorile, tantsijatele, solistidele.
Ooper - eelkäijad olid vanakreeka tragöödiad,madrigalikomöödiad. Essa

Ooper on muusikaline lavateos, kus esitatakse enamasti kogu tekst lauldes.
Ooper - muusikaline lavateos psühholoogia - hingelaad, hingeelu; teadus,

Ooper - lavateos, milles on Fühendatud vokaal ja instrumentaal muusika.
Ooperi muusika on lahutamatult seotud süžeega, mison teose sõnaliseks aluseks.
Ooper on pingeline, tihe ja ülesehituslikule perspektiivile allutatud.

Ooperi eelkäijaks on mitmesugused, vaimuliku sisuga renessansiajastu müsteeriumid.
Ooperietendus on väga kulukas, said seda endale lubada vähesed õukonnad.
Ooper - kuna seda oli võimalik laiematele massidele selgeks teha.

Ooper - klassikaline, rangelt reglementeeritud muusikateatri žanr
Ooper - oratoorium: „Kuningas Oidipus“ ehk „Oidipus-Rex“
Ooperi dirigendid on Vello Pähn ja Risto Joost, lavastajaks Peeter Jalakas.

Ooper – muusikaline lavateos, milles esitatakse tekst lauldes
Ooper – muusikaline lavateos, terve tekst esitatakse lauldes
Ooperi muusika on seotud süžeega , mis on teose sõnaliseks aluseks.

Ooperlik - sümfoonilise printsiibi nukuteaterlike joontega.
Ooperipäevad üritusena on aga suurepärane kontseptsioon ja see töötab.
Ooper - tähtis ülevat lugu jutustav poeetiline tekst.

Ooperiteater – Teatro San eelistatakse kergemat ja Cassiano.
Ooper on muusikaline lavateos, mis esitatakse lauldes.
Ooperi jutustus on asutatud vaaraode aja Memphisse ja Teebasse.

Ooperid - 13, 1 sümfoonia, 8 avamängu, marsid sümf.
Ooperites on dramaturgilise liini edasiviijaks orkester.
Ooperi lavastaja on Arne Mikk, dirigendiks oli Jüri Alperten.

Ooperid - Aleko, Ihne rüütel, Francesca da Rimini
Ooper - opera seria koomiline ooper-opera buffa.

Ooperi helilooja on Priit Pajusaar, kes on Eesti helilooja.
Ooperi aluseks on Prosper Merimee samanimeline jutustus.
Ooperi muusikas on palju uut, “Othellole” viitavat.

Ooper - lavaline teos kus ainult tantsitakse
Ooperi muusikas on kasutatud saksa rahvalaulude viise.

Ooperid on lõpetatud aariatega numbriooperid.
Ooperile - > sellest tulenes dramma per musica.
Ooperiloomingus on Mozart geniaalne karakterite looja.

Ooperist on korduvalt pakutud Itaalia hümniks.
Ooper – klassikaline muusikateatri žanr.
Ooper - peaosades professionaalsed lauljad.

Ooper - oratoorium “Kuningas Oidipus”
Ooperikeeleks on pea sama kestvalt itaalia keel.
Ooperi kirjutamiseks on tarvis head ja huvitavat lugu.


Ooper – eevald aava – vikerlased
Ooper on meie päevini säilinud.
Ooper on sisult väga traagiline.

Ooper - Evald Aava "Vikerlased"
Ooperid - tuntuim „Näkineid“

Ooperi keskpunktiks on siiski Violetta roll.
Ooperikeskuseks on kujunenud Barcelona.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ooperi ülesehitus on väga lihtne ja selge: äärmised vaatused (I ja III) on ehitatud suurte massistseenidena, nende vahele jääb II - tunnetele (1.pilt) ja fantastikale (2.pilt) põhinev vaatus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ooperi sünnimaa on Itaalia. Ooper oli 19. sajandil üks juhtivaid muusikažanre.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ooperi tegevus on jaotatud kõigepealt vaatusteks.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto