Sõnu seletav sõnaraamat

O diftong ehk täishäälikuühend o konsonantühend o geminaat • Veel foneetilisi nähtusi o palatalisatsioon kass’, pall’, loll’, vann’ o vokaalharmoonia  soome kysymys, isällä, pojalla o Positsioonilised muutused:  assimilatsioon ehk sarnastumine, nt eesti tulnud, olnud; soome tullut, ollut  dissimilatsioon - alamsaksa rover; eesti röövel • Prosoodia (suprasegmentaalsed nähtused) o rõhk o intonatsioon o kvantiteet (välde) o sõnaintonatsioon (toon)
O i - ülivõrde tunnuseks on im Verbi (tegusõna) kategooriad:  Aeg ehk tempus • pöördsõna morfoloogiline kategooria, mis väljendab tegevuse ajalist suhet kõnehetkega (absoluutset aega) või mingi teise tegevusega (suhtelist aega) • Absoluutset aega väljendavad peamiselt pöördsõna finiitsed vormid, kuid liitvormid võivad seotud olla ka suhtelise ajaga.
O nimi on mugandatud vastava keele reeglitele, nt Krõõt; o nimi sisaldab vastava keele iseloomulikke tunnuseid, nt tuletusliiteid; o nimi on foneetiliselt vastava keele seaduspäradega kooskõlas, nt Iru; o kui neist ei piisa, siis muude tunnuste puudumisel võtame aluseks nime kandja rahvuse.

Organoididest on mitokondrid seostunud eeskätt raku hingamisprotsessidega, ergastoplasma valgu sünteesiga, Golgi aparaat ainevahetusproduktide koondamisega oma piirkonda ja tsentrosoom mõningate fibrillaarsete strurkuuride moodustamisega.
Osa termineid on seotud kindlate kehaosadega: jäsemete eespoolset pinda nim. dorsaalseks ning tagapoolset palmaarseks (pihkmiseks) või plantaarseks (taldmiseks) vastavalt esi- ja tagajäsemete puhul.
Osa pseudonüüme on krüptonüümid = krüpteeritud nimed (nt Osnap ehk Panso; onu Thal ehk Uno Laht). - Hellitusnimed on igapäevased hellitavad nimed, nt Juku või Juss.

Vote UP
-1
Vote DOWN
O foneetilis - graafiline ülesvõtt (Stockholm, Berlin – Berliin) - kirjalik vorm tagab nime parema säilimise; o kontseptuaalse sisu ülevõtt (Tierra del Fuego – Tulemaa); o iseseisev nimi (Sverige / Rootsi); o + kombinatsioonid (Lõuna-Carolina); Kõige praktilisem on foneetilis-graafiline ülevõtt, juriidilises mõttes on nimi ka selle kirjapilt;
Omaduste alusel – folkloor püsib ja levib kommunikatsiooniprotsessis, olles ühtlasi ise sotsiokultuuriline protsess, millele on omane pidev muutumine.
Olevik on pöördsõna finiitne ajavorm, mis väljendab seda, et tegevus toimub kõnehetke suhtes mitteminevikulisel ajahetkel.

Organsüsteemi e. aparaadi: seedeaparaadi, hingamisaparaadi ja kuse- suguaparaadi. Kokku moodustavad siseorganid sisikonna e. sisuse.
O tehnograafia – oskuskiri, erialade tundjatele mõeldud kirjaviis (nt foneetikud). o mahhinograafia – masinkiri, nt morse.
Onomatopoeetilised sõnad ehk deskriptiivsõnad– mitmesuguseid hääli matkivad sõnad nt auh-auh, pahh-pahh, kumisema, suhisema.

O patsient on lause osaline, kes või mis on mingis seisundis või mingites tingimustes või siis allub seisundile.
Of england – the area which was called the Danelaw3. In the rest of the country Alfred was recognised as king.
Vote UP
-1
Vote DOWN
O rinnastav - süntaktiliselt suhteliselt võrdväärsed, nt minul on rohelised silmad, aga temal on sinised; o alistav • Morfoloogiliselt väljenduvad seosed: o ühildumine ehk kongruents (nt eesti keeles arvu ja isikuühildumine subjekti ja predikaadi vahel) o rektsioon - ehk sõltumine on alistuse eriliik.

Or zero - derivation! Conversion – a type of derivation where no suffix is used to change the word class.
Osasihitis - täissihitis Objektivalik sõltub sellest, kas tegevusel on piir või mitte, st. Aspektist.
Organoidi - rakukehas on vastava tehnilise ettevalmistamise puhul nähtavad mitmesugused koostisosad.

Olulisemaks koostisosadeks on selgroog,millel rinnaosas kinnituvad roided ja viimastele liitub ventraalselt rinnak.
Osaline konversioon – teeme lähtekeele sõnad sihtkeele kasutajale arusaadavaks. Eelkõige nimede puhul.
Olulised omadused on teksti tervikstruktuur (üldine ülesehitus), teksti tüüpide kombineerimisviis.

Olukorra kirjeldus ehk kokkuvõte sündmustest 2. Hinnangu sündmusele 3. Lõplikud järeldused
Omastav on ennekõike noomeni ja nominaalse verbivormi laiendi kääne.
Omaladina - latinisatsioon, mille on kasutusele võtnud üks maa ise.

Olukorra kirjeldus on intertekstuaalne, viidatakse teistele valdkondadele.
Omadussõnad on olemas, kuid enamasti käituvad nagu nimisõnad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
O lihtülivõrre on moodustatav vaid neist võrdlussõnadest, millel on olemas vokaalmitmus, ning tal on nagu vokaalmitmuselgi kaks liiki -- i-ülivõrre ja tüveülivõrre.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Olulisemad kõneorganid on kopsud, kõri, pehme suulagi, keel ja huuled.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Omadussõnadel on võrdlusaste: blind, blinder, blindest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
O a on siin kokkulepe t¨ henduses.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto