Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Õiguste aluste eksam - sarnased materjalid

taja, igusnorm, iguse, steem, igust, igusakt, htaja, hemalt, igusaktid, asjaolud, kiris, teenistus, itmise, igusharu, elda, imeline, rase, tete, kalendrip, nnip, teov, iguste, karistus, rikkumine, president, puhkeaeg, seonduv, kars, alaste, realiseerimine, lesanne, ajaga, etten, juriidilist, ulatuse, tagaj, konkurentsipiirang, organid, delikti
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...Mida mõistetakse poliitilise reziimi all? Poliitiline reziim kujutab endast poliitilise võimu teostamise meetodite kogumit, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. Poliitilise reziimi põhitüübid on demokraatlik, autoritaarne ning totalitaarne reziim. ( lisa lk 23) 5. Mis on riigi funktsioonid? Riigi funktsioon on riigi tegevuse põhisuund, mis vastab riigi ees seisvatele ülesannetele ja annab riigile sotsiaalmajandusliu ja polii...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
109 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...maa jne). 4. Mida mõistetakse poliitilise reziimi all? Poliitiline reziim kujutab endast poliitilise võimu teostamise meetodite kogumit, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. Poliitilise reziimi põhitüübid on demokraatlik, autoritaarne ning totalitaarne reziim. ( lisa lk 24) 5. Mis on riigi funktsioonid? Riigi funktsioon on riigi tegevuse põhisuund, mis vastab riigi ees seisvatele ülesannetele ja annab riigile sotsiaalmajandusliu ja poliitilise iseloomustuse. Riigi funk...

Õigus alused -
272 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

...äänsuse. Mida mõistetakse poliitilise reziimi all? Poliitilise võimu teostamise meetodite kogum, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. Poliitilise reziimi põhitüüpidena eristatakse tavaliselt demokraatlikku, autoritaarset ja totalitaarset reziimi. Mis on riigi funktsioonid? Sisefunktsioonid: riigivõimu säilitamise ja kindlustamise funktsioon, õiguskorra tagamise funktsioon, sotsiaalmajanduslik ehk majan...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
219 allalaadimist
45
docx

Õiguse konspekt

...käsundi täitmist Tasu peale töö valmimist kuus või teatud ajavahemiku (võimalik on ettemaks) Konkurentsi piirang Ravikindlustus Lepingu lõppemine ainult ,,Homme pole vaja kohale ,,Homme pole vaja kohale seaduses ettenähtud alustel. tulla" tulla" Etteteatamis aeg ja hüvitised Töö kui järjepidev protsess Oluline protsess aga Objektiks on asjade garantiid pole valmimine Teenuseosutaja valib ise aja,...

Õiguse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
7 allalaadimist
88
doc

Õiguse alused konspekt

...atakse kindlaks rahvusvahelise õiguse normidega. Poliitiline reziim kujutab endast poliitilise võimu teostamise meetodite kogumit, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. Demokraatlik poliitiline reziim on selline valitsemisviis, kus riigivõim lähtub rahvast, toetub rahva enamusele ja on rahva poolt kontrollitav. Autoritaarne poliitiline reziim rajaneb isikuvõimul, võimu teostatakse enamuse tahtest sõltumatult, kasutades selleks laialdaselt riigi sunniorganeid. Totalitaar...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
559 allalaadimist
25
doc

Õiguse alused konspekt

...kohtuloata kinnipidada Õigus (objektiivses mõttes) ­ riiklikult kehtestatud üldkehtivad reeglid. Nt: liiklusseadus. Õigus (subjektiivses mõttes) ­ objektiivsest õigusest tulenev üksikisiku nõue teise eraisiku või riigi suhtes. Nt saada juhiluba, kui eksamid on tehtud, arstitõend olemas jm nõuded täidetud 3 5. ISIKUD ­ÕIGUSSUBJEKTID Isikuid on kahte liiki 1. Füüsilised isikud- inimesed. 2. Juriidilised isikud ­ a...

Õigus -
59 allalaadimist
44
doc

Õiguse alused eksami konspekt

...ond, kus peetakse äriregistrit, mittetulundusühingute registrit ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut. Lisaks on maakohtute juures kriminaalhooldusosakond, kus kriminaalhooldusametnikud valvavad kriminaalhooldusaluste käitumise üle. TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA 1. Tsiviilseadustik. Tsiviilõiguse allikad. Tsiviilõiguse üldprintsiibid ja põhimõtted. Eesti tsiviilõiguses järgitakse ajalooliselt väljakujunenud pandektilist süsteemi, mille kohaselt on tsiviilõiguse (eraõiguse üldosa) valdkondadeks-allikateks: · t...

Õiguse alused -
470 allalaadimist
30
docx

Õiguse alused konspekt

... registriosakond, kus peetakse äriregistrit, mittetulundusühingute registrit ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut. Lisaks on maakohtute juures kriminaalhooldusosakond, kus kriminaalhooldusametnikud valvavad kriminaalhooldusaluste käitumise üle. ASJAÕIGUS Asjaõigus ­ Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alla käiv seadus (asjaõigusseadus, perekonnaseadus, pärimisseadus, võlaõigusseadus. Asjaõigus eraõiguse ühe valdkonnana on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid. Asjaõiguse põhiülesanne määrata kin...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
146 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...ormis, kasutades spetsiifilisi tähistusi: 1) paragrahv - §, 2) lõige - (2), 3) punkt - 1) ning erilist süstematiseeritud järjestust. · Kasutatakse ka erilisi mõisteid tähistavaid spetsiifilisi õigusteaduse termineid. Õigusnormide liigid Liigitatakse erinevatel alustel. Õigusliku reguleerimise eesmärgi järgi liigitatakse õigusnorme: 1) regulatiivsed ­ määravad õigusi ja kohustusi; 2) õigustkaitsvad ­ näevad ette juriidilise vastutuse õigusrikkumise eest. Regulatiivne norm on nt kohtute seaduse § 10 lg 1: Maakohtu tööpiirkonna määrab justiitsminister. Se...

Õiguse alused -
152 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...ele võetud või tunnustatud riigi poolt ja mille kaudu riik annab normile üldkohustusliku tähenduse. Õiguse ajaloolises protsessis on õigusevormidena olnud kasutusel: 1 Õiguslik ehk sanktsioneeritud tava Toetub rahva moraalsetele tõekspidamistele ja harjumustele. Õigusteadus (juristide arvamus) 2 – 3 saj Roomas anti mõnedele silmapaistvate juristide õigusalastele seisukohtadele seaduse jõud ja neile võis viidata nagu õigusaktidele. Kohtu- ja halduspretsedent Kui riik omistab kohtulahendile või haldusorgani poolt konkreetses asjas tehtud otsusele kohustu...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
161 allalaadimist
82
docx

ÕIGUSE ALUSED KT1

...likke tavasid tunnustav õigus ehk tavaõigus toetub rahva moraalsetele tõekspidamistele ja harjumustele, seetõttu on ta püsiv ja konservatiivne, kaitstes sageli arhailisi ja mineviku eelarvamustel rajanevaid suhteid. 22 2. Õigusteadus (juristide arvamus) etendas õiguse tähendust teatud ajaperioodil (2.-3. saj) vanas Roomas. 3. Kohtu- ja halduspretsendent saavad üldise reegli tähenduse ja neid hakatakse õigusvormina kasutama siis, kui riik omistab kohtulahendile või haldusorgani poolt konkreetses asjas tehtud otsust...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused mõisted

Ühiskond, riik, õigus Ühiskond kui inimeste kooselu vorm eeldab sotsiaalse võimu, sotsiaalse juhtimis- ja allmumissuhete süsteemi olemasolu, ilma milleta ei ole võimalik inimeste ühine eesmärgistatud tegevus. Sugukonnas teostas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu, mida suguk...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
195 allalaadimist
6
docx

Õiguse alused konspekt

...aldusaktide struktuur: Preambula (PS), ültsätted, regulatiivne osa või ka Õigussuhte liigid | Juriidilise kohustuse iseloomu järgi: a) otsustav osa, rakendussätted, signatuur ja daatum. Kohtuotsus: aktiivsed õigussuhted b) passiivsed õigussuhted. Õiguste ja motiveeriv, resolutiiv osa. kohustuste jagunemise alusel: a) Lihtsad õigussuhted: ühel poolel ainult õigused, teisel ainult kohustused (nt. kinkeleping) Õigusaktide kehtivus: jõu...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
23
docx

Õigusõpetuse eksami konspekt

...ormi asendab tehingu notariaalne tõestamine või notariaalne kinnitamine. Tehingu kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm. Tehingu kehtetuse tingimused. Tehingu tühistamise mõiste ja alused. Eksimus, pettus ning ähvardus ja vägivald tehingu tühistamise alustena. Kohustusliku seaduses määratud vormi järgimata jätmise korral on tehing tühine, samuti on kokkulepitud vormi järgimata jätmise korral tehing tühine. Tühisel tehingul ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi ja tühise tehingu alusel saadu tagastatakse kui alusetu rikastumise läbi saadu. Tü...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...sega ning osalevad seaduses määratud ulatuses riigi poliitilises elus. Poliitiline reziim näitab, kuidas teostatakse poliitilist võimu, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. Demokraatlik poliitiline reziim (ehk demokraatia) on valitsemisviis, kus riigivõim lähtub rahvast, toetub rahva enamusele ja on rahva poolt kontrollitav. Seda reziimi iseloomustab 4 Õiguse alused p...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
424 allalaadimist
24
odt

Õiguse alused

...mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid, seda nii paigalseisus kui ka nende muutumises. Subjektiivne asjaõigus on õiglusik seisund, mis konkreetsel isikul on konkreetse asjaga seoses. 10. Asjade liigitamine ja selle tähtsus. Asja osad. Asju liigitatakse erinevatel alustel, mis kajastuvad asjade liikide nimetustes: kinnisasi ja vallasasi, asendatav asi, äratarvitatav asi. Asja osad on: Mõtteline osa on tegelikkuses piiritlemata ja selle suurust väljendatakse murdosana asjast. Reaalosa on võrreldes teiste osadega tegelikkuses piiritletud. Vastavalt...

Õigus alused - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
4
docx

Õiguse alused konspekt

Õigus on käitumisreeglite (normide) kogum, mis on kehtestatud (seadused, määrused, korraldused jne.); õigusnormid. või sanktsioneerinud riik ja mille täitmist tagatakse riigi sunniga Õigusüsteem võib olla ka õigusperekond. ning mis vastab ühiskonna õiglustundele....

Õigus alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
20 allalaadimist
32
docx

ÕIGUSE ALUSED KT 1

... tava oli ajaliselt esimeseks ja seega vanimaks õigusvormiks. Tavaõigus toetub rahva moraalsetele tõekspidamistele ja harjumustele, seetõttu on ta püsiv ja konservatiivne, kaitses sageli arhailisi ja mineviku eelarvamustel rajanevaid suhteid. 2)Õigusteadus etendas õiguse tähendust teatud ajalooperioodil vanas Roomas, kus mõned silmapaistvad juristid said erilise privileegi anda tsiviilvaidlustes arvamusi, mis olid kohtutele kohustuslikud. 3)Kohtu-ja halduspretsedent saavad üldise reegli tähenduse ja neid hakatakse õigusvormina kasutama s...

Õigus alused -
21 allalaadimist
6
docx

Õiguse alused

...pidamine - Kuritegude matkimine - Kohustuste kollisioon(mitu kohustust üheaegselt) - Eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus - Kannatanu nõusolek - Oma õiguste teostamisele suunatud tegu - Teenistus- või kutsealaste kohustuste täitmisel toimepandud tegu Eksam: 28. Nov. Riigi õigus Õiguse aluse kaasus Tööõiguse kaasus Töölepingu kaasuse näide: Tarvi-kinnipeetav,vangistusseaduse alusel töötas; hiljem töövõtuleping, kui vanglas ei olnud. Peeter- advokaat(teeb kõik mis võimalik), käsundusleping Siim-vanglaametnik,avalik teenistus,ATS. Äriühingu juht Tooma...

Õigus - Tartu Ülikool
65 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

... rühm, mis rajaneb samal või ühesugusel õiguslikul doktriinil, normatiivsel aluel ja õigusasutuste organisatsioonil. Kuidas iseloomustatakse romaani-germaani ja anglo-ameerika õigusperekonda? Romaani-germaani ehk kontinentaalõiguse perekond – Õigusteaduses on peatähelepanu pööratud õigusnormile kui üldisele käitumisreeglile, mis peab vastama õigluse ja moraali nõuetele ja kindlustama ühiskonnas nendele nõuetele vastava korra. // Anglo-ameerika ehk üldine õigus (common law) – Õigusnormi abstraktsuse aste on madalam. Eesmärgiks ...

Õigus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
43
doc

Õigusteadus

...g (juriidilisi järelmeid tekitav toiming). Õigusaktis dokumenteeritud õigusnormi (käitumiseeskirja) tähistatakse terminiga säte. Säte peab vastama grammatikareeglitele ning normitehnika sisu- ja vorminõuetele. Õigusnormide liigid Liigitatakse erinevatel alustel. Õigusliku reguleerimise eesmärgi järgi liigitatakse õigusnorme: 1) regulatiivsed ­ määravad õigusi ja kohustusi; 2) õigustkaitsvad ­ näevad ette juriidilise vastutuse õigusrikkumise eest. Regulatiivne norm on nt kohtute seaduse § 10 lg 1: Maakohtu tööpiirkonna määrab justiitsminister. Se...

Õiguse alused -
51 allalaadimist
23
pdf

Õiguse alused

...ilise puutumatusega ja ilma) ­ kodakondsuseta isikud Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule mitmeid õigusi (valimised), asetades talle ka kohustusi riigi suhtes (sõjaväeteenistus). Rahva õigusliku reziimi, sh kodakondsuse aluste kehtestamine kuulub riigi suveräänsete õiguste hulka. Vs maailmakodanikud, EL-i kodakondsus. Kodakondsuse tekkimine: sünd (juriidilise fakti alusel) kodakondsusse võtmine e. naturalisatsioon (õigusliku toimingu alusel) Kodakondsuse muutmine, kodakondsusest lahkumine ja topeltkoda...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
118 allalaadimist
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

...triik 4. Mida mõistetakse poliitilise reziimi all? Poliitiline reziim kujutab endast poliitilise võimu teostamise meetodite kogumit, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. Põhitüüpideks on a) demokraatlik ; b) autoritaarne ; c) totalitaarne. 5. Mis on riigi funktsioonid? Riigi funktsioon on riigi tegevuse põhisuund, mis vastab riigi ees seisvatele ülesannetele ja annab riigile sotsiaalmajandusliku ja poliitilise iseloomustuse. Riigi funktsioone teostatakse mit...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
70 allalaadimist
21
doc

Õiguse aluste eksami materjal

... Õiguse alused Kordamisküsimused 1. Õiguse olemus ja mõiste. Riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide süsteem käitumise reguleerimiseks või kaitsmiseks ja mille nõuete täitmist garanteerib riik oma sunnijõu kasutamise võimalustega. 2. Õiguse tunnused *Õigus on käitumisreeglite kogum *Õigus on riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide kogum *Õiguses väljendub riigi tahe *Õigus on üldkohustuslike normide kogum *Õiguse täitmist tagatakse riigi sunniga *Õigus peab vastama ühiskonna õiglustundele ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
16
doc

Õiguse alused kordamisküsimused

ÕIGUSE ALUSED Kordamisküsimused 1. Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi tekkimise vajadus- territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt v...

Õigus -
113 allalaadimist
64
docx

ÕIGUSE ALUSED KORDAMISKÜSIMUSED

...tuse süsteemi. Õiguse allikad. Õigusvorm (ehk õigusallikas) on õn-i väljendamise viis, mis on kasutusele võetud või tunnustatud riigi poolt ja mille kaudu rii annab normile üldkohustusliku tähenduse. ÕV liigid:  Õiguslik ehk sanktsioneeritud tava  Õigusteadus (juristide arvamus)  Kohtu- ja halduspretsedent  Leping  Normatiivakt ehk õigustloov akt  Rahvusvahelise õiguse üldtunnustaud põhimõtted ja normid  Euroopa Liidu õigusaktid Tava erinevus õigusnormist. Tava on käitumisreegel, mille täitmine on muutunud ha...

Õigus alused - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

...d õigusteaduse ja õiguse rakendamise vahel. Õiguse osa koostati samuti nagu riigi osagi arvestades Õigusinstituudi üldise õppekava erisusi. Loengumapp on koostatud valdavalt kontseptuaalse referatiivse ülevaatena vastavuses käesoleval sajandil kinnistunud paradigmaatiliste lähtealustega, kusjuures õiguse osa tugineb põhilises kontinentaalsesse suurde õigussüsteemi kuuluva normativistliku koolkonna käsitlustele. Normativistlik koolkond (ka Viini koolkond) on eesti õigusteoreetikuid mõjutanud tugevasti juba enne omariikluse saavutamist ning see mõju on selgelt tunnetatav nii teoo...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
576 allalaadimist
31
docx

Õigusõpetuse suur konspekt

...sei, haldusorganid jne. Õiguse rakendamine tekib esiteks, kui tekkiva õigussuhte iseloom on selline, et ei saa tekkida ilma riigiorgani vastava aktita.(sõjaväe teenistusse astumine), õigusliku vaidluse korral subjektiivsete õiguste kasutamise võimaluste üle(N: omandiõigus ja töövaidlus), kui on toime pandud õigusrikkumine ja on vaja kohandada sanktsioone. Õiguse rakendamisel esitatavad nõuded. Õigusnormide rakendamisel tuleb silmas pidada et see oleks 1) Seaduslik a. Otsus peab rajanema õigusnormidel, mis otse...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
232 allalaadimist
7
doc

Õiguse aluste abimees

...tud õigusrikkumine kuid kui näiliku tehingu järgi läks vara üle heausksele omandajale, 4) Õigusrikkumise objektiivne külg. Kuna õigusega saab loetakse see üleläinuks õiguslikel alustel. reguleerida ainult inimeste välist käitumist, siis on Teeseldud tehing ­ tehing, mille pooled on teinud teise tehingu õigusrikkumisteks ainult inimeste teod, mitte aga nende mõtted varjamiseks. Tehingut, mida tegelikult teha taheti, loetakse varjatud ja ka...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
32
docx

ÕIGUSE ALUSED

...strit, mittetulundusühingute registrit ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut. Lisaks on maakohtute juures kriminaalhooldusosakond, kus kriminaalhooldusametnikud valvavad kriminaalhooldusaluste käitumise üle. Lisalugemist Juurde võib lugeda erinevaid seisukohti näiteks järgmistest allikatest: Taavi Annus. Riigiõigus, lk 151-159. Juura 2006. Eesti vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, teine täiendatud väljaanne, Kirjastus Juura 2008. §-d 4, 15, 20, 21, 22 ja 146. Poigo Nuum...

Õiguse alused - Kutsekool
18 allalaadimist
20
doc

ÕIGUSE ALUSED

...ged või nõrgamõistuslikud ei saa olla, sest nende käitumist ei saa õiguslikult hinnata.) Reeglina rikuvad õigust inimesed, mitte organisatsioonid (vähemalt mitte kriminaalõiguses). Küll aga võivad organisatsioonid kanda materiaalset vastutust seaduses sätestatud alustel. 41. Õigusrikkumise subjektiivsed tunnused. Isiku suhtumine oma teosse, teistesse isikutesse, ühiskonna ja riigi huvidesse, õigusesse. Nende huvid, eesmärgid, motiivid. (Tahtlus ja hooletus) 42. Õigusrikkumise objektiivsed tunnused. Tegu või tegemata jätmine. 43. Teo õigus...

Õigus alused -
49 allalaadimist
10
docx

Õiguse alused. Eksam 2016

...uurne paigutus õigusharude ja instituutide kaupa. Õ allikas on õigusnormi väljendamise viis, mis on kasutusele võetud või tunnustatud riigi poolt ja mille kaudu riik annab normile üldkohustusliku tähenduse. • Õiguslik tava • Õigusteadus (juristide arvamus) • Kohtu- ja halduspretsedent • Leping • Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid • Normatiivakt ÕN erinevad tavadest nii oma tekke kui ka täitmise tagamise mehhanismi poolest. Kui ta...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
9
doc

Õiguse eksam

...d kuriteo eest, pankrotivõlgnik, valitsuse liige) eesmärgiks on esindada õigusemõistmises tavainimest, kes näeb kohtuprotsessi eelkõige humaansest, mitte juriidilisest aspektist. Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises maakohtus kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras. Õigusemõistmisel on rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga. Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks. Isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks. 17. Riigikohtu pädevus. Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, kes vaatab kohtulahendeid läbi kassatsioo...

Õigus alused - Tartu Ülikool
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun